Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїСучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Опубліковані в сучасній медичній літературі дані свідчать, що понад 50% населення земної кулі є інфікованими Helicobacter pylori.

Відмічається значна варіабельність частоти інфікованості цим мікроорганізмом у різних країнах та регіонах світу з прогресуючим збільшенням кількості серопозитивних пацієнтів у старших вікових категоріях. Слід зазначити, що в країнах, які розвиваються, інфікованість Helicobacter pylori серед молоді є вищою порівняно із економічно розвиненими країнами.

Сучасна діагностика Helicobacter pylori-асоційованих уражень травного тракту

Методи діагностики Helicobacter pyloriасоційованих уражень травного тракту розподіляють на:

 1. Ендоскопічні:
  • швидкий уреазний тест;
  • гістологічні дослідження відібраних біоптатів слизової оболонки шлунка та/або дванадцятипалої кишки;
  • виділення чистої культури Helicobacter pylori;
  • флуоресцентна гібридизація in situ;
  • полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР).
 1. Неендоскопічні:
  • визначення антигену Helicobacter pylori у калі;
  • визначення антитіл у плазмі крові до Helicobacter pylori;
  • дихальний тест із сечовиною, міченою радіоактивним ізотопом 13С;
  • дихальний тест із сечовиною, міченою радіоактивним ізотопом 14С.

Лікування пацієнтів із Helicobacter pylori-асоційованими ураженнями травного тракту

Показання до терапії пацієнтів із Helicobacter pylori-асоційованими ураженнями травного тракту:

 • активна фаза виразки шлунка та/або дванадцятипалої кишки із супутніми ускладненнями або без них;
 • наявність в анамнезі у пацієнта виразки шлунка та/або дванадцятипалої кишки;
 • резекція шлунка внаслідок ракового ураження;
 • лімфома лімфоїдної тканини, яка є асоційованою зі слизовою оболонкою шлунка (MALT-лімфома);
 • атрофічний гастрит;
 • диспепсія;
 • пацієнти з підвищеним ризиком розвитку онкопатології шлунка (сімейний анамнез);

При виборі певного методу терапії враховують такі фактори, до яких належать:

 • висока частота інфікування, що викликане Helicobacter pylori;
 • висока частота розвитку пухлини шлунка;
 • антибіотикорезистентність;
 • вартість та доступність діагностики та лікування;
 • етнічне походження пацієнтів;
 • переносимість фармакотерапевтичних засобів;
 • наявність/відсутність алергічних реакцій до фармакотерапевтичних засобів;
 • попереднє лікування та його результат;
 • відповідь на терапію;
 • рекомендовані дози та тривалість лікування.

Лікуючому лікарю слід узгодити з пацієнтом схему терапії, а також курс лікування, включно з оцінкою ризику розвитку небажаних реакцій, наприклад слабкості, нудоти або діареї.

Ерадикаційна фармакотерапія Helicobacter pylori

Основним методом терапії уражень травного тракту, викликаних Helicobacter pylori, є ерадикаційна фармакотерапія цього мікроорганізму, яка за умови її успішності допоможе як у разі лікування виразки, так й у разі профілактики прогресування передракових змін слизової оболонки шлунка.

Ерадикація Helicobacter pylori усуває запалення, знижує ступінь атрофії, але не кишкової метаплазії (важливо!) як в антральному відділі, так і в тілі шлунка.

Наразі загальновизнаними в усьому світі схемами ерадикаційної фармакотерапії є 3-компонентна (інгібітор протонної помпи (ІПП) + 2 антибіотики — кларитроміцин амоксицилін або метронідазол кларитроміцин) та 4-компонентна (препарат вісмута + ІПП + амоксицилін кларитроміцин або метронідазол тетрациклін) тривалістю 7–14 діб.

Нижче наведені приклади схем ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori першої лінії в умовах обмежених ресурсів системи охорони здоров’я.

Схеми ерадикаційної терапії Helicobacter pylori першої лінії

3-компонентна схема: ІПП + амоксицилін + кларитроміцин 2 рази на добу протягом 7 діб.

При резистентності до кларитроміцину (>20%) — 4-компонентна схема: ІПП 2 рази на добу + препарат вісмуту + тетрациклін метронідазол по 4 рази на добу протягом 7 діб.

У разі відсутності інформації щодо резистентності до кларитроміцину або якщо вона є малоймовірною — 3-компонентна схема: ІПП + амоксицилін + кларитроміцин 2 рази на добу протягом 7 діб.

Ще один варіант — 4-компонентна схема: ІПП 2 рази на добу + препарат вісмуту + тетрациклін метронідазол 4 рази на добу протягом 7–10 діб.

У разі недоступності препаратів вісмуту рекомендується поєднана терапія: ІПП + кларитроміцин метронідазол амоксицилін протягом 14 діб.

Також можливим є застосування альтернативних схем ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori першої лінії, наприклад із застосуванням фуразолідону: ІПП + фуразолідон + антибіотик, або послідовного методу ерадикації: ІПП протягом 10 діб + амоксицилін протягом 5 діб після лікування ІПП + кларитроміцин нітроімідазол протягом 5 діб.

Додаткову інформацію на цю тему ви можете прочитати на сайті Українського медичного часопису.

Новини медицини

Всі новини