DESMOPRESSINUM (ДЕСМОПРЕСИН)

ДЕЗМОПРЕСИН
гормони задньої частки гіпофіза
МІНІРИН МЕЛТ
гормони задньої частки гіпофіза
гормони задньої частки гіпофіза
УРОПРЕС
УРОПРЕС® (UROPRES), Фармак
© Компендіум 2018
гормони задньої частки гіпофіза
гормони задньої частки гіпофіза

структурний аналог природного гормону аргінін-вазопресину, отриманий внаслідок змін у побудові молекули вазопресину - дезамінування 1-цистеїну й заміщення 8-L-аргініну на 8-D- аргінін; ці структурні зміни приводять, у поєднанні зі значною посиленою антидіуретичною здатністю, до менш вираженої дії на гладку мускулатуру судин і внутрішніх органів порівняно з вазопресином, що обумовлює відсутність небажаних спастичних побічних ефектів і більш тривалої дії; збільшує проникність епітелію дистальних відділів звивистих канальців нирок для води і підвищує її реабсорбтивну здатність; застосування препарату при нецукровому діабеті призводить до зменшення об’єму сечі, що виділяється, і одночасного збільшення її осмолярності та зниження осмолярності плазми крові, це призводить до зниження частоти сечовипускання та зменшення сечовипускання; при інтраназальному введенні доза, необхідна для лікування нецукрового діабету, значно відрізняється інтер- та інтраіндивідуально; у середньому ефективність дії 20 мкг десмопресину, введеного інтраназально, зберігається більше 10 год.

Developed by Maxim Levchenko