Всі аптеки України
Угода користувача

Угода користувача

Ця угода визначає умови користування матеріалами та сервісами інформаційно-телекомунікаційної системи, яка розташована у мережі Інтернет за адресою https://compendium.com.ua (далі — Compendium) Ця Угода є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України. Використання Compendium вважається безумовним прийняттям (акцептом) цієї Угоди. Ви укладаєте цю Угоду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОРІОН», код ЄДРПОУ 30116425 (далі — Моріон), яке володіє виключними майновими правами на Compendium.
1. Визначення
1.1. «Правовласник» — спеціалізоване медичне видавництво, оператор медичної інформаційної системи ТОВ «МОРІОН» (http://www.morion.ua), код ЄДРПОУ 30116425.
1.2. «Compendium» — програмна продукція як результат комп’ютерного програмування, яка є медичною-інформаційною системою та призначена для автоматизації процесу отримання та обміну інформацією про лікарські засоби, а саме дозволяє отримувати швидкий доступ до інформації про лікарські засоби, інструкції для застосування, реквізити реєстраційних документів, наявність та вартість лікарських засобів у аптечних закладах на території України.
1.3. «Користувач» — будь-яка особа, яка використовує Compendium незалежно від наявності у неї облікового запису на Compendium.
1.4. «Обліковий запис» — сукупність інформації про користувача й даних авторизації (номер телефону, персональний токен), внесених користувачем під час реєстрації та протягом використання Compendium.
2. Загальні положення
2.1. Ця Угода користувача (далі — Угода) доводиться Правовласником до відома всіх Користувачів. Перед використанням Compendium Користувач повинен ознайомитися з цією Угодою. Користуючись Compendium, Користувач підтверджує, що прочитав цю Угоду і зобов’язується виконувати наведені тут правила, тим самим повністю і беззастережно приєднується до Угоди.
2.2. Користувач не має права за жодних обставин використовувати, копіювати, розповсюджувати Compendium та/або його вміст в рекламних чи інших цілях, що не зазначені в цій Угоді.
2.3. Compendium є спеціалізованим виданням, призначеним для медичних установ та лікарів, а також для медичних та фармацевтичних працівників. Інформація про лікарські засоби розміщена у Compendium у порядку ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів», ст. 26 Закону України «Про лікарські засоби».
2.4. Користувач може зареєструватися у Compendium, створивши особистий обліковий запис.
2.5. Умови цієї Угоди поширюються на всіх користувачів Compendium — як зареєстрованих, так і не зареєстрованих.
2.6. Compendium призначений для автоматизації процесу отримання та обміну інформацією про лікарські засоби, а саме: дозволяє отримувати швидкий доступ до інформації про лікарські засоби, до нозологічних довідників, медичної літератури, інструкцій для застосування, реквізитів реєстраційних документів, інформації про наявність та вартість лікарських засобів у аптечних закладах на території України. Звертаємо вашу увагу, що ми не продаємо лікарські засоби, не впливаємо на роботу закладів охорони здоров’я, аптечних закладів, окремих спеціалістів. Compendium є майданчиком, що дозволяє спеціалістам у галузі охорони здоров’я швидко та зручно отримати всю необхідну інформацію про лікарські засоби.
2.7. Compendium співпрацює з аптеками, які мають ліцензію на ведення діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Це дозволяє Користувачу швидко одержати необхідну, достовірну та своєчасну інформацію про лікарські засоби. Така довідкова інформація не є рекламою і використовується аптеками (як продавцями) для надання споживачу інформації про продукцію до придбання ним товару. Звертаємо увагу, що Правовласник не здійснює продажу жодних лікарських засобів.
2.8. Compendium підключений до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), що робить доступними додаткові функціональні можливості. З актуальним переліком таких можливостей можна ознайомитися на сайті адміністратора центральної бази даних (ДП «Електронне здоров’я») за посиланням https://ehealth.gov.ua/pidklyucheni-do-ehealth-mis/
3. Гарантії та відповідальність
3.1. Compendium призначений для використання виключно професійними лікарями закладів охорони здоров’я та фізичними особами — підприємцями, які одержали ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та лікарями, які працюють за наймом у суб’єктів господарювання. Користувач прямо погоджується, що використовує Compendium на свій власний ризик. Матеріали про лікарські засоби, що представлені у Compendium, мають інформаційний та довідковий характер та потребують подальшого професійного аналізу, оцінки та ухвалення рішення лікарем.
3.2. Compendium не є виробом медичного призначення.
3.3. Користувачі Compendium з інших країн повинні використовувати інформацію про лікарські засоби відповідно до правил, які діють на їх території.
3.4. Користувач повністю відповідає за будь-яке неправильне трактування, яке може виникнути внаслідок перегляду, читання або копіювання матеріалів, що містяться у Compendium, і таким чином жодна юридична або фізична особа не може бути відповідальною за використання згаданих матеріалів.
3.5. Послуги Compendium надаються за принципом «як є» без будь-яких гарантій — як прямих, так і непрямих.
3.6. Ні Правовласник, ні його партнери або співробітники не гарантують безперебійної і безпомилкової роботи Compendium, невтручання у роботу Compendium третіх осіб, що викликають несправність Compendium, а також будь-яку шкоду внаслідок використання або невикористання Compendium / інформації Compendium (включаючи будь-яку шкоду від вірусів, які можуть потрапити у ваш пристрій, за допомогою якого ви отримуєте доступ до Compendium).
3.7. Правовласник не може нести відповідальності, гарантувати точність, повноту та завжди своєчасне оновлення змісту Compendium та інформації, що міститься у Compendium.
4. Зміна змісту та умов користування Compendium
4.1. Зміст цієї Угоди може змінюватися, тому ми рекомендуємо регулярно її переглядати. Подібні зміни набувають чинності з моменту їх розміщення у Compendium. Використання Користувачем матеріалів Compendium після зміни Угоди автоматично означає їх прийняття.
4.2. Правовласник Compendium також має право змінювати інформацію та матеріали, розміщені у Compendium, у будь-який час і без попереднього оголошення про такі зміни. Вся інформація і матеріали, розміщені в Compendium, представлені без гарантії того, що вони не можуть містити помилки.
5. Правила використання матеріалів Compendium
5.1. Будь-яке використання матеріалів Compendium допускається тільки з дозволу Правовласника. Ця Угода визначає умови і порядок використання матеріалів Compendium. Під використанням розуміються будь-яке відтворення, поширення, переробка й інші способи, передбачені Законом України «Про авторське право і суміжні права».
5.2. Будь-який Користувач має право вільно складати дайджест будь-якої кількості матеріалів Compendium, використовуючи тільки анонс публікацій (напівжирний текст, що передує тексту статті) з подальшим гіперпосиланням на повний текст матеріалу, що розміщений у Compendium Правовласника.
5.3. При публікації матеріалів Compendium кожен Користувач зобов'язаний дотримуватися таких правил:
5.3.1. передрукування можливе тільки при дотриманні п. 21–25 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та Закону України «Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право»;
5.3.2. оформляти посилання на джерело матеріалів:
a. при відтворенні в друкованому виданні Користувач зобов'язаний вказати ім'я автора статті, джерело і дату її опублікування;
b. при відтворенні в дайджесті преси Користувач зобов'язаний вказати джерело і дату його опублікування;
c. при відтворенні в інтернеті на сайтах Користувач зобов'язаний дати гіперпосилання на Compendium. Це гіперпосилання має розташовуватися на початку або наприкінці відтворюваної цитати або частини матеріалів;
d. передрук матеріалів Compendium, отриманих із вторинних джерел, можливий тільки з посиланням на першоджерело;
5.3.3. дотримуватися точності відтворення:
a. при відтворенні матеріалів не допускається переробка їх оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки тією мірою, в якій це не призводить до спотворення його змісту;
b. при використанні в дайджесті не допускається їх переробка тією мірою, в якій вона призводить до спотворення їх змісту;
c. відповідальність за спотворення змісту матеріалів, що виникло внаслідок їх неточного відтворення, лежить на Користувачеві.
6. Торгові марки
6.1. Знаки для товарів та послуг (торгові марки) та логотипи, які представлені у Compendium, є зареєстрованими торговими марками та є власністю їх відповідних власників. Отже, будь-яке відтворення, повне або часткове, таких торгових марок та/або логотипів без спеціального дозволу правовласника заборонено.
7. Прикінцеві положення
7.1. Ця Угода являє собою Договір між Користувачем і Правовласником щодо порядку використання Compendium і його сервісів.
7.2. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач та Правовласник докладуть усіх зусиль для їх розв’язання шляхом проведення переговорів між ними. У випадку якщо спори не будуть дозволені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.
7.3. Ця Угода вступає в силу з моменту приєднання до неї і діє протягом невизначеного терміну.
7.4. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди буде визнано недійсним або не матиме юридичної сили, це не впливатиме на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.
Контактна інформація Додаткову інформацію запитуйте в редакції видавництва «МОРІОН»:
- за телефоном: +380 (44) 585-97-10
- або е-mail: [email protected]