• Кабинет
 • 01. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST (ІМ без зубця Q і нестабільна стенокардія)

  Міжнародні назви

  Рубрика за МКХ-10: I20–I22.

  Ознаки та критерії діагностики захворювання

  Гострий коронарний синдром — група симптомів і ознак, які дозволяють запідозрити гострий ІМ або нестабільну стенокардію.

  Термін «гострий коронарний синдром» використовують при першому контакті з хворими як попередній діагноз. Виділяють гострий коронарний синдром зі стійкою елевацією сегмента ST на ЕКГ та без такої. Перший у більшості випадків трансформується в гострий ІМ із зубцем Q на ЕКГ, другий — у гострий ІМ без зубця Q або нестабільну стенокардію (заключні клінічні діагнози).

  Гострий ІМ — це некроз будь-якої маси міокарда внаслідок гострої тривалої ішемії. Нестабільна стенокардія — гостра ішемія міокарда, вираженість і тривалість якої недостатня для розвитку некрозу міокарда.

  Гострий ІМ без підйому сегмента ST/без зубця Q відрізняється від нестабільної стенокардії підвищенням рівня біохімічних маркерів некрозу міокарда в крові.

  Клінічними діагностичними критеріями гострого коронарного синдрому слід вважати:

  • затяжний (>20 хв) ангінозний біль у спокої;
  • стенокардію не менше ніж III ФК (за класифікацією Канадської асоціації кардіологів, 1976), що виникла вперше (протягом попередніх 28 днів);
  • прогресуючу стенокардію мінімум III ФК.

  ЕКГ-критеріями гострого коронарного синдрому є горизонтальна депресія сегмента ST і/або «коронарний» негативний зубець Т. Можлива також відсутність цих змін на ЕКГ.

  Біохімічним критерієм гострого коронарного синдрому є підвищення з наступним зниженням у динаміці рівня кардіоспецифічних ферментів (КФК, МВ-фракції КФК, тропонінів Т і I) у плазмі крові. У суперечливих випадках цей критерій є визначальним для діагностики.

  Умови надання медичної допомоги

  Хворих з гострим коронарним синдромом слід терміново госпіталізувати до спеціалізованого інфарктного (або за відсутності — до кардіологічного) відділення, бажано в блок інтенсивного спостереження, лікування і реанімації. Після стабілізації стану хворим призначають амбулаторне лікування під спостереженням кардіолога.

  Програма діагностики

  Обов’язкові дослідження

  1. Визначення скарг і анамнезу.
  2. Клінічний огляд.
  3. Вимірювання АТ (на обох руках).
  4. ЕКГ в 12 відведеннях у динаміці.
  5. Лабораторне обстеження (загальні аналізи крові і сечі, КФК у динаміці 3 рази, бажане визначення МВ-фракції КФК, тропонінів Т або I при необхідності в динаміці 2 рази, АлАТ, АсАТ, калій, натрій, білірубін, креатинін, ХС загальний, ТГ, глюкоза крові).
  6. ЕхоКГ.
  7. Навантажувальний тест (ВЕМ або бігова доріжка (тредміл)) при стабілізації стану і за відсутності протипоказань.
  8. Коронаровентрикулографія за відсутності стабілізації стану хворого на фоні адекватної медикаментозної терапії протягом 48 год або наявності протипоказань до проведення навантажувальних тестів.

  Додаткові дослідження

  1. АЧТЧ (при лікуванні нефракціонованим гепарином).
  2. Рентгенографія органів грудної клітки.

  Програма лікування

  Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг

  1. Ацетилсаліцилова кислота.
  2. Тієнопіридинові похідні.
  3. Нефракціонований гепарин (внутрішньовенно крапельно протягом мінімум 1–2 діб з наступним підшкірним введенням), низькомолекулярні гепарини або фондапаринукс підшкірно усім хворим. Тривалість терапії — 2–5 діб, а при збереженні клінічних ознак ішемії і більше.
  4. Блокатори β-адренорецепторів без внутрішньої симпатоміметичної активності.
  5. Статини показані усім хворим. Пацієнтам із загальним ХС крові <4,5 ммоль/л і/або ХС ЛПНЩ <2,5 ммоль/л — за рішенням лікаря.
  6. Інгібітори АПФ (усім хворим), при їх непереносимості — БРА (блокатори рецепторів ангіотензину I).
  7. Нітрати при наявності стенокардії і/або ознак ішемії міокарда. Як альтернативу можна використовувати сидноніміни.
  8. Блокатори кальцієвих каналів. Дилтіазем і верапаміл доцільні при лікуванні хворих, які мають протипоказання до застосування блокаторів β-адренорецепторів, і у хворих з варіантною стенокардією (за відсутності СН із систолічною дисфункцією ЛШ). Дигідропіридини тривалої дії можна застосовувати з метою антигіпертензивного й додаткового антиангінального ефектів тільки разом з блокаторами β-адренорецепторів. Дигідропіридинові похідні короткої дії протипоказані.

  Перелік і обсяг медичних послуг додаткового вибору

  1. Для знеболювання, при недостатньому ефекті нітратів і блокаторів β-адренорецепторів — ненаркотичні та наркотичні анальгетики.
  2. При підвищенні АТ — антигіпертензивна терапія.
  3. При рецидивній ішемії міокарда — хірургічна реваскуляризація міокарда. Показання і вибір методу реваскуляризації визначаються характером ураження коронарних артерій за даними коронаровентрикулографії.

  Характеристика очікуваного кінцевого
  результату лікування

  Зникнення стенокардії і стабілізація гемодинаміки.

  Тривалість лікування

  Обов’язкове стаціонарне лікування тривалістю 7–10 днів. Подовження строків лікування можливе за наявності ускладнень: рефрактерної нестабільної стенокардії, СН, тяжких аритмій і блокад.

  Критерії якості лікування

  Відсутність клінічних і ЕКГ-ознак ішемії міокарда. Відсутність ознак високого ризику за даними навантажувальних тестів (ішемічна депресія сегмента ST ≥0,2 мВ, толерантність до фізичного навантаження <5 METS (metabolic equivalents) — 75 Вт або при загальній роботі <22 кДж, зниження САТ під час навантаження).

  Можливі побічні дії та ускладнення

  Можливі побічні ефекти препаратів відповідно до їхніх фармакологічних властивостей. Наприклад, проведення адекватної антитромботичної терапії може спровокувати кровотечу.

  Рекомендації щодо амбулаторного спостереження

  Хворі мають перебувати на диспансерному спостереженні за місцем проживання протягом всього життя. Необхідне щорічне обов’язкове обстеження, за необхідності — обстеження і корекція терапії.

  Вимоги до дієтичних призначень і обмежень

  Хворі повинні дотримуватися дієти з обмеженням солі до 6 г/добу, тваринних жирів і продуктів, що містять ХС. Рекомендується дієта, збагачена омега-3-поліненасиченими жирними кислотами (морська риба). При надлишковій масі тіла обмежується калорійність їжі.

  За наявності шкідливих звичок — відмова від тютюнопаління, обмеження вживання алкоголю.

  Вимоги до режиму праці, відпочинку, реабілітації

  Рекомендовано тимчасові обмежені дозовані фізичні навантаження і ЛФК під контролем фахівців. Не рекомендується перебування під прямими сонячними променями, переохолодження і перегрівання. Показана реабілітація в амбулаторних умовах або приміських спеціалізованих санаторіях (за відсутності протипоказань).

  Відновлювальному лікуванню в реабілітаційних кардіологічних відділеннях місцевих санаторіїв підлягають хворі відповідно до встановленого порядку направлення (наказ МОЗ № 206 від 30.12.1992 р.). Переведення хворих у спеціалізоване відділення санаторіїв здійснюється після виконання наступного рівня фізичної активності — дозована ходьба на 1000 м в 1–2 прийоми та підйом на 17–22 сходинки.

  При переведенні на санаторний етап реабілітації варто керуватися функціональною підготовкою хворого до виконання зазначеного рівня рухової активності, а не часом виникнення ІМ або нестабільної стенокардії. При неадекватному виконанні рухового режиму необхідний тест з фізичним навантаженням на велоергометрі або коронароангіографія, після чого вирішується питання про необхідність хірургічного втручання.

  Показання до санаторного етапу

  1. Хворі з первинним або повторним ІМ, при задовільному виконанні необхідного рівня фізичного навантаження.
  2. Хворі, які перенесли нестабільну стенокардію за умови адекватного виконання необхідного рівня фізичної активності.
  3. Після операції АКШ, резекції аневризми, стентування коронарних судин або хірургічних втручань з приводу порушень серцевого ритму не раніше ніж через 15–18 днів після операції (без післяопераційних ускладнень).
  4. Допускається наявність у хворих таких ускладнень і супутніх захворювань на момент направлення їх у санаторій:

  СН не вище IIА стадії;

  • нормо- або брадіаритмічна форма постійної миготливої аритмії;
  • одинична або часта (не політопна, не групова і не рання (R на Т)) екстрасистолія;
  • AV-блокада не вище I ступеня;
  • аневризма серця при недостатності кровообігу не вище I ступеня;
  • АГ з контрольованим АТ і безкризовим перебігом;
  • цукровий діабет II типу (компенсований або субкомпенсований).

  Протипоказання до проведення санаторного етапу лікування

  1. Загальні протипоказання, які виключають направлення хворих у санаторій (гострі інфекційні, венеричні, психічні захворювання, захворювання крові в гострій стадії і фазі загострення, злоякісні новоутворення, що супроводжують захворювання в стадії декомпенсації або загострення та ін.).
  2. СН вище IIА стадії.
  3. Стенокардія IV ФК.
  4. Тяжкі порушення серцевого ритму і провідності (пароксизми фібриляції і тріпотіння передсердь або пароксизмальна тахікардія з частотою нападів >2 разів на місяць, політопна, рання і групова екстрасистолія, AV-блокада II–III ступеня, трипучкова блокада).
  5. АГ III стадії з некоригованим АТ, кризовим перебігом і значними порушеннями функції нирок.
  6. Рецидивуючі тромбоемболічні ускладнення.
  7. Цукровий діабет декомпенсований або з тяжким перебігом.
  8. Неможливість подальшого розширення рухового режиму внаслідок інших причин.

  ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ

  АГРЕЛЬ 75 МГ, Асіно Україна

  АДВОКАРД®, ФарКоС

  АКАРД, Польфарма

  АККОРДИН, Лекхім-Харків

  АКТИЛІЗЕ®, Boehringer Ingelheim

  АЛАДИН®, Фармак

  АЛЛЕСТА®, Alkaloid

  АЛОТЕНДИН, Egis

  АМЛЕССА, KRKA d.d. Novo Mesto

  АМЛОДИПІН, Технолог

  АМЛОДИПІН КРКА, KRKA d.d. Novo Mesto

  АМЛОДИПІН САНДОЗ®, Sandoz

  АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ, Астрафарм

  АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ, Дарниця ФФ

  АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ'Я, Здоров'я

  АМЛОДИПІН-КВ, Київський вітамінний завод

  АМЛОДИПІН-ТЕВА, Тева Україна

  АМЛОДИПІН-ФАРМАК, Фармак

  АМЛОЦИМ, Асіно Україна

  АМПРИЛ®, KRKA d.d. Novo Mesto

  АНАПРИЛІН-ЗДОРОВ'Я, Здоров'я

  АНТАРЕС розчин для ін’єкцій, Корпорація Артеріум

  АРИКСТРА®, Aspen Pharma Trading Ltd.

  АСАФЕН, Фармасайнс

  АСПАРКАМ розчин для ін’єкцій, Корпорація Артеріум

  АСПАРКАМ-ФАРМАК®, Фармак

  АСПІКАРД КАРДІО, Вертекс

  АСПІРИН КАРДІО®, Байєр Консьюмер Кер

  АСПІРИН®, Байєр Консьюмер Кер

  АСПІРИН® C, Байєр

  АСТИН, Micro Labs

  АТЕНОЛОЛ, Монфарм

  АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ, Астрафарм

  АТЕНОЛОЛ-ЗДОРОВ'Я, Здоров'я

  АТЕРОКАРД, Київський вітамінний завод

  АТОКОР, Dr. Reddy's Laboratories Ltd

  АТОКОР 40, Dr. Reddy's Laboratories Ltd

  АТОРВАКОР®, Фармак

  АТОРВАСТАТИН, Pfizer Inc.

  АТОРВАСТАТИН АНАНТА, Ананта Медікеар

  АТОРВАСТАТИН-ТЕВА, Тева Україна

  АТОРВАСТЕРОЛ, Польфарма

  АТОРЕМ таблетки, МСН Лаб.

  АТОРИС®, KRKA d.d. Novo Mesto

  АТРОГРЕЛ, Борщагівський ХФЗ

  АЦЕКОР КАРДІО, Мікрохім

  АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА, Технолог

  АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА, Лубнифарм

  АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА, Монфарм

  АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА, Корпорація Артеріум

  АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ, Дарниця ФФ

  БЕТАЛОК, AstraZeneca

  Бі-ПРЕСТАРІУМ®, Servier

  БІКАРД®, Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед

  БІПРОЛОЛ, Борщагівський ХФЗ

  БІПРОЛОЛ-ЗДОРОВ'Я, Здоров'я

  БІСОПРОЛ®, Фармак

  БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО, Ауробіндо Фарма

  БІСОПРОЛОЛ КРКА, KRKA d.d. Novo Mesto

  БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ®, Sandoz

  БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ, Астрафарм

  БІСОПРОЛОЛ-КВ, Київський вітамінний завод

  БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА, Тева Україна

  БРАВАДИН®, KRKA d.d. Novo Mesto

  БРИЛІНТА, AstraZeneca

  ВАЗАР H, Тева Україна

  ВАЗИЛІП®, KRKA d.d. Novo Mesto

  ВАЗОКЛІН-ДАРНИЦЯ, Дарниця ФФ

  ВАЗОНАТ®, Олайнфарм

  ВАЗОСТАТ-ЗДОРОВ'Я, Здоров'я

  ВАЛЬСАКОР®, KRKA d.d. Novo Mesto

  ГЕПАРИН-БІОЛІК, Біолік

  ГЕПАРИН-ДАРНИЦЯ гель, Дарниця ФФ

  ГЕПАРИН-ІНДАР, Індар

  ГЕПАРИН-НОВОФАРМ, Новофарм-Біосинтез

  ГЕПАРИН-ФАРМЕКС, Фармекс Груп

  ГІК®, Юрія-Фарм

  ГЛЮКОЗА, Галичфарм

  ГЛЮКОЗА-НОВОФАРМ, Новофарм-Біосинтез

  ГЛЮКОЗИ РОЗЧИН 5% ДЛЯ ІНФУЗІЙ, Інфузія

  ДЕКРИЗ, Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед

  ДИГОКСИН, Борщагівський ХФЗ

  ДИГОКСИН-ЗДОРОВ'Я, Здоров'я

  ДИКОР ЛОНГ, Мікрохім

  ДІАКОРДИН, Санофі-Авентис Украина

  ДІАНОРМЕТ® 850, Тева Україна

  ДІФОРС, Асіно Україна

  ДОБУТАМІН АДМЕДА, Адмеда Арцнайміттель

  ДОРЕЗ®, Alkaloid

  ЕВОЙД таблетки 10 мг, Фармак

  ЕВОЙД таблетки 20 мг, Фармак

  ЕГІЛОК, Egis

  ЕКВАТОР, Gedeon Richter

  ЕМЛОДИН®, Egis

  ЕНАЛАПРИЛ, Лубнифарм

  ЕНАЛАПРИЛ, Лекхім-Харків

  ЕНАЛАПРИЛ, Червона зірка

  ЕНАЛАПРИЛ, Київмедпрепарат

  ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ, Астрафарм

  ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ, Дарниця ФФ

  ЕНАЛОЗИД® МОНО, Фармак

  ЕНАМ, Dr. Reddy's Laboratories Ltd

  ЕНАП® таблетки, KRKA d.d. Novo Mesto

  ЕНОКСАПАРИН-ФАРМЕКС, Фармекс Груп

  ЕПАДОЛ-НЕО, Київський вітамінний завод

  ЕПЛЕПРЕС, Київський вітамінний завод

  ЕПЛЕТОР, Борщагівський ХФЗ

  ЕТСЕТ®, Кусум Фарм

  ЕФОКС® ЛОНГ, Лабормед Фарма

  ЗОКАРДІС, Menarini Group

  ЗОКАРДІС® ПЛЮС 30/12,5, Menarini Group

  ЗОКОР®, Merck Sharp & Dohme Idea Inc

  ІЗО-МІК® 5 мг, Мікрохім

  ІЗО-МІК® концентрат для р-ну для інфузій, Мікрохім

  ІЗО-МІК® спрей сублінгвальний, Мікрохім

  ІЗОКЕТ, Лабормед Фарма

  ІЗОКЕТ® спрей, Лабормед Фарма

  ІНДОПРЕС, Борщагівський ХФЗ

  ІНСПРА® таблетки, Pfizer Inc.

  ЙОГЕКСОЛ, ДжиІ Хелскеа

  КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО, Ауробіндо Фарма

  КАРВЕДИЛОЛ САНДОЗ®, Sandoz

  КАРВЕДИЛОЛ-КВ, Київський вітамінний завод

  КАРВИДЕКС®, Dr. Reddy's Laboratories Ltd

  КАРВІУМ, Алвоген ІПКО

  КАРДИКЕТ® РЕТАРД, Лабормед Фарма

  КАРДИПРИЛ, Ананта Медікеар

  КАРДІОАРГІНІН-ЗДОРОВ'Я, Здоров'я

  КАРДІСЕЙВ®, Фармак

  КЛЕКСАН®, Sanofi

  КЛЕКСАН® 300, Sanofi

  КЛІВАС, Асіно Україна

  КЛОДІЯ, Алвоген ІПКО

  КЛОПІДОГРЕЛ-ТЕВА, Тева Україна

  КЛОПІДОГРЕЛЬ МАКЛЕОДС, ДЗ ДНЦЛЗ

  КЛОПІДОГРЕЛЬ-САНОФІ, Sanofi

  КЛОПІДОГРЕЛЬ-ФАРМЕКС, Фармекс Груп

  КОНКОР, Асіно Україна

  КОНКОР КОР, Мерк КГаА

  КОПЛАВІКС®, Sanofi

  КОРАКСАН®, Servier

  КОРВАЗАН®, Корпорація Артеріум

  КОРВІТИН®, Борщагівський ХФЗ

  КОРВІТОЛ®, Menarini Group

  КОРИНФАР®, Тева Україна

  КОРІОЛ®, KRKA d.d. Novo Mesto

  КОРОНАЛ, Санофі-Авентис Украина

  КРЕСТОР, AstraZeneca

  КСАРЕЛТО®, Байєр

  ЛІВОСТОР, Київський вітамінний завод

  ЛІЗИНОПРИЛ КРКА, КРКА Фарма

  ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА, Тева Україна

  ЛІМІСТІН, Ананта Медікеар

  ЛІПРАЗИД, Борщагівський ХФЗ

  ЛІПРИЛ, Борщагівський ХФЗ

  ЛОЗАП®, Санофі-Авентис Украина

  ЛОПІРЕЛ, Тева Україна

  ЛОСПИРИН®, Кусум Фарм

  МАГНІКОР, Київський вітамінний завод

  МАГНІКОР форте, Київський вітамінний завод

  МЕДОГРЕЛЬ, Medochemie Ltd., Cyprus, Europe

  МЕДОКАРДИЛ, Medochemie Ltd., Cyprus, Europe

  МЕЛЬДОНІЙ, Юрія-Фарм

  МЕРТЕНІЛ, Gedeon Richter

  МЕТОНАТ, Фармацевтична компанія "Салютаріс"

  МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ, Фармак

  МЕТФОРМІН САНДОЗ®, Sandoz

  МЕФАРМІЛ®, Корпорація Артеріум

  МІЛДРАКОР-НОВОФАРМ, Новофарм-Біосинтез

  МІЛДРАЛЕКС-ЗДОРОВ'Я, Здоров'я

  МІОЛОКАРД, ФАРМАСЕЛ

  Молсікор, Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед

  МОНОНІТРОСИД, Борщагівський ХФЗ

  МОНОСАН, PRO.MED.CS Praha a.s.

  МОРФІН КАЛЦЕКС, Kalceks

  МОРФІН-ЗН, Здоров'я народу

  МОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД, Здоров'я народу

  НЕБІАР®, Корпорація Артеріум

  НЕБІАР® ПЛЮС, Корпорація Артеріум

  НЕБІВАЛ, Київський вітамінний завод

  НЕБІВОЛОЛ САНДОЗ®, Sandoz

  НЕБІВОЛОЛ-ДАРНИЦЯ, Дарниця ФФ

  НЕБІВОЛОЛ-ТЕВА, Тева Україна

  НЕБІЛЕТ® ПЛЮС 5/12,5, Menarini Group

  НЕБІЛЕТ®, Menarini Group

  НЕБІТЕНЗ, Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед

  НЕКСІУМ таблетки, АстраЗенека

  НЕОТОН, Alfasigma S.p.A.

  НІТРОГЛІЦЕРИН концентрат для розчину для інфузій, ДЗ ДНЦЛЗ

  НІТРОСОРБІД, Борщагівський ХФЗ

  НІТРОСОРБІД, Мікрохім

  НІТРОСОРБІД, Монфарм

  ОЗАЛЕКС®, Кусум Фарм

  ПАНТОКАР®, Micro Labs

  ПАНТОПРАЗОЛ-ГЕТЕРО, Hetero Labs

  ПАНТОПРАЗОЛ-ТЕВА, Тева Україна

  ПАНТОР, Торрент

  ПЕРИНДОПРИЛ-РІХТЕР, Gedeon Richter

  ПЕРІНДОПРЕС®, Дарниця ФФ

  ПЛАВІКС® 75 мг, Sanofi

  ПЛАВІКС® таблетки 300 мг, Sanofi

  ПЛАГРИЛ®, Dr. Reddy's Laboratories Ltd

  ПЛАЗЕП, МСН Лаб.

  ПЛАТОГРІЛ®, Кусум Фарм

  ПОЛАПРИЛ, Польфарма

  Превентор, Дарниця ФФ

  ПРЕДИЗИН®, Gedeon Richter

  ПРЕДУКТАЛ® MR, Servier

  ПРЕНЕСА®, KRKA d.d. Novo Mesto

  ПРЕСТАРІУМ®, Servier

  ПРОКСІУМ® таблетки, Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед

  ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС, Kalceks

  ПРОМЕДОЛ-ЗН, Здоров'я народу

  ПУЛЬЦЕТ®, Nobel

  РАМАГ, Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед

  РАМІ САНДОЗ® КОМПОЗИТУМ, Sandoz

  РАМІ САНДОЗ®, Sandoz

  РАМІЗЕС, Фармак

  РАМІЗЕС® КОМ, Фармак

  РАМІМЕД, Medochemie Ltd., Cyprus, Europe

  РАМІПРИЛ-ТЕВА, Тева Україна

  РАНЕКСА®, Menarini Group

  РЕДИСТАТИН, Dr. Reddy's Laboratories Ltd

  РЕНІАЛЬ®, Корпорація Артеріум

  РЕНІТЕК®, Merck Sharp & Dohme Idea Inc

  РИБОКСИН, Галичфарм

  РОВАМЕД, Medochemie Ltd., Cyprus, Europe

  РОЗАРТ, Тева Україна

  РОЗВАТОР, SUN

  РОЗУВАСТАТИН IC, ІнтерХім

  РОЗУВАСТАТИН САНДОЗ®, Sandoz

  РОЗУВАСТАТИН-ТЕВА, Тева Україна

  РОЗУКАРД®, Санофі-Авентис Украина

  РОЗУЛІП®, Egis

  РОКСЕРА®, KRKA d.d. Novo Mesto

  РОМАЗИК, Польфарма

  РОМЕСТІН, Ананта Медікеар

  СИДНОФАРМ, Вітаміни

  СИДОКАРД, Київський вітамінний завод

  СИМВАСТАТИН АНАНТА, Ананта Медікеар

  СИМВАСТАТИН САНДОЗ®, Sandoz

  СИМВАСТАТИН-ТЕВА, Тева Україна

  СКОПРИЛ®, Alkaloid

  СОДА-БУФЕР®, Юрія-Фарм

  СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ®, Sandoz

  СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ, Дарниця ФФ

  СТАМЛО, Dr. Reddy's Laboratories Ltd

  СТЕРОФУНДИН ISO, B. Braun

  СТРЕПТОКІНАЗА-БІОФАРМА, ФЗ "Біофарма"

  ТАЛЛІТОН®, Egis

  ТЕЛСАРТАН, Dr. Reddy's Laboratories Ltd

  ТІВОРЕЛЬ, Юрія-Фарм

  ТОЛЕВАС®, Nobel

  ТОПРИЛ, Торрент

  ТОР-ЛУП, Ауробіндо Фарма

  ТОРАДІВ, Фармекс Груп

  ТОРАРЕН, Київський вітамінний завод

  ТОРАСЕМІД-ДАРНИЦЯ, Дарниця ФФ

  ТОРАСЕМІД-ТЕВА, Тева Україна

  ТОРЗАКС®, Alkaloid

  ТОРІКАРД, Ананта Медікеар

  ТОРСИД® розчин для ін’єкцій, Фармак

  ТОРСИД® таблетки, Фармак

  ТРИГРИМ, Польфарма

  ТРИЗИПИН® ЛОНГ, Мікрохім

  ТРИНОМІЯ®, Асіно

  ТРИПЛІКСАМ®, Servier

  ТРИТАЦЕ®, Sanofi

  ТРОМБОНЕТ®, Фармак

  ФЕЛОДИП, Тева Україна

  ФЕНАЗЕПАМ® IC, ІнтерХім

  ФЛАМОГРЕЛЬ 75, Ананта Медікеар

  ФЛЕНОКС®, Фармак

  ХАРТИЛ®, Egis

  ЮПЕРІО, Новартіс Фарма

  АТОРВАСТАТИН ПФАЙЗЕР, Pfizer Inc. [Архив]

  БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ, ратіофарм [Архив]

  ЕНАП® Л КОМБІ, KRKA d.d. Novo Mesto [Архив]

  КАРВЕДИЛОЛ-ЗЕНТІВА, Зентіва [Архив]

  КОРДИНОРМ КОР, Teva [Архив]

  КОРДІНОРМ, Teva [Архив]

  НЕБІВОЛОЛ ОРІОН, Orion Corporation [Архив]

  НЕБІЛОНГ, Micro Labs [Архив]

  НОЛІПРЕЛ® ФОРТЕ 4,0 мг/1,25 мг таблетки, Servier [Архив]

  НУГРЕЛ, Micro Labs [Архив]

  ПРЕСТАРІУМ® 4 мг/8 мг таблетки, Servier [Архив]

  ТРИМЕТАЗИДИН MR СЕРВ'Є таблетки, Серв'є Україна [Архив]

  Дата додавання: 15.10.2019 р.
  На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
  Developed by Maxim Levchenko