GUANFACINUM (ГУАНФАЦИН)


є агоністом α2-рецепторів центральної дії, антигіпертензивним засобом завдяки своїй здатності зменшувати симпатичну активність; його агоністичний вплив на периферичні пресинаптичні a2-рецептори може сприяти антигіпертензивному ефекту, однак перш за все гуанфацин має властивість індукувати брадикардію; зменшує вивільнення норадреналіну як у центральних, так і в периферичних синапсах, завдяки чому зменшується загальний периферичний опір і ЧСС; серцевий викид не змінюється, оскільки зменшення ЧСС супроводжується збільшенням ударного об’єму серця; не впливає на регулювання АТ ні у стані спокою, ні під час фізичних навантажень; практично не впливає на швидкість клубочкової фільтрації; зменшує активність реніну плазми, а також рівень норадреналіну у плазмі крові, однак ці ефекти не мають тісного зв’язку зі ступенем антигіпертензивного ефекту; не впливає на обіг допаміну; завдяки своїм фармакологічним властивостям гуанфацин не чинить шкідливого впливу на основне захворювання у пацієнтів з ХОЗЛ, серцевою або нирковою недостатністю, AV-блокадою І ступеня, ЦД, подагрою або гіперліпідемією, які страждають на АГ.

Developed by Maxim Levchenko