0
UA | RU

АТХ класифікація

A ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10 АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ

Гальвус
Новартіс Фарма
Новартіс Фарма

A10A ІНСУЛІНИ Й АНАЛОГИ

У цю групу входять як людські, так і тваринні інсуліни.

Препарати інсуліну класифіковані на 4 різних рівнях відповідно до початку і тривалості дії. Кожен 4-й рівень диференціюється на 5-й рівень за походженням інсуліну.

Продукти, що складаються, наприклад, з інсуліну великої рогатої худоби і свинячого, класифікуються як комбінації (30 рівнів) на кожному 4-му рівні залежно від початку і тривалості дії.

DDD для інсулінів становлять 40 одиниць.

A10AB Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, швидкої дії

A10AC Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, проміжної дії

A10AD Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, проміжної або тривалої дії в поєднанні з швидкодіючими

Комбінації швидкодіючих інсулінів з проміжною або пролонгованою дією класифікуються в цій групі на 5-му рівні.

A10AE Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, тривалої дії

A10AF Інсуліни та аналоги для інгаляцій

A10B ЦУКРОЗНИЖУВАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИНЯТКОМ ІНСУЛІНІВ

Фіксовані комбінації препаратів, що знижують рівень глюкози в крові і рівень ліпідів, класифікуються в цій групі.

A10BA Бігуаніди

A10BB Препарати сульфонілсечовини

DDD для мікронізованого глібенкламіду нижчі в порівнянні з немікронізованим складом через більш високу біодоступність.

DDD для гліклазиду розрахована на основі складу з модифікованим вивільненням.

A10BC Сульфонаміди (гетероциклічні)

A10BD Комбінації пероральних препаратів, що знижують рівень глюкози в крові

Комбінації з тіоктової кислотою класифіковані в групі A10B D05.

Вважається найбільш доцільним призначати фіксовані DDD на основі середнього застосування різних комбінацій без урахування і порівняння сили дії різних компонентів. Один прийом є фіксованою DDD для продуктів, дозованих по 1 таблетці на добу, тоді як 2 прийоми — це фіксована DDD для продуктів, дозованих по 2 таблетки на добу. Призначені DDD не завжди можна порівняти з DDD для простих препаратів.

Див. перелік DDD для комбінованих продуктів, www.whocc.no.

A10BF Інгібітори альфа-глюкозидази

A10BG Тіазолідиндіони

DDD для троглітазону розраховані для комбінованої терапії. DDD для розиглітазону і піоглітазону встановлені для монотерапії.

A10BH Інгібітори дипептидилпептидази 4 (DPP-4)

A10BJ Аналоги глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1)

A10BK Інгібітори натрієво-глюкозного котранспортера 2 (SGLT2)

A10BX Інші препарати, що знижують рівень глюкози в крові, крім інсулінів

Таблетки низької концентрації (наприклад, 0,8 мг) бромокриптину класифікуються в групі G02C B01.

Натеглінід в поєднанні з тіоктовою кислотою класифікований в групі A10B X03.

A10X ІНШІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

A10XA Інгібітори альдозоредуктази

Спеціалізований мобільний додаток
для пошуку інформації про лікарські препарати
Наведіть камеру на QR-код, щоб завантажити
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko