КВЕТИРОН (QUETIRON)

Асіно

СКЛАД І ФОРМА ВИПУСКУ

КВЕТИРОН 25
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг, № 30Ціни в аптеках
Кветіапін
25 мг
№ UA/8372/01/01 від 26.04.2018
B За рецептом
КВЕТИРОН 100
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг, № 30, 60Ціни в аптеках
Кветіапін
100 мг
№ UA/8372/01/02 від 26.04.2018
B За рецептом
КВЕТИРОН 200
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг, № 30, 60Ціни в аптеках
Кветіапін
200 мг
№ UA/8372/01/03 від 26.04.2018
B За рецептом
КВЕТИРОН XR 50
таблетки пролонгованої дії 50 мг блістер, № 30, 60Ціни в аптеках
Кветіапін
50 мг
КВЕТИРОН XR 200
таблетки пролонгованої дії 200 мг блістер, № 30, 60Ціни в аптеках
Кветіапін
200 мг
КВЕТИРОН XR 400
таблетки пролонгованої дії 400 мг блістер, № 30, 60Ціни в аптеках
Кветіапін
400 мг
B За рецептом

ДІАГНОЗИ

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

фармакодинамічні параметри. Кветіапін — атиповий антипсихотичний засіб (нейролептик). Виявляє високу спорідненість до серотонінових 5HT2—рецепторів та дофамінових D1— та D2-рецепторів у головному мозку. Має високу спорідненість до гістамінових та α1-адренорецепторів та менш виражену — до α2-адренорецепторів. Не має спорідненості до М-холінорецепторів та бензодіазепінових рецепторів.

Кветіапін в дозі, що ефективно блокує дофамінові D2-рецептори, викликає тільки слабку каталепсію. Селективно ↓ активність мезолімбічних A10-дофамінових нейронів порівняно з A9-нігростріатальними нейронами, що задіяні в забезпеченні моторної функції.

Не викликає тривалого ↑ рівня пролактину.

Згідно з результатами позитронної емісійної томографії (ПЕТ), дія кветіапіну на серотонінові 5HT2— та дофамінові D2-рецептори триває до 12 год.

Фармакокінетичні параметри. Абсорбція. Швидко абсорбується після застосування per os; їжа з високим вмістом жирів (від 800 до 1000 кал) ↑ Cmax кветіапіну на 8% та AUC кветіапіну XR — на 2%; легкі страви (300 кал) на абсорбцію кветіапіну не впливали; у дітей віком 10–17 років AUC та Cmax вихідного лікарського засобу були на 41 та 39% нижчими, ніж у дорослих, але після проведення корекції згідно з масою тіла фармакокінетика активного метаболіту, як і у дорослих пацієнтів.

Розподіл. З білками плази крові зв’язується ≈83% кветіапіну. Об’єм розподілу препарату (Vd) = 10±4 л/кг маси тіла.

Метаболізм. Основний шлях метаболізму — печінковий за допомогою ізоферменту системи цитохрому P450 (CYP) 3А4. Основним метаболітом, що утворюється внаслідок цього процесу, є норкветіапін.

Кветіапін та деякі його метаболіти (включаючи норкветіапін) в умовах in vitro чинять слабку інгібуючу дію щодо ізоферментів CYP — 1А2, 2С9, 2С19, 2D6 и 3А4 (тільки за умови концентрації препарату, що в 5–50 разів перевищує таку, якої досягають при застосуванні доз препарату для людини в діапазоні 300—800 мг/добу).

Екскреція. Нирками з сечею екскретується ≈73% препарату у вигляді метаболітів, <1% — у вигляді незміненого препарату; 21% прийнятої дози препарату екскретується з калом. Т½ кветіапіну та норкветіапіну відповідно становить біля 7 та 12 год.

Фармакокінетичні параметри в особливих популяцій пацієнтів

Пацієнти з порушенням функції нирок (нирковою недостатністю). При кліренсі креатиніну <30 мл/хв концентрація препарату була в межах такої, що спостерігалася у здорових осіб.

Пацієнти з порушенням функції печінки (печінковою недостатністю). Кліренс препарату при порушенні функції печінки був нижчий на ≈30%. Оскільки кветіапін інтенсивно метаболізується в печінці, у пацієнтів із печінковою недостатністю можливе ↑ концентрації кветіапіну в плазмі крові, що потребує корекції дози.

Особи похилого віку. В осіб похилого віку кліренс кветіапіну ↓ на 40%.

ПОКАЗАННЯ

Кветирон:

— шизофренія;

— маніакальні епізоди в структурі біполярного розладу;

— середньотяжкі й тяжкі депресивні епізоди у структурі біполярного розладу.

Кветирон XR:

— терапія шизофренії, включаючи запобігання рецидивуванню у пацієнтів зі стабільним перебігом шизофренії, які отримують підтримувальну терапію Кветироном XR;

— біполярний розлад;

— супутня терапія при депресивних епізодах у пацієнтів із депресивними розладами з субоптимальною відповіддю на монотерапію антидепресантами.

Перед стартом терапії лікарю слід ретельно вивчити профіль безпеки препарату Кветирон XR.

ЗАСТОСУВАННЯ

Кветирон

Є різні схеми терапії для різних показань. Дозу препарату і тривалість курсу визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта залежно від наявних показань і тяжкості захворювання. Препарат для застосування per os. Препарат можна застосовувати незалежно від прийому їжі.

Дорослі

Курсова терапія при шизофренії. Кветіапін призначають 2 рази на добу. Добова доза в перші 4 доби терапії становить: 1-ша доба — 50 мг; 2-га доба — 100 мг; 3-тя доба — 200 мг, 4-та доба — 300 мг.

Починаючи з 4-ї доби, слід здійснювати підбір ефективної дози, що зазвичай знаходиться в межах 300–450 мг/добу.

Залежно від клінічного ефекту та індивідуальної переносимості препарату доза може варіювати в межах 150—750 мг/добу.

Максимальна рекомендована добова доза = 750 мг.

Курсова терапія маніакальних епізодів у структурі біполярного розладу. Кветіапін призначають 2 рази на добу. Добова доза в перші 4 доби терапії становить: 1-ша доба — 100 мг; 2-га доба — 200 мг; 3-тя доба — 300 мг, 4-та доба — 400 мг.

До 6-го дня терапії добова доза препарату може бути ↑ до 800 мг. ↑ добової дози не повинно перевищувати 200 мг/добу. Залежно від клінічного ефекту та індивідуальної переносимості, доза може варіювати в межах 200–800 мг/добу. Зазвичай ефективна доза = 400–800 мг/добу. Максимальна рекомендована добова доза = 800 мг.

Терапія при депресивних епізодах у структурі біполярного розладу. Кветіапін призначають 1 раз на добу на ніч. Добова доза в перші 4 доби терапії становить: 1-ша доба — 50 мг; 2-га доба — 100 мг; 3-тя доба — 200 мг, 4-та доба — 300 мг.

Рекомендована доза = 300 мг/добу. Максимальна рекомендована добова доза кветіапіну = 600 мг. Ефект кветіапіну як антидепресанта підтверджений при його застосуванні в дозах 300 та 600 мг/добу.

Пацієнти похилого віку. У пацієнтів похилого віку початкова доза кветіапіну = 25 мг/добу. Дозу слід ↑ щодня на 25–50 мг до досягнення ефективної дози, яка, ймовірно, буде нижчою, ніж у дорослих пацієнтів молодого віку.

Пацієнти з порушенням функції нирок (нирковою недостатністю). Корекція дози не потрібна.

Пацієнти з порушенням функції печінки (печінковою недостатністю).Кветіапін інтенсивно метаболізується в печінці. Тому слід дотримуватися обережності при застосуванні препарату у пацієнтів із печінковою недостатністю, особливо на початку терапії. Слід розпочинати терапію кветіапіном з дози 25 мг/добу та ↑ дозу щодня на 25–50 мг до досягнення ефективної дози.

Кветирон XR

Препарат слід застосовувати 1 раз на добу натще (не менш ніж за 1 год до прийому їжі). Таблетки ковтати цілими, не ламаючи, не подрібнюючи, не розжовуючи.

Дорослі

Терапія при шизофренії та середньотяжких і тяжких маніакальних епізодах у структурі біполярного розладу. Кветирон XR слід застосовувати не менше ніж за 1 год до прийому їжі.

Добова доза на початку терапії — 300 мг у 1-й день та 600 мг — на 2-й день.

Рекомендована добова доза = 600 мг. Але за наявності клінічного обґрунтування дозу можна ↑ до 800 мг/добу.

Корекція дози можлива в межах 400–800 мг/добу залежно від відповіді на терапію та переносимості препарату.

Терапія при депресивних епізодах у структурі біполярного розладу. Кветирон XR слід застосовувати перед сном 1 раз на добу. Добова доза в перші 4 доби терапії становить: 1-ша доба — 50 мг; 2-га доба — 100 мг; 3-тя доба — 200 мг, 4-та доба — 300 мг.

Рекомендована добова доза — 300 мг.

Додаткова перевага у групі застосування 600 мг/добу порівняно з групою 300 мг/добу не спостерігалася. У деяких пацієнтів доза 600 мг/добу може бути ефективною. Дози >300 мг/добу повинен призначати лікар з досвідом терапії біполярного розладу. У деяких пацієнтів в разі виникнення проблем, пов’язаних із непереносимістю препарату, слід розглянути питання про ↓ дози до мінімальної — 200 мг/добу.

Запобігання наступному епізоду при біполярному розладі. Для запобігання маніакальним, змішаним або депресивним епізодам у структурі біполярного розладу пацієнти, у яких спостерігалася відповідь на терапію препаратом Кветирон XR у разі невідкладного лікування при біполярному розладі, повинні продовжувати приймати препарат в тій самі дозі, що була призначена ввечері. Можлива кореція дози препарату Кветирон XR в межах діапазону доз 300–800 мг/добу, залежно від клінічної відповіді та індивідуальної переносимості препарату. Слід зазначити, що для проведення підтримувальної терапії необхідне застосування мінімальних ефективних доз.

Супутня терапія при депресивних епізодах при депресивних розладах. Кветирон XR слід приймати ввечері, перед сном. Добова доза на початку терапії становить 50 мг в 1-й та 2-й день і 150 мг — на 3-й та 4-й день.

При супутній терапії (з амітриптиліном, бупропіоном, циталопрамом, дулоксетином, есциталопрамом, флуоксетином, пароксетином, сертраліном та венлафаксином) антидепресивний ефект спостерігався при дозах 150 і 300 мг/добу та дозі 50 мг/добу. При застосуванні вищих доз є ризик розвитку побічних ефектів. Тому лікарю слід переконатися, що для терапії застосовується мінімальна ефективна доза, починаючи з 50 мг/добу. Потреба в ↑ дози з 150 до 300 мг/добу повинна ґрунтуватися на оцінці стану окремого пацієнта.

Перехід з препарату Кветирон, таблетки з негайним вивільненням діючої речовини. Для зручнішого дозування у пацієнтів, які застосовують окремі дози препарату Кветирон (таблетки з негайним вивільненням діючої речовини), можна перевести на Кветирон XR в еквівалентній загальній добовій дозі, яку приймають 1 раз на добу. Для забезпечення належної клінічної відповіді на терапію може бути необхідним період титрування дози.

Пацієнти похилого віку. Як і інші антипсихотичні лікарські засоби, Кветирон XR слід з обережністю застосовувати у пацієнтів похилого віку, особливо на початку лікування та підбору дози. Може знадобитися повільне титрування дози препарату Кветирон XR, а добова терапевтична доза може бути нижчою, ніж у дорослих пацієнтів молодого та середнього віку. Середній плазмовий кліренс кветіапіну був ↓ на 30–50% у пацієнтів похилого віку порівняно з дорослими пацієнтами молодого та середнього віку. Терапію у пацієнтів похилого віку слід розпочинати з дози 50 мг/добу. Дозу можна поступово ↑ на 50 мг/добу до досягнення ефективної дози залежно від відповіді пацієнта на терапію та індивідуальної переносимості лікування.

Пацієнтам похилого віку з депресивними епізодами при депресивних розладах застосування препарату слід розпочати з 50 мг/добу в перші 3 доби терапії, ↑ дозу до 100 мг/добу на 4-й день та до 150 мг/добу — на 8-й день. Слід застосовувати мінімальну ефективну дозу, починаючи з 50 мг/добу. Якщо, враховуючи оцінку стану здоров’я конкретного пацієнта, необхідно ↑ дози до 300 мг/добу, це слід робити не раніше ніж через 22 дні терапії.

Пацієнти з порушенням функції нирок (нирковою недостатністю). Корекція дози не потрібна.

Пацієнти з порушенням функції печінки (печінковою недостатністю).Кветіапін інтенсивно метаболізується в печінці. Тому препарат Кветирон XR слід застосовувати з обережністю у пацієнтів із відомими порушеннями функції печінки, особливо в початковий період підбору дози. Терапію у осіб з порушенням функції печінки слід розпочинати з дози 50 мг/добу. Дозу можна ↑ поступово, підвищуючи її на 50 мг/добу до досягнення ефективної дози залежно від клінічної відповіді та індивідуальної переносимості пацієнта.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату.

Поєднане застосування з інгібіторами цитохрому Р450, такими як антимікотичні препарати групи азолів, еритроміцин, кларитроміцин та нефазодон, а також інгібітори протеази ВІЛ (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ).

ПОБІЧНА ДІЯ

згідно з медичним словником регуляторної діяльності MedDRA, класифікація побічних реакцій за частотою така: дуже часто (≥1/10); часто (від ≥1/100 до <1/10); нечасто (від ≥1/1000 до <1/100); рідко (від ≥1/10 000 до <1/1000); дуже рідко (<1/10 000); частота невідома (у разі відсутності достатньої інформації).

Кветирон

З боку ЦНС: дуже часто — запаморочення, сонливість, головний боль, екстрапірамідні симптоми; часто — дизартрія, незвичайні та нічні кошмари, суїцидальні думки та поведінка, ↑ апетиту; нечасто — судоми, синдром неспокійних ніг, пізня дискінезія, знепритомнення; рідко — сомнамбулізм або подібні до нього явища.

З боку органа зору: часто — нечіткість зору.

З боку травного тракту: дуже часто — сухість у роті; часто — запор, диспепсія, блювота; нечасто — дисфагія; рідко — кишкова непрохідність/ілеус, панкреатит.

З боку системи кровотворення: часто — лейкопенія, ↓ кількості нейтрофілів, ↑ кількості еозинофілів; нечасто — тромбоцитопенія, ↓ кількості тромбоцитів, анемія; рідко — агранулоцитоз; частота невідома — нейтропенія.

З боку серцево-судинної системи: часто — тахікардія; ортостатична гіпотензія, пальпітація; нечасто — брадикардія, подовження інтервалу Q—T; рідко — венозна тромбоемболія.

З боку дихальної системи: часто — задишка; нечасто — риніт.

З боку нирок та сечовивідних шляхів: нечасто — затримка сечі.

З боку печінки та жовчовивідних шляхів: рідко — жовтяниця, гепатит.

З боку імунної системи: нечасто — реакції гіперчутливості; дуже рідко — анафілактичні реакції.

З боку репродуктивної системи: нечасто — сексуальна дисфункція; рідко — пріапізм, галакторея, розлади менструального циклу.

З боку шкіри та підшкірних тканин: дуже рідко — ангіоневротичний набряк, синдром Стівенса — Джонсона.

З боку скелетно-м’язової системи та сполучної тканини: дуже рідко — рабдоміоліз.

Порушення метаболізму та харчування: нечасто — цукровий діабет.

Зміна показників лабораторних та інструментальних методів дослідження: дуже часто — ↑ концентрації ТГ, ↑ концентрації загального ХС (в основному за рахунок ХС ЛПНЩ), ↓ концентрації ХС ЛПВЩ, ↑ маси тіла, ↓ концентрації гемоглобіну; часто — ↑ активності АлАТ, γ-глутамілтранспептидази, гіперглікемія, ↑ концентрації пролактину в плазмі крові, ↓ концентрації загального та вільного Т4, ↓ концентрації загального Т3, ↑ концентрації ТТГ; нечасто — ↑ активності АсАТ, ↓ концентрації вільного Т3, гіпонатріємія; рідко — ↑ активності КФК; дуже рідко — синдром неадекватної секреції антидіуретичного гормону.

Загальні розлади: дуже часто — синдром відміни; часто — незначна астенія, дратівливість, периферичні набряки, гарячка; рідко — злоякісний нейролептичний синдром, гіпотермія; частота невідома — синдром відміни у новонарождених.

Кветирон XR. При застосуванні кветіапіну найчастіше повідомлялося про такі небажані реакції: сонливість, запаморочення, сухість у роті, астенія легкого ступеня, запор, тахікардія, ортостатична гіпотензія та диспепсія.

Як і при застосуванні інших антипсихотиків, застосування кветіапіну супроводжувалося ↑ маси тіла, синкопальними станами, злоякісним нейролептичним синдромом, лейкопенією та периферичними набряками.

З боку крові та лімфатичної системи: лейкопенія, еозинофілія, тромбоцитопенія, нейтропенія, анемія, агранулоцитоз.

З боку імунної системи: гіперчутливість, анафілактична реакція.

З боку ендокринної системи: гіперпролактинемія, гіпотиреоїдизм, неадекватність секреції антидіуретичного гормону.

Порушення метаболізму та харчування: підвищення апетиту, гіпонатріємія, цукровий діабет, метаболічний синдром.

Психічні розлади: незвичайні сни та нічні кошмари, суїцидальні думки та поведінка, сомнамбулізм та пов’язані з цим реакції, такі як розмови уві сні, розлади харчової поведінки уві сні.

З боку нервової системи: запаморочення, сонливість, головний біль, синкопе, екстрапірамідні симптоми, дизартрія, судоми, епілепсія, синдром неспокійних ніг, пізня дискінезія.

З боку органа зору: нечіткість зору.

З боку серцево-судинної системи: тахікардія, ортостатична гіпотензія, венозна тромбоемболія, пальпітація.

З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: риніт, задишка.

З боку травної системи: сухість у роті, запор, диспепсія, дисфагія, блювання, панкреатит, кишкова непрохідність.

З боку гепатобіліарної системи: жовтяниця, гепатит.

З боку шкіри та підшкірних тканин: ангіоневротичний набряк, синдром Стівенса — Джонсона, мультиформна еритема, токсичний епідермальний некроліз.

З боку кістково-м’язової системи та сполучної тканини: рабдоміоліз.

З боку репродуктивної системи та молочних залоз: сексуальна дисфункція, пріапізм, галакторея, набряки молочних залоз, менструальні розлади. Синдром відміни у новонароджених.

Загальні розлади та порушення в місці ін’єкції: симптоми відміни (припинення застосування), легка астенія, периферичний набряк, дратівливість, злоякісний нейролептичний синдром, пірексія, гіпотермія.

Зміна показників лабораторних та інструментальних методів дослідження: ↑ рівня ТГ у плазмі крові, ↑ рівня загального ХС (переважно ХС ЛПНЩ), ↓ рівня ХС ЛПВЩ, ↑ маси тіла, ↓ рівня гемоглобіну, ↑ рівня АлАТ, АсАТ у плазмі крові, ↓ кількості нейтрофілів, ↑ вмісту глюкози у крові до гіперглікемічних рівнів, ↑ рівня γ-глутамілтранспептидази, ↓ кількості тромбоцитів, подовження інтервалу Q–T, ↑ рівня КФК у крові.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

суїцид/суїцидальні думки або клінічне погіршення. Депресивний епізод у структурі біполярного розладу пов’язаний із підвищеним ризиком виникнення суїцидальних думок, самоушкодження та суїциду (подій, пов’язаних із суїцидом). Цей ризик зберігається до моменту настання вираженої ремісії. З огляду на те що до поліпшення стану пацієнта від початку терапії може пройти декілька тижнів і більше, пацієнти повинні перебувати під пильним медичним наглядом до настання поліпшення. За даними загальноприйнятого клінічного досвіду, ризик суїциду може ↑ на ранніх стадіях ремісії.

Інші психічні розлади, з метою лікування яких призначають кветіапін, також пов’язані з підвищеним ризиком подій, пов’язаних із суїцидом. Крім того, такі стани можуть бути коморбідними з епізодом депресії. Таким чином, слід вживати запобіжних заходів, що застосовуються при терапії пацієнтів з епізодом депресії і у разі терапії пацієнтів з іншими психічними розладами.

При різкому припиненні терапії кветіапіном необхідно брати до уваги потенційний ризик розвитку подій, пов’язаних із суїцидом.

Пацієнти з суїцидальними подіями в анамнезі, а також особи, які чітко та однозначно висловлюють суїцидальні думки перед початком терапії, належать до групи підвищеного ризику суїцидальних намірів та суїцидальних спроб і потребують ретельного спостереження у процесі терапії. За даними клінічних досліджень у пацієнтів суїцид виникав у 3% випадків при застосуванні кветіапіну проти 0% при застосуванні плацебо у осіб віком ≤25 років.

У проведеному Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) метааналізі плацебо-контрольованих досліджень антидепресантів, що узагальнює дані ≈4400 дітей та підлітків і 7700 дорослих пацієнтів із психічними розладами, виявлено підвищений ризик суїцидальної поведінки на тлі застосування антидепресантів порівняно з плацебо у дітей, підлітків та дорослих пацієнтів віком ≤25 років. Цей метааналіз не включав досліджень, де застосовували кветіапін.

Сонливість. Під час терапії кветіапіном можлива сонливість та пов’язані з нею симптоми, наприклад седація. У клінічних дослідженнях за участю пацієнтів із депресивними епізодами у структурі біполярного розладу сонливість, як правило, розвивалася протягом перших трьох діб терапії. Вираженість цієї побічної дії в основному була незначною чи помірною. При розвитку вираженої сонливості пацієнтам із депресивними епізодами у структурі біполярного розладу слід частіше відвідувати лікаря протягом 2 тиж з моменту появи сонливості або до зменшення вираженості симптомів. У деяких випадках може знадобитися припинення терапії кветіапіном.

Запаморочення. Терапія кветіапіном може викликати ортостатичну гіпотензію і внаслідок цього запаморочення, що виникає зазвичай в початковий період підбору дози. Запаморочення може ↑ ризик випадкових травм (падінь), особливо у пацієнтів літнього віку. Тому пацієнтам слід проявляти обережність на початку прийому препарату.

Пацієнти з серцево-судинними захворюваннями . Слід дотримуватися обережності при призначенні кветіапіну пацієнтам із серцево-судинними й цереброваскулярними захворюваннями та іншими станами, що призводять до гіпотензії. На фоні терапії кветіапіном може виникати ортостатична гіпотензія, особливо під час підбору дози на початку терапії. При виникненні ортостатичної гіпотензії може знадобитися ↓ дози або більш повільне її ↑.

Подовження інтервалу Q–T. Взаємозв’язку між прийомом кветіапіну та стійким ↑ абсолютної величини інтервалу Q–T не встановлено. Однак подовження інтервалу Q–T спостерігалося при передозуванні кветіапіну (див. ПЕРЕДОЗУВАННЯ). Слід дотримуватися обережності при призначенні кветіапіну, як й інших антипсихотичних препаратів, пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, у яких раніше спостерігалося подовження інтервалу Q–T. Також необхідно дотримуватися обережності при призначенні кветіапіну одночасно з препаратами, що подовжують інтервал Q–Tc, іншими нейролептиками, особливо в осіб похилого віку, пацієнтів із синдромом вродженого подовження інтервалу Q—T, хронічною серцевою недостатністю, гіпертрофією міокарда, гіпокаліємією чи гіпомагніємією (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ).

Венозна тромбоемболія. На фоні прийому нейролептиків відзначали випадки венозної тромбоемболії. До початку і під час терапії антипсихотичними препаратами, в тому числі кветіапіном, слід оцінити фактори ризику і вжити профілактичних заходів.

Судомні напади. Не виявлено відмінностей в частоті розвитку судом у пацієнтів, що приймали кветіапін або плацебо. Однак, як і при терапії іншими антипсихотичними лікарськими засобами, рекомендується дотримуватися обережності при лікуванні пацієнтів з наявними судомними нападами в анамнезі (див. Побічна дія),

Екстрапірамідні симптоми. Відзначено ↑ частоти виникнення екстрапірамідних розладів у дорослих пацієнтів із депресивними епізодами у структурі біполярного розладу при прийомі кветіапіну з приводу депресії порівняно з плацебо.

Пізня дискінезія. Існує імовірність ↑ ризику розвитку пізньої дискінезії при ↑ тривалості терапії та загальної кумулятивної дози препарату. Проте пізня дискінезія може розвинутися і після відносно короткого курсу терапії низькими дозами препарату. Незважаючи на те що поширеність пізньої дискінезії вища серед пацієнтів літнього, особливо похилого віку, неможливо оцінити ймовірність її розвитку у різних хворих. Терапія антипсихотичними препаратами може пригнічувати (частково) симптоми і тим самим приховувати основний процес.

У разі розвитку симптомів пізньої дискінезії рекомендується ↓ дозу препарату або поступово його відмінити.

Злоякісний нейролептичний синдром. На фоні застосування антипсихотичних препаратів, в тому числі кветіапіну, може розвиватися злоякісний нейролептичний синдром. Клінічні прояви синдрому включають гіпертермію, змінений ментальний статус, м’язову ригідність, лабільність вегетативної нервової системи, ↑ активності КФК. У таких випадках необхідно скасувати кветіапін та провести відповідну терапію.

Тяжка нейтропенія та агранулоцитоз. У короткострокових плацебо-контрольованих клінічних дослідженнях монотерапії кветіапіном нечасто спостерігалися випадки тяжкої нейтропенії (кількість нейтрофілів <0,5 · 109/л) без проявів інфекційного процесу. Повідомлялося про розвиток агранулоцитозу (тяжкої нейтропенії, що асоціювалася з інфекціями) у пацієнтів, які отримували кветіапін у рамках клінічних досліджень (рідко), а також при постмаркетинговому застосуванні (в тому числі з летальним кінцем).

Більшість випадків тяжкої нейтропенії виникало через кілька місяців після початку терапії кветіапіном. Дозозалежного ефекту не виявлено. Лейкопенія та/чи нейтропенія зникали після припинення терапії кветіапіном. Можливим фактором ризику для виникнення нейтропенії є попереднє зменшення кількості лейкоцитів та випадки лікарсько-індукованої нейтропенії в анамнезі.

Розвиток агранулоцитозу виявляли і у пацієнтів без наявності факторів ризику. Слід враховувати можливість розвитку нейтропенії у пацієнтів з інфекцією, особливо у разі відсутності очевидних факторів, або у пацієнтів з ідіопатичною лихоманкою; у разі вищенаведених випадків слід лікувати відповідно до клінічних рекомендацій.

У пацієнтів із кількістю нейтрофілів <1,0 · 109/л прийом кветіапіну слід припинити. Пацієнта необхідно спостерігати для виявлення можливих симптомів інфекції та контролювати рівень нейтрофілів (до перевищення рівня 1,5 · 109/л).

Гіперглікемія. На фоні застосування кветіапіну можливий розвиток гіперглікемії: ↑ концентрації глюкози крові натще ≥126 мг/дл (≥7,0 ммоль/л) або глюкози крові після прийому їжі ≥200 мг/дл (≥11,1 ммоль/л) хоча б при одноразовому визначенні або загостренні цукрового діабету, що іноді супроводжується кетоацидозом або комою, у пацієнтів із цукровим діабетом в анамнезі. Рекомендується регулярний контроль маси тіла та симптомів гіперглікемії, таких як полідипсія, поліурія, поліфагія та слабкість, у пацієнтів, які приймають нейролептики, в тому числі кветіапін. Рекомендується клінічне спостереження пацієнтів з цукровим діабетом, з факторами ризику розвитку цукрового діабету.

Гіперхолестеринемія. На фоні прийому кветіапіну можливе ↑ концентрації ТГ і ХС, а також ↓ концентрації ЛПВЩ.

Порушення метаболізму та харчування. ↑ маси тіла, ↑ рівня глюкози та ліпідів в крові у деяких пацієнтів можуть призвести до погіршення метаболічного профілю, що потребує відповідного спостереження. Можливе безсимптомне ↑ (≥3 значень верхньої межі норми при вимірюванні в будь-який час) активності АлАТ, АсАТ та γ-глутамілтранспептидази у плазмі крові, як правило, зворотне на фоні довготривалого застосування кветіапіну.

Маса тіла. В результаті проведення 6-тижневого плацебо-контрольованого клінічного дослідження кветіапіну спостерігалося ↑ маси тіла пацієнтів на >7% під час проведення терапії кветіапіном шизофренії (у 23% пацієнтів групи кветіапіну порівняно з 6% пацієнтів групи плацебо), при монотерапії манії (у 21% пацієнтів групи кветіапіну порівняно з 7% пацієнтів групи плацебо), а в складі комбінованої терапії — у 13% пацієнтів групи, яка отримували кветіапін, порівняно з 4% в групі плацебо. Під час терапії при депресивних епізодах у складі біполярного розладу спостерігалося ↑ маси тіла у 8% пацієнтів, які отримували кветіапін, порівняно з 2% пацієнтів з групи, яка отримувала плацебо. У зв’язку з цим слід проводити базовий та регулярний моніторинг маси тіла пацієнтів.

Гострі реакції, пов’язані з припиненням застосування препарату. При раптовій відміні кветіапіну можуть виникати такі гострі реакції (синдром відміни) — нудота, блювання, безсоння, головний біль, запаморочення та дратівливість. Тому припинення застосування препарату рекомендується проводити поступово протягом як мінімум 1 або 2 тиж.

Пацієнти похилого віку з деменцією. Кветіапін не показаний для лікування при психозах, пов’язаних з деменцією.

Деякі атипові нейролептики в рандомізованих плацебо-контрольованих дослідженнях приблизно в 3 рази ↑ ризик розвитку цереброваскулярних ускладнень у пацієнтів з деменцією. Механізм цього ↑ ризику не вивчений. Аналогічний ризик ↑ частоти цереброваскулярних ускладнень не може бути виключений для інших антипсихотичних лікарських засобів або інших груп пацієнтів. Кветіапін слід застосовувати з обережністю у пацієнтів з наявністю ризику розвитку інсульту.

Аналіз застосування атипових нейролептиків у терапії при психозах, пов’язаних із деменцією пацієнтів похилого віку, виявив ↑ смертності у групі пацієнтів, які отримували препарати цієї групи, порівняно з групою плацебо.

Порушення функції печінки. У разі розвитку жовтяниці застосування кветіапіну слід припинити.

Дисфагія. Дисфагія та аспірація спостерігалися при терапії кветіапіном. Причинно-наслідковий зв’язок виникнення аспіраційної пневмонії з прийомом кветіапіну не встановлено. Однак слід дотримуватися обережності при призначенні препарату пацієнтам із ризиком виникнення аспіраційної пневмонії.

Запор та кишкова непрохідність. Запор є фактором ризику кишкової непрохідності. На фоні застосування кветіапіну виникали запор та кишкова непрохідність, включаючи випадки з летальним кінцем у пацієнтів групи високого ризику розвитку кишкової непрохідності, які приймають багато супутніх лікарських засобів, що ↓ моторику кишечнику, навіть за відсутності скарг на наявність запору.

Панкреатит. Під час клінічних досліджень, постмаркетингових досліджень та постмаркетингового застосування відзначали випадки панкреатиту, проте причинно-наслідковий зв’язок щодо застосуванням препарату не встановлений. У постмаркетингових повідомленнях зазначено, що у багатьох пацієнтів були наявні фактори ризику розвитку панкреатиту, такі як ↑ концентрації ТГ, холелітіаз та вживання алкоголю.

Застосування в період вагітності та годування грудьми. Безпека та ефективність кветіапіну у вагітних не встановлені. Тому у період вагітності кветіапін можна застосовувати тільки у тому разі, якщо очікувана користь для жінки перевищує потенційний ризик для плода.

При застосуванні антипсихотичних препаратів, в тому числі кветіапіну, в III триместр вагітності у новонароджених є ризик розвитку побічних реакцій різного ступеня тяжкості й тривалості, включаючи екстрапірамідні симптоми або синдром відміни. Повідомлялося про збудження, гіпертонію, гіпотонію, тремор, сонливість, респіраторний дистрес-синдром або порушення вигодовування. У зв’язку з цим слід ретельно спостерігати за станом новонародженого.

Є повідомлення про екскрецію кветіапіну з грудним молоком, проте ступінь екскреції не встановлений. Слід уникати грудного вигодовування під час прийому препарату.

Діти та підлітки (віком 10—18 років). Кветіапін не показаний для застосування у дітей та підлітків віком до 18 років у зв’язку з недостатньою інформацією щодо застосування в цій віковій групі. За результатами клінічних досліджень деякі побічні ефекти (↑ апетиту, ↑ концентрації пролактину в плазмі крові та екстрапірамідні симптоми) у дітей та підлітків спостерігалися з вищою частотою, ніж у дорослих пацієнтів. Також спостерігалося ↑ АТ, що не відзначали у дорослих пацієнтів. У дітей та підлітків також виникала зміна функції щитоподібної залози.

Вплив на ріст, статеве дозрівання, розумовий розвиток та поведінкові реакції при тривалому застосуванні (≥26 тиж) кветіапіну не вивчався.

У плацебо-контрольованих дослідженнях у дітей та підлітків із шизофренією та маніакальними епізодами у структурі біполярного розладу частота екстрапірамідних симптомів була вищою при застосуванні кветіапіну порівняно з плацебо.

Вплив на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами. Внаслідок дії на ЦНС кветіапін може впливати на швидкість реакції та викликати сонливість. Тому в період лікування пацієнтам не рекомендується керувати транспортними засобами та працювати з механізмами, що потребують підвищеної концентрації уваги.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

слід дотримуватися обережності при комбінованому застосуванні кветіапіну з іншими препаратами, що впливають на ЦНС, а також з етанолом (алкоголем). Ізофермент CYP 3А4 є основним ізоферментом, що відповідає за метаболізм кветіапіну. У здорових добровольців одночасне застосування кветіапіну (в дозі 25 мг) з кетоконазолом, інгібітором CYP 3A4, призводило до ↑ AUC кветіапіну в 5–8 разів.

Тому поєднане застосування кветіапіну та інгібіторів CYP 3A4 протипоказане. Також не рекомендується приймати кветіапін із грейпфрутовим соком.

У фармакокінетичному дослідженні з багаторазовим прийомом кветіапіну до або одночасно з прийомом карбамазепіну продемонстровано значне ↑ кліренсу кветіапіну та, відповідно, ↓ AUC на 13%, порівняно з прийомом кветіапіну без карбамазепіну. У деяких пацієнтів ↓ AUC було ще більш вираженим. Така взаємодія супроводжується ↓ концентрації кветіапіну в плазмі крові й може знижувати ефективність терапії кветіапіном. Поєднане застосування кветіапіну з фенітоїном, іншим індуктором цитохрому P450, супроводжувалося ще більш вираженим (на ≈450%) ↑ кліренсу кветіапіну. Застосування кветіапіну пацієнтами, які отримують індуктори цитохрому P450, можливо лише в тому разі, якщо очікувана користь від терапії кветіапіном перевищує ризик, пов’язаний зі скасуванням препарату — індуктора цитохрому P450. Зміна дози препаратів — індукторів цитохрому P450 має бути поступовою. За необхідності можливе їх заміщення препаратами, що не індукують цитохром P450 (наприклад препаратами вальпроєвої кислоти).

Фармакокінетика кветіапіну істотно не змінювалася при одночасному застосуванні з антидепресантами іміпраміном (інгібітор CYP 2D6) або флуоксетином (інгібітор CYP 3A4 та CYP 2D6).

Фармакокінетика кветіапіну істотно не змінюється при одночасному застосуванні з антипсихотичними лікарськими засобами рисперидоном або галоперидолом. Однак поєднаний прийом кветіапіну та тіоридазину призводив до ↑ кліренсу кветіапіну приблизно на 70%.

Фармакокінетика кветіапіну істотно не змінюється при одночасному застосуванні з циметидином.

При одноразовому застосуванні 2 мг лоразепаму на фоні прийому кветіапіну в дозі 250 мг 2 рази на добу кліренс лоразепаму ↓ на ≈20%.

Фармакокінетика літію не змінюється при одночасному застосуванні із кветіапіном.

У групах пацієнтів, які приймають одночасно препарати, що містять кветіапін та вальпроєву кислоту, в тому числі у вигляді пролонгованої лікарської форми, а також комбінацію вальпроату з кветіапіном, зареєстровані випадки вищого рівня лейкопенії та нейтропенії порівняно з групами монотерапії.

Фармакокінетичні дослідження щодо вивчення взаємодії кветіапіну з препаратами, що застосовуються для лікування при серцево-судинних захворюваннях, не проводилися.

Слід дотримуватися обережності при комбінованому застосуванні кветіапіну та препаратів, що подовжують інтервал Q–Tc, в тому числі антиаритмічних препаратів класу IА (наприклад хінідин, прокаїнамід), або класу III (наприклад аміодарон, соталол), антибіотиків (наприклад гатифлоксацин, моксифлоксацин), або інші препарати, що подовжують інтервал Q–Tc (наприклад, пентамідин та ін). При застосуванні кветіапіну зафіксовані випадки подовження інтервалу Q–Tc у пацієнтів із супутніми захворюваннями; в осіб, які приймають препарати, що викликають дисбаланс електролітів або подовжують інтервал Q–Tc, а також при передозуванні кветіапіну.

У пацієнтів, які приймали кветіапін, реєстрували хибнопозитивні результати скринінг-тестів на виявлення метадону та трициклічних антидепресантів методом імуноферментного аналізу. Для підтвердження результатів скринінгу рекомендується проведення хроматографічного дослідження.

ПЕРЕДОЗУВАННЯ

є повідомлення про виживаність пацієнта при гострому передозуванні до 30 г кветіапіну. Більшість пацієнтів із передозуванням не повідомляли про побічні явища чи вони повністю одужували після таких явищ. Повідомлялося про смерть під час клінічного дослідження після передозування 13,6 г кветіапіну. Повідомлення про передозування кветіапіну, що призводили до смерті або коми, або подовження інтервалу Q–T, вкрай рідкісні.

Симптоми. Ознаки та симптоми передозування є наслідком посилення відомих фармакологічних ефектів препарату, таких як сонливість та седація, тахікардія та артеріальна гіпотензія.

Передозування може призвести до подовження інтервалу Q–T, судом, епілептичного статусу, рабдоміолізу, пригнічення дихання, затримки сечі, сплутаності свідомості, марення та/чи порушення свідомості, коми та летального кінця.

У пацієнтів із наявним тяжким серцево-судинним захворюванням може бути підвищений ризик появи ефектів передозування.

Терапія. Специфічний антидот відсутній. У разі вираженої інтоксикації необхідно проводити інтенсивну симптоматичну медикаментозну терапію, а також відновлювати та контролювати прохідність дихальних шляхів, адекватну вентиляцію та оксигенацію, діяльність серцево-судинної системи.

Щодо цієї ситуації в опублікованих повідомленнях описуються випадки усунення серйозних реакцій з боку ЦНС, включаючи кому та делірій, при в/в введенні фізостигміну (1–2 мг) з безперервним моніторингом ЕКГ. Але цю терапію не рекомендують як стандартну у зв’язку з негативними ефектами фізостигміну щодо серцевої провідності. Фізостигмін можна застосовувати тільки за відсутності аберацій на ЕКГ. Не можна застосовувати фізостигмін за наявності аритмії, блокади серця будь-якого ступеня чи розширення комплексу QRS.

У разі передозування кветіапіну та стійкої гіпотензії необхідно вжити відповідних заходів, таких як в/в введення рідини та/чи симпатоміметиків.

Слід уникати застосування адреналіну та дофаміну, оскільки стимуляція β-адренорецепторів може погіршити стан при артеріальній гіпотензії в умовах блокади α-адренорецепторів, викликаної кветіапіном.

У разі передозування можливе промивання шлунка (при тяжкому передозуванні — після інтубації, якщо пацієнт втратив свідомість), але не пізніше ніж через 1 год після прийому препарату; застосування активованого вугілля із проносним засобом.

Ретельний медичний контроль за станом здоров’я пацієнта повинен тривати до його повного одужання.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

при температурі не вище 25 °С.

ІНСТРУКЦІЯ МОЗ

Дата додавання: 10.02.2020 р.

© Компендиум 2019

Ціни на КВЕТИРОН в містах України

Вінниця 127.77 грн./уп.

КВЕТИРОН 25 табл. в/плівк. обол. 25 мг № 30, Acino ..... 121.5 грн./уп.
«АПТЕКА БАМ» Вінниця, шосе Хмельницьке, 108А, тел.: +380981858361

Дніпро 129.11 грн./уп.

КВЕТИРОН 25 табл. в/плівк. обол. 25 мг № 30, Acino ..... 119.8 грн./уп.
«АПТЕКИ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ» Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 19, тел.: +380962446919

Житомир 125.05 грн./уп.

КВЕТИРОН 25 табл. в/плівк. обол. 25 мг № 30, Acino ..... 117.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Житомир, вул. Шухевича Романа, 9, тел.: +380412555057

Запоріжжя 129.36 грн./уп.

КВЕТИРОН 25 табл. в/плівк. обол. 25 мг № 30, Acino ..... 122.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Запоріжжя, просп. Соборний, 6, тел.: +380632276128

Івано-Франківск 131.59 грн./уп.

КВЕТИРОН 25 табл. в/плівк. обол. 25 мг № 30, Acino ..... 121.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Івано-Франківськ, вул. Тичини Павла, 1, тел.: +380342730623

Київ 135.77 грн./уп.

КВЕТИРОН 25 табл. в/плівк. обол. 25 мг № 30, Acino ..... 122.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Київ, вул. Золотоустівська, 44/22

Кропивницький 128.39 грн./уп.

КВЕТИРОН 25 табл. в/плівк. обол. 25 мг № 30, Acino ..... 119.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Кропивницький, вул. Преображенська, 84, тел.: +380522242597

Луцьк 129.91 грн./уп.

КВЕТИРОН 25 табл. в/плівк. обол. 25 мг № 30, Acino ..... 123.43 грн./уп.
«ЕКО АПТЕКА» Ківерці, вул. Соборності, 23, тел.: +380503886817

Львів 141.14 грн./уп.

КВЕТИРОН 25 табл. в/плівк. обол. 25 мг № 30, Acino ..... 122.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Львів, вул. Петлюри, 2, тел.: +380322928619

Миколаїв 130.57 грн./уп.

КВЕТИРОН 25 табл. в/плівк. обол. 25 мг № 30, Acino ..... 112.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Миколаїв, вул. Південна, 39, тел.: +380512223196

Одеса 140.73 грн./уп.

КВЕТИРОН 25 табл. в/плівк. обол. 25 мг № 30, Acino ..... 115.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Одеса, бульв. італьїанський, 11

Полтава 128.01 грн./уп.

КВЕТИРОН 25 табл. в/плівк. обол. 25 мг № 30, Acino ..... 121.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Полтава, вул. Чураївни, 3/2, тел.: +380631867589

Рівне 127.93 грн./уп.

КВЕТИРОН 25 табл. в/плівк. обол. 25 мг № 30, Acino ..... 121.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Рівне, вул. Богоявлінська, 30, тел.: +380362460595

Суми 125.38 грн./уп.

КВЕТИРОН 25 табл. в/плівк. обол. 25 мг № 30, Acino ..... 119.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Суми, вул. Леваневського, 26, тел.: +380630346070

Тернопіль 132.48 грн./уп.

КВЕТИРОН 25 табл. в/плівк. обол. 25 мг № 30, Acino ..... 111.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Тернопіль, вул. Мира, 11, тел.: +380634851370

Ужгород 139.74 грн./уп.

КВЕТИРОН 25 табл. в/плівк. обол. 25 мг № 30, Acino ..... 116.5 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Ужгород, вул. 8-го Березня, 30, тел.: +380312662062

Харків 126.28 грн./уп.

КВЕТИРОН 25 табл. в/плівк. обол. 25 мг № 30, Acino ..... 114.9 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Харків, просп. Ювілейний, 89, тел.: +380630346066

Херсон 127.12 грн./уп.

КВЕТИРОН 25 табл. в/плівк. обол. 25 мг № 30, Acino ..... 117.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Херсон, вул. Лавренева, 3А

Хмельницький 133.6 грн./уп.

КВЕТИРОН 25 табл. в/плівк. обол. 25 мг № 30, Acino ..... 116.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 71, тел.: +380382650845

Черкаси 127 грн./уп.

КВЕТИРОН 25 табл. в/плівк. обол. 25 мг № 30, Acino ..... 122.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Черкаси, вул. Небесної Сотні, 35, тел.: +380472321822

Чернігів 129.03 грн./уп.

КВЕТИРОН 25 табл. в/плівк. обол. 25 мг № 30, Acino ..... 123.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Чернігів, просп. Перемоги, 18, тел.: +380462641094

Чернівці 141.63 грн./уп.

КВЕТИРОН 25 табл. в/плівк. обол. 25 мг № 30, Acino ..... 116.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Чернівці, вул. Комарова, 13Б, тел.: +380372514777

Developed by Maxim Levchenko