01. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST (ІМ без зубця Q і нестабільна стенокардія)

Міжнародні назви

Рубрика за МКХ-10: I20–I22.

Ознаки та критерії діагностики захворювання

Гострий коронарний синдром — група симптомів і ознак, які дозволяють запідозрити гострий ІМ або нестабільну стенокардію.

Термін «гострий коронарний синдром» використовують при першому контакті з хворими як попередній діагноз. Виділяють гострий коронарний синдром зі стійкою елевацією сегмента ST на ЕКГ та без такої. Перший у більшості випадків трансформується в гострий ІМ із зубцем Q на ЕКГ, другий — у гострий ІМ без зубця Q або нестабільну стенокардію (заключні клінічні діагнози).

Гострий ІМ — це некроз будь-якої маси міокарда внаслідок гострої тривалої ішемії. Нестабільна стенокардія — гостра ішемія міокарда, вираженість і тривалість якої недостатня для розвитку некрозу міокарда.

Гострий ІМ без підйому сегмента ST/без зубця Q відрізняється від нестабільної стенокардії підвищенням рівня біохімічних маркерів некрозу міокарда в крові.

Клінічними діагностичними критеріями гострого коронарного синдрому слід вважати:

 • затяжний (>20 хв) ангінозний біль у спокої;
 • стенокардію не менше ніж III ФК (за класифікацією Канадської асоціації кардіологів, 1976), що виникла вперше (протягом попередніх 28 днів);
 • прогресуючу стенокардію мінімум III ФК.

ЕКГ-критеріями гострого коронарного синдрому є горизонтальна депресія сегмента ST і/або «коронарний» негативний зубець Т. Можлива також відсутність цих змін на ЕКГ.

Біохімічним критерієм гострого коронарного синдрому є підвищення з наступним зниженням у динаміці рівня кардіоспецифічних ферментів (КФК, МВ-фракції КФК, тропонінів Т і I) у плазмі крові. У суперечливих випадках цей критерій є визначальним для діагностики.

Умови надання медичної допомоги

Хворих з гострим коронарним синдромом слід терміново госпіталізувати до спеціалізованого інфарктного (або за відсутності — до кардіологічного) відділення, бажано в блок інтенсивного спостереження, лікування і реанімації. Після стабілізації стану хворим призначають амбулаторне лікування під спостереженням кардіолога.

Програма діагностики

Обов’язкові дослідження

 1. Визначення скарг і анамнезу.
 2. Клінічний огляд.
 3. Вимірювання АТ (на обох руках).
 4. ЕКГ в 12 відведеннях у динаміці.
 5. Лабораторне обстеження (загальні аналізи крові і сечі, КФК у динаміці 3 рази, бажане визначення МВ-фракції КФК, тропонінів Т або I при необхідності в динаміці 2 рази, АлАТ, АсАТ, калій, натрій, білірубін, креатинін, ХС загальний, ТГ, глюкоза крові).
 6. ЕхоКГ.
 7. Навантажувальний тест (ВЕМ або бігова доріжка (тредміл)) при стабілізації стану і за відсутності протипоказань.
 8. Коронаровентрикулографія за відсутності стабілізації стану хворого на фоні адекватної медикаментозної терапії протягом 48 год або наявності протипоказань до проведення навантажувальних тестів.

Додаткові дослідження

 1. АЧТЧ (при лікуванні нефракціонованим гепарином).
 2. Рентгенографія органів грудної клітки.

Програма лікування

Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг

 1. Ацетилсаліцилова кислота.
 2. Тієнопіридинові похідні.
 3. Нефракціонований гепарин (внутрішньовенно крапельно протягом мінімум 1–2 діб з наступним підшкірним введенням), низькомолекулярні гепарини або фондапаринукс підшкірно усім хворим. Тривалість терапії — 2–5 діб, а при збереженні клінічних ознак ішемії і більше.
 4. Блокатори β-адренорецепторів без внутрішньої симпатоміметичної активності.
 5. Статини показані усім хворим. Пацієнтам із загальним ХС крові <4,5 ммоль/л і/або ХС ЛПНЩ <2,5 ммоль/л — за рішенням лікаря.
 6. Інгібітори АПФ (усім хворим), при їх непереносимості — БРА (блокатори рецепторів ангіотензину I).
 7. Нітрати при наявності стенокардії і/або ознак ішемії міокарда. Як альтернативу можна використовувати сидноніміни.
 8. Блокатори кальцієвих каналів. Дилтіазем і верапаміл доцільні при лікуванні хворих, які мають протипоказання до застосування блокаторів β-адренорецепторів, і у хворих з варіантною стенокардією (за відсутності СН із систолічною дисфункцією ЛШ). Дигідропіридини тривалої дії можна застосовувати з метою антигіпертензивного й додаткового антиангінального ефектів тільки разом з блокаторами β-адренорецепторів. Дигідропіридинові похідні короткої дії протипоказані.

Перелік і обсяг медичних послуг додаткового вибору

 1. Для знеболювання, при недостатньому ефекті нітратів і блокаторів β-адренорецепторів — ненаркотичні та наркотичні анальгетики.
 2. При підвищенні АТ — антигіпертензивна терапія.
 3. При рецидивній ішемії міокарда — хірургічна реваскуляризація міокарда. Показання і вибір методу реваскуляризації визначаються характером ураження коронарних артерій за даними коронаровентрикулографії.

Характеристика очікуваного кінцевого
результату лікування

Зникнення стенокардії і стабілізація гемодинаміки.

Тривалість лікування

Обов’язкове стаціонарне лікування тривалістю 7–10 днів. Подовження строків лікування можливе за наявності ускладнень: рефрактерної нестабільної стенокардії, СН, тяжких аритмій і блокад.

Критерії якості лікування

Відсутність клінічних і ЕКГ-ознак ішемії міокарда. Відсутність ознак високого ризику за даними навантажувальних тестів (ішемічна депресія сегмента ST ≥0,2 мВ, толерантність до фізичного навантаження <5 METS (metabolic equivalents) — 75 Вт або при загальній роботі <22 кДж, зниження САТ під час навантаження).

Можливі побічні дії та ускладнення

Можливі побічні ефекти препаратів відповідно до їхніх фармакологічних властивостей. Наприклад, проведення адекватної антитромботичної терапії може спровокувати кровотечу.

Рекомендації щодо амбулаторного спостереження

Хворі мають перебувати на диспансерному спостереженні за місцем проживання протягом всього життя. Необхідне щорічне обов’язкове обстеження, за необхідності — обстеження і корекція терапії.

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень

Хворі повинні дотримуватися дієти з обмеженням солі до 6 г/добу, тваринних жирів і продуктів, що містять ХС. Рекомендується дієта, збагачена омега-3-поліненасиченими жирними кислотами (морська риба). При надлишковій масі тіла обмежується калорійність їжі.

За наявності шкідливих звичок — відмова від тютюнопаління, обмеження вживання алкоголю.

Вимоги до режиму праці, відпочинку, реабілітації

Рекомендовано тимчасові обмежені дозовані фізичні навантаження і ЛФК під контролем фахівців. Не рекомендується перебування під прямими сонячними променями, переохолодження і перегрівання. Показана реабілітація в амбулаторних умовах або приміських спеціалізованих санаторіях (за відсутності протипоказань).

Відновлювальному лікуванню в реабілітаційних кардіологічних відділеннях місцевих санаторіїв підлягають хворі відповідно до встановленого порядку направлення (наказ МОЗ № 206 від 30.12.1992 р.). Переведення хворих у спеціалізоване відділення санаторіїв здійснюється після виконання наступного рівня фізичної активності — дозована ходьба на 1000 м в 1–2 прийоми та підйом на 17–22 сходинки.

При переведенні на санаторний етап реабілітації варто керуватися функціональною підготовкою хворого до виконання зазначеного рівня рухової активності, а не часом виникнення ІМ або нестабільної стенокардії. При неадекватному виконанні рухового режиму необхідний тест з фізичним навантаженням на велоергометрі або коронароангіографія, після чого вирішується питання про необхідність хірургічного втручання.

Показання до санаторного етапу

 1. Хворі з первинним або повторним ІМ, при задовільному виконанні необхідного рівня фізичного навантаження.
 2. Хворі, які перенесли нестабільну стенокардію за умови адекватного виконання необхідного рівня фізичної активності.
 3. Після операції АКШ, резекції аневризми, стентування коронарних судин або хірургічних втручань з приводу порушень серцевого ритму не раніше ніж через 15–18 днів після операції (без післяопераційних ускладнень).
 4. Допускається наявність у хворих таких ускладнень і супутніх захворювань на момент направлення їх у санаторій:

СН не вище IIА стадії;

 • нормо- або брадіаритмічна форма постійної миготливої аритмії;
 • одинична або часта (не політопна, не групова і не рання (R на Т)) екстрасистолія;
 • AV-блокада не вище I ступеня;
 • аневризма серця при недостатності кровообігу не вище I ступеня;
 • АГ з контрольованим АТ і безкризовим перебігом;
 • цукровий діабет II типу (компенсований або субкомпенсований).

Протипоказання до проведення санаторного етапу лікування

 1. Загальні протипоказання, які виключають направлення хворих у санаторій (гострі інфекційні, венеричні, психічні захворювання, захворювання крові в гострій стадії і фазі загострення, злоякісні новоутворення, що супроводжують захворювання в стадії декомпенсації або загострення та ін.).
 2. СН вище IIА стадії.
 3. Стенокардія IV ФК.
 4. Тяжкі порушення серцевого ритму і провідності (пароксизми фібриляції і тріпотіння передсердь або пароксизмальна тахікардія з частотою нападів >2 разів на місяць, політопна, рання і групова екстрасистолія, AV-блокада II–III ступеня, трипучкова блокада).
 5. АГ III стадії з некоригованим АТ, кризовим перебігом і значними порушеннями функції нирок.
 6. Рецидивуючі тромбоемболічні ускладнення.
 7. Цукровий діабет декомпенсований або з тяжким перебігом.
 8. Неможливість подальшого розширення рухового режиму внаслідок інших причин.

ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ

АГРЕЛЬ 75 МГ
антитромботичні засоби
АДВОКАРД
АДВОКАРД
ФарКоС
© Компендіум 2018
інші кардіологічні препарати
АКАРД
АКАРД
Польфарма
антитромботичні засоби
АККОРДИН
АККОРДИН
Лекхім-Харків
інші кардіологічні препарати
АКТИЛІЗЕ
АКТИЛІЗЕ
Boehringer Ingelheim
© Компендіум 2018
антитромботичні засоби
АЛАДИН
АЛАДИН
Фармак
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
АЛЛЕСТА
АЛЛЕСТА
Alkaloid
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
АЛОТЕНДИН
блокатори бета-адренорецепторів, інші комбінації
АМЛЕССА
АМЛЕССА
KRKA d.d. Novo Mesto
комбіновані препарати інгібіторів апф
АМЛОДИПІН САНДОЗ
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ'Я
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
АМЛОДИПІН-КВ
АМЛОДИПІН-КВ
Київський вітамінний завод
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
АМЛОДИПІН-ТЕВА
АМЛОДИПІН-ТЕВА
Тева Україна
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
АМЛОДИПІН-ФАРМАК
АМЛОДИПІН-ФАРМАК
Фармак
© Компендіум 2018
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
АМЛОЦИМ
АМЛОЦИМ
Асіно
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
АМПРИЛ
АМПРИЛ
KRKA d.d. Novo Mesto
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
АНАЛЬГІН
Юрія-Фарм
інші анальгетики та антипіретики
АНАЛЬГІН
АНАЛЬГІН
Лекхім-Харків
інші анальгетики та антипіретики
АНАЛЬГІН
Здоров'я народу
інші анальгетики та антипіретики
АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ
АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ
Дарниця ФФ
інші анальгетики та антипіретики
АНАПРИЛІН-ЗДОРОВ'Я
блокатори бета-адренорецепторів
АНТАРЕС розчин для ін’єкцій
інші кардіологічні препарати
АРИКСТРА
АРИКСТРА
Aspen Pharma Trading Ltd.
антитромботичні засоби
АСАФЕН
АСАФЕН
Фармасайнс
антитромботичні засоби
АСПАРКАМ розчин для ін’єкцій
АСПАРКАМ розчин для ін’єкцій
Корпорація Артеріум
інші мінеральні добавки
АСПАРКАМ-ФАРМАК
інші мінеральні добавки
антитромботичні засоби
АСПІРИН КАРДІО
АСПІРИН КАРДІО
Байєр Консьюмер Кер
антитромботичні засоби
АСПІРИН
АСПІРИН
Байєр Консьюмер Кер
інші анальгетики та антипіретики
АСПІРИН C
АСПІРИН C
Байєр Консьюмер Кер
інші анальгетики та антипіретики
АСТИН
АСТИН
Micro Labs
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
АТЕНОЛОЛ
АТЕНОЛОЛ
Монфарм
блокатори бета-адренорецепторів
АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ
блокатори бета-адренорецепторів
АТЕНОЛОЛ-ЗДОРОВ'Я
блокатори бета-адренорецепторів
АТЕРОКАРД
АТЕРОКАРД
Київський вітамінний завод
антитромботичні засоби
АТОКОР
АТОКОР
Dr. Reddy's Laboratories Ltd
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
АТОКОР 40
АТОКОР 40
Dr. Reddy's Laboratories Ltd
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
АТОРВАКОР
АТОРВАКОР
Фармак
© Компендіум 2018
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
АТОРВАСТАТИН АНАНТА
АТОРВАСТАТИН АНАНТА
Ананта Медікеар
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
АТОРВАСТАТИН-ТЕВА
АТОРВАСТАТИН-ТЕВА
Тева Україна
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
АТОРВАСТЕРОЛ
АТОРВАСТЕРОЛ
Польфарма
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
АТОРИС
АТОРИС
KRKA d.d. Novo Mesto
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
АТРОГРЕЛ
АТРОГРЕЛ
Борщагівський ХФЗ
антитромботичні засоби
АЦЕКОР КАРДІО
АЦЕКОР КАРДІО
Мікрохім
антитромботичні засоби
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА
інші анальгетики та антипіретики
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА
інші анальгетики та антипіретики
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА
інші анальгетики та антипіретики
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА
Корпорація Артеріум
інші анальгетики та антипіретики
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ
інші анальгетики та антипіретики
БЕТАЛОК
БЕТАЛОК
АстраЗенека
блокатори бета-адренорецепторів
Бі-ПРЕСТАРІУМ
комбіновані препарати інгібіторів апф
БІКАРД
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
блокатори бета-адренорецепторів
БІПРОЛОЛ
БІПРОЛОЛ
Борщагівський ХФЗ
блокатори бета-адренорецепторів
БІСОПРОЛ
БІСОПРОЛ
Фармак
© Компендіум 2018
блокатори бета-адренорецепторів
Бісопролол
блокатори бета-адренорецепторів
БІСОПРОЛОЛ КРКА
БІСОПРОЛОЛ КРКА
KRKA d.d. Novo Mesto
блокатори бета-адренорецепторів
БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ
блокатори бета-адренорецепторів
БІСОПРОЛОЛ-КВ
БІСОПРОЛОЛ-КВ
Київський вітамінний завод
блокатори бета-адренорецепторів
БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА
БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА
Тева Україна
блокатори бета-адренорецепторів
БРАВАДИН
БРАВАДИН
KRKA d.d. Novo Mesto
інші кардіологічні препарати
БРИЛІНТА
БРИЛІНТА
АстраЗенека
антитромботичні засоби
ВАЗАР H
ВАЗАР H
Тева Україна
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ВАЗОКЛІН-ДАРНИЦЯ
ВАЗОКЛІН-ДАРНИЦЯ
Дарниця ФФ
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ВАЗОНАТ
ВАЗОНАТ
Олайнфарм
інші кардіологічні препарати
ВАЗОСТАТ-ЗДОРОВ'Я
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ВАЛЬСАКОР
ВАЛЬСАКОР
KRKA d.d. Novo Mesto
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ГЕПАРГІН
ГЕПАРГІН
Фармак
© Компендіум 2018
дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура
ГЕПАРИН-БІОЛІК
антитромботичні засоби
ГЕПАРИН-ІНДАР
антитромботичні засоби
ГЕПАРИН-НОВОФАРМ
ГЕПАРИН-НОВОФАРМ
Новофарм-Біосинтез
антитромботичні засоби
ГЕПАРИН-ФАРМЕКС
ГЕПАРИН-ФАРМЕКС
Фармекс Груп
антитромботичні засоби
ГІК
ГІК
Юрія-Фарм
розчини для внутрішньовенного введення
ГЛЮКОЗА
ГЛЮКОЗА
Галичфарм
розчини для внутрішньовенного введення
ГЛЮКОЗА-НОВОФАРМ
ГЛЮКОЗА-НОВОФАРМ
Новофарм-Біосинтез
розчини для внутрішньовенного введення
ГЛЮКОЗИ РОЗЧИН 5% ДЛЯ ІНФУЗІЙ
розчини для внутрішньовенного введення
ДЕКРИЗ
ДЕКРИЗ
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
калійзберігаючі діуретики
ДИГОКСИН
Борщагівський ХФЗ
серцеві глікозиди
ДИГОКСИН-ЗДОРОВ'Я
серцеві глікозиди
ДИКОР ЛОНГ
ДИКОР ЛОНГ
Мікрохім
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
ДИМЕДРОЛ
ДИМЕДРОЛ
Галичфарм
антигістамінні засоби для системного застосування
ДИМЕДРОЛ
ДИМЕДРОЛ
Здоров'я народу
антигістамінні засоби для системного застосування
ДИМЕДРОЛ-ДАРНИЦЯ розчин для ін’єкцій
антигістамінні засоби для системного застосування
ДІАКОРДИН
ДІАКОРДИН
Санофі-Авентис Украина
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на серце
ДІАНОРМЕТ 850
ДІАНОРМЕТ 850
Тева Україна
гіпоглікемізуючі препарати, за виключенням інсулінів
ДІФОРС
ДІФОРС
Асіно
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ДОБУТАМІН АДМЕДА
Адмеда Арцнайміттель
неглікозидні кардіотонічні засоби
ДОРЕЗ
ДОРЕЗ
Alkaloid
© Компендіум 2018
блокатори бета-адренорецепторів
ЕВОЙД таблетки 10 мг
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ЕВОЙД таблетки 20 мг
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ЕГІЛОК
блокатори бета-адренорецепторів
ЕКВАТОР
ЕКВАТОР
Gedeon Richter
комбіновані препарати інгібіторів апф
ЕМЛОДИН
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
ЕНАЛАПРИЛ
ЕНАЛАПРИЛ
Лубнифарм
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЕНАЛАПРИЛ
ЕНАЛАПРИЛ
Лекхім-Харків
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЕНАЛАПРИЛ
ЕНАЛАПРИЛ
Червона зірка
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЕНАЛАПРИЛ
ЕНАЛАПРИЛ
Київмедпрепарат
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ
ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ
Дарниця ФФ
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЕНАЛОЗИД МОНО
ЕНАЛОЗИД МОНО
Фармак
© Компендіум 2018
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЕНАМ
ЕНАМ
Dr. Reddy's Laboratories Ltd
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЕНАП таблетки
ЕНАП таблетки
KRKA d.d. Novo Mesto
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЕНОКСАПАРИН-ФАРМЕКС
ЕНОКСАПАРИН-ФАРМЕКС
Фармекс Груп
антитромботичні засоби
ЕПАДОЛ-НЕО
ЕПАДОЛ-НЕО
Київський вітамінний завод
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ЕПЛЕПРЕС
ЕПЛЕПРЕС
Київський вітамінний завод
калійзберігаючі діуретики
ЕПЛЕТОР
ЕПЛЕТОР
Борщагівський ХФЗ
калійзберігаючі діуретики
ЕТСЕТ
ЕТСЕТ
Кусум Фарм
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ЕФОКС ЛОНГ
ЕФОКС ЛОНГ
Лабормед Фарма
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
ЗОКАРДІС
ЗОКАРДІС
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЗОКАРДІС ПЛЮС 30/12,5
ЗОКАРДІС ПЛЮС 30/12,5
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
комбіновані препарати інгібіторів апф
ІЗО-МІК 5 мг
ІЗО-МІК 5 мг
Мікрохім
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
ІЗО-МІК концентрат для р-ну для інфузій
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
ІЗО-МІК спрей сублінгвальний
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
ІЗОКЕТ
ІЗОКЕТ
Лабормед Фарма
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
ІЗОКЕТ спрей
ІЗОКЕТ спрей
Лабормед Фарма
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
ІНДАПЕН
ІНДАПЕН
Польфарма
нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністю
ІНДОПРЕС
ІНДОПРЕС
Борщагівський ХФЗ
нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністю
ІНСПРА таблетки
калійзберігаючі діуретики
ЙОГЕКСОЛ
ЙОГЕКСОЛ
ДжиІ Хелскеа
йодовмісні рентгеноконтрастні засоби
КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО
Ауробіндо Фарма
блокатори бета-адренорецепторів
КАРВЕДИЛОЛ САНДОЗ
КАРВЕДИЛОЛ САНДОЗ
Сандоз Україна
блокатори бета-адренорецепторів
КАРВЕДИЛОЛ-КВ
КАРВЕДИЛОЛ-КВ
Київський вітамінний завод
блокатори бета-адренорецепторів
КАРВИДЕКС
КАРВИДЕКС
Dr. Reddy's Laboratories Ltd
блокатори бета-адренорецепторів
КАРВІУМ
КАРВІУМ
Алвоген ІПКО
блокатори бета-адренорецепторів
КАРДИКЕТ РЕТАРД
КАРДИКЕТ РЕТАРД
Лабормед Фарма
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
КАРДИПРИЛ
КАРДИПРИЛ
Ананта Медікеар
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
КАРДІОМАГНІЛ
антитромботичні засоби
КАРДІСЕЙВ
КАРДІСЕЙВ
Фармак
© Компендіум 2018
антитромботичні засоби
КЛЕКСАН
антитромботичні засоби
КЛЕКСАН 300
антитромботичні засоби
КЛІВАС
КЛІВАС
Асіно Україна
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
КЛОДІЯ
КЛОДІЯ
Алвоген ІПКО
антитромботичні засоби
КЛОПІДОГРЕЛ-ТЕВА
КЛОПІДОГРЕЛ-ТЕВА
Тева Україна
антитромботичні засоби
КЛОПІДОГРЕЛЬ МАКЛЕОДС
антитромботичні засоби
КЛОПІДОГРЕЛЬ-САНОФІ
КЛОПІДОГРЕЛЬ-САНОФІ
Санофі-Авентис Украина
антитромботичні засоби
КЛОПІДОГРЕЛЬ-ФАРМЕКС
КЛОПІДОГРЕЛЬ-ФАРМЕКС
Фармекс Груп
антитромботичні засоби
КО-ПРЕНЕСА
КО-ПРЕНЕСА
KRKA d.d. Novo Mesto
комбіновані препарати інгібіторів апф
КОНКОР
КОНКОР
Асіно
блокатори бета-адренорецепторів
КОНКОР КОР
КОНКОР КОР
Мерк КГаА
блокатори бета-адренорецепторів
КОПЛАВІКС
антитромботичні засоби
КОРАКСАН
інші кардіологічні препарати
КОРВАЗАН
КОРВАЗАН
Київмедпрепарат
блокатори бета-адренорецепторів
КОРВІТИН
КОРВІТИН
Борщагівський ХФЗ
капіляростабілізуючі засоби
КОРВІТОЛ
КОРВІТОЛ
Menarini Group
блокатори бета-адренорецепторів
КОРИНФАР
КОРИНФАР
Тева Україна
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
КОРІОЛ
КОРІОЛ
KRKA d.d. Novo Mesto
блокатори бета-адренорецепторів
КОРОНАЛ
КОРОНАЛ
Санофі-Авентис Украина
блокатори бета-адренорецепторів
КРЕСТОР
КРЕСТОР
AstraZeneca
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
КСАРЕЛТО
КСАРЕЛТО
Байєр
антитромботичні засоби
ЛІВОСТОР
ЛІВОСТОР
Київський вітамінний завод
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ЛІЗИНОПРИЛ КРКА
ЛІЗИНОПРИЛ КРКА
КРКА Фарма
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА
ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА
Тева Україна
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЛІМІСТІН
ЛІМІСТІН
Ананта Медікеар
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ЛІПРАЗИД
ЛІПРАЗИД
Борщагівський ХФЗ
комбіновані препарати інгібіторів апф
ЛІПРИЛ
ЛІПРИЛ
Борщагівський ХФЗ
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЛІПРИМАР
ЛІПРИМАР
Pfizer Inc.
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ЛОЗАП
ЛОЗАП
Санофі-Авентис Украина
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ЛОПІРЕЛ
ЛОПІРЕЛ
Тева Україна
антитромботичні засоби
ЛОСПИРИН
ЛОСПИРИН
Кусум
антитромботичні засоби
МАГНІКОР
МАГНІКОР
Київський вітамінний завод
антитромботичні засоби
МАГНІКОР форте
МАГНІКОР форте
Київський вітамінний завод
антитромботичні засоби
МЕДОГРЕЛЬ
МЕДОГРЕЛЬ
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
антитромботичні засоби
МЕДОКАРДИЛ
МЕДОКАРДИЛ
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
блокатори бета-адренорецепторів
МЕРТЕНІЛ
МЕРТЕНІЛ
Gedeon Richter
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
МЕТОНАТ
МЕТОНАТ
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
інші кардіологічні препарати
МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ
МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ
Фармак
© Компендіум 2018
блокатори бета-адренорецепторів
МЕТФОРМІН САНДОЗ
гіпоглікемізуючі препарати, за виключенням інсулінів
МЕФАРМІЛ
МЕФАРМІЛ
Київмедпрепарат
гіпоглікемізуючі препарати, за виключенням інсулінів
МІЛДРАКОР-НОВОФАРМ
МІЛДРАКОР-НОВОФАРМ
Новофарм-Біосинтез
інші кардіологічні препарати
МІЛДРАЛЕКС-ЗДОРОВ'Я
інші кардіологічні препарати
МІОЛОКАРД
ФАРМАСЕЛ
інші кардіологічні препарати
Молсікор
Молсікор
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
МОНОНІТРОСИД
МОНОНІТРОСИД
Борщагівський ХФЗ
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
МОНОСАН
МОНОСАН
PRO.MED.CS Praha a.s.
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
МОРФІН-ЗН
Здоров'я народу
опіоїди
МОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД
Здоров'я народу
опіоїди
НАТРІЮ ХЛОРИД
НАТРІЮ ХЛОРИД
Галичфарм
додаткові розчини для внутрішньовенного введення
НАТРІЮ ХЛОРИД
НАТРІЮ ХЛОРИД
Юрія-Фарм
додаткові розчини для внутрішньовенного введення
НАТРІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9%
додаткові розчини для внутрішньовенного введення
НЕБІАР
НЕБІАР
Корпорація Артеріум
блокатори бета-адренорецепторів
НЕБІВАЛ
НЕБІВАЛ
Київський вітамінний завод
блокатори бета-адренорецепторів
НЕБІВОЛОЛ САНДОЗ
блокатори бета-адренорецепторів
НЕБІВОЛОЛ-ТЕВА
НЕБІВОЛОЛ-ТЕВА
Тева Україна
блокатори бета-адренорецепторів
НЕБІЛЕТ ПЛЮС 5/12,5
НЕБІЛЕТ ПЛЮС 5/12,5
Menarini International Operations Luxembourg S.A.
блокатори бета-адренорецепторів в комбінації з тіазидними діуретиками
НЕБІЛЕТ
НЕБІЛЕТ
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
блокатори бета-адренорецепторів
НЕБІТЕНЗ
НЕБІТЕНЗ
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
блокатори бета-адренорецепторів
НЕОТОН
НЕОТОН
Alfasigma S.p.A.
інші кардіологічні препарати
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
НІТРОСОРБІД
НІТРОСОРБІД
Борщагівський ХФЗ
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
НІТРОСОРБІД
НІТРОСОРБІД
Мікрохім
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
НІТРОСОРБІД
Монфарм
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
НОЛЬПАЗА
НОЛЬПАЗА
KRKA d.d. Novo Mesto
засоби для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
неглікозидні кардіотонічні засоби
ОЗАЛЕКС
ОЗАЛЕКС
Кусум Фарм
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ПАНТОКАР
ПАНТОКАР
Micro Labs
засоби для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
засоби для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
ПАНТОПРАЗОЛ-ФАРМЕКС
ПАНТОПРАЗОЛ-ФАРМЕКС
Фармекс Груп
засоби для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ПЕРІНДОПРЕС
ПЕРІНДОПРЕС
Дарниця ФФ
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ПЛАВІКС 75 мг
антитромботичні засоби
ПЛАВІКС таблетки 300 мг
антитромботичні засоби
ПЛАГРИЛ
ПЛАГРИЛ
Dr. Reddy's Laboratories Ltd
антитромботичні засоби
ПЛАЗЕП
МСН Лаб.
антитромботичні засоби
ПЛАТОГРІЛ
ПЛАТОГРІЛ
Кусум
антитромботичні засоби
ПОЛАПРИЛ
ПОЛАПРИЛ
Польфарма
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
Превентор
Превентор
Дарниця ФФ
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ПРЕДИЗИН
ПРЕДИЗИН
Gedeon Richter
інші кардіологічні препарати
ПРЕДУКТАЛ MR
ПРЕДУКТАЛ MR
Серв'є Україна
інші кардіологічні препарати
ПРЕНЕСА
ПРЕНЕСА
KRKA d.d. Novo Mesto
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ПРЕСТАРІУМ
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ПРОКСІУМ таблетки
ПРОКСІУМ таблетки
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
засоби для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
ПРОМЕДОЛ-ЗН
Здоров'я народу
опіоїди
ПУЛЬЦЕТ
засоби для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
РАЄНОМ
РАЄНОМ
Gedeon Richter
інші кардіологічні препарати
РАМАГ
РАМАГ
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
РАМІ САНДОЗ КОМПОЗИТУМ
комбіновані препарати інгібіторів апф
РАМІ САНДОЗ
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
РАМІЗЕС
РАМІЗЕС
Фармак
© Компендіум 2018
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
РАМІМЕД
РАМІМЕД
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
РАМІПРИЛ-ТЕВА
РАМІПРИЛ-ТЕВА
Тева Україна
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
РАНЕКСА
РАНЕКСА
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
інші кардіологічні препарати
РЕДИСТАТИН
РЕДИСТАТИН
Dr. Reddy's Laboratories Ltd
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РЕНІАЛЬ
РЕНІАЛЬ
Київмедпрепарат
калійзберігаючі діуретики
РИБОКСИН
РИБОКСИН
Галичфарм
інші кардіологічні препарати
РИБОКСИН-ДАРНИЦЯ
РИБОКСИН-ДАРНИЦЯ
Дарниця ФФ
інші кардіологічні препарати
РОВАМЕД
РОВАМЕД
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОЗАРТ
РОЗАРТ
Тева Україна
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОЗВАТОР
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОЗУВАСТАТИН IC
РОЗУВАСТАТИН IC
ІнтерХім
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОЗУВАСТАТИН САНДОЗ
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОЗУВАСТАТИН-ТЕВА
РОЗУВАСТАТИН-ТЕВА
Тева Україна
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОЗУКАРД
РОЗУКАРД
Санофі-Авентис Украина
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОЗУЛІП
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОКСЕРА
РОКСЕРА
KRKA d.d. Novo Mesto
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОМАЗИК
РОМАЗИК
Польфарма
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОМЕСТІН
РОМЕСТІН
Ананта Медікеар
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
СИДНОФАРМ
СИДНОФАРМ
Вітаміни
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
СИДОКАРД
СИДОКАРД
Київський вітамінний завод
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
СИМВАСТАТИН АНАНТА
СИМВАСТАТИН АНАНТА
Ананта Медікеар
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
СКОПРИЛ
СКОПРИЛ
Alkaloid
© Компендіум 2018
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
СОДА-БУФЕР
СОДА-БУФЕР
Юрія-Фарм
додаткові розчини для внутрішньовенного введення
СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ
калійзберігаючі діуретики
СТАМЛО
СТАМЛО
Dr. Reddy's Laboratories Ltd
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
антитромботичні засоби
Т-ТРІОМАКС
Т-ТРІОМАКС
Дарниця ФФ
інші кардіологічні препарати
ТАЛЛІТОН
блокатори бета-адренорецепторів
ТЕЛСАРТАН
ТЕЛСАРТАН
Dr. Reddy's Laboratories Ltd
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ТІВОМАКС-ДАРНИЦЯ
ТІВОМАКС-ДАРНИЦЯ
Дарниця ФФ
додаткові розчини для внутрішньовенного введення
ТІВОРЕЛЬ
ТІВОРЕЛЬ
Юрія-Фарм
додаткові розчини для внутрішньовенного введення
ТОЛЕВАС
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ТОРАДІВ
ТОРАДІВ
Фармекс Груп
високоактивні діуретики
ТОРАРЕН
ТОРАРЕН
Київський вітамінний завод
високоактивні діуретики
ТОРАСЕМІД-ТЕВА
ТОРАСЕМІД-ТЕВА
Тева Україна
високоактивні діуретики
ТОРВАКАРД КРИСТАЛ
ТОРВАКАРД КРИСТАЛ
Санофі-Авентис Украина
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ТОРЗАКС
ТОРЗАКС
Alkaloid
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ТОРІКАРД
ТОРІКАРД
Ананта Медікеар
високоактивні діуретики
ТОРСИД розчин для ін’єкцій
ТОРСИД розчин для ін’єкцій
Фармак
© Компендіум 2018
високоактивні діуретики
ТОРСИД таблетки
ТОРСИД таблетки
Фармак
© Компендіум 2018
високоактивні діуретики
ТРИГРИМ
ТРИГРИМ
Польфарма
високоактивні діуретики
ТРИЗИПИН ЛОНГ
ТРИЗИПИН ЛОНГ
Мікрохім
інші кардіологічні препарати
ТРИНОМІЯ
ТРИНОМІЯ
Асіно Україна
гіполіпідемічні засоби, комбінації
ТРИТАЦЕ
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ТРОМБОНЕТ
ТРОМБОНЕТ
Фармак
© Компендіум 2018
антитромботичні засоби
УЛСЕПАН
УЛСЕПАН
Уорлд Медицин
засоби для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
ФЕЛОДИП
ФЕЛОДИП
Тева Україна
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
ФЕНАЗЕПАМ IC
ФЕНАЗЕПАМ IC
ІнтерХім
анксіолітики
ФЛАМОГРЕЛЬ 75
ФЛАМОГРЕЛЬ 75
Ананта Медікеар
антитромботичні засоби
ФЛЕНОКС
ФЛЕНОКС
Фармак
© Компендіум 2018
антитромботичні засоби
Фрелсі
Фрелсі
Фармак
антитромботичні засоби
ХАРТИЛ
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ХАРТИЛ-AM
комбіновані препарати інгібіторів апф
Энап-HL
Энап-HL
KRKA d.d. Novo Mesto
комбіновані препарати інгібіторів апф
ЮНІПАК
ЮНІПАК
Unique Pharmaceutical Laboratories
йодовмісні рентгеноконтрастні засоби
ЮПЕРІО
ЮПЕРІО
Новартіс Фарма
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
Дата додавання: 15.10.2019 р.
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko