02. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST (ІМ із зубцем Q)

Міжнародні назви

Рубрика за МКХ-10: I21–I22

Ознаки та критерії діагностики захворювання

Гострий коронарний синдром зі стійкою елевацією ST у більшості випадків передує гострому ІМ із зубцем Q. Гострий ІМ — це некроз будь-якої маси міокарда внаслідок гострої тривалої ішемії. Клінічними діагностичними критеріями слід вважати:

 • затяжний (>20 хв) ангінозний біль у спокої;
 • наявність типових змін на ЕКГ (елевація ST ≥0,1 мВ у стандартних відведеннях і/або ≥0,2 мВ у прекардіальних відведеннях з характерною динамікою, поява патологічного зубця Q, блокада лівої ніжки пучка Гіса, що гостро виникла);
 • підвищення рівня біохімічних маркерів некрозу міокарда (критерії верифікації в суперечливих випадках).

Умови надання медичної допомоги

Хворих з гострим коронарним синдромом слід обов’язково терміново госпіталізувати в спеціалізоване інфарктне (кардіологічне) відділення стаціонару, бажано в блок інтенсивного спостереження, лікування і реанімації. Після стабілізації стану хворих переводять на амбулаторне лікування.

Програма діагностики

Обов’язкові дослідження

 1. Визначення скарг і анамнезу.
 2. Клінічний огляд.
 3. Вимірювання АТ.
 4. ЕКГ в 12 відведеннях у динаміці.
 5. Лабораторне обстеження (загальні аналізи крові й сечі, КФК у динаміці 3 рази, бажане визначення МВ-фракції КФК або тропоніну Т або I при необхідності в динаміці 2 рази, АлАТ, АсАТ, калій, натрій, білірубін, креатинін, ХС загальний, ТГ, глюкоза крові).
 6. ЕхоКГ.

Додаткові дослідження

 1. Коронаровентрикулографія — обов’язково при давності гострого коронарного синдрому до 12 год і можливості виконання процедури протягом 90 хв після першого контакту з лікарем.
 2. АЧТЧ (при лікуванні нефракціонованим гепарином).
 3. Навантажувальний тест (ВЕМ або тредміл) при стабілізації стану і відсутності протипоказань.
 4. Рентгенографія органів грудної клітки.

Програма лікування

Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг

 1. Тромболітична терапія стрептокіназою, альтеплазою або тенектеплазою проводиться за відсутності протипоказань і можливості проведення протягом 12 год від початку ангінозного нападу.
 2. Первинні коронарні втручання показані при давності клініки гострого коронарного синдрому до 12 год. При збереженні або поновленні ішемії в більш пізній термін у лікуванні ІМ, ускладненого кардіогенним шоком, за наявності протипоказань до тромболітичної терапії та в умовах, коли можливо виконати процедуру протягом 90 хв після першого контакту з лікарем, первинні коронарні втручання є методом вибору. Показання і вибір методу реваскуляризації визначаються характером ураження коронарних артерій (за даними коронаровентрикулографії) і можливостями клініки.
 3. Ацетилсаліцилова кислота.
 4. Тієнопіридинові антитромбоцитарні препарати показані у хворих з проведеною реваскуляризацією міокарда, постінфарктною стенокардією, при непереносимості ацетилсаліцилової кислоти або резистентності до неї.
 5. Нефракціонований гепарин (внутрішньовенно крапельно протягом мінімум 1–2 діб з наступним підшкірним введенням) або низькомолекулярні гепарини підшкірно усім хворим. Фондапаринукс призначають хворим, яким не планується проведення реваскуляризації міокарда. Тривалість терапії 2–5 діб, а при збереженні ознак ішемії і більше.
 6. Блокатори β-адренорецепторів без внутрішньої симпатоміметичної активності.
 7. Блокатори кальцієвих каналів. Дилтіазем і верапаміл доцільні при лікуванні хворих, які мають протипоказання до застосування блокаторів β-адренорецепторів за відсутності СН із систолічною дисфункцією. Дигідропіридини тривалої дії можна застосовувати з метою антигіпертензивного і додаткового антиангінального ефектів тільки з блокаторами β-адренорецепторів. Дигідропіридинові похідні короткої дії протипоказані.
 8. Нітрати за наявності стенокардії і/або ознак ішемії міокарда, ГСН або значної дилатації ЛШ для зменшення переднавантаження. Як альтернативу можна застосовувати сидноніміни.
 9. Інгібітори АПФ, за їх непереносимості — блокатори АT1-рецепторів ангіотензину II.
 10. Статини показані усім хворим. Пацієнтам із загальним ХС у крові <4,5 ммоль/л і/або ХС ЛПНЩ <2,5 ммоль/л — за рішенням лікаря.

Перелік і обсяг додаткових медичних послуг

1. Для знеболювання, при недостатньому ефекті нітратів і блокаторів β-адренорецепторів — ненаркотичні та наркотичні анальгетики.

2. При підвищенні АТ — антигіпертензивна терапія, насамперед інгібітори АПФ.

3. Для зниження ризику раптової смерті показане призначення препаратів, що містять етилові ефіри омега-3 поліненасичених жирних кислот.

4. Лікування основних ускладнень:

4. 1. гостра лівошлуночкова недостатність (класифікація за Т. Killip, J. Kimball, 1969):

4.1.1. початкова й помірно виражена (Killip II): фуросемід, нітрати (внутрішньовенно або перорально), блокатори рецепторів альдостерону;

4.1.2. тяжка (Killip III): фуросемід (внутрішньовенно), нітрати (внутрішньовенно), левосимендан (внутрішньовенно), допамін (при порушенні гемодинаміки), добутамін, ШВЛ; у разі розвитку альвеолярного набряку легенів: піногасники, морфін, кровопускання;

4.1.3. кардіогенний шок:

4.1.3.1. рефлекторний — наркотичні анальгетики, симпатоміметики;

4.1.3.2. аритмічний: електроімпульсна терапія або електрокардіостимуляція;

4.1.3.3. справжній: допамін, добутамін, повна реваскуляризація міокарда (перкутанне коронарне втручання, АКШ), внутрішньоаортальна балонна контрапульсація (за можливості).

4.2. Тяжкі шлуночкові порушення ритму: блокатори β-адренорецепторів, аміодарон (за необхідності подальшої профілактики), лідокаїн.

4.3. AV-блокади: профілактичне встановлення ендокардіального електрода в ПШ (AV-блокада II ступеня Мобітц I при задньому ІМ, AV-блокада II ступеня Мобітц II, AV-блокада III ступеня), при порушенні гемодинаміки — електрокардіостимуляція.

4.4. За наявності тромбоутворення в порожнині ЛШ показана тривала пероральна антикоагулянтна терапія.

Характеристика очікуваного кінцевого
результату лікування

Стабілізація рівня ФК. Відсутність ускладнень.

Тривалість лікування

Обов’язкове стаціонарне лікування тривалістю 10–14 днів. Подовження строків лікування можливе за наявності ускладнень, насамперед СН, післяінфарктної стенокардії, тяжких порушень ритму та AV-блокад.

Критерії якості лікування

Відсутність клінічних та ЕКГ-ознак гострої ішемії міокарда та СН. Відсутність ознак високого ризику за даними навантажувальних тестів (ішемічна депресія сегмента ST ≥0,2 мВ, толерантність до фізичного навантаження <5 METS — 75 Вт або роботи < 22 кДж, зниження САТ під час навантаження). Відсутність СН вище I стадії, рецидивування потенційно фатальних аритмій, AV-блокад високого ступеня.

Можливі побічні дії та ускладнення

Можливі побічні дії препаратів відповідно до їхніх фармакологічних властивостей. Проведення адекватної тромболітичної і антитромботичної терапії може спровокувати кровотечу.

Рекомендації щодо амбулаторного спостереження

Хворі мають перебувати на диспансерному обліку за місцем проживання протягом усього життя. Слід проводити щорічне обов’язкове обстеження, за необхідності — обстеження і корекцію терапії.

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень

Хворі мають дотримуватися дієти з обмеженням солі до 6 г/добу, тваринних жирів і продуктів, що містять ХС. Рекомендується їжа, збагачена омега-3-поліненасиченими жирними кислотами (морська риба). При надлишковій масі тіла обмежується енергетична цінність їжі.

За наявності шкідливих звичок — відмова від тютюнопаління, обмеження вживання алкоголю.

Вимоги до режиму праці, відпочинку,
реабілітації

Рекомендуються обмежені дозовані фізичні навантаження під контролем фахівців. Не рекомендується перебування під прямими сонячними променями, переохолодження і перегрівання. Показана реабілітація в амбулаторних умовах або приміських спеціалізованих санаторіях (за відсутності протипоказань).

Відновному лікуванню в реабілітаційних кардіологічних відділеннях місцевих санаторіїв підлягають хворі відповідно до встановленого порядку направлення (наказ МОЗ № 206 від 30.12.1992 р.). Переведення хворих у спеціалізоване відділення санаторіїв здійснюється після досягнення адекватного вимогам ВООЗ (за даними клінічного й ЕКГ-контролю) такого рівня фізичної активності: дозована ходьба на 1000 м в 1–2 прийоми й підйом на 17–22 сходинки.

При направленні на санаторний етап реабілітації слід керуватися функціональною підготовкою хворого до виконання зазначеного рівня рухової активності, а не часом виникнення ІМ або нестабільної стенокардії. При неадекватному виконанні рухового режиму — тест з фізичним навантаженням або коронароангіографія для вирішення питання про необхідність хірургічного втручання.

Показання до санаторного етапу

 1. Хворі з первинним або повторним Q (великовогнищевим, трансмуральним) або без зубця Q (дрібновогнищевим) ІМ, при задовільному виконанні необхідного рівня фізичного режиму.
 2. Після операції АКШ, резекції аневризми, стентування коронарних судин або хірургічних втручань з приводу порушень серцевого ритму не раніше ніж через 15–18 днів після операції (без післяопераційних ускладнень).
 3. Допускається наявність у хворих таких ускладнень і супутніх захворювань на момент направлення їх у санаторій:
 • СН не вище IIА стадії;
 • нормо- або брадіаритмічна форма постійної форми фібриляції передсердь;
 • одинична або часта (не політопна, не групова і не рання (R на Т)) екстрасистолія;
 • AV-блокада не вище I ступеня;
 • аневризма серця при недостатності кровообігу не вище IIА стадії;
 • АГ з коригованим АТ та безкризовим перебігом;
 • цукровий діабет II типу (компенсований або субкомпенсований).

Протипоказання до проведення санаторного етапу лікування

 1. Загальні протипоказання, які виключають направлення хворих у санаторій (гострі інфекційні, венеричні, психічні захворювання, захворювання крові в гострій стадії та стадії загострення, злоякісні новоутворення, супутні захворювання в стадії декомпенсації або загострення та ін.).
 2. СН вище IIА стадії.
 3. Стенокардія IV ФК.
 4. Тяжкі порушення серцевого ритму і провідності (часті пароксизми фібриляції й тріпотіння передсердь або пароксизмальна тахікардія, політопна, рання і групова екстрасистолія, AV-блокада II–III ступеня, трипучкова блокада).
 5. АГ III ступеня з некоригованим АТ, кризовим перебігом і значними порушеннями функції нирок.
 6. Рецидивні тромбоемболічні ускладнення.
 7. Цукровий діабет декомпенсований та/або тяжкого перебігу.
 8. Неможливість виконувати подальше розширення рухового режиму внаслідок інших причин.

ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ

АВЕНЮ
АВЕНЮ
Фармак
© Компендіум 2018
капіляростабілізуючі засоби
АГРЕЛЬ 75 МГ
антитромботичні засоби
АККОРДИН
АККОРДИН
Лекхім-Харків
інші кардіологічні препарати
АКТИЛІЗЕ
АКТИЛІЗЕ
Boehringer Ingelheim
© Компендіум 2018
антитромботичні засоби
АЛЛЕСТА
АЛЛЕСТА
Alkaloid
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
АЛОТЕНДИН
блокатори бета-адренорецепторів, інші комбінації
АМЛЕССА
АМЛЕССА
KRKA d.d. Novo Mesto
комбіновані препарати інгібіторів апф
АМПРИЛ
АМПРИЛ
KRKA d.d. Novo Mesto
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
АНАПРИЛІН-ЗДОРОВ'Я
блокатори бета-адренорецепторів
АРИКСТРА
АРИКСТРА
Aspen Pharma Trading Ltd.
антитромботичні засоби
АСАФЕН
АСАФЕН
Фармасайнс
антитромботичні засоби
АСПАРКАМ-ФАРМАК
інші мінеральні добавки
антитромботичні засоби
АСПІРИН КАРДІО
АСПІРИН КАРДІО
Байєр Консьюмер Кер
антитромботичні засоби
АСПІРИН
АСПІРИН
Байєр Консьюмер Кер
інші анальгетики та антипіретики
АТЕРОКАРД
АТЕРОКАРД
Київський вітамінний завод
антитромботичні засоби
АТОКОР 40
АТОКОР 40
Dr. Reddy's Laboratories Ltd
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
АТОРВАКОР
АТОРВАКОР
Фармак
© Компендіум 2018
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
АТОРВАСТАТИН АНАНТА
АТОРВАСТАТИН АНАНТА
Ананта Медікеар
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
АТОРВАСТЕРОЛ
АТОРВАСТЕРОЛ
Польфарма
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
АТРОГРЕЛ
АТРОГРЕЛ
Борщагівський ХФЗ
антитромботичні засоби
АЦЕКОР КАРДІО
АЦЕКОР КАРДІО
Мікрохім
антитромботичні засоби
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА
інші анальгетики та антипіретики
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА
інші анальгетики та антипіретики
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА
Корпорація Артеріум
інші анальгетики та антипіретики
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ
інші анальгетики та антипіретики
БЕТАЛОК
БЕТАЛОК
АстраЗенека
блокатори бета-адренорецепторів
Біблок
Юрія-Фарм
блокатори бета-адренорецепторів
БРАВАДИН
БРАВАДИН
KRKA d.d. Novo Mesto
інші кардіологічні препарати
БРИЛІНТА
БРИЛІНТА
АстраЗенека
антитромботичні засоби
ВАЗАР
ВАЗАР
Тева Україна
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ВАЗИЛІП
ВАЗИЛІП
KRKA d.d. Novo Mesto
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ВАЗОНАТ
ВАЗОНАТ
Олайнфарм
інші кардіологічні препарати
ВАЗОСТАТ-ЗДОРОВ'Я
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ВІТОПРИЛ
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ
всі інші засоби медичного призначення
ГЕПАРИН-БІОЛІК
антитромботичні засоби
ГЕПАРИН-ІНДАР
антитромботичні засоби
ГЕПАРИН-НОВОФАРМ
ГЕПАРИН-НОВОФАРМ
Новофарм-Біосинтез
антитромботичні засоби
ГЕПАРИН-ФАРМЕКС
ГЕПАРИН-ФАРМЕКС
Фармекс Груп
антитромботичні засоби
ДАПРИЛ
ДАПРИЛ
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ДЕКРИЗ
ДЕКРИЗ
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
калійзберігаючі діуретики
ДИКОР ЛОНГ
ДИКОР ЛОНГ
Мікрохім
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
ДИРОТОН
ДИРОТОН
Gedeon Richter
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ДІАФОРМІН
ДІАФОРМІН
Фармак
© Компендіум 2018
гіпоглікемізуючі препарати, за виключенням інсулінів
ЕВОЙД таблетки 20 мг
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ЕГІЛОК
блокатори бета-адренорецепторів
ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ
ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ
Дарниця ФФ
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ'Я
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЕНАЛАПРИЛ-ТЕВА
ЕНАЛАПРИЛ-ТЕВА
Тева Україна
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЕПАДОЛ-НЕО
ЕПАДОЛ-НЕО
Київський вітамінний завод
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ЕПЛЕПРЕС
ЕПЛЕПРЕС
Київський вітамінний завод
калійзберігаючі діуретики
ЕПЛЕТОР
ЕПЛЕТОР
Борщагівський ХФЗ
калійзберігаючі діуретики
ЕТСЕТ
ЕТСЕТ
Кусум Фарм
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ЗОКАРДІС
ЗОКАРДІС
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ІЗО-МІК концентрат для р-ну для інфузій
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
ІЗО-МІК спрей сублінгвальний
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
ІЗОКЕТ
ІЗОКЕТ
Лабормед Фарма
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
ЙОГЕКСОЛ
ЙОГЕКСОЛ
ДжиІ Хелскеа
йодовмісні рентгеноконтрастні засоби
КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО
Ауробіндо Фарма
блокатори бета-адренорецепторів
КАРДИКЕТ РЕТАРД
КАРДИКЕТ РЕТАРД
Лабормед Фарма
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
КАРДІОМАГНІЛ
антитромботичні засоби
КАРДІСЕЙВ
КАРДІСЕЙВ
Фармак
© Компендіум 2018
антитромботичні засоби
КЛЕКСАН
антитромботичні засоби
КЛЕКСАН 300
антитромботичні засоби
КЛОДІЯ
КЛОДІЯ
Алвоген ІПКО
антитромботичні засоби
КЛОПІДОГРЕЛ-ТЕВА
КЛОПІДОГРЕЛ-ТЕВА
Тева Україна
антитромботичні засоби
КЛОПІДОГРЕЛЬ МАКЛЕОДС
антитромботичні засоби
КЛОПІДОГРЕЛЬ-САНОФІ
КЛОПІДОГРЕЛЬ-САНОФІ
Санофі-Авентис Украина
антитромботичні засоби
КЛОПІДОГРЕЛЬ-ФАРМЕКС
КЛОПІДОГРЕЛЬ-ФАРМЕКС
Фармекс Груп
антитромботичні засоби
КО-АМЛЕССА
КО-АМЛЕССА
KRKA d.d. Novo Mesto
комбіновані препарати інгібіторів апф
КОНКОР КОР
КОНКОР КОР
Мерк КГаА
блокатори бета-адренорецепторів
КОПЛАВІКС
антитромботичні засоби
КОРВІТИН
КОРВІТИН
Борщагівський ХФЗ
капіляростабілізуючі засоби
КОРВІТОЛ
КОРВІТОЛ
Menarini Group
блокатори бета-адренорецепторів
КОРОНАЛ
КОРОНАЛ
Санофі-Авентис Украина
блокатори бета-адренорецепторів
КРЕСТОР
КРЕСТОР
AstraZeneca
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ЛІЗИНОПРИЛ КРКА
ЛІЗИНОПРИЛ КРКА
КРКА Фарма
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЛІМІСТІН
ЛІМІСТІН
Ананта Медікеар
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ЛІПРАЗИД
ЛІПРАЗИД
Борщагівський ХФЗ
комбіновані препарати інгібіторів апф
ЛІПРИЛ
ЛІПРИЛ
Борщагівський ХФЗ
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЛІПРИМАР
ЛІПРИМАР
Pfizer Inc.
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ЛОПІРЕЛ
ЛОПІРЕЛ
Тева Україна
антитромботичні засоби
ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
МЕДОГРЕЛЬ
МЕДОГРЕЛЬ
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
антитромботичні засоби
МЕДОКАРДИЛ
МЕДОКАРДИЛ
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
блокатори бета-адренорецепторів
МЕРТЕНІЛ
МЕРТЕНІЛ
Gedeon Richter
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
МЕТОПРОЛОЛ
МЕТОПРОЛОЛ
Корпорація Артеріум
блокатори бета-адренорецепторів
МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ
МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ
Фармак
© Компендіум 2018
блокатори бета-адренорецепторів
МЕТФОРМІН ІНДАР
гіпоглікемізуючі препарати, за виключенням інсулінів
МЕТФОРМІН САНДОЗ
гіпоглікемізуючі препарати, за виключенням інсулінів
МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ
гіпоглікемізуючі препарати, за виключенням інсулінів
МЕТФОРМІН-ТЕВА
МЕТФОРМІН-ТЕВА
Тева Україна
гіпоглікемізуючі препарати, за виключенням інсулінів
МЕФАРМІЛ
МЕФАРМІЛ
Київмедпрепарат
гіпоглікемізуючі препарати, за виключенням інсулінів
МОНОНІТРОСИД
МОНОНІТРОСИД
Борщагівський ХФЗ
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
МОНОСАН
МОНОСАН
PRO.MED.CS Praha a.s.
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
НЕБІВАЛ
НЕБІВАЛ
Київський вітамінний завод
блокатори бета-адренорецепторів
НЕБІВОЛОЛ-ТЕВА
НЕБІВОЛОЛ-ТЕВА
Тева Україна
блокатори бета-адренорецепторів
НЕБІТЕНЗ
НЕБІТЕНЗ
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
блокатори бета-адренорецепторів
НЕКСІУМ таблетки
НЕКСІУМ таблетки
АстраЗенека
засоби для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
НЕОТОН
НЕОТОН
Alfasigma S.p.A.
інші кардіологічні препарати
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
НІТРОСОРБІД
НІТРОСОРБІД
Борщагівський ХФЗ
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
НІТРОСОРБІД
НІТРОСОРБІД
Мікрохім
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
НІТРОСОРБІД
Монфарм
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
ОЗАЛЕКС
ОЗАЛЕКС
Кусум Фарм
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ПАНТОКАР
ПАНТОКАР
Micro Labs
засоби для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
засоби для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
ПЕРІНДОПРЕС
ПЕРІНДОПРЕС
Дарниця ФФ
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ПЛАВІКС 75 мг
антитромботичні засоби
ПЛАВІКС таблетки 300 мг
антитромботичні засоби
ПЛАГРИЛ
ПЛАГРИЛ
Dr. Reddy's Laboratories Ltd
антитромботичні засоби
ПЛАЗЕП
МСН Лаб.
антитромботичні засоби
ПЛАТОГРІЛ
ПЛАТОГРІЛ
Кусум
антитромботичні засоби
Превентор
Превентор
Дарниця ФФ
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ПРЕНЕСА
ПРЕНЕСА
KRKA d.d. Novo Mesto
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ПРОКСІУМ таблетки
ПРОКСІУМ таблетки
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
засоби для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
ПРОМЕДОЛ-ЗН
Здоров'я народу
опіоїди
РАМАГ
РАМАГ
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
РАМІ САНДОЗ
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
РАМІЗЕС
РАМІЗЕС
Фармак
© Компендіум 2018
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
РАМІЗЕС КОМ
РАМІЗЕС КОМ
Фармак
© Компендіум 2018
комбіновані препарати інгібіторів апф
РАМІМЕД
РАМІМЕД
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
РАМІПРИЛ-ТЕВА
РАМІПРИЛ-ТЕВА
Тева Україна
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
РИБОКСИН-ДАРНИЦЯ
РИБОКСИН-ДАРНИЦЯ
Дарниця ФФ
інші кардіологічні препарати
РОВАМЕД
РОВАМЕД
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОЗУВАСТАТИН IC
РОЗУВАСТАТИН IC
ІнтерХім
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОЗУВАСТАТИН САНДОЗ
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОЗУКАРД
РОЗУКАРД
Санофі-Авентис Украина
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОЗУЛІП
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
СИДНОФАРМ
СИДНОФАРМ
Вітаміни
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
СИДОКАРД
СИДОКАРД
Київський вітамінний завод
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
СИМВАСТАТИН АНАНТА
СИМВАСТАТИН АНАНТА
Ананта Медікеар
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
СКОПРИЛ
СКОПРИЛ
Alkaloid
© Компендіум 2018
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
СОДА-БУФЕР
СОДА-БУФЕР
Юрія-Фарм
додаткові розчини для внутрішньовенного введення
антитромботичні засоби
ТЕЛСАРТАН
ТЕЛСАРТАН
Dr. Reddy's Laboratories Ltd
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ТОЛЕВАС
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ТОРАРЕН
ТОРАРЕН
Київський вітамінний завод
високоактивні діуретики
ТОРВАКАРД КРИСТАЛ
ТОРВАКАРД КРИСТАЛ
Санофі-Авентис Украина
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ТОРЗАКС
ТОРЗАКС
Alkaloid
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ТОРСИД розчин для ін’єкцій
ТОРСИД розчин для ін’єкцій
Фармак
© Компендіум 2018
високоактивні діуретики
ТРИТАЦЕ
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ТРИТАЦЕ - А
ТРИТАЦЕ - А
Пабьяницкий фармацевтический завод Польфа АО
комбіновані препарати інгібіторів апф
ТРОМБОНЕТ
ТРОМБОНЕТ
Фармак
© Компендіум 2018
антитромботичні засоби
ФЛЕНОКС
ФЛЕНОКС
Фармак
© Компендіум 2018
антитромботичні засоби
Фрелсі
Фрелсі
Фармак
антитромботичні засоби
ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ
ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ
Дарниця ФФ
високоактивні діуретики
ХАРТИЛ
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЮНІПАК
ЮНІПАК
Unique Pharmaceutical Laboratories
йодовмісні рентгеноконтрастні засоби
Дата додавання: 15.10.2019 р.
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko