• Кабинет
 • РОЗУВАСТАТИН САНДОЗ® (ROSUVASTATIN SANDOZ®)

  Склад і форма випуску

  таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, № 28, 30, 60, 100Ціни в аптеках
  Розувастатин
  5 мг
  № UA/12605/01/01 від 16.08.2017
  B За рецептом
  таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 28, 30, 60, 100Ціни в аптеках
  Розувастатин
  10 мг
  № UA/12605/01/02 від 16.08.2017
  B За рецептом
  таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 28, 30, 60, 100Ціни в аптеках
  Розувастатин
  20 мг
  № UA/12605/01/03 від 16.08.2017
  B За рецептом

  Фармакологічні властивості

  фармакодинаміка. Розувастатин є селективним та конкурентним інгібітором ГМГ-КоА-редуктази — ферменту, що перетворює 3-гідрокси-3-метилглутарилкоензим А у мевалонат, попередник ХС. Первинним місцем дії розувастатину є печінка — цільовий орган для зниження рівня ХС.

  Розувастатин збільшує кількість рецепторів ЛПНЩ на поверхні клітин печінки, посилюючи захоплення та катаболізм ЛПНЩ, що, у свою чергу, призводить до пригнічення синтезу ЛПДНЩ, зменшуючи тим самим загальну кількість ЛПНЩ та ЛПДНЩ. Розувастатин знижує підвищений рівень ХС ЛПНЩ, загального ХС та ТГ та підвищує рівень ХС ЛПВЩ. Він також зменшує кількість аполіпопротеїну В (АпоВ), ХС неЛПВЩ, ХС ЛПДНЩ, ТГ ЛПДНЩ та підвищує рівень аполіпопротеїну А-1 (АпоА-1). Розувастатин також знижує співвідношення ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ, загальний ХС/ХС ЛПВЩ та ХС неЛПВЩ/ХС ЛПВЩ та співвідношення АпоВ/АпоА-1.

  Терапевтичний ефект досягається протягом 1 тиж після початку терапії, а через 2 тиж лікування ефект досягає 90% від максимально можливого. Максимальний ефект, як правило, досягається через 4 тиж і після цього постійно зберігається.

  Фармакокінетика. Всмоктування. Cmax розувастатину у плазмі крові досягається приблизно через 5 год після перорального застосування. Абсолютна біодоступність становить приблизно 20%.

  Розподіл. Розувастатин значним чином захоплюється печінкою, яка є основним місцем синтезу ХС та кліренсу ХС ЛПНЩ. Об’єм розподілу розувастатину становить приблизно 134 л. Близько 90% розувастатину зв’язується з білками плазми крові, переважно з альбуміном.

  Метаболізм. Розувастатин зазнає незначного метаболізму (близько 10%). Дослідження метаболізму in vitro з використанням гепатоцитів людини свідчать, що розувастатин є слабким субстратом для метаболізму на основі ферментів цитохрому Р450. Основним задіяним ізоферментом є CYP 2C9, дещо меншу роль відіграють 2C19, 3A4 та 2D6. Основними визначеними метаболітами є N-десметиловий та лактоновий метаболіти. N-десметил-метаболіт приблизно на 50% менш активний, ніж розувастатин, лактоновий метаболіт вважається клінічно неактивним. На розувастатин припадає більше 90% активності циркулюючого інгібітора ГМГ-КоА-редуктази.

  Виведення. Приблизно 90% дози розувастатину виводиться у незміненому стані з калом (разом всмоктана та невсмоктана діюча речовина), решта виводиться із сечею. Приблизно 5% виводиться із сечею у незміненій формі. T½ із плазми крові становить приблизно 19 год і не збільшується при підвищенні дози. Середнє геометричне значення кліренсу препарату із плазми крові становить приблизно 50 л/год (коефіцієнт варіації — 21,7%). Як і для інших інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, печінкове захоплення розувастатину відбувається за участю мембранного транспортера OATP-C, який відіграє важливу роль у печінковій елімінації розувастатину.

  Лінійність. Системна експозиція розувастатину підвищується пропорційно до дози. При багаторазовому щоденному застосуванні параметри фармакокінетики не змінюються.

  Особливі групи пацієнтів. Вік та стать. Не спостерігалося клінічно значущого впливу віку або статі на фармакокінетику розувастатину у дорослих. Фармакокінетика розувастатину у дітей та підлітків із гетерозиготною сімейною гіперхолестеринемією була подібною до фармакокінетики у дорослих добровольців (див. розділ Діти).

  Раса. Дослідження фармакокінетики виявили, що у пацієнтів монголоїдної раси (японців, китайців, філіппінців, в’єтнамців та корейців) медіанні значення AUC та Cmax є приблизно вдвічі вищими, ніж у європейців; у індійців медіанні значення AUC та Cmax підвищені приблизно в 1,3 раза. Аналіз популяційної фармакокінетики не виявив клінічно значущої різниці між пацієнтами європеоїдної та негроїдної рас.

  Порушення функції нирок. У дослідженні пацієнтів з різним ступенем порушення функції нирок змін плазмових концентрацій розувастатину або N-десметил-метаболіту в осіб зі слабкою чи помірною недостатністю відзначено не було. У пацієнтів з тяжкими порушеннями функції нирок (кліренс креатиніну <30 мл/хв) плазмові концентрації розувастатину були в 3 рази вищими, а рівні N-десметил-метаболіту — в 9 разів вищими, ніж у здорових добровольців. Рівноважні плазмові концентрації розувастатину у пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі, були приблизно на 50% вищими, ніж у здорових добровольців.

  Порушення функції печінки. У дослідженні пацієнтів з різним ступенем порушення печінкових функцій ознак підвищеної експозиції розувастатину не було виявлено у хворих, стан яких оцінювався у 7 або менше балів за шкалою Чайлда — П’ю. Однак у двох пацієнтів, які набрали 8 та 9 за шкалою Чайлда — П’ю, системна експозиція була щонайменше вдвічі вищою, ніж у пацієнтів із меншими балами. Досвід застосування розувастатину у пацієнтів, стан яких оцінюється більше ніж у 9 балів за шкалою Чайлда — П’ю, відсутній.

  Генетичний поліморфізм. Розподіл інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, у тому числі розувастатину, відбувається з участю транспортних білків OATP1B1 та BCRP. У пацієнтів із генетичним поліморфізмом SLCO1B1 (OATP1B1) та/або ABCG2 (BCRP) існує ризик підвищеної експозиції розувастатину. При окремих формах поліморфізму SLCO1B1 с.521CC та ABCG2 c.421AA експозиція розувастатину (AUC) підвищена порівняно із генотипами SLCO1B1 c.521TT або ABCG2 c.421CC. Спеціальне генотипування у клінічній практиці не передбачене, але пацієнтам із таким поліморфізмом рекомендується застосовувати нижчу добову дозу препарату.

  Діти. 2 фармакокінетичні дослідження щодо розувастатину у дітей із гетерозиготною сімейною гіперхолестеринемією віком 10–17 та 6–17 років (усього 214 пацієнтів) показали, що експозиція препарату у дітей подібна до експозиції у дорослих пацієнтів або нижча. Експозиція розувастатину щодо дози та часу була передбачувана протягом дворічного періоду.

  Показання РОЗУВАСТАТИН САНДОЗ

  лікування гіперхолестеринемії. Дорослим, підліткам та дітям віком від 10 років із первинною гіперхолестеринемією (типу IIa), за винятком сімейної гетерозиготної гіперхолестеринемії, або змішаною дисліпідемією (типу IIb) як доповнення до дієтотерапії, коли дієта або інші немедикаментозні методи лікування (наприклад фізичні вправи, зменшення маси тіла) виявляються недостатніми.

  При гомозиготній сімейній гіперхолестеринемії як доповнення до дієти та інших заходів для зниження вмісту ліпідів (наприклад аферезу ЛПНЩ) або у випадках, коли проведення такої терапії є недоцільним.

  Профілактика серцево-судинних порушень. Запобігання значним серцево-судинним порушенням у пацієнтів, яким, за оцінками, загрожує високий ризик першого випадку серцево-судинного порушення (див. Фармакодинаміка), як доповнення до корекції інших факторів ризику.

  Застосування РОЗУВАСТАТИН САНДОЗ

  до початку терапії пацієнта слід перевести на стандартну дієту зі зниженим вмістом ХС, якої йому слід дотримуватися і при проведенні терапії. Дози підбирати індивідуально, з урахуванням мети терапії та відповіді на неї, дотримуючись поточних узгоджених рекомендацій.

  Розувастатин можна приймати у будь-який час протягом дня, незалежно від прийому їжі.

  Таблетку не слід розжовувати або подрібнювати. Таблетку ковтають цілою, запиваючи водою.

  Лікування гіперхолестеринемії. Рекомендована початкова доза становить 5 або 10 мг перорально 1 раз на добу для пацієнтів, які не отримували препаратів групи статинів раніше, або хворих, які отримували раніше інші інгібітори ГМГ-КоА-редуктази. При виборі початкової дози слід враховувати індивідуальні показники, такі як рівень ХС та ризик серцево-судинних порушень у майбутньому, а також імовірність розвитку небажаних реакцій. Коригування дози з її підвищенням у разі необхідності здійснюється через 4 тиж. Через підвищення частоти виникнення побічних реакцій підвищення дози до 40 мг рекомендується винятково при лікуванні пацієнтів із гіперхолестеринемією високого ступеня тяжкості, при високому ризику виникнення серцево-судинних порушень (зокрема у хворих із сімейною гіперхолестеринемією), коли прийом препарату у дозі 20 мг /добу не забезпечує бажаного результату, за умови проведення регулярного лікарського нагляду.

  Профілактика порушень з боку серцево-судинної системи. У ході дослідження впливу препарату на зниження ризику ускладнень з боку серцево-судинної системи препарат застосовували в дозі 20 мг/добу.

  Пацієнти літнього віку. При застосуванні препарату у терапії осіб віком від 70 років рекомендована початкова доза повинна становити 5 мг. Подальше коригування дози, зумовлене віком пацієнта, не потрібне.

  Пацієнти із нирковою недостатністю. Коригування дози при застосуванні препарату у терапії пацієнтів з порушенням функції нирок низького або помірного ступеня тяжкості не потрібне.

  При застосуванні препарату у терапії пацієнтів з порушеннями функції нирок помірного ступеня тяжкості (кліренс креатиніну <60 мл/хв) рекомендована початкова доза повинна становити 5 мг. Застосування розувастатину у терапії пацієнтів з порушенням функції нирок високого ступеня тяжкості протипоказане у будь–яких дозах.

  Пацієнти із порушеннями функції печінки. У пацієнтів із порушеннями функції печінки, що оцінювалися у 7 або менше балів за шкалою Чайлда — П’ю, підвищення системної експозиції розувастатину не спостерігалося. Однак в осіб із порушеннями у 8 та 9 балів за шкалою Чайлда — П’ю системна експозиція підвищувалася. У таких пацієнтів доцільною є оцінка функції нирок. Досвід застосування препарату у пацієнтів, які набрали >9 балів за шкалою Чайлда — П’ю, відсутній. Розувастатин протипоказаний пацієнтам з активними захворюваннями печінки.

  Раса. У пацієнтів монголоїдної раси спостерігалася підвищена системна експозиція препарату. Рекомендована початкова доза для терапії таких пацієнтів становить 5 мг.

  Генетичний поліморфізм. Певні типи генетичного поліморфізму можуть призводити до підвищення експозиції розувастатину (див. Фармакокінетика). Пацієнтам із відомою наявністю таких типів поліморфізму рекомендується застосовувати нижчу добову дозу розувастатину.

  Пацієнти зі схильністю до розвитку міопатії. Рекомендована початкова доза для терапії пацієнтів, схильних до міопатії, повинна становити 5 мг.

  Одночасне застосування. Розувастатин є субстратом для різних транспортних білків (наприклад OATP1B1 та BCRP). Ризик міопатії (включаючи рабдоміоліз) підвищується при одночасному прийомі препарату разом з певними лікарськими засобами, здатними підвищувати концентрації розувастатину у плазмі крові через взаємодію із цими транспортними білками (наприклад циклоспорин та деякі інгібітори протеази, включаючи комбінації ритонавіру з атазанавіром, лопінавіром та/або типранавіром). У разі можливості необхідно розглянути альтернативне лікування і, якщо необхідно, тимчасово припинити терапію розувастатином. У ситуаціях, коли одночасного введення цих лікарських засобів з розувастатином уникнути неможливо, треба зважувати всі переваги та ризики поєднаного лікування та ретельно підбирати дозу препарату.

  Діти. У педіатричній практиці препарат призначає винятково лікар. Застосовувати у дітей та підлітків віком 10–17 років (хлопчики — після досягнення пубертатного розвитку стадії II або вище за Таннером, дівчата — не раніше ніж через 1 рік після менархе).

  Звичайна початкова добова доза для дітей та підлітків із гетерозиготною сімейною гіперхолестеринемією становить 5 мг/добу. Звичайний діапазон доз — 5–20 мг перорально 1 раз на добу. Підвищення дози здійснюється з урахуванням індивідуальної реакції та переносимості, згідно з рекомендаціями до застосування у педіатричній практиці. Перед початком терапії розувастатином дитині слід призначити стандартну дієту з низьким вмістом ХС, дієти слід дотримуватись і в період проведення терапії. Безпеку та ефективність застосування препарату у дозі понад 20 мг у терапії цієї популяції не досліджували.

  Діти віком до 10 років. Досвід застосування препарату у терапії дітей віком до 10 років обмежений невеликою кількістю пацієнтів (віком від 8 до 10 років) із гомозиготною родинною гіперхолестеринемією. Отже, розувастатин не рекомендується для застосування у терапії дітей віком до 10 років.

  Протипоказання

  підвищена чутливість до розувастатину або до допоміжних речовин у складі препарату.

  Захворювання печінки в активній фазі, у тому числі при стійкому підвищенні рівня сироваткових трансаміназ невідомої етіології, а також при підвищенні рівня сироваткових трансаміназ, що перевищує верхню межу норми (ВМН) більш ніж у 3 рази. Тяжкі порушення функції нирок (кліренс креатиніну <30 мл/хв). Міопатія. Одночасне застосування циклоспорину.

  У період вагітності або годування грудьми, а також жінкам репродуктивного віку, які не застосовують відповідні засоби контрацепції.

  Доза 40 мг протипоказана пацієнтам зі схильністю до міопатії/рабдоміолізу.

  До факторів такого ризику належать: помірне порушення функції нирок (кліренс креатиніну <60 мл/хв); гіпотиреоз; наявність в особистому або родинному анамнезі спадкових захворювань м’язів; наявність в анамнезі випадків м’язової токсичності при застосуванні інших інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази або фібратів; зловживання алкоголем; ситуації, що можуть призвести до підвищення концентрації препарату у плазмі крові; належність до монголоїдної раси; одночасне застосування фібратів.

  Побічна дія

  небажані явища, що відзначаються при застосуванні розувастатину, зазвичай легкі та тимчасові. Небажані реакції класифіковані за частотою та системно-органними класами.

  За частотою небажані реакції розподілені таким чином: часто (≥1/100 та <1/10), нечасто (≥1/1000 та <1/100), рідко (≥1/10 000 та <1/1000), дуже рідко (<1/10 000), невідомої частоти (неможливо оцінити за наявними даними).

  З боку крові: рідко — тромбоцитопенія.

  З боку імунної системи: рідко — реакції підвищеної чутливості, у тому числі ангіоневротичний набряк.

  З боку ендокринної системи: часто — цукровий діабет1.

  З боку нервової системи: часто — головний біль, запаморочення; дуже рідко — полінейропатія, втрата пам’яті; частота невідома — периферична нейропатія, порушення сну, в тому числі безсоння та нічні кошмари.

  Психічні розлади: частота невідома — депресія.

  З боку органів дихання, грудної клітки та середостіння: частота невідома — кашель, задишка.

  З боку травного тракту: часто — запор, нудота, абдомінальний біль; рідко — панкреатит; частота невідома — діарея.

  З боку гепатобіліарної системи: рідко — підвищення активності печінкових трансаміназ; дуже рідко — жовтяниця, гепатит.

  З боку шкіри та підшкірної клітковини: нечасто — свербіж, висипання, кропив’янка; частота невідома — синдром Стівенса — Джонсона.

  З боку кістково-м’язової системи та сполучної тканини: часто — міалгія; рідко — міопатія (включно з міозитом), рабдоміоліз; дуже рідко — артралгія; частота невідома — імуноопосередкована некротична міопатія, захворювання сухожиль, інколи ускладнені їх розривом.

  З боку нирок та сечовидільної системи: дуже рідко — гематурія.

  З боку репродуктивної системи та молочних залоз: дуже рідко — гінекомастія.

  Загальні розлади: часто — астенія; частота невідома — набряки.

  Як і при застосуванні інших інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, частота побічних реакцій залежить від дози препарату.

  1Частота залежить від наявності факторів ризику (рівень глюкози крові натще ≥5,6 ммоль/л, індекс маси тіла (ІМТ) >30 кг/м2, підвищення рівня ТГ, АГ в анамнезі).

  Вплив на нирки: при прийомі розувастатину спостерігалася протеїнурія канальцевого походження, визначена за результатами аналізу. Зростання вмісту білка в сечі від повної відсутності або незначної кількості до ++ та більше на різних етапах терапії спостерігалося у <1% пацієнтів при отриманні препарату у дозі 10 та 20 мг та приблизно у 3% пацієнтів при отриманні препарату у дозі 40 мг. Незначне підвищення вмісту від повної відсутності або незначної кількості до + спостерігалося і при отриманні препарату в дозі 20 мг. У більшості випадків прояви протеїнурії зменшувалися або зникали самостійно на тлі продовження терапії. За даними досліджень та постмаркетингових спостережень, на даний час не виявлено причинно-наслідкового зв’язку між протеїнурією та гострим або прогресуючим захворюванням нирок.

  На тлі застосування препарату відзначено випадки гематурії; за даними досліджень частота її низька.

  Вплив на скелетну мускулатуру: ураження скелетної мускулатури, такі як міалгія, міопатія (у тому числі міозит), та зрідка рабдоміоліз із гострою нирковою недостатністю чи без неї були відзначені при застосуванні будь-яких доз розувастатину, особливо при дозах >20 мг.

  У пацієнтів, які отримували розувастатин, спостерігалося залежне від дози підвищення рівня КФК. У більшості випадків явище було слабким, асимптоматичним та тимчасовим. При підвищенні рівня КФК >5×ВМН подальшу терапію слід відмінити.

  Вплив на печінку: як і при прийомі інших інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, підвищення активності трансаміназ, залежне від дози, спостерігалося у невеликої кількості пацієнтів, які отримували розувастатин. У більшості випадків явище було слабким, асимптоматичним та тимчасовим. При застосуванні розувастатину також відзначалося підвищення рівнів HbA1c.

  При застосуванні деяких зі статинів спостерігалися такі побічні явища: розлад статевих функцій, інтерстиціальне захворювання легень, особливо при проведенні довготривалої терапії.

  Частота випадків рабдоміолізу, серйозних порушень з боку нирок та печінки (виражених переважно підвищенням активності печінкових трансаміназ) підвищується при застосуванні препарату в дозі 40 мг.

  У процесі післяреєстраційного застосування препарату ідентифіковано таку небажану реакцію, як летальна та нелетальна печінкова недостатність. Оскільки про цю реакцію повідомлялося спонтанно із популяції невизначеної кількості, неможливо достовірно оцінити її частоту або встановити наявність причинно-наслідкового зв’язку із застосуванням препарату.

  Зрідка у післяреєстраційний період повідомлялося про порушення когнітивних функцій (наприклад погіршення пам’яті, забудькуватість, амнезія, сплутаність свідомості), що асоціюються із застосуванням статинів. Про такі когнітивні проблеми повідомлялося у зв’язку з усіма статинами. Явища, про які йдеться у повідомленнях, зазвичай носять легкий характер і минають після відміни статинів, а також мають різний час до появи симптомів (від 1 дня до декількох років) та до зникнення симптомів (медіана — 3 тиж).

  Діти. Підвищення рівня КФК >10×ВМН та симптоми з боку м’язів після фізичного навантаження або підвищеної фізичної активності спостерігалися частіше у 52-тижневому клінічному дослідженні за участю дітей та підлітків порівняно з дорослими (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ). Проте профіль безпеки розувастатину у дітей та підлітків був подібним до такого у дорослих.

  Особливості застосування

  порушення з боку нирок. Протеїнурія канальцевого походження, визначена за результатами аналізу, спостерігалася при застосуванні розувастатину у високих дозах, особливо по 40 мг, хоча у більшості випадків порушення мали тимчасовий та непостійний характер. Доведено, що протеїнурія не є свідченням розвитку гострого або прогресування існуючого захворювання нирок. Частота серйозних випадків порушень з боку нирок підвищується при прийомі препарату в дозі 40 мг. При призначенні препарату в дозі 40 мг до програми стандартного моніторингу необхідно обов’язково включити перевірку ниркових функцій.

  Порушення з боку скелетних м’язів. Порушення з боку скелетних м’язів, такі як міалгія, міопатія та зрідка рабдоміоліз, спостерігалися на тлі прийому пацієнтами розувастатину у будь-яких дозах, найчастіше при прийомі у дозах >20 мг. Дуже рідко повідомлялося про випадки рабдоміолізу при комбінованому застосуванні езетимібу та інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази. Не виключена фармакодинамічна взаємодія, отже, при комбінованому застосуванні препаратів необхідна особлива обережність.

  Як і у випадку застосування інших інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, частота випадків рабдоміолізу на тлі прийому розувастатину підвищується при його застосуванні в дозі 40 мг.

  Визначення рівня КФК. Визначення рівня КФК не слід проводити після значних фізичних навантажень або за наявності інших імовірних причин підвищення рівня КФК, що може ускладнювати інтерпретацію отриманих результатів. У випадку значного підвищення рівня КФК до початку терапії (>5×ВМН) повторне визначення для перевірки отриманого результату слід провести через 5–7 днів. Якщо результати повторного аналізу підтверджують попередній результат — підвищення рівня КФК >5×ВМН, лікування розпочинати не слід.

  До початку терапії. Розувастатин, як і інші інгібітори ГМГ-КоА-редуктази, з обережністю слід застосовувати у терапії пацієнтів, схильних до міопатії/рабдоміолізу. Факторами ризику розвитку міопатії/рабдоміолізу є: порушення функцій нирок, гіпотиреоз, наявність в особистому або родинному анамнезі спадкових захворювань м’язів, наявність в анамнезі випадків м’язової токсичності при застосуванні інших препаратів — інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази або фібратів, хронічний алкоголізм, вік >70 років, ситуації, у яких можливе підвищення концентрації препарату у плазмі крові, одночасне застосування фібратів. При призначенні препарату таким пацієнтам слід ретельно зважити співвідношення ризику, зумовленого терапією, та можливої користі; рекомендований постійний клінічний моніторинг. У випадку значного підвищення рівня КФК до початку терапії (>5×ВМН) лікування розпочинати не слід.

  У період терапії. Пацієнтам необхідно радити негайно повідомляти лікаря у випадках появи незрозумілого болю у м’язах, м’язової слабкості або судом, особливо якщо такі явища супроводжуються нездужанням або гарячкою. У таких випадках необхідна перевірка рівня КФК. Терапію слід скасувати при значному підвищенні рівня КФК (>5×ВМН) або при високому ступені тяжкості симптомів з боку м’язів, які є причиною дискомфорту (навіть при рівні КФК ≤5×ВМН). Після усунення симптомів та повернення вмісту КФК до меж норми можна розглянути можливість відновлення терапії розувастатином або альтернативними препаратами — інгібіторами ГМГ-КоА-редуктази у найнижчій дозі та за умови належного моніторингу стану пацієнта. Постійний моніторинг рівня КФК за відсутності симптомів не потрібний.

  Дуже рідко повідомлялося про випадки імуноопосередкованої некротичної міопатії (ІОНМ) під час або після терапії статинами, у тому числі розувастатином. Клінічними проявами ІОНМ є слабкість проксимальних м’язів та підвищення рівня КФК у сироватці крові, що зберігається навіть після припинення застосування статинів. У такому разі можуть бути необхідні додаткові нейром’язові і серологічні дослідження, лікування імуносупресивними препаратами.

  У клінічних дослідженнях не було отримано доказів підвищеного впливу на скелетну мускулатуру у невеликої кількості пацієнтів, які приймали розувастатин та супутні препарати. Однак відзначено підвищення частоти випадків міозитів та міопатії серед пацієнтів, які отримували інші інгібітори ГМГ-КоА-редуктази разом з похідними фіброєвої кислоти, у тому числі гемфіброзилом, циклоспорином, препаратами нікотинової кислоти, азольними протигрибковими препаратами, інгібіторами протеази та макролідними антибіотиками. Гемфіброзил підвищує ризик міопатії при одночасному застосуванні з деякими інгібіторами ГМГ-КоА-редуктази. Таким чином, одночасне застосування розувастатину та гемфіброзилу не рекомендоване. Користь від впливу на подальше зниження рівня ліпідів при одночасному прийомі розувастатину та фібратів або ніацину слід всебічно зважувати з огляду на потенційний ризик подібного комбінованого застосування. Призначення препарату в дозі 40 мг при одночасному прийомі фібратів протипоказане.

  Розувастатин не слід застосовувати одночасно з препаратами для системного застосування, що містять фузидову кислоту, та протягом 7 днів після припинення застосування фузидової кислоти. Пацієнтам, для яких системне застосування фузидової кислоти є необхідним, слід припинити прийом статинів на цей період. Повідомлялося про випадки рабдоміолізу (включаючи рідкісні летальні випадки) у пацієнтів, які приймали фузидову кислоту в комбінації зі статинами. Пацієнтам слід негайно звернутися до лікаря, якщо вони помічають у себе симптоми слабкості м’язів або при появі болю у м’язах.

  Терапію статином можна відновити через 7 днів після прийому останньої дози фузидової кислоти.

  У виняткових випадках, якщо потрібне пролонговане системне застосування фузидової кислоти, наприклад для лікування тяжких інфекцій, необхідність одночасного застосування розувастатину та фузидової кислоти слід детально розглядати в кожному конкретному випадку під ретельним наглядом лікаря.

  Розувастатин не слід застосовувати у терапії пацієнтів у разі серйозних випадків гострого стану, характерного для міопатії, або стану, що провокує розвиток ниркової недостатності, зумовленої рабдоміолізом (наприклад при сепсисі, артеріальній гіпотензії, проведенні обширного хірургічного втручання, травмах, порушеннях обміну речовин, ендокринних порушеннях, порушеннях електролітного балансу високого ступеня тяжкості або при неконтрольованій епілепсії).

  Порушення з боку печінки. Як і інші інгібітори ГМГ-КоА-редуктази, розувастатин слід застосовувати з обережністю у пацієнтів, які зловживають алкоголем та/або в анамнезі яких є захворювання печінки.

  Рекомендовано проводити аналізи для визначення функцій печінки до початку, а також через 3 міс терапії. Подальший прийом розувастатину слід відмінити або знизити дозу препарату у випадках, коли рівень сироваткових трансаміназ більш ніж у 3 рази перевищує ВМН. Частота повідомлень про серйозні порушення з боку печінки (проявами яких переважно є підвищення рівня печінкових трансаміназ) у післяреєстраційний період є вищою на тлі прийому препарату в дозі 40 мг.

  За наявності у пацієнта вторинної гіперхолестеринемії внаслідок гіпотиреозу або нефротичного синдрому основне захворювання слід вилікувати до початку терапії розувастатином.

  У післяреєстраційний період зрідка повідомлялося про летальні або нелетальні випадки печінкової недостатності у пацієнтів, які приймали статини, у тому числі розувастатин. Якщо на тлі лікування розувастатином розвивається серйозне ураження печінки з клінічною симптоматикою та/або гіпербілірубінемією чи жовтяницею, слід негайно припинити прийом препарату. Якщо інших причин не виявлено, не слід поновлювати лікування розувастатином.

  Раса. У дослідженнях фармакокінетики спостерігалося підвищення системної експозиції та концентрації розувастатину у плазмі крові пацієнтів монголоїдної раси порівняно з представниками європеоїдної раси. Для таких пацієнтів необхідна корекція дозування розувастатину; початкова доза препарату повинна бути 5 мг. Слід взяти до уваги підвищену системну експозицію при лікуванні пацієнтів монголоїдної раси, у яких гіперхолестеринемія не контролюється адекватно дозами до 20 мг.

  Інгібітори протеази. Підвищена системна експозиція розувастатину спостерігалася в осіб, які застосовували розувастатин поєднано з різними інгібіторами протеази у поєднанні з ритонавіром. Слід обміркувати як користь від зниження рівня ліпідів за допомогою розувастатину у пацієнтів з ВІЛ, які отримують інгібітори протеази, так і можливість підвищення концентрацій розувастатину у плазмі крові на початку терапії та при підвищенні дози препарату у пацієнтів, які отримують інгібітори протеази. Одночасне застосування розувастатину з інгібіторами протеази не рекомендоване, якщо доза розувастатину не скоригована (див. ЗАСТОСУВАННЯ та ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ).

  Інтерстиціальне захворювання легень. Є повідомлення про окремі випадки розвитку інтерстиціального захворювання легень на тлі прийому деяких препаратів із групи статинів, особливо при проведенні тривалої терапії. Ознаками захворювання може бути задишка, непродуктивний кашель та погіршення загального стану здоров’я (втомлюваність, зменшення маси тіла та гарячка). При підозрі на розвиток інтерстиціального захворювання легень терапію із застосуванням статинів слід відмінити.

  Цукровий діабет. Деякі факти свідчать, що статини підвищують рівень глюкози в крові та у деяких пацієнтів, яким загрожує високий ризик розвитку діабету в майбутньому, можуть спричиняти гіперглікемію такого рівня, за якого необхідне належне лікування цукрового діабету. Цю загрозу, однак, перевищує зниження ризику судинних порушень при застосуванні статинів, і тому вона не має бути підставою для припинення терапії статинами. За пацієнтами групи ризику (рівень глюкози натще 5,6–6,0 ммоль/л, ІМТ >30 кг/м2, підвищений рівень ТГ, АГ) слід встановити як клінічний, так і біохімічний контроль згідно з національними настановами.

  У дослідженнях зареєстрована загальна частота цукрового діабету становила 2,8% у групі прийому розувастатину та 2,3% − у групі плацебо, переважно у пацієнтів із рівнем глюкози натще від 5,6 до 6,9 ммоль/л.

  Як і щодо інших інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, при застосуванні розувастатину спостерігалося підвищення рівнів HbA1c та глюкози у сироватці крові. У деяких випадках ці показники можуть перевищувати граничне значення для діагностики цукрового діабету, насамперед у пацієнтів з високим ризиком розвитку даної патології.

  У дослідженнях було показано, що розувастатин як монотерапія не спричиняє зниження базової концентрації кортизолу у плазмі крові і не впливає на резерв надниркових залоз. Необхідна обережність у разі одночасного застосування розувастатину та інших лікарських засобів, здатних знижувати рівні або активність ендогенних стероїдних гормонів, наприклад кетоконазолу, спіронолактону та циметидину.

  Діти. Оцінка лінійного росту (зріст), маси тіла, ІМТ та вторинних характеристик статевого дозрівання за Таннером у дітей віком 10–17 років, які приймали розувастатин, обмежена періодом тривалістю 1 рік. Після 52 тиж досліджуваного лікування жодного впливу на ріст, масу тіла, ІМТ або статеве дозрівання виявлено не було.

  У дослідженнях у дітей та підлітків, які приймали розувастатин протягом 52 тиж, підвищення рівня КФК >10×ВНМ та симптоми з боку м’язів після фізичного навантаження або підвищеної фізичної активності спостерігалися частіше порівняно з такими у дорослих (див. ПОБІЧНА ДІЯ).

  Непереносимість лактози. Препарат містить лактозу. Пацієнтам з рідкісними спадковими захворюваннями, такими як непереносимість галактози, дефіцит лактази або порушення засвоєння глюкози-галактози, не слід призначати цей лікарський засіб.

  Застосування у період вагітності або годування грудьми. Застосування розувастатину у період вагітності або годування грудьми протипоказане.

  Жінкам репродуктивного віку слід застосовувати надійні протизаплідні засоби.

  Оскільки ХС та інші продукти біосинтезу ХС є важливими для розвитку плода, потенційний ризик інгібування ГМГ-КоА-редуктази у період вагітності переважає користь від терапії. Дані, отримані за результатами досліджень на тваринах, свідчать про обмежений відстрочений токсичний вплив. У випадку настання вагітності у період застосування препарату подальшу терапію слід відмінити негайно.

  Оскільки інший лікарський засіб цього класу проникає у грудне молоко людини та враховуючи, що інгібітори ГМГ-КоА-редуктази можуть спричиняти серйозні небажані реакції у немовлят, жінкам, які потребують лікування розувастатином, слід рекомендувати утриматися від годування грудьми. Даних щодо проникнення розувастатину у грудне молоко у людини немає (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ).

  Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Дослідження щодо впливу розувастатину на здатність керувати транспортними засобами або іншими механізмами не проводили. При керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами слід враховувати можливість запаморочення у період лікування.

  Взаємодія з іншими лікарськими засобами

  вплив супутніх препаратів на розувастатин

  Інгібітори транспортних білків. Розувастатин є субстратом для певних транспортних білків, включаючи OATP1B1, що забезпечує печінковий транспорт, та ефлюксного переносника BCRP. Одночасне введення розувастатину з лікарськими засобами — інгібіторами цих транспортних білків може спричинити підвищення концентрації розувастатину у плазмі крові та ризику розвитку міопатії (див. таблицю).

  Циклоспорин. При одночасному застосуванні розувастатину та циклоспорину значення AUC розувастатину було в середньому в 7 разів вищим від значення у здорових добровольців. Концентрація циклоспорину у плазмі крові при цьому не змінювалася. Розувастатин протипоказаний пацієнтам, які одночасно отримують циклоспорин. Одночасне застосування не впливало на концентрації циклоспорину у плазмі крові.

  Інгібітори протеази. Хоча точний механізм взаємодії невідомий, при одночасному прийомі інгібіторів протеази можливе значне підвищення показників впливу розувастатину. Відомо, що при одночасному застосуванні розувастатину здоровим добровольцям у дозі 10 мг та комбінованого препарату, що містить два інгібітори протеази (300 мг  атазанавіру/100 мг ритонавіру), спостерігалося підвищення показника AUC0-24 розувастатину у стані динамічної рівноваги в 3 рази, а показника Cmax — у 7 разів. Таким чином, одночасне застосування розувастатину у терапії ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують інгібітори протеази, не рекомендоване. Одночасне застосування розувастатину та деяких комбінацій інгібіторів протеази можливе після ретельного обміркування корекції дози препарату, виходячи з очікуваного підвищення експозиції розувастатину.

  Гемфіброзил та інші ліпідознижувальні засоби. Одночасне застосування розувастатину та гемфіброзилу призводить до підвищення значень показників Cmax та AUC розувастатину в 2 рази.

  Виходячи із даних спеціальних досліджень, з фенофібратом не очікується фармакокінетично значущої взаємодії, однак можлива фармакодинамічна взаємодія. Гемфіброзил, фенофібрат, інші фібрати та ніацин (нікотинова кислота) у гіполіпідемічних дозах (≥1 г/добу) підвищують ризик розвитку міопатії при одночасному застосуванні з інгібіторами ГМГ-КоА-редуктази, можливо тому, що вони здатні призводити до міопатії і при застосуванні окремо. Застосування препарату у дозі 40 мг протипоказане при одночасному прийомі фібратів. Прийом препарату таким пацієнтам рекомендовано розпочинати з дози 5 мг/добу.

  Езетиміб. Одночасне застосування розувастатину в дозі 10 мг та езетимібу 10 мг у пацієнтів з гіперхолестеринемією призводило до збільшення AUC розувастатину в 1,2 раза. Не можна виключати фармакодинамічної взаємодії між розувастатином та езетимібом, що може призвести до небажаних явищ.

  Антацидні препарати. Одночасне введення розувастатину із суспензією антациду, що містить алюмінію та магнію гідроксид, призводить до зниження концентрації розувастатину у плазмі крові приблизно на 50%. Цей ефект зменшувався, коли антацид приймали через 2 год після розувастатину. Клінічна значущість цієї взаємодії не вивчалася.

  Еритроміцин. Одночасне застосування розувастатину та еритроміцину призводить до зниження значення AUC0-t на 20%, а значення Cmax розувастатину — на 30%. Така взаємодія, імовірно, є результатом посилення моторики кишечнику, зумовленого прийомом еритроміцину.

  Ферменти системи цитохрому Р450. Результати досліджень in vitro та in vivo свідчать про те, що розувастатин не завдає ані інгібуючого, ані стимулювального впливу на ізоферменти системи цитохрому Р450. До того ж розувастатин є слабким субстратом для цих ізоферментів. Не спостерігалося клінічно значущої взаємодії між розувастатином та флуконазолом (інгібітором ферментів CYP 2C9 та CYP 3A4) або кетоконазолом (інгібітором ферментів CYP 2A6 та CYP 3A4).

  Взаємодії, що вимагають корекції дози розувастатину. Коли необхідно застосовувати розувастатин разом з іншими лікарськими засобами, що підвищують його експозицію, дози розувастатину слід коригувати. Слід починати з дози 5 мг 1 раз на добу, якщо очікується підвищення експозиції (AUC) приблизно в 2 рази або більше. Максимальна добова доза розувастатину має бути скоригована таким чином, щоб очікувана експозиція не перевищувала концентрацію, що відзначається тоді, коли прийом добової дози 40 мг розувастатину відбувається у разі відсутності взаємодії з лікарськими засобами. Наприклад, доза 5 мг розувастатину при одночасному застосуванні з циклоспорином (підвищення експозиції в 7,1 раза), доза 10 мг розувастатину при одночасному застосуванні з комбінацією ритонавір/атазанавір (підвищення у 3,1 раза) та доза 20 мг розувастатину при одночасному застосуванні з гемфіброзилом (збільшення в 1,9 раза).

  Режим дозування лікарського засобу, що взаємодіє Режим дозування розувастатину Зміна AUC розувастатину*
  Циклоспорин, від 75 мг 2 раза на добу до 200 мг 2 раза на добу, 6 міс 10 мг 1 раз на добу, 10 днів ↑ в 7,1 раза
  Атазанавір 300 мг/ритонавір 100 мг 1 раз на добу, 8 днів 10 мг, разова доза ↑в 3,1 раза
  Симепривір 150 мг 1 раз на добу, 7 днів 10 мг, разова доза ↑ в 2,8 раза
  Лопінавір 400 мг/ритонавір 100 мг 2 рази на добу, 17 днів 20 мг 1 раз на добу, 7 днів ↑ в 2,1 раза
  Клопідогрель доза навантаження 300 мг,

  подальша доза — 75 мг 1 раз на добу

  20 мг, разова доза ↑ в 2 рази
  Гемфіброзил 600 мг 2 рази на добу, 7 днів 80 мг, разова доза ↑в 1,9 раза
  Елтромбопаг 75 мг 1 раз на добу, 5 днів 10 мг, разова доза ↑ в 1,6 раза
  Дарунавір 600 мг/ритонавір 100 мг 2 рази на добу, 7 днів 10 мг 1 раз на добу, 7 днів ↑ в 1,5 раза
  Типранавір 500 мг/ритонавір 200 мг 2 раза на добу, 11 днів 10 мг, разова доза ↑ в 1,4 раза
  Дронедарон 400 мг 2 рази на добу Дані відсутні ↑ в 1,4 раза
  Ітраконазол 200 мг 1 раз на добу, 5 днів 10 мг, разова доза ↑в 1,4 раза**
  Езетиміб 10 мг 1 раз на добу, 14 днів 10 мг 1 раз на добу, 14 днів ↑ в 1,2 раза**
  Фозампренавір 700 мг/ритонавір 100 мг 2 рази на добу, 8 днів 10 мг, разова доза
  Алеглітазар 0,3 мг, 7 днів 40 мг, 7 днів
  Силімарин 140 мг 3 рази на добу, 5 днів 10 мг, разова доза
  Фенофібрат 67 мг 3 рази на добу, 7 днів 10 мг 7 днів
  Рифампін 450 мг 1 раз на добу, 7 днів 20 мг, разова доза
  Кетоконазол 200 мг 2 рази на добу, 7 днів 80 мг, разова доза
  Флуконазол 200 мг 1 раз на добу, 11 днів 80 мг, разова доза
  Еритроміцин 500 мг 4 рази на добу 7 днів 80 мг, разова доза ↓ 20%
  Байкалін 50 мг 3 рази на добу, 14 днів 20 мг, разова доза ↓ на 47%

  *Дані, представлені як зміна в «х» разів, являють собою співвідношення між застосуванням розувастатину у комбінації та окремо. Дані, зазначені у вигляді % зміни, являють собою різницю відносно показників при застосуванні розувастатину окремо у відсотках.

  Збільшення позначено значком ↑, відсутність змін — ↔, зменшення — ↓.

  **Було проведено кілька досліджень взаємодії при різних дозах препарату, у таблиці подано найбільш значуще співвідношення.

  Вплив розувастатину на супутні лікарські засоби

  Антагоністи вітаміну К. Як і у випадку застосування інших препаратів — інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, на початку терапії або при підвищенні дози розувастатину у пацієнтів, які одночасно отримують препарати — антагоністи вітаміну К (наприклад варфарин або інші кумаринові антикоагулянти), можливе підвищення міжнародного нормалізованого відношення. Відміна терапії із застосуванням розувастатину або зниження дози можуть забезпечити зниження показника міжнародного нормалізованого відношення. У таких випадках рекомендується належний моніторинг показника міжнародного нормалізованого відношення як на початку лікування розувастатином, так і після припинення або при подальшій зміні його дозування.

  Пероральні контрацептиви/гормонозамісна терапія. Одночасний прийом розувастатину та протизаплідних засобів для перорального застосування призводить до підвищення значення AUC етинілестрадіолу та норгестрелу на 26 та 34% відповідно. Таке підвищення концентрації у плазмі крові слід враховувати при виборі відповідної дози протизаплідного засобу для перорального застосування. Фармакокінетичні дані щодо прийому розувастатину на тлі гормонозамісної терапії відсутні, отже, аналогічний вплив не виключений. Однак подібну комбінацію широко застосовували у жінок, включених до клінічних досліджень, та вона добре переносилася.

  Інші лікарські засоби

  Дигоксин. Виходячи з даних спеціальних досліджень, клінічно суттєвої взаємодії з дигоксином не очікується.

  У клінічних дослідженнях розувастатин одночасно застосовували з антигіпертензивними, антидіабетичними засобами і гормонозамісною терапією. Ці дослідження не показали жодних доказів клінічно значущих небажаних взаємодій.

  Лопінавір/ритонавір. У фармакологічному дослідженні поєднане застосування розувастатину та комбінованого препарату, що містив 2 інгібітори протеази (лопінавір 400 мг/ритонавір 100 мг), у здорових добровольців асоціювалося з приблизно дворазовим та п’ятиразовим паідвищенням показників рівноважного AUC0-24 та Cmax для розувастатину відповідно. Взаємодію між розувастатином та іншими інгібіторами протеази не вивчали.

  Фузидова кислота. Ризик розвитку міопатії, включаючи рабдоміоліз, може бути підвищений при одночасному системному застосуванні фузидової кислоти зі статинами. Механізм цієї взаємодії (фармакодинамічний, фармакокінетичний або як фармакодинамічний, так і фармакокінетичний) досі невідомий. Були повідомлення про рабдоміоліз (включаючи рідкісні летальні випадки) у пацієнтів, які застосовують цю комбінацію.

  Якщо системне застосування фузидової кислоти є необхідним, лікування розувастатином слід припинити на час застосування фузидової кислоти (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

  Діти. Дослідження взаємодії проводили лише у дорослих. Ступінь взаємодії у дітей невідомий.

  Передозування

  у випадку передозування пацієнту слід надати симптоматичне лікування, за потребою провести підтримувальну терапію. Необхідний моніторинг функцій печінки та рівня креатинкінази. Проведення гемодіалізу, імовірно, є недоцільним.

  Умови зберігання

  в оригінальній упаковці для захисту від вологи при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.

  01-1-КРД-РЕЦ-0220

  Інформація для спеціалістів у галузі охорони здоров’я

  Діагнози, при яких застосовують РОЗУВАСТАТИН САНДОЗ

  Дата додавання: 08.07.2020 р.
  © Компендиум 2019

  Інструкція

  Ціни на РОЗУВАСТАТИН САНДОЗ в містах України

  Вінниця 195.05 грн./уп.

  «АПТЕКА БАМ» Вінниця, шосе Хмельницьке, 108А, тел.: +380981858361170.99 грн./уп.

  Дніпро 188.29 грн./уп.

  «ПОДОРОЖНИК» Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123, тел.: +380676574941157.50 грн./уп.

  Житомир 187.44 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Житомир, вул. Небесної Сотні, 12, тел.: +380800500512171.95 грн./уп.

  Запоріжжя 193.63 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Запоріжжя, просп. Соборний, 6, тел.: +380632276128176.95 грн./уп.

  Івано-Франківск 195.81 грн./уп.

  «АПТЕКА БАМ» Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7Б, тел.: +380672132987173.99 грн./уп.

  Київ 208.16 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Київ, вул. Мукачівська, 5А, тел.: +380444851267171.95 грн./уп.

  Кропивницький 195.97 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Кропивницький, вул. Добровольского, 22А, тел.: +380522596998174.95 грн./уп.

  Луцьк 195.13 грн./уп.

  «АПТЕКА БАМ» Луцьк, просп. Відродження, 26А, тел.: +380676532022174.50 грн./уп.

  Львів 205.36 грн./уп.

  «АПТЕКА БАМ» Львів, вул. Сихівська, 8, тел.: +380674395112155.99 грн./уп.

  Миколаїв 194.78 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Миколаїв, вул. Миколаївська, 15, тел.: +380512214072179.95 грн./уп.

  Одеса 207.57 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70175.95 грн./уп.

  Полтава 195.4 грн./уп.

  «АПТЕКА БАМ» Полтава, вул. Алмазна, 6/11, тел.: +380677210370175.50 грн./уп.

  Рівне 198.61 грн./уп.

  «АПТЕКА БАМ» Рівне, вул. Князя Романа, 9, тел.: +380672133195174.50 грн./уп.

  Суми 189.22 грн./уп.

  «АПТЕКА БАМ» Суми, вул. Леваневського, 10/1, тел.: +380677713709173.50 грн./уп.

  Тернопіль 204.57 грн./уп.

  «ПОДОРОЖНИК» Тернопіль, вул. Руська, 23, тел.: +380672404019174.50 грн./уп.

  Ужгород 204.31 грн./уп.

  «1 СОЦІАЛЬНА АПТЕКА» Ужгород, вул. Минайська, 29А, тел.: +380633431752180.07 грн./уп.

  Харків 192.9 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Харків, вул. Отакара Яроша, 21, тел.: +380577730479176.95 грн./уп.

  Херсон 203.44 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Херсон, вул. Грецька, 40, тел.: +380552495106179.95 грн./уп.

  Хмельницький 202.23 грн./уп.

  «АПТЕКА БАМ» Хмельницький, вул. Свободи, 1А, тел.: +380682961252177.99 грн./уп.

  Черкаси 191.55 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Черкаси, вул. Небесної Сотні, 35, тел.: +380472321822179.98 грн./уп.

  Чернігів 191.1 грн./уп.

  «АПТЕКА БАМ» Чернігів, просп. Перемоги, 14, тел.: +380677210430174.99 грн./уп.

  Чернівці 203.88 грн./уп.

  «1 СОЦІАЛЬНА АПТЕКА» Чернівці, вул. Ентузіастів, 2А, тел.: +380372907068180.07 грн./уп.

  На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
  Developed by Maxim Levchenko