TELMISARTANUM (ТЕЛМІСАРТАН)


є специфічним та ефективним антагоністом рецепторів ангіотензину II (тип АТ1) для p/os застосування; з дуже високою спорідненістю заміщує ангіотензин II у місцях його зв’язування з різновидом АТ1-рецепторів, що відповідають за активність ангіотензину II; не виявляє будь-якого часткового агоністичного впливу на АТ1-рецептор; селективно зв’язується з АТ1-рецептором; зв’язування є довготривалим; не має спорідненості з іншими рецепторами, включаючи АТ2 та інші, менш вивчені АТ-рецептори; функціональна роль цих рецепторів не з’ясована, як і ефект їх можливої стимуляції ангіотензином II, рівні якого підвищуються телмісартаном; зменшує рівні альдостерону у плазмі крові; не знижує рівень реніну у плазмі крові та не блокує iонні канали; не інгібує ангіотензинперетворюючий ензим (кініназа II), ензим, що також розкладає брадикінін; тому не слід очікувати потенціювання брадикінінсупроводжуючих побічних ефектів; у людини телміcартан у дозі 80 мг майже повністю гальмує підвищення АТ, спричинине ангіотензином II; блокуючий ефект зберігається протягом 24 год і залишається відчутним до 48 год.

Developed by Maxim Levchenko