Цефтазідим (Ceftazidim)

Склад і форма випуску

ЦЕФТАЗИДИМ
Genopharm
порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон, № 1
порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон, № 10
№ UA/17046/01/01 від 20.11.2018 до 20.11.2023
B За рецептом
AAR Pharma FZ LLC
порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон, № 1
Цефтазидим
1000 мг
№ UA/17851/01/01 від 27.12.2019 до 27.12.2024
За рецептом
Vita Sun
порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, № 1
№ UA/15346/01/01 від 29.03.2021
B За рецептом
Борщагівський ХФЗ
порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, № 1
Цефтазидим
1 г
№ UA/17972/01/01 від 06.03.2020 до 06.03.2025
За рецептом
Лекхім-Харків
порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон, № 1
Цефтазидим
1 г
№ UA/13768/01/01 від 13.09.2019
B За рецептом
ЦЕФТАЗИДИМ-ВІСТА
Mistral Capital Management
порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, № 1
порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, № 10
Цефтазидим
1 г
№ UA/18227/01/01 від 30.07.2020 до 30.07.2025
B За рецептом
ЦЕФТАЗИДИМ ЮРІЯ-ФАРМ
Юрія-Фарм
порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон, № 1
Цефтазидим
1000 мг
№ UA/18147/01/01 від 05.06.2020 до 05.06.2025
За рецептом

Актуальна інформація

Цефалоспорини — це група β-лактамних антибіотиків, хімічна структура яких ґрунтується на молекулі 7-аміноцефалоспоринової кислоти, продукті метаболізму гриба Cephalosporіum aeromonіum (Фармацевтична енциклопедія). Молекула цефалоспоринів представлена комбінацією дигідротіазинового та чотиричленного β-лактамного кільця. Різний спектр антибактеріальної активності представників цієї групи зумовлений різницею в будові їх бічних ланцюгів (Harrison C.J., 2008).

Цефтазидим є 2-амінотіазоліловим похідним цефалоспорину С, яке було розроблено Glaxo Research Laboratories (Грінфорд, Мідлсекс, Великобританія) та згодом представлено на фармацевтичному ринку США під торгівельною назвою Фортаз. Антибіотик демонструє подібний до інших цефалоспоринів рівень ефективності та безпеки, однак характеризується підвищеною активністю in vitro проти широкого спектру грамнегативних мікроорганізмів, включаючи Pseudomonas aeruginosa (Gentry L.O., 1985).

Хімічна структура та властивості цефтазидиму

Цефтазидим є представником групи амінотіазолілових цефалоспоринів та подібний за своїми властивостями до цефотаксиму, цефтизоксиму, цефтріаксону та цефменоксиму. Однак на відміну від цих представників цефалоспоринів, що відрізняються один від одного лише типом заміщення у положенні 3 цефемного ядра, цефтазидим містить піридиній-1-ілметил та {[(2Z)-2-(2-аміно-1,3-тіазол-4-іл)-2-{[(2-карбоксипропан-2-ил)окси]імино}ацетамідогрупи в положеннях 3 та 7 цефемного скелету відповідно (National Center for Biotechnology Information, 2020). Така структура зумовлює нижчу його активність відносно грампозитивних коків, однак з тієї ж причини підвищує активність щодо P. aeruginosa (Gentry L.O., 1985).

Для медичного застосування цефтазидим виробляється в лікарській формі, яка легко розчиняється у стерильній воді. Окрім того, препарат сумісний з розчином декстрози, 0,9% розчином натрію хлориду та розчином натрію лактату для ін’єкцій. Готовий розчин достатньо стабільний та зберігає свою активність протягом 18 год при кімнатній температурі або протягом 7 днів у холодильнику. Також він сумісний з 0,5% та 1% розчином лідокаїну гідрохлориду для в/м ін’єкцій (Gentry L.O., 1985).

Механізм дії цефтазидиму

Цефтазидим, як й інші цефалоспорини, інгібує синтез клітинної стінки подібно механізму дії пеніцилінових похідних. Так само, як й інші амінотіазолілові цефалоспорини, цефтазидим характеризується високою афінністю до пеніцилін-зв’язувальних білків (ПЗБ) як у грампозитивних, так і в грамнегативних мікроорганізмів. Філаментація та можливий лізис клітин Escherichia coli та Р. aeruginosa зумовлені його основною активністю проти діяльності ПЗБ-3, однак при більш високих концентраціях цефтазидим також інгібує ПЗБ-1a та -1b. Бактерицидний ефект щодо Staphylococcus aureus пов’язаний із тим, що цефтазидим має високу афінність до грампозитивних ПЗБ-1, ПЗБ-2 та, меншою мірою, афінність до ПЗБ-3 (Gentry L.O., 1985). Однак слід відмітити, що відносно S. aureus цефтазидим проявляє більш слабку дію, аніж цефалоспорини 1-го та 2-го покоління (Richards D.M., 1985).

β-Лактамазна стабільність цефтазидиму

β-Лактамазна стабільність цефтазидиму є однією з унікальних характеристик у порівнянні з іншими цефалоспоринами широкого спектру дії. Цефтазидим стійкий відносно β-лактамаз типів Richmond, Sykes, TEM-1 та TEM-2. Він стійкий відносно як плазмідо-опосередкованих, так і хромосомних β-лактамаз, що продукуються штамами P. aeruginosa (Gentry L.O., 1985).

Фармакокінетичні властивості цефтазидиму

Т½ цефтазидиму — 1,4–2,1 год. Він не визначається в сироватці крові в інтервалі 8–12 год після введення. Це означає, що для підтримання ефективної антибактеріальної концентрації препарату його необхідно вводити з інтервалом 6–8 год. Цефтазидим не піддається метаболізму в людському організмі та виводиться нирками в незміненому вигляді. Відповідно, при зниженні ниркової функції зменшується його виведення з плазми крові. Однак існують деякі дані (Bui S., 2020) про підвищення кліренсу препарату у хворих на кістозний фіброз. Що ж стосується термінальної стадії хронічної ниркової недостатності (ХНН), цефтазидим виводиться шляхом гемодіалізу чи перитонеального діалізу, у той час як додавання препарату в діалізний розчин призводить до зростання його сироваткових концентрацій. Отож, якщо пацієнту під час проведення перитонеального діалізу чи гемодіалізу потрібне лікування цефтазидимом, то слід вводити навантажувальну та підтримувальні дози відповідно до інструкції МОЗ України. У якості альтернативи можна розглядати додавання цефтазидиму в діалізний розчин з розрахунку 250 мг на 2 л рідини (Gentry L.O., 1985). У цьому випадку слід враховувати, що розчин цефтазидиму зберігає свою біохімічну стабільність протягом не менше ніж 12 год при температурі тіла (37 °С) (Kandel S., 2018).

У дослідженні на тваринах встановлено, що в режимі монотерапії цефтазидим характеризується мінімальною нефротоксичністю, а при введенні щурам поєднано з гентаміцином виявляє навіть захисний ефект. Аналогічно в режимі монотерапії у людей не було виявлено таких критеріїв нефротоксичності, як зниження кліренсу креатиніну, екскреція В2-мікроглобуліну чи елімінація ферменту війчастого епітелію аланін-амінопептидази.

Цефтазидим проникає в тканини та біологічні рідини організму (Gentry L.O., 1985):

  • водяниста волога ока — 7–15 нг/мл;
  • плевральний випіт — 14–30 нг/мл;
  • грудне молоко — 2,2–8,2 нг/мл. Після в/в введення 2 г цефтазидиму концентрація його в материнському молоці зростає протягом 3 год;
  • ліквор — <1 нг/мл у нормі. Однак при менінгіті проникність мозкових оболонок після болюсного введення досягає 0,8–18 нг/мл;
  • перитонеальний випіт — 8–18 нг/мл. Хоча концентрація варіабельна та залежить від обставин захворювання, вона достатня для інгібування більшості інтраабдомінальних патогенів, виключаючи анаероби та ентерококи;
  • асцитичний трансудат — 57–133 нг/мл. Препарат швидко проникає в асцитичну рідину: концентрація препарату в ній перевищує 10 нг/мл вже через 6 год;
  • м’язова тканина, жирова тканина — 9,2–10,7 нг/мл;
  • жовч — 35–45 нг/мл;
  • кісткова тканина — 20 нг/мл;
  • шкіра — >6,6 нг/мл.

Вивчення фармакодинамічних характеристик in vitro цефтазидиму дозволяє встановити часозалежний бактерицидний ефект. Однак індивідуальні відмінності критичних хворих чинять значний вплив на об’єм розподілу препарату, що, у свою чергу, впливає на фармакодинаміку. При цьому встановлено, що безперервне введення цефтазидиму дозволяє досягти кращих фармакодинамічних результатів у тяжких пацієнтів, зокрема при лікуванні вентилятор-асоційованої пневмонії (Cousson J., 2015).

Клінічне застосування цефтазидиму

Інфекції сечовивідних шляхів

Цефтазидим показаний для лікування пацієнтів як з гострими, так і з хронічними інфекціями сечовивідних шляхів. У великому колабораційному дослідженні встановлено, що дози 0,25, 0,5 та 1,0 г, що вводяться 2 рази на добу, ефективні для ерадикації найбільш поширених патогенів, що викликають інфекційно-запальні захворювання та інфекції сечовивідних шляхів. У тому ж дослідженні встановлено, що суперінфекція резистентними штамами Pseudomonas spp., S. faecalis, C.albicans спостерігається у 79% пациентів. Naber K.G. та співавтори дослідили можливості лікування цефтазидимом при захворюваннях сечовивідних шляхів, що викликані госпітальною мікрофлорою. Встановлено, що застосування антибіотика в дозі 2 г 2 рази на добу дозволяє досягти ерадикації збудника у 74% пацієнтів, однак у 33% після курсу лікування спостерігається реінфекція. За даними різних дослідників, цефтазидим за ефективністю співставний, а іноді навіть перевищує тобраміцин (73% вилікуваних пацієнтів проти 62%) (Gentry L.O., 1985).

Інфекції нижніх дихальних шляхів

Цефтазидим широко застосовується для лікування як позагоспітальних, так і госпітальних інфекцій нижніх дихальних шляхів. За даними дослідників, успіх терапії інфекцій, викликаних P. aeruginosa, становить 65,3%; H. influenzae та інших поширених грампозитивних респіраторних патогенів — 82–94%. Встановлено, що у пацієнтів з нейтропенією при монотерапії цефтазидимом клінічне видужання спостерігається у 41% випадків, а в комбінації з тобраміцином — у 63% випадків (Gentry L.O., 1985). На думку експертів, і сьогодні цефтазидим є одним з препаратів вибору для лікування госпітальних пневмоній, однак його роль у якості ефективного протимікробного агента була поставлена під загрозу через різке підвищення показників бактеріальної резистентності за останнє десятиріччя, особливо у P. aeruginosa та Acinetobacter baumannii. Тому для збереження ефективності препарату важливо мати чітке уявлення про місцеві тенденції резистентності, а також комбінувати його з інгібіторами β-лактамаз та іншими антибактеріальними препаратами (Choi S.H., 2012). Особливо важливою є інформація про локальну чутливість збудника при лікуванні вентилятор-асоційованої пневмонії (Cousson J., 2015). Це тяжке захворювання, яке розвивається у пацієнтів, що знаходяться на ШВЛ протягом тривалого часу. Така пневмонія характеризується складним багатокомпонентним патогенезом: мультирезистентна госпітальна мікрофлора; порушення фізіологічного дренування дихальних шляхів; виснаження захисних сил організму у зв’язку з тяжким основним захворюванням тощо.

Інфекції шкіри, її похідних, кісток та суглобів

Існує інформація щодо ефективності цефтазидиму у пацієнтів з інфекціями шкіри та її похідних (наприклад пахвові потові залози), включаючи целюліт, раньові інфекції, абсцеси та шкірні виразки. Найвища ефективність застосування цефтазидиму спостерігається при псевдомонадній етіології патологічного процесу (близько 88%). При інфекціях кісток та суглобів (наприклад остеомієліт) найкращий результат досягається при поєднанні антибіотикотерапії з хірургічним дренуванням патологічного вогнища (Gentry L.O., 1985).

Акушерські та гінекологічні інфекції

Цефтазидим застосовується для лікування різних акушерських та гінекологічних інфекцій. Відповідно до даних дослідників, у 93% спостерігається позитивна клінічна реакція на терапію при інфекціях, викликаних грампозитивною чи змішаною грамнегативною мікрофлорою (виключаючи B. fragilis) — бактеріального ендометриту, сальпінгіту чи постгістеректомічного запалення тазової клітковини. Такий ефект зумовлений тим, що концентрації антибіотика в тканинах матки, яєчників та піхви значно перевищують мінімальні інгібуючі концентрації для більшості патогенів (Gentry L.O., 1985).

Застосування цефтазидиму в педіатрії

Цефтазидим застосовується в педіатрії для лікування при різних інфекційних захворюваннях, включаючи ті, що розвиваються на фоні нейтропенії чи злоякісного новоутворення, у тому числі може бути рекомендований для емпіричної початкової терапії (Mustafa M.M., 2001). Дозу та режим введення препарату слід підбирати відповідно до інструкції МОЗ України (Gentry L.O., 1985).

Цефтазидим: висновок

Цефтазидим є представником III покоління цефалоспоринових антибіотиків з широким спектром дії щодо грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів, включаючи Escherichia coli та P. aeruginosa (Bian L., 2015). Завдяки відсутності ототоксичності та нефротоксичності цефтазидим може застосовуватися в якості альтернативи аміноглікозидним препаратам для лікування госпітальних інфекцій різної локалізації (Gentry L.O., 1985).

Дата додавання: 08.04.2021 р.
© Компендіум 2019

Інструкція МОЗ

Діагнози, при яких застосовують Цефтазідим

Абсцес шкіри, фурункул і карбункул інших локалізацій МКХ L02.8
Агенезія сечоводу МКХ Q62.4
Апендикулярний абсцес (інфільтрат) МКХ K35.3
Бактеріальна кишкова інфекція МКХ A04.9
Бактеріальна пневмонія неуточнена МКХ J15.9
Гострий апендицит МКХ K35.8
Гострий тубулоінтерстиціальний нефрит МКХ N10
Грижа передньої черевної стінки МКХ K43.9
Інша вірусна пневмонія МКХ J12.8
Інша пневмонія, збудник не уточнений МКХ J18.8
Камені жовчного міхура з гострим холециститом МКХ K80.0
Множинні відкриті рани зап'ястка і кисті МКХ S61.7
Передчасний розрив плодових оболонок, початок пологів після 24-годинного безводного періоду МКХ O42.1
Перелом шийки бедра МКХ S72.0
Позаматкова вагітність неуточнена МКХ O00.9
Проведення елективного кесаревого розтину МКХ O82.0
Проведення термінового кесаревого розтину МКХ O82.1
Пупкова грижа з непрохідністю МКХ K42.0
Трубна вагітність МКХ O00.1
Хвороба апендикса МКХ K38.9

Рекомендовані аналоги Цефтазідим:

Бактолокс
M. Biotech Ltd.
Бактолокс
порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон пачка картонна, № 1
Sance Laboratories
порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, № 1
інші бета-лактамні антибіотики
ДЕНІЗИД
Прогресфарм
порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, № 1
інші бета-лактамні антибіотики
ЄВРОЗИДИМ
Euro Lifecare
ЄВРОЗИДИМ
порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, № 1, 10
інші бета-лактамні антибіотики
ЗАЦЕФ
Борщагівський ХФЗ
ЗАЦЕФ
порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, № 1
інші бета-лактамні антибіотики
ЗЕДАН
Стелекс
ЗЕДАН
порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон, № 1
Авант
ЗЕДАН
порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон, № 1
інші бета-лактамні антибіотики
ЛОРАЗИДИМ
Ексір Фармасьютикал
ЛОРАЗИДИМ
порошок для приготування ін'єкційного розчину 500 мг флакон, № 1
порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон, № 1
інші бета-лактамні антибіотики
Медацет-1000
SENS Laboratory Pvt.Ltd
порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон, № 1
інші бета-лактамні антибіотики
Санзидим 1000
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Санзидим 1000
порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон у картонній упаковці, № 1
інші бета-лактамні антибіотики
ТУЛІЗИД
Tulip Lab.
ТУЛІЗИД
порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, № 1
інші бета-лактамні антибіотики
Флоразид
Ананта Медікеар Лімітед
Флоразид
порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, № 1
Флоразид
порошок для розчину для ін'єкцій 2 г флакон, № 1
інші бета-лактамні антибіотики
ФОРТУМ
GlaxoSmithKline
ФОРТУМ
порошок для приготування ін'єкційного розчину 500 мг флакон, № 1
порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон, № 1
порошок для приготування ін'єкційного розчину 2 г флакон, № 1
інші бета-лактамні антибіотики
ЦЕФТУМ
Київмедпрепарат
ЦЕФТУМ
порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон, № 10
інші бета-лактамні антибіотики

Ціни на Цефтазідим в містах України

Вінниця 55.31 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Вінниця, вул. Замостянська, 14, тел.: +38093428384549.90 грн./уп.

Дніпро 54.57 грн./уп.

«АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН» Дніпро, пл. Соборна, 20, тел.: +38056767431950.29 грн./уп.

Житомир 55.64 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Житомир, вул. Перемоги, 53, тел.: +38041255735050.30 грн./уп.

Запоріжжя 53.78 грн./уп.

«АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН» Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18, тел.: +38061270683148.61 грн./уп.

Івано-Франківск 59.8 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Івано-Франківськ, вул. Тичини Павла, 1, тел.: +38034273062345.30 грн./уп.

Київ 54.5 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18, тел.: +38063229635344.30 грн./уп.

Кропивницький 54.96 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Кропивницький, вул. Попова Космонавта, 9А, тел.: +38067421136148.20 грн./уп.

Луцьк 57.74 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Луцьк, просп. Грушевського, 1452.50 грн./уп.

Львів 58.56 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Львів, вул. Петлюри, 2, тел.: +38032292861944.90 грн./уп.

Миколаїв 53.5 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Миколаїв, просп. Богоявленський, 21/5, тел.: +38063034590344.90 грн./уп.

Одеса 57.44 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Одеса, вул. Палія Семена, 82, тел.: +38048758775850.60 грн./уп.

Полтава 55.22 грн./уп.

«АПТЕКА КОПІЙКА» Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46, тел.: +38053269703251.98 грн./уп.

Рівне 58.17 грн./уп.

«АПТЕКА КОПІЙКА» Рівне, вул. Соборна, 156, тел.: +38036262004051.00 грн./уп.

Суми 54.81 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122, тел.: +38063362572549.60 грн./уп.

Тернопіль 57.51 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Тернопіль, вул. Шептицького, 15, тел.: +38063560804950.60 грн./уп.

Ужгород 57.22 грн./уп.

«АПТЕКА КОПІЙКА» Ужгород, вул. Капушанська, 19, тел.: +38031261586150.51 грн./уп.

Харків 55.82 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Харків, просп. Московський, 128А, тел.: +38067309816048.50 грн./уп.

Херсон 54.34 грн./уп.

«АПТЕКА ШАР@» Херсон, просп. Святих Кирила і Мефодія, 23, тел.: +38055238102450.57 грн./уп.

Хмельницький 58.29 грн./уп.

«АПТЕКА КОПІЙКА» Хмельницький, вул. Зарічанська, 38, тел.: +38038263837051.46 грн./уп.

Черкаси 54.55 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Черкаси, вул. Сумгаїтська, 67/1, тел.: +38093367224550.60 грн./уп.

Чернігів 53.58 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Чернігів, вул. Всіхсвятська, 18, тел.: +38046223508344.90 грн./уп.

Чернівці 59.11 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Чернівці, вул. Комарова, 13Б, тел.: +38037251477750.60 грн./уп.

geoapteka.ua
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko