APREPITANTUM (АПРЕПІТАНТ)


селективний антагоніст рецепторів нейрокініну 1 (NK1) з високим ступенем спорідненості з речовиною людини Р (Р-нейропептид із сімейства тахікінінів); у 3000 разів селективніший відносно рецепторів NK1, ніж відносно іншого ферменту, переносника, іонного каналу і локалізації рецепторів, включаючи допамінові і серотонінові рецептори, які є об’єктами для проведення терапії нудоти і блювання, спичинених хіміотерапією; антагоністи NK1-рецепторів унаслідок дії на ЦНС гальмують блювотний рефлекс, спричинений цитотоксичними хіміотерапевтичними препаратами, такими як цисплатин; проникає в мозок і зв’язується з NK1-рецепторами мозку; дія на ЦНС досить тривала, він пригнічує г. і уповільнену фазу блювотного рефлексу, спричиненого цисплатином, і збільшує протиблювотну активність антагоніста 5НТ3-рецепторів ондансетрону і кортикостероїду дексаметазону.

Developed by Maxim Levchenko