DIACEREINUM (ДІАЦЕРЕЇН)


хондропротектор зі знеболювальною та протизапальною активністю; механізм дії зумовлений зменшенням експресії прозапальних цитокінів (зокрема, інтерлейкіну-1) макрофагами та синовіоцитами, пригніченням мієлопероксидази, бета-глюкуронідази та еластази, зменшенням вмісту металопротеїназ у хрящі, стимуляцією синтезу глюкозаміногліканів і гіалуронової к-ти; анаболічна та антикатаболічна дія на суглобовий хрящ.

Developed by Maxim Levchenko