IMATINIBUM (ІМАТИНІБ)


інгібітор протеїнтирозинкінази (Bcr-Abl тирозинкінази); вибірково пригнічує проліферацію і стимулює апоптоз у Ph+-позитивних Bcr-Abl клітинних лініях, а також у щойно уражених лейкозних клітинах з наявністю в лейкоцитах філадельфійської хромосоми при хр. позитивному мієлолейкозі і г. лімфоїдному лейкозі; ефективний інгібітор рецепторів тирозинкінази відносно тромбоцитарного фактора росту (ТФР) і фактора ембріональної клітини (ФЕК), с-Кit і пригнічує ТФР- та ФЕК-опосередковані зміни з боку клітин; іn vitro пригнічує проліферацію і стимулює апоптоз у клітинах шлунково-кишкової стромальної пухлини, що виражається в активації kit-мутації.

Developed by Maxim Levchenko