0
UA | RU

Егістрозол (Egistrozol)

Egis

Склад і форма випуску

Егіс
РечовинаКількість
Анастрозол1 мг
№ UA/9959/01/01 від 17.02.2020
За рецептом
Класифікація
Лікарські засоби
Активна речовина

Склад

діюча речовина: анастрозол;

1 таблетка, містить 1 мг анастрозолу;

допоміжні речовини: лактози моногідрат, натрію крохмальгліколят (тип А), повідон, магнію стеарат, макрогол 400, гіпромелоза, титану діоксид (E l71).

Лікарська форма

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

Основні фізико-хімічні властивості: білі круглі двоопуклі таблетки, вкриті плівковою оболонкою з написом «ANA» та «1» з одного боку.

Фармакотерапевтична група

Антагоністи гормонів та аналогічні засоби.

Інгібітори ферментів. Код АТХ L02B G03.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Механізм дії та фармакодинамічні ефекти

Анастрозол є потужним і високовибірковим нестероїдним інгібітором ароматази. У жінок у постменопаузі естрадіол в основному продукується шляхом перетворення у периферичних тканинах андростендіону в естрон за допомогою комплексу ферменту ароматази. Естрон далі перетворюється в естрадіол. Було продемонстровано, що зниження рівня циркулюючого естрадіолу проявляє терапевтичний ефект у жінок, хворих на рак молочної залози. У жінок у постменопаузі прийом анастрозолу в добовій дозі 1 мг призводив до зниження рівня естрадіолу більше ніж на 80%, що було підтверджено високочутливим тестом.

Анастрозол не має прогестагенної та андрогенної активності.

Анастрозол у добових дозах до 10 мг не впливає на секрецію кортизолу та альдостерону, виміряну перед і після стандартного тесту на стимуляцію адренокортикотропного гормону (АКТГ). Отже, замісне введення кортикостероїдів робити не потрібно.

Фармакокінетика.

Всмоктування

Всмоктування анастрозолу є швидким, максимальна концентрація у плазмі крові зазвичай досягається протягом 2 годин (натще). Їжа дещо сповільнює швидкість, але не ступінь всмоктування. Незначні зміни швидкості всмоктування не призводять до клінічно значущого впливу на рівноважні концентрації у плазмі крові при застосуванні таблеток анастрозолу 1 раз на добу. Приблизно 90–95% рівноважних концентрацій анастрозолу у плазмі крові досягаються після 7 днів прийому препарату, накопичення є 3–4-кратним. Немає відомостей про залежність фармакокінетичних параметрів анастрозолу від часу або дози.

Фармакокінетика анастрозолу не залежить від віку жінок у постменопаузальному періоді.

Розподіл

Тільки 40% анастрозолу зв’язується з білками плазми.

Виведення

Анастрозол виводиться повільно, період напіввиведення з плазми становить 40–50 годин. Їжа трохи сповільнює швидкість всмоктування, але не його ступінь. Анастрозол екстенсивно метаболізується у жінок у постменопаузальному періоді, менше 10% дози виводиться із сечею у незміненому вигляді протягом 72 годин після введення дози препарату. Метаболізм анастрозолу здійснюється шляхом N-деалкілування, гідроксилювання та глюкуронізації. Метаболіти виводяться переважно із сечею. Триазол, основний метаболіт у плазмі крові, не пригнічує ароматазу.

Порушення функції нирок або печінки

Порівняно з відповідним контролем у добровольців з компенсованим цирозом печінки видимий кліренс (CL/F) анастрозолу після перорального застосування був приблизно на 30% нижчим (дослідження 1033IL/0014).

Концентрації анастрозолу у плазмі крові добровольців з цирозом печінки були в межах діапазону концентрацій, що спостерігалися у здорових суб’єктів.

У дослідженнях 1033IL/0018 у добровольців з тяжким порушенням нирок (швидкість клубочкової фільтрації [ШКФ] <30 мл/хв) видимий кліренс (CL/F) анастрозолу після перорального застосування не був змінений, що узгоджується з фактом, що анастрозол виводиться переважно шляхом метаболізму.

Концентрації анастрозолу у плазмі крові, що спостерігалися під час довгострокових досліджень ефективності у пацієнтів з порушенням функції нирок, знаходилися у межах діапазону концентрацій анастрозолу у плазмі крові, що спостерігалися у пацієнтів без порушення функції нирок. Застосування анастрозолу пацієнтам з тяжким порушенням функції нирок потребує обережності.

Клінічні характеристики

Показання

Лікування поширеного раку молочної залози з позитивними показниками рецепторів гормонів у жінок у постменопаузальному періоді.

Ад’ювантне лікування інвазивного раку молочної залози на ранніх стадіях з позитивними показниками рецепторів гормонів у пацієнток у постменопаузальному періоді.

Ад’ювантне лікування інвазивного раку молочної залози з позитивними показниками рецепторів гормонів на ранніх стадіях у пацієнток у постменопаузальному періоді, яким була проведена ад’ювантна терапія тамоксифеном протягом 2–3 років.

Протипоказання

Егістрозол протипоказаний пацієнткам:

  • у період вагітності або годування груддю;
  • з відомою гіперчутливістю до анастрозолу або до будь-якої з допоміжних речовин.

Особливі заходи безпеки.

Будь-які невикористані лікарські засоби або відходи повинні бути утилізовані відповідно до місцевих вимог.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Анастрозол інгібує CYP 1A2, 2C8/9 та 3A4 in vitro. Клінічні дослідження із застосуванням антипірину та варфарину показали, що анастрозол у дозі 1 мг істотно не пригнічує метаболізм антипірину та R- та S-варфарину, що одночасне застосування Егістрозолу з іншими лікарськими засобами навряд чи призведе до клінічно значущих взаємодій лікарських засобів, опосередкованих ферментами CYP. У ході дослідження, проведеного з участю 16 здорових добровольців, анастрозол не впливав на експозицію (визначену за Сmax та AUC) та антикоагулянтну активність (визначену за протромбіновий часом, активованим частковим тромбопластичним часом та тромбіновим часом) R- та S-варфарину.

Ферменти, що опосередковують метаболізм анастрозолу, не були ідентифіковані. Циметидин, слабкий неспецифічний інгібітор ферментів CYP, не впливає на плазмові концентрації анастрозолу. Дані про вплив потужних інгібіторів CYP відсутні.

Вивчення бази даних щодо безпеки препарату, накопиченої у ході клінічних досліджень, не виявило відомостей про клінічно значущу лікарську взаємодію у пацієнток, які приймали одночасно Егістрозол та інші препарати, які часто призначають.

Тамоксифен не слід призначати разом з Егістрозолом, оскільки він може послабити фармакологічну дію останнього (див. розділи «Особливості застосування» та «Фармакологічні властивості»).

Естрогени не слід призначати одночасно з Егістрозолом, оскільки ці препарати мають протилежну фармакологічну дію.

Не повідомлялися про значні клінічні взаємодії з бісфосфонатами (див. розділ «Фармакологічні властивості»).

Особливості застосування.

Загальні

Егістрозол не слід застосовувати жінкам у пременопаузі.

Менопауза повинна бути підтверджена результатами біохімічних досліджень (рівні лютеїнізуючого гормону (ЛГ), фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) та/або естрадіолу). Немає даних щодо застосування анастрозолу з аналогами рилізинг-фактора лютеїнізуючого гормону (РФЛГ). Слід уникати одночасного застосування анастрозолу і тамоксифену або засобів, що містять естрогени, оскільки це може зменшити їхню фармакологічну дію. Необхідно зважати на ризики та переваги лікування анастрозолом пацієнток з наявною ішемічною хворобою серця (див. розділ «Побічні реакції»).

Порушення функції печінки

Немає даних про безпеку застосування препарату Егістрозол для лікування пацієнток із помірними та тяжкими порушеннями функції печінки. У пацієнток із порушеннями функції печінки експозиція анастрозолу може бути збільшеною; застосування Егістрозол пацієнткам із помірними та тяжкими порушеннями функції печінки потребує обережності. Лікування повинно базуватись на оцінці співвідношення користі та ризику для кожної окремої пацієнтки.

Порушення функції нирок

Немає даних про безпеку застосування препарату Егістрозол для лікування із тяжкими порушеннями функції нирок (швидкість клубочкової фільтрації нижче 30 мл/хв). Застосування препарату пацієнткам із тяжкими порушеннями функції нирок потребує обережності.

Вплив на мінеральну щільність кісток

Оскільки Егістрозол знижує рівні циркулюючого естрогену, це може призвести до зниження мінеральної щільності кісток з можливим збільшенням ризику перелому. У жінок із остеопорозом або з ризиком остеопорозу слід оцінити мінеральну щільність кісток, яку визначають шляхом кісткової денситометрії, наприклад за допомогою DEXA-сканування, на початку лікування та регулярно після лікування. При необхідності слід призначати лікування або профілактику остеопорозу та спостерігати за станом пацієнтки. Застосування специфічних засобів, наприклад бісфосфонатів, може припинити подальшу втрату мінеральної щільності кісток, спричинену анастрозолом у жінок у постменопаузі, і слід оцінити доцільність такого застосування.

Препарат містить лактозу. Пацієнткам з рідкісною спадковою непереносимістю галактози, лактазною недостатністю Лаппа або порушенням всмоктування глюкози-галактози не слід приймати цей лікарський засіб.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Дані про застосування Егістрозолу вагітним жінкам відсутні. Егістрозол протипоказаний у період вагітності (див. розділ «Протипоказання»).

Вплив препарату на репродуктивну функцію у людей не вивчали. Дослідження на тваринах виявили репродуктивну токсичність.

Дані про застосування Егістрозолу у період лактації відсутні. Егістрозол протипоказаний у період годування груддю (див. розділ «Протипоказання»).

Фертильність

Вплив Егістрозолу на фертильність людини не досліджували. Дослідження на тваринах продемонстрували репродуктивну токсичність.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Егістрозол не впливає або має незначний вплив на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами. Однак були отримані повідомлення про випадки астенії та сонливості, пов’язані з прийомом Егістрозолу, і слід дотримуватися обережності під час керування транспортними засобами або роботи з іншими механізмами, якщо спостерігаються такі симптоми.

Спосіб застосування та дози

Егістрозол приймати перорально.

Рекомендована доза для дорослих, включаючи жінок літнього віку, становить 1 таблетку Егістрозолу (1 мг) 1 раз на добу.

При інвазивному раку молочної залози з позитивними показниками рецепторів гормонів на ранніх стадіях у жінок у постменопаузальному періоді рекомендована тривалість ад’ювантного ендокринного лікування становить 5 років.

Порушення функції нирок: пацієнткам з легкими або помірними порушеннями функції нирок коригувати дозу не потрібно. Застосування лікарського засобу Егістрозол пацієнткам з тяжким порушенням функції нирок потребує обережності (див. розділи «Особливості застосування» та «Фармакологічні властивості»).

Порушення функції печінки: пацієнткам із незначними порушеннями функції печінки коригувати дозу не потрібно. Пацієнткам з помірним та тяжким порушенням функції печінки лікарський засіб слід застосовувати з обережністю (див. розділ «Особливості застосування»).

При інвазивному раку молочної залози з позитивними показниками рецепторів гормонів на ранніх стадіях у жінок у постменопаузальному періоді рекомендована тривалість ад’ювантного ендокринного лікування становить 5 років.

Діти.

Егістрозол не рекомендується призначати дітям через недостатність даних про безпеку та ефективність (див. розділ «Особливості застосування»).

Передозування

Клінічний досвід випадкового передозування обмежений. У процесі досліджень на тваринах анастрозол продемонстрував низьку гостру токсичність. Під час клінічних досліджень застосовували різні дозування анастрозолу: до 60 мг одноразово — здоровим чоловікам-добровольцям та до 10 мг на добу — жінкам у постменопаузальному періоді з поширеним раком молочної залози; ці дози добре переносилися. Одноразову дозу анастрозолу, що призводить до симптомів, які загрожують життю, встановлено не було. Специфічного антидоту немає, лікування — симптоматичне.

При лікуванні передозування слід враховувати можливість прийому кількох речовин. Якщо пацієнтка не знепритомніла, можна викликати блювання. Може бути корисним діаліз, оскільки анастрозол не зв’язується сильно з протеїнами. Рекомендується загальна підтримуюча терапія, включаючи частий моніторинг життєвих функцій та ретельний нагляд за пацієнткою.

Побічні реакції

Під час прийому Егістрозолу, як і під час прийому будь-яких ліків, можуть виникнути небажані явища.

Наведені нижче побічні реакції класифікують за частотою та класами систем органів (КСО). Класифікація за частотою проводилось за такими критеріями: дуже часто (≥1/10), часто (від ≥1/100 до <1/10), нечасто (від ≥1/1000 до <1/100), рідко (від ≥1/10000 до <1/1000) та дуже рідко (<1/10000). Найчастіше повідомлялося про такі побічні реакції: головний біль, припливи, нудота, висип, артралгія, порушення рухливості в суглобах, артрит та астенія.

Таблиця 3

Побічні реакції за КСО та частотою
Порушення обміну речовин і харчування Часто

Анорексія

Гіперхолестеринемія

Нечасто Гіперкальціємія (з підвищенням або без підвищення рівня паратиреоїдного гормону)
З боку нервової системи Дуже часто Головний біль
Часто

Сонливість

Зап’ястний тунельний синдром*

Розлади чутливості (включаючи парестезію, втрату смаку та зміни смакових відчуттів)

З боку судинної системи Дуже часто Припливи
З боку травної системи Дуже часто Нудота
Часто

Діарея

Блювання

З боку гепатобіліарної системи Часто Підвищення рівнів лужної фосфатази, аланінамінотрансферази та аспартатамінотрансферази
Нечасто

Підвищення рівнів гамма-ГТ та білірубіну

Гепатит

З боку шкіри та підшкірної клітковини Дуже часто Висип
Часто

Стоншання волосся (алопеція)

Алергічні реакції

Нечасто Кропив’янка
Рідко

Поліморфна еритема

Анафілактоїдна реакція

Шкірний васкуліт (включаючи певну кількість повідомлень про випадки пурпури Шенляйна–Геноха)**

Дуже рідко

Синдром Стівенса–Джонсона

Ангіоневротичний набряк

З боку кістково-м’язової системи та сполучної тканини Дуже часто

Артралгія/порушення рухливості в суглобах

Артрит

Остеопороз

Часто

Біль у кістках

Міалгія

Нечасто Синдром клацаючого пальця
З боку репродуктивної системи та молочної залози Часто

Сухість піхви

Вагінальна кровотеча***

Системні порушення та ускладнення у місці введення Дуже часто Астенія

*Частота виникнення зап’ястного тунельного синдрому була більшою у пацієнток, які отримували Егістрозол у ході клінічних досліджень, порівняно з такою у пацієнток, які отримували тамоксифен. Однак більшість цих випадків виникала у пацієнток з визначеними факторами ризику розвитку цього стану.

**Оскільки у дослідженні ATAC випадки шкірного васкуліту та пурпури Шенляйна–Геноха не спостерігалися, частота цих явищ може вважатися рідкою (від ≥0,01% до <0,1%) на основі найгіршого значення точкової оцінки.

***Вагінальні кровотечі виникали часто, в основному у пацієнток з поширеним раком молочної залози під час перших кількох тижнів після заміни гормональної терапії на лікування препаратом Егістрозол. Якщо кровотечі продовжуються, слід провести подальше обстеження.

Повідомлення про підозрювані побічні реакції

Повідомлення про підозрювані побічні реакції після реєстрації лікарського засобу є важливим. Це дозволяє продовжувати контроль за співвідношенням користь/ризик препарату. Прохання до медичних працівників повідомляти про будь-які підозрювані побічні реакції.

Термін придатності

4 роки.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 30 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 14 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці;

або по 10 таблеток у блістері; по 3 або по 9 блістерів у картонній коробці.

Категорія відпуску

За рецептом.

Виробник

ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина/EGIS Pharmaceuticals PLC, Hungary.

Сінтон Хіспанія, С.Л., Іспанія/Synthon Hispania, S.L., Spain.

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності

1165, м. Будапешт, вул. Бекеньфелді, 118–120, Угорщина/

1165, Budapest, Bokenyfoldi ut. 118–120, Hungary.

К/ Кастелло, № 1, Пол. Лес Салінес, Сант Боі де Ллобрегат, Барселона, 08830, Іспанія/

C/ Castello, nо1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, Barcelona, 08830, Spain.

Дата додавання: 19.10.2021 р.
© Компендіум 2019

Рекомендовані аналоги Егістрозол:

антагоністи гормонів та аналогічні засоби
антагоністи гормонів та аналогічні засоби
антагоністи гормонів та аналогічні засоби
антагоністи гормонів та аналогічні засоби
Спеціалізований мобільний додаток
для пошуку інформації про лікарські препарати
Наведіть камеру на QR-код, щоб завантажити
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko