Всі аптеки України
Київ (адресу не вказано)

Торікард (Toricard)

  • Інструкція
  • Аналоги
  • Діагнози
Торікард (Toricard)
Класифікація
Міжнародна назва
Torasemidum (Торасемід)
ATC-група
C03C A04 Торасемід
Форми випуску за NFC
AAA Таблетки
Діагнози, при яких застосовують Торікард
Діагноз
Код МКХ-10
Атеросклеротична хвороба серця
МКХ I25.1
Генералізований і неуточнений атеросклероз
МКХ I70.9
Гіпертензивна [гіпертонічна] хвороба з переважним ураженням серця без (застійної) серцевої недостатності
МКХ I11.9
Гіпертонічна хвороба (ГБ) з ураженням серця і серцевою недостатністю (СН)
МКХ I11.0
Гіпертонічна хвороба (ГХ) з ураженням нирок
МКХ I12.9
Гострий інфаркт міокарда, неуточнений
МКХ I21.9
Гострий трансмуральний (з зубцем Q) інфаркт нижньої стінки міокарда
МКХ I21.1
Дилатаційна кардіоміопатія
МКХ I42.0
Застійна (хронічна) серцева недостатність
МКХ I50.0
Інша вторинна гіпертензія
МКХ I15.8
Інший цироз печінки
МКХ K74.6
Інші форми стенокардії
МКХ I20.8
Ішемічна хвороба серця (ІХС) постінфарктна (перенесений в минулому інфаркт міокарда)
МКХ I25.2
Ішемічна хвороба серця з гіпертонічною хворобою (ІХС з ГХ)
МКХ I25.9
Нестабільна стенокардія
МКХ I20.0
Обструктивна гіпертрофічна кардіоміопатія
МКХ I42.1
Розщеплення шарів сітківки
МКХ H35.7
Хронічна фібриляція передсердь
МКХ I48.2
Ювенільна артеріальна гіпертензія
МКХ I10