ARIPIPRAZOLUM (АРИПІПРАЗОЛ)


терапевтична дія при шизофренії зумовлена сполученням часткової агоністичної активності відносно D2-дофамінових і 5HT1a-серотонінових рецепторів і антагоністичною активністю відносно 5HT2- рецепторів; має високу аффінність до D2- і D3-дофамінових рецепторів, 5HT1a- і 5HT2a- серотонінових рецепторів та помірну аффінність до D4-дофамінових, 5HT2c- і 5HT7-серотонинових рецепторів, a1- адренорецепторів та H1-гістамінових рецепторів; характеризується помірною аффінністю до ділянок зворотнього захоплення серотоніну та відсутністю аффінності до мускаринових рецепторів; виявляє антагонізм відносно дофамінергічної гіперактивності та агонізм відносно дофамінергіченої гіпоактивності.

Developed by Maxim Levchenko