CARVEDILOLUM (КАРВЕДИЛОЛ)


неселективний β-блокатор з судиннорозширювальним ефектом; також має антиоксидантні та антипроліферативні властивості; активний інгредієнт, карведилол, є рацематом; енантіомери відрізняються за своїми ефектами та метаболізмом; S(-) енантіомер має блокуючу активність проти α1- та β-адренорецепторів, а R(+) енантіомер має блокуючу активність тільки проти α1-адренорецепторів; унаслідок кардіонеселективної блокади β-адренорецепторів препарат зменшує АТ, ЧСС та серцевий викид; знижує тиск у легеневих артеріях та у правому передсерді; унаслідок блокади α1-адренорецепторів він спричиняє розширення периферичних судин і знижує їх опір; завдяки цим ефектам карведилол розслаблює серцевий м’яз та запобігає розвитку нападів стенокардії; у пацієнтів із СН карведилол сприяє підвищенню лівошлуночкового викиду крові та покращує симптоми хвороби; подібні ефекти відзначалися у пацієнтів з дисфункцією лівого шлуночка; карведилол не має ефекту справжнього симпатоміметика, та, як і пропранолол, має мембраностабілізуючі властивості; знижується активність реніну у плазмі, затримка рідини є рідкісним явищем; вплив на АТ та серцебиття проявляється через 1-2 год після прийому препарату.

Developed by Maxim Levchenko