Валеріани настоянка (Tinctura valerianae)

Склад і форма випуску

ВАЛЕРІАНИ НАСТОЙКА
Віола
настоянка 25 мл флакон, № 1
Настоянка валеріани
25 мл
№ UA/2119/02/01 від 13.05.2017
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
настоянка для перорального застосування 25 мл флакон, № 1
Настоянка валеріани
25 мл
№ UA/3505/01/01 від 23.04.2020
Тернофарм
настоянка 25 мл флакон, № 1
Настоянка валеріани
25 мл
№ UA/8419/01/01 від 05.06.2018
Фітофарм
настоянка 25 мл флакон, № 1
Настоянка валеріани
25 мл
№ UA/8139/01/01 від 03.01.2018

Актуальна інформація

При нервово-психічних захворюваннях часто розвивається психоорганічний синдром. До його проявів належать відхилення емоційного фону, зміна чутливості до подразників, загальна збудливість чи торпідність, ослаблення пам’яті, зниження порогу судомної готовності, порушення сну (Убеева И.П., 2017). Анксіолітичні препарати, що застосовуються при цьому в теперішній час, мають низку побічних ефектів — міорелаксація, гіперседація та ін. — у зв’язку з якими застосування препаратів може бути обмежено. Окрім того, лікувальний ефект рецептурних лікарських засобів може бути надлишковим для конкретного пацієнта. У таких випадках в якості альтернативи можна розглядати препарати рослинного походження, які діють більш м’яко та мають менше побічних ефектів (Разуваева Я.Г., 2015). За даними деяких авторів, препаратам на основі лікарської рослинної сировини віддає перевагу до 80% населення планети (Севастьянова Т.В., 2006).

Валеріана лікарська (Valeriana ofiicinalis) характеризується седативними властивостями, здатністю знижувати процеси збудження в ЦНС та посилювати дію інших седативних, знеболювальних та спазмолітичних препаратів, завдяки чому входить до числа найбільш популярних лікарських рослин. Вона вважається одним з найкращих заспокійливих засобів рослинного походження, оскільки має м’яку дію та не викликає побічних токсичних реакцій (Убеева И.П., 2017).

Історичне значення валеріани

Ще давньогрецькі лікарі Діоскорид та Пліній Старший описували властивості валеріани лікарської як рослини, яка «здатна керувати думками». Відповідно до Німецької Фармакопеї 1535 р. валеріана вважалася одним з 12 найважливіших компонентів, що входять до складу теріаку — універсальної протиотрути. Вона також широко застосовувалася у слов’янській народній медицині, а її культивування та заготовка лікарської рослинної сировини розпочалася при Петрі І (Севастьянова Т.В., 2006).

Лікувальні властивості валеріани

Найцінніша частина рослини, кореневища з коренями, містить велику кількість біологічно активних речовин. У їх числі ефірна олія, в якій містяться монотерпени, сесквітерпени, γ-аміномасляна кислота, борнілізовалеріанат, ізовалеріанова кислота, а також дубильні речовини та тритерпенові глікозиди (Антонова Н.П., 2019). Кількість ефірної олії залежно від виду рослини коливається в межах 0,5–2%. Біологічно активні речовини валеріани, що чинять седативну дію, називаються валепотріатами — іридоїдні сполуки (Попов А.И., 2003).

Нейромедіаторну роль дослідники відводять валеріановим кислотам, зокрема ізовалеріановій кислоті, яка модифікує перехід нервових імпульсів від кори головного мозку до підкіркових структур. У результаті цього знижується інтенсивність емоційних реакцій (дія валеріани на гіпоталамус подібна до дії аміназину). Зниження збудливості ЦНС та посилення гальмівних процесів у корі пов’язують з валепотріатами (епоксидами, іридоїдами), сесквітерпеновими сполуками та борнеолом (Убеева И.П., 2017).

У біологічно активних речовин, що містяться у кореневищах та коренях валеріани, відмічається спазмолітична дія, завдяки чому їх можна застосовувати для лікування дискінезій ШКТ. Окрім того, препарати валеріани мають здатність покращувати коронарний кровообіг та регулювати серцеву діяльність, діючи як опосередковано через ЦНС, так і безпосередньо на провідну систему серця та міокард (Попов А.И., 2003).

Таким чином, препарати валеріани оптимізують відновлювальні процеси у ЦНС, пригнічують проходження патологічних імпульсів від внутрішніх органів та сприяють нормалізації фізіологічного сну. Окрім того, у препаратів валеріани відмічається протисудомний ефект (Убеева И.П., 2017).

Було проведено порівняльне експериментальне дослідження фармакологічної стрес-протекторної активності лікарських рослин — кропиви собачої та валеріани. У першій фазі експерименту було встановлено, що екстракт валеріани розподіляється на 3 фракції — фенольну, кислотну та ліпофільну. У другій фазі експерименту різні фракції екстракту вводили щурам. У результаті встановлено, що найвища фармакологічна активність відмічається у ліпофільної фракції екстракту валеріани (встановлено достовірно, із плацебо-контролем) у дозі 8,58–34,32 мг/кг маси тіла, що відповідає разовій дозі 100‒400 мг для дорослої людини з масою тіла 70 кг. Причому в експерименті оцінювали не лише негайні поведінкові реакції, а й стан тимусу та наднирників, частоту розвитку стресових виразок шлунка, тобто віддалені реакції організму на стрес (Аляутдин Р.Н., 2011).

Досвід застосування настоянки валеріани в неврології

Настоянку валеріани у поєднанні з пірацетамом застосовують для комплексної фармакотерапії психоастенічного синдрому, що супроводжує м’язову дисфункцію. Найбільш частим проявом м’язової дисфункції є головний біль напруги (Степанченко К.А., 2017).

У лікуванні синдрому вегетативної дистонії/дисфункції комбінують психотерапію, достатню фізичну активність, фізіотерапевтичні процедури та седативні препарати рослинного походження, зокрема настоянку валеріани (Царегородцева Л.В., 2003). До проявів вегетативної дисфункції відносяться вегетативні пароксизми (вегетативні кризи, панічні атаки), а також синкопальні стани ситуаційного, навантажувального чи ортостатичного походження (Беляева Л.М., 2013). Окремим випадком вегетативної дисфункції є постінфекційна астенія — підвищена вичерпуваність як психічних, так і фізичних функцій, яка виникає внаслідок перенесеного інфекційного захворювання (не тільки ГРВІ, а й гепатиту, ангіни тощо). При цьому емоційну лабільність та вегетативну неврівноваженість рекомендовано коригувати застосуванням настоянки валеріани (Немкова С.А., 2016) у дозуванні, що вказано в інструкції МОЗ України.

Настоянку валеріани (як й інші комбіновані препарати, що містять у своєму складі валеріану) рекомендовано призначати при хронічному больовому синдромі (наприклад дискогенні чи вертеброгенні дорсопатії), який часто супроводжується таким емоційним відхиленням, як тривожний розлад (Алексеева Е.А., 2014).

Досвід застосування настоянки валеріани в кардіології

Вегетативна регуляція серцевої діяльності зумовлена взаємодією симпатичного та парасимпатичного відділів нервової системи на різних рівнях: надсегментарний, сегментарний, гангліонарний та постгангліонарний. На надсегментарному рівні відмічають ерготропну та трофотропну системи, які взаємопов’язані, проте в кожній конкретній ситуації можна відмітити переважання однієї з них. При постійних негативних психоемоційних впливах розвивається патологічний дисбаланс, який проявляється переважанням стрес-реалізуючих впливів при пригніченні чи, навпаки, неадекватній активації стрес-лімітуючих впливів. Результатом такого дисбалансу є формування патологічної домінанти. Оскільки при цьому знижується ваготонічний ефект та зростає інтенсивність прояву симпатикотонічних, розвиваються такі клінічні прояви, як фібриляція шлуночків, яка, у свою чергу, призводить до ішемії міокарду. Для усунення гіперсимпатикотонії у кардіологічній практиці застосовуються такі лікарські засоби, як блокатори β-адренорецепторів, антиоксиданти та антигіпоксанти. Застосування ж фітотерапевтичних засобів чинить більш широкий спектр терапевтичних ефектів (оскільки гіперсимпатикотонія також супроводжується диссомнією та іншими психонейровегетативними розладами). Препарати валеріани можна застосовувати як для досягнення одноразового седативного ефекту, так і в тривалому режимі. Для прояву антиастенічних та ноотропних властивостей препаратів валеріани (дослідники оцінювали таблетки валеріани) рекомендовано приймати їх регулярно протягом 1‒3 міс (Михайлис А.А., 2009). Клініцисти рекомендують застосовувати настоянку валеріани в дозі 30‒40 крапель 3 р/добу (Меликов Ф.М., 2015), що дещо відрізняється від дози та режиму прийому, рекомендованих інструкцією МОЗ України — 20‒30 крапель 3‒4 р/добу.

Настоянку валеріани рекомендовано приймати при помірних проявах симпатикотонії у дітей з дисплазією сполучної тканини. Це вроджене мультифакторне захворювання часто призводить до порушень сполучної тканини серця, що проявляється порушеннями ритму та провідності, асиметрією стулок аортального клапана, хордами з ектопічним кріпленням та іншими аномаліями. Найбільш поширеним проявом дисплазії кардіальної сполучної тканини є пролапс мітрального клапана. Цей стан може бути компенсованим, але супроводжується вегетативними порушеннями, такими як серцебиття, нестійкий настрій, підвищене потовиділення. Оскільки ці стани пов’язані з психоемоційним станом дитини, для їх усунення потрібне застосування седативних препаратів (Гнусаев С.Ф., 2011).

Настоянку валеріани також рекомендовано застосовувати в педіатричній практиці для лікування симптомних аритмій. Застосування її як у режимі монотерапії, так і в комбінації з іншими лікарськими засобами сприяє покращенню самопочуття та зменшенню кількості нападів аритмії у 82% дітей. При цьому у 65% пацієнтів через 2‒3 міс лікування клінічні прояви аритмій повністю зникають (Макаров Л.М., 2005).

Інші клінічні ситуації, у яких рекомендоване застосування настоянки валеріани

Рекомендовано застосовувати настоянку валеріани (у дозі 60 крапель) для премедикації при стоматологічних маніпуляціях. Така рекомендація ґрунтується на факті, що лікування зубів часто викликає у пацієнтів негативні емоції, що призводить до виникнення стресу. Якщо при цьому у пацієнта є супутня соматична патологія, то може настати дезорганізація роботи функціональних систем організму, що створює додаткові труднощі під час лікування. Саме тому тривожним пацієнтам слід проводити премедикацію седативними та знеболювальними засобами (Шундрик М.А., 2012).

Седативні препарати призначаються при нейрогенній дисфункції сечового міхура — комплексі порушень його резервуарної та евакуаторної функції. Це захворювання пов’язане з ураженням різних рівнів нервової системи — починаючи з кори головного мозку та закінчуючи інтрамуральним апаратом. Окремим випадком дисфункції є енурез, який суттєво впливає на якість життя в дитячому віці. Якщо при цьому відмічаються симптоми гіперактивності, рекомендовано включати настоянку валеріани до складу комплексної терапії (Морозов В.И., 2018).

Настоянка валеріани входить до комплексу лікарських препаратів, що призначаються при мастопатії. Оскільки на динаміку мастопатії значно впливає психоемоційний фактор, лікувальна тактика передбачає обов’язкове призначення седативних та антидепресивних препаратів, переважно рослинного походження (Высоцкая И.В., 2012).

Настоянку валеріани можна застосовувати для оцінки нюхової функції носа якісним методом — її запах вважається сильним (3-й з 4 стандартних ступенів) (Сучкова А.Г., 2006). Метод оцінки нюху за допомогою 4 стандартних розчинів (окрім настоянки валеріани застосовуються 0,5% розчин оцтової кислоти, чистий винний спирт та розчин аміаку) є одним з критеріїв ефективності лікування гострих запальних захворювань приносових пазух (зокрема гнійного гаймориту) (Сучкова А.Г., 2006).

Настоянка валеріани: висновок

Застосування лікарських засобів рослинного походження є, без сумнівну, цікавим для різноманітних напрямів сучасної медицини. Оцінка лікувального ефекту валеріани лікарської виходить на новий рівень — сьогодні виділені основні її активні компоненти, а ефективність доведена в плацебо-контрольованих дослідженнях. Тому настоянка валеріани показана для терапії різних функціональних захворювань нервової та серцево-судинної системи, а також застосовується в якості допоміжного лікарського засобу в стоматології та отоларингології.

Дата додавання: 08.04.2021 р.
© Компендіум 2019

Інструкція МОЗ

Діагнози, при яких застосовують Валеріани настоянка

Диспепсія (порушення травлення) МКХ K30

Рекомендовані аналоги Валеріани настоянка:

ВАЛЕРІАНА
Лубнифарм
Валеріана
настоянка для перорального застосування 25 мл флакон-крапельниця, № 1
ARBOR VITAE ВАЛЕРІАНА
БіоЗдраВіт
таблетки 30 мг, № 50
ВАЛЕРІАНА
Vita Sun
Валеріана
таблетки 30 мг, № 30
БіоЗдраВіт
Валеріана
драже 20 мг флакон, № 50
Здравофарм
УльтраКап, № 10
Валеріана
УльтраКап, № 20, 30, 100
Красота та Здоров'я
капсули 0,4 г, № 20
таблетки 30,6 мг, № 100
таблетки 180 мг блістер, № 10
Валеріана
таблетки 180 мг флакон, № 50, 100
Медхауз Свіс Гмбх
таблетки 30 мг, № 100
ВАЛЕРІАНА (ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "ЗДОРОВ'Я")
Фармаком
Валеріана
капсули 0,4 г, № 30
Валеріана
таблетки 0,5 г, № 40, 80
ВАЛЕРІАНА АНАНТА
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
таблетки, № 30
ВАЛЕРІАНА БОРИСОВ
ФАРМАТ ЛТД
таблетки 20 мг блістер у коробці, № 50
Валеріана
таблетки 20 мг пляшка скляна, № 50
ВАЛЕРІАНА-ЗДРАВОФАРМ
Здравофарм
таблетки 30 мг, № 100
ВАЛЕРІАНИ КОРЕНЕВИЩА З КОРЕНЯМИ
Ключі Здоров'я
50 г, № 1
ВАЛЕРІВНА "TABULA VITA"
Красота та Здоров'я
таблетки 30,6 мг, № 50
КРАПЛІ "ВАЛЕРІАНА"
Красота та Здоров'я
25 мл, № 1
ФІТОЧАЙ "КЛЮЧІ ЗДОРОВ'Я"
Ключі Здоров'я
Валеріана
фільтр-пакет 1.5 г "валеріана", № 20
Валеріана
50 г "валеріана", № 1
дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії
Валеріанка
ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"
Валеріанка
настоянка для перорального застосування 25 мл флакон, № 1
снодійні та седативні препарати

Ціни на Валеріани настоянка в містах України

Вінниця 9.61 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Вінниця, вул. Волошкова, 9, тел.: +3804322715498.40 грн./уп.

Дніпро 9.15 грн./уп.

«МЕД-СЕРВІС» Дніпро, вул. Космічна, 136.80 грн./уп.

Житомир 9.41 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Житомир, вул. Чуднівська, 96, тел.: +3809324215628.30 грн./уп.

Запоріжжя 9.06 грн./уп.

«МЕД-СЕРВІС» Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 21, тел.: +3806121728528.50 грн./уп.

Івано-Франківск 9.35 грн./уп.

«МЕД-СЕРВІС» Крихівці, вул. Слобідська, 28.60 грн./уп.

Київ 9.04 грн./уп.

«АПТЕКА TAS» Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 26, тел.: +3804459498028.71 грн./уп.

Кропивницький 9.18 грн./уп.

«МЕД-СЕРВІС» Кропивницький, вул. Попова Космонавта, 15/18, тел.: +3805225572928.71 грн./уп.

Луцьк 10.1 грн./уп.

«D.S.» Луцьк, вул. Станіславського, 50, тел.: +3808003020609.30 грн./уп.

Львів 9.41 грн./уп.

«D.S.» Львів, вул. Городоцька, 300, тел.: +3808003020609.30 грн./уп.

Миколаїв 8.86 грн./уп.

«МЕД-СЕРВІС» Миколаїв, вул. Озерна, 13/2, тел.: +3805124047208.71 грн./уп.

Одеса 9.5 грн./уп.

«МЕД-СЕРВІС» Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6, тел.: +3808925016348.50 грн./уп.

Полтава 8.93 грн./уп.

«МЕД-СЕРВІС» Полтава, вул. 23-го Вересня, 11, тел.: +3805326312118.71 грн./уп.

Рівне 9.88 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Рівне, вул. Соборна, 135, тел.: +3804454866708.50 грн./уп.

Суми 9.13 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122, тел.: +3806336257258.50 грн./уп.

Тернопіль 9.09 грн./уп.

«РЕЦЕПТІКА» Тернопіль, вул. Київська, 7Д4.90 грн./уп.

Ужгород 9.17 грн./уп.

«D.S.» Ужгород, вул. Минайська, 37Б, тел.: +3808003020609.00 грн./уп.

Харків 9.01 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Пісочин, вул. Квартальная, 14, тел.: +3805774223808.70 грн./уп.

Херсон 9.39 грн./уп.

«МЕД-СЕРВІС» Херсон, шосе Миколаевське, 158.60 грн./уп.

Хмельницький 9.71 грн./уп.

«D.S.» Хмельницький, вул. Попова, 3, тел.: +3808003020609.30 грн./уп.

Черкаси 9.11 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Черкаси, вул. 30 Років Перемоги, 36, тел.: +3809336722418.10 грн./уп.

Чернігів 9.33 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Чернігів, вул. Гагаріна Юрія, 11, тел.: +3804626099488.40 грн./уп.

Чернівці 9.73 грн./уп.

«МЕД-СЕРВІС» Чернівці, вул. Героїв Майдану, 50, тел.: +3803725167248.71 грн./уп.

geoapteka.ua
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko