AZAPENTHACENUM* (АЗАПЕНТАЦЕН*)


SН-радикал розчинного протеїну, що міститься у кришталику ока, дегенерує та окиснюється під дією хіноїдної речовини, утвореної при аномальному метаболізмі ароматичних амінокислот, таких як триптофан і тирозин; натрію азапентацен полісульфонат має велику спорідненість з SН- радикалом розчинного протеїну, пригнічуючи дію хіноїдної речовини на протеїн, який міститься у кришталику ока; він здатний стимулювати дію протеолітичного ферменту, присутнього у ВР передньої камери ока; має профілактичну дію проти утворення катаракти та може уповільнювати дегенерацію кришталика; уповільнює розвиток галактозної катаракти (включаючи ядерну катаракту) у щурів.

Developed by Maxim Levchenko