Все аптеки Украины

Корвітин® (Corvitin®) (281727) - інструкція із застосування ATC-класифікація

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
  • Аналоги
  • Діагнози
Корвітин<sup>&reg;</sup> (Corvitin<sup>&reg;</sup>)

Корвітин інструкція із застосування

Фармакологічні властивості

фармакодинаміка. Кверцетин, що входить до складу препарату, має властивості модулятора активності різних ферментів, що беруть участь у деградації фосфоліпідів (фосфоліпаз, фосфогеназ, ЦОГ), які впливають на вільнорадикальні процеси і відповідають за клітинний біосинтез оксиду азоту, протеїназ. Інгібуюча дія кверцетину на мембранотропні ферменти і насамперед на 5-ліпоксигеназу позначається на гальмуванні синтезу лейкотрієнів LTC4 і LTВ4. Поряд з цим кверцетин дозозалежно підвищує рівень оксиду азоту в ендотеліальних клітинах, що пояснює його кардіопротекторну дію при ішемічному і реперфузійному ураженнях серця. Препарат має також антиоксидантні та імуномодулюючі властивості, знижує вироблення цитотоксичного супероксид-аніону, нормалізує активацію субпопуляційного складу лімфоцитів і знижує рівень їх активації. Гальмуючи продукцію прозапальних цитокінів ІЛ-1b, ІЛ-8, препарат впливає на зменшення зони некротизованого міокарда та посилення репаративних процесів.
Захисний механізм дії препарату пов’язаний також із запобіганням підвищенню концентрації внутрішньоклітинного кальцію у тромбоцитах і активації агрегації, з гальмуванням процесів тромбогенезу.
Препарат відновлює регіональний кровообіг і мікроциркуляцію без помітних змін тонусу судин, підвищуючи реактивність мікросудин.
Корвітин нормалізує церебральну гемодинаміку при ішемічних ураженнях, зменшує коефіцієнт асиметрії мозкового кровообігу при ішемічному інсульті.
Клінічні дослідження. Дослідження ефективності послідовного застосування лікарських засобів Корвітин та Квертин, як засобів патогенетичного лікування пневмонії, асоційованої з коронавірусною інфекцією COVID-19, на фоні базової терапії було проведено в рамках клінічного дослідження: «Відкрите, багатоцентрове, рандомізоване дослідження з вивчення ефективності препарату Корвітин, порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій по 0,5 г, виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» з наступним застосуванням препарату Квертин, таблетки жувальні по 40 мг, виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» у пацієнтів з пневмонією, асоційованою з 2019-nCoV гострою респіраторною хворобою, на фоні базової терапії». В дослідженні взяли учаcть 200 дорослих пацієнтів обох статей.
За результатами дослідження було доведено переважаючу ефективність за головною змінною, яку визначали як час до нормалізації за більшістю з симптомів захворювання. Таким чином, додавання лікарських засобів Корвітин та Квертин до засобів базової терапії зумовлює зростання рівня сатурації та прискорення одужання (на 2 доби) порівняно з контрольною групою.
За рахунок мембраностабілізувальної, антиоксидантної та ендотелійпротекторної дії застосування препарату Корвітин з подальшим використанням препарату Квертин на фоні базової терапії сприяє стабілізації рівня D-димеру в крові хворих на пневмонію, яка асоційована з коронавірусною хворобою.
Фармакокінетика.
Клінічні дослідження за участю здорових добровольців. Терапевтична ефективність досліджуваного препарату Корвітин зумовлена фармакологічними ефектами кверцетину (вільного, загального, кон’югованого) і його активних метаболітів (вільного, загального і кон’югованого ізорамнетину). Вільний кверцетин впродовж 20 хв після введення піддається кон’югації на 32,5%. Ізорамнетин також піддається кон’югації на 70% впродовж 25–30 хв. Тmax загального і вільного кверцетину — 0,25 год, Тmax вільного ізорамнетину — 0,27 год.
Т½ вільного кверцетину становить 1,08 год, вільного ізорамнетину — 0,18 год, Т½ загального кверцетину, кон’югованого кверцетину, загального ізорамнетину, кон’югованого ізорамнетину і сумарної концентрації кверцетину й ізорамнетину значно вище (6,92; 6,90; 4,39; 4,40; 5,80 год). При цьому Ке1 кверцетину і його метаболітів показує обернено пропорційні значення. Найвищий показник Сmax зареєстрований у сумарній концентрації кверцетину та ізорамнетину і становить 3870,9 нг/мл, найнижчий показник Сmax відмічено у вільного ізорамнетину (251,6 нг/мл). Після парентерального введення Корвітину досліджуваний препарат виводився з сечею у вигляді кон’югатів кверцетину та ізорамнетину.
Таким чином, фармакокінетичними параметрами препарату можна вважати такі:

Сmax, нг/млТmax, годAUC0—tAUC0—∞AUC0—t, %Ке1T½, год
3870,90,254136,84595,990,875,236,92

Показання Корвітин

– комплексна терапія при гострому порушенні коронарного кровообігу та інфаркті міокарда.
– Комплексна терапія при декомпенсації хронічної серцевої недостатності.
– Комплексна терапія при гострому ішемічному порушенні мозкового кровообігу (ішемічний інсульт, транзиторні ішемічні атаки) та хронічних ішемічних захворюваннях головного мозку.
– Лікування та профілактика реперфузійного синдрому при хірургічному лікуванні хворих на облітеруючий атеросклероз черевної аорти та периферичних артерій.
– У складі комплексного лікування пневмонії, яка викликана коронавірусною інфекцією COVID-19, у дорослих.

Застосування Корвітин

приготування р-ну
Р-н готують у два етапи:
1-й етап — для первинного розчинення препарату 0,9% р-н натрію хлориду у кількості 15 мл ввести шприцом у флакон з Корвітином, флакон струшувати до повного розчинення ліофілізованого порошку.
2-й етап — отриманий р-н перенести у ємність із 0,9% р-ном натрію хлориду, загальний об’єм готового р-ну — 50–100 мл залежно від показань.
При необхідності введення 1 г Корвітину первинно розчинений препарат з двох флаконів перенести у ємність із 0,9% р-ном натрію хлориду, загальний об’єм готового р-ну — 50–100 мл.
Не змішувати з іншими р-нами та препаратами! Не застосовувати шприци та системи для в/в введення, які застосовувалися перед цим для інших лікарських засобів.
Корвітин слід розводити безпосередньо перед введенням! Не рекомендовано застосовувати розчинник в об’ємі більше 100 мл, оскільки зі збільшенням об’єму розчинника зростає потенційний ризик зниження стабільності приготованого р-ну.
Схеми застосування Корвітину у комплексній терапії

Показання1 доба2–3 доба4–5 добаз 6 по 10 добу включно
Гострий інфаркт міокарда (об’єм р-ну на 1 введення — 50 мл; вводити протягом 15–20 хв)1 введення — 0,5 г після госпіталізації, 2 введення — 0,5 г через 2 год, 3 введення — 0,5 г через 12 год після останнього введенняПо 0,5 г 2 рази на добу з інтервалом 12 год0,5 г 1 раз на добу
Декомпенсація хронічної серцевої недостатності (об’єм р-ну на 1 введення — 50–100 мл; вводити протягом 15–20 хв)1 введення — 1 г після госпіталізації, 2 введення — 0,5 г через 12 год По 0,5 г 2 рази на добу з інтервалом 12 год0,5 г 1 раз на добу
Гострий ішемічний інсульт (об’єм р-ну на 1 введення — 50–100 мл; вводити протягом 15–20 хв)1 введення — 0,5 г після госпіталізації, 2 введення — 0,5 г через 2 год, 3 введення — 0,5 г через 12 год після останнього введенняПо 0,5 г 2 рази на добу з інтервалом 12 год0,5 г 1 раз на добу0,5 г 1 раз на добу
Реперфузійний синдром при хірургічному лікуванні хворих на облітеруючий атеросклероз черевної аорти та периферичних артерій (об’єм р-ну на 1 введення — 100 мл; вводити протягом 15–20 хв)1 введення — 0,5 г за 10 хв до зняття затискача з аорти, 2 введення — 0,5 г через 12 годПо 0,5 г 2 рази на добу з інтервалом 12 годПо 0,5 г 2 рази на добу з інтервалом 12 год
Пневмонія, яка викликана коронавірусною інфекцією COVID-19 (об’єм р-ну на 1 введення — 50–100 мл; вводити протягом
15–20 хв)
по 0,5 г 2 рази на добу з інтервалом
12 год
4-та доба: по 0,5 г 2 рази на добу з інтервалом 12 год;
5-та доба: 0,5 г 1 раз на добу
0,5 г 1 раз на добу*

* — З подальшим переходом на застосування лікарського засобу Квертин за схемою.
Діти. Досвіду застосування препарату у дітей немає.

Протипоказання

– індивідуальна чутливість до кверцетину та/або інших компонентів препарату;
– підвищена чутливість до препаратів з Р-вітамінною активністю;
– виражена артеріальна гіпотензія.

Побічна дія

при швидкому в/в введенні або при застосуванні в комбінації з органічними нітратами можливе виникнення тимчасової помірної артеріальної гіпотензії. Також були відзначені побічні реакції:
нервова система: запаморочення, головний біль, заніміння язика, тремор, озноб, шум у вухах, збудження або загальна слабкість, парестезія (відчуття поколювання) кінцівок;
імунна система, шкіра та підшкірна клітковина: алергічні реакції, включаючи висип, у тому числі уртикарні, свербіж, анафілактичний шок;
серцево-судинна система: тахікардія, біль за грудниною, гіперемія обличчя;
інші: утруднене дихання, задишка, нудота, блювання, гіпертермія, зміни у місці введення (гіперемія).

Особливості застосування

вводити в/в краплинно. Препарат застосовується у комбінації з антиангінальними, протиаритмічними, антитромбоцитарними та фібринолітичними засобами.
Корвітин не можна одночасно вводити з іншими р-нами лікарських засобів!
При лікуванні хворих на пневмонію, яка викликана коронавірусною інфекцією COVID-19, Корвітин застосовується у комбінації з препаратами базової терапії з наступним переходом на прийом лікарського засобу Квертин.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Застосовувати препарат у період вагітності не рекомендується.
При необхідності застосування препарату на період лікування рекомендується припинити годування грудьми.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Інформації щодо здатності Корвітину впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами не надходило.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

у комплексі з органічними нітратами Корвітин може викликати артеріальну гіпотензію. Одночасне застосування препарату з фібринолітиками призводить до підвищення ефективності тромболітичної терапії.
Не застосовувати як розчинник для препарату Корвітин р-ни глюкози, реополіглюкіну та інші р-ни.
Препарат застосовується у комбінації з антиангінальними, протиаритмічними, антитромбоцитарними та фібринолітичними засобами.
При застосуванні препарату:
– з препаратами кислоти аскорбінової — відмічається сумація ефектів;
– з НПЗП — посилюється протизапальна дія останніх при зниженні ульцерогенної дії;
– з дигоксином — підвищується Cmax у сироватці крові та AUC дигоксину;
– з циклоспорином — підвищуються біодоступність та концентрація у крові циклоспорину;
– з паклітакселом — вплив на метаболізм останнього;
– з верапамілом — підвищується біодоступність останнього;
– з тамоксифеном — підвищується біодоступність, знижується метаболізм та виведення останнього.
Несумісність. Не застосовувати як розчинник для препарату Корвітин р-ни глюкози, реополіглюкіну. Як розчинник застосовується тільки 0,9% р-н натрію хлориду.
Препарат Корвітин не можна одночасно вводити з іншими р-нами лікарських засобів.

Передозування

випадки передозування Корвітину не описані. Можливе посилення проявів побічних реакцій.

Умови зберігання

в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Р-н препарату зберігає стабільність при 25 ºC при розведенні в 50 мл 0,9% р-ну натрію хлориду — 12 год, в 100 мл — 6 год.