NIMODIPINUM (НІМОДИПІН)


гіпотензивна, судиннорозширююча, протиішемічна дія; антагоніст кальцієвих каналів 1,4-дигідропіридинової групи, добре проникає через гематоенцефалічний бар’єр, зв’язується із кальцієвими каналами Ca2+ L-типу та блокує трансмембранне проникнення Ca2+,проявляючи високу афінність і селективність, при патологічних станах, пов’язаних із підвищеним проникненням іонів Ca2+ до нервових клітин, (церебральна ішемія), покращує їх стабільність та функціональні властивості; ішемічні неврологічні ураження у пацієнтів із субарахноїдальним крововиливом та рівень смертності при застосуванні німодипіну суттєво знижуються.

Developed by Maxim Levchenko