Все аптеки Украины
Киев (адрес не указан)

Квертин (Quertin)

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
  • Діагнози
  • Аналоги
Квертин (Quertin)

Форми випуску та упаковки

Квертин таблетки жувальні від Борщагівський ХФЗ
40 мг, №30
від 89,49 грн
Класифікація
Категорія відпуску
Без рецепта
Активна речовина
QUERCETIN* (КВЕРЦЕТИН*)
Лікарські засоби
C05C X10** Різні препарати
Форми випуску за NFC
AAG Жувальні таблетки

фармакодинаміка. Флавоноїд кверцетин є агліконом багатьох рослинних флавоноїдних глікозидів, у тому числі рутину. Фармакологічні властивості кверцетину зумовлені вираженою антиоксидантною активністю препарату. Завдяки капіляростабілізуючим властивостям, пов’язаним з антиоксидантною, мембраностабілізуючою дією, препарат знижує проникність капілярів. Кверцетин виявляє протизапальний ефект, що зумовлено блокадою ліпооксигеназного шляху метаболізму арахідонової кислоти, зниженням синтезу лейкотрієнів, серотоніну та інших медіаторів запалення. Кверцетин чинить гастропротекторну дію.
Кардіопротекторні властивості кверцетину пов’язані з підвищенням енергетичного забезпечення кардіоміоцитів завдяки антиоксидантному впливу та поліпшенню кровообігу.
Позитивний вплив кверцетину на процеси реабілітації функцій головного мозку у дорослих в ранньому відновлювальному періоді після перенесеного ішемічного інсульту проявляється в зменшенні ступеня постінсультної інвалідизації, відновленні порушених неврологічних функцій, а також у регресі когнітивного дефіциту, зменшенні тривожності, поліпшенні настрою і в позитивному ставленні пацієнтів до відновлення якості життя.
Репаративні властивості кверцетину полягають у прискоренні загоєння ран. Препарат може впливати на процеси ремоделювання кісткової тканини, він виявляє стійку імуномодулюючу активність.
Експериментально визначені також діуретичні, спазмолітичні, антисклеротичні властивості. Кверцетин здатний нормалізувати АТ і стимулювати вивільнення інсуліну, пригнічувати синтез тромбоксану, уповільнювати агрегацію тромбоцитів.
Кверцетин також зв’язується з рецепторами естрогенів. Завдяки естрогеноподібним властивостям (вплив на пролінгідроксилазу, пригнічення фактора некрозу пухлин та синтез інтерлейкінів) препарат виявляє проостеокластні ефекти.
Клінічні дослідження. Дослідження ефективності послідовного застосування лікарських засобів Корвітин та Квертин, як засобів патогенетичного лікування пневмонії, асоційованої з коронавірусною інфекцією COVID-19, на фоні базової терапії було проведено в рамках клінічного дослідження: «Відкрите, багатоцентрове, рандомізоване дослідження з вивчення ефективності препарату Корвітин, порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій по 0,5 г, виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» з наступним застосуванням препарату Квертин, таблетки жувальні по 40 мг, виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» у пацієнтів з пневмонією, асоційованою з 2019-nCoV гострою респіраторною хворобою, на фоні базової терапії». В дослідженні взяли учаcть 200 дорослих пацієнтів обох статей.
За результатами дослідження було доведено переважаючу ефективність за головною змінною, яку визначали як час до нормалізації за більшістю з симптомів захворювання. Таким чином, додавання лікарських засобів Корвітин та Квертин до засобів базової терапії зумовлює зростання рівня сатурації та прискорення одужання (на 2 доби) порівняно з контрольною групою.
За рахунок мембраностабілізувальної, антиоксидантної та ендотелійпротекторної дії застосування препарату Корвітин з подальшим використанням препарату Квертин на фоні базової терапії сприяє стабілізації рівня D-димеру в крові хворих на пневмонію, яка асоційована з коронавірусною хворобою.
Дослідження ефективності застосування лікарського засобу Квертин на фоні базової терапії хронічної ІХС (стабільної стенокардії напруження II–III функціонального класу) на тлі гіпертонічної хвороби І–ІІ стадії з 1–2 ступенем АГ у пацієнтів віком 60–75 років включно було проведено в рамках клінічного дослідження «Багатоцентрове, рандомізоване, просте сліпе, плацебо-контрольоване дослідження з вивчення ефективності та безпеки препарату Квертин, таблетки жувальні, виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» у пацієнтів похилого віку з хронічною ІХС на тлі гіпертонічної хвороби». В дослідженні взяли участь 200 дорослих пацієнтів обох статей.
Результати проведеного клінічного випробування довели переважаючу ефективність препарату Квертин порівняно з плацебо при лікуванні пацієнтів похилого віку з хронічною ІХС на тлі гіпертонічної хвороби.
Твердження про переважаючу ефективність ґрунтується на оцінці первинного критерію ефективності: після лікування в основній групі (базисна терапія + Квертин) було статистично значущо більше пацієнтів, віднесених до категорії «терапія ефективна» (93%), ніж у контрольній групі (33%).
При порівнянні показників шкал Сіетлського опитувальника у двох груп хворих у процесі лікування виявлено статистично значимо кращу позитивну динаміку балів за всіма шкалами в основній групі порівняно з контрольною групою.
Аналіз впливу лікування у хворих основної і контрольної груп на показники доплерівської флоуметрії дав змогу встановити статистично значиме збільшення максимальної об’ємної швидкості шкірного кровотоку та tвідн у пацієнтів основної групи (базисна терапія + Квертин) та відсутність змін цих показників у пацієнтів контрольної групи (базисна терапія + плацебо). Отримані результати свідчать про покращення вазомоторної функції ендотелію мікросудин під впливом препарату Квертин.
На підставі аналізу динаміки рівнів систолічного та діастолічного артеріального тиску виявлено зниження обох показників після лікування як в основній, так і в контрольній групі. При цьому було статистично значуще зниження рівня систолічного артеріального тиску після лікування у хворих основної групи (базисна терапія + Квертин) порівняно з контрольною групою (базисна терапія + плацебо).
За коефіцієнтом атерогенності статистично значущих відмінностей між групами не виявлено.
Таким чином, результати оцінки первинних і вторинних критеріїв ефективності лікування дають змогу зробити узагальнюючий висновок щодо переважаючої ефективності курсового застосування препарату Квертин у дозі 240 мг на добу у хворих похилого віку з хронічною ІХС на тлі гіпертонічної хвороби.
Фармакокінетика. Не вивчалася.

у складі комплексного лікування:
•ІХС, стенокардії напруження ІІ–ІІІ функціонального класу;
•хронічної ІХС (стабільної стенокардії напруження ІІ–ІІІ функціонального класу) на тлі гіпертонічної хвороби І–ІІ стадії у пацієнтів віком 60–75 років;
•в ранньому відновлювальному періоді після перенесеного ішемічного інсульту головного мозку у дорослих;
•пневмонії, яка викликана коронавірусною інфекцією COVID-19, у дорослих;
•нейроциркуляторної дистонії;
•для запобігання ерозивно-виразковим ураженням верхніх відділів травного тракту, спричинених прийомом НПЗП;
•гнійно-запальних захворювань м’яких тканин;
•клімактеричного, вертебрально-больового синдрому;
•нейрорефлекторних проявів остеохондрозу хребта;
•хронічного гломерулонефриту.

препарат застосовувати внутрішньо за 30 хв до прийому їжі. Таблетки розжувати, запиваючи невеликою кількістю води.
У ранньому відновлювальному періоді після перенесеного ішемічного інсульту головного мозку в складі комплексного лікування лікарський засіб призначати дорослим за схемою: 1 таблетка 3 рази на добу протягом 60 днів. Подальше призначення повторних курсів визначається лікарем.
У складі комплексного лікування хронічної ІХС на тлі гіпертонічної хвороби у пацієнтів похилого віку препарат призначати в дозі 2 таблетки 3 рази на добу протягом 12 тиж.
У комплексному лікуванні ІХС, нейрорефлекторних проявів остеохондрозу хребта, хронічного гломерулонефриту, а також з метою запобігання ульцерогенної дії НПЗП препарат призначати дорослим пацієнтам у дозі 1 таблетка 3 рази на добу.
У комплексному лікуванні гнійно-запальних захворювань м’яких тканин призначати по 1 таблетці 2 рази на добу. При одночасному застосуванні з НПЗП дорослим застосовувати Квертин всередину у дозі 2 таблетки 3 рази на добу.
При нейроциркуляторній дистонії препарат призначати всередину по 2 таблетки 2 рази на добу впродовж місяця.
У комплексному лікуванні клімактеричного, вертебрально-больового синдрому рекомендований прийом препарату по 1 таблетці 3 рази на добу. Термін лікування становить 6 міс.
У складі комплексного лікування пневмонії, яка викликана коронавірусною інфекцією COVID-19, лікарський засіб призначати дорослим по 2 таблетки 3 рази на добу впродовж 10 днів після попереднього застосування лікарського засобу Корвітин, ліофілізат для р-ну для ін’єкцій за схемою: 1-ша–4-та доба — по 0,5 г 2 рази на добу з інтервалом 12 год, 5–10-та доба — 0,5 г 1 раз на добу.
Діти. Досвіду застосування Квертину у дітей віком до 12 років немає, тому не рекомендується застосовувати препарат у цій віковій групі.

підвищена чутливість до кверцетину та інших компонентів препарату, а також до препаратів з Р-вітамінною активністю.

можуть виникати головний біль, відчуття поколювання у кінцівках, нудота, реакції гіперчутливості, включаючи висип, свербіж.

оскільки до складу препарату входять сахароза та глюкоза, пацієнтам зі спадковою непереносимістю фруктози, глюкози-галактози, сахарози-ізомальтози препарат не слід застосовувати.
Квертин, таблетки жувальні, слід з обережністю застосовувати у пацієнтів, які користуються зубними протезами, що знімаються.
Препарат слід з обережністю застосовувати у хворих на цукровий діабет.
При лікуванні хворих на пневмонію, яка викликана коронавірусною інфекцією COVID-19, Квертин застосовується послідовно за лікарським засобом Корвітин та у комбінації з препаратами базової терапії.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Не рекомендується застосовувати препарат у період вагітності або годування грудьми.
При необхідності призначення препарату годування грудьми на період лікування слід припинити.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Не впливає.

при застосуванні кверцетину:
• з препаратами кислоти аскорбінової відмічається сумація ефектів;
• з НПЗП — посилюється протизапальна дія останніх при зниженні ульцерогенної дії;
• з дигоксином — підвищується Cmax у сироватці крові та AUC дигоксину;
• з циклоспорином — підвищуються біодоступність та концентрація у крові циклоспорину;
• з паклітакселом — вплив на метаболізм останнього;
• з верапамілом — підвищується біодоступність останнього;
• з тамоксифеном — підвищується біодоступність, знижується метаболізм та виведення останнього.

інформація щодо передозування кверцетину не надходила. Можливе збільшення вираженості побічних реакцій.
Лікування симптоматичне.

в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.