AMISULPRIDUM (АМІСУЛЬПРИД)


антипсихотичний ЛЗ, належить до класу заміщених бензамідів; селективно і превалююче спорідненний з рецепторами D2 і D3 лімбічної системи; не має спорідненості з рецепторами серотоніну, гістаміну, з адренергічними і холінергічними рецепторами; блокує переважно дофамінергічні нейрони мезолімбічної системи порівняно з такими ж нейронами стріатної системи, ця специфічна спорідненість пояснює перевагу антипсихотичних ефектів амісульприду над його екстрапірамідними ефектами; у низьких дозах переважно блокує пресинаптичні дофамінергічні D2 і D3-рецептори, що пояснює його дію на негативні с-ми шизофренії.

Developed by Maxim Levchenko