Все аптеки Украины

Глоду плоди (Hawthorn Fruits) (270823) - інструкція із застосування ATC-класифікація

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
  • Аналоги
Глоду плоди (Hawthorn Fruits)
Виробник
Форма випуску
Плоди
Дозування
50 г
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Реєстраційне посвідчення
UA/2121/01/01 від 25.05.2017
Міжнародна назва

Глоду плоди інструкція із застосування

Склад

Плоди глоду - 50 г

Актуальна інформація

Глоду плоди застосовуються в терапії різноманітних функціональних розладів серцевої діяльності, ангіоневрозів, у комплексному лікуванні миголивої аритмії та пароксизмальної тахікардії (інструкція МОЗ України). Згідно з АТС-класифікацією глоду плоди належать до інших кардіологічних препаратів, глікозидів глоду.

Глоду плоди: характеристики рослинної лікарської сировини

Згідно з Державною Фармакопеєю України лікарською сировиною служать плоди наступних видів глоду: глід одноматочковий (Crataegus monogyna) та глід згладжений, або звичайний (Crataegus laevigata або Crataegus oxyacantha). Глід (Crataegus) — представник родини розові (Rosaceae). Це деревовидна рослина (чагарник або невелике дерево) висотою до 3–5 м. Його гілки вкриті великими прямими колючками; листя зворотнояйцеподібне, короткочерешкове; квітки білі, зібрані у щиткоподібне суцвіття. Плоди глоду невеликі, яблукоподібні, червоного кольору, дозрівають у вересні–жовтні (Котуков Г.Н., 1974). У плодах глоду містяться органічні кислоти (урсолова, аскорбінова, олеанова, кратегусова, хлорогенова та кавова), фенольні сполуки (у тому числі лейкоантоціани, катехіни, сапоніни та флавоноїди (наприклад кверцитрин), флавоноловий глікозид гіперозид), дубильні речовини, холін, сорбіт, пектинові речовини, фруктоза, мікро- та макроелементи (Котуков Г.Н., 1974; Мацку Я., Крейча И., 1981; Скрыпник Л.Н. и соавт., 2020). Виявлено високий вміст у глоду плодах фенольних сполук (до 15,9 мг/г), лейкоантоціанів (до 1,5 мг/г), танінів (до 6,5 мг/г), катехінів (до 4,1 мг/г), флавоноїдів (до 6,0 мг/г), аскорбінової кислоти (до 49,3 мг%). Що стосується мікро- та макроелементного складу, то виявлено високий вміст кальцію, заліза та цинку. Також у даній рослинній лікарській сировині містяться марганець, нікель, бром, рубідій (Скрыпник Л.Н. и соавт., 2020). Антоціани (3-галактозид, 3-глюкозид, 3-арабінозид та 3-ксилозид), що містяться у плодах глоду, виявляють антиоксидантну, протизапальну, цитотоксичну активність. Вміст цих речовин становить 0,125–0,620 г на 100 г свіжих плодів (Дейнека В.И. и соавт., 2014).

Глоду плоди: застосування у народній медицині

У народній медицині плоди глоду протягом багатьох років застосовуються в лікуванні запаморочення, безсоння, серцевих захворювань, АГ, у якості кардіотонічного засобу. Також їх рекомендують вживати в якості стимулюючого засобу ослабленим хворим, після тяжких інфекцій (Котуков Г.Н., 1974). У I ст. н.е. Педаній Діоскорид (давньогрецький лікар, фармаколог та натураліст, один із засновників ботаніки та фармакогнозії) описав застосування глоду в лікуванні серцево-судинних захворювань (Wu M. et al., 2020). У китайській народній медицині плоди застосовувалися у лікуванні торакалгії, розладів травлення, гематохезії (наявність незміненої крові в калових масах при кровотечах із нижніх відділів ШКТ) (Wu M. et al., 2020).

Глоду плоди: фармакологічні ефекти

Біологічно активні речовини, що містяться у плодах глоду, виявляють різноманітні фармакологічні ефекти, у тому числі антиоксидантний, антиагрегантний, позитивний інотропний, протизапальний, ендотеліопротекторний, антиаритмічний, антигіпертензивний, гіполіпідемічний. Сьогодні у всьому світі у більш ніж 1 млрд людей відмічається підвищений АТ. Частота виявлення АГ продовжує підвищуватися: за прогнозами експертів, до 2025 р. дане захворювання буде виявлено у 1,6 млрд осіб. Незважаючи на значні досягнення в лікуванні АГ, більшість пацієнтів не досягають рекомендованого рівня АТ за допомогою препаратів 1-ї лінії. Глоду плоди виявляють помірний антигіпертензивний ефект. У клінічних дослідженнях підтверджена доцільність його включення у комплексну терапію АГ, у тому числі для пацієнтів з коморбідною патологією. Так, у результаті клінічного дослідження продемонстрований гіпотензивний ефект глоду плодів у пацієнтів із АГ та цукровим діабетом 2-го типу. У результаті іншого рандомізованого клінічного дослідження підтверджені як антигіпертензивний, так і протитривожний ефект глоду плодів у пацієнтів із АГ (Wang J. et al., 2013). У результаті досліджень встановлено гіполіпідемічний ефект плодів глоду. Так, зафіксовано зниження рівня як загального ХС, так і ЛПНЩ та аполіпопротеїну В (апоВ — саме цей ліпопротеїн вважається основним маркером розвитку атеросклерозу, його високий рівень достовірно корелює з високим ризиком інфаркту міокарда). Біологічно активні речовини плодів глоду знижують рівень ХС у сироватці крові за допомогою декількох механізмів. Так, у результаті досліджень in vitro встановлено інгібування абсорбції ХС, опосередковане пригніченням активності ферменту лецитинхолестеринацилтрансферази. Фракція флавоноїдів плодів глоду чинить інгібуючу дію на абсорбцію тригліцеридів та глюкози. Біологічно активні речовини, які містяться у плодах глоду, сприяють відновленню активності антиоксидантних ферментів, таких як супероксиддисмутаза, каталаза, глутатіонпероксидаза, таким чином виявляючи антиоксидантний ефект. Механізм антиаритмічної дії плодів глоду вивчено не до кінця. Біологічно активні речовини глоду збільшують тривалість потенціалу дії. Також існують дані, що біологічно активні речовини глоду плодів блокують калієві канали, блокуючи таким чином реполяризацію мембран кардіоміоцитів. Окрім того, екстракт плодів глоду значно зменшує загальну кількість шлуночкових ектопічних скорочень (екстрасистол). Плоди глоду знижують агрегацію тромбоцитів та збільшують час кровотечі, а також знижують рівень тромбоксану В2 в плазмі крові (Wang J. et al., 2013). Дисфункція ендотелію є добре відомим незалежним фактором ризику ІХС та розвитку її ускладнень (Daiber et al., 2017). Ендотеліопротекторна дія плодів глоду реалізується за рахунок стимуляції вивільнення оксиду азоту (NO) та гіперполяризуючого фактора ендотелію (EDHF) (Wu M. et al., 2020). Цікаво, що в результаті дослідження in vitro та in vivo встановлено, що флавоноїд вітексин, що міститься у плодах глоду, виявляє протираковий ефект (Скрыпник Л.Н. И соавт., 2020).

Глоду плоди: висновки

Глоду плоди — лікарська рослинна сировина, що широко застосовується. Глоду плоди виявляють різнобічні біологічні ефекти та застосовуються у кардіології в комплексному лікуванні різних захворювань. Так, у результаті сучасних досліджень продемонстрована потенційна можливість включення глоду плодів та препаратів на їх основі у терапію ІХС та атеросклерозу (Wu M. et al., 2020). Основними біологічними речовинами глоду плодів, що виявляють фармакологічні ефекти, є флавоноїди та протоантоцианіди, флавонолові глікозиди гіперозид та кверцитрин, флавоновий глікозид вітексин. Саме ці речовини виявляють кардіотонічну, антиаритмічну, гіпотензивну, гіполіпідемічну, антидепресантну, діуретичну, антиоксидантну активність (Скрыпник Л.Н. и соавт., 2020). Для досягнення найбільш вираженого клінічного ефекту рекомендується застосовувати цю лікарську сировину курсом 4–8 тиж. При цьому важливо пам’ятати, що зазвичай глоду плоди добре переносяться. У той же час у огляді клінічних досліджень зареєстрований ряд небажаних явищ, таких як запаморочення, біль у животі та розлади травлення, головний біль, мігрень та серцебиття (Wang J. et al., 2013).