FOSINOPRILUM (ФОЗИНОПРИЛ)


антигіпертензивна дія; після прийому внутрішньо швидко і повністю перетворюється шляхом гідролізу на фозиноприлат, що є активним інгібітором АПФ; АГ - ефект обумовлений пригніченням ренін-ангіотензин-альдостеронової системи; зниження концентрації ангіотензину ІІ призводить до розширення судин і зменшення затримки натрію і води за рахунок пригнічення секреції альдостерону; можливе незначне підвищення сироваткового калію; пригнічення АПФ гальмує розпад брадикініну, який є потужним засобом для розширення судин і це також сприяє терапевтичному ефекту, АТ починає знижуватись через 1 год, а максимум дії наступає через 2-6 год після прийому; при застосуванні 1 р/добу зниження АТ утримується протягом доби; ефект у хворих з СН обумовлений пригніченням ренін-ангіотензин-альдостеронової системи; пригнічення АПФ зменшує як перед- так і після- навантаження; гемодинамічний ефект проявляється протягом 24 год при застосуванні 1 р/добу; покращує працездатність хворих з СН протягом доби; зменшує диспное та швидку втомлюваність.

Developed by Maxim Levchenko