CLONIDINUM (КЛОНІДИН)


антигіпертензивний засіб, який діє на рівні нейрогуморальної регуляції судинного тонусу; після проходження через гематоенцефалічний бар’єр клонідин селективно стимулює a2-адренорецептори ядер судинорухового центру довгастого мозку, за рахунок чого гальмує симпатичну імпульсацію з ЦНС, спричиняючи вазодилатацію та зниження АТ; зниження симпатичної активності супроводжується зниженням рівня катехоламінів (особливо норадреналіну) в плазмі крові та сечі, хоча клонідин не чинить прямої дії на синтез катехоламінів, а пригнічує вивільнення норадреналіну з нервових закінчень завдяки механізму негативного зворотного зв’язку внаслідок стимуляції центральних α2-адренорецепторів; клонідин є агоністом імідазолінових рецепторів; застосування клонідину призводить до зниження ЧСС, систолічного та діастолічного АТ, а також загального периферичного опору судин; клонідин проявляє седативний та помірний аналгезивний ефект; за рахунок центральної дії спроможний усувати соматовегетативні прояви опіатної та алкогольної абстиненції; знижує внутрішньоочний тиск за рахунок зменшення секреції та поліпшення відтоку водянистої вологи ока; тривале застосування супроводжується затримкою рідини в організмі.

Developed by Maxim Levchenko