Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з ХСН

Міжнародні назви

Рубрика за МКХ-10: I50, I50.0, I50.9

Ознаки та критерії діагностики захворювання

ХСН — це патологічний стан, при якому серце не забезпечує органи й тканини необхідною кількістю крові відповідно до метаболічних потреб тканин. На основі рекомендацій Українського наукового товариства кардіологів (2006) виділяють:

1. Клінічні стадії: I, IIА, IIБ, III, що відповідають стадіям хронічної недостатності кровообігу за класифікацією Н.Д. Стражеска й В.X. Василенка.

2. Варіанти СН:

 • із систолічною дисфункцією ЛШ — ФВ ЛШ ≤45%;
 • із збереженою систолічною функцією ЛШ — ФВ ЛШ >45%.

3. ФК за класифікацією NYHA: I, II, III, IV.

Умови надання медичної допомоги

Хворі з ХСН підлягають амбулаторному обстеженню й лікуванню за місцем проживання. Обстеження може проводитися в районних поліклініках, а за необхідності додаткових обстежень — у міських кардіологічних диспансерах і діагностичних центрах. При прогресуванні ХСН показане лікування в кардіологічних стаціонарах за місцем проживання.

Програма діагностики

Обов’язкові дослідження:

 1. Загальноклінічне дослідження;
 2. Загальний аналіз крові;
 3. Загальний аналіз сечі;
 4. ЕКГ в 12 відведеннях;
 5. ЕхоКГ;
 6. Рентгенографія органів грудної порожнини;
 7. Біохімічний аналіз крові, а саме електроліти (К+, Na+) плазми крові, креатинін плазми крові, печінкові ферменти і білірубін, глюкоза.

Додаткові дослідження:

 1. Допплєр-ехоКГ з орієнтовною оцінкою систолічного тиску в ЛА та показників діастолічної функції ЛШ;
 2. Концентрація сечової кислоти в крові;
 3. Загальний білок крові;
 4. Тромбіновий час або повна коагулограма;
 5. Холтерівське моніторування ЕКГ;
 6. Гормони щитовидної залози;
 7. Мозковий НУП у сироватці крові;
 8. Радіонуклідна вентрикулографія;
 9. Коронаровентрикулографія;
 10. Ендоміокардіальна біопсія.

Програма лікування

Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг

Хворі мають одержувати комплексну фармакотерапію із застосуванням:

 • інгібіторів АПФ, які показані усім хворим (за відсутності протипоказань або непереносимості) протягом невизначено тривалого часу;
 • блокаторів β-адренорецепторів, призначення яких показано пацієнтам (захворювання II–IV ФК), що вже одержують інгібітори АПФ (з урахуванням протипоказань). У хворих із СН і систолічною дисфункцією ЛШ із препаратів цієї групи дозволяється застосовувати тільки бізопролол, карведилол, метопролол у формі ретард і небіволол;
 • салуретиків, (головним чином петльових), які доцільно застосовувати за наявності ознак затримки рідини або для профілактики останньої у хворих зі схильністю до такої;
 • серцевих глікозидів, головним чином дигоксину. Основним показанням до призначення дигоксину хворим із ХСН є тахісистолічний варіант фібриляції передсердь;
 • антагоністів рецепторів ангіотензину II, які показані при непереносимості інгібіторів АПФ або блокаторів β-адренорецепторів пацієнтами, що одержують інгібітори АПФ;
 • антагоністів альдостерону. Застосовують спіронолактон тимчасово як калійзберігаючий діуретичний засіб, а також довгостроково — у пацієнтів III–IV ФК за NYHA із систолічною дисфункцією ЛШ з метою поліпшення прогнозу виживаності (в останньому випадку в дозі 25 мг/добу);
 • внутрішньовенних симпатоміметичних засобів — допаміну або добутаміну. Використовують при декомпенсації СН і недостатній ефективності лікування тільки в умовах стаціонару, бажано із застосуванням спеціальних дозаторів;
 • нітратів внутрішньовенно або у вигляді сублінгвального прийому похідних нітрогліцерину, або ізосорбіду динітрату — за наявності ознак лівошлуночкової недостатності — з відміною після стабілізації гемодинаміки. Тривале застосування доцільне лише у хворих із супутньою стенокардією.

9. Антикоагулянти показані пацієнтам з постійною формою фібриляції передсердь, тромбоемболічними ускладненнями в анамнезі, мобільним тромбозом у порожнині ЛШ, а також з мітральним стенозом і протезованими клапанами серця. Обов’язковий контроль МНВ. При неможливості встановлення МНВ — визначення протромбінового індексу.

Перелік і обсяг додаткових медичних послуг:

 1. При пароксизмальній формі фібриляції передсердь або симптомних життєво небезпечних шлуночкових аритміях із профілактичною метою показаний аміодарон;
 2. При АГ — її медикаментозна корекція;
 3. Хірургічна реваскуляризація міокарда у хворих з ІХС як причиною ХСН, при можливості її проведення з урахуванням даних коронаровентрикулографії та ехоКГ.

Характеристика очікуваного кінцевого результату лікування

Відсутність прогресування СН, збільшення тривалості життя.

Тривалість лікування

Хворі потребують щоденного довічного застосування препаратів. Строки стаціонарного лікування визначають залежно від ступеня СН і ефекту від застосування препаратів.

Критерії якості лікування:

 1. Усунення або зменшення вираженості суб’єктивних симптомів ХСН — задишки, серцебиття, підвищеної стомлюваності;
 2. Підвищення ФВ ЛШ (у хворих з його систолічною дисфункцією);
 3. Усунення клінічних ознак затримки рідини в організмі;
 4. Підвищення якості життя;
 5. Збільшення періоду між госпіталізаціями.

Можливі побічні дії та ускладнення

Можливі побічні дії препаратів відповідно до фармакологічних властивостей. Найбільш характерними ускладненнями ХСН є мозкова й легенево-судинна тромбоемболія, раптова серцева смерть.

Рекомендації щодо амбулаторного спостереження

Хворі з клінічно вираженою ХСН (IIА–III стадія) підлягають диспансерному огляду не менше 1 разу на місяць або частіше, якщо така необхідність визначається клінічною ситуацією.

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень

Обмеження добового споживання хлориду натрію: <3 г/добу при доклінічній і помірній ХСН (не вживати солоні продукти, не підсолювати їжу під час споживання), <1,5 г/добу — при вираженій ХСН (III–IV ФK). При супутньому ожирінні обмежується енергетична цінність їжі.

Відмова від тютюнопаління, вживання алкоголю.

Вимоги до режиму праці, відпочинку, реабілітації

Рекомендовано обмеження фізичних навантажень відповідно до вираженості ХСН. Регулярна фізична активність (повільна ходьба, фізичні вправи незначної інтенсивності) відповідно до функціональних можливостей пацієнта (комфортний, але регулярний руховий режим).

[1] При хворобах, класифікованих в інших рубриках, має бути подвійне кодування, основним вважається захворювання, що спричинило кардіоміопатію.

[2] Зумовлені ендокринними порушеннями.

[3] При хворобах, класифікованих в інших рубриках.

[4] При інфекційних захворюваннях; має бути подвійне кодування.

[5]1 Першою наводять ваду з більшою вираженістю відповідних клініко-гемодинамічних ознак.

[6] Дигідропиридинові похідні короткої дії можна застосовувати тільки для лікування гіпертонічного кризу.

[7] Дигоксин не може бути застосований як єдиний препарат для контролю частоти шлуночкових скорочень при відновленні синусового ритму.

ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ

Застійна (хронічна) серцева недостатність МКХ I50.0
Серцева недостатність, неуточнена МКХ I50.9
АТОРВАСТАТИН-ТЕВА
АТОРВАСТАТИН-ТЕВА
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 30, 90
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ВЕРОШПІРОН
ВЕРОШПІРОН
таблетки 25 мг, № 20
капсули 50 мг, № 30
капсули 100 мг, № 30
калійзберігаючі діуретики
ДЕКРИЗ
ДЕКРИЗ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер, № 30
калійзберігаючі діуретики
ДИРОТОН
ДИРОТОН
таблетки 5 мг блістер, № 14, 28, 56
таблетки 10 мг блістер, № 14, 28, 56
таблетки 20 мг блістер, № 14, 28, 56
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЕПЛЕПРЕС
ЕПЛЕПРЕС
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер, № 30
калійзберігаючі діуретики
ЕПЛЕТОР
ЕПЛЕТОР
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер, № 30
калійзберігаючі діуретики
КОРВАЗАН
КОРВАЗАН
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 12,5 мг, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг, № 30
блокатори бета-адренорецепторів
ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА
ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА
таблетки 5 мг блістер, № 30, 60
таблетки 10 мг блістер, № 30, 60
таблетки 20 мг блістер, № 30, 60
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ПРЕСТАРІУМ® 5 мг
ПРЕСТАРІУМ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг контейнер, № 30
ПРЕСТАРІУМ® 10 мг
ПРЕСТАРІУМ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг контейнер, № 30
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
РЕНІАЛЬ
РЕНІАЛЬ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці, № 30
калійзберігаючі діуретики
СІОФОР® 500
СІОФОР
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг, № 60
СІОФОР® 850
СІОФОР
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 850 мг, № 60
СІОФОР® 1000
СІОФОР
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг, № 30
гіпоглікемізуючі препарати, за виключенням інсулінів
СКОПРИЛ
СКОПРИЛ
таблетки 10 мг, № 20, 30
таблетки 20 мг, № 20, 30
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ
СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ
таблетки 50 мг блістер в пачці, № 30
таблетки 100 мг блістер в пачці, № 30, 60
калійзберігаючі діуретики
ТІВОРТІН®
ТІВОРТІН
розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл в пачці, № 1
розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл в пачці, № 1
ТІВОРТІН® АСПАРТАТ
ТІВОРТІН
розчин оральний 200 мг/мл флакон 100 мл з мірною ложкою, № 1
ТІВОРТІН
розчин оральний 200 мг/мл флакон 200 мл з мірною ложкою, № 1
розчин оральний 200 мг/мл контейнер однодозовий 5 мл, № 10
додаткові розчини для внутрішньовенного введення
ТОРАРЕН
ТОРАРЕН
таблетки 10 мг блістер в пачці, № 30
високоактивні діуретики
ТОРАСЕМІД САНДОЗ
ТОРАСЕМІД САНДОЗ
таблетки 10 мг, № 20, 100
таблетки 20 мг, № 20, 100
таблетки 50 мг, № 20
таблетки 100 мг, № 20
таблетки 200 мг, № 20
високоактивні діуретики
ТОРАСЕМІД-ТЕВА
ТОРАСЕМІД-ТЕВА
таблетки 5 мг блістер, № 20, 30
таблетки 10 мг блістер, № 20, 30
високоактивні діуретики
ТОРСИД розчин для ін’єкцій
ТОРСИД розчин для ін’єкцій
розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл в пачці, № 5
високоактивні діуретики
ТРИКАРД
ТРИКАРД
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 30
інші кардіологічні препарати
ТРИФАС® COR
ТРИФАС
таблетки 5 мг, № 30
ТРИФАС® 10
ТРИФАС
таблетки 10 мг, № 30, 50, 100
ТРИФАС® 20 АМПУЛИ
ТРИФАС
розчин для ін'єкцій 20 мг ампула 4 мл, № 5
високоактивні діуретики
ТРОМБОНЕТ
ТРОМБОНЕТ
таблетки, вкриті оболонкою 0,075 г блістер пачка картонна, № 30, 60
антитромботичні засоби
geoapteka.ua
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko