КАСАРК® HD (CASARK HD)

СКЛАД І ФОРМА ВИПУСКУ

таблетки 32 мг + 25 мг блістер, № 30Ціни в аптеках
Кандесартану цилексетил
32 мг
Гідрохлоротіазид
25 мг
Допоміжні речовини: лактоза, моногідрат; крохмаль кукурудзяний; повідон (К-30); кальцію кармелоза; магнію стеарат; заліза оксид червоний (Е172)..
№ UA/12282/01/01 від 27.04.2017
B За рецептом

ДІАГНОЗИ

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

фармакодинамічні параметри. Кандесартану цилексетил — проліки, що швидко трансформуються в організмі до активної речовини — кандесартану.

Кандесартан — селективний блокатор рецепторів ангіотензину II (БРА) 1-го типу (АТ1). Кандесартан не пригнічує АПФ, що забезпечує трансформацію ангіотензину I в ангіотензин II та руйнує брадикінін; не впливає на АПФ та не призводить до кумуляції брадикініну або субстанції P. При порівнянні кандесартану з інгібіторами АПФ розвиток кашлю спостерігався рідше у хворих, які лікувалися кандесартаном цилексетилом.

Кандесартан не зв’язується з рецепторами інших гормонів та не блокує іонні канали, що беруть участь у регуляції функцій серцево-судинної системи. Внаслідок блокування АТ1-рецепторів ангіотензину II виникають дозозалежне ↑ рівня реніну, ангіотензину I, ангіотензину II та ↓ концентрації альдостерону в плазмі крові.

Гідрохлоротіазид пригнічує активну реабсорбцію натрію, особливо в дистальних відділах ниркових канальців, та посилює екскрецію іонів натрію, хлору та води. Екскреція калію та магнію нирками посилюється дозозалежно, в той час як ↑ реабсорбція кальцію.

Гідрохлоротіазид ↓ об’єм плазми крові та позаклітинної рідини, інтенсивність транспорту крові серцем та АТ. Під час довготривалого застосування гіпотензивний ефект гідрохлоротіазиду відбувається за рахунок дилатації артеріол.

При тривалому застосуванні гідрохлоротіазиду ↓ ризик серцево-судинних захворювань та смертність.

Кандесартан та гідрохлоротіазид виявляють адитивний гіпотензивний ефект.

У хворих АГ Касарк® HD викликає ефективне та тривале ↓ АТ без ↑ ЧСС. При першому прийомі препарату ортостатична гіпотензія не відмічається, а також не ↑ ступінь тяжкості АГ після припинення терапії. Після однократного прийому препарату Касарк® HD гіпотензивний ефект розвивається протягом 2 год.

При тривалій терапії стабільне ↓ АТ зазвичай досягається протягом 4 тиж після початку прийому препарату та може підтримуватися у разі тривалого курсу терапії. Касарк® HD за умови прийому 1 раз на добу ефективно та м’яко ↓ АТ протягом 24 год з незначною різницею між максимальною та середньою дією препарату.

Ефективність комбінації кандесартану та гідрохлоротіазиду не залежить від статі та віку пацієнта. На даний час відсутня інформація щодо застосування кандесартану цилексетилу/гідрохлоротіазиду у пацієнтів з нирковою недостатністю/нефропатією, зниженою функцією лівого шлуночка/гострою серцевою недостатністю та пацієнтами, які перенесли інфаркт міокарда.

Фармакокінетичні параметри

Абсорбція та розподіл. Кандесартану цилексетил. Кандесартану цилексетил — проліки для застосування per os. Під час абсорбції з травного тракту кандесартану цилексетил шляхом ефірного гідролізу швидко трансформується в активну речовину — кандесартан, міцно зв’язується з AT1-рецепторами та повільно дисоціює, не діє як агоніст. Абсолютна біодоступність кандесартану застосування per os розчину кандесартану цилексетилу становить ≈40%. Відносна біодоступність таблетованого препарату в порівнянні з розчином для застосування per os становить ≈34%. Таким чином, розрахована абсолютна біодоступність таблетованої форми препарату =14%. Прийом їжі не чинить значного впливу на AUC, тобто прийом їжі істотно не впливає на біодоступність препарату.

Cmax в плазмі крові досягається через 3–4 год після прийому таблетованої форми препарату. При ↑ дози препарату в рекомендованих межах концентрація кандесартану ↑ лінійно. Зв’язування кандесартану з білками плазми крові >99%. Vd=0,1 л/кг.

Гідрохлоротіазид. Гідрохлоротіазид швидко абсорбується у травному тракті. Біодоступність становить ≈70%. Супутній прийом їжі ↑ абсорбцію на ≈15%. Біодоступність може ↓ у пацієнтів із серцевою недостатністю та вираженими набряками.

Зв’язування з білками плазми крові становить ≈60%. Vd гідрохлоротіазиду становить ≈0,8 л/кг.

Метаболізм та екскреція. Кандесартану цилексетил. Головним чином кандесартан екскретується із сечею та жовчю в незміненому вигляді та лише незначна частина застосованої дози метаболізується в печінці.

T½ кандесартану становить ≈9 год. Кумуляції препарату в організмі не спостерігається.

Загальний кліренс кандесартану становить ≈0,37 мл/хв/кг, при цьому нирковий кліренс ≈0,19 мл/хв/кг. Ниркова екскреція кандесартану здійснюється шляхом клубочкової фільтрації та активної канальцевої секреції.

При застосуванні per os міченого за допомогою радіоактивних ізотопів кандесартану цилексетилу ≈26% отриманої дози екскретується із сечею у вигляді кандесартану та 7% — у вигляді неактивного метаболіту, тоді як у калі виявляється 56% отриманої дози у вигляді кандесартану та 10% — у вигляді неактивного метаболіту.

Гідрохлоротіазид. Гідрохлоротіазид не метаболізується та екскретується практично повністю у вигляді активної форми препарату шляхом клубочкової фільтрації та активної канальцевої секреції в проксимальному відділі нефрону. T½ становить ≈8 год та не змінюється при одночасному застосуванні з кандесартаном. Близько 70% прийнятої всередину дози екскретується із сечею протягом 48 год. При застосуванні комбінації препаратів не виявлено додаткового накопичення гідрохлоротіазиду в порівнянні з монотерапією.

Фармакокінетичні параметри в особливих груп пацієнтів

Кандесартану цилексетил. Фармакокінетичні параметри кандесартану не залежать від статі пацієнта.

У пацієнтів віком ≥65 років Cmax та AUC кандесартану ↑ на 50 та 80% відповідно порівняно з дорослими пацієнтами молодого віку. Проте гіпотензивний ефект та частота розвитку побічних ефектів при застосуванні комбінації кандесартану цилексетилу та гідрохлоротіазиду не залежать від віку пацієнтів.

У пацієнтів з легким та середньої тяжкості порушенням функції нирок Cmax та AUC кандесартану ↑ на 50 та 70% відповідно, тоді як T½ не змінюється порівняно з пацієнтами з нормальною функцією нирок.

У пацієнтів з тяжкими порушеннями функції нирок та/або які перебувають на гемодіалізі Cmax та AUC кандесартану ↑ на 50 та 110% відповідно, а T½ ↑ в 2 рази.

У пацієнтів з легким та середньої тяжкості порушенням функції печінки спостерігалося ↑ AUC кандесартану на 23%.

Гідрохлоротіазид. T½ більш тривалий у пацієнтів з нирковою недостатністю.

ПОКАЗАННЯ

первинна АГ у випадках, коли монотерапії кандесартаном цилексетилом або гідрохлоротіазидом недостатньо.

ЗАСТОСУВАННЯ

рекомендована початкова та підтримувальна доза — 16 мг/12,5 мг (½ таблетки).

У разі недосягнення контролю АТ через 4 тиж після початку лікування дозу 16 мг/12,5 мг 1 раз на добу слід ↑ до 32 мг/25 мг (1 таблетка препарату Касарк® HD) 1 раз на добу. Терапію слід коригувати залежно від реакції з боку АТ. Максимальний терапевтичний ефект досягається протягом 4 тиж від початку лікування. Перед переведенням пацієнта на терапію препаратом Касарк® HD дозу кандесартану цилексетилу слід титрувати з урахуванням АТ. За умови клінічної доцільності слід роглянути можливість прямого переведення пацієнта з монопрепарату на комбінований препарат Касарк® HD. Якщо під час терапії препаратом Касарк® HD в дозі 32 мг/25 мг не досягнутий достатній контроль АТ, слід розглянути альтернативні варіанти терапії АГ.

Касарк® HD слід застосовувати 1 раз на добу незалежно від прийому їжі.

Пацієнти похилого віку. У пацієнтів похилого віку корекція початкової дози не потрібна.

Пацієнти зі зниженим ОЦК. У пацієнтів з ризиком розвитку артеріальної гіпотензії, наприклад з потенціальним ↓ ОЦК, слід розглянути можливість застосування дози кандесартану цилексетилу 4 мг. Таким хворим не рекомендується призначати комбінований препарата Касарк® HD в дозах 16/12,5 або 32/25 мг. Таким хворим призначають препарат Касарк у дозі 4 або 8 мг 1 раз на добу.

Пацієнти з порушенням функціїї нирок (нирковою недостатністю). У таких пацієнтів бажано застосовувати петльові діуретичні засоби, а не тіазидні. Касарк® HD не слід застосовувати для лікування пацієнтів з тяжким порушенням функції нирок (кліренс креатиніну <30 мл/хв/1,73 м2). Пацієнтам з нирковою недостатністю слід титрувати дозу кандесартану цилексетилу. Пацієнтам із кліренсом креатиніну ≥30 мл/хв/1,73 м2 до початку терапії препаратом Касарк® HD слід титрувати дозу кандесартану цилексетилу (початкова доза даного засобу у цих хворих — 4 мг 1 раз на добу).

Пацієнти з порушенням функціїї печінки (печінковою недостатністю). Пацієнтам з легкою та середньої тяжкості печінковою недостатністю до початку терапії препаратом Касарк® HD слід титрувати дозу кандесартану цилексетилу (початкова доза даного засобу у цих хворих — 2 мг 1 раз на добу). Пацієнтам з тяжкою печінковою недостатністю або холестазом не слід застосовувати цей препарат.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

 • гіперчутливість до активних або допоміжних компонентів, що входять до складу препарату, похідних сульфонамідів;
 • порушення функції печінки та/або холестаз;
 • порушення функції нирок (кліренс креатиніну <30 мл/хв/1,73м2);
 • анурія;
 • рефрактерні гіпокаліємія та гіперкальціємія;
 • подагра;
 • період вагітності та годування грудьми;
 • вік до 18 років.

ПОБІЧНА ДІЯ

згідно з медичним словником нормативно-регуляторної діяльності MedDRA за частотою побічні ефекти комбінованого препарату кандесартану цилексетилу та гідрохлоротіазиду класифікуються наступним чином: дуже часто (≥1/10); часто (від ≥1/100 до <1/10); нечасто (від ≥1/1000 до <1/100); рідко (від ≥1/10 000 до <1/1000); дуже рідко (<1/10 000); частота невідома (неможливо оцінити за наявними даними).

Кандесартану цилексетил/гідрохлоротіазид

Нервова система: часто — запаморочення/вертиго, головний біль.

Кандесартану цилексетил

Інфекції та інвазії: часто — інфекції дихальних шляхів.

Кров та лімфатична система: дуже рідко — лейкопенія, нейтропенія та агранулоцитоз.

Судинна система: дуже рідко — артеріальна гіпотензія.

Дихальна система, органи грудної клітки та середостіння: дуже рідко — кашель.

Нервова система: часто — запаморочення, головний біль.

Травна система: дуже рідко — нудота.

Шкіра та підшкірна клітковина: дуже рідко — ангіоневротичний набряк, висип, кропив’янка, свербіж.

Опорно-руховий апарат: дуже рідко — біль у спині, артралгія, міалгія.

Сечовидільна система: дуже рідко — порушення функції нирок, включаючи ниркову недостатність.

Гепатобіліарна система: дуже рідко — ↑ рівня ферментів печінки, порушення функції печінки або гепатит.

Порушення метаболізму та харчування: дуже рідко — гіперкаліємія, гіпонатріємія.

Гідрохлоротіазид

Система крові та лімфатичної системи: рідко — лейкопенія, нейтропенія/агранулоцитоз, тромбоцитопенія, апластична анемія, пригнічення функції кісткового мозку, гемолітична анемія.

Імунна система: рідко — анафілактичні реакції.

Порушення метаболізму та харчування: часто — гіперглікемія, гіперурикемія, порушення електролітного балансу (включаючи гіпонатріємію та гіпокаліємію).

Психічні порушення: рідко — порушення сну, депресія, неспокій.

Нервова система: часто — запаморочення, вертиго; рідко — парестезія.

Орган зору: рідко — тимчасова нечіткість зору, гостра міопія, гостра закритокутова глаукома.

Серцево-судинна система: нечасто — постуральна гіпотензія; рідко — аритмія; некротизуючий ангіїт (васкуліт, шкірний васкуліт).

Дихальна система, органи грудної клітки та середостіння: рідко — порушення дихання (включаючи пневмоніт та набряк легень).

Травна система: нечасто — анорексія, подразнення слизової оболонки шлунка, діарея, запор; рідко — панкреатит.

Гепатобіліарні порушення: рідко — жовтяниця (внутрішньопечінкова холестатична жовтяниця).

Шкіра та підшкірні тканини: нечасто — висип, кропив’янка, реакції фотосенсибілізації; рідко — токсичний епідермальний некроліз, шкірні реакції, системний червоний вовчак, реактивація шкірної форми системного червоного вовчака.

Кістково-м’язова система: рідко — спазм м’язів.

Сечовидільна система: часто — глюкозурія; рідко — порушення функції нирок та інтерстиціальний нефрит.

Загальні порушення та зміни в місці введення: часто — слабкість; рідко — лихоманка.

Результати лабораторних та інструментальних методів дослідження: часто — ↑ рівнів ХС та ТГ; нечасто — ↑ рівня азоту сечовини та креатиніну в плазмі крові; отримані дані про випадки ↑ рівнів сечової кислоти, глюкози та АлАТ в плазмі крові, незначного ↓ гемоглобіну та ↑ АсАТ, ↑ рівнів креатиніну, сечовини або калію та ↓ рівня натрію.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

порушення функції нирок. У даному випадку слід застосовувати петльові діуретики. Пацієнту з нирковою недостатністю під час курсу терапії кандесартаном цилексетилом/гідрохлоротіазидом слід регулярно контролювати рівні калію, креатиніну та сечової кислоти.

Трансплантація нирки. Дані щодо застосування комбінації кандесартану цилексетилу та гідрохлоротіазиду у пацієнтів, яким нещодавно трансплантована нирка, відсутні.

Стеноз ниркової артерії. Інші препарати, що впливають на РААС (наприклад інгібітори АПФ), можуть викликати ↑ вмісту сечовини в крові та креатиніну в плазмі крові пацієнтів з двобічним стенозом ниркової артерії або стенозом артерії єдиної нирки. Подібні зміни також характерні й для БРА.

↓ ОЦК. У пацієнтів з дефіцитом ОЦК або натрію в плазмі крові можливий розвиток симптоматичної артеріальної гіпотензії. Тому пацієнтам з дефіцитом ОЦК не слід застосовувати комбінований препарат кандесартану цилексетилу та гідрохлоротіазиду до зникнення цих симптомів.

Загальна анестезія та хірургічні втручання. У пацієнтів, які отримують БРА, під час анестезії та хірургічного втручання може розвинутися артеріальна гіпотензія внаслідок блокади РААС. Дуже рідко можуть спостерігатися випадки тяжкої гіпотензії, що потребує в/в введення рідини та/або судинозвужувальних засобів.

Печінкова недостатність. У пацієнтів з порушенням функції печінки або прогресуючим захворюванням печінки слід застосовувати з обережністю тіазидоподібні діуретики: незначні коливання об’єму рідини та електролітного складу крові можуть викликати печінкову кому. Дані про застосування комбінованого препарату кандесартану цилексетилу та гідрохлоротіазиду у пацієнтів з печінковою недостатністю відсутні.

Стеноз аортального та мітрального клапана (гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія). При призначенні комбінованого препарату кандесартану цилексетилу та гідрохлоротіазиду пацієнтам з обструктивною гіпертрофічною кардіоміопатією або гемодинамічно значущим стенозом аортального або мітрального клапана слід дотримуватися обережності.

Первинний гіперальдостеронізм. Зазвичай пацієнти з первинним гіперальдостеронізмом резистентні до терапії антигіпертензивними засобами, що впливають на РААС. Тому не рекомендується призначати таким пацієнтам комбінацію кандесартану цилексетилу та гідрохлоротіазид.

Порушення водно-електролітного балансу. Як і у всіх випадках прийому препаратів, що мають сечогінну дію, слід контролювати баланс електролітів у плазмі крові.

Препарати на основі тіазидів, що мають сечогінну дію, здатні ↓ екскрецію іонів кальцію із сечею та можуть викликати стрибкоподібні зміни та незначне ↑ концентрації іонів кальцію в плазмі крові.

Тіазиди, у тому числі й гідрохлоротіазид, можуть викликати порушення водно-електролітного балансу (гіперкальціємія, гіпокаліємія, гіпонатріємія, гіпомагніємія та гіпохлоремічний алкалоз).

Діагностована гіперкальціємія може бути ознакою прихованого гіпертиреозу. Застосування тіазидоподібних діуретиків слід припинити до отримання результатів дослідження паращитовидної залози.

Гідрохлоротіазид дозозалежно ↑ екскрецію калію, що може викликати гіпокаліємію. Подібна дія гідрохлоротіазиду може бути менш вираженою, якщо застосовувати його в комбінації з кандесартаном цилексетилом. Ризик розвитку гіпокаліємії є підвищеним у пацієнтів:

 • з цирозом печінки;
 • зі збільшеним діурезом;
 • які споживають рідину зі зниженим вмістом солей;
 • які паралельно отримують курс терапії ГКС або АКТГ.

Виходячи з досвіду застосування препаратів, що впливають на РААС, паралельне застосування комбінованого препарату кандесартану цилексетилу/гідрохлоротіазиду та підвищену екскрецію калію за допомогою діуретиків можна компенсувати застосуванням харчових добавок, що містять калій, або інших препаратів, здатних ↑ вміст калію в плазмі крові.

Застосування комбінованого препарату кандесартану цилексетилу та гідрохлоротіазиду може викликати гіпокаліємію, особливо у пацієнтів із серцевою або нирковою недостатністю (подібні випадки документально не зареєстровані).

Тіазидоподібні діуретики ↑ екскрецію магнію, що може викликати гіпомагніємію.

Вплив на метаболізм та ендокринну систему. Застосування тіазидоподібних діуретиків може змінити рівень глюкози в крові аж до розвитку латентного цукрового діабету. Може виникнути потреба в корекції дози гіпоглікемічних засобів, у тому числі інсуліну.

Із застосуванням тіазидоподібних діуретиків пов’язують ↑ рівня ХС та ТГ у плазмі крові. Однак при застосуванні комбінації кандесартану цилексетилу та гідрохлоротіазиду в дозі 12,5 мг спостерігалася мінімальна кількість подібних ефектів.

Тіазидоподібні діуретики ↑ концентрацію сечової кислоти в плазмі крові та можуть сприяти виникненню подагри у схильних до неї пацієнтів.

Період вагітності та годування грудьми. Досвід застосування комбінації кандесартану цилексетилу та гідрохлоротіазиду у вагітних обмежений. Даних недостатньо, щоб зробити висновок щодо можливої небезпеки комбінації кандесартану та гідрохлоротіазиду для плода в I триместр вагітності.

У людського ембріона система кровопостачання нирки, що залежить від розвитку РААС, починає формуватися під час II триместру вагітності, тому ризик для плода ↑ при призначенні кандесартану цилексетилу та гідрохлоротіазиду в останні 6 міс вагітності.

Засоби, що безпосередньо впливають на РААС, можуть викликати порушення розвитку плода або негативно впливати на новонародженого (артеріальна гіпотензія, порушення функції нирок, олігурія або анурія, олігогідрамніон, гіпоплазія кісток черепа, затримка внутрішньоутробного розвитку), аж до летального результату при застосуванні препарату в останні 6 міс вагітності. Також описані випадки гіпоплазії легень, аномалії лицьового скелету черепа та контрактури кінцівок.

У дослідженнях на тваринах виявлені пошкодження нирок в ембріональний та неонатальний періоди при застосуванні кандесартану. Передбачається, що механізм пошкодження обумовлений фармакологічним впливом препарату на РААС.

Гідрохлоротіазид здатний ↓ ОЦК, матково-плацентарний кровотік та може стати причиною тромбоцитопенії у новонародженого.

Ґрунтуючись на отриманій інформації, не слід застосовувати комбінацію кандесартану цилексетилу та гідрохлоротіазиду під час вагітності. Якщо вагітність настала в період застосування препарату Касарк® HD, терапію слід негайно припинити.

На даний час невідомо, чи проникає кандесартан у грудне молоко. Однак під час досліджень кандесартан визначають у молоці лактуючих щурів. Гідрохлоротіазид проникає в грудне молоко. У зв’язку з можливою небажаною дією на дітей грудного віку препарат не слід застосовувати в період годування грудьми.

Діти. Препарат не призначають дітям та підліткам (вік до 18 років).

Здатність впливати на керування транспортними засобами та роботу з іншими механізмами. Вплив на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами не вивчався, проте фармакодинамічні параметри препарату вказують, що подібний вплив відсутній. Пацієнтам слід бути обережними при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами, оскільки під час терапії можуть виникати запаморочення та підвищена втомлюваність.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

метаболізм кандесартану в печінці за допомогою CYP 2C9 незначний, у проведених дослідженнях взаємодіїї кандесартану впливу на CYP 2C9 та CYP 3A4 не виявлено, дія на інші ізоферменти системи цитохрому Р450 не вивчалася.

Поєднане застосування препарату Касарк® HD з іншими антигіпертензивними засобами потенціює гіпотензивний ефект. Дія гідрохлоротіазиду, що викликає втрату калію, може посилюватися іншими засобами, що призводять до втрати калію та гіпокаліємії (наприклад діуретики, проносні засоби, амфотерицин, карбеноксолон, пеніцилін G натрієва сіль, похідні саліцилової кислоти).

Досвід застосування інших лікарських засобів, що чинять вплив на РААС, демонструє, що супутня терапія калійзберігаючими діуретиками, препаратами калію, замінниками солі, що містять калій, та іншими засобами, що ↑ рівень калію в плазмі крові (наприклад гепарин), може призводити до розвитку гіперкаліємії.

Індуковані діуретиками гіпокаліємія та гіпомагніємія можуть спровокувати можливу кардіотоксичну дію глікозиду наперстянки та антиаритмічних засобів. При застосуванні препарату Касарк® HD паралельно з такими препаратами необхідний контроль рівня калію в крові.

При призначенні препаратів літію з інгібіторами АПФ виникає тимчасове ↑ концентрації літію в плазмі крові та розвиток токсичних реакцій. Подібні реакції можуть виникати й при застосуванні БРА, тому рекомендується контролювати рівень літію в плазмі крові при поєднаному застосуванні цих препаратів.

Діуретична, натрійуретична та гіпотензивна дія гідрохлоротіазиду послаблюються НПЗП.

Абсорбція гідрохлоротіазиду послаблюється при застосуванні колестиполу, холестираміну.

Дія недеполяризуючих міорелаксантів (наприклад тубокурарину) може бути підсилена гідрохлоротіазидом.

Тіазидоподібні діуретики можуть викликати ↑ рівня кальцію в крові у зв’язку зі ↓ його екскреції. Якщо є необхідність застосування харчових добавок, що містять кальцій або вітамін D, слід контролювати рівень кальцію в плазмі крові та за необхідності здійснювати корекцію дози.

Тіазидоподібні діуретики посилюють гіперглікемічну дію блокаторів β-адренорецепторів та діазоксиду.

Антихолінергічні засоби (наприклад атропін, біперидин) можуть ↑ біодоступність тіазидоподібних діуретичних засобів внаслідок ↓ моторики травного тракту.

Тіазидоподібні діуретики можуть ↑ ризик побічної дії амантадину.

Тіазидоподібні діуретики здатні ↓ екскрецію цитостатичних засобів (таких як циклофосфамід, метотрексат) з організму та посилити їх мієлосупресивну дію.

Ризик гіпокаліємії може ↑ при супутньому застосуванні ГКС або АКТГ.

На фоні застосування препарату Касарк® HD може ↑ частота розвитку ортостатичної гіпотензії при вживанні алкоголю, барбітуратів або загальних анестетиків.

Під час терапії тіазидоподібними діуретиками можливе ↓ толерантності до глюкози, у зв’язку з чим є необхідним підбір дози гіпоглікемічних препаратів (у тому числі інсуліну).

Гідрохлоротіазид може ↓ вплив амінів з вазоконстриктивною дією (наприклад епінефрину).

Значної взаємодії гідрохлоротіазиду з їжею не виявлено.

ПЕРЕДОЗУВАННЯ

симптоми. До основних ознак передозування кандесартану цилексетилу можна віднести симптоматичну гіпотензію та запаморочення.

Основним проявом передозування гідрохлоротіазиду є гостра втрата рідини та електролітів. Можуть також спостерігатися такі симптоми: запаморочення, артеріальна гіпотензія, спрага, тахікардія, шлуночкова аритмія, седація/втрата свідомості та м’язові судоми.

Терапія. Інформації щодо лікування передозування препарату немає. Однак у разі передозування пропонуються такі заходи. Необхідно викликати блювання або провести шлунковий лаваж. При виникненні симптоматичної артеріальної гіпотензії слід розпочати симптоматичне лікування та контроль життєво важливих функцій. Пацієнта слід покласти на спину з піднятими нижніми кінцівками. Якщо цього недостатньо, слід збільшити об’єм плазми крові шляхом інфузії, наприклад, ізотонічного сольового розчину. За необхідності слід проконтролювати та виконати корекцію електролітного балансу плазми крові. Якщо зазначених вище заходів недостатньо, можна застосовувати симптоматичні лікарські засоби.

Кандесартан не елімінується за допомогою гемодіалізу. Ступінь виведення гідрохлортіазиду за допомогою гемодіалізу невідомий.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С.

ІНСТРУКЦІЯ МОЗ

Дата додавання: 13.11.2019 р. Версія для друку

© Компендиум 2019

Коментарі

29.05.2019 12:20
Отримані дані досліджень з ретельно розробленим дизайном, що включали пацієнтів з середньоважкою та тяжкою АГ, продемонстрували, що комбінація кандесартану цилексетилу в дозі від 4 до 16 мг/добу та гідрохлоротіазиду в дозі 12,5 мг або 25 мг/добу ефективно знижує АТ у більшості пацієнтів. На додаток до цих результатів пацієнти, що застосовували таку комбінацію, продемонстрували значне зниження показників АТ, ніж хворі, що отримували будь-який гіпотензивний лікарський засіб в якості монотерапії. У рандомізованому подвійно–сліпому плацебо–контрольованому дослідженні вибору оптимальної дози комбінованого препарату, що містить кандесартану цилексетил та гідрохлоротіазид, що охопило 1038 пацієнтів з первинною АГ, зниження систолічного артеріального тиску (САТ)/діастолічного артеріального тиску (ДАТ) знаходилось в межах від 12,9 до 23,0 мм рт.ст./7,2 до 16,6 мм рт.ст. після застосування дози кандесартану цилексетилу 4, 8 або 16 мг/гідрохлортіазиду 12,5 мг або 25 мг. У пацієнтів, які отримували 16 мг кандесартану цилексетил/ 12,5 мг гідрохлоротіазиду спостерігалося найбільше зниження ДАТ та САТ. Окрім цього, відсоток пацієнтів, які відповіли на проведену терапію (тобто, зниження ДАТ <90 мм рт. ст. в положенні сидячи або зниженняна ≥10 мм рт. ст. після проведеного курсу терапії) був більшим у групі комбінованої терапії (від 47 до 85%), ніж у групі плацебо (30%; p <0,05). Комбінація 16 мг кандесартану цилексетилу та 12,5 мг гідрохлоротіазиду на добу продемонструвала гіпотензивний ефект вищий за монотерапію кандесартаном цилексетилом в дозі 16 мг/добу. Показники зниження САТ/ДАТ та частоти відповіді на проведену терапію були вищими серед пацієнтів, що отримували комбінований ЛЗ, хоча відсоток пацієнтів з контрольованим АТ (ДАТ <90 мм рт. ст.) в кінцевій точці курсу терапії значно не відрізнялася між групами монотерапії та комбінованого лікування. Аналогічна перевага комбінації над монотерапією кандесартаном цилексетилом також спостерігалася при застосуванні комбінації 32 мг кандесартану цилексетилу та 12,5 мг гідрохоротіазиду або 4 мг кандесартану та 6,25 мг гідрохлоротіазиду на добу. До того ж статистично значуща різниця між комбінованою терапією та монотерапією щодо зниження САТ/ДАТ та показників частоти відповіді на проведену терапію продемонстрували перевагу комбінованого лікування кандесартаном цилексетилом в дозі від 4 до 32 мг/добу та гідрохлоротіазидом в дозі 12,5 мг/добу перед монотерапією гідрохлоротіазидом в дозі 12,5 мг/добу. Додаткове застосування кандесартану цилексетилу в дозі 8 або 16 мг/добу у пацієнтів з тяжкою АГ, які не реагували на однотижневий курс терапії гідрохлортіазидом 12,5 мг/добу, був значно ефективнішим ніж при додаванні плацебо.

Додати свій

Ціни на КАСАРК® HD в містах України

Вінниця 241.52 грн./уп.

КАСАРК® HD табл. 32 мг + 25 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 223.99 грн./уп.
«АПТЕКА БАМ» Вінниця, вул. Грибоєдова, 3, тел.: +380672132986

Дніпро 236.58 грн./уп.

КАСАРК® HD табл. 32 мг + 25 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 221.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Дніпро, шосе Донецьке, 124, тел.: +380634570584

Житомир 239.25 грн./уп.

КАСАРК® HD табл. 32 мг + 25 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 221.99 грн./уп.
«АПТЕКА БАМ» Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95, тел.: +380981858362

Запоріжжя 239.99 грн./уп.

КАСАРК® HD табл. 32 мг + 25 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 213.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 17, тел.: +380617699904

Івано-Франківск 247.06 грн./уп.

КАСАРК® HD табл. 32 мг + 25 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 221.99 грн./уп.
«АПТЕКА БАМ» Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7Б, тел.: +380672132987

Київ 260.37 грн./уп.

КАСАРК® HD табл. 32 мг + 25 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 219.99 грн./уп.
«АПТЕКА БАМ» Київ, просп. Маяковського, 60/10, тел.: +380674146091

Кропивницький 242.87 грн./уп.

КАСАРК® HD табл. 32 мг + 25 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 232.5 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Кіровоград, вул. Полтавська, 81А, тел.: +380800505911

Луцьк 238.23 грн./уп.

КАСАРК® HD табл. 32 мг + 25 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 217.5 грн./уп.
«ВОЛИНЬФАРМ» Луцьк, вул. Медведєва, 13, тел.: +380503787275

Львів 260.34 грн./уп.

КАСАРК® HD табл. 32 мг + 25 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 218.99 грн./уп.
«АПТЕКА БАМ» Львів, вул. Мазепи, 10, тел.: +380677538543

Миколаїв 234.31 грн./уп.

КАСАРК® HD табл. 32 мг + 25 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 215.1 грн./уп.
«БУДЕМО ЗДОРОВІ РАЗОМ» Миколаїв, просп. Центральний, 161/1, тел.: +380634168026

Одеса 247.4 грн./уп.

КАСАРК® HD табл. 32 мг + 25 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 224.9 грн./уп.
«АННУШКА» Одеса, вул. Єкатерининська, 91, тел.: +380482325880

Полтава 234.94 грн./уп.

КАСАРК® HD табл. 32 мг + 25 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 213.9 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Полтава, вул. Соборності, 76, тел.: +380631867592

Рівне 248.35 грн./уп.

КАСАРК® HD табл. 32 мг + 25 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 228.99 грн./уп.
«АПТЕКА БАМ» Рівне, вул. Князя Романа, 9, тел.: +380672133195

Суми 239.77 грн./уп.

КАСАРК® HD табл. 32 мг + 25 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 223.99 грн./уп.
«ПОДОРОЖНИК» Суми, вул. Леваневського, 10/1, тел.: +380677713709

Тернопіль 256.64 грн./уп.

КАСАРК® HD табл. 32 мг + 25 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 231.14 грн./уп.
«1 СОЦІАЛЬНА АПТЕКА» Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 4, тел.: +380352405809

Ужгород 255.78 грн./уп.

КАСАРК® HD табл. 32 мг + 25 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 206.8 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Ужгород, вул. 8-го Березня, 30, тел.: +380312662062

Харків 233.97 грн./уп.

КАСАРК® HD табл. 32 мг + 25 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 220.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Пісочин, вул. Квартальная, 14, тел.: +380577422380

Херсон 239.97 грн./уп.

КАСАРК® HD табл. 32 мг + 25 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 213.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Херсон, вул. Потьомкінська, 103

Хмельницький 262.08 грн./уп.

КАСАРК® HD табл. 32 мг + 25 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 232.5 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80, тел.: +380800505911

Черкаси 241.21 грн./уп.

КАСАРК® HD табл. 32 мг + 25 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 228.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Черкаси, вул. Нижня Горова, 98, тел.: +380472721043

Чернігів 241.6 грн./уп.

КАСАРК® HD табл. 32 мг + 25 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 222.99 грн./уп.
«ПОДОРОЖНИК» Чернігів, просп. Перемоги, 14, тел.: +380677210430

Чернівці 259.28 грн./уп.

КАСАРК® HD табл. 32 мг + 25 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 219.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Чернівці, вул. Шевченка Тараса, 5, тел.: +380372523600

Developed by Maxim Levchenko