0
UA | RU

Прегадол (Pregadol)

Склад і форма випуску

РечовинаКількість
Прегабалін75 мг
№ UA/16387/01/01 від 25.10.2017 до 25.10.2022
За рецептом
РечовинаКількість
Прегабалін150 мг
№ UA/16387/01/02 від 25.10.2017 до 25.10.2022
За рецептом
Класифікація
Лікарські засоби
Активна речовина

Фармакологічні властивості

фармакодинаміка. Діюча речовина прегабалін є аналогом γ-аміномасляної кислоти [(S)-3-(амінометил)-5-метилгексанова кислота)].

Механізм дії прегабаліну полягає у зв’язуванні з допоміжною субодиницею (α2-δ білок) потенціалозалежних кальцієвих каналів у ЦНС.

Клінічна ефективність і безпека

Нейропатичний біль. Під час досліджень встановлено, що препарат ефективний при лікуванні діабетичної нейропатії, постгерпетичної невралгії та ушкодження спинного мозку. Ефективність препарату при інших видах нейропатичного болю не вивчалася.

Прегабалін вивчали у 10 контрольованих клінічних дослідженнях тривалістю до 13 тиж з режимом застосування препарату двічі на добу та в дослідженнях тривалістю 8 тиж з режимом застосування препарату тричі на добу. Загалом профіль безпеки та ефективність обох режимів прийому були подібними.

У клінічних дослідженнях тривалістю до 12 тиж при застосуванні прегабаліну для лікування нейропатичного болю при ушкодженні периферичної нервової системи та ЦНС зменшення вираженості болю відмічали після 1-го тижня та зберігалося протягом усього періоду лікування.

У контрольованих клінічних дослідженнях з вивчення периферичного нейропатичного болю у 35% пацієнтів, які отримували лікування прегабаліном, та у 18% пацієнтів з групи плацебо відмічали покращення на 50% за шкалою оцінки болю. Серед пацієнтів, у яких не виникала сонливість, таке покращення виявлено у 33% пацієнтів групи прегабаліну, та у 18% пацієнтів групи плацебо. Серед пацієнтів, у яких виникала сонливість, кількість пацієнтів, які відповіли на лікування, становила 48% у групі прегабаліну та 16% у групі плацебо.

У контрольованих клінічних дослідженнях з вивчення нейропатичного болю центрального походження у 22% пацієнтів, які отримували лікування прегабаліном, та у 7% пацієнтів з групи плацебо відмічали покращення на 50% за шкалою оцінки болю.

Епілепсія. Додаткове лікування. Прегабалін вивчали під час 3 контрольованих клінічних досліджень тривалістю 12 тиж з режимом застосування двічі або тричі на добу. Загалом профіль безпеки та ефективність для режимів прийому двічі та тричі на добу були подібними.

Зниження частоти судомних нападів виявлено на 1-му тижні.

Монотерапія (для пацієнтів із щойно діагностованим захворюванням). Прегабалін вивчався у 1 контрольованому клінічному дослідженні тривалістю 56 тиж з режимом застосування двічі на добу. Прегабалін не досяг більшої ефективності порівняно з ламотриджином за оцінкою через 6 міс кінцевої точки — відсутності судомних нападів. Прегабалін та ламотриджин були однаково безпечними та добре переносилися.

Генералізований тривожний розлад. Прегабалін вивчали у 6 контрольованих дослідженнях тривалістю 4–6 тиж, у ході одного дослідження тривалістю 8 тиж за участю пацієнтів літнього віку та одного довготривалого дослідження з вивчення профілактики рецидиву із 6-місячною подвійною сліпою фазою.

Зменшення вираженості симптомів генералізованого тривожного розладу відповідно до шкали Гамільтона для оцінки тривоги (HAM-A) відмічено на 1-му тижні.

У контрольованих клінічних дослідженнях (тривалістю 4–8 тиж) у 52% пацієнтів, які отримували прегабалін, та 38% пацієнтів із групи плацебо виявлено покращення на щонайменше 50% загального показника HAM-A від вихідного рівня до кінцевої точки.

Під час контрольованих досліджень про нечіткість зору частіше повідомляли пацієнти, які застосовували прегабалін, порівняно з пацієнтами, які отримували плацебо. У більшості випадків це явище зникало при постійному застосуванні препарату. Офтальмологічне обстеження (у тому числі перевірка гостроти зору, формальна перевірка полів зору та дослідження очного дна при розширеній зіниці) проводилося у понад 3600 пацієнтів під час контрольованих клінічних досліджень. Серед цих пацієнтів гострота зору погіршилася у 6,5% пацієнтів, які отримували лікування прегабаліном, та у 4,8% пацієнтів з групи плацебо. Зміни поля зору виявлено у 12,4% пацієнтів, які отримували лікування прегабаліном, та 11,7% пацієнтів із групи плацебо. Зміни на очному дні виявлено у 1,7% пацієнтів, які приймали прегабалін, та 2,1% пацієнтів із групи плацебо.

Фіброміалгія. Монотерапія прегабаліном вивчалася у 5 плацебо-контрольованих дослідженнях: три дослідження застосування у фіксованій дозі тривалістю 12 тиж, одне дослідження — застосування фіксованої дози протягом 7 тиж та одне 6-місячне дослідження тривалої ефективності. У всіх дослідженнях фіксованої дози прегабалін (300–600 мг/добу 2 рази на добу) забезпечував значне зниження вираженості болю, пов’язаного з фіброміалгією. У трьох 12-тижневих дослідженнях фіксованої дози у 40% пацієнтів групи прегабаліну виявлено 30% покращення показника за шкалою болю порівняно з 28% пацієнтів групи плацебо; у 23% пацієнтів групи прегабаліну стан за шкалою покращився на 50%, порівняно з 15% групи плацебо.

Прегабалін забезпечував значно кращі показники за шкалою загальної оцінки стосовно загального ураження пацієнта про зміни (PGIC) протягом трьох 12-тижневих досліджень застосування фіксованої дози порівняно з плацебо (41% пацієнтів групи прегабаліну почувалися набагато краще або відмічали значне покращення стану порівняно з 29% у групі плацебо). Відповідно до опитувань про вплив фіброміалгії (FIQ) прегабалін забезпечував статистично значуще покращення функцій порівняно з плацебо у 2 із 3 досліджень фіксованої дози, у яких цей показник оцінювали. За повідомленнями пацієнтів прегабалін забезпечував значне покращення сну в 4 дослідженнях фіксованої дози, що визначалося за показниками підшкали порушення сну MOS-SS (медична шкала дослідження сну), загальним індексом проблем сну MOS-SS та за щоденником якості сну.

У ході 6-місячного дослідження зменшення вираженості болю відзначали покращення загальної оцінки (PGIC), функціонування (загальний бал FIQ) та сну (підшкала порушення сну MOS-SS), які у пацієнтів групи прегабаліну відмічали набагато довше, ніж у пацієнтів групи плацебо.

При застосуванні 600 мг прегабаліну на добу пацієнти відмічали додаткове покращення сну порівняно з тими, хто приймав 300 та 450 мг/добу; середній вплив на біль, загальна оцінка та FIQ були подібними до таких при застосуванні 450 та 600 мг прегабаліну на добу, хоча доза 600 мг/добу дещо гірше переносилася.

Фармакокінетика. Фармакокінетичні показники прегабаліну в рівноважному стані були подібними у здорових добровольців, пацієнтів з епілепсією, які застосовували протиепілептичні препарати, та пацієнтів із хронічним болем.

Абсорбція. Прегабалін швидко всмоктується при прийомі натще і досягає Cmax у плазмі крові протягом 1 год після разового та багаторазового застосування. Розрахована біодоступність прегабаліну при пероральному застосуванні становить 90% і більше та не залежить від дози. Після багаторазового застосування рівноважний стан досягається через 24–48 год. Швидкість всмоктування прегабаліну знижується при одночасному прийомі з їжею, що призводить до зниження Cmax приблизно на 25–30% і подовження Тmax приблизно на 2,5 год. Однак прийом прегабаліну одночасно з їжею не чинив клінічно значущого впливу на ступінь його абсорбції.

Розподіл. Доклінічні дослідження показали, що прегабалін проникає крізь ГЕБ у тварин. Прегабалін також проникає крізь плаценту у тварин і виділяється в молоко тварин у період лактації. У людини видимий Vd прегабаліну після перорального застосування становить близько 0,56 л/кг. Прегабалін не зв’язується з білками плазми крові.

Метаболізм. У людини прегабалін зазнає незначного метаболізму. Після введення дози радіоактивно міченого прегабаліну близько 98% радіоактивних речовин виводиться із сечею у вигляді незміненого прегабаліну. N-метильований дериват прегабаліну — основний метаболіт препарату, який визначався в сечі, становив 0,9% введеної дози. Під час доклінічних досліджень рацемізації S-енантіомера прегабаліну в R-енантіомер не відбувалося.

Виведення. Прегабалін виводиться із системного кровообігу в незміненому вигляді переважно за рахунок екскреції нирками. Середній Т½ прегабаліну становить 6,3 год. Плазмовий та нирковий кліренс прегабаліну прямо пропорційні кліренсу креатиніну (див. Фармакокінетика, Ниркова недостатність).

Для пацієнтів з порушеною функцією нирок та пацієнтів на гемодіалізі необхідно коригувати дози препарату (див. ЗАСТОСУВАННЯ, табл. 1).

Лінійність/нелінійність. Фармакокінетика прегабаліну є лінійною у всьому рекомендованому діапазоні доз. Варіабельність фармакокінетики прегабаліну серед пацієнтів є низькою (<20%). Фармакокінетика багаторазових доз є передбачуваною на підставі даних, отриманих при введенні одноразової дози. Таким чином, немає потреби в плановому контролі концентрацій прегабаліну в плазмі крові.

Стать. Результати клінічних досліджень свідчать про відсутність клінічно значущого впливу статі на концентрацію прегабаліну в плазмі крові.

Ниркова недостатність. Кліренс прегабаліну прямо пропорційний кліренсу креатиніну. Крім цього, прегабалін ефективно видаляється з плазми крові за допомогою гемодіалізу (після 4 год гемодіалізу концентрація прегабаліну в плазмі крові знижується приблизно на 50%). Оскільки виділення нирками є основним шляхом виведення препарату, пацієнтам з нирковою недостатністю необхідно знижувати дозу препарату, а після гемодіалізу — приймати додаткову дозу (див. ЗАСТОСУВАННЯ, див. табл. 1).

Печінкова недостатність. Спеціальні дослідження фармакокінетики за участю пацієнтів з печінковою недостатністю не проводилися. Оскільки прегабалін не зазнає значного метаболізму та виводиться із сечею переважно в незміненому стані, малоймовірно, що порушення функції печінки може значно впливати на концентрацію прегабаліну в плазмі крові.

Показання Прегадол

нейропатичний біль. Препарат Прегадол призначають для лікування нейропатичного болю у дорослих при ушкодженні периферичної нервової системи та ЦНС.

Епілепсія. Препарат Прегадол призначають як додаткову терапію парціальних судомних нападів із вторинною генералізацією або без такої у дорослих.

Генералізований тривожний розлад. Препарат Прегадол призначають для лікування генералізованого тривожного розладу у дорослих.

Фіброміалгія.

Застосування Прегадол

прегабалін призначати в дозі 150–600 мг/добу, розподіливши її на 2 або 3 прийоми. Лікарський засіб можна застосовувати незалежно від прийому їжі. Препарат Прегадол призначений виключно для перорального застосування.

Нейропатичний біль. Лікування прегабаліном необхідно розпочинати з дози 150 мг/добу, розподіливши її на 2 або 3 прийоми. Залежно від ефективності та індивідуальної переносимості препарату через 3–7 днів дозу можна підвищити до 300 мг/добу, а при необхідності — до максимальної добової дози — 600 мг/добу ще через 7 днів.

Епілепсія. Лікування прегабаліном можна розпочати з дози 150 мг/добу, розподіливши її на 2 або 3 прийоми. Залежності від ефективності та індивідуальної переносимості препарату дозу можна підвищити до 300 мг/добу після 1-го тижня лікування. Ще через один тиждень дозу можна підвищити до максимальної — 600 мг/добу.

Генералізований тривожний розлад. Доза, яку розподіляють на 2 або 3 прийоми, може змінюватися в межах 150–600 мг/добу. Періодично слід переоцінювати необхідність продовження лікування.

Лікування прегабаліном можна розпочати з дози 150 мг/добу. Залежно від ефективності та індивідуальної переносимості препарату дозу можна підвищити до 300 мг/добу після 1-го тижня прийому. Після ще одного тижня прийому прегабаліну дозу можна підвищити до 450 мг/добу. Ще через один тиждень дозу можна підвищити до максимальної — 600 мг/добу.

Припинення лікування прегабаліном. Відповідно до сучасної клінічної практики припиняти лікування прегабаліном рекомендується поступово, протягом щонайменше одного тижня незалежно від показань (див. Особливі заходи безпеки та ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ).

Пацієнти з нирковою недостатністю. Прегабалін виводиться із системного кровообігу в незміненому вигляді переважно за рахунок екскреції нирками. Оскільки кліренс прегабаліну прямо пропорційний кліренсу креатиніну (див. Фармакокінетика), зниження дози для пацієнтів з порушеною функцією нирок слід проводити індивідуально, відповідно до кліренсу креатиніну, який визначають у мл/хв за формулою:

Прегабалін ефективно виводиться з плазми крові за допомогою гемодіалізу (50% препарату протягом 4 год). Для пацієнтів на гемодіалізі добову дозу прегабаліну слід підбирати відповідно до функції нирок. Крім добової дози, одразу після кожної 4-годинної процедури гемодіалізу необхідно приймати додаткову дозу препарату (див. табл. 1).

Таблиця 1

Корекція дози прегабаліну відповідно до функції нирок

Кліренс креатиніну, мл/хв Загальна добова доза прегабаліну* Режим застосування
Початкова доза, мг/добу Максимальна доза, мг/добу
≥60 150 600 Двічі або тричі на добу
≥30—<60 75 300 Двічі або тричі на добу
≥15—<30 25—50** 150 Раз або двічі на добу
<15 25** 75 Раз на добу
Додаткова доза після гемодіалізу, мг
  25** 100** Одноразово

*Загальну добову дозу (мг/добу) слід розділити на кількість прийомів відповідно до режиму застосування, щоб отримати необхідну дозу (мг).

**Слід застосовувати прегабалін у відповідній лікарській формі.

Фіброміалгія. Зазвичай слід застосовувати дозу 300–450 мг/добу, розподіливши її на 2 або 3 прийоми. Для деяких хворих може бути необхідним підвищення дози до 600 мг/добу. Прийом препарату слід починати з дози 75 мг 2 рази на добу (150 мг/добу), яку можна підвищувати залежно від ефективності та індивідуальної переносимості препарату до 150 мг 2 рази на добу (300 мг/добу) протягом одного тижня. Пацієнтам, для яких доза 300 мг/добу недостатньо ефективна, її можна підвищити до 225 мг 2 рази на добу (450 мг/добу). Якщо необхідно, дозу можна підвищити ще через 7 днів до максимальної — 600 мг/добу.

Пацієнти з печінковою недостатністю. Для пацієнтів з печінковою недостатністю необхідності в корекції дози немає (див. Фармакокінетика).

Застосування у пацієнтів літнього віку (старше 65 років). Для пацієнтів літнього віку через погіршення функції нирок може бути потрібним зниження дози прегабаліну (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Протипоказання

підвищена чутливість до діючої речовини або будь-якої з допоміжних речовин.

Дитячий вік.

Побічна дія

найчастішими побічними реакціями були запаморочення і сонливість. Побічні реакції зазвичай були легкими або помірними.

В усіх контрольованих дослідженнях показник відміни препарату через побічні реакції становив 12% серед пацієнтів, які застосовували прегабалін, та 5% серед пацієнтів, які отримували плацебо. Найчастішими побічними реакціями, що призвели до виключення з групи застосування прегабаліну, були запаморочення та сонливість.

У табл. 2 наведені всі побічні реакції, які виникали частіше, ніж при застосуванні плацебо, та більше ніж в одного пацієнта; ці побічні реакції подано за класами та частотою: дуже часто (≥1/10); часто (від ≥1/100 до <1/10); нечасто (від ≥1/1000 до <1/100); поодинокі (від ≥1/10 000 до <1/1000); рідко (<1/10 000), частота невідома (неможливо оцінити за наявними даними). У кожній групі за частотою виникнення побічні реакції подано в порядку зменшення тяжкості.

Зазначені побічні реакції також можуть бути пов’язані з перебігом основного захворювання та/або одночасним застосуванням інших лікарських засобів.

Під час лікування нейропатичного болю центрального походження внаслідок ушкодження спинного мозку частота виникнення побічних реакцій загалом, побічних реакцій з боку ЦНС та особливо сонливості була підвищеною (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Додаткові побічні реакції, про які повідомлялося після виходу прегабаліну на ринок, позначено курсивом у графі «Частота невідома».

Таблиця 2

Клас системи органів Побічні реакції на препарат
Інфекції та інвазії
Нечасто Назофарингіт
З боку системи крові та лімфатичної системи
Поодинокі Нейтропенія
З боку імунної системи
Частота невідома Реакції гіперчутливості, ангіоневротичний набряк, алергічна реакція
Порушення обміну речовин
Часто Підвищений апетит
Нечасто Втрата апетиту, гіпоглікемія
З боку психіки
Часто Ейфоричний настрій, сплутаність свідомості, дратівливість, зниження лібідо, дезорієнтація, безсоння
Нечасто Галюцинації, панічні атаки, збудження, неспокій, депресія, пригнічений настрій, зміни настрою, деперсоналізація, утруднений добір слів, патологічні сновидіння, посилення лібідо, аноргазмія, апатія
Поодинокі Розгальмовування, піднесений настрій
Частота невідома Агресія
З боку нервової системи
Дуже часто Запаморочення, сонливість
Часто Атаксія, порушення координації, тремор, дизартрія, погіршення пам’яті, порушення уваги, парестезії, седативний ефект, порушення рівноваги, в’ялість, головний біль
Нечасто Втрата свідомості, ступор, міоклонія, психомоторна гіперактивність, агевзія, дискінезія, постуральне запаморочення, інтенстиціальний тремор, ністагм, порушення когнітивних функцій, порушення мовлення, гіпорефлексія, гіпестезія, амнезія, гіперестезія, відчуття печіння, навколоротова парестезія, міоклонус, гіпалгезія
Поодинокі Гіпокінезія, паросмія, дисграфія, залежність, манія, мозочковий синдром, синдром зубчастого колеса, кома, делірій, енцефалопатія, екстрапірамідний синдром, синдром Гієна — Барре, інтракраніальна гіпертензія, маніакальні реакції, параноїдальні реакції, розлади сну
Частота невідома Втрата свідомості, порушення психіки, судоми, погане самопочуття
З боку органа зору
Часто Нечіткість зору, диплопія, кон’юнктивіт
Нечасто Порушення зору, набряк очей, дефект поля зору, погіршення гостроти зору, біль в очах, астенопія, сухість очей, посилена сльозотеча, порушення акомодації, блефарит, крововилив в очне яблуко, світлочутливість, набряк сітківки
Поодинокі Втрата периферичного зору, осцилопсія, зміна зорового сприйняття глибини, фотопсії, подразнення очей, мідріаз, страбізм, яскравість зору, анізокорія, виразки рогівки, екзофтальм, параліч очного м’яза, ірит, кератокон’юнктивіт, міоз, нічна сліпота, офтальмоплегія, атрофія зорового нерва, набряк диска зорового нерва, птоз, увеїт
Частота невідома Втрата зору, кератит
З боку органа слуху та вестибулярного апарату
Часто Вертиго
Нечасто Гіперакузія
З боку серцево-судинної системи
Нечасто Тахікардія, AV-блокада першого ступеня, припливи, артеріальна гіпотензія, АГ
Поодинокі Синусова тахікардія, синусова брадикардія, синусова аритмія, відчуття холоду в кінцівках
Частота невідома Застійна серцева недостатність, подовження інтервалу Q–T
З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння
Нечасто Задишка, сухість слизової оболонки носа
Поодинокі Носова кровотеча, стиснення в горлі, кашель, закладеність носа, риніт, хропіння, ларингоспазм, фаринголарингеальний біль, апное, ателектаз, бронхіоліт, гикавка, фіброз легень, позіхання
Частота невідома Набряк легень
З боку ШКТ
Часто Блювання, сухість у роті, запор, метеоризм, гастроентерит
Нечасто Здуття живота, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, надмірне слиновиділення, оральна гіпестезія, холецистит, холелітіаз, коліт, шлунково-кишкові кровотечі, мелена, набряк язика, ректальна кровотеча
Поодинокі Асцит, панкреатит, дисфагія, афтозний стоматит, виразка стравоходу, перодонтальні абсцеси
Частота невідома Набряк язика, діарея, нудота
З боку шкіри і підшкірної тканини
Нечасто Папульозний висип, гіпергідроз, пролежні, алопеція, сухість шкіри, екзема, гірсутизм, виразки шкіри, везикулобульозний висип
Поодинокі Кропив’янка, холодний піт, ексфоліативний дерматит, ліхеноїдний дерматит, меланоз, порушення нігтів, петехіальний висип, пурпура, пустулярний висип, атрофія шкіри, некроз шкіри, шкірні та підшкірні вузлики
Частота невідома Синдром Стівенса — Джонсона, свербіж
З боку опорно-рухової системи та сполучної тканини
Нечасто Посіпування м’язів, набряк суглобів, судоми м’язів, міалгія, артралгія, біль у спині, біль у кінцівках, ригідність м’язів
Поодинокі Рабдоміоліз, спазм у шийному відділі, біль у шиї
З боку сечовидільної системи
Нечасто Нетримання сечі, дизурія, альбумінурія, гематурія, утворення каменів у нирках, нефрит
Поодинокі Ниркова недостатність, олігурія, гостра ниркова недостатність, гломерулонефрит, пієлонефрит
Частота невідома Затримка сечовипускання
З боку репродуктивної системи та молочних залоз
Часто Еректильна дисфункція, імпотенція
Нечасто Затримка еякуляції, сексуальна дисфункція, лейкорея, менорагія, метрорагія
Поодинокі Аменорея, виділення з молочних залоз, біль у молочних залозах, дисменорея, збільшення молочних залоз, цервіцит, баланіт, епідидиміт
Частота невідома Гінекомастія
Загальні розлади та реакції в місці введення
Часто Порушення ходи, відчуття сп’яніння, підвищена втомлюваність, периферичні набряки, набряки
Нечасто Падіння, відчуття стиснення у грудях, загальна слабкість, відчуття спраги, біль, відчуття нездужання, озноб, абсцес, целюліт, реакції фоточутливості
Поодинокі Генералізований набряк, підвищення температури тіла, анафілактоїдні реакції, гранульома, умисне заподіяння шкоди, заочеревинний фіброз, шок
Частота невідома Набряк обличчя
Дослідження
Часто Збільшення маси тіла
Нечасто Підвищення рівня КФК у крові, підвищення рівня АлАТ, підвищення рівня АсАТ, зменшення кількості тромбоцитів
Поодинокі Підвищення рівня глюкози у крові, зменшення вмісту калію у крові, зниження рівня лейкоцитів у крові, підвищення рівня креатиніну у крові, зменшення маси тіла

У деяких пацієнтів відмічали симптоми відміни після припинення коротко- або довгострокового лікування прегабаліном. Повідомлялося про безсоння, головний біль, нудоту, тривожність, діарею, грипоподібний синдром, нервозність, депресію, біль, судоми, гіпергідроз і запаморочення, що вказує на розвиток фізичної залежності. Цю інформацію слід повідомити пацієнту перед початком лікування.

Стосовно припинення довгострокового лікування прегабаліном — немає жодних даних щодо частоти виникнення та тяжкості симптомів відміни, повʼязаних із тривалістю застосування прегабаліну та його дозою.

Особливості застосування

пацієнти з цукровим діабетом. Деяким пацієнтам з цукровим діабетом, маса тіла яких збільшилася під час застосування прегабаліну, може потребуватися корекція дози гіпоглікемічних лікарських засобів.

Реакції гіперчутливості. Після виходу препарату на ринок повідомлялося про розвиток реакцій гіперчутливості, зокрема ангіоневротичного набряку. При появі таких симптомів ангіоневротичного набряку, як набряк обличчя, періоральний набряк або набряк верхніх дихальних шляхів, слід негайно припинити застосування прегабаліну.

Запаморочення, сонливість, втрата свідомості, сплутаність свідомості та порушення психіки. Застосування прегабаліну супроводжувалося появою запаморочення та сонливості, що підвищує ризик травматизму (падінь) у пацієнтів літнього віку. Можливі поодинокі випадки втрати свідомості або сплутаності свідомості, порушення психіки. Тому пацієнтам слід бути обережними, доки їм не стануть відомі можливі впливи лікарського засобу.

Розлади зору. У контрольованих дослідженнях нечіткість зору частіше відмічали у пацієнтів, які застосовували прегабалін, порівняно з пацієнтами, які отримували плацебо. У більшості випадків це явище зникало при постійному застосуванні препарату. У клінічних дослідженнях, у яких проводилося офтальмологічне обстеження, частота погіршення гостроти зору та зміни поля зору була вищою у пацієнтів, які застосовували прегабалін, порівняно з пацієнтами з групи плацебо; частота виникнення змін на очному дні була вищою у пацієнтів із групи плацебо (див. ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Фармакодинаміка).

Після виходу препарату на ринок також повідомлялося про побічні реакції з боку органа зору, зокрема втрата зору, нечіткість або інші зміни гостроти зору, багато з яких були тимчасовими. Припинення застосування прегабаліну може сприяти зникненню або зменшенню вираженості цих симптомів.

Ниркова недостатність. Повідомлялося про випадки ниркової недостатності. Іноді цей ефект був оборотним після припинення застосування прегабаліну.

Відміна супутніх протиепілептичних лікарських засобів. Даних щодо відміни супутніх протиепілептичних препаратів після досягнення контролю над судомами в результаті додавання до лікування прегабаліну недостатньо, щоб перейти на монотерапію прегабаліном.

Симптоми відміни. У деяких пацієнтів спостерігалися симптоми відміни після припинення коротко- або довгострокового лікування прегабаліном. Повідомлялося про безсоння, головний біль, нудоту, тривожність, діарею, грипоподібний синдром, нервозність, депресію, біль, судоми, гіпергідроз і запаморочення, що вказує на розвиток фізичної залежності. Цю інформацію слід повідомити пацієнту перед початком лікування.

Судоми, зокрема епілептичний статус та великі судомні напади, можуть виникати під час лікування прегабаліном або невдовзі після припинення його застосування.

Стосовно припинення довгострокового лікування прегабаліном немає жодних даних щодо частоти виникнення та тяжкості симптомів відміни, пов’язаних із тривалістю застосування прегабаліну та його дозою.

Застійна серцева недостатність. Після виходу препарату на ринок повідомлялося про застійну серцеву недостатність у деяких пацієнтів, які приймали прегабалін. Така реакція здебільшого відмічалася під час лікування прегабаліном нейропатичного болю у пацієнтів літнього віку із серцево-судинними порушеннями. Слід з обережністю застосовувати прегабалін у таких пацієнтів. Після припинення застосування прегабаліну це явище може зникнути.

Лікування нейропатичного болю центрального походження внаслідок ушкодження спинного мозку. Під час лікування нейропатичного болю центрального походження внаслідок ушкодження спинного мозку частота виникнення побічних реакцій загалом, побічних реакцій з боку ЦНС та особливо сонливості була підвищеною. Це може бути пов’язано з адитивною дією супутніх лікарських засобів (наприклад антиспастичних препаратів), необхідних для лікування при цьому стані. Ці дані слід враховувати, призначаючи прегабалін таким пацієнтам.

Суїцидальне мислення та поведінка. Повідомлялося про випадки суїцидального мислення та поведінки у пацієнтів, які отримували лікування протиепілептичними препаратами з приводу певних показань. Метааналіз рандомізованих плацебо-контрольованих досліджень протиепілептичних препаратів показав незначне підвищення ризику появи суїцидального мислення та поведінки. Механізм виникнення цього ризику невідомий, а наявні дані не виключають його існування в разі застосування прегабаліну.

Тому необхідно ретельно спостерігати за станом пацієнтів щодо появи ознак суїцидального мислення і поведінки та призначати відповідне лікування в разі їх виникнення. Пацієнти (та особи, що доглядають за ними) повинні звернутися за медичною допомогою в разі появи ознак суїцидального мислення або поведінки.

Погіршення функції нижніх відділів ШКТ. Після виходу препарату на ринок повідомлялося про явища, пов’язані з погіршенням функції нижніх відділів ШКТ (непрохідність кишечнику, паралітична непрохідність кишечнику, закреп) внаслідок прийому прегабаліну разом з лікарськими засобами, що можуть викликати закрепи, наприклад опіоїдними анальгетиками. При комбінованому застосуванні прегабаліну та опіоїдів слід вжити заходів для профілактики закрепів (особливо у жінок та пацієнтів літнього віку).

Адиктивний потенціал. Реєструвалися випадки неправильного застосування, зловживання та залежності. Слід з обережністю призначати препарат пацієнтам з наркотичною залежністю в анамнезі. Слід спостерігати за станом пацієнтів щодо виникнення симптомів неправильного застосування, зловживання або залежності (розвиток толерантності, ескалація дози, пошук ліків).

Енцефалопатія. Енцефалопатія виникала переважно у пацієнтів із супутніми захворюваннями, що можуть спричиняти енцефалопатію.

Пацієнти літнього віку (понад 65 років). Кліренс прегабаліну має тенденцію до зниження з віком. Це зниження кліренсу прегабаліну після перорального застосування узгоджується зі зниженням кліренсу креатиніну, пов’язаним зі збільшенням віку. Пацієнти з віковими порушеннями функції нирок можуть потребувати зниження дози прегабаліну (див. ЗАСТОСУВАННЯ, табл. 1). У пацієнтів літнього віку можливе більш часте виникнення таких побічних реакцій, як запаморочення, сплутаність свідомості, тремор, порушення координації, летаргія.

Застосування в період вагітності або годування груддю

Жінки репродуктивного віку/засоби контрацепції для жінок і чоловіків. Оскільки потенційний ризик для людини невідомий, жінкам репродуктивного віку слід використовувати ефективні засоби контрацепції.

Вагітність. Немає достовірних даних щодо застосування прегабаліну у вагітних.

Дослідження на тваринах свідчили про репродуктивну токсичність. Потенційний ризик для людини невідомий.

Препарат Прегадол не слід застосовувати в період вагітності, за винятком окремих випадків, коли очікувана терапевтична користь для вагітної явно переважає потенційний ризик для плода.

Годування груддю. Невідомо, чи екскретується прегабалін у грудне молоко людини. Проте прегабалін було виявлено в молоці тварин. Тому не рекомендується годувати дитину груддю в період лікування прегабаліном.

Репродуктивна функція. Немає клінічних відомостей щодо впливу прегабаліну на репродуктивну функцію жінок.

Під час клінічного дослідження впливу прегабаліну на рухливість сперматозоїдів здорові добровольці чоловічої статі отримували дозу прегабаліну 600 мг/добу. Після 3-місячного лікування жодного впливу на рухливість сперматозоїдів не виявлено.

Дослідження фертильності продемонструвало наявність негативного впливу на репродуктивну функцію самок тварин та наявність негативного впливу на репродуктивну функцію та розвиток самців тварин. Клінічна значущість цих результатів невідома.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Препарат Прегадол може чинити незначний або помірний вплив на здатність керувати транспортними засобами або іншими механізмами. Препарат може викликати запаморочення і сонливість та впливати на здатність керувати транспортними засобами або іншими механізмами. Тому пацієнтам слід рекомендувати утримуватися від керування транспортними засобами, роботи зі складною технікою чи іншої потенційно небезпечної діяльності доти, доки не стане відомо, чи впливає цей лікарський засіб на їхню здатність до виконання такої роботи.

Діти. Безпека та ефективність застосування прегабаліну у дітей (віком до 18 років) не встановлені. Застосовувати препарат у дітей не рекомендовано.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

прегабалін переважно екскретується в незміненому вигляді із сечею, зазнає незначного метаболізму в організмі людини (менше 2% дози виділяється із сечею у вигляді метаболітів), не інгібує in vitro метаболізм інших препаратів і не зв’язується з білками плазми крові, тому малоймовірно, що прегабалін може спричиняти фармакокінетичну взаємодію або бути об’єктом такої взаємодії.

Дослідження in vivo та популяційний фармакокінетичний аналіз. У дослідженнях in vivo не відмічено клінічно значущої фармакокінетичної взаємодії між прегабаліном і фенітоїном, карбамазепіном, вальпроєвою кислотою, ламотриджином, габапентином, лоразепамом, оксикодоном та етанолом. Популяційний фармакокінетичний аналіз показав, що пероральні протидіабетичні засоби, діуретики, інсулін, фенобарбітал, тіагабін та топірамат не чинять клінічно значущого впливу на кліренс прегабаліну.

Пероральні контрацептиви, норетистерон та/або етинілестрадіол. Одночасне застосування прегабаліну з пероральними контрацептивами, норетистероном та/або етинілестрадіолом не впливає на фармакокінетику рівноважного стану жодного з препаратів.

Лікарські засоби, що впливають на ЦНС. Прегабалін може посилити дію етанолу та лоразепаму. У контрольованих клінічних дослідженнях одночасне введення багаторазових пероральних доз прегабаліну з оксикодоном, лоразепамом або етанолом не спричиняло клінічно значущого впливу на функцію дихання. Після виходу препарату на ринок повідомлялося про виникнення дихальної недостатності та коми у пацієнтів, які приймали прегабалін разом з іншими лікарськими засобами, що пригнічують функцію ЦНС. Прегабалін, імовірно, посилює порушення когнітивних та основних рухових функцій, спричинених застосуванням оксикодону.

Пацієнти літнього віку. Спеціальні дослідження фармакодинамічної взаємодії за участю добровольців літнього віку не проводилися. Дослідження взаємодії проводилися лише стосовно дорослих.

Передозування

найчастішими побічними реакціями в разі передозування прегабаліном були сонливість, сплутаність свідомості, збудження та неспокій. Зрідка повідомлялося про випадки коми.

Лікування передозування прегабаліном полягає в загальних підтримувальних заходах та за потреби може включати гемодіаліз (див. ЗАСТОСУВАННЯ, табл. 1).

Умови зберігання

в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Інструкція МОЗ
Дата додавання: 15.10.2021 р.
© Компендіум 2021

Діагнози, при яких застосовують Прегадол

Атеросклероз артерій кінцівок МКХ I70.2
Вазомоторна краніалгія МКХ G44.2
Генералізований тривожний розлад (ГТР) МКХ F41.1
Герпетична інфекція МКХ B00.9
Депресивний епізод середнього ступеня МКХ F32.1
Діабетична хайропатія (Синдром діабетичної руки) МКХ G63.2
Люмбоішіалгія МКХ M54.4
Невралгія після оперізуючого лишаю (постгерпетична) МКХ G53.0
Невралгія трійчастого нерва МКХ G50.0
Оперізуючий лишай з іншими ускладненнями з боку нервової системи МКХ B02.2
Органічний емоційний лабільний [астенічний] розлад МКХ F06.6
Органічний тривожний розлад МКХ F06.4
Остеохондроз шийного відділу хребта МКХ M42.1
Параноїдна шизофренія МКХ F20.0
Підкорова судинна деменція МКХ F01.2
Рекурентний депресивний розлад, поточний епізод середнього ступеня МКХ F33.1
Синдром верхньої апертури грудної клітки МКХ G54.0
Тривожно-панічні розлади МКХ F41.0
Фіброміалгія МКХ M79.7
Цукровий діабет 2-го типу (ІНЦД) з неврологічними ускладненнями МКХ E11.4
Спеціалізований мобільний додаток
для пошуку інформації про лікарські препарати
Наведіть камеру на QR-код, щоб завантажити
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko