МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА (MONTELUKAST-TEVA)

СКЛАД І ФОРМА ВИПУСКУ

таблетки жувальні 4 мг блістер, №  28

Монтелукаст 4 мг

№ UA/12439/02/01 з 16.08.2017За рецептомB

таблетки жувальні 5 мг блістер, №  28

Монтелукаст 5 мг

№ UA/12439/01/01 з 19.05.2017За рецептомB

таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг, №  28

Монтелукаст 10 мг

№ UA/12439/01/02 з 19.05.2017За рецептомB

ДІАГНОЗИ

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

фармакодинамічні властивості.

Механізм дії

БА. Цистеїніл-лейкотрієни (лейкотрієн C4, лейкотрієн D4, лейкотрієн E4) є потужними ейкозаноїдами запалення, які вивільняються тучними клітинами та еозинофільними гранулоцитами. Ці важливі медіатори, що сприяють розвитку БА, зв’язуються з цистеїніл-лейкотрієновими рецепторами (CysLT), що знаходяться в дихальних шляхах людини і викликають у них звуження бронхів, гіперсекрецію слизу, посилюють проникність судин та накопичення еозинофільних гранулоцитів.

Сезонні алергічні риніти

Цистеїнил–лейкотрієни (лейкотрієн C4, лейкотрієн D4, лейкотрієн E4) є потужними ейкозаноїдами запалення, які вивільняються тучними клітинами та еозинофільними гранулоцитами. Ці важливі медіатори, що сприяють розвитку БА, зв’язуються з цистєініл-лейкотрієновими рецепторами (CysLT), присутніми в дихальних шляхах людини.

Рецептор CysLT типу 1 (CysLT1) знаходяться в дихальних шляхах людини (включаючи клітини гладких м’язів і макрофагів) та інших прозапальних клітинах (включаючи еозинофільні гранулоцити і деякі стовбурові клітини кісткового мозку). CysLTs причетні до патофізіології БА та алергічного риніту. При БА опосередковані лейкотрієном ефекти включають: звуження бронхів, гіперсекрецію слизу, підвищену проникність судин та накопичення еозинофільних гранулоцитів. CysLTs при алергічному риніті після впливу алергену вивільняються зі слизової оболонки носа під час як ранньої, так і пізньої реакцій та пов’язані з симптомами алергічного риніту. Показано, що інтраназальна провокація з CysLT підвищує стійкість носових дихальних шляхів та посилює симптоми закладеності носу.

Фармакодинамічні ефекти. Монтелукаст є речовиною, яка зв’язується з рецепторами CysLT1 з високою спорідненістю та селективністю. У клінічних дослідженнях монтелукаст в дозі 5 мг інгібував індуковану лейкотрієн D4 бронхоконстрикцію. При пероральному застосуванні монтелукасту, бронходилатація спостерігалась на протязі 2 год. Під час терапії монтелукастом може бути досягнуто гальмування як ранньої, так і пізньої аллергічної реакції після провокації алергеном. Як у дорослих, так і у пацієнтів педіатричної групи, монтелукаст зменшував кількість еозинофілів в периферичній крові порівняно з плацебо. В іншому дослідженні спостерігалося значне зниження еозинофільних гранулоцитів в дихальних шляхах (виміряних в мокроті) при лікуванні монтелукастом.

У дорослих пацієнтів та педіатричних пацієнтів у віці від 2 до 14 років супутнє поліпшення перебігу БА при лікуванні монтелукастом було пов’язано зі значним зниженням еозинофільних гранулоцитів в периферичній крові порівняно з плацебо.

Фармакокінетичні властивості

Абсорбція. Монтелукаст швидко абсорбується після перорального застосування. Для таблеток 10 мг середня Cmax у плазмі крові у дорослих, досягається через 3 год після прийому. Середня біодоступність та Cmax (64%) не залежать від прийому їжі. У клінічних випробуваннях, призначених для демонстрації ефективності, безпеки та переносимості, таблетки 10 мг приймали незалежно від їжі.

У таблеток для жування 5 мг Cmax у дорослих досягається натщесерце протягом 2 годин після прийому. Біодоступність при пероральному введенні становить в середньому 73% і зменшується при прийомі зі стандартною їжею до 63%.

Після застосування таблетки для жування 4 мг дітям у віці від 2 до 5 років натщесерце, Cmax досягається протягом 2 год після прийому. Cmax в середньому на 66% вище, а Cmin в середньому нижчий, ніж у дорослих після прийому таблеток 10 мг. Лікарська форма гранул 4 мг біоеквівалентна 4 мг таблеток для жування у дорослих після голодування. У педіатричних хворих від 6 міс до 2 років Cmax досягається протягом 2 год після застосування гранул 4 мг. Cmax приблизно в 2 рази вище, ніж у дорослих після прийому таблетки 10 мг. Супутній прийом яблучного пюре або стандартної їжі з високим вмістом жирів не чинив клінічно значущого впливу на фармакокінетику монтелукасту.

Розподіл. Монтелукаст більше 99% зв’язується з білками плазми крові. Обсяг розподілу монтелукаста в стаціонарному стані в середньому становить 8-11 л. Дослідження на щурах з радіоактивно міченим монтелукастом вказували на мінімальне проникнення через ГЕБ. Крім того, концентрації радіоактивно міченого матеріалу були мінімальними через 24 год після введення дози у всіх інших тканинах.

Біотрансформації. Монтелукаст активно метаболізується. У дослідженнях з терапевтичними дозами плазмові концентрації метаболітів монтелукаста знаходяться нижче межі виявлення в стаціонарному стані. Це стосується як дорослих, так і дітей.

Цитохром Р450 2С8 є первинним ферментом в метаболізмі монтелукаста. Згідно з даними, отриманими на мікросомах печінки людини in vitro, Cytochrome P450, Cytochrome P450 3A4, Cytochrome P450 2C9, Cytochrome P450 1A2, Cytochrome P450 2A6, Cytochrome P450 2C19 та Cytochrome P4502D6 не інгібуються при терапевтичних концентраціях монтелукасту в плазмі крові. Частка метаболітів у терапевтичному ефекті монтелукаста незначна.

Виведення. Плазмовий кліренс монтелукасту у здорових дорослих становить у середньому 45 мл/хв. Після перорально введеної дози радіоактивно міченого монтелукасту 86% радіоактивності визначалось протягом 5 днів у калі та <0,2% у сечі.

Особливі характеристики у хворих

Коригування дози не вимагається для пацієнтів похилого віку та для пацієнтів з легкою та помірною печінковою недостатністю. Немає досвіду застосування препарату у пацієнтів з нирковою недостатністю. Оскільки монтелукаст та його метаболіти усуваються двосторонньо, не очікується коригування дози. Немає фармакокінетичних даних застосування монтелукасту пацієнтам з важкою печінковою недостатністю (оцінка Child-Pugh >9). При високих дозах монтелукасту (20- та 60-кратно вище рекомендованої дози для дорослих) спостерігалося зниження концентрації в плазмі крові теофіліну. Цей ефект не виявлявся нижче рекомендованої дози 10 мг.

ПОКАЗАННЯ

таблетки 10 мг. Додаткове лікування персистуючої БА легкого та середнього ступеня тяжкості, яка недостатньо контролюється інгаляційними ГКС препаратами, а також при недостатньому клінічному контролі за симптомами БА за допомогою агоністів β-адренорецепторів короткострокової дії, що застосовуються в разі потреби.

Симптоматичне лікування сезонного алергічного риніту у хворих з БА.

Профілактика БА, домінуючим компонентом якої є бронхоспазм, індукований фізичним навантаженням.

Полегшення симптомів сезонного та/або цілорічного алергічного риніту.

Таблетки для жування 5 мг (дітям у віці 6-14 років); таблетки для жування 4 мг (дітям у віці 2-5 років):

— додаткове лікування персистуючої БА легкого та середнього ступеня тяжкості, недостатньо контрольованої інгаляційними ГКС препаратами, а також при недостатньому клінічному контролі за симптомами БА за допомогою агоністів β-адренорецепторів короткострокової дії, що застосовуються в разі потреби;

— як альтернатива лікуванню інгаляційними ГКС, застосовуваними в низьких дозах у пацієнтів з персистуючою БА легкого ступеня, в анамнезі яких останнім часом не було важких нападів БА, які зажадали перорального прийому ГКС, а також для тих пацієнтів, у яких виявлено непереносимість інгаляційних ГКС препаратів;

— профілактика БА, домінуючим компонентом якої є бронхоспазм, індукований фізичним навантаженням;

— полегшення симптомів сезонного і цілорічного алергічного риніту.

ЗАСТОСУВАННЯ

таблетки 10 мг застосовують перорально, незалежно від прийому їжі.

Дорослі та діти у віці старше 15 років. Для лікування БА або БА в поєднанні з сезонним алергічним ринітом застосовують по 1 таблетці (10 мг) 1 раз на добу (ввечері).

Інгаляційні ГКС. Монтелукаст Тева можна застосовувати як додаткову терапію у разі, якщо інгаляційні ГКС у комбінації з короткодіючими β-агоністами, як засоби першої допомоги, не забезпечують адекватного клінічного контролю захворювання.

Не можна різко замінювати інгаляційні ГКС препаратом Монтелукаст Тева.

Таблетки для жування 4 мг та 5 мг. Препарат слід застосовувати у дітей під наглядом дорослих.

Хворим на БА та алергічний риніт (сезонний та цілорічний) необхідно приймати 1 жувальну таблетку 4 мг або 5 мг 1 раз на добу.

Для лікування БА доза для дітей у віці 2-5 років становить 1 жувальну таблетку (4 мг) 1 раз на добу ввечері, за 1 год до або через 2 год після прийому їжі.

У лікуванні БА доза для дітей у віці 6-14 років становить 1 жувальну таблетку (5 мг) 1 раз на добу ввечері, за 1 до або через 2 після прийому їжі.

Дорослим і дітям віком старше 15 років слід застосовувати таблетки монтелукаста по 10 мг.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

підвищена чутливість до активної речовини або до будь-якої з допоміжних речовин. Дитячий вік до 15 років (для дози 10 мг).

ПОБІЧНА ДІЯ

головний біль, гіперактивність, БА, болі в животі, діарея, екзематозний дерматит, висип, спрага, інфекції верхніх дихальних шляхів, збільшена схильність до кровотечі, анафілаксія, еозинофільні інфільтрати печінки, нічні кошмари, безсоння, лунатизм, тривога, агресивна або ворожа поведінка, депресія, психомоторна гіперактивність (включаючи тривожність, неспокій, тремор), когнітивні порушення, обмеженість пам’ять, галюцинації, дезорієнтація, суїцидальне мислення тощо, запаморочення, сонливість, парестезія/гіпоестезія, судоми, серцебиття, епістаксис, синдром Churg-Strauss, легенева еозинофілія, нудота, блювота, сухість у роті, диспепсія, підвищення сироваткової трансамінази (ALT, AST), гепатит (включаючи холестатичний, гепатоцелюлярний та змішане ураження печінки), синці, кропив’янка, свербіж, ангіоневротичний набряк, еритема мультиформна, артралгія, міалгія, м’язові спазми, пірексія, слабкість/втома, нездужання, набряк.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

пацієнтам слід рекомендувати ніколи не застосовувати перорально монтелукаст для лікування гострого нападу БА. Пацієнти повинні завжди мати при собі відповідні ЛЗ купірування нападу БА. Якщо виникае напад БА, слід застосовувати інгаляційний β-агоніст короткої дії. Якщо пацієнт повинен використовувати його частіше, ніж зазвичай, він повинен якомога швидше проконсультуватися з лікарем.

Інгаляційні або пероральні лікарські форми ГКС не слід раптово переводити на монтелукаст як альтернативу лікування.

Немає даних, які дозволяють припустити, що використання пероральних ГКС може бути зменшено за допомогою додаткової терапії монтелукастом.

У рідкісних випадках у пацієнтів, які отримують антиастматичну терапію, включаючи монтелукаст, можуть відзначати системну еозинофілію, іноді з клінічними ознаками васкуліту, подібним синдрому Churg-Strauss, стан, який часто лікують системними стероїдами. Ці випадки іноді були пов’язані зі зменшенням або припиненням пероральної ГКС терапії. Лікар повинен ретельно контролювати своїх пацієнтів щодо винекнення еозинофілії, еритеми, погіршення легеневих симптомів, серцевих ускладнень та/або нейропатій. Пацієнтів, у яких розвиваються ці симптоми, слід повторно обстежити та переглянути їхню терапію.

Пацієнти з аспіриновую астмою повинні уникати прийому АСК та інших НПЗП при прийомі монталукаста.

Використання під час вагітності

Дослідження на тваринах не показали побічних ефектів щодо вагітності або ембріонального/фетального розвитку.

Обмежена інформація з наявних баз даних про вагітність свідчать про відсутність причинно-наслідкового зв’язку між прийомом монтелукасту та вадами розвитку (наприклад, дефектами кінцівок), про які рідко повідомлялось в контексті глобального постмаркетингового досвіду.

Монтелукаст застосовують під час вагітності, тільки якщо це вважається за необхідне.

Використання під час годування груддю.

Дослідження на щурах довели, що монтелукаст проникає у грудне молоко. Чи проникає монтелукаст у грудне молоко людини, невідомо.

Монтелукаст, під час годування груддю, слід приймати тільки, якщо це вважається за необхідне.

Здатність впливати на керування транспортними засобами та роботу з механізмами. Не очікується, що Монтелукаст вплине на здатність керувати транспортними засобами та роботу з механізмами.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

монтелукаст можна застосовувати разом з іншими методами лікування для профілактики БА та/або тривалого лікування БА.

У дослідженнях взаємодії разом з іншими ЛЗ терапевтична доза монтелукаста не мала клінічно значущого впливу на фармакокінетику наступних речовин: теофілін, преднізон, преднізолон, оральні контрацептиви (етинилестрадіол/норетиндрон 35/1), терфенадин, дигоксин та варфарин.

AUC, яка розрахована для монтелукаста, зменшувалася приблизно на 40% при одночасному введенні з фенобарбіталом. Оскільки монтелукаст метаболізується за добпомогою цитохромом P450 (Cytochrome P4503A4, Cytochrome P4502C8 та Cytochrome P4502C9), слід дотримуватись обережності, особливо у дітей, коли монтелукаст вводять разом з ЛЗ, які індукують активність Cytochrome P4503A4, Cytochrome P4502C8 та Cytochrome P4502C9. До них відносяться такі речовини, як фенитоїн, фенобарбітал та рифампіцин.

Дослідження in vitro показали, що монтелукаст є потужним інгібітором Cytochrome P4502C8. Дані клінічного дослідження взаємодії з монтелукастом і розиглітазоном (репрезентативний тест-субстрат для препаратів, які переважно метаболізуються Cytochrome P4502C8) показали, що монтелукаст не інгібує Cytochrome P4502C8 in vivo. Таким чином, не очікується, що монтелукаст значно інгібує метаболізм препаратів, які метаболізуються цим ферментом (наприклад, паклітаксел, розиглітазон, репаглінід).

Дослідження in vitro показали, що монтелукаст є субстратом Cytochrome P4502C8 та, в меншій мірі, Cytochrome P4502C9 і Cytochrome P4503A4. У клінічному дослідженні взаємодії з монтелукастом та гемфіброзилом (інгібітором як Cytochrome P4502C8, так і Cytochrome P450P2C9) гемфіброзил підвищував системну експозицію монтелукасту в 4,4 рази. При одночасному застосуванні з гемфіброзилом або іншими сильнодіючими інгібіторами Cytochrome P4502C8 не потрібна щоденна корекція дози монтелукасту, але необхідно пам’ятати про можливість посилення побічних ефектів.

На основі даних in vitro не очікується клінічно значущих взаємодій з менш потужними інгібіторами Cytochrome P4502C8 (наприклад, триметопримом). Одночасне застосування монтелукаста з ітраконазолом, потужним інгібітором Cytochrome P4503A4, не суттєво підвищувало системну експозицію монтелукаста.

ПЕРЕДОЗУВАННЯ

інформації щодо лікування передозування монтелукастом немає. У клінічних випробуваннях персистуючої БА монтелукаст вводили дорослим пацієнтам у дозах до 200 мг на добу протягом 22 тижнів або в короткострокових дослідженнях у дозах до 900 мг на добу протягом приблизно 1 тижня. Клінічно значущих побічних ефектів, при цьому, не зафіксовано.

Постмаркетингові та клінічні дослідження повідомляли про гостре передозування монтелукастом. Вони включають доповіді дорослих і дітей до дози 1000 мг (близько 61 мг/кг для 42-місячної дитини). Спостережувані клініко-лабораторні показники відповідали профілю побічних єфектів у дорослих, підлітків та дітей. У більшості повідомлень про передозування ніяких побічних ефектів не спостерігалося. Найбільш часто повідомляються побічні явища, які були узгоджені з профілем безпеки монтелукасту і включали: абдомінальна біль біль у животі, сонливість, спрагу, головний біль, блювоту та психомоторну гіперактивність.

Невідомо, чи виводиться монтелукаст перитонеальним або гемодіалізом.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

при температурі не вище 25 °C.

ІНСТРУКЦІЯ МОЗ

Дата додавання: 30.07.2019 р. Версія для друку

Ціни на МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА в містах України

Вінниця 365.55 грн./уп.

МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА табл. в/плівк. обол. 10 мг № 28, Тева Украина ..... 338.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Вінниця, вул. Волошкова, 9, тел.: +380432271549

Дніпро 387.11 грн./уп.

МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА табл. в/плівк. обол. 10 мг № 28, Тева Украина ..... 331.95 грн./уп.
«» Дніпропетровськ, ж/м Тополь-3, 51

Житомир 366 грн./уп.

МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА табл. в/плівк. обол. 10 мг № 28, Тева Украина ..... 366 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Житомир, вул. Київська, 7/4, тел.: +380800505911

Запоріжжя 377.02 грн./уп.

МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА табл. в/плівк. обол. 10 мг № 28, Тева Украина ..... 363.2 грн./уп.
«МЕД-СЕРВІС» Запоріжжя, вул. Ладозька, 14, тел.: +380612127223

Івано-Франківск 375.53 грн./уп.

МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА табл. в/плівк. обол. 10 мг № 28, Тева Украина ..... 347.8 грн./уп.
«МЕД-СЕРВІС» Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13А, тел.: +380342722475

Київ 402.46 грн./уп.

МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА табл. в/плівк. обол. 10 мг № 28, Тева Украина ..... 320.9 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24

Кропивницький 349.1 грн./уп.

МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА табл. в/плівк. обол. 10 мг № 28, Тева Украина ..... 333.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Кіровоград, вул. Тельнова Євгена, 2, тел.: +380522371019

Луцьк 348.95 грн./уп.

МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА табл. в/плівк. обол. 10 мг № 28, Тева Украина ..... 341.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Луцьк, просп. Соборності, 11А, тел.: +380948300443

Львів 396.9 грн./уп.

МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА табл. в/плівк. обол. 10 мг № 28, Тева Украина ..... 345.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Львів, вул. Симоненка Василя, 7, тел.: +380322340971

Миколаїв 383.75 грн./уп.

МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА табл. в/плівк. обол. 10 мг № 28, Тева Украина ..... 366 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Миколаїв, просп. Центральний, 148А/2, тел.: +380800505911

Одеса 377.2 грн./уп.

МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА табл. в/плівк. обол. 10 мг № 28, Тева Украина ..... 345.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Одеса, вул. Палія Семена, 82, тел.: +380487587758

Полтава 378.35 грн./уп.

МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА табл. в/плівк. обол. 10 мг № 28, Тева Украина ..... 329.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Полтава, вул. Великотирнівська, 39А, тел.: +380631867581

Рівне 362.67 грн./уп.

МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА табл. в/плівк. обол. 10 мг № 28, Тева Украина ..... 334.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Рівне, вул. Дубенська, 7, тел.: +380362628144

Суми 377.67 грн./уп.

МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА табл. в/плівк. обол. 10 мг № 28, Тева Украина ..... 362.9 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Суми, просп. Курський, 105, тел.: +380542774403

Тернопіль 346.9 грн./уп.

МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА табл. в/плівк. обол. 10 мг № 28, Тева Украина ..... 346.9 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Тернопіль, просп. Злуки, 4, тел.: +380352423685

Ужгород 398.33 грн./уп.

МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА табл. в/плівк. обол. 10 мг № 28, Тева Украина ..... 393 грн./уп.
«D.S.» Ужгород, пл. Корятовича, 3, тел.: +380800302060

Харків 366.51 грн./уп.

МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА табл. в/плівк. обол. 10 мг № 28, Тева Украина ..... 335.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Пісочин, вул. Квартальная, 14, тел.: +380577422380

Херсон 356.97 грн./уп.

МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА табл. в/плівк. обол. 10 мг № 28, Тева Украина ..... 334.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Херсон, вул. Грецька, 40, тел.: +380552495106

Хмельницький 381.97 грн./уп.

МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА табл. в/плівк. обол. 10 мг № 28, Тева Украина ..... 337.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Хмельницький, просп. Мира, 66, тел.: +380382612411

Черкаси 381.22 грн./уп.

МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА табл. в/плівк. обол. 10 мг № 28, Тева Украина ..... 350.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Черкаси, вул. Гоголя, 290, тел.: +380472320035

Чернігів 335.75 грн./уп.

МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА табл. в/плівк. обол. 10 мг № 28, Тева Украина ..... 320.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Чернігів, просп. Мира, 193, тел.: +380462253352

Чернівці 399.98 грн./уп.

МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА табл. в/плівк. обол. 10 мг № 28, Тева Украина ..... 383 грн./уп.
«D.S.» Чернівці, просп. Незалежності, 113, тел.: +380800302060

Developed by Maxim Levchenko