• Кабинет
 • АТЕРОКАРД (ATEROCARD)

  Склад і форма випуску

  таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер, № 10, 30, 40, 70Ціни в аптекахДоступні ліки
  Клопідогрел
  75 мг
  Допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, лактози моногідрат, магнію стеарат, крохмаль прежелатинізований, повідон к 25, поліетиленгліколь 6000, заліза оксид червоний (е172).
  № UA/3926/01/01 від 14.11.2019
  B За рецептом

  Фармакологічні властивості

  фармакодинаміка. Клопідогрел селективно пригнічує зв’язування аденозиндифосфату (АДФ) з рецептором на поверхні тромбоцита та наступну активацію комплексу GPIIb/IIIa під дією АДФ і таким чином пригнічує агрегацію тромбоцитів. Клопідогрел також пригнічує агрегацію тромбоцитів, індуковану іншими агоністами, шляхом блокування підвищення активності тромбоцитів вивільненим АДФ, незворотно модифікує АДФ-рецептори тромбоцитів. Тромбоцити, що увійшли у взаємодію з клопідогрелем, змінюються до кінця їх життєвого циклу. Нормальна функція тромбоцитів відновлюється зі швидкістю, що відповідає швидкості оновлення тромбоцитів.

  З першого дня застосування у повторних добових дозах 75 мг препарату виявляється суттєве уповільнення АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів. Ця дія прогресивно посилюється і стабілізується між 3- і 7-м днями. При стабільному стані середній рівень пригнічення агрегації під дією добової дози 75 мг становить 40–60%. Агрегація тромбоцитів і тривалість кровотечі повертаються до початкового рівня у середньому через 5 днів після припинення лікування.

  Фармакокінетика. Після застосування внутрішньо дози 75 мг швидко всмоктується з ШКТ.

  Середні пікові концентрації у плазмі крові незміненого клопідогрелу (близько 2,2–2,5 нг/мл після однократної дози 75 мг перорально) досягалися приблизно через 45 хв після застосування. Абсорбція становить не менше 50%, як показує екскреція метаболітів клопідогрелу із сечею. Клопідогрел і основний (неактивний) метаболіт, що циркулює в крові, in vitro оборотно зв’язуються з білками плазми крові людини (98 і 94% відповідно).

  Цей зв’язок залишається насичуваним in vitro в межах широкого діапазону концентрацій.

  Клопідогрел екстенсивно метаболізується в печінці. In vitro та in vivo існує два основних шляхи його метаболізму: один відбувається за участю естераз та призводить до гідролізу з утворенням неактивного похідного карбонової кислоти (яке становить 85% усіх метаболітів, що циркулюють у плазмі крові), а до іншого залучені ферменти системи цитохрому Р450.

  Спочатку клопідогрел перетворюється на проміжний метаболіт 2-оксо-клопідогрел. У результаті подальшого метаболізму 2-оксо-клопідогрелу утворюється тіолове похідне — активний метаболіт. In vitro цей метаболічний шлях опосередкований ферментами CYP 3A4, CYP 2C19, CYP 1A2 та CYP 2B6. Активний метаболіт клопідогрелу, який був виділений in vitro, швидко та незворотно зв’язується з рецепторами на тромбоцитах, тим самим перешкоджаючи агрегації тромбоцитів.

  Через 120 год після внутрішнього застосування близько 50% застосованої дози виділяється з сечею і 46% — з калом. Після перорального застосування однократної дози Т½ клопідогрелу становить близько 6 год. Т½ основного (неактивного) метаболіту, що циркулює у крові, становить 8 год після однократного та багаторазового застосування препарату.

  Фармакогенетика. Кілька поліморфних ферментів CYP 450 перетворюють клопідогрел на активний метаболіт, активуючи його. CYP 2C19 бере участь в утворенні як активного метаболіту, так і проміжного метаболіту 2-оксо-клопідогрелу. Фармакокінетика активного метаболіту та антитромбоцитарні ефекти, за даними вимірювання агрегації тромбоцитів, відрізняються залежно від генотипу CYP 2C19. Алель CYP 2C19*1 відповідає повністю функціонуючому метаболізму, тоді як алелі CYP 2C19*2 та CYP 2C19*3 відповідають ослабленому метаболізму. Дані алелі є відповідальними за 85% алелей, що ослаблюють функцію у представників європеоїдної раси, та 99% — у пацієнтів азіатського походження. До інших алелей, асоційованих з ослабленим метаболізмом, належать CYP 2C19*4, *5, *6, *7 та *8, однак у населення їх відмічають значно рідше.

  Показання АТЕРОКАРД

  профілактика проявів атеротромбозу у дорослих:

  • у хворих, які перенесли інфаркт міокарда (початок лікування — через кілька днів, але не пізніше ніж через 35 днів після виникнення), ішемічний інсульт (початок лікування — через 7 днів, але не пізніше ніж через 6 міс після виникнення) або у яких діагностовані захворювання периферичних артерій (ураження артерій і атеротромбоз судин нижніх кінцівок);
  • у хворих із гострим коронарним синдромом:

  ̶ із гострим коронарним синдромом без підйому сегмента ST (нестабільна стенокардія або інфаркт міокарда без зубця Q), у тому числі у пацієнтів, яким було встановлено стент у ході проведення черезшкірної коронарної ангіопластики, у комбінації з ацетилсаліциловою кислотою (АСК);

  ̶ із гострим інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST у комбінації з АСК (у хворих, які отримують стандартне медикаментозне лікування та яким показана тромболітична терапія).

  Профілактика атеротромботичних та тромбоемболічних подій при фібриляції передсердь. Клопідогрел у комбінації з АСК показаний дорослим пацієнтам з фібриляцією передсердь, які мають щонайменше один фактор ризику виникнення судинних подій, у яких існують протипоказання до лікування антагоністами вітаміну К і які мають низький ризик виникнення кровотеч, для профілактики атеротромботичних та тромбоемболічних подій, у тому числі інсульту. Див. ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ.

  Застосування АТЕРОКАРД

  дорослі та хворі літнього віку. Атерокард призначати по 75 мг 1 раз на добу, незалежно від прийому їжі.

  Для хворих із гострим коронарним синдромом без підйому сегмента ST (нестабільна стенокардія або інфаркт міокарда без зубця Q на ЕКГ) лікування клопідогрелем розпочинати з одноразової навантажувальної дози 300 мг, а потім продовжувати дозою 75 мг 1 раз на добу (з АСК у дозі 75–325 мг/на добу). Оскільки застосування більш високих доз АСК підвищує ризик кровотечі, рекомендується не перевищувати дозу АСК 100 мг. Оптимальна тривалість лікування формально не встановлена. Результати клінічних досліджень свідчать на користь застосування препарату до 12 міс, а максимальний ефект спостерігався через 3 міс лікування.

  Хворим із гострим інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST клопідогрель призначати по 75 мг 1 раз на добу, починаючи з одноразової навантажувальної дози 300 мг у комбінації з АСК, із застосуванням тромболітичних препаратів або без них. Лікування хворих віком від 75 років починати без навантажувальної дози клопідогрелу. Комбіновану терапію слід розпочинати якомога раніше після появи симптомів і продовжувати принаймні 4 тиж. Користь від лікування комбінацією клопідогрелу з АСК тривалістю понад 4 тиж при даному захворюванні не вивчалася.

  Пацієнтам з фібриляцією передсердь клопідогрел застосовувати в однократній добовій дозі 75 мг. Разом із клопідогрелом слід розпочати та продовжувати застосування АСК (у дозі 75–100 мг/добу) (див. ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ).

  У випадку пропуску прийому дози:

  — якщо з моменту, коли потрібно було приймати чергову дозу, минуло менше 12 год, пацієнт має негайно прийняти пропущену дозу, а наступну дозу вже приймати у звичайний час;

  — якщо минуло більше 12 год, пацієнт має прийняти чергову дозу в звичний час і не подвоювати дозу з метою компенсування пропущеної дози.

  Діти та підлітки. Клопідогрел не слід застосовувати у дітей, оскільки немає даних щодо ефективності препарату (див. Фармакодинаміка).

  Порушення функцій нирок. Терапевтичний досвід застосування препарату у пацієнтів з порушенням функцій нирок обмежений (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

  Порушення функцій печінки. Терапевтичний досвід застосування препарату у пацієнтів з захворюваннями печінки середньої тяжкості та імовірністю виникнення геморагічного діатезу обмежений (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

  Діти. Безпека та ефективність застосування препарату в дитячому віці не встановлені.

  Протипоказання

  гіперчутливість до клопідогрелу або до будь-якого з компонентів препарату, тяжке порушення функцій печінки, гостра кровотеча (пептична виразка, внутрішньочерепний крововилив).

  Побічна дія

  з боку системи крові та лімфатичної системи: тромбоцитопенія, лейкоцитопенія, еозинофілія; нейтропенія, включаючи тяжку нейтропенію; тромботична тромбоцитопенічна пурпура (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ); апластична анемія, панцитопенія, агранулоцитоз, тяжка тромбоцитопенія, набута гемофілія А, гранулоцитопенія, анемія.

  З боку імунної системи: сироваткова хвороба, анафілактоїдні реакції; перехресна гіперчутливість серед тієнопіридинів (таких як тиклопідин, прасугрель) (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

  З боку нервової системи: внутрішньочерепні кровотечі (у деяких випадках — з летальним наслідком), головний біль, парестезія, запаморочення; зміна смакового сприйняття.

  З боку органа зору: кровотеча в ділянку ока (кон’юнктивальна, окулярна, ретинальна).

  З боку органа слуху та рівноваги: запаморочення.

  З боку судинної системи: гематома; тяжкий крововилив, кровотеча з операційної рани, васкуліт, артеріальна гіпотензія.

  З боку ШКТ: шлунково-кишкові кровотечі, діарея, абдомінальний біль, диспепсія; виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, гастрит, блювання, нудота, запор, метеоризм; ретроперитонеальний крововилив; шлунково-кишкові та ретроперитонеальні кровотечі з летальним наслідком, панкреатит, коліт (зокрема виразковий або лімфоцитарний), стоматит.

  З боку гепатобіліарної системи: гостра печінкова недостатність, гепатит, аномальні результати показників функцій печінки.

  З боку шкіри та підшкірної клітковини: підшкірний крововилив; висипання, свербіж, внутрішньошкірні крововиливи (пурпура); бульозний дерматит (токсичний епідермальний некроліз, синдром Стівенса — Джонсона, мультиформна еритема), ангіоневротичний набряк, еритематозне висипання, кропив’янка, медикаментозний синдром гіперчутливості, медикаментозне висипання з еозинофілією та системними проявами (DRESS-синдром), екзема, плоский лишай.

  З боку кістково-м’язової системи, сполучної та кісткової тканини: кістково-м’язові крововиливи (гемартроз), артрит, артралгія, міалгія.

  З боку нирок та сечовивідної системи: гематурія; гломерулонефрит, підвищення рівня креатиніну в крові.

  Психіатричні порушення: галюцинації, сплутаність свідомості.

  Респіраторні, торакальні та медіастинальні порушення: носова кровотеча; кровотечі респіраторного тракту (кровохаркання, легеневі кровотечі), бронхоспазм, інтерстиціальний пневмоніт, еозинофільна пневмонія.

  Загальні порушення: гарячка.

  Лабораторні дослідження: подовження часу кровотечі, зменшення кількості нейтрофілів і тромбоцитів.

  Особливості застосування

  кровотеча та гематологічні розлади. Через ризик розвитку кровотечі та гематологічних побічних дій слід негайно провести розгорнутий аналіз крові та/або інші відповідні тести, якщо під час застосування препарату спостерігаються симптоми, що свідчать про можливість кровотечі (див. ПОБІЧНА ДІЯ). Як і інші антитромбоцитарні засоби, клопідогрел слід обережно застосовувати у пацієнтів з підвищеним ризиком кровотечі внаслідок травми, хірургічного втручання або інших патологічних станів, а також у разі застосування пацієнтами АСК, гепарину, інгібіторів глікопротеїну IIb/IIIа або НПЗП, включаючи інгібітори ЦОГ-2. Необхідно уважно стежити за проявами у хворих симптомів кровотечі, у тому числі прихованої кровотечі, особливо у перші тижні лікування та/або після інвазійних процедур на серці та хірургічних втручань. Одночасне застосування клопідогрелу з пероральними антикоагулянтами не рекомендується, оскільки це може посилити інтенсивність кровотеч (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ).

  У випадку планового хірургічного втручання, що тимчасово не потребує застосування антитромбоцитарних засобів, лікування клопідогрелом слід припинити за 7 днів до операції. Пацієнти повинні повідомляти лікаря (у тому числі стоматолога) про те, що вони застосовують клопідогрел, перед призначенням їм будь-якої операції або перед застосуванням нового лікарського засобу. Клопідогрел подовжує тривалість кровотечі, тому його слід з обережністю застосовувати к пацієнтів з підвищеним ризиком кровотечі (особливо шлунково-кишкової та внутрішньоочної).

  Пацієнтів слід попередити, що під час лікування клопідогрелом (окремо або в комбінації з АСК) кровотеча може зупинятися пізніше, ніж зазвичай, і що вони повинні повідомляти лікаря про кожний випадок незвичної (за місцем чи тривалістю) кровотечі.

  Тромботична тромбоцитопенічна пурпура. Дуже рідко спостерігалися випадки тромботичної тромбоцитопенічної пурпури після застосування клопідогрелу, іноді навіть після його короткочасного застосування. Тромботична тромбоцитопенічна пурпура проявляється тромбоцитопенією та мікроангіопатичною гемолітичною анемією з неврологічними проявами, нирковою дисфункцією або гарячкою. Тромботична тромбоцитопенічна пурпура є потенційно небезпечним станом, який може призводити до летального наслідку, і тому потребує негайного лікування, у тому числі і проведення плазмаферезу.

  Набута гемофілія. Повідомлялося про випадки розвитку набутої гемофілії після застосування клопідогрелу. У випадках підтвердженого ізольованого підвищення активованого часткового тромбопластинового часу, що супроводжується або не супроводжується кровотечею, має бути розглянуто питання про діагностування набутої гемофілії. Пацієнти з підтвердженим діагнозом набутої гемофілії мають знаходитися під наглядом лікаря і отримувати лікування; застосування клопідогрелу слід припинити.

  Нещодавно перенесений ішемічний інсульт. Через недостатність даних не рекомендується призначати клопідогрел у перші 7 днів після гострого ішемічного інсульту.

  Цитохром Р450 2 С19 (CYP 2C19). Фармакогенетика: у пацієнтів із генетично зниженою функцією CYP 2C19 спостерігається нижча концентрація активного метаболіту клопідогрелу в плазмі крові та менш виражений антитромбоцитарний ефект. Зараз існують тести, які дають змогу виявити генотип CYP 2C19 у пацієнта.

  Оскільки клопідогрел перетворюється на активний метаболіт частково під дією CYP 2C19, то застосування препаратів, які знижують активність цього фермента, найімовірніше, призведе до зниження концентрації активного метаболіту клопідогрелу в плазмі крові. Однак клінічне значення цієї взаємодії не з’ясоване. Тому запобіжним заходом є виключення одночасного застосування сильних та помірних інгібіторів CYP 2C19 (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ; перелік інгібіторів CYP 2C19 наведено в розділі Фармакокінетика).

  Перехресна реактивність серед тієнопіридинів. Слід перевірити наявність в анамнезі пацієнта гіперчутливості до інших тієнопіридинів (таких як тиклопідин, прасугрель), тому що надходили повідомлення про перехресну алергію серед тієнопіридинів (див. ПОБІЧНА ДІЯ). Застосування тієнопіридинів може призвести до виникнення алергічних реакцій від легкого до важкого ступеня тяжкості, таких як висипання, набряк Квінке, або гематологічних реакцій, таких як тромбоцитопенія і нейтропенія. Пацієнти, які в минулому мали в анамнезі алергічні реакції та/або гематологічні реакції на один тієнопіридин, можуть мати підвищений ризик розвитку тієї ж або іншої реакції на інший тієнопіридин. Рекомендується моніторинг на перехресну реактивність.

  Порушення функцій нирок. Терапевтичний досвід застосування клопідогрелу у пацієнтів з нирковою недостатністю обмежений, тому таким пацієнтам препарат слід призначати з обережністю (див. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ).

  Порушення функцій печінки. Досвід застосування препарату у пацієнтів із захворюваннями печінки середньої тяжкості та імовірністю виникнення геморагічного діатезу обмежений, тому таким хворим клопідогрел слід призначати з обережністю (див. ЗАСТОСУВАННЯ).

  Допоміжні речовини. Атерокард містить лактозу. Пацієнтам з такими рідкісними спадковими захворюваннями, як непереносимість галактози, дефіцит лактази Лаппа або порушення мальабсорбції глюкози-галактози, не слід застосовувати цей препарат.

  Застосування у період вагітності або годування грудьми. Через відсутність клінічних даних застосування клопідогрелу в період вагітності препарат небажано призначати вагітним (як застережний захід). Досліди на тваринах не виявили негативного впливу клопідогрелу на вагітність, розвиток ембріона/плода, пологи та постнатальний розвиток.

  Невідомо, чи екскретується клопідогрел у грудне молоко. У дослідженнях на тваринах було показано, що він екскретується в грудне молоко, тому під час лікування препаратом годування грудьми слід припинити.

  Фертильність. Під час досліджень на лабораторних тваринах не було виявлено негативного впливу клопідогрелу на фертильність.

  Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Препарат не впливає або має незначний вплив на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. У разі якщо під час лікування препаратом спостерігається запаморочення, слід утримуватися від керування транспортними засобами або роботи з іншими механізмами.

  Взаємодія з іншими лікарськими засобами

  оральні антикоагулянти. Не рекомендується одночасне застосування з клопідогрелом, оскільки існує ризик підвищення інтенсивності кровотечі.

  Інгібітори глікопротеїну ІІb/IIIа. Атерокард слід з обережністю призначати пацієнтам з підвищеним ризиком кровотечі через травму, хірургічне втручання або інші патологічні стани, при яких одночасно застосовують інгібітори глікопротеїну ІІb/IIIа.

  АСК. АСК не змінює інгібіторну дію клопідогрелу на АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів, але клопідогрел посилює дію АСК на агрегацію тромбоцитів, індуковану колагеном. Проте одночасне застосування 500 мг АСК 2 рази на добу впродовж 1 дня не спричинювало значущого збільшення часу кровотечі, подовженого внаслідок застосування клопідогрелу. Оскільки можлива взаємодія між клопідогрелом і АСК з підвищенням ризику кровотечі, одночасне застосування цих препаратів потребує обережності. Незважаючи на це, клопідогрел і АСК застосовувалися разом до 1 року.

  Гепарин. За даними дослідження, клопідогрел не потребував коригування дози гепарину та не змінював дію гепарину на коагуляцію. Одночасне застосування гепарину не змінювало інгібуючу дію клопідогрелу на агрегацію тромбоцитів. Оскільки можлива взаємодія між клопідогрелом і гепарином із підвищенням ризику кровотечі, одночасне застосування потребує обережності.

  Тромболітичні засоби. Безпека одночасного застосування клопідогрелу, фібриноспецифічних або фібринонеспецифічних тромболітичних агентів та гепарину була досліджена у хворих із гострим інфарктом міокарда. Частота клінічно значущої кровотечі була аналогічною тій, що спостерігалася при одночасному застосуванні тромболітичних препаратів та гепарину з АСК.

  НПЗП. Одночасне застосування клопідогрелу та напроксену може збільшувати кількість прихованих шлунково-кишкових кровотеч. Однак поки що немає даних щодо взаємодії препарату з іншими НПЗП і дотепер не з’ясовано, чи підвищується ризик кровотеч при застосуванні з усіма НПЗП. Тому необхідна обережність при одночасному застосуванні НПЗП, зокрема інгібіторів ЦОГ-2, з клопідогрелом.

  Комбінація з іншими лікарськими засобами

  Оскільки клопідогрел перетворюється на свій активний метаболіт частково під дією CYP 2C19, то застосування препаратів, які знижують активність цього фермента, може призвести до зниження концентрації активного метаболіту клопідогрелу в плазмі крові, а також до зниження клінічної ефективності. Слід уникати одночасного застосування препаратів, які пригнічують активність CYP 2C19.

  До препаратів, що пригнічують активність CYP 2C19, належать омепразол, езомепразол, флувоксамін, флуоксетин, моклобемід, вориконазол, флуконазол, тиклопідин, ципрофлоксацин, циметидин, карбамазепін, окскарбазепін та хлорамфенікол.

  Інгібітори протонного насоса. Хоча докази свідчать про те, що ступінь пригнічення активності CYP 2C19 під дією різних препаратів, що належать до класу інгібіторів протонної помпи, не є однаковим, існують дані, що вказують на можливість взаємодії практично з усіма препаратами цього класу. Тому слід уникати одночасного застосування інгібіторів протонної помпи, за винятком випадків, коли це є абсолютно необхідним. Немає доказів того, що інші препарати, які знижують продукцію кислоти у шлунку, такі як, наприклад, Н2-блокатори (за винятком циметидину, який є інгібітором CYP 2C9) або антациди, впливають на антитромбоцитарну активність клопідогрелу.

  У результаті досліджень не було виявлено клінічно значущої взаємодії при застосуванні клопідогрелу одночасно з атенололом, ніфедипіном або з обома препаратами. Крім того, фармакодинамічна активність клопідогрелу залишилася практично незмінною при одночасному застосуванні з фенобарбіталом та естрогеном.

  Фармакокінетичні властивості дигоксину або теофіліну не змінювалися при одночасному застосуванні з клопідогрелом.

  Антацидні засоби не впливають на рівень абсорбції клопідогрелу.

  Дані досліджень свідчать про те, що карбоксильні метаболіти клопідогрелу можуть пригнічувати активність CYP 2С9. Це може потенційно підвищувати рівні в плазмі крові фенітоїну, толбутаміду та НПЗП, які метаболізуються за допомогою CYP 2С9. Незважаючи на це, результати досліджень свідчать, що фенітоїн і толбутамід можна безпечно застосовувати одночасно з клопідогрелом.

  Не відмічено клінічно значущої взаємодії препарату з діуретиками, блокаторами β-адренорецепторів, інгібіторами АПФ, блокаторами кальцієвих каналів, засобами, які розширюють коронарні судини, антацидами, антидіабетичними (включаючи інсулін), гіпохолестеринемічними, протиепілептичними засобами, антагоністами GPIIb/IIIa, при гормонозамісній терапії.

  Передозування

  симптоми: подовжений час кровотечі з наступними ускладненнями.

  Лікування: cимптоматичне. У разі необхідності швидкої корекції подовженого часу кровотечі ефект препарату може бути усунений переливанням тромбоцитарної маси. Антидот фармакологічної активності клопідогрелу невідомий.

  Умови зберігання

  при температурі не вище 25 °C.

  Діагнози, при яких застосовують АТЕРОКАРД

  Дата додавання: 02.09.2020 р.
  © Компендиум 2019

  Інструкція

  Ціни на АТЕРОКАРД в містах України

  Вінниця 43.06 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Вінниця, вул. Київська, 51, тел.: +38043255030338.75 грн./уп.

  Дніпро 42.64 грн./уп.

  «АПТЕКИ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ» Дніпро, пл. Соборна, 2, тел.: +38056370249240.92 грн./уп.

  Житомир 40.54 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95, тел.: +38041243004538.25 грн./уп.

  Запоріжжя 42.57 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77А, тел.: +38061220730640.29 грн./уп.

  Івано-Франківск 43.44 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Івано-Франківськ, вул. Тичини Павла, 1, тел.: +38034273062340.25 грн./уп.

  Київ 42.9 грн./уп.

  «АПТЕКА ПРИЄМНИХ ЦІН» Київ, просп. Повітрофлотський, 50/2, тел.: +38044520163039.13 грн./уп.

  Кропивницький 40.98 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Кропивницький, вул. Добровольского, 22А, тел.: +38052259699838.75 грн./уп.

  Луцьк 42.93 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Луцьк, вул. Львівська, 63, тел.: +38033276748139.95 грн./уп.

  Львів 43.41 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Львів, вул. Городоцька, 159, тел.: +38032237879539.75 грн./уп.

  Миколаїв 41.55 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Миколаїв, просп. Богоявленський, 21/5, тел.: +38063034590339.25 грн./уп.

  Одеса 43.17 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Одеса, вул. Пантелеймонівська, 7038.95 грн./уп.

  Полтава 41.89 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Полтава, вул. Великотирнівська, 39А, тел.: +38063186758140.25 грн./уп.

  Рівне 42.17 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Рівне, вул. Дубенська, 7, тел.: +38036262814440.50 грн./уп.

  Суми 41.99 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Суми, вул. Горького Максима, 1, тел.: +38054262070639.50 грн./уп.

  Тернопіль 43.28 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Тернопіль, вул. Шептицького, 15, тел.: +38063560804938.95 грн./уп.

  Ужгород 43.3 грн./уп.

  «D.S.» Ужгород, вул. Минайська, 37Б, тел.: +38080030206042.95 грн./уп.

  Харків 45.39 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Харків, просп. Людвіга Свободи, 31, тел.: +38073092458639.75 грн./уп.

  Херсон 42.23 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Херсон, просп. Святих Кирила і Мефодія, 19, тел.: +38055238094840.75 грн./уп.

  Хмельницький 42.65 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 71, тел.: +38038265084540.28 грн./уп.

  Черкаси 40.88 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 48А39.75 грн./уп.

  Чернігів 42.12 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Чернігів, вул. Текстильщиків, 15, тел.: +38046294201940.50 грн./уп.

  Чернівці 42.8 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Чернівці, вул. Комарова, 13Б, тел.: +38037251477740.50 грн./уп.

  На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
  Developed by Maxim Levchenko