РИПРОНАТ (RIPRONAT)

СКЛАД І ФОРМА ВИПУСКУ

розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл, № 10В аптеку
Мельдоній
100 мг/мл
Допоміжні речовини: вода для ін'єкцій.
№ UA/16424/01/01 від 17.11.2017 до 17.11.2022
B За рецептом
капсули тверді 250 мг блістер, № 40В аптеку
Триметилгідразинію пропіонат
250 мг
№ UA/16424/02/01 від 17.01.2018 до 17.01.2023
B За рецептом
капсули тверді 500 мг блістер, № 60В аптеку
Триметилгідразинію пропіонат
500 мг
№ UA/16424/02/02 від 17.01.2018 до 17.01.2023
B За рецептом

ДІАГНОЗИ

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

фармакодинаміка. Мельдоній є попередником карнітину, структурним аналогом гамма-бутиробетаїну (ГББ), у якого один атом вуглецю заміщений атомом азоту. Його дію на організм можна пояснити двояко.

Вплив на біосинтез карнітину. Мельдоній, зворотно інгібуючи ГББ-гідроксилазу, знижує біосинтез карнітину і тому перешкоджає транспортуванню довголанцюгових жирних кислот через оболонки клітин, таким чином перешкоджаючи накопиченню в клітинах сильного детергента — активованих форм неокиснених жирних кислот. Таким чином, попереджається ушкодження клітинних мембран.

При зниженні концентрації карнітину в умовах ішемії затримується β-оксидація жирних кислот та оптимізується споживання кисню у клітинах, стимулюється окиснення глюкози та відновлюється транспортування АТФ від місць його біосинтезу (мітохондрії) до місць споживання (цитозоль). По суті клітини забезпечуються поживними речовинами та киснем, а також оптимізується споживання цих речовин.

У свою чергу, при збільшенні біосинтезу попередника карнітину, тобто ГББ, активізується NO-синтетаза, у результаті чого покращуються реологічні властивості крові та зменшується периферичний опір судин.

При зниженні концентрації мельдонію біосинтез карнітину знову посилюється, і в клітинах поступово збільшується кількість жирних кислот.

Вважається, що в основі ефективності дії мельдонію лежить підвищення толерантності до клітинного навантаження (при зміні кількості жирних кислот).

Функція медіатора у гіпотетичній ГББ-ергічній системі. Висунуто гіпотезу про те, що в організмі існує система перенесення нейрональних сигналів — ГББ-ергічна система, що забезпечує перенесення нервового імпульсу між клітинами. Медіатором цієї системи є останній попередник карнітину — ГББ-ефір. У результаті дії ГББ-естерази медіатор віддає клітині електрон, таким чином переносячи електричний імпульс, а сам перетворюється на ГББ. Далі гідролізована форма ГББ активно транспортується в печінку, нирки та яєчники, де перетворюється в карнітин. У соматичних клітинах у відповідь на подразнення знову синтезуються нові молекули ГББ, забезпечуючи поширення сигналу.

При зниженні концентрації карнітину стимулюється синтез ГББ, у результаті чого підвищується концентрація ефіру ГББ.

Мельдоній, як зазначено раніше, є структурним аналогом ГББ та може виконувати функції «медіатора». На противагу цьому ГББ-гідроксилаза «не впізнає» мельдоній, тому концентрація карнітину не підвищується, а знижується. Таким чином, мельдоній як сам, замінюючи «медіатор», так і сприяючи приросту концентрації ГББ, призводить до розвитку відповідної реакції організму. У результаті зростає загальна метаболічна активність також в інших системах, наприклад у ЦНС.

Вплив на ЦНС. В експериментах на тваринах встановлені антигіпоксична дія мельдонію та дія, що сприяє мозковому кровообігу. Мельдоній оптимізує перерозподіл об’єму мозкового кровообігу на користь ішемічних осередків, підвищує міцність нейронів в умовах гіпоксії.

Мельдонію притаманні стимулювальна дія на ЦНС — підвищення рухової активності та фізичної витривалості, стимуляція поведінкових реакцій, а також антистресорна дія — стимуляція симпатоадреналової системи, накопичення катехоламінів у головному мозку та наднирковій залозі, захист внутрішніх органів від змін, спричинених стресом.

Ефективність при неврологічних захворюваннях. Вивчено процес реабілітації пацієнтів з порушеннями неврологічного характеру (після перенесених захворювань кровоносних судин головного мозку, операцій на головному мозку, травм, перенесеного кліщового енцефаліту).

Результати перевірки терапевтичної активності мельдонію свідчать про його дозозалежну позитивну дію на фізичну витривалість та відновлення функціональної незалежності в період одужання.

При аналізі змін окремих і сумарних інтелектуальних функцій після застосування препарату встановлено позитивну дію на відновлюваний процес інтелектуальних функцій у період одужання.

Встановлено, що мельдоній покращує реконвалесцентну якість життя (головним чином за рахунок оновлення фізичної функції організму), до того ж він сприяє усуненню психічних порушень.

Мельдонію притаманний позитивний вплив на функцію нервової системи — зменшення порушень у пацієнтів з неврологічним дефіцитом у період одужання.

Покращується загальний неврологічний стан пацієнтів (зменшення пошкодження нервів головного мозку та патології рефлексів, регресія парезів, покращання координації рухів та вегетативних функцій).

Фармакокінетика

Абсорбція. Ін’єкції. Біодоступність становить 100%. Cmax у плазмі крові досягається одразу ж після введення. Після в/в введення багатократних доз Cmax досягає 25,5±3,63 мкг/мл.

При в/в введенні AUC після разового та повторного введення доз мельдонію відрізняється, що свідчить про можливе накопичення мельдонію в плазмі крові.

Капсули. Після разового перорального застосування мельдонію в дозах 25, 50, 100, 200, 400, 800 або 150 мг Cmax у плазмі крові та AUC збільшується пропорційно до застосованої дози. Час досягнення Cmax у плазмі крові становить 1–2 год. При повторному застосуванні доз рівноважна концентрація в плазмі крові досягається через 72–96 год після застосування першої дози. Можливе накопичення мельдонію у плазмі крові. Їжа трохи затримує всмоктування мельдонію, не змінюючи показники Cmax та AUC.

Розподіл. Мельдоній із кровотоку швидко розподіляється у тканинах із високою серцевою афінністю. Мельдоній та його метаболіти частково проходять крізь плацентарний бар’єр. У дослідженнях на тваринах встановлено, що мельдоній проникає в молоко матері.

Біотрансформація. У дослідженнях метаболізму на експериментальних тваринах встановлено, що мельдоній головним чином метаболізується у печінці.

Виведення. У виведенні мельдонію та його метаболітів з організму має значення ренальна екскреція. T½ мельдонію становить близько 4 год. При застосуванні повторних доз T½ відрізняється.

Особливі групи пацієнтів

Пацієнти літнього віку. Пацієнтам літнього віку з порушеннями функції печінки та нирок, у яких підвищується біодоступність, необхідно знижувати дозу мельдонію.

Пацієнти з порушенням функції нирок. Пацієнтам з порушеннями функції нирок, у яких підвищується біодоступність, слід знижувати дозу мельдонію. Доклінічні дослідження показали, що при пероральному застосуванні у тварин мельдоній у дозах 20, 100 та 500 мг/кг малотоксичний та не впливає на діяльність нирок. Існує взаємодія ниркової реабсорбції мельдонію або його метаболітів (наприклад 3-гідроксимельдонію) та карнітину, у результаті якої збільшується нирковий кліренс карнітину. Відсутній прямий вплив мельдонію, ГББ та комбінації мельдоній/ГББ на ренін-ангіотензин-альдостеронову систему (РААС).

Пацієнти з порушенням функції печінки. Пацієнтам з порушеннями функції печінки, у яких підвищується біодоступність, необхідно знизити дозу мельдонію. При дослідженнях токсичності на щурах при застосуванні мельдонію в дозі вище 100 мг/кг встановлено забарвлення печінки у жовтий колір та денатурацію жирів. При гістопатологічних дослідженнях на тваринах після застосування високих доз мельдонію (400 та 1600 мг/кг) встановлено накопичення ліпідів у клітинах печінки. Зміни показників функції печінки у людей після застосування в високих дозах 400–800 мг не виявлено. Не можна виключити можливу інфільтрацію жирів у клітини печінки.

Діти. Немає даних про безпеку та ефективність застосування мельдонію у дітей віком до 18 років, тому застосування препарату цією категорією пацієнтів протипоказане.

ПОКАЗАННЯ

Рипронат показаний у комплексній терапії наступних захворювань:

  • захворювання серця та судинної системи: стабільна стенокардія навантаження, хронічна серцева недостатність (NYHA I–III функціональний клас), кардіоміопатія, функціональні порушення діяльності серця та судинної системи;
  • гострі та хронічні ішемічні порушення мозкового кровообігу;
  • знижена працездатність, фізичне та психоемоційне перенапруження;
  • у період одужання після цереброваскулярних порушень, травм голови та енцефаліту.

ЗАСТОСУВАННЯ

Рипронат, ін’єкції. Застосовувати в/в. Застосування препарату не передбачає спеціального приготування перед введенням.

У зв’язку з можливим стимулювальним ефектом препарат рекомендується застосовувати в першій половині дня.

Дорослі. Доза становить 500–1000 мг (5–10 мл) на добу, її вводять за 1 раз або ділять на 2 прийоми. Тривалість лікування зазвичай становить 10–14 днів, після чого лікування продовжують пероральною лікарською формою.

Тривалість курсу лікування становить 4–6 тиж. Курс лікування можна повторити 2–3 рази на рік.

Рипронат, капсули. Для застосування внутрішньо. У зв’язку з можливим збуджувальним ефектом препарат рекомендується застосовувати в першій половині дня.

Дорослі. Захворювання серця і судинної системи, порушення мозкового кровообігу. Доза становить 500–1000 мг/добу. Добову дозу можна застосовувати всю одразу або розподілити на 2 прийоми. Максимальна добова доза становить 1000 мг.

Знижена працездатність, перенапруження та період одужання. Доза становить 500 мг/добу. Добову дозу можна застосовувати всю одразу або розділити на 2 разові дози. Максимальна добова доза становить 500 мг.

Пацієнти літнього віку. Пацієнтам літнього віку з порушеннями функції печінки та/або нирок може знадобитися зниження дози мельдонію.

Пацієнти з порушеннями функції нирок. Оскільки препарат виводиться організмом через нирки, пацієнтам з порушеннями функції нирок від легкого до середнього ступеня тяжкості слід застосовувати нижчу дозу мельдонію.

Пацієнти з порушеннями функції печінки. Пацієнтам з порушеннями функції печінки від легкого до середнього ступеня тяжкості слід застосовувати нижчу дозу мельдонію.

Діти. Відсутні дані про безпеку та ефективність застосування мельдонію у дітей віком до 18 років, тому застосування мельдонію у цієї категорії пацієнтів протипоказане.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

підвищена чутливість до мельдонію та/або будь-якої з допоміжних речовин препарату; підвищення внутрішньочерепного тиску (при порушенні венозного відтоку, внутрішньочерепних пухлинах); тяжка печінкова та/або ниркова недостатність (немає достатніх даних про безпеку застосування).

ПОБІЧНА ДІЯ

побічні ефекти класифіковано за системами органів за MedDRA та частотою виникнення: часто (≥1/100 до <1/10), рідко (≥1/10 000 до <1/1000).

Побічні ефекти, про які повідомлялося в опублікованих клінічних дослідженнях та у післяреєстраційний період:

З боку імунної системи
Часто Алергічні реакції*
Рідко Підвищена чутливість, включаючи алергічний дерматит, кропив’янка, ангіоневротичний набряк, анафілактичні реакції до шоку
З боку психіки
Рідко Збудження, відчуття страху, нав’язливі думки, порушення сну
З боку нервової системи
Часто Головний біль*
Рідко Парестезії, тремор, гіпестезія, шум у вухах, вертиго, запаморочення, порушення ходи, переднепритомний стан, непритомність
З боку серця
Рідко Зміна ритму серця, серцебиття, тахікардія/синусова тахікардія, фібриляція передсердь, аритмія, відчуття дискомфорту в грудях/біль у грудях
З боку кровоносної системи
Рідко Підвищення/зниження АТ, гіпертензивний криз, гіперемія, блідість
З боку органів дихання, грудної клітки та середостіння
Часто Інфекції дихальних шляхів
Рідко Запалення у горлі, кашель, диспное, апное
З боку травної системи
Часто Диспепсія*
Рідко Дисгевзія (металічний присмак у роті), втрата апетиту, нудота, блювання, метеоризм, діарея, біль у животі, сухість у роті або гіперсалівація
З боку шкіри та підшкірної тканини
Рідко Висипи, у тому числі загальні, макульозні, папульозні, свербіж
З боку скелетно-м’язової та супутньої системи
Рідко Біль у спині, м’язова слабкість, м’язові спазми
З боку нирок та сечовивідної системи
Рідко Поллакіурія
Загальні порушення та реакції у місці введення
Рідко Загальна слабкість, озноб, астенія, набряк, набряк обличчя, набряк ніг, відчуття жару, відчуття холоду, холодний піт, реакції в місці введення, включаючи біль у місці введення
Дослідження
Часто Дисліпідемія, підвищення рівня СРБ
Рідко Відхилення на ЕКГ, прискорення роботи серця, еозинофілія*

*Побічні ефекти, про які є інформація і які спостерігалися у раніше проведених неконтрольованих клінічних випробуваннях мельдонію.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

пацієнтам із порушеннями функцій печінки та/або нирок легкого або середнього ступеня в анамнезі при застосуванні препарату необхідно дотримуватися обережності (слід проводити контроль функцій печінки та/або нирок). Багаторічний досвід лікування гострого інфаркту міокарда та нестабільної стенокардії в кардіологічних відділеннях показує, що мельдоній не є препаратом першого ряду при гострому коронарному синдромі.

Через можливий розвиток збуджувального ефекту препарат рекомендується застосовувати в першій половині дня.

Застосування у період вагітності або годування грудьми

Вагітність. Для оцінки впливу мельдонію на вагітність, розвиток ембріона/плода, пологи та післяпологовий розвиток досліджень на тваринах недостатньо. Потенційний ризик для людини невідомий, тому препарат у період вагітності протипоказаний.

Годування грудьми. Доступні дані досліджень на тваринах свідчать про проникнення мельдонію в грудне молоко. Невідомо, чи проникає мельдоній у грудне молоко людини. Не можна виключити ризик для новонароджених/немовлят, тому у період годування грудьми препарат протипоказаний.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Досліджень впливу на здатність керувати транспортними засобами та обслуговувати інші механізми не проводили.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

мельдоній можна застосовувати разом з нітратами пролонгованої дії та іншими антиангінальними засобами (стабільна стенокардія навантаження), серцевими глікозидами та діуретичними препаратами (серцева недостатність). Також його можна комбінувати з антикоагулянтами, антиагрегантами, антиаритмічними засобами та іншими препаратами, що поліпшують мікроциркуляцію.

При одночасному застосуванні мельдонію з лізиноприлом виявлена позитивна дія комбінованої терапії (вазодилатація головних артерій, покращення периферичного кровообігу та якості життя, зменшення психічного та фізичного стресу).

Мельдоній може посилювати дію препаратів, що містять гліцерилтринітрат, ніфедипін, блокатори β-адренорецепторів та інші гіпотензивні засоби та периферичні вазодилататори.

У результаті одночасного застосування препаратів заліза та мельдонію у пацієнтів з анемією, спричиненою дефіцитом заліза, поліпшувався склад жирних кислот в еритроцитах.

При застосуванні мельдонію в комбінації з оротовою кислотою для усунення пошкоджень, спричинених ішемією/реперфузією, спостерігається додатковий фармакологічний ефект.

Мельдоній допомагає усунути патологічні зміни серця, спричинені азидотимідином (АЗТ), та опосередковано впливає на реакції оксидативного стресу, спричинені АЗТ, які призводять до дисфункції мітохондрій. Застосування мельдонію в комбінації з азидотимідином або іншими препаратами для лікування СНІДу має позитивний вплив при лікуванні набутого імунодефіциту.

У тесті втрати рефлексу рівноваги, спричиненої етанолом, мельдоній зменшував тривалість сну. Під час судом, спричинених пентилентетразолом, встановлена виражена протисудомна дія мельдонію. У свою чергу, при застосуванні перед терапією мельдонієм блокатора α2-адренорецепторов йохімбіну в дозі 2 мг/кг маси тіла та інгібітора синтази оксиду азоту (СОА) N-(G)-нітро-L-аргініну в дозі 10 мг/кг повністю блокується протисудомна дія мельдонію.

Передозування мельдонію може посилити кардіотоксичність, спричинену циклофосфамідом.

Дефіцит карнітину, що утворюється при застосуванні мельдонію, може посилити кардіотоксичність, спричинену іфосфамідом.

Мельдоній чинить захисну дію у разі кардіотоксичності, спричиненої індинавіром, і нейротоксичності, спричиненої ефавірензом.

Не застосовувати препарат разом з іншими засобами, що містять мельдоній, оскільки підвищується ризик виникнення побічних реакцій.

ПЕРЕДОЗУВАННЯ

не повідомлялося про випадки передозування. Мельдоній малотоксичний та не спричиняє загрозливих побічних ефектів. При зниженому АТ можливі головний біль, запаморочення, тахікардія, загальна слабкість. Лікування симптоматичне. У разі тяжкого передозування необхідно контролювати функції печінки та нирок. Гемодіаліз не має суттєвого значення при передозуванні мельдонію у зв’язку з вираженим зв’язуванням з білками крові.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати.

ІНСТРУКЦІЯ МОЗ

Дата додавання: 13.11.2019 р. Версія для друку

© Компендиум 2019

Ціни на РИПРОНАТ в містах України

Вінниця 345.71 грн./уп.

РИПРОНАТ р-н д/ін. 100 мг/мл амп. 5 мл № 10, World Medicine ..... 330 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Вінниця, просп. Космонавтів, 36А, тел.: +380800505911

Дніпро 363.83 грн./уп.

РИПРОНАТ р-н д/ін. 100 мг/мл амп. 5 мл № 10, World Medicine ..... 320.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Дніпропетровськ, просп. Слобожанський, 97

Житомир 342.09 грн./уп.

РИПРОНАТ р-н д/ін. 100 мг/мл амп. 5 мл № 10, World Medicine ..... 330 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Житомир, вул. Покровська, 151, тел.: +380800505911

Запоріжжя 376.89 грн./уп.

РИПРОНАТ р-н д/ін. 100 мг/мл амп. 5 мл № 10, World Medicine ..... 330 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Запоріжжя, вул. Сєдова, 1, тел.: +380800505911

Івано-Франківск 335.95 грн./уп.

РИПРОНАТ р-н д/ін. 100 мг/мл амп. 5 мл № 10, World Medicine ..... 335.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52, тел.: +380342559348

Київ 368.68 грн./уп.

РИПРОНАТ р-н д/ін. 100 мг/мл амп. 5 мл № 10, World Medicine ..... 320.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Київ, вул. Симиренка / Жолудєва, 1/2, тел.: +380444027005

Кропивницький 349.66 грн./уп.

РИПРОНАТ р-н д/ін. 100 мг/мл амп. 5 мл № 10, World Medicine ..... 330 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Кіровоград, вул. Попова Космонавта, 9Д, тел.: +380800505911

Луцьк 387.71 грн./уп.

РИПРОНАТ р-н д/ін. 100 мг/мл амп. 5 мл № 10, World Medicine ..... 350.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Луцьк, вул. Львівська, 63, тел.: +380332767481

Львів 385.2 грн./уп.

РИПРОНАТ р-н д/ін. 100 мг/мл амп. 5 мл № 10, World Medicine ..... 320.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Львів, вул. Городоцька, 159, тел.: +380322378795

Миколаїв 358.17 грн./уп.

РИПРОНАТ р-н д/ін. 100 мг/мл амп. 5 мл № 10, World Medicine ..... 330 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Миколаїв, просп. Центральний, 148А/2, тел.: +380800505911

Одеса 355.02 грн./уп.

РИПРОНАТ р-н д/ін. 100 мг/мл амп. 5 мл № 10, World Medicine ..... 328.07 грн./уп.
«ЕНТЕР» Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70, тел.: +380487173349

Полтава 347.91 грн./уп.

РИПРОНАТ р-н д/ін. 100 мг/мл амп. 5 мл № 10, World Medicine ..... 330 грн./уп.
«АПТЕКА ПРАНА» Полтава, вул. Мазепи Івана, 49, тел.: +380800505911

Рівне 344.13 грн./уп.

РИПРОНАТ р-н д/ін. 100 мг/мл амп. 5 мл № 10, World Medicine ..... 330 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Рівне, вул. Соборна, 336, тел.: +380800505911

Суми 343.3 грн./уп.

РИПРОНАТ р-н д/ін. 100 мг/мл амп. 5 мл № 10, World Medicine ..... 316.9 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Суми, вул. Харківська, 12, тел.: +380542635055

Тернопіль 352.18 грн./уп.

РИПРОНАТ р-н д/ін. 100 мг/мл амп. 5 мл № 10, World Medicine ..... 330 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Тернопіль, вул. Живова, 23, тел.: +380800505911

Ужгород 419.13 грн./уп.

РИПРОНАТ р-н д/ін. 100 мг/мл амп. 5 мл № 10, World Medicine ..... 389.45 грн./уп.
«МЕД-СЕРВІС» Ужгород, просп. Свободи, 3

Харків 334.03 грн./уп.

РИПРОНАТ р-н д/ін. 100 мг/мл амп. 5 мл № 10, World Medicine ..... 330 грн./уп.
«АПТЕКА 9-1-1» Покотилівка, вул. Сковороди, 51, тел.: +380800505911

Херсон 346.74 грн./уп.

РИПРОНАТ р-н д/ін. 100 мг/мл амп. 5 мл № 10, World Medicine ..... 330 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Херсон, вул. Потьомкінська, 45А, тел.: +380800505911

Хмельницький 374 грн./уп.

РИПРОНАТ р-н д/ін. 100 мг/мл амп. 5 мл № 10, World Medicine ..... 330 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80, тел.: +380800505911

Черкаси 345.95 грн./уп.

РИПРОНАТ р-н д/ін. 100 мг/мл амп. 5 мл № 10, World Medicine ..... 340.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24, тел.: +380472663513

Чернігів 363.34 грн./уп.

РИПРОНАТ р-н д/ін. 100 мг/мл амп. 5 мл № 10, World Medicine ..... 330 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5, тел.: +380800505911

Чернівці 378.48 грн./уп.

РИПРОНАТ р-н д/ін. 100 мг/мл амп. 5 мл № 10, World Medicine ..... 343.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Чернівці, вул. Комарова, 13Б, тел.: +380372514777

Developed by Maxim Levchenko