CLOZAPINUM (КЛОЗАПІН)


відрізняється від традиційних нейролептиків; не індукує каталепсію або пригнічує стереотипну поведінку, спричинену введенням апоморфіну або амфетаміну; чинить тільки слабку блокуючу дію на допамінові D1-, D2-, D3- і D5-рецептори, але виявляє високу ефективність стосовно D4-рецепторів, а також чинить анти-α-адренергічну, антихолінергічну, антигістамінну дію та пригнічує реакцію активації; проявляє антисеротонінергічні властивості; клінічно виявляє швидкий і виражений седативний ефект і чинить сильну антипсихотичну дію (у пацієнтів з шизофренією, резистентних до лікування іншими ЛЗ); тяжкі екстрапірамідні реакції (г. дистонія), паркінсоноподібні побічні ефекти і акатизія, виникають рідко.

Developed by Maxim Levchenko