Все аптеки Украины

Фулведжект розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл шприц, у блістері 5 мл, №2 Лікарський препарат

 • Інструкція
 • Про препарат
 • Аналоги
Фулведжект

Фулведжект інструкція із застосування

Склад

діюча речовина: фулвестрант;

1 попередньо заповнений шприц (5 мл) містить фулвестранту 250 мг;

допоміжні речовини: етанол 96%, спирт бензиловий, бензилбензоат, олія рицинова.

Лікарська форма

Розчин для ін’єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий, в’язкий, маслянистий розчин від безбарвного до жовтого кольору.

Фармакотерапевтична група

Антагоністи гормонів та аналогічні засоби. Антиестрогенні засоби. Код АТХ L02B A03.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Механізм дії та фармакодинамічні ефекти

Фулвестрант є конкурентним антагоністом естрогенових рецепторів (ЕР), спорідненість до яких порівнянна з естрадіолом. Фулвестрант блокує трофічну дію естрогенів, не проявляючи часткової агоністичної (естрогеноподібної) активності. Механізм дії пов’язаний з негативною регуляцією рівня білків естрогенових рецепторів. Клінічні дослідження з участю жінок у постменопаузі з первинним раком молочної залози показали, що фулвестрант порівняно з плацебо значно зменшує рівень білків ЕР при пухлині з позитивними ЕР. Спостерігалося також значне зменшення експресії прогестеронових рецепторів, що узгоджується з відсутністю характерних агоністам естрогенів ефектів. Також було показано, що фулвестрант у дозі 500 мг більшою мірою, ніж фулвестрант у дозі 250 мг, пригнічує ЕР і маркер проліферації Ki67 у пухлинах молочної залози при неоад’ювантному лікуванні жінок у постменопаузі.

Клінічна безпека та ефективність застосування препарату на пізніх стадіях раку молочної залози

Клінічне дослідження фази ІІІ CONFIRM було проведено з участю 736 жінок у постменопаузі з пізніми стадіями раку молочної залози, які мали рецидив захворювання на тлі або після ад’ювантної ендокринної терапії або прогресування після ендокринної терапії з приводу пізніх стадій захворювання.

У дослідження було включено 423 пацієнтки, у яких хвороба прогресувала або відзначався рецидив на тлі антиестрогенної терапії (підгрупа АЕ), і 313 пацієнток, у яких хвороба прогресувала або рецидивувала на тлі лікування інгібітором ароматази (підгрупа АІ). Це дослідження порівнювало ефективність та безпеку застосування фулвестранту в дозі 500 мг (n = 362) із фулвестрантом у дозі 250 мг (n=374). Головною кінцевою точкою була виживаність без прогресування захворювання (ВБП); ключові вторинні кінцеві точки ефективності включали частоту об’єктивної відповіді (ЧОВ), частоту клінічної ефективності (ЧКЕ) і загальну виживаність (ЗВ). Результати ефективності для дослідження CONFIRM узагальнено нижче у Таблиці 1.

Таблиця 1

Узагальнення результатів аналізу головної кінцевої точки ефективності (ВБП) і ключових вторинних кінцевих точок ефективності у дослідженні CONFIRM


Перемінна

Тип оцінки; порівняння лікування

Фулвестрант
500 мг
(n=362)

Фулвестрант 250 мг
(n=374)

Порівняння між групами
(фулвестрант 500 мг/фулвестрант 250 мг)

    

Співвідношення ризиків

95% ДІ

p-значення

ВБП

K-M медіана у місяцях;
співвідношення ризиків

     

Усі пацієнти

 

6,5

5,5

0,80

0,68, 0,94

0,006

 • підгрупа AE (n=423)
 

8,6

5,8

0,76

0,62, 0,94

0,013

 • підгрупа AI (n=313)a
 

5,4

4,1

0,85

0,67, 1,08

0,195

ЗВb

K-M медіана у місяцях;
співвідношення ризиків

     

Усі пацієнти

 

26,4

22,3

0,81

0,69, 0,96

0,016c

 • підгрупа AE (n=423)
 

30,6

23,9

0,79

0,63, 0,99

0,038c

 • підгрупа AI (n=313)a
 

24,1

20,8

0,86

0,67, 1,11

0,241c

Перемінна

Тип оцінки; порівняння лікування

Фулвестрант
500 мг
(n=362)

фулвестрант 250 мг
(n=374)

Порівняння між групами
(фулвестрант 500 мг/фулвестрант 250 мг)

    

Абсолютна різниця у%

95% ДІ

 

ЧОВ d

% пацієнтів з ОВ;
абсолютна різниця у%

     

Усі пацієнти

 

13,8

14,6

 • 0,8
 • 5,8, 6,3
 
 • підгрупа AE (n=296)
 

18,1

19,1

 • 1,0

8,2,

 • 9,3
 
 • підгрупа AI (n=205)a
 

7,3

8,3

 • 1,0
 • 5,5, 9,8
 

ЧКЕe

% пацієнтів із КЕ;
абсолютна різниця у%

     

Усі пацієнти

 

45,6

39,6

6,0

 • 1,1, 13,3
 
 • підгрупа AE (n=423)
 

52,4

45,1

7,3

 • 2,2, 16,6
 
 • підгрупа AI (n=313)a
 

36,2

32,3

3,9

 • 6,1, 15,2
 

а Фулвестрант показаний пацієнткам, чия хвороба рецидивувала або прогресувала на тлі антиестрогенної терапії. Результати у підгрупі АІ не є остаточними.

b Значення ЗВ представлене для остаточного аналізу виживаності при обробці 75% даних.

с Номінальне р-значення без будь-яких коригувань, зроблених для повторюваності між первинними аналізами ЗВ при 50% обробці та оновленими аналізами виживаності при обробці 75% даних.

d ЧОВ була проаналізована у пацієнток, відповідь яких оцінювалася на вихідному рівні (тобто вони мали прояви захворювання, які можна було оцінити на вихідному рівні: 240 пацієнток у групі застосування фулвестранту в дозі 500 мг і 261 пацієнток у групі застосування фулвестранту в дозі 250 мг).

eПацієнти з кращою об’єктивною відповіддю повної відповіді, частковою відповіддю або стабілізацією захворювання впродовж ≥ 24 тижнів.

ВБП: виживаність без прогресування захворювання; ЧОВ: частота об’єктивної відповіді; ОВ: об’єктивна відповідь; ЧКЕ: частота клінічної ефективності; КЕ: клінічна ефективність; ЗВ: загальна виживаність; К-М: Каплан–Мейєр; ДІ: довірчий інтервал; AI: інгібітор ароматази; АЕ: антиестроген.

Було проведено рандомізоване подвійне сліпе з подвійним маскуванням мультицентрове дослідження Фази 3 із вивчення ефективності фулвестранту 500 мг порівняно з анастрозолом 1 мг у жінок у постменопаузі з місцевопоширеним або метастатичним раком молочної залози з позитивними естроген- і/або прогестерон-рецепторами, які раніше не отримували гормонотерапії. Загалом 462 пацієнтки були послідовно рандомізовані 1:1 у групу фулвестранту 500 мг або анастрозолу 1 мг.

Рандомізація була стратифікована за ознаками захворювання (місцевопоширений рак або метастатичний), попередньо проведеною хіміотерапією у випадку поширеного захворювання та клінічними проявами захворювання.

Первинною кінцевою точкою ефективності була ВБП, за оцінкою дослідника відповідно до RESIST1.1 (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors). Ключовими вторинними точками ефективності були прийняті ЗВ та ЧОВ.

Медіана віку пацієнток, залучених у це дослідження, становила 63 роки (у діапазоні від 39 до 90 років). У більшості пацієнток (87,0%) спостерігалася метастатична форма захворювання на початку дослідження. 55% пацієнток мали метастази у внутрішні органи на початку дослідження. Загалом 17,1% пацієнток отримували хіміотерапію раніше у зв’язку з поширеним захворюванням, 84,2% пацієнток мали вимірювані прояви захворювання.

Достовірні результати спостерігалися у більшості пацієнток із попередньо визначених підгруп. У підгрупі пацієнток із метастазами не у внутрішні органи (n=208), які отримували фулвестрант, ВР становило 0,592 (95% ДІ = 0,419–0,837) порівняно з пацієнтками, які отримували анастрозол. У підгрупі пацієнток із метастазами у внутрішні органи (n=254), які отримували фулвестрант 500 мг, ВР становило 0,993 (95% ДІ = 0,740–1,331), порівняно з пацієнтками, які отримували анастрозол. Результати ефективності дослідження FALCON наведені в таблиці 2 та на графіку 1.

Таблиця 2.

Узагальнення результатів аналізу головної кінцевої точки ефективності (ВБП) і ключових вторинних кінцевих точок ефективності у дослідженні FALCON (оцінювання дослідником, вибірка «усі рандомізовані пацієнти відповідно до призначеного лікування»)

 

Фулвестрант

500 мг

(n=230)

Анастрозол

1мг

(n=232)

ВБП

  

Кількість випадків ВБП (%)

143 (62,2%)

166 (71,6%)

ВБП ВР (95% ДІ) та р-значення

ВР = 0,797(0,637–0,999)

р = 0,0486

ВБП у середньому [місяць (95% ДІ)]

16,6 (13,8, 21,0)

13,8 (12,0, 16,6)

Кількість випадків ЗВ*

67 (29,1%)

75 (32,3%)

ЗВ ВР (95% ДІ)

та р-значення

ВР = 0,875 (0,629–1,217)

р = 0,4277

ЧОВ**

89 (46,1%)

88(44,9%)

ЧОВ ВР (95% ДІ)

та р-значення

ВР = 1,074 (0,716–1,614)

р = 0,7290

Медіана тривалості відповіді (місяців)

20,0

13,2

ЧКЕ

180 (78,3%)

172 (74,1%)

ЧКЕ ВР (95% ДІ)

та p-значення

ВР = 1,253 (0,815–1,932)

р = 0,3045

*(31% обробка) — не фінальний аналіз ЗВ.

**Для пацієнток із вимірюваними проявами хвороби.

Графік 1.

Крива ВБП за Капланом–Мейєром (оцінка дослідника, вибірка «усі рандомізовані пацієнти відповідно до призначеного лікування») — дослідження FALCON.

Імовірність ВБП

Час від рандомізації (місяці)

 

Лікування: фулвестрант 500 мг (n = 230) … анастрозол 1 мг (n = 232)

 

Кількість пацієнтів із ризиками

Фул500 230 187 171 150 124 110 96 81 63 44 24 11 2 0

Анас1 232 194 162 139 120 102 81 60 45 31 22 10 0 0

Вплив на ендометрій у постменопаузальному періоді

Доклінічні дані свідчать про відсутність стимулюючого впливу фулвестранту на ендометрій у постменопаузальному періоді. Двотижневе дослідження з участю здорових добровольців у постменопаузальному періоді, які отримували етинілестрадіол по 20 мкг на добу, показало, що порівняно з попереднім лікуванням плацебо, попереднє лікування фулвестрантом у дозі 250 мг призводило до значного зменшення стимулюючого впливу на ендометрій у постменопаузальному періоді за даними ультразвукового вимірювання товщини ендометрія.

Неоад’ювантне лікування тривалістю до 16 тижнів у пацієнток з раком молочної залози, які отримували лікування або фулвестрантом у дозі 500 мг або фулвестрантом у дозі 250 мг, не призводило до клінічно значущих змін у товщині ендометрія, що вказувало на відсутність агоністичного впливу. Дотепер немає доказів небажаного впливу на ендометрій при лікуванні пацієнток із раком молочної залози. Немає доступних даних щодо морфологічної структури ендометрія.

У двох короткострокових дослідженнях (1 і 12 тижнів) з участю пацієнток у пременопаузі з доброякісними гінекологічними захворюваннями між групами лікування фулвестрантом і плацебо не спостерігалося жодних статистично значущих відмінностей у товщині ендометрія, що було підтверджено даними ультразвукового обстеження.

Вплив на кістки

Довгострокові дані щодо впливу фулвестранту на кістки відсутні. Неоад’ювантне лікування тривалістю до 16 тижнів у пацієнток з раком молочної залози, які отримували лікування або фулвестрантом у дозі 500 мг, або фулвестрантом у дозі 250 мг, не призводило до клінічно значущих змін у рівнях сироваткових маркерів кісткового ремоделювання.

Педіатрична популяція

Фулвестрант не показаний для лікування дітей.

У відкритому дослідженні Фази 2 досліджували безпеку, ефективність і фармакокінетику фулвестранту у 30 дівчаток віком від 1 до 8 років з наростаючим передчасним статевим дозріванням, пов’язаним із синдромом Олбрайта — Мак-К’юна — Штернберга (MAS). Діти отримували щомісячно внутрішньом’язово 4 мг/кг фулвестранту. У цьому 12-місячному дослідженні вивчався спектр кінцевих точок щодо ефективності застосування препарату при MAS. Результати дослідження показали зниження частоти вагінальних кровотеч і зниження темпів дозрівання кісткового віку. Мінімальні рівноважні концентрації фулвестранту в дітей у цьому дослідженні узгоджувалися з концентрацією препарату в дорослих (див. розділ «Фармакокінетика»). Жодних нових питань, пов’язаних із безпекою застосування препарату, не виникло у процесі проведення цього невеликого дослідження, однак п’ятирічні дані ще не доступні.

Фармакокінетика.

Всмоктування

Після введення фулвестранту у вигляді внутрішньом’язової ін’єкції пролонгованої дії фулвестрант повільно всмоктується, а максимальна концентрація у плазмі крові (Cmax) досягається приблизно через 5 днів. При режимі застосування фулвестранту у дозі 500 мг рівні експозиції рівноважного стану або близького до нього досягаються протягом першого місяця лікування (середнє значення [коефіцієнт варіації (КВ)]: AUC 475 [33,4%] нг.день/мл, Cmax 25,1 [35,3%] нг/мл, Cmin 16,3 [25,9%] нг/мл відповідно). У рівноважному стані концентрації фулвестранту у плазмі крові зберігаються у межах відносно вузького діапазону із приблизно триразовою різницею між максимальною та мінімальною концентраціями. Після внутрішньом’язового введення у діапазоні дозування від 50 до 500 мг експозиція приблизно пропорційна до дози.

Розподіл

Фулвестрант екстенсивно і швидко розподіляється. Значний уявний об’єм розподілу в рівноважному стані (Vdss), що становить приблизно від 3 до 5 л/кг, свідчить про переважно екстраваскулярний розподіл. Фулвестрант значною мірою (99%) зв’язується з білками плазми крові. Головними компонентами зв’язування є фракції ліпопротеїдів дуже низької щільності (ЛПДНЩ), ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) і ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ). Дослідження взаємодії на предмет конкурентного зв’язування білків не проводили. Роль глобуліну, що зв’язується зі статевими гормонами (ГЗСГ), не встановлена.

Біотрансформація

Метаболізм фулвестранту повністю не вивчений, але включає комбінацію чисельних можливих метаболічних шляхів біотрансформації, що є аналогічними до метаболічних шляхів біотрансформації ендогенних стероїдів. Ідентифіковані метаболіти (включаючи метаболіти 17-кетон, сульфон, 3-сульфат, 3- і 17-глюкуронід) в антиестрогенних моделях є або менш активними, або демонструють подібну до фулвестранту активність. Дослідження з використанням препаратів печінки людини та рекомбінантних людських ферментів показують, що CYP3A4 є єдиним ізоферментом Р450, що бере участь в окисненні фулвестранту, однак вважається, що in vivo переважають не пов’язані з Р450 шляхи. In vitro дані свідчать, що фулвестрант не пригнічує ізоферменти CYP450.

Виведення

Фулвестрант виводиться переважно у метаболізованій формі. Основний шлях видалення — з калом, при цьому менше 1% виводиться із сечею. Фулвестрант має високий кліренс, 11 ± 1,7 мл/хв/кг, що свідчить про високий печінковий коефіцієнт екстракції. Кінцевий період напіввиведення (t1/2) після внутрішньом’язового введення визначається швидкістю всмоктування та оцінений як 50 днів.

Окремі категорії пацієнтів

При популяційному фармакокінетичному аналізі даних досліджень Фази 3 не виявлено відмінностей у фармакокінетичному профілі фулвестранту з огляду на вік (діапазон від 33 до 89 років), масу тіла (від 40 до 127 кг) або расову належність.

Порушення функції нирок

Ступінь впливу легкого або помірного порушення функції нирок на фармакокінетику фулвестранту не досягає клінічно істотного значення.

Порушення функції печінки

Фармакокінетика фулвестранту оцінювалась у клінічному дослідженні з використанням одноразової дози препарату, проведеному з участю жінок із легкими та помірними порушеннями функції печінки (клас A та B за Чайлдом–П’ю). Протягом нетривалого часу застосовували високу дозу препарату для внутрішньом’язових ін’єкцій. Порівняно зі здоровими добровольцями у жінок із порушеннями функції печінки спостерігалося збільшення AUC майже у 2,5 раза. Очікується, що збільшення AUC до такої величини у пацієнток, яким вводиться фулвестрант, буде добре переноситись. Жінки з тяжкими порушеннями функції печінки (клас C за Чайлдом–П’ю) не оцінювалися.

Педіатрична популяція

Фармакокінетика фулвестранту оцінювалась у клінічному дослідженні, проведеному з участю 30 дівчаток із наростаючим передчасним статевим дозріванням, пов’язаним із синдромом Олбрайта–Мак-К’юна–Штернберга (див. розділ «Фармакодинаміка»). Педіатричні пацієнти віком від 1 до 8 років отримували внутрішньом’язово фулвестрант у дозі 4 мг/кг щомісяця. Геометрична середня (стандартне відхилення) мінімальна концентрація у рівноважному стані (Cmin, ss) і AUCss становили 4,2 (0,9) нг/мл і 3680 (1020) нг*год/мл відповідно. Хоча отримані дані обмежені, рівноважні мінімальні концентрації фулвестранту у дітей, імовірно, узгоджуються з такими у дорослих.

Показання

Фулвестрант показаний для лікування раку молочної залози з естрогенпозитивними рецепторами, місцевопоширеного або з метастазами в жінок у постменопаузі:

 • які раніше не отримували гормональну терапію;
 • у разі рецидиву хвороби під час або після ад’ювантної антиестрогенної терапії або прогресування хвороби під час антиестрогенної терапії.

Протипоказання

Гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин препарату.

Вагітність і лактація (див. розділ «Застосування у період вагітності або годування груддю»).

Тяжка печінкова недостатність (див. розділи «Фармакокінетика» і «Особливості застосування»).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Дослідження клінічної взаємодії з мідазоламом (субстратом CYP3A4) продемонструвало, що фулвестрант не пригнічує CYP3A4. Дослідження клінічної взаємодії з рифампіцином (індуктором CYP3A4) та кетоконазолом (інгібітором CYP3A4) не показали клінічно значущих змін у кліренсі фулвестранту. Таким чином для пацієнтів, яким одночасно призначені фулвестрант та інгібітори або індуктори CYP 3А4, корекція дози не потрібна.

Особливості застосування

Фулвестрант слід з обережністю застосовувати пацієнтам із порушеннями функції печінки від легкого до помірного ступеня тяжкості (див. розділи «Фармакокінетика», «Протипоказання» і «Спосіб застосування та дози»).

Фулвестрант слід з обережністю застосовувати пацієнтам із тяжкими порушеннями функції нирок (кліренс креатиніну менше 30 мл/хв).

Враховуючи внутрішньом’язовий шлях введення, фулвестрант слід з обережністю застосовувати при лікуванні пацієнтів, хворих на геморагічний діатез, тромбоцитопенію або тих, які приймають антикоагулянти.

Тромбоемболічні реакції зазвичай спостерігаються у жінок, хворих на прогресуючий рак молочної залози і були зареєстровані у клінічних дослідженнях фулвестранту (див. розділ «Побічні реакції»). Це слід враховувати при призначенні фулвестранту пацієнткам, які входять до групи ризику.

При введенні препарату Фулведжект повідомляли про реакції, пов’язані з місцем ін’єкції, включаючи ішіас, невралгію, нейропатичний біль та периферичну нейропатію. Через близькість розташування сідничного нерва слід дотримуватися обережності при введенні препарату Фулведжект у верхній зовнішній квадрант сідничної ділянки (див. розділи «Спосіб застосування та дози» та «Побічні реакції»).

Не існує даних довгострокових досліджень щодо впливу фулвестранту на кістки. Через механізм дії фулвестранту існує потенційний ризик розвитку остеопорозу.

Препарат містить етанол. Шкідливий для пацієнтів, хворих на алкоголізм. Слід бути обережним при застосуванні препарату пацієнткам із захворюваннями печінки та хворим на епілепсію.

Препарат містить олію рицинову, яка може спричинити тяжкі алергічні реакції.

Вплив на дослідження естрадіолу за допомогою антитіл

Через структурну подібність фулвестранту та естрадіолу фулвестрант може впливати на результати досліджень рівня естрадіолу, що проводяться на основі реакції з антитілами, і спричиняти отримання хибно підвищених рівнів естрадіолу.

Педіатрична популяція

Фулвестрант не рекомендується для застосування дітям та підліткам, оскільки його безпеку та ефективність для цієї вікової групи не встановлено (див. розділ «Фармакодинаміка»).

Застосування у період вагітності або годування груддю

Жінки репродуктивного віку

Пацієнткам репродуктивного віку слід рекомендувати використовувати ефективні засоби контрацепції під час лікування.

Вагітність

Фулвестрант протипоказаний у період вагітності (див. розділ «Протипоказання»). Було показано, що фулвестрант проходить через плацентарний бар’єр після одноразового внутрішньом’язового введення препарату у щурів і кролів. Дослідження на тваринах виявили репродуктивну токсичність, включаючи зростання частоти аномалій і смерті плода. Якщо пацієнтка завагітніла у період лікування фулвестрантом, її слід поінформувати про потенційну небезпеку для плода та потенційний ризик переривання вагітності.

Період годування груддю

Під час лікування фулвестрантом грудне вигодовування слід припинити. Фулвестрант екскретується в молоко у лактуючих щурів. Дотепер невідомо, чи виділяється фулвестрант у грудне молоко людини. Враховуючи можливість виникнення у немовлят, які знаходяться на грудному вигодовуванні, серйозних небажаних реакцій, спричинених фулвестрантом, годування груддю протипоказане у період застосування цього лікарського засобу (див. розділ «Протипоказання»).

Фертильність

Вплив фулвестранту на фертильність у людини не досліджений.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Фулвестрант не впливає або має незначний вплив на здатність керувати транспортними засобами та працювати з механізмами. Однак, оскільки при лікуванні фулвестрантом повідомляли про дуже часті випадки астенії, пацієнтам, у яких під час керування транспортними засобами або роботі з механізмами розвинулася ця побічна реакція, слід дотримуватися обережності.

Спосіб застосування та дози

Дозування

Дорослі жінки (включаючи осіб літнього віку)

Рекомендована доза становить 500 мг з інтервалом один місяць, через 2 тижні після першої ін’єкції вводиться додаткова доза 500 мг.

Окремі категорії пацієнтів

Порушення функції нирок

Для пацієнток із порушенням функції нирок від легкого до помірного ступеня тяжкості (кліренс креатиніну ≥ 30 мл/хв) коригування дози не потрібно. Ефективність та безпеку лікарського засобу не оцінювали у пацієнток із тяжкими порушеннями функції нирок (кліренс креатиніну < 30 мл/хв), тому таким пацієнткам препарат слід застосовувати з обережністю (див. розділ «Особливості застосування»).

Порушення функції печінки

Для пацієнток із порушеннями функції печінки від легкого до помірного ступеня тяжкості коригування дози не потрібно. Однак таким пацієнткам фулвестрант слід застосовувати з обережністю з огляду на можливе зростання AUC фулвестранту. Дані щодо пацієнток із тяжкими порушеннями функції печінки відсутні (див. розділи «Фармакокінетика» і «Особливості застосування»).

Спосіб застосування

Фулведжект слід вводити у вигляді двох послідовних повільних (1–2 хвилини на ін’єкцію) внутрішньом’язових ін’єкцій по 5 мл, по одній у кожну сідницю (сідничну ділянку).

Через близькість розташування сідничного нерва слід дотримуватися обережності при введенні препарату Фулведжект у верхній зовнішній квадрант сідничної ділянки.

Інструкція із введення

Препарат слід вводити відповідно до місцевих правил проведення внутрішньом’язових ін’єкцій великого об’єму.

ПРИМІТКА.

Через близькість розташування сідничного нерва слід дотримуватися обережності при введенні препарату Фулведжект у верхній зовнішній квадрант сідничної ділянки (див. розділ «Особливості застосування»).

Застереження: не стерилізувати в автоклаві безпечну голку перед використанням.

Упродовж усього часу використання та видалення руки повинні знаходитися позаду голки.

Для кожного із двох шприців:

 • Витягнути скляний циліндр шприца з картриджа і перевірити, чи він не пошкоджений.
 • Відкрити зовнішню упаковку безпечної голки.
 • Розчини для парентерального введення перед застосуванням слід перевірити візуально на наявність твердих частинок і зміни кольору.
 • Тримати шприц ребристою частиною вверх (С). Іншою рукою взяти ковпачок (А) і прокрутити до тих пір, поки ковпачок від’єднається і його можна буде зняти (див. рис. 1).

Рис. 1

 • Зняти ковпачок (А) у прямому напрямку вверх. Для збереження стерильності не торкатися наконечника шприца (В) (див. рис. 2).

Рис. 2

 • Приєднати безпечну голку до насадки Люера і прокрутити до щільного прилягання (див. рис. 3).
 • Перевірити, щоб голка була закріплена на наконечнику шприца Люера перед переміщенням з вертикальної площини.
 • Витягнути захисний ковпачок з голки прямо, щоб уникнути пошкодження кінчика голки.
 • Наблизити наповнений шприц до точки введення.
 • Зняти з голки ковпачок.
 • Видалити зі шприца надлишок повітря.

Рис. 3

 • Вводити повільно внутрішньом’язово (1–2 хвилини/ін’єкцію) у сідницю (сідничну ділянку).
 

Утилізація

Попередньо заповнені шприци призначені тільки для одноразового використання.

Будь-які невикористані вироби медичного призначення або відходи необхідно утилізувати відповідно до місцевих вимог.

Діти

Безпека та ефективність застосування фулвестранту для дітей віком від народження до 18 років не встановлені. Доступна дотепер інформація наведена в розділах «Фармакодинаміка» і «Фармакокінетика», однак рекомендацій щодо дозування зробити не можна.

Передозування

Є окремі повідомлення про випадки передозування фулвестранту у людей. У разі передозування рекомендується проводити симптоматичне підтримувальне лікування. У дослідженнях на тваринах високі дози фулвестранту не виявляли інших ефектів крім тих, що прямим або непрямим чином пов’язані з антиестрогенною дією.

Побічні реакції

Побічними реакціями, про які повідомляли найчастіше, є реакції у місці ін’єкції, астенія, нудота та збільшення рівнів печінкових ферментів (АЛТ (аланінамінотрансфераза), АСТ (аспартатамінотрансфераза), ЛФ (лужна фосфатаза)).

Наведені далі категорії частоти побічних реакцій були розраховані на підставі даних групи лікування фулвестрантом 500 мг з об’єднаного аналізу безпеки досліджень, де порівнювалися фулвестрант 500 мг та фулвестрант 250 мг [CONFIRM (дослідження D6997C00002), FINDER 1 (дослідження D6997C00004), FINDER 2 (дослідження D6997C00006) та NEWEST (дослідження D6997C00003)], або ж з окремого дослідження FALCON (дослідження D699BC00001), у якому порівнювалися фулвестрант 500 мг та анастрозол 1 мг. Якщо частота побічних реакцій у об’єднаному аналізі безпеки та у FALCON відрізнялася, то брали найвищу частоту. Частота у наведеній таблиці 3 була визначена на підставі даних щодо усіх зафіксованих побічних реакцій, незалежно від оцінки дослідником причинного зв’язку.

Наведені нижче побічні реакції класифіковані за частотою та класами систем органів. Частоту визначено таким чином: дуже часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, < 1/10), нечасто (≥ 1/1000, < 1/100). У межах групи за частотою побічні реакції зазначені у порядку зменшення їхньої серйозності.

Таблиця 3.

Побічні реакції на препарат

Побічні реакції

, класифіковані відповідно до частоти і класу систем органів

Інфекції та інвазії

часто

Інфекції сечовивідних шляхів

З боку імунної системи

дуже часто

Реакції гіперчутливостіe

нечасто

Анафілактичні реакції

З боку метаболізму та харчування

часто

Анорексіяа

З боку нервової системи

часто

Головний біль

З боку судин

дуже часто

Припливиe

часто

Венозна тромбоемболіяa

З боку травного тракту

дуже часто

Нудота

часто

Блювання, діарея

З боку печінки та жовчовивідних шляхів

дуже часто

Підвищення рівнів печінкових ферментів (АЛТ, АСТ, ЛФ)а

часто

Підвищення рівнів білірубінуa

нечасто

Печінкова недостатністьс, f, гепатитf, підвищення рівнів ГГТf

З боку шкіри та підшкірної клітковини

дуже часто

Висипанняe

З боку скелетно-м’язової системи та сполучної тканини

дуже часто

Біль у суглобах та скелетних м’язахd

часто

Біль у спиніа

З боку репродуктивної системи та молочних залоз

часто

Вагінальна кровотечаe

нечасто

Вагінальний кандидозf, лейкореяf

Загальні розлади та стани у місці введення препарату

дуже часто

Астенія,а реакції у місці ін’єкції b

часто

Периферична нейропатіяe, ішіасe

нечасто

Геморагії у місці ін’єкціїf, гематоми у місці ін’єкціїf, невралгіяc,f,

З боку крові та лімфатичної системи

часто

Зниження кількості тромбоцитівe

a Включено побічні реакції на препарат, для яких зв’язок із фулвестрантом не може бути встановлений через основне захворювання.

b Термін «реакції у місці ін’єкції» не включає в себе терміни «геморагії у місці ін’єкції» і «гематома у місці ін’єкції», «ішіас», «невралгія», «периферична нейропатія».

c Реакція не спостерігалася у великих клінічних дослідженнях (CONFIRM, FINDER 1, FINDER 2, NEWEST).

Частота була розрахована із використанням верхньої межі 95% ДІ для оцінки точки. Вона розраховувалася як 3/560 (де 560 — це кількість пацієнтів у великих клінічних дослідженнях), що відповідає частоті категорії «нечасто».

d Включає артралгію та рідше — м’язово-кістковий біль, міалгію та біль у кінцівках.

e Існують деякі відмінності між частотою побічних реакцій у відповідних категоріях щодо органів та систем органів у дослідженні з безпеки та дослідженні FALCON.

f Небажані реакції не спостерігали у дослідженні FALCON.

Опис окремих побічних реакцій

Наведений опис базується на аналізі безпеки групи із 228 пацієнток, які отримали щонайменше 1 дозу фулвестранту, та групи із 232 пацієнток, які отримали щонайменше 1 дозу анастрозолу в дослідженні Фази 3 FALCON.

Біль у суглобах та кістково-м’язовий біль

За даними дослідження FALCON, кількість пацієнток, які повідомили про біль у суглобах та кістково-м’язовий біль, становила 65 (31,2%) та 48 (24,1%) при прийомі фулвестранту та анастрозолу відповідно. Із 65 пацієнток, які отримували фулвестрант, 40% (26/65) пацієнток відмічали суглобовий та кістково-м’язовий біль впродовж першого місяця лікування, 66% (43/65) пацієнток — впродовж перших 3 місяців лікування. Жодна з пацієнток не повідомляла про випадки ступеня ≥3 за CTCAE або про випадки, що потребували зниження дози препарату, тимчасового припинення прийому або відміни лікування препаратом у зв’язку з цими побічними реакціями.

Повідомлення про підозрювані побічні реакції

Важливо повідомляти про підозрювані побічні реакції після реєстрації лікарського засобу. Це дозволяє продовжувати контроль за співвідношенням користь/ризик при застосуванні лікарського засобу. Медичних працівників просять повідомляти про будь-які підозрювані побічні реакції.

Термін придатності

4 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла при температурі від 2 до 8 ̊С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Несумісність.

Оскільки дослідження сумісності відсутні, цей лікарський засіб не слід змішувати з іншими лікарськими засобами.

Упаковка

По 5 мл у попередньо наповненому шприці та блістері, по 2 блістери зі шприцом та 2 голки у картонній пачці.

Категорія відпуску

За рецептом.

Виробник

К.Т. Ромфарм Компані С.Р.Л./

S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L.

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності

вул. Ероілор № 1А, м. Отопень, 075100, округ Ілфов, Румунія/

Eroilor str. No 1 A, Otopeni city, 075100, county Ilfov, Romania.

Виробник
Форма випуску
Розчин для ін'єкцій
Дозування
250 мг/5 мл
Кількість штук в упаковці
2 шт.
Реєстраційне посвідчення
UA/17896/01/01 від 23.01.2020
Міжнародна назва