МЕДРОЛГІН розчин для ін’єкцій (MEDROLGIN solution for injections)

СКЛАД І ФОРМА ВИПУСКУ

розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл, № 5В аптеку
Кеторолак
30 мг/мл
Допоміжні речовини: динатрію едетат, етанол 96%, натрію хлорид, натрію гідроксид, вода для ін'єкцій.
№ UA/14770/01/01 від 14.12.2015 до 14.12.2020
B За рецептом

ДІАГНОЗИ

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

фармакодинаміка. Кеторолаку трометамол є НПЗП, що демонструє аналгезивну активність. Механізм дії кеторолаку (як і інших НПЗП) не до кінця зрозумілий, але може полягати в інгібуванні синтезу простагландинів. Біологічна активність кеторолаку трометамолу пов’язана з S-формою. Кеторолаку трометамол не має седативних або анксіолітичних властивостей.

Максимальний аналгезивний ефект кеторолаку досягається протягом 2–3 год. Цей ефект не має статистично значущих відмінностей у рамках рекомендованого діапазону дозування. Найбільша різниця між високими та низькими дозами кеторолаку полягає у тривалості аналгезії. Аналгезивна доза кеторолаку чинить також протизапальну дію.

Фармакокінетика. Кеторолаку трометамол є рацемічною сумішшю [-]S- та [+]R-енантіометричних форм, причому аналгезивна активність обумовлена S-формою. Після в/м введення кеторолак швидко та повністю абсорбується. Середня плазмова Cmax 2,2 мкг/мл досягається в середньому через 50 хв після введення одноразової дози 30 мг.

Лінійна фармакокінетика. У дорослих після в/м введення кеторолаку трометамолу в рекомендованих діапазонах доз кліренс рацемату не змінюється. Це вказує на те, що фармакокінетика кеторолаку трометамолу у дорослих після одноразового або багаторазових в/м введень препарату є лінійною. При більш високих рекомендованих дозах спостерігається пропорційне підвищення концентрацій вільного та зв’язаного рацемату.

Кеторолак погано проникає через ГЕБ. Кеторолак проникає через плаценту та в невеликих кількостях — у грудне молоко. Більше 99% кеторолаку у плазмі крові зв’язано з білками у межах широкого діапазону концентрацій.

Метаболізм. Кеторолаку трометамол значною мірою метаболізується в печінці. Продуктами метаболізму є гідроксильовані та кон’юговані форми похідного препарату. Продукти метаболізму та деяка частина незміненого препарату виводяться із сечею.

Екскреція. Основним шляхом виведення кеторолаку та його метаболітів є нирковий. Близько 92% введеної дози визначається у сечі: 40% — у вигляді метаболітів та 60 % — у вигляді незміненого кеторолаку. Близько 6% дози виводиться з калом. У дослідженні одноразової дози кеторолаку 10 мг (n=9) було продемонстровано, що S-енантіомер виводиться вдвічі швидше, ніж R-енантіомер, а кліренс не залежить від способу введення. Це означає, що співвідношення плазмових концентрацій S-енантіомера/R-енантіомера після кожної дози зменшується з часом. Відмінності між S- та R-формами в організмі людини незначні або відсутні.

T½ S-енантіомера кеторолаку трометамолу становить близько 2,5 год (середнє відхилення (СВ)±0,4), а R-енантіомера — 5 год (СВ±1,7). В інших дослідженнях повідомлялося, що T½ рацемату становить 5–6 год.

Накопичення. Кеторолаку трометамол, який вводили в/в болюсно кожні 6 год протягом 5 днів здоровим добровольцям (n=13), не продемонстрував суттєвої різниці у 1-й та 5-й день. Мінімальні рівні в середньому становили 0,29 мкг/мл (СВ±0,13) у 1-й день та 0,55 мкг/мл (СВ±0,23) у 6-й день. Рівноважний стан був досягнутий після 4-ї дози. Кумуляцію кеторолаку трометамолу в окремих групах пацієнтів (особи літнього віку, діти, пацієнти з нирковою недостатністю або захворюваннями печінки) не досліджували.

Фармакокінетика в окремих груп пацієнтів

Пацієнти літнього віку. З огляду тільки на дані, отримані після одноразового введення, T½ рацемату кеторолаку трометамолу збільшувався з 5 до 7 год у пацієнтів літнього віку (65–78 років) порівняно з молодими здоровими добровольцями (24–35 років).

Діти. Фармакокінетичні дані щодо в/м введення кеторолаку трометамолу дітям відсутні.

Ниркова недостатність. З огляду тільки на дані, отримані після одноразового введення препарату, середній T½ кеторолаку трометамолу у пацієнтів з порушеннями функції нирок становить 6–19 год та залежить від вираженості порушень. Кореляції між кліренсом креатиніну та загальним кліренсом кеторолаку трометамолу у пацієнтів літнього віку та пацієнтів з порушенням функції нирок майже немає (r=0,5). У пацієнтів із захворюванням нирок значення AUC кожного з енантіомерів підвищується майже на 100% порівняно з таким у здорових добровольців. Об’єм розподілу подвоюється для S-енантіомера та збільшується на 1/5 для R-енантіомера. Збільшення об’єму розподілу кеторолаку трометамолу вказує на збільшення незв’язаної фракції.

Печінкова недостатність. Значення T½, AUC та Cmax у 7 пацієнтів із захворюванням печінки суттєво не відрізнялися від відповідних показників у здорових добровольців.

ПОКАЗАННЯ

купірування помірного та сильного післяопераційного болю протягом нетривалого часу.

ЗАСТОСУВАННЯ

рекомендовано застосовувати в умовах стаціонару.

Вводять в/м або болюсно в/в.

Болюсне в/в введення повинно тривати не менше 15 с.

Препарат не можна вводити епідурально або інтраспінально.

Після в/м або в/в введення аналгезивна дія спостерігається приблизно через 30 хв, а максимальне знеболювання настає через 1–2 год. У цілому середня тривалість аналгезії становить 4–6 год. Дозу слід коригувати залежно від ступеня тяжкості болю та реакції пацієнта на лікування. Постійне в/м або в/в введення багаторазових добових доз кеторолаку не повинно тривати більше 2 днів, оскільки при тривалому застосуванні підвищується ризик розвитку побічних реакцій. Досвід тривалого застосування обмежений, оскільки переважну більшість пацієнтів переводили на пероральний прийом препарату або після періоду в/м введення пацієнти більше не мали потреби у знеболювальній терапії. Вірогідність виникнення побічних ефектів можна мінімізувати, застосовуючи найнижчу ефективну дозу протягом найкоротшого проміжку часу, необхідного для контролю симптомів. Препарат не можна вводити епідурально або інтраспінально.

Дорослі. Рекомендована початкова доза кеторолаку трометамолу становить 10 мг із подальшим введенням по 10–30 мг кожні 4–6 год (за необхідності). У початковий післяопераційний період кеторолаку трометамол при необхідності можна вводити кожні 2 год. Слід призначати мінімальну ефективну дозу. Загальна добова доза не повинна перевищувати 90 мг для пацієнтів молодого віку, 60 мг — для пацієнтів літнього віку, пацієнтів із нирковою недостатністю та масою тіла <50 кг. Максимальна тривалість лікування не повинна перевищувати 2 дні. Пацієнтам із масою тіла <50 кг дозу необхідно знизити. Можливе супутнє застосування опіоїдних анальгетиків (морфіну, петидину). Кеторолак не чинить негативного впливу на зв’язування опіоїдних рецепторів та не посилює пригнічення дихання або седативну дію опіоїдних препаратів. Для пацієнтів, які парентерально отримують препарат та яких переводять на пероральне застосування кеторолаку трометамолу у формі таблеток, загальна комбінована добова доза не повинна перевищувати 90 мг (60 мг для пацієнтів літнього віку, пацієнтів із порушеннями функції нирок та з масою тіла <50 кг), а в той день, коли змінюють лікарську форму, доза перорального компоненту не повинна перевищувати 40 мг. На прийом пероральної форми пацієнтів слід переводити якнайшвидше.

Пацієнти літнього віку. Пацієнтам віком від 65 років рекомендовано призначати найнижчу можливу дозу. Загальна добова доза не повинна перевищувати 60 мг.

Пацієнти із порушенням функції нирок. Кеторолак протипоказаний при порушенні функції нирок помірного та тяжкого ступеня. При менш виражених порушеннях необхідно знижувати дозу (не вище 60 мг/добу в/м або в/в).

Діти. Не застосовувати у дітей віком до 16 років.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

— підвищена чутливість до кеторолаку або будь-якого компонента препарату;

— активна пептична виразка, нещодавня шлунково-кишкова кровотеча або перфорація, виразкова хвороба або шлунково-кишкова кровотеча в анамнезі;

— БА, риніт, ангіоневротичний набряк або кропив’янка, спричинені застосуванням ацетилсаліцилової кислоти або іншими НПЗП (через можливість виникнення тяжких анафілактичних реакцій);

— БА в анамнезі;

— тяжка серцева недостатність;

— повний або частковий синдром носових поліпів, набряк Квінке або бронхоспазм;

— печінкова або помірна чи тяжка ниркова недостатність (кліренс креатиніну в плазмі крові >160 мкмоль/л);

— підозрювана або підтверджена цереброваскулярна кровотеча, геморагічний діатез, включаючи порушення згортання крові та високий ризик кровотечі;

— одночасне лікування іншими НПЗП (включаючи селективні інгібітори ЦОГ), ацетилсаліциловою кислотою, варфарином, пентоксифіліном, пробенецидом або солями літію;

— гіповолемія, дегідратація.

Препарат не застосовують:

— як аналгезивний засіб перед та під час оперативного втручання;

— у пацієнтів, у яких було оперативне втручання з високим ризиком крововиливу або неповної зупинки кровотечі, та пацієнтів, які отримують антикоагулянти, включаючи низькі дози гепарину (2500–5000 ОД кожні 12 год).

ПОБІЧНА ДІЯ

з боку травної системи: нудота, блювання, диспепсія, анорексія, абдомінальний біль, зміни смаку, ерозивно-виразкові ураження ШКТ, кровотеча, перфорація виразки, діарея, сухість у роті, сильна спрага, метеоризм, запор, холестатична жовтяниця, гепатит, гепатомегалія, гострий панкреатит, стоматит, відчуття переповнення шлунка, гастрит, езофагіт, відрижка, гематемезис, мелена, загострення коліту та хвороби Крона, печінкова недостатність.

З боку ЦНС: сонливість, порушення концентрації уваги, ейфорія, головний біль, запаморочення, тривожність, астенічний синдром, парестезія, безсоння, нездужання, підвищена втомлюваність, збудження, незвичні сновидіння, сплутаність свідомості, вертиго, гіперкінезія; асептичний менінгіт (гарячка, сильний головний біль, судоми, ригідність м’язів шиї та/або спини), гіперактивність (зміни настрою, неспокій), галюцинації, депресія, психоз, непритомні стани; патологічне мислення.

З боку серцево-судинної системи: брадикардія, припливи, пурпура, блідість, прискорене серцебиття, біль у грудях. Були повідомлення про розвиток набряків, АГ та серцевої недостатності, пов’язаних із застосуванням НПЗП. Можливе зростання ризику артеріальних тромбоемболічних ускладнень, наприклад інфаркту міокарда або інсульту.

З боку органів кровотворення: апластична анемія, гемолітична анемія, агранулоцитоз, лейкопенія, еозинофілія, тромбоцитопенія, нейтропенія.

З боку респіраторного тракту: бронхоспазм, диспное, набряк легень, набряк гортані, БА, загострення БА.

З боку сечовидільної системи: нефротичний синдром, олігурія, дизурія, підвищення частоти сечовипускання, гіпонатріємія, гіперкаліємія, підвищення рівня креатиніну та сечовини, інтерстиціальний нефрит, затримка сечі, біль у попереку, гостра ниркова недостатність, гематурія, азотемія, гемолітико-уремічний синдром (гемолітична анемія, ниркова недостатність, тромбоцитопенія, пурпура).

З боку шкіри: шкірні висипання (включаючи макулопапульозні висипання), пурпура, ексфоліативний дерматит (гіперемія, ущільнення або лущення шкіри, збільшення та/або болючість піднебінних мигдалин), фотосенсибілізація, синдром Лайєлла, бульозні реакції.

З боку системи гемостазу: кровотеча з післяопераційної рани, носова кровотеча, ректальна кровотеча, підвищення часу кровотечі.

З боку репродуктивної системи: жіноче безпліддя.

Алергічні реакції: анафілаксія (може мати летальний наслідок) або анафілактоїдні реакції (зміна кольору шкіри обличчя, шкірні висипання, кропив’янка, свербіж шкіри, тахіпное або диспное, набряки повік, періорбітальний набряк, задишка, утруднене дихання, тяжкість у грудній клітці, свистяче дихання, кропив’янка, злоякісна ексудативна еритема (синдром Стівенса — Джонсона), токсичний епідермальний некроліз (синдром Лайєлла), ангіоневротичний набряк.

З боку органів чуття: зниження слуху, втрата слуху, дзвін у вухах, порушення зору, нечіткість зорового сприйняття, неврит зорового нерва.

Загальні порушення: підвищене потовиділення, набряки, міалгія, болючість, зміни у місці введення.

Зміна лабораторних показників: еозинофілія, підвищення активності печінкових трансаміназ.

Інші: набряки обличчя, гомілок, пальців, ступнів, набряк язика, збільшення маси тіла, підвищене потовиділення, гарячка з ознобом або без.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

ймовірність виникнення побічних ефектів можна мінімізувати, застосовуючи найнижчу ефективну дозу протягом найкоротшого проміжку часу, необхідного для контролю симптомів. Лікарі мають знати, що у деяких пацієнтів знеболення настає тільки через 30 хв після в/м введення.

Тривалість комбінованого застосування кеторолаку трометамолу в/м та перорально у дорослих пацієнтів не повинна перевищувати 5 днів.

Вплив на фертильність. Жінкам, які не можуть завагітніти та у зв’язку з цим проходять обстеження, застосування кеторолаку трометамолу слід відмінити. Жінкам зі зниженою здатністю до запліднення слід уникати застосування препарату.

Вплив на травний тракт. Кеторолаку трометамол може спричиняти тяжкі побічні реакції з боку травного тракту. Ці побічні явища можуть виникати у пацієнтів, які застосовують кеторолаку трометамол у будь-який час після симптомів-передвісників або без них, та можуть закінчуватися летально. Ризик появи серйозних з клінічної точки зору шлунково-кишкових кровотеч є дозозалежним. Але побічні явища можуть виникати навіть при нетривалій терапії. Крім наявності в анамнезі виразкової хвороби, провокуючими факторами є одночасне застосування пероральних ГКС, антикоагулянтів, довготривала терапія НПЗП, паління, вживання алкогольних напоїв, літній вік та поганий стан здоров’я в цілому. Більшість спонтанних звітів про побічні явища з боку травного тракту стосувалися осіб літнього віку або ослаблених пацієнтів, тому при лікуванні такої категорії хворих слід приділяти їм особливу увагу та при виникненні підозри на це кеторолак слід відмінити. Пацієнтам із групи ризику слід призначати альтернативний вид терапії, до якої не входять НПЗП.

Вплив на кровоносну систему. При супутньому застосуванні кеторолаку трометамолу у пацієнтів, які отримують антикоагулянтну терапію, може підвищуватися ризик виникнення кровотечі. Детальних досліджень одночасного застосування кеторолаку та профілактичних низьких доз гепарину (2500–5000 ОД кожні 12 год) не проводили, тому такий режим теж може підвищувати ризик появи кровотечі. Пацієнти, які вже приймають антикоагулянти або які потребують введення низьких доз гепарину, не повинні отримувати кеторолаку трометамол. За станом пацієнтів, які приймають інші засоби, що негативно впливають на гемостаз, при введенні кеторолаку трометамолу слід пильно спостерігати. Кеторолак пригнічує агрегацію тромбоцитів та подовжує час кровотечі. У пацієнтів з нормальними показниками згортання крові час кровотечі збільшувався, але не виходив за межі нормального діапазону, які становлять 2–11 хв. На відміну від пролонгованої дії після прийому ацетилсаліцилової кислоти, функція тромбоцитів повертається до норми протягом 24–48 год після відміни кеторолаку. У пацієнтів, яким робили операцію з високим ризиком кровотечі або неповним гемостазом, кеторолаку трометамол застосовувати не можна. Кеторолаку трометамол не є анестетиком та не має седативних або анксіолітичних властивостей.

Застосування у пацієнтів із порушенням функції нирок (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ). Пацієнти з менш вираженим порушенням ниркової функції повинні отримувати нижчі дози кеторолаку (≤60 мг/добу в/м). За станом нирок таких пацієнтів необхідно пильно спостерігати. Перед початком лікування пацієнти мають бути добре гідратовані. У пацієнтів, яким проводили гемодіаліз, кліренс кеторолаку був знижений приблизно на половину від нормальної швидкості, а термінальний T½ збільшувався майже втричі.

Вплив на серцево-судинну систему та судини головного мозку. За станом пацієнтів з АГ та/або із незначною та помірною серцевою недостатністю в анамнезі необхідно пильно спостерігати.

Щоб мінімізувати потенційний ризик розвитку побічних кардіоваскулярних ускладнень у пацієнтів, які застосовують НПЗП, слід застосовувати найнижчу ефективну дозу протягом найкоротшого можливого проміжку часу. Призначати кеторолак пацієнтам із неконтрольованою АГ, застійною серцевою недостатністю, встановленою ІХС, захворюваннями периферичних артерій та/або судин головного мозку слід тільки після ретельного обмірковування всіх переваг та недоліків такого лікування. Так само необхідно зважити доцільність призначення кеторолаку перед початком тривалого лікування пацієнтів групи ризику щодо розвитку серцево-судинних захворювань (наприклад пацієнтів з АГ, гіперліпідемією, цукровим діабетом, а також курців).

Респіраторна система. Слід контролювати стан пацієнта у зв’язку з імовірністю розвитку бронхоспазму.

Застосування у пацієнтів із порушенням функції печінки. Кеторолаку трометамол слід з обережністю призначати пацієнтам із порушенням функції печінки або із захворюваннями печінки в анамнезі. Значне підвищення рівня АлАТ та АсАТ у плазмі крові (більше ніж втричі від норми) спостерігали у менше ніж 1% пацієнтів. Крім того, були повідомлення про поодинокі випадки тяжких печінкових реакцій, включаючи жовтяницю та летальний фульмінантний гепатит, некроз печінки та печінкову недостатність, у деяких випадках — летальні. Кеторолак слід відміняти у разі появи клінічних симптомів розвитку захворювання печінки або системних проявів (таких як еозинофілія, висипання).

Слід з обережністю застосовувати НПЗП у пацієнтів з хворобою Крона та виразковим колітом в анамнезі через можливість погіршення перебігу захворювання. Клінічні дослідження та епідеміологічні дані свідчать про те, що застосування деяких НПЗП, особливо у високих дозах та протягом тривалого часу, може асоціюватися із незначним підвищенням ризику артеріальних тромбоемболічних ускладнень, таких як інфаркт міокарда або інсульт. Не можна виключити такий ризик і для кеторолаку. Як і інші НПЗП, кеторолак пригнічує синтез простагландинів та може мати токсичний вплив на нирки, тому його слід з обережністю застосовувати у пацієнтів з порушенням функції нирок або з хворобами нирок в анамнезі. До групи ризику належать пацієнти з порушеною функцією нирок, гіповолемією, серцевою недостатністю, з порушенням функції печінки, пацієнти, які застосовують діуретики, та особи літнього віку. Застосування препарату у хворих на системний червоний вовчак або захворювання сполучної тканини може асоціюватися із підвищеним ризиком розвитку асептичного менінгіту. Були повідомлення про серйозні реакції з боку шкіри, такі як ексфоліативний дерматит, синдром Стівенса — Джонсона та токсичний епідермальний некроліз. Найвищий ризик цих реакцій виникає на початку курсу лікування, причому перші прояви відмічають у більшості випадків упродовж першого місяця лікування. Пацієнтам слід припинити лікування препаратом при першій появі висипу, пошкодженні слизових оболонок чи при інших проявах гіперчутливості. При лікуванні пацієнтів із серцевою, нирковою або печінковою недостатністю, які приймають діуретики, або після хірургічного втручання з гіповолемією необхідно проводити ретельний контроль діурезу та функції нирок.

Застосування у період вагітності та годування грудьми. Через відомі ефекти НПЗП на серцево-судинну систему плода не слід застосовувати кеторолак у період вагітності (особливо у III триместр). Застосування кеторолаку трометамолу протипоказане у період вагітності, під час переймів та пологів.

Не застосовувати у період годування груддю через можливий негативний вплив інгібіторів синтезу простагландину на немовлят.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. На період лікування необхідно утримуватися від занять потенційно небезпечними видами діяльності, що потребують підвищеної уваги та швидкості психомоторних реакцій, у зв’язку з можливим розвитком побічних реакцій з боку нервової системи.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

кеторолак значною мірою зв’язується з білками плазми крові (у середньому на 99,2%). Кеторолаку трометамол не змінює фармакокінетику інших засобів через індукцію або інгібування ферментів.

Варфарин, дигоксин, саліцилати та гепарин. Кеторолаку трометамол незначно зменшував зв’язування варфарину з білками плазми крові in vitro та не змінював зв’язування дигоксину з білками плазми крові. Наявні дані про дослідження in vitro вказують, що при терапевтичних концентраціях саліцилатів (300 мкг/мл) зв’язування кеторолаку зменшувалося приблизно з 99,2 до 97,5%, що вказувало на потенційне дворазове підвищення рівнів незв’язаного кеторолаку у плазмі крові. Терапевтичні концентрації дигоксину, варфарину, ібупрофену, напроксену, піроксикаму, ацетамінофену, фенітоїну та толбутаміду не змінюють зв’язування кеторолаку трометамолу з білками плазми крові.

Ацетилсаліцилова кислота. При застосуванні з ацетилсаліциловою кислотою зв’язування кеторолаку з білками плазми крові зменшується, хоча кліренс вільного кеторолаку не змінюється. Клінічне значення цього виду взаємодії невідоме, хоча, як і при застосуванні інших НПЗП, не рекомендується одночасно призначати кеторолаку трометамол та ацетилсаліцилову кислоту через потенційне підвищення частоти виникнення побічних явищ.

Діуретики. У деяких пацієнтів кеторолак може зменшувати вираженість натрійуретичної дії фуросеміду та тіазидів. Під час супутньої терапії із застосуванням НПЗП за станом пацієнта слід уважно спостерігати щодо появи ознак ниркової недостатності, а також щоб упевнитися в ефективності діуретичних препаратів.

Пробенецид. Супутнє застосування кеторолаку трометамолу та пробенециду призводило до зниження кліренсу кеторолаку та значного підвищення його плазмових рівнів і T½. Отже, одночасне застосування кеторолаку трометамолу та пробенециду протипоказане.

Літій. При одночасному застосуванні НПЗП та препаратів літію за станом пацієнтів слід уважно спостерігати щодо ознак токсичності літію.

Антикоагулянти. Кеторолаку трометамол слід обережно призначати разом з антикоагулянтами, оскільки супутній прийом може посилювати антикоагулянтний ефект.

Серцеві глікозиди. НПЗП можуть погіршувати серцеву недостатність, зменшувати швидкість клубочкової фільтрації та підвищувати плазмові рівні серцевих глікозидів при одночасному застосуванні з останніми.

Метотрексат. Одночасно призначати слід з обережністю.

Інгібітори АПФ. Одночасне застосування інгібіторів АПФ підвищує ризик розвитку порушень функції нирок, зокрема у пацієнтів зі зменшеним об’ємом міжклітинної рідини.

НПЗП можуть зменшувати вираженість гіпотензивної дії інгібіторів АПФ. Про таку взаємодію слід пам’ятати при призначенні НПЗП разом з інгібіторами АПФ.

Протисудомні засоби. Повідомлялося про поодинокі випадки виникнення судом під час одночасного застосування кеторолаку трометамолу та протисудомних засобів (фенітоїну, карбамазепіну).

Психотропні засоби. При одночасному застосуванні кеторолаку та психотропних засобів (флуоксетину, тіотексену, алпразоламу) повідомлялося про виникнення галюцинацій.

Пентоксифілін. Одночасне застосування кеторолаку трометамолу та пентоксифіліну підвищує ризик появи кровотечі.

Неполяризуючі міорелаксанти. Офіційних досліджень супутнього застосування кеторолаку трометамолу та міорелаксантів не проводилося.

Циклоспорин. Як і при застосуванні всіх НПЗП, з обережністю слід одночасно призначати циклоспорин через підвищений ризик виникнення нефротоксичної дії.

Міфепристон. Після застосування міфепристону протягом 8–12 днів не слід застосовувати НПЗП, оскільки вони можуть послаблювати ефекти міфепристону.

Кортикостероїди. Як і при застосуванні всіх НПЗП, з обережністю слід одночасно призначати кортикостероїди через підвищений ризик виникнення шлунково-кишкової кровотечі.

Хіноліни. Пацієнти, які приймають хіноліни, можуть мати підвищений ризик виникнення судом.

Блокатори β-адренорецепторів. Кеторолак та інші НПЗП послаблюють гіпотензивну дію блокаторів β-адренорецепторів.

Зидовудин. Одночасне застосування НПЗП із зидовудином призводить до підвищення ризику гематологічної токсичності. Існує підвищений ризик гемартрозу та гематоми у ВІЛ-інфікованих з гемофілією, які лікуються одночасно зидовудином та ібупрофеном.

ПЕРЕДОЗУВАННЯ

симптоми: загальмований стан, сонливість, нудота, блювання, біль в епігастральній ділянці, шлунково-кишкова кровотеча, АГ, гостра ниркова недостатність, пригнічення дихання та кома. Повідомлялося про розвиток анафілактоїдних реакцій, що можуть виникати і при передозуванні.

Лікування. Терапія симптоматична та підтримувальна. Специфічний антидот відсутній. Пацієнтам не пізніше 4 год після застосування препарату із симптомами передозування або після значного передозування (при прийомі пероральної дози, яка у 5–10 разів вища ніж звичайна) необхідно викликати блювання, прийняти активоване вугілля (60–100 г для дорослих) та/або прийняти осмотичний проносний засіб. Застосування форсованого діурезу, алкілування сечі, гемодіалізу або переливання крові неефективні через високе зв’язування препарату з білками плазми крові. Одноразові передозування кеторолаком у різний час призводили до болю у животі, нудоти, блювання, гіпервентиляції, пептичних виразок та/або ерозивного гастриту та порушення функції нирок, що минали після відміни препарату.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.

ІНСТРУКЦІЯ МОЗ

Дата додавання: 18.11.2019 р. Версія для друку

© Компендиум 2019

Ціни на МЕДРОЛГІН розчин для ін’єкцій в містах України

Вінниця 83.15 грн./уп.

МЕДРОЛГІН р-н д/ін. 30 мг/мл амп. 1 мл № 5, World Medicine ..... 79 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Вінниця, шосе Хмельницьке, 96Б, тел.: +380800505911

Дніпро 85.58 грн./уп.

МЕДРОЛГІН р-н д/ін. 30 мг/мл амп. 1 мл № 5, World Medicine ..... 79.5 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Дніпропетровськ, вул. Тітова, 30, тел.: +380563721615

Житомир 80.6 грн./уп.

МЕДРОЛГІН р-н д/ін. 30 мг/мл амп. 1 мл № 5, World Medicine ..... 79 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Станишівка, шосе Сквирське, 6А, тел.: +380800505911

Запоріжжя 86.5 грн./уп.

МЕДРОЛГІН р-н д/ін. 30 мг/мл амп. 1 мл № 5, World Medicine ..... 79 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 40А, тел.: +380800505911

Івано-Франківск 86.48 грн./уп.

МЕДРОЛГІН р-н д/ін. 30 мг/мл амп. 1 мл № 5, World Medicine ..... 79 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89, тел.: +380800505911

Київ 92.97 грн./уп.

МЕДРОЛГІН р-н д/ін. 30 мг/мл амп. 1 мл № 5, World Medicine ..... 75 грн./уп.
«ФАРМАЦІЯ» Київ, просп. Рокосовського Маршала, 4, тел.: +380444688010

Кропивницький 83.71 грн./уп.

МЕДРОЛГІН р-н д/ін. 30 мг/мл амп. 1 мл № 5, World Medicine ..... 79 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Кіровоград, вул. Попова Космонавта, 9Д, тел.: +380800505911

Луцьк 86.22 грн./уп.

МЕДРОЛГІН р-н д/ін. 30 мг/мл амп. 1 мл № 5, World Medicine ..... 79 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Луцьк, просп. Волі, 5/1, тел.: +380800505911

Львів 95.64 грн./уп.

МЕДРОЛГІН р-н д/ін. 30 мг/мл амп. 1 мл № 5, World Medicine ..... 82.5 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Львів, вул. Чернігівська, 6, тел.: +380322600953

Миколаїв 89.7 грн./уп.

МЕДРОЛГІН р-н д/ін. 30 мг/мл амп. 1 мл № 5, World Medicine ..... 79 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Миколаїв, просп. Центральний, 171/15, тел.: +380800505911

Одеса 91.72 грн./уп.

МЕДРОЛГІН р-н д/ін. 30 мг/мл амп. 1 мл № 5, World Medicine ..... 79.5 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Одеса, вул. Пастера, 14, тел.: +380487267766

Полтава 82.65 грн./уп.

МЕДРОЛГІН р-н д/ін. 30 мг/мл амп. 1 мл № 5, World Medicine ..... 79 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Полтава, вул. 23-го Вересня, 9, тел.: +380800505911

Рівне 85.74 грн./уп.

МЕДРОЛГІН р-н д/ін. 30 мг/мл амп. 1 мл № 5, World Medicine ..... 79 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Рівне, вул. Соборна, 336, тел.: +380800505911

Суми 84.66 грн./уп.

МЕДРОЛГІН р-н д/ін. 30 мг/мл амп. 1 мл № 5, World Medicine ..... 76.9 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Суми, вул. Леваневського, 26, тел.: +380630346070

Тернопіль 91.26 грн./уп.

МЕДРОЛГІН р-н д/ін. 30 мг/мл амп. 1 мл № 5, World Medicine ..... 79 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Тернопіль, вул. Купчинского, 14В, тел.: +380800505911

Ужгород 101.5 грн./уп.

МЕДРОЛГІН р-н д/ін. 30 мг/мл амп. 1 мл № 5, World Medicine ..... 101 грн./уп.
«D.S.» Ужгород, просп. Свободи, 7/26, тел.: +380800302060

Харків 79.79 грн./уп.

МЕДРОЛГІН р-н д/ін. 30 мг/мл амп. 1 мл № 5, World Medicine ..... 79 грн./уп.
«АПТЕКА 9-1-1» Пісочин, перехр. Комарова / Квартальна, 9Б/18Б, тел.: +380800505911

Херсон 84.09 грн./уп.

МЕДРОЛГІН р-н д/ін. 30 мг/мл амп. 1 мл № 5, World Medicine ..... 79 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Антонівка, вул. Высокосная, 15, тел.: +380800505911

Хмельницький 82.11 грн./уп.

МЕДРОЛГІН р-н д/ін. 30 мг/мл амп. 1 мл № 5, World Medicine ..... 79 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80, тел.: +380800505911

Черкаси 84.51 грн./уп.

МЕДРОЛГІН р-н д/ін. 30 мг/мл амп. 1 мл № 5, World Medicine ..... 79 грн./уп.
«АПТЕКА НИЗЬКІ ЦІНИ №1» Черкаси, бульв. Шевченка Тараса, 345/10, тел.: +380800505911

Чернігів 84.97 грн./уп.

МЕДРОЛГІН р-н д/ін. 30 мг/мл амп. 1 мл № 5, World Medicine ..... 79 грн./уп.
«АПТЕКА НИЗЬКІ ЦІНИ №1» Чернігів, вул. 1-го Травня, 167, тел.: +380800505911

Чернівці 91.89 грн./уп.

МЕДРОЛГІН р-н д/ін. 30 мг/мл амп. 1 мл № 5, World Medicine ..... 80.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Чернівці, вул. Головна, 11

Developed by Maxim Levchenko