0
UA | RU

Кон’югат антитіло-препарат: виражений клінічний ефект у пацієнтів з недрібноклітинним раком легені з мутацією в гені HER2

21.09.2021

У міжнародному клінічному дослідженні, проведеному дослідниками з Онкологічного інституту Дана-Фарбер (Dana-Farber Cancer Institute), було встановлено: більш ніж у 50% пацієнтів з недрібноклітинним раком легені (НДРЛ), що мають мутацію в гені HER2, відзначали припинення пухлинного росту або зменшення пухлинної маси протягом тривалого часу після терапії лікарським засобом, який є кон’югатом хіміотерапевтичного препарату з високоспрямованим антитілом.

Результати дослідження вказують на важливу роль препарату трастузумабу дерукстекану в лікуванні пацієнтів з НДРЛ з мутацією HER2, для яких на даний час не схвалені таргетні методи лікування.

У США у близько 3% пацієнтів з неплоскоклітинним НДРЛ відзначають мутацію в HER2 (також відомому як ERBB2), що становить близько 6000 нових випадків щорічно. Ці пухлини частіше виявляють у людей, які ніколи не курили, ніж у тих, що палять, вони зазвичай характеризуються тяжким перебігом та часто метастазують у мозок. Незважаючи на те що препарати, механізм дії яких пов’язаний з білком HER2, активно застосовуються для лікування раку молочної залози та шлунка у хворих з мутацією HER2, жоден із цих препаратів не був схвалений для пацієнтів з НДРЛ. Такі хворі зазвичай отримують стандартну хіміотерапію або імунотерапію, ефективність якої у пацієнтів, що вже пройшли курс лікування, недостатня.

Старший автор дослідження Пасі Янне (Pasi Jänne) зазначив, що клінічні дослідження трастузумабу — препарату антитіла, яке зв’язується з білком HER2 — у поєднанні з хіміотерапією не підтвердили ефективність цієї схеми лікування при НДРЛ. Незадовільний результат досліджень можна пояснити тим, що випадки надекспресії білка HER2 є рідкісними, тому складно відбирати пацієнтів, у яких досліджувана схема лікування буде ефективною. Попередні дослідження були зосереджені на пацієнтах з НДРЛ, що мають мутацію в гені HER2, а не надлишок білка HER2.

У новому дослідженні пацієнти з мутацією в HER2 та метастатичним НДРЛ, резистентним до стандартної терапії, отримували лікування кон’югатом антитіло-препарат трастузумабу дерукстекан у II фазі клінічного дослідження під назвою DESTINY-Lung01. Кон’югат складається з антитіла, націленого на HER2, пов’язаного з препаратом, відомим як інгібітор топоізомерази I, який попереджує копіювання ДНК раковими клітинами, що призводить до їх загибелі. Як єдине ціле препарат характеризується не тільки високою ефективністю, але й точністю дії. Кон’югат було схвалено для лікування пацієнтів з раком молочної залози та шлунка, при якому спостерігається надекспресія білка HER2. На даний момент досліджується можливість застосування кон’югату при НДРЛ у пацієнтів з мутацією білка.

У дослідження було включено 91 пацієнта. У 54,9% з них було зафіксовано об’єктивну відповідь на трастузумабу дерукстекан, яка означала гальмування пухлинного росту або зменшення пухлинної маси. Об’єктивна відповідь спостерігалася у пацієнтів, які раніше отримували різні види лікування раку і мали мутації різного характеру в гені, що кодує HER2. Середня тривалість клінічної відповіді на препарат становила 9,3 міс, а середній період до рецидиву захворювання становив 8,2 міс. У цілому середня виживаність тих, у кого терапія була ефективною, становила 17,8 міс.

Найбільш частими побічними ефектами були нудота, втома і випадіння волосся, а також лейкопенія і анемія. У 42 пацієнтів вираженість побічних ефектів класифікована як «серйозна» або «сильніша».

У 24 пацієнтів у результаті лікування розвинулося інтерстиційне захворювання легень або рубцювання легень. Через це ускладнення у 16 хворих лікування було перерване, а у 8 повністю припинене. Пацієнтам з таким ускладненням призначали стероїди. У ході дослідження II фази, що ще триває, вивчається ефективність і переносимість підвищеної в 2 рази дози препарату в більшого числа пацієнтів.

П. Янне відзначає, що в даному дослідженні встановлено явний потенціал кон’югованого препарату в якості методу таргетної терапії для пацієнтів з мутацією HER2 та НДРЛ, видом раку, що важко піддається лікуванню.

За матеріалами www.medicalxpress.com/news

 

Специализированное мобильное приложение
для поиска информации о лекарственных препаратах
Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать
На нашем сайте используются файлы cookies для большего удобства использования и улучшения работы сайта. Продолжая, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Developed by Maxim Levchenko