ЛІВАЗО таблетки

Recordati Ireland Ltd

СКЛАД І ФОРМА ВИПУСКУ

табл. в/плівк. обол. 1 мг блістер, № 15, № 28, № 30, № 7

Пітавастатин 1 мг

№ UA/11963/01/01 від 17.01.2017За рецептомA

табл. в/плівк. обол. 2 мг блістер, № 100, № 15, № 28, № 30, № 7

Пітавастатин 2 мг

№ UA/11963/01/02 від 17.01.2017За рецептомA

табл. в/плівк. обол. 4 мг блістер, № 15, № 28, № 30, № 7

Пітавастатин 4 мг

№ UA/11963/01/03 від 17.01.2017За рецептомA

ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

Затверджено МОЗ Украiни від 2017-01-17 р. № 33. Р.п. № UA/11963/01/01, UA/11963/01/02, UA/11963/01/03

Склад

діюча речовина: кальцію пітавастатин;

1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 1,045 мг кальцію пітавастатину, що відповідає 1 мг пітавастатину, або

1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 2,09 мг кальцію пітавастатину, що відповідає 2 мг пітавастатину, або

1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 4,18 мг кальцію пітавастатину, що відповідає 4 мг пітавастатину;

допоміжні речовини: лактози моногідрат, гідроксипропілцелюлоза низькозаміщена, гіпромелоза, магнію-алюмінію силікат, магнію стеарат, титану діоксид (Е 171), триетилцитрат, кремнію діоксид колоїдний безводний.

Лікарська форма

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

Основні фізико-хімічні властивості: круглі білі таблетки вкриті плівковою оболонкою, з одного боку яких витиснені літери «КС», а з іншого боку — «1» (для Лівазо 1 мг), або «2» (для Лівазо 2 мг), або «4» (для Лівазо 4 мг).

Фармакотерапевтична група

Гіполіпідемічні засоби. Інгібітори ГМГ КоА-редуктази.

Код АТХ

С10А А08.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Пітавастатин конкурентно інгібує ГМГ КоА-редуктазу, обмежуючи швидкість дії ферменту в біосинтезі холестерину, та інгібує синтез холестерину в печінці. Внаслідок цього експресія рецепторів ЛПНЩ у печінці підвищується, сприяючи захопленню циркулюючих ЛПНЩ з крові, зниженню загального холестерину (ХС) і холестерину-ЛПНЩ (ХC-ЛПНЩ) в крові. Його стійке інгібування печінкового синтезу холестерину знижує секрецію ЛП НЩ у кров, знижуючи рівні тригліцеридів у плазмі (ТГ).

Лівазо знижує підвищений рівень ХС-ЛПНЩ, загального холестерину і тригліцеридів та збільшує рівень холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ХС-ЛПВЩ). Препарат знижує рівень аполіпротеїну В (Apo-B) і призводить до варіабельного підвищення рівня аполіпопротеїну А1 (Аро-Al) (див. таблицю нижче).

Доза-відповідь у пацієнтів з первинною гіперхолестеринемією (скоригована середня зміна у відсотках від вихідного рівня протягом 12 тижнів)

Доза N ХC-ЛПНЩ ЗХC* ХС-ЛПВЩ Apo-B Apo-Al
Плацебo 51 4,0 1,3 2,5 2,1 0,3 3,2
1 мг 52 33,3 22,8 9,4 14,8 24,1 8,5
2 мг 49 38,2 26,1 9,0 17,4 30,4 5,6
4 мг 50 46,5 32,5 8,3 21,2 36,1 4,7

*Не скориговано.

Клінічна ефективність

У контрольованих клінічних дослідженнях, у яких брали участь загалом 1687 пацієнтів з первинною гіперхолестеринемією та змішаною дисліпідемією, включаючи 1239 пацієнтів, яких лікували терапевтичними дозами [середній вихідний рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), близько 4,8 ммоль/л], Лівазо послідовно знижував концентрації ЛПНЩ, загального холестерину (ЗХ), non-HDL-C (non-HDL cholesterol — поки що цю назву цього параметра використовують лише в англомовній літературі, його значення отримують з рівняння [ЛПНЩ + ЛПДНЩ = ЛПВЩ]), тригліцеридів (ТГ), і аполіпопротеїну B і підвищував концентрації холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) та аполіпопротеїну A1. Співвідношення ТГ/ЛПВЩ і Апо-B/Апо-A1 були знижені. Лівазо в дозі 2 мг знижував вміст ЛПНЩ на 38–39%, а в дозі 4 мг — на 44–45%. У більшості пацієнтів, які приймали 2 мг Лівазо, було досягнуто «цільове значення» ЛПНЩ [згідно з рекомендаціями Європейського товариства з вивчення атеросклерозу (ЄТВА)] <3 ммоль/л.

У контрольованих клінічних випробуваннях з 942 пацієнтами у віці ≥65 років (434 приймали Лівазо в дозах 1 мг, 2 мг або 4 мг) з первинною гіперхолестеринемією та змішаною дисліпідемією (середній вихідний рівень ЛПНЩ близько 4,2 ммоль/л) вміст ЛПНЩ було знижено на 31%, 39% і 44,3% відповідно, і близько 90% пацієнтів досягли цільового значення цього параметра згідно з рекомендаціями ЄТВА. Більше 80% пацієнтів приймали супутні засоби, однак частота побічних реакцій була однаковою у всіх групах лікування, і менше 5% пацієнтів виключили з дослідження через побічні реакції. Результати з безпеки та ефективності були подібними у пацієнтів різних вікових підгруп (65–69, 70–74 і ≥ 75 років).

У контрольованих клінічних дослідженнях за участю 761 пацієнта (507 з них приймали Лівазо, 4 мг) з первинною гіперхолестеринемією чи змішаною дисліпідемією, з 2 чи більше факторами серцево-судинного ризику (середній вихідний рівень ЛПНЩ близько 4,1 ммоль/л) або змішаною дисліпідемією з цукровим діабетом 2-го типу (середній вихідний рівень ЛПНЩ близько 3,6 ммоль/л) близько 80% досягли цільового значення ЛПНЩ згідно з рекомендаціями ЄТВА (3 або 2,5 ммоль/л, залежно від ступеня ризику). У групах пацієнтів значення ЛПНЩ було знижено на 44% і 41% відповідно.

У довгострокових дослідженнях (до 60 тижнів) первинної гіперхолестеринемії та змішаної дисліпідемії досягненню цільового значення за ЄТВА сприяло постійне і стабільне зниження ЛПНЩ, а концентрації ЛПВЩ продовжували зростати. У дослідженні за участю 1346 пацієнтів, яке завершилося 12-тижневою статиновою терапією (зниження ЛПНЩ на 42,3%, цільове значення за ЄТВА досягнуто на 69%, зростання ЛПВЩ на 5,6%), через 52 тижні лікування пітавастатином (4 мг) вміст ЛПНЩ знизився на 42,9%, цільове значення за ЄТВА було досягнуто на 74%, а вміст ЛПВЩ зріс на 14,3%.

6582 пацієнта з гіперхолестеринемією, які отримували лікування пітавастатином (1, 2 або 4 мг) протягом 2 років, продовжували лікування ще 3 роки (всього 5 років лікування). Протягом цього 5-річного дослідження зниження рівня ЛПНЩ (–30,5%) починалося через 3 місяці та тривало протягом усього дослідження, рівень ЛПВЩ підвищився від 1,7% через 3 місяці до 5,7% через 5 років, причому у пацієнтів з меншими початковими значеннями ЛПВЩ (<40 мг/дл) цей параметр виріс більше, наприклад сироваткові рівні підвищилися від 11,9% через 3 місяці до 28,9% через 5 років.

Атеросклероз

У дослідженні JAPAN-ACS порівнювали вплив 8–12-місячного лікування пітавастатином (4 мг) або аторвастатином (20 мг) на об'єм коронарної атеросклеротичної бляшки у 251 пацієнта, які перенесли черезшкірну коронарну ангіопластику при гострому коронарному синдромі за допомогою внутрішньосудинного ультразвуку. Це дослідження продемонструвало зниження об'єму бляшок приблизно на 17% при застосуванні обох схем лікування (–16,9 ± 13,9% з пітавастатином і –18,1 ± 14,2% з аторвастатином). Було показано, що пітавастатин не менш ефективний, ніж аторвастатин. В обох випадках регресія бляшки була пов'язана з негативним ремоделюванням судин (від 113,0 до 105,4 мм3). У цьому дослідженні не було ніякої суттєвої кореляції між зниженням ЛПНЩ і регресією бляшок, на відміну від результатів, отриманих в ході плацебо-контрольованих досліджень.

Вплив лікування препаратом на смертність і захворюваність ще не оцінювали.

Цукровий діабет

У відкритому проспективному контрольованому дослідженні брали участь 1269 японських пацієнтів з порушеною толерантністю до глюкози. Протягом 2,8 року у 45,7% пацієнтів контрольної групи розвинувся цукровий діабет, в порівнянні з 39,9% пацієнтів групи прийому Лівазо (1 мг або 2 мг в день), співвідношення ризиків склало 0,82 [95% ДІ, 0,68–0,99].

Мета аналіз 4815 недіабетичних пацієнтів, включених до рандомізованих контрольованих подвійних сліпих досліджень тривалістю щонайменше 12 тижнів (зважена середня тривалість спостереження 17,3 тижня [СВ 17,7 тижня]), показав нейтральний ефект препарату Лівазо на ризик появи цукрового діабету (0,98% пацієнтів контрольної групи та 0,50% пацієнтів з групи прийому Лівазо, у яких розвинувся цукровий діабет, відносний ризик 0,70 [95% ДІ, 0,30–1,61]), тоді як у пацієнтів контрольної групи, що отримували плацебо, цей показник склав 6,5% (103/1579) пацієнтів; інші пацієнти отримували статини, зокрема аторвастатин, правастатин і симвастатин.

Фармакокінетика.

Всмоктування: пітавастатин швидко всмоктується з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, і пік концентрації в плазмі досягається протягом однієї години після прийому внутрішньо. Всмоктування не залежить від прийому їжі. Препарат у незміненому вигляді проходить ентерогепатичну циркуляцію і добре всмоктується з тонкої кишки і клубової кишки. Абсолютна біодоступність пітавастатину становить 51%.

Розподіл: пітавастатин більш ніж на 99% зв’язується з білками в плазмі людини, в основному з альбуміном і альфа 1-кислотним глікопротеїном, а середній об'єм розподілу становить приблизно 133 л. Пітавастатин активно транспортується в гепатоцити, місце дії і метаболізму, багатьма печінковими носіями, у тому числі ОATP1B1 і OATP1B3. Плазмова AUC є змінною з приблизно 4-кратним діапазоном між найвищими та найнижчими значеннями. Дослідження з SLCO1B1 (ген, який кодує OATP1B1) дають змогу припустити, що поліморфізм даного гена може пояснити велике коливання в AUC. Пітавастатин не є субстратом для р-глікопротеїну.

Метаболізм: пітавастатин у незміненому вигляді є переважаючою частиною препарату в плазмі. Основний метаболіт — неактивний лактон, який формується через кон'югат глюкуроніду пітавастатину ефірного типу UDP глюкуронозилтрансферазою (UGT1A3 і 2B7). Дослідження in vitro, з використанням 13 ізоформ людського цитохрому P450 (CYP) показують, що метаболізм пітавастатину за допомогою CYP є мінімальним; CYP2C9 (і меншою мірою CYP2CS) відповідає за метаболізм пітавастатину до незначних метаболітів.

Виведення з організму: пітавастатин у незміненому вигляді швидко виводиться з печінки в жовч, але піддається ентерогепатичній рециркуляції, що зумовлює тривалість його дії. Менше 5% пітавастатину виводиться з сечею. Період напіввиведення з плазми коливається від 5,7 години (одна доза) до 8,9 години (рівноважний стан), і очевидне середнє геометричне перорального кліренсу становить 43,4 л/годину після одноразової дози.

Вплив їжі: максимальна концентрація пітавастатину в плазмі знижувалася на 43% при застосуванні з їжею з високим вмістом жирів, але AUC залишалася незмінною.

Особливі групи пацієнтів

Літні пацієнти: AUC пітавастатину в 1,3 раза вище у літніх пацієнтів віком від 65 років. Це не впливало на безпеку та ефективність Лівазо літнім пацієнтам.

Стать: AUC пітавастатину збільшена в 1,6 раза у жінок. Це не впливало на безпеку та ефективність застосування Лівазо жінкам.

Раса: не відзначалося ніякої різниці між фармакокінетичними профілями пітавастатину здорових добровольців монголоїдної та європеоїдної рас.

Діти: фармакокінетичних даних стосовно педіатричної популяції немає.

Ниркова недостатність: для пацієнтів з нирковою недостатністю середнього ступеня і пацієнтів на гемодіалізі значення AUC збільшувалося у 1,8 раза та 1,7 раза відповідно.

Печінкова недостатність: у пацієнтів з легкою (клас А за класифікацією Чайлда–П'ю) печінковою недостатністю AUC була в 1,6 раза вищою, ніж у здорових добровольців, а у пацієнтів з печінковою недостатністю середнього ступеня (клас В за класифікацією Чайлда–П'ю) AUC була в 3,9 раза вищою. Обмеження дози рекомендується пацієнтам з печінковою недостатністю легкого та середнього ступеня. Лівазо протипоказаний пацієнтам з тяжкою печінковою недостатністю.

Клінічні характеристики

Показання

Для зниження підвищеного загального холестерину (ЗХС) і холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС-ЛПНЩ); дорослим пацієнтам з первинною гіперхолестеринемією, в тому числі гетерозиготною сімейною гіперхолестеринемією і комбінованою (змішаною) дисліпідемією, коли відповідь на дієту та іншу немедикаментозну терапію є недостатньою.

Протипоказання

 • Відома гіперчутливість до пітавастатину або до будь-якої з допоміжних речовин або інших статинів;
 • печінкова недостатність тяжкого ступеня, захворювання печінки в активній стадії або стійке підвищення сироваткових трансаміназ нез'ясованої етіології (більше ніж у 3 рази вище верхньої межі норми [ВМН]);
 • міопатія;
 • одночасна терапія циклоспорином.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Пітавастатин активно транспортується в гепатоцити кількома шляхами (у тому числі поліпептидом, що транспортує органічні аніони, OATP), які можуть бути залучені в деякі з нижченаведених взаємодій.

Циклоспорин: одночасне застосування однієї дози циклоспорину з Лівазо в рівноважному стані призвело до 4,6-кратного збільшення AUC пітавастатину. Вплив рівноважного стану циклоспорину на рівноважний стан Лівазо невідомий. Лівазо протипоказаний пацієнтам, які отримують циклоспорин.

Еритроміцин: одночасне застосування з препаратом Лівазо призводило до 2,8-кратного збільшення AUC пітавастатину. Тимчасове призупинення лікування Лівазо рекомендується на час лікування еритроміцином або іншими макролідними антибіотиками.

Гемфіброзил та інші фібрати: застосування монотерапії фібратами іноді асоціюється з розвитком міопатії. Одночасне застосування фібратів зі статинами асоціювалось з підвищеним ризиком міопатії і рабдоміолізом. Лівазо слід з обережністю призначати одночасно з фібратами. Під час фармакокінетичних досліджень одночасне застосування препарату Лівазо з гемфіброзилом призводило до 1,4-кратного збільшення AUC пітавастатину, а AUC фенофібрату збільшилося в 1,2 раза.

Ніацин: дослідження взаємодії препарату Лівазо і ніацину не проводилися. Монотерапія ніацином асоціювалася з розвитком міопатії і рабдоміолізом. Таким чином, Лівазо слід з обережністю призначати одночасно з ніацином.

Фузидієва кислота: були повідомлення про серйозні проблеми з боку м’язів, такі як рабдоміоліз, внаслідок взаємодії між фузидієвою кислотою і статинами. На час лікування фузидієвою кислотою рекомендується тимчасове призупинення лікування Лівазо.

Рифампіцин: одночасне призначення з препаратом Лівазо призводило до 1,3-кратного збільшення AUC пітавастатину внаслідок зниження поглинання печінкою.

Інгібітори протеази: одночасне призначення з препаратом Лівазо може призвести до незначних змін AUC пітавастатину.

Езетиміб і його метаболіт глюкуронід інгібують всмоктування холестерину з продуктів харчування і жовчі. Одночасне призначення з препаратом Лівазо не впливає на рівень концентрації езетимібу або його метаболіту глюкуроніду в плазмі, а езетиміб не впливає на концентрацію пітавастатину в плазмі.

Інгібітори CYP3A4: дослідження взаємодії з ітраконазолом та грейпфрутовим соком, відомими інгібіторами CYP3A4, не виявили клінічно значущого ефекту на плазмові концентрації пітавастатину.

Дигоксин, відомий Р-gp субстрат, не взаємодіє з Лівазо. При одночасному призначенні не спостерігалося жодної значної зміни в концентрації пітавастатину або дигоксину.

Варфарин: рівноважні фармакокінетичні і фармакодинамічні властивості (INR і PT) варфарину у здорових добровольців не залежали від одночасного застосування Лівазо по 4 мг на добу. Однак, як і у випадку застосування інших статинів, у пацієнтів, які отримували варфарин, слід контролювати протромбіновий час або міжнародне нормалізаційне співвідношення (МНС) при включенні препарату Лівазо в схему терапії.

Особливості застосування

Вплив на м'язи

Як і у випадку застосування інших інгібіторів ГМГ КоА-редуктази (статинів), існує ймовірність розвитку міалгії, міопатії і рідше рабдоміолізу. Пацієнтам слід рекомендувати повідомляти про будь-який дискомфорт з боку м’язів. Слід визначати рівні креатинкінази (КК) у будь-якого пацієнта, який повідомляє про біль, чутливість або слабкість у м’язах, особливо якщо вони супроводжуються нездужанням або гарячкою.

Креатинкіназу не слід визначати після енергійних вправ або за наявності будь-якої іншої причини підвищення КK, що може вносити плутанину в інтерпретацію результату. При підвищених концентраціях КK (> 5 разів вище ВМН) підтверджувальний тест необхідно провести протягом 5–7 днів.

Дуже рідко повідомлялося про випадки імуноопосередкованої некротичної міопатії (ІОНМ) під час або після лікування деякими статинами. ІОНМ клінічно характеризується стійкою слабкістю проксимальних м’язів та підвищенням в сироватці крові рівня креатинкінази, який зберігається, незважаючи на припинення лікування статинами.

До початку лікування

Як і у випадку застосування інших статинів, Лівазо слід призначати з обережністю пацієнтам зі схильністю до розвитку рабдоміолізу. Слід визначати рівень креатинінкінази для встановлення вихідного рівня у таких ситуаціях:

 • ниркова недостатність;
 • гіпотиреоз;
 • особистий або сімейний анамнез спадкових м'язових порушень;
 • м'язова токсичність під час застосування фібрату або іншого статину в анамнезі;
 • захворювання печінки або зловживання алкоголем в анамнезі;
 • пацієнти літнього віку (від 70 років) з іншими певними чинниками ризику розвитку рабдоміолізу.
 • У таких ситуаціях рекомендується клінічний моніторинг, слід оцінити співвідношення можливого ризику та очікуваної користі від лікування. Не рекомендується розпочинати лікування препаратом Лівазо, якщо значення кліренсу креатиніну (КК) більше ніж у 5 разів перевищує верхню межу норми.

Під час лікування

Пацієнтам рекомендується повідомляти про болі, слабкість або судоми у м’язах відразу після їх виникнення. Слід визначати рівні креатинкінази (КК) та припинити лікування при підвищенні рівнів КК більше ніж у 5 разів вище верхньої межі норми. Слід розглянути питання про припинення лікування, якщо м'язові симптоми є тяжкими, навіть якщо рівні КК не більше ніж у 5 разів перевищують верхню межу норми. Якщо симптоми зникають і рівні КК повертаються до норми, то може розглядатися питання про поновлення лікування препаратом Лівазо в дозі 1 мг і при ретельному моніторингу.

Вплив на печінку

Як і у випадку застосування інших статинів, препарат Лівазо слід з обережністю призначати пацієнтам із захворюванням печінки в анамнезі або тим, хто регулярно споживає надмірну кількість алкоголю. До початку лікування препаратом Лівазо та періодично в ході лікування необхідно контролювати показники функції печінки. Лікування Лівазо необхідно припинити пацієнтам зі стійким підвищенням сироваткових трансаміназ (АЛТ і АСТ), що перевищує у 3 рази ВМН.

Вплив на нирки

Лівазо слід з обережністю призначати пацієнтам з нирковою недостатністю середнього або тяжкого ступеня. Підвищення дози слід проводити тільки при ретельному моніторингу функції нирок після поступового титрування дози. Пацієнтам з нирковою недостатністю тяжкого ступеня не рекомендується застосовувати дозу 4 мг.

Цукровий діабет

Певні докази вказують на те, що статини підвищують рівень глюкози в крові і в деяких пацієнтів, які мають підвищений ризик розвитку діабету, можуть спричинити гіперглікемію, яка потребуватиме лікування. Однак цей ризик не перевищує терапевтичний ефект статинів — зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань — і тому не повинен бути причиною припинення лікування статинами. У пацієнтів, які мають підвищений ризик розвитку гіперглікемії (концентрація глюкози натще від 5,6 до 6,9 ммоль/л, індекс маси тіла > 30 кг/м2, підвищена концентрація тригліцеридів у крові, артеріальна гіпертензія), необхідно контролювати клінічні та біохімічні показники згідно з національними настановами. Немає жодного підтвердженого факту про ризик розвитку діабету під час застосування пітавастатину за результатами постмаркетингових спостережних досліджень безпеки або проспективних досліджень.

Інтерстиціальні захворювання легень

Повідомлялося про інтерстиціальне захворювання легень під час застосування деяких статинів, особливо при довгостроковій терапії. Виражені ознаки можуть включати задишку, непродуктивний кашель і погіршення загального стану здоров'я (втома, втрата маси тіла і гарячка). У разі підозри на розвиток інтерстиціального захворювання легень у пацієнта терапію статинами необхідно припинити.

Інші ефекти

Тимчасове призупинення терапії Лівазо рекомендується на час лікування еритроміцином, іншими макролідними антибіотиками або фузидієвою кислотою. Лівазо слід з обережністю призначати пацієнтам, які приймають препарати, що призводять до розвитку міопатії (наприклад фібрати або ніацин).

Лактоза

Таблетки містять лактозу. Пацієнти з рідкісними спадковими проблемами непереносимості галактози, дефіцитом лактази Лаппа або мальабсорбцією глюкози-галактози не повинні приймати цей лікарський засіб.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Лівазо протипоказаний під час вагітності та годування груддю. Жінки репродуктивного віку повинні застосовувати відповідні заходи контрацепції під час лікування препаратом Лівазо. Оскільки холестерин та інші продукти біосинтезу холестерину мають важливе значення для розвитку плода, потенційний ризик інгібування ГМГ КоА-редуктази переважує користь від лікування під час вагітності. Дослідження на тваринах свідчать про репродуктивну токсичність, але відсутність тератогенного потенціалу. Якщо пацієнтка планує завагітніти, лікування необхідно припинити як мінімум за місяць до зачаття. Якщо вагітність настає під час застосування препарату Лівазо, лікування необхідно негайно припинити.

Лівазо протипоказаний у період годування груддю. Пітавастатин виділяється з грудним молоком у тварин. Невідомо, чи виділяється препарат з грудним молоком у людини. При необхідності застосування пітавастатину, необхідно утриматись від грудного вигодовування.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

З огляду на можливість виникнення запаморочення і сонливості під час лікування препаратом Лівазо необхідно утриматись від керування автотранспортом та роботи з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози

Тільки для перорального застосування, таблетку слід ковтати цілою.

Лівазо можна приймати в будь-який час дня, незалежно від прийому їжі. Бажано, щоб пацієнт приймав таблетки в один і той же час кожного дня. Терапія статинами, як правило, є більш ефективною увечері через добовий ритм ліпідного метаболізму. Пацієнти повинні знаходитися на дієті зі зниженим вмістом холестерину до початку лікування. Важливо, щоб пацієнти продовжували дотримуватися дієти під час лікування.

Дорослі Звичайна початкова доза становить 1 мг 1 раз на добу. Корекцію дози слід проводити з інтервалом в 4 тижні або більше. Дози необхідно підбирати індивідуально, відповідно до рівня ХС-ЛПНЩ, схеми терапії та стану пацієнта. Більшість пацієнтів потребує дози, що становить 2 мг. Максимальна добова доза 4 мг.
Пацієнти літнього віку Немає потреби у корекції дози.
Пацієнти з порушеннями функції нирок При порушенні функції нирок легкого ступеня корекція дози не потрібна, проте пітавастатин слід застосовувати з обережністю.

Дозу 4 мг при легкому та середньому ступенях порушення функції нирок слід застосовувати ТІЛЬКИ при ретельному моніторингу функції нирок після поступового титрування дози.

Пацієнтам з тяжкою нирковою недостатністю не рекомендується застосовувати дозу, що дорівнює 4 мг.

Пацієнти з порушеннями функції печінки легкого та середнього ступеня Доза 4 мг не рекомендується пацієнтам з порушеннями функції печінки легкого та середнього ступеня. Максимальну добову дозу 2 мг можна застосовувати при ретельному моніторингу функції печінки.

Діти.

Пітавастатин не застосовують дітям (віком до 18 років), оскільки на сьогодні немає даних щодо безпеки та ефективності його застосування цій категорії пацієнтів.

Передозування

При передозуванні можливе посилення симптомів побічних реакцій. Спеціальної терапії у разі передозування немає. Лікування повинно бути симптоматичним, і у разі необхідності слід проводити підтримуючу терапію. Слід контролювати функцію печінки і рівні КК. Гемодіаліз неефективний. Антидоту немає.

Побічні реакції

Під час контрольованих клінічних досліджень через побічні реакції було виключено менше ніж 4% пацієнтів, які приймали Лівазо в рекомендованих дозах. Найбільш частою документованою побічною реакцією після прийому пітавастатину під час проведення контрольованих клінічних випробувань була міалгія.

Побічні реакції та їх частота, що спостерігалися при застосуванні Лівазо у рекомендованих дозах у ході контрольованих клінічних досліджень та у постмаркетинговий період, зазначені нижче відповідно до класів систем органів. Частота визначається таким чином:

 • дуже часті (≥1/10);
 • часті (≥1/100, <1/10);
 • нечасті (≥1/1 000, <1/100);
 • поодинокі (1/10 000, <1/1 000);
 • рідкісні (менше <1/10 000) і частота не відома.

Порушення з боку системи крові і лімфатичної системи

Нечасті: анемія.

Порушення обміну речовин, метаболізму

Нечасті: анорексія.

Психічні розлади

Нечасті: безсоння.

Розлади з боку нервової системи

Часті: головний біль.

Нечасті: запаморочення, дисгевзія, сонливість, гіпестезія.

Порушення з боку органів зору

Поодинокі: зниження гостроти зору.

Порушення з боку органів слуху і вестибулярного апарату

Нечасті: дзвін у вухах.

Шлунково-кишкові розлади

Часті: запор, діарея, диспепсія, нудота.

Нечасті: біль у животі, сухість у роті, блювання.

Поодинокі: глосодинія, гострий панкреатит.

Рідкісні: шлунково-кишковий дискомфорт.

Розлади гепатобіліарної системи

Нечасті: підвищення активності трансаміназ (аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази).

Поодинокі: холестатична жовтяниця, відхилення від норми показників функції печінки, захворювання печінки.

Зміни з боку шкіри і підшкірної клітковини

Нечасті: свербіж, висипання.

Поодинокі: кропив'янка, еритема.

Порушення з боку опорно-рухової системи, сполучної тканини і кісток

Часті: міалгія, артралгія.

Нечасті: м'язові спазми.

Поодинокі: міопатія, рабдоміоліз.

Частота невідома: імуноопосередкована некротична міопатія (див. розділ «Особливості застосування».

Розлади з боку сечовидільної системи

Нечасті: полакіурія.

Загальні розлади

Нечасті: астенія, нездужання, втома, периферичний набряк.

Клас-специфічні ефекти статинів

Повідомлялося про такі побічні реакції під час застосування деяких статинів:

 • порушення сну, зокрема нічні кошмари;
 • втрата пам'яті;
 • сексуальна дисфункція;
 • депресія;
 • окремі випадки інтерстиціального захворювання легень, особливо під час тривалої терапії;
 • цукровий діабет: частота залежить від наявності чи відсутності факторів ризику (вміст глюкози в крові натще ≥ 5,6 ммоль/л, індекс маси тіла > 30 кг/м2, підвищений рівень тригліцеридів, артеріальна гіпертензія в анамнезі).

Підвищення рівня креатинінкінази в крові у > 3 рази вище верхньої межі норми (ВМН) відзначалося в 49 з 2800 (1,8%) пацієнтів, які отримували препарат Лівазо під час контрольованих клінічних досліджень. Рівні, що у ³ 10 разів перевищували ВМН і супроводжувалися симптомами з боку м'язів (міалгія, міопатія і, рідше, рабдоміоліз) були поодинокими.

Постмаркетинговий досвід

Переважна більшість пацієнтів у дослідженні отримували по 1 мг або 2 мг пітавастатину, а не по 4 мг. У 10,4% пацієнтів відзначалися небажані явища і 7,4% пацієнтів відмовилися від терапії через розвиток небажаних явищ. Показник міалгії становив 1,08%. Більшість небажаних явищ були легкими. Показник небажаних явищ був вищим протягом 2 років у пацієнтів з лікарською алергією (20,4%) або захворюванням печінки або нирок (13,5%) в анамнезі.

Під час постмаркетингового спостереження було два повідомлення про рабдоміоліз, що потребував госпіталізації (0,01% пацієнтів).

Крім того, наявні спонтанні постмаркетингові повідомлення про ефекти з боку скелетних м'язів, включаючи міалгію і міопатію, у пацієнтів, які отримували Лівазо при всіх рекомендованих дозах. Були також отримані повідомлення про розвиток рабдоміолізу, що супроводжувався гострою нирковою недостатністю і без неї, у тому числі летальний рабдоміоліз.

Термін придатності

4 роки.

Умови зберігання

Для захисту від світла зберігати блістер в упаковці.

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Упаковка

Для дозування 1 мг: по 7, 14 або 15 таблеток у білих, вкритих ПВдХ ПВХ/АL блістерах; по 1 або 2 блістери в картонній пачці.

Для дозування 2 мг: по 7, 14, 15 або 20 таблеток у білих, вкритих ПВдХ ПВХ/АL блістерах; по 1, 2 або 5 блістерів в картонній пачці.

Для дозування 4 мг: по 7, 14 або 15 таблеток у білих, вкритих ПВдХ ПВХ/АL блістерах; по 1 або 2 блістери в картонній пачці.

Категорія відпуску

За рецептом.

Виробник нерозфасованого продукту

П'єр Фабре Медікаман Продюксон, Франція.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Рю Дю Лісе, 45500 Ж'єн, Франція.

Виробник, який здійснює первинне та вторинне пакування, відповідає за контроль якості та випуск серії

Рекордаті Індастріа Хіміка е Фармасевтіка С.п.А., Італія.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

віа М. Чівіталі 1, 20148 Мілан, Італія.

Дата додавання: 07.12.2018 р.

Коментарі

Немає коментарів до цього матеріалу. Прокоментуйте першим

Додати свій

Ціни на ЛІВАЗО таблетки в містах України

Вінниця 506.25 грн./уп.

ЛІВАЗО табл. в/плівк. обол. 2 мг блістер № 30, Recordati Ireland Ltd ..... 351.9 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Вінниця, вул. Ващука Миколи, 14, тел.: +380432468145

Дніпро 544.47 грн./уп.

ЛІВАЗО табл. в/плівк. обол. 2 мг блістер № 30, Recordati Ireland Ltd ..... 486.61 грн./уп.
«1 СОЦІАЛЬНА АПТЕКА» Дніпропетровськ, вул. Березинська, 23К, тел.: +380634601990

Житомир 485.32 грн./уп.

ЛІВАЗО табл. в/плівк. обол. 2 мг блістер № 30, Recordati Ireland Ltd ..... 444.9 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Житомир, вул. Михайлівська, 9, тел.: +380412420608

Запоріжжя 547.65 грн./уп.

ЛІВАЗО табл. в/плівк. обол. 2 мг блістер № 30, Recordati Ireland Ltd ..... 514.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3, тел.: +380612772929

Івано-Франківск 538.25 грн./уп.

ЛІВАЗО табл. в/плівк. обол. 2 мг блістер № 30, Recordati Ireland Ltd ..... 538.25 грн./уп.
«АПТЕКА 24» Івано-Франківськ, вул. Гаркуши Іллі, 24, тел.: +380675604635

Київ 540.41 грн./уп.

ЛІВАЗО табл. в/плівк. обол. 2 мг блістер № 30, Recordati Ireland Ltd ..... 0.15 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Київ, просп. Мінський, 4, тел.: +380445920948

Львів 585.67 грн./уп.

ЛІВАЗО табл. в/плівк. обол. 2 мг блістер № 30, Recordati Ireland Ltd ..... 464.9 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Львів, вул. Городоцька, 159, тел.: +380322378795

Миколаїв 538.25 грн./уп.

ЛІВАЗО табл. в/плівк. обол. 2 мг блістер № 30, Recordati Ireland Ltd ..... 538.25 грн./уп.
«АПТЕКА 24» Миколаїв, вул. Чкалова, 91А, тел.: +380512769961

Одеса 583.57 грн./уп.

ЛІВАЗО табл. в/плівк. обол. 2 мг блістер № 30, Recordati Ireland Ltd ..... 504.9 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Одеса, просп. Глушка Академіка, 22, тел.: +380935043543

Полтава 523.13 грн./уп.

ЛІВАЗО табл. в/плівк. обол. 2 мг блістер № 30, Recordati Ireland Ltd ..... 505.12 грн./уп.
«АПТЕКА НИЗЬКІ ЦІНИ №1» Полтава, вул. Європейська, 17, тел.: +380633386918

Рівне 538.25 грн./уп.

ЛІВАЗО табл. в/плівк. обол. 2 мг блістер № 30, Recordati Ireland Ltd ..... 538.25 грн./уп.
«АПТЕКА 24» Рівне, вул. Князя Володимира, 109Б, тел.: +380362420455

Тернопіль 538.25 грн./уп.

ЛІВАЗО табл. в/плівк. обол. 2 мг блістер № 30, Recordati Ireland Ltd ..... 538.25 грн./уп.
«АПТЕКА 24» Тернопіль, вул. Текстильна, 28Ч, тел.: +380352561257

Харків 539.77 грн./уп.

ЛІВАЗО табл. в/плівк. обол. 2 мг блістер № 30, Recordati Ireland Ltd ..... 453.9 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Харків, вул. Отакара Яроша, 21, тел.: +380577730479

Херсон 538.25 грн./уп.

ЛІВАЗО табл. в/плівк. обол. 2 мг блістер № 30, Recordati Ireland Ltd ..... 538.25 грн./уп.
«АПТЕКА 24» Херсон, вул. Привокзальна, 1, тел.: +380552701250

Хмельницький 468.95 грн./уп.

ЛІВАЗО табл. в/плівк. обол. 2 мг блістер № 30, Recordati Ireland Ltd ..... 468.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 71, тел.: +380382650845

Черкаси 538.25 грн./уп.

ЛІВАЗО табл. в/плівк. обол. 2 мг блістер № 30, Recordati Ireland Ltd ..... 538.25 грн./уп.
«АПТЕКА 24» Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19, тел.: +380472590164

Чернівці 538.25 грн./уп.

ЛІВАЗО табл. в/плівк. обол. 2 мг блістер № 30, Recordati Ireland Ltd ..... 538.25 грн./уп.
«АПТЕКА 24» Чернівці, вул. Головна, 200, тел.: +380372931378