АНТАРЕС таблетки (ANTARES tablets)

Склад і форма випуску

таблетки 200 мг блістер у пачці, № 90
Морфолінієва соль тіазотної кислоти
200 мг
№ UA/17096/01/01 від 05.12.2018 до 05.12.2023
За рецептом

Фармакологічні властивості

фармакодинаміка. Фармакологічний ефект тіазотної кислоти зумовлений протиішемічною, мембраностабілізувальною, антиоксидантною та імуномодулювальною дією.

Вплив препарату реалізується за рахунок посилення компенсаторної активації анаеробного гліколізу та активації процесів окиснення у циклі Кребса зі збереженням внутрішньоклітинного фонду АТФ. Наявність у структурі молекули тіазотної кислоти тіолу сірки, для якої характерні окисно-відновні властивості, та третинного азоту, який зв’язує надлишок іонів водню, зумовлює активацію антиоксидантної системи. Сильні відновлювальні властивості тіольної групи спричиняють реакцію з активними формами кисню та ліпідними радикалами. Реактивація антирадикальних ферментів — супероксиддисмутази, каталази і глутатіонпероксидази — запобігає ініціюванню активних форм кисню.

Вплив тіазотної кислоти призводить до гальмування процесів окиснення ліпідів в ішемізованих ділянках міокарда, зниження чутливості міокарда до катехоламінів, запобігання прогресивному пригніченню скорочувальної функції серця, стабілізації і зменшенню відповідно зони некрозу та ішемії міокарда. Покращення реологічних властивостей крові здійснюється за рахунок активації фібринолітичної системи. Поліпшення процесів метаболізму міокарда, підвищення його скоротливої здатності, сприяння нормалізації серцевого ритму дає змогу рекомендувати тіазотну кислоту для лікування хворих із різними формами ІХС.

Паралельно із застосуванням препарату в кардіології тіазотну кислоту застосовують при лікуванні захворювань печінки та інших внутрішніх органів, враховуючи його високі гепатопротекторні властивості. Препарат запобігає руйнуванню гепатоцитів, знижує ступінь жирової інфільтрації та поширення центролобулярних некрозів печінки, сприяє процесам репаративної регенерації гепатоцитів, нормалізує в них білковий, вуглеводний, ліпідний та пігментний обміни. Збільшує швидкість синтезу та виділення жовчі, нормалізує її хімічний склад.

Фармакокінетика. Після прийому внутрішньо препарат швидко всмоктується, його абсолютна біодоступність становить 53%. Cmax в плазмі крові досягається через 1,6 год після одноразового прийому в дозі 200 мг. Т½ — майже 8 год.

Показання АНТАРЕС таблетки

у комплексному лікуванні ІХС: стенокардії, інфаркту міокарда, постінфарктного кардіосклерозу; серцевих аритмій.

У комплексному лікуванні хронічних гепатитів різної етіології, в тому числі алкогольного гепатиту; цирозу печінки.

Застосування АНТАРЕС таблетки

при стабільній стенокардії напруження Антарес слід призначати по 200 мг внутрішньо 3 рази на добу. Курс лікування — 8 тиж.

При стенокардії спокою, інфаркті міокарда, постінфарктному кардіосклерозі Антарес слід призначати по 200 мг внутрішньо 3 рази на добу протягом 20–30 днів.

При порушеннях серцевого ритму Антарес слід призначати по 200 мг внутрішньо або під язик 3 рази на добу.

При захворюваннях печінки Антарес слід призначати по 200 мг внутрішньо 3 рази на добу протягом 20–30 днів.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально, залежно від тяжкості та перебігу захворювання.

Діти. Досвіду застосування препарату у дітей недостатньо.

Протипоказання

підвищена чутливість до тіазотної кислоти та інших компонентів препарату; гостра ниркова недостатність.

Побічна дія

препарат зазвичай добре переноситься.

У хворих із підвищеною індивідуальною чутливістю можуть виникати:

з боку шкіри і підшкірної клітковини: свербіж, гіперемія шкіри, висип, кропив’янка, ангіоневротичний набряк.

При прийомі в комплексній терапії переважно у пацієнтів літнього віку можуть виникати:

з боку імунної системи: анафілактичний шок;

з боку центральної та периферичної нервової системи: запаморочення, шум у вухах;

з боку ШКТ: прояви диспептичних явищ, включаючи сухість у роті, нудоту, блювання; здуття живота;

з боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: задишка, ядуха;

загальні розлади: загальна слабкість, лихоманка.

У період післяреєстраційного нагляду відмічали також реакції, зв’язок яких з прийомом лікарського засобу Антарес не доведений:

з боку серцево-судинної системи: АГ, тахікардія.

Особливості застосування

застосування у період вагітності та годування грудьми. Ефективність та безпека застосування препарату в період вагітності або годування грудьми не вивчалися.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. На сьогодні повідомлення відсутні, однак слід врахувати можливість розвитку запаморочення.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Антарес як кардіопротекторний лікарський засіб можна застосовувати у комбінації з базисними засобами терапії ІХС.

Як гепатопротекторний засіб може поєднуватися з призначенням традиційних методів лікування гепатитів.

Умови зберігання

при температурі не вище 25 °С.

Дата додавання: 08.04.2021 р.
© Компендіум 2019

Інструкція МОЗ

Діагнози, при яких застосовують АНТАРЕС таблетки

Атеросклеротична хвороба серця МКХ I25.1
Атеросклеротичний (дифузний) кардіосклероз МКХ I25.1
Вада міжшлуночкової перегородки МКХ Q21.0
Вроджена аномалія тристулкового клапана МКХ Q22.9
Гіпертензивна [гіпертонічна] хвороба з переважним ураженням серця без (застійної) серцевої недостатності МКХ I11.9
Гіпертонічна хвороба (ГБ) МКХ I10
Інші кардіоміопатії МКХ I42.8
Інші форми стенокардії МКХ I20.8
Інші форми хронічної ішемічної хвороби серця МКХ I25.8
Ішемічна хвороба серця (ІХС) постінфарктна (перенесений в минулому інфаркт міокарда) МКХ I25.2
Ішемічна хвороба серця з гіпертонічною хворобою (ІХС з ГХ) МКХ I25.9
Кардіоміопатія при метаболічних порушеннях МКХ I43.1
Міокардит МКХ I51.4
Нестабільна стенокардія МКХ I20.0
Реакція на тяжкий стрес МКХ F43.9
Ювенільна артеріальна гіпертензія МКХ I10

Рекомендовані аналоги АНТАРЕС таблетки:

ТІОТРИАЗОЛІН таблетки
Корпорація Артеріум
ТІОТРИАЗОЛІН таблетки
таблетки 200 мг блістер в пачці, № 90
інші кардіологічні препарати

Коментарі

АНТАРЕС таблетки
27.07.2020 4:02
Антарес- лікарський препарат, що, згідно класифікації АТС, впливає на серцево-судинну систему. Проте він володіє широким спектром ефектів, що торкаються не лише серцево-судинної системи. Його діюча речовина, морфолінієва сіль тіазотної кислоти була синтезована у 1980-х роках у Запорізькому фармацевтичному інституті (сьогодні це Запорізький державний медичний університет). У подальших дослідженнях було виявлено, що ця сполука збільшувала виживання тварин в умовах гіпоксії. Окрім того, була продемонстрована низька токсичність даного препарату. Морфолінієва сіль тіазотної кислоти проявляє антиоксидантний, протиішемічний, імуномодулюючий, протизапальний, мембранопротекторний, кардіо-, гепато-, нейро- та нефропротекторний ефекти. Дана сполука сприяє підвищенню продукції АТФ у ішемізованих тканинах (активуючи малат-аспартатний шунт). Антиоксидантний ефект морфолінієвої солі тіазотної кислоти реалізується за рахунок підвищення активності антиоксидантних ферментів супероксиддисмутази та глутатіонпероксидази, зменшуючи концентрації супероксидрадикалів, гальмування реакцій оксидативного стресу. Окрім того, даний лікарський засіб інгібує синтез прозапальних цитокінів, лейкотрієнів та простагландинів (Чистик Т., 2016). Багатофакторний механізм дії та множинні ефекти морфолінієвої солі тіазотної кислоти відкривають нові можливості у терапевтичній практиці (Колесник М., 2017).
03.08.2020 2:11
В основі Антаресу лежить морфолінієва сіль тіазотної кислоти – синтетична речовина із кардіо- та гепатопротекторними властивостями. Його терапевтичні ефекти включають стабілізацію клітинних мембран, антиоксидантну та протиішемічну дію – тіазотна кислота сприяє збереженню клітинних резервів АТФ за рахунок інгібування оксинювальних процесів у циклі Кребса та активації анаеробного гліколізу. Ці ефекти опосередковуються присутнім у структурі молекули тіолом сірки (характеризується окиснювально-відновлювальними властивостями) та третинним азотом (відповідає за зв’язування надлишку іонів водню) (Ліки Контроль) Кардіопротекторна дія Антаресу пов’язана із тим, що діюча речовина зменшує зону ішемії та некрозу міокарду за рахунок гальмування процесів перекисного окиснення ліпідів та зниження чутливості міокарду до катехоламінів. Ті ж механізми забезпечуєть гепатопротекторні ефекти – попереджують пошкодження та некроз гепатоцитів, активують репаративні процеси в них, нормалізують процеси жовчовиділення (Компендиум). Препарати з тіазотною кислотою ефективні у лікуванні головного болю, патогенез якого пов’язаний із порушенням церебрального кровообігу. За даними доплерографічного дослідження препарат сприятливо впливає на гемодинаміку навіть в аномальних судинах головного та спинного мозку (Slavkin I.L., 1999).

Додати свій

Ціни на АНТАРЕС таблетки в містах України

Вінниця 194.65 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Вінниця, вул. Нечая Данила, 63, тел.: +380432277886178.90 грн./уп.

Дніпро 190.33 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123, тел.: +380676574941179.50 грн./уп.

Житомир 194.21 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Житомир, вул. Велика Бердичівська, 41, тел.: +380412551230174.90 грн./уп.

Запоріжжя 189.72 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Запоріжжя, просп. Соборний, 6, тел.: +380632276128180.90 грн./уп.

Івано-Франківск 199.87 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7Б, тел.: +380672132987180.50 грн./уп.

Київ 194.62 грн./уп.

«ФАРМАЦІЯ» Київ, вул. Кирилівська, 116А, тел.: +380444258709175.80 грн./уп.

Кропивницький 189.53 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Кропивницький, вул. Добровольского, 22А, тел.: +380522596998180.90 грн./уп.

Луцьк 197.36 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Луцьк, просп. Відродження, 26А, тел.: +380676532022178.99 грн./уп.

Львів 202.54 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Львів, вул. Клепаровская, 4, тел.: +380981625360179.99 грн./уп.

Миколаїв 193.33 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Миколаїв, вул. Озерна, 13В/4, тел.: +380630345901180.90 грн./уп.

Одеса 203.03 грн./уп.

«ПОЛІМЕД» Одеса, вул. Палія Семена, 72, тел.: +380487115400179.62 грн./уп.

Полтава 191.44 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Полтава, вул. Алмазна, 6/11, тел.: +380677210370179.99 грн./уп.

Рівне 199.17 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Рівне, вул. Бандери, 49, тел.: +380677713953179.50 грн./уп.

Суми 188.9 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Суми, просп. Курський, 115, тел.: +380682986891178.50 грн./уп.

Тернопіль 195.29 грн./уп.

«D.S.» Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 17, тел.: +380800302060174.87 грн./уп.

Ужгород 199.38 грн./уп.

«АПТЕКА КОПІЙКА» Ужгород, вул. Капушанська, 19, тел.: +380312615861185.09 грн./уп.

Харків 193.11 грн./уп.

«АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН» Харків, просп. Гагаріна, 179, тел.: +380577816283181.81 грн./уп.

Херсон 192.22 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Херсон, вул. Суворова, 32, тел.: +380931379541181.90 грн./уп.

Хмельницький 200.58 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Хмельницький, вул. Свободи, 1А, тел.: +380682961252179.50 грн./уп.

Черкаси 192.15 грн./уп.

«АПТЕКА КОПІЙКА» Черкаси, перехр. Вишневецького Байди / Шевченка Тараса, 34/183, тел.: +380472540154173.16 грн./уп.

Чернігів 193.69 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Чернігів, вул. Текстильщиків, 15, тел.: +380462942019175.90 грн./уп.

Чернівці 201.03 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Чернівці, вул. Комарова, 13Б, тел.: +380372514777183.90 грн./уп.

geoapteka.ua
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko