0
UA | RU

АТХ класифікація

B ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B01 АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ

B01AA Антагоністи вітаміну К

Ця група включає антагоністи вітаміну К, такі як дикумарол, варфарин і т.п.

DDD розраховані з точки зору профілактики тромбозу.

B01AB Група гепарину

Ця група включає препарати гепарину, в тому числі продукти для нетерапевтичного використання, наприклад для полоскання постійних венозних канюль. Гепарин натрію і гепарин кальцію класифікуються на одному й тому ж 5-му рівні, тобто в групі B01AB01. Низькомолекулярні гепарини класифікуються за окремими 5-ми рівнями.

DDD нефракціонованого гепарину й антитромбіну вказані з точки зору профілактики тромбозу і легеневої емболії, і дані в міжнародних одиницях. DDD для різних низькомлекулярних гепаринів призначаються відповідно до їх рекомендованою дозою для профілактики тромбозу глибоких вен у пацієнтів з помірним ризиком. Оскільки активність анти-Ха є основним чинником, що визначає антикоагулянтну активність, DDD для низькомлекулярних гепаринів дані в міжнародних одиницях, розрахованих з точки зору активності анти-Ха.

DDD для сулодексиду виражається в одиницях вивільнення ліпопротеїнліпази.

B01AC Інгібітори агрегації тромбоцитів, крім гепарину

Препарати ацетилсаліцилової кислоти, спеціально призначені для застосування в якості антитромботичних засобів, класифікуються в цій групі. Цей виняток з основного принципу — тільки один код для кожного маршруту класифікації — зроблений через широке застосування ацетилсаліцилової кислоти як в якості антитромботичного засобу, так і як анальгетика. Повинен препарат ацетилсаліцилової кислоти бути класифікований в цій групі чи в N02BA, слід вирішувати на національному рівні на основі основних показань до застосування препарату.

Ацетилсаліцилат лізину класифікується на тому ж 5-му рівні, що й ацетилсаліцилова кислота.

Сульфінпіразон класифікується в M04AB. Альпростадил класифікується в групах C01EA і G04BE.

Комбінації ацетилсаліцилової кислоти і статинів класифіковані в групі C10BX.

Комбінації ацетилсаліцилової кислоти, інгібіторів АПФ і статинів класифікуються в C10BX.

Комбінації ацетилсаліцилової кислоти і блокаторів бета-адренорецепторів класифіковані в C07FX.

Простагландини класифікуються в цій групі, в той час як інші засоби, що застосовуються для лікування легеневої артеріальної гіпертензії, класифікуються в групах C02KX або G04BE.

DDD розраховані з точки зору профілактики тромбозу. DDD ацетилсаліцилової кислоти і карбасалату кальцію становлять 1 таблетку і не залежать від дозування таблетки. Це пов'язано з великими варіаціями між різними країнами в рекомендованих дозах для профілактики тромбозів.

DDD ілопросту вказані з точки зору лікування хвороби периферичних судин.

DDD ворапаксару розраховані з точки зору вмісту однієї таблетки (2,08 мг).

DDD селексипагу вказані з точки зору лікування легеневої артеріальної гіпертензії.

Для комбінованих продуктів див. перелік DDD для комбінацій, www.whocc.no.

B01AD Ферменти

DDD для стрептокінази, альтеплази, аністреплази і ретеплази розраховані з точки зору тромболітичного лікування з приводу гострого інфаркту міокарда. DDD для урокінази розраховані з точки зору лікування гострої легеневої емболії. DDD виражаються в міжнародних одиницях або грамах.

B01AE Прямі інгібітори тромбіну

DDD для дабігатрану етексилату вказані з точки зору лікування пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь.

B01AF Прямі інгібітори фактора Ха

DDD розраховані з точки зору лікування пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь.

B01AX Інші антитромботичні засоби

Спеціалізований мобільний додаток
для пошуку інформації про лікарські препарати
Наведіть камеру на QR-код, щоб завантажити
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko