ЦИФРАН СТ (CIFRAN CT)

Склад і форма випуску

таблетки, вкриті оболонкою блістер, № 10Ціни в аптеках
Ципрофлоксацин
500 мг
Тинідазол
600 мг
№ UA/6375/01/01 від 31.10.2018
C За рецептом

Фармакологічні властивості

Лікарський засіб є комбінацією двох відомих антибактеріальних засобів — ципрофлоксацину і тинідазолу.

Фармакодинаміка. Ципрофлоксацин пригнічує фермент ДНК-гіразу, який відіграє важливу роль у процесі сегментної деспіралізації та спіралізації хромосоми під час фази розмноження бактерій і запобігає хромосомній транскрипції інформації, необхідній для нормального метаболізму бактеріальної клітини, що призводить до пригнічення здатності збудника розмножуватися. Препарат чинить швидку та виражену бактерицидну дію на мікроорганізми, що знаходяться як у фазі розмноження, так і у фазі спокою. Виявляє високу ефективність майже щодо всіх грамнегативних і грампозитивних збудників. До ципрофлоксацину чутливі Escherichia coli, Shigella spp., Salmonella spp., Citrobacter spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Hafnia spp., Edwardsiella spp., Proteus (як індолпозитивні, так і індолнегативні штами), Morganella spp., Providencia spp., Yersinia, Vibrio spp., Aeromonas spp., Plesiomonas, Pasteurela, Haemophillus, Campylobacter spp., Pseudomonas spp. (у тому числі Pseudomonas aeruginosa), Legionella, Moraxella spp., Branhamella spp., Acinetobacter spp., Brucella spp., Staphylococcus spp., Listeria spp., Corinebacterium, Chlamidia, а також плазмідні форми бактерій.

Як показано в дослідженнях in vitro, а також при застосуванні сурогатного маркера, ципрофлоксацин активний проти Bacillus antracis.

Різну чутливість виявляють Neisseria spp., Gardnerella spp., Flavobacterium spp., Alcaligenes spp., Streptococcus agalactiae, Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Mycoplasma hominis, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium fortuitum.

Анаеробні коки (Peptococcus, Peptostreptococcus) помірно чутливі до ципрофлоксацину, а Bacteroides – стійкий. Цифран СТ ефективний відносно бактерій, які виробляють бета-лактамази. Препарат виявляє активність також стосовно мікроорганізмів, резистентних практично до всіх антибіотиків, сульфаніламідних і нітрофуранових препаратів. У деяких випадках Цифран СТ активний стосовно штамів мікроорганізмів, резистентних до інших препаратів групи фторхінолонів. Проте слід мати на увазі, що між різними фторхінолонами існує перехресна резистентність. Як правило, резистентні до препарату Enterococcus faecium, Ureaplasma urealiticum, Nocardia asteroides, Treponema pallidum. Резистентність до ципрофлоксацину розвивається повільно і поступово («багатоступеневий» тип).

Поширеність резистентних штамів може змінюватися залежно від географічного регіону і, крім того, змінюватися з часом. Бажано використовувати місцеву інформацію щодо чутливості мікроорганізмів до ципрофлоксацину, особливо в разі лікування тяжких інфекцій. Надана інформація дозволяє отримати лише приблизні показники чутливості і резистентності тих або інших мікроорганізмів до ципрофлоксацину.

Тинідазол є похідною 5-нітроімідазолу із заміщеним імідазоловим компонентом, активною щодо анаеробних бактерій і найпростіших. Механізм дії тинідазолу на анаеробні бактерії та найпростіші пов’язують з проникненням препарату у клітини мікроорганізмів та з ушкодженням ДНК чи пригніченням її синтезу.

Тинідазол є активним як щодо найпростіших, так і облігатних анаеробних бактерій.

Найпростіші мікроорганізми, чутливі до тинідазолу, включають Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica та Giardia lamblia.

Тинідазол є активним щодо Gardnerella vaginalis та більшості анаеробних бактерій, включаючи Bacteroides fragilis, Bacteroides melaninogenicus, Bacteroides spp., Clostridium spp., Eubacterium spp., Fusobacterium spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., та Veillonella spp.

Фармакокінетика. Після перорального застосування ципрофлоксацин швидко та добре всмоктується, переважно з дванадцятипалої кишки та верхнього відділу тонкої кишки.

Cmax у плазмі крові досягаються через 60–120 хв. Біодоступність препарату становить близько 70–80%. Об’єм розподілу у стані стійкої рівноваги — 2–3 л/кг. Оскільки зв’язування ципрофлоксацину з білками незначне (20–30%), а речовина знаходиться в плазмі крові переважно в неіонізованій формі, майже вся кількість введеного препарату може вільно дифундувати в екстравазальний простір. У зв’язку із цим концентрації ципрофлоксацину в деяких рідинах і тканинах організму можуть у багато разів перевищувати рівень препарату в плазмі крові (зокрема відзначається висока концентрація в жовчі). Виділяється ципрофлоксацин в основному нирками (близько 45% — у незміненому вигляді, близько 11% — у вигляді метаболітів). Через кишечник виділяється решта дози (близько 20% — у незмінному вигляді, приблизно 5–6% — у вигляді метаболітів). Нирковий кліренс становить 3–5 мл/хв/кг, загальний кліренс — 8–10 мл/хв/кг. T½ становить 3–5 год. У зв’язку з тим, що препарат виводиться різними шляхами, збільшення Т½ спостерігається лише при значному порушенні функції нирок (можливе збільшення цього показника до 12 год).

Тинідазол швидко та повністю всмоктується при застосуванні внутрішньо.

У дослідженнях за участю здорових добровольців, які приймали тинідазол у дозі 2 г внутрішньо, концентрація в плазмі крові досягала піка у 40–51 мкг/мл протягом 2 год і знижувалася до 11–19 мкг/мл через 24 год.

Рівні у плазмі крові знижувалися повільно; тинідазол виявляли у плазмі крові (у концентрації до 1 мкг/мл) через 72 год після застосування внутрішньо. Т½ тинідазолу з плазми становить 12–14 год.

Тинідазол активно розподіляється в усіх тканинах організму і проникає через ГЕБ. Він виявляється у всіх тканинах у терапевтично ефективних концентраціях. Уявний об’єм розподілу становить приблизно 50 л. Майже 12% тинідазолу в плазмі крові зв’язано з білками.

Тинідазол виводиться печінкою та нирками. Дослідження здорових добровольців показали, що протягом 5 днів 60–65% дози, яку було введено, виводиться нирками, причому 20–25% виводяться у незміненому вигляді. Приблизно 5% дози виводиться з випорожненнями.

Дослідження хворих з нирковою недостатністю (кліренс креатиніну нижче 22 мл/хв) свідчать, що фармакокінетика тинідазолу у таких пацієнтів суттєво не змінюється.

Комбінація ципрофлоксацину з тинідазолом не впливає на фармакокінетику цих діючих речовин.

Комбінація ципрофлоксацину і тинідазолу посилює антибактеріальну дію препарату і значно розширює спектр дії на мікроорганізми. Цифран СТ ефективний відносно аеробно-анаеробних інфекцій, а також змішаних протозойно-бактеріальних інфекцій.

Показання ЦИФРАН СТ

лікування змішаних інфекцій, викликаних чутливими анаеробними і аеробними мікроорганізмами: хронічний синусит, абсцес легень, емпієма, внутрішньочеревинні інфекції, запальні гінекологічні захворювання, післяопераційні інфекції при можливій наявності аеробних і анаеробних бактерій, хронічний остеомієліт, інфекції шкіри і м’яких тканин, виразки на діабетичній стопі, пролежні, інфекції ротової порожнини (включаючи періодонтит і періостит).

Лікування діареї або дизентерії амебної або змішаної (амебної і бактеріальної) етіології.

Застосування ЦИФРАН СТ

Цифран СТ приймати внутрішньо, запиваючи достатньою кількістю води. Режим дозування і тривалість лікування визначає лікар індивідуально залежно від локалізації, ступеня тяжкості перебігу патологічного процесу, а також чутливості збудників захворювання.

Дорослим рекомендується 1 таблетка 2 рази на добу.

Максимальна добова доза становить 2 таблетки Цифрану СТ.

Пацієнти літнього віку повинні отримувати дозу залежно від тяжкості інфекції та кліренсу креатиніну пацієнта. Для хворих з кліренсом креатиніну 31–60 мл/хв максимальна добова доза препарату має становити 2 таблетки на добу, для хворих з кліренсом креатиніну 30 мл/хв або менше — 1 таблетка на добу.

Тривалість лікування залежить від тяжкості захворювання, клінічного перебігу та бактеріологічного профілю.

Курс лікування при гострих неускладнених інфекціях — від 1 до 7 днів, при лікуванні ускладнених та хронічних рецидивуючих інфекцій — 10–14 днів. При інфекціях, спричинених стрептококами, лікування слід продовжити як мінімум 10 днів для уникнення ризику розвитку ускладнень надалі. При інфекціях, спричинених Chlamydia, курс лікування також має тривати щонайменше 10 днів. При остеомієліті курс лікування може становити до 2 міс. У хворих зі зниженим імунітетом лікування слід проводити протягом усього періоду нейтропенії. Прийом Цифрану СТ необхідно продовжувати протягом 2 діб після зникнення симптомів захворювання.

Діти. Не застосовувати у дітей.

Протипоказання

підвищена чутливість до ципрофлоксацину або до інших фторхінолонів, підвищена чутливість до тинідазолу або до інших похідних 5-нітроімідазолу, а також до будь-якого компонента препарату.

Одночасне застосування з тизанідином.

Органічні неврологічні порушення, захворювання крові (або такі в анамнезі), період вагітності або годування груддю, дитячий вік.

Побічна дія

спричинена ципрофлоксацином.

Інфекції та інвазії: нечасто — кандидоз; рідко — антибіотикоасоційований коліт (дуже рідко — з летальним наслідком).

З боку кровотворної і лімфатичної систем: нечасто — еозинофілія; рідко — лейкопенія, анемія, нейтропенія, лейкоцитоз, тромбоцитопенія, тромбоцитоз; дуже рідко — гемолітична анемія, агранулоцитоз, панцитопенія (що загрожує життю), пригнічення кісткового мозку (що загрожує життю).

З боку імунної системи: рідко — алергічні реакції, алергічний/ангіоневротичний набряк; дуже рідко — анафілактоїдні реакції, анафілактичний шок (що загрожує життю) і реакції, подібні до сироваткової хвороби.

Психічні розлади: нечасто — психомоторна збудливість/тривожність; рідко — сплутаність свідомості і дезорієнтація, неспокій, підвищена сонливість, депресія (що може призводити до виникнення суїцидальних думок та поведінки), галюцинації; дуже рідко — психози; частота не встановлена —манія, включаючи гіпоманію.

З боку нервової системи: нечасто — головний біль, запаморочення, розлади сну, порушення смаку;

рідко — парестезії, дизестезії, гіпестезії, тремор, судоми, вертиго; дуже рідко — мігрень, порушення координації, порушення нюху, гіперестезія і внутрішньочерепна гіпертензія; частота невідома —периферична нейропатія та полінейропатія.

З боку органа зору: рідко — порушення зору (наприклад диплопія); дуже рідко— порушення сприйняття кольорів.

З боку органів чуття і лабіринтні розлади: рідко — дзвін у вухах, глухота; дуже рідко — порушення слуху.

З боку серцево-судинної системи: рідко — тахікардія; рідко — вазодилатація, зниження АТ, непритомність; дуже рідко — васкуліти; частота невідома — подовження інтервалу Q–T, шлуночкова аритмія, двонаправлена шлуночкова тахікардія.

З боку системи дихання: рідко — диспное (включаючи астматичні стани).

З боку ШКТ та обміну речовин: нечасто — анорексія; часто — нудота, діарея; нечасто — блювання, гіркота у роті, біль в епігастрії, диспептичні розлади, метеоризм, гіперглікемія, гіпоглікемія, антибіотикоасоційований коліт (дуже рідко — з летальним наслідком); дуже рідко — панкреатит.

З боку печінки і жовчовивідних шляхів: нечасто — транзиторне підвищення рівня трансаміназ, гіпербілірубінемія; рідко — порушення функції печінки, жовтяниця, гепатит (неінфекційний); дуже рідко — некроз печінки (що дуже рідко прогресує до печінкової недостатності, яка загрожує життю).

З боку шкіри і підшкірної клітковини: нечасто — висипи (петехіальні, макульозні, уртикарні тощо), свербіж, кропив’янка; рідко — реакції фоточутливості, поява неспецифічних пухирів; дуже рідко — петехії, мультиформна еритема, вузликова еритема, синдром Стівенса — Джонсона і токсичний епідермальний некроліз; частота не встановлена — гострий генералізований екзантематозний пустульоз, DRESS-синдром з еозинофілією та системними проявами.

З боку скелетно-м’язової системи і сполучної тканини: нечасто — артралгії; рідко — міалгії, артрити, підвищення м’язового тонусу і судоми; дуже рідко — м’язова слабкість, тендиніти, розриви сухожиль (переважно ахіллових), загострення симптомів міастенії.

З боку сечовидільної системи: нечасто — порушення функції нирок; рідко — тубулоінтерстиціальний нефрит, ниркова недостатність, гематурія, кристалурія.

З боку організму в цілому: нечасто — неспецифічний больовий синдром, загальне нездужання, cлабкість, гарячка; рідко — набряки, підвищене потовиділення (гіпергідроз); дуже рідко — порушення ходи.

Відхилення лабораторних показників: нечасто — підвищення рівня печінкових ферментів (АлАТ, АсАТ, ЛФ), порушення функції печінки, підвищення рівня креатиніну і сечовини в сироватці крові;

рідко — зміна показників протромбіну; дуже рідко — підвищення рівнів амілази і ліпази.

Спричинені тинідазолом. Побічні реакції, про які повідомлялось, як правило, виникали нечасто, були легкими та минали самостійно.

З боку системи крові та лімфатичної системи: транзиторна лейкопенія.

З боку нервової системи: атаксія, судоми (рідко), запаморочення, головний біль, гіпестезія, парестезія, периферична нейропатія, порушення чутливості, вертиго, металевий присмак у роті, припливи крові.

З боку ШКТ: біль у животі, відчуття гіркоти в роті, анорексія, діарея, наліт на язиці, глосит, нудота, стоматит, блювання.

З боку шкіри та підшкірно-жирової клітковини: реакції гіперчутливості, іноді тяжкі, спостерігаються рідко та проявляються у формі висипань на шкірі (петехіальних, макульозних, уртикарних), свербежу, гіперемії, кропив’янки та ангіоневротичного набряку.

З боку нирок та сечовивідних шляхів: забарвлення сечі у темний колір.

Порушення загального стану та пов’язані зі способом застосування препарату: підвищення температури тіла, підвищена втомлюваність.

Особливості застосування

хворим на епілепсію з нападами судом в анамнезі, із судинними захворюваннями та органічними ураженнями мозку у зв’язку з небезпекою розвитку побічних реакцій з боку ЦНС, Цифран СТ слід призначати лише за життєвими показаннями. При виникненні під час або після лікування препаратом тяжких або тривалих проносів слід виключити можливість розвитку псевдомембранозного коліту, який потребує негайної відміни препарату і призначення відповідної терапії.

Інфекції статевих шляхів. Якщо підозрюється або відомо, що інфекції статевих шляхів спричинені резистентними до фторхінолонів мікроорганізмами, особливо важливо отримати інформацію про ступінь резистентності до ципрофлоксацину та тинідазолу і підтвердити чутливість до препарату на основі результатів лабораторних досліджень.

Інфекції сечового тракту. У країнах Європейського Союзу спостерігається різна резистентність до фторхінолонів з боку Escherichia coli, найпоширенішого збудника, що спричиняє інфекції сечовивідних шляхів. Під час призначення терапії лікарям рекомендується враховувати місцеву поширеність резистентності Escherichia coli до фторхінолонів.

Дефіцит глюкозо-6-фосфат дегідрогенази. При застосуванні ципрофлоксацину повідомлялося про гемолітичні реакції у пацієнтів з дефіцитом глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Слід уникати застосування ципрофлоксацину у таких пацієнтів, за винятком випадків, коли потенційна користь переважає потенційний ризик. У такому разі слід спостерігати за можливою появою гемолізу.

Резистентність. Під час або після курсу лікування ципрофлоксацином резистентні бактерії можуть бути виділені, з клінічно визначеною суперінфекцією або без такої. Існує певний ризик виділення ципрофлоксацинорезистентних бактерій під час тривалих курсів лікування та при лікуванні внутрішньолікарняних інфекцій та/або інфекцій, спричинених видами Staphylococcus і Pseudomonas.

Метотрексат.

Одночасне застосування ципрофлоксацину і метотрексату не рекомендується (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ).

Порушення серцевої діяльності. Слід з обережністю застосовувати фторхінолони, у тому числі ципрофлоксацин, у пацієнтів з відомими факторами ризику подовження інтервалу Q–T, зокрема:

– при спадковому синдромі подовження інтервалу Q–T;

– у випадку одночасного застосування препаратів, що можуть подовжувати інтервал Q–T (наприклад, протиаритмічні засоби класів IA та III, трициклічні антидепресанти, макроліди, нейролептики);

– при невідкоригованому електролітному дисбалансі (наприклад гіпокаліємія, гіпомагніємія);

– у разі наявності захворювань серця (наприклад серцева недостатність, інфаркт міокарда, брадикардія).

Пацієнти літнього віку та жінки можуть виявляти більшу чутливість до препаратів, що подовжують Q–Tc. Тому слід з обережністю застосовувати фторхінолони, у тому числі ципрофлоксацин, у цих групах хворих (див. ЗАСТОСУВАННЯ, ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ, ПОБІЧНА ДІЯ, ПЕРЕДОЗУВАННЯ).

Гіпоглікемія. Як і при застосуванні інших хінолонів, найчастіше гіпоглікемію відзначають серед хворих на цукровий діабет, переважно у пацієнтів літнього віку. Рекомендується проводити ретельний контроль рівня глюкози крові у всіх хворих на цукровий діабет (див. ПОБІЧНА ДІЯ).

Травний тракт. Виникнення протягом і після лікування тяжкої і стійкої діареї може бути проявом тяжкого шлунково-кишкового захворювання (наприклад псевдомембранозного коліту, що загрожує життю), яке вимагає негайного лікування. У таких випадках прийом препарату необхідно припинити і розпочати застосування відповідної терапії. Препарати, що інгібують перистальтику, протипоказані.

Може спостерігатися минуще підвищення активності трансаміназ, ЛФ або холестатична жовтяниця, особливо у пацієнтів із захворюванням печінки в анамнезі.

Нирки та сечовидільна система. Повідомлялося про кристалурію, пов’язану із застосуванням ципрофлоксацину (див. ПОБІЧНА ДІЯ). Пацієнти, які приймають ципрофлоксацин, повинні отримувати достатню кількість рідини. Слід уникати надмірної лужності сечі.

Порушення функції нирок. Оскільки ципрофлоксацин виводиться переважно в незміненій формі нирками, для пацієнтів з порушенням функції нирок необхідно коригувати дозу, як описано в розділі ЗАСТОСУВАННЯ, щоб уникнути підвищення частоти побічних реакцій, спричинених накопиченням ципрофлоксацину.

Гепатобіліарна система. При застосуванні ципрофлоксацину повідомлялося про випадки розвитку некрозу печінки та печінкової недостатності, що загрожує життю пацієнта (див. ПОБІЧНА ДІЯ). У разі появи будь-яких симптомів захворювання печінки (таких як анорексія, жовтяниця, темна сеча, свербіж або напруженість передньої черевної стінки) лікування слід припинити.

Нервова система. Хворим на епілепсію і пацієнтам, які мають в анамнезі порушення функції ЦНС (наприклад зниження судомного порогу, судоми, зниження кровообігу в судинах мозку, органічні ушкодження мозку та інсульт), можна застосовувати препарат, лише якщо очікувана користь переважає над можливим ризиком. У деяких випадках побічні реакції з боку ЦНС спостерігаються уже після першого прийому препарату. У поодиноких випадках можуть прогресувати депресія або психоз. У такому разі прийом препарату необхідно припинити.

Тинідазол у складі Цифрану СТ інколи спричиняв різні неврологічні порушення, такі як запаморочення, атаксії, периферичні нейропатії, і лише зрідка — судоми. У разі появи будь-яких неврологічних порушень препарат слід відмінити.

Підвищена чутливість до препарату. У деяких випадках гіперчутливість та алергічні реакції спостерігаються вже після першого прийому препарату. Вкрай рідко можуть проявлятися анафілактичні/анафілактоїдні реакції, аж до шоку, що загрожує життю пацієнта. У деяких випадках вони спостерігаються уже після першого прийому ципрофлоксацину. У такому разі прийом препарату необхідно призупинити і негайно провести медикаментозне лікування.

Кістково-м’язова система. Загалом ципрофлоксацин не можна застосовувати у пацієнтів із захворюваннями сухожиль або розладами, пов’язаними із застосуванням хінолонів, в анамнезі. Однак у рідкісних випадках після мікробіологічного дослідження збудника та оцінки співвідношення користь/ризик цим пацієнтам можна призначати ципрофлоксацин для лікування окремих тяжких інфекційних процесів, а саме в разі неефективності стандартної терапії або бактеріальної резистентності, коли результати мікробіологічних досліджень виправдовують застосування ципрофлоксацину.

При будь-яких ознаках тендиніту (наприклад болюча припухлість) необхідно негайно припинити лікування ципрофлоксацином, уникати фізичного навантаження.

Розрив сухожилля (переважно ахіллових сухожиль) спостерігався переважно при застосуванні препарату у осіб літнього віку або ж у зв’язку з попереднім лікуванням ГКС.

Розлади зору. Якщо спостерігається послаблення зору або будь-який вплив на очі, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Шкіра. Ципрофлоксацин спричиняє виникнення реакцій фоточутливості. Пацієнтам, які приймають препарат, необхідно уникати інтенсивного ультрафіолетового опромінення. У разі виникнення реакцій фоточутливості (наприклад подібних до сонячних опіків) терапію препаратом необхідно припинити.

Цитохром Р 450. Відомо, що ципрофлоксацин є помірним інгібітором ензимів 1А2 цитохрому Р450. Слід дотримуватися обережності при одночасному застосуванні ципрофлоксацину і препаратів, що метаболізуються цими ензимами, таких як теофілін, метилксантин, кофеїн, дулоксетин, клозапін та інші, оскільки підвищення концентрації цих препаратів у сироватці крові може викликати специфічні побічні ефекти. Під час лікування та щонайменше протягом 72 год після терапії Цифраном СТ (через наявність тинідазолу) слід уникати вживання алкогольних напоїв, враховуючи можливість антабусоподібної реакції (припливи, колікоподібний біль у животі, тахікардія).

Вплив на результати лабораторних аналізів. Ципрофлоксацин in vitro може впливати на результати посіву на Mycobacterium spp. шляхом пригнічення росту культури мікобактерій, що може призвести до хибно негативних результатів аналізу посіву у пацієнтів, які приймають ципрофлоксацин.

Упродовж лікування препаратом можливі зміни деяких лабораторних показників: поява осаду в сечі; тимчасове підвищення концентрації сечовини, креатиніну, білірубіну, печінкових трансаміназ у сироватці крові; в окремих випадках — гіперглікемія, кристалурія або гематурія, зміна показників протромбіну. У хворих із порушеннями функції печінки та/або нирок рекомендується контролювати концентрації ципрофлоксацину у плазмі крові.

Не рекомендовано застосовувати препарат у пацієнтів з рідкісною спадковою непереносимістю галактози, дефіцитом лактози Лаппа чи мальабсорбцію глюкозо-галактози.

Слід уникати одночасного прийому таблеток і молочних або збагачених кальцієм продуктів (наприклад молоко, йогурт, соки з підвищеним вмістом кальцію). Решта продуктів із вмістом кальцію не впливають на всмоктування ципрофлоксацину.

Препарат не показаний для лікування гострого тонзиліту (тонзилярної ангіни).

Застосування у період вагітності або годування груддю. Цифран СТ не можна призначати вагітним і жінкам, які годують груддю.

Зважаючи на дані випробувань на тваринах, не можна повністю виключити ймовірність пошкодження суглобових хрящів у новонароджених, тоді як можливість тератогенних ефектів (мальформацій) не підтверджена.

Тинідазол проникає у грудне молоко, де його виявляють протягом щонайменше 72 год після застосування. Жінкам не слід годувати груддю під час застосування препарату та протягом принаймні 3 днів після його відміни.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Пацієнтам, які приймають Цифран СТ, слід утримуватися від діяльності, що потребує підвищеної уваги та швидкості психомоторних реакцій, а також від керування транспортними засобами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

слід дотримуватися обережності при одночасному застосуванні Цифрану СТ та антиаритмічних препаратів класу Ia або ІІІ, макролідів, трициклічних антидепресантів та антипсихотичних засобів, оскільки ципрофлоксацин може посилювати пролонгацію інтервалу Q–T.

Одночасне застосування препаратів ципрофлоксацину з препаратами заліза, фосфат-зв’язувальними полімерами (наприклад севеламер), сукралфатом та антацидними засобами, які містять магній, алюміній, кальцій, і препаратами з великою буферною ємністю (наприклад антиретровірусні) знижує інтенсивність всмоктування ципрофлоксацину. У зв’язку з цим Цифран СТ слід призначати за 1–2 год до або через 4 год після прийому зазначених препаратів. Вказане обмеження не стосується класу блокаторів Н2-рецепторів.

Кальцій у складі харчових продуктів незначною мірою впливає на абсорбцію. Однак слід уникати одночасного прийому ципрофлоксацину і молочних або збагачених мінералами продуктів (таких як молоко, йогурт, апельсиновий сік з підвищеним вмістом кальцію), оскільки абсорбція ципрофлоксацину може знижуватися.

При сумісному застосуванні ципрофлоксацину та омепразолу може відзначатися незначне зниження maxпрепарату в плазмі крові і зменшення AUC.

Сумісне застосування Цифрану СТ та лікарських засобів, що містять теофілін, може призвести до небажаного підвищення концентрації теофіліну в плазмі крові, що, в свою чергу, може спричинити розвиток побічних ефектів. У поодиноких випадках такі побічні ефекти можуть мати летальний наслідок. Якщо одночасного застосування цих препаратів уникнути не можна, слід контролювати концентрацію теофіліну в сироватці крові та адекватно знижувати його дозу.

Після одночасного застосування Цифрану СТ та засобів, що містять кофеїн або пентоксифілін (окспентифілін), повідомлялося про підвищення концентрації цих ксантинів у сироватці крові.

Комбіноване застосування дуже високих доз хінолонів (інгібіторів гірази) і деяких НПЗП (виключаючи ацетилсаліцилову кислоту) може провокувати судоми.

При одночасному застосуванні Цифрану СТ та циклоспорину в окремих випадках спостерігалося підвищення концентрації сироваткового креатиніну, тому таким пацієнтам необхідний частий контроль цього показника (двічі на тиждень).

При одночасному застосуванні Цифрану СТ та антагоніста вітаміну К може посилюватися антикоагулянтна дія ципрофлоксацину. Ризик може варіювати залежно від інфекції, віку, загального стану хворого, тому складно оцінити точний вплив ципрофлоксацину на підвищення значення міжнародного нормалізованого відношення. Слід здійснювати частий контроль міжнародного нормалізованого відношення під час і одразу після сумісного застосування Цифрану СТ та антагоніста вітаміну К (наприклад варфарину, аценокумаролу, фенпрокумону або флуїндіону).

Внаслідок взаємодії ципрофлоксацину та глібенкламіду можливе підсилення дії останнього, що виявляється гіпоглікемією.

Сумісне застосування Цифрану СТ та пробенециду супроводжується підвищенням концентрації ципрофлоксацину в плазмі крові.

При одночасному призначенні ципрофлоксацину можливе уповільнення тубулярного транспорту (нирковий метаболізм) метотрексату, що може супроводжуватися підвищенням концентрації метотрексату в плазмі крові. При цьому збільшується ймовірність виникнення побічних явищ, спричинених метотрексатом. Не рекомендується одночасне призначення ципрофлоксацину та метотрексату.

Метоклопрамід прискорює абсорбцію ципрофлоксацину, внаслідок чого скорочується період досягнення Cmax ципрофлоксацину в плазмі крові (на біодоступність останнього це не впливає).

У клінічному дослідженні за участю здорових добровольців при одночасному застосуванні ципрофлоксацину і тизанідину виявлено підвищення концентрації тизанідину в плазмі крові (збільшення Cmax — у 7 разів, діапазону — у 4–21 раз; збільшення АUC — у 10 разів, діапазон: 6–24 рази). З підвищенням концентрації тизанідину в сироватці крові пов’язані гіпотензивні та седативні побічні явища. Таким чином, одночасне застосування ципрофлоксацину і тизанідину протипоказане.

У ході клінічних досліджень було виявлено, що одночасне застосування дулоксетину та потужних інгібіторів ізоензиму CYP 1A2 (таких як флювоксамін) може призвести до збільшення AUC і Cmax дулоксетину. Незважаючи на відсутність клінічних даних щодо взаємодії з ципрофлоксацином, можна передбачити можливість взаємодії при одночасному застосуванні ципрофлоксацину та дулоксетину.

Ципрофлоксацин можна застосовувати в комбінаціях з азлоциліном і цефтазидином при інфекціях, спричинених Pseudomonas; з мезлоциліном, азлоциліном та іншими ефективними бета-лактамними антибіотиками – при стрептококових інфекціях; з ізоксазолпеніцилінами, ванкоміцином – при стафілококових інфекціях; з метронідазолом, кліндаміцином — при анаеробних інфекціях.

Урикозуричні препарати (алопуринол) сприяють уповільненню елімінації ципрофлоксацину на 50% і підвищенню його концентрації у плазмі крові.

Одночасне застосовування ропініролу з ципрофлоксацином, помірним інгібітором ізоензиму CYP 1А2, призводить до збільшення AUC і Cmax ропініролу на 60 та 84% відповідно.

Моніторинг побічних ефектів ропініролу та відповідне коригування дози рекомендується здійснювати під час і одразу після сумісного введення з ципрофлоксацином.

Одночасне застосування лікарських засобів, що містять лідокаїн, та ципрофлоксацину гідрохлориду, помірного інгібітору ізоензиму CYP 1А2, зменшує кліренс лідокаїну, введеного в/в, на 22%. Хоча лікування з лідокаїном добре переносилося, після одночасного застосування з ципрофлоксацином може спостерігатися певна взаємодія, що може супроводжуватися побічними реакціями.

Після одночасного застосування 250 мг ципрофлоксацину з клозапіном упродовж 7 днів плазмові концентрації клозапіну і N-десметилклозапіну були підвищені на 29% і 31% відповідно. Клінічний нагляд та відповідне коригування дози клозапіну рекомендується здійснювати під час і одразу після сумісного введення з ципрофлоксацином (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Дослідження за участю здорових добровольців показали підвищення Cmax тa AUC силденафілу приблизно вдвічі після перорального застосування 50 мг одночасно з 500 мг ципрофлоксацину. Тому слід з обережністю призначати одночасне застосування ципрофлоксацину із силденафілом, ретельно зважуючи ризик і користь.

Одночасне застосування ципрофлоксацину та фенітоїну може призвести до підвищення або зниження сироваткових концентрацій фенітоїну, тому рекомендується моніторинг рівнів препарату.

Одночасне вживання алкоголю та застосування Цифрану СТ (через наявність тинідазолу) може спричинити дисульфірамоподібну реакцію, тому алкоголь необхідно виключити.

Антикоагулянти: препарати подібної хімічної структури можуть посилювати ефект пероральних антикоагулянтів. Слід постійно контролювати показники протромбінового часу та зважати на можливість корекції дози антикоагулянта.

У клінічних дослідженнях було продемонстровано, що флувоксамін як сильний інгібітор ізоферменту CYP 1А2 помітно інгібує метаболізм агомелатіну, що приводить до 60-кратного збільшення кількості агомелатину. Незважаючи на відсутність клінічних даних щодо можливої взаємодії з ципрофлоксацином, помірним інгібітором CYP 1А2, подібні ефекти можна очікувати при одночасному введенні.

Одночасне застосування золпідему та ципрофлоксацину може підвищити рівень золпідему в крові, і тому не рекомендується.

Передозування

унаслідок передозування при пероральному застосуванні ципрофлоксацину в деяких випадках відзначалася оборотна токсична дія на паренхіму нирок. Тому у випадку передозування, крім проведення звичайних заходів (промивання шлунка, застосування засобів, які спричиняють блювання, введення великої кількості рідини, створення кислої реакції сечі), рекомендується також контролювати стан функцій нирок та приймати антациди, що містять магній та кальцій, які знижують абсорбцію ципрофлоксацину. За допомогою гемодіалізу виводиться тільки невелика кількість ципрофлоксацину (<10%).

Специфічний антидот невідомий.

Повідомлялося про несерйозні випадки передозування у пацієнтів, які застосовували тинідазол, але вони не дають повної картини про симптоми передозування.

Специфічного антидоту для лікування передозування тинідазолу не існує. Лікування має бути симптоматичним та підтримувальним. Корисним може бути промивання шлунка. Тинідазол легко видаляється під час гемодіалізу.

Умови зберігання

при температурі не вище 25 °С.

Діагнози, при яких застосовують ЦИФРАН СТ

Абсцес молочної залози, пов'язаний з дітонародженням МКХ O91.1
Абсцес шкіри, фурункул і карбункул інших локалізацій МКХ L02.8
Атерома, що нагноїлася МКХ L72.1
Відкрита рана інших частин зап'ястка і кисті МКХ S61.8
Відкрита рана плечового пояса МКХ S41.0
Гідраденіт МКХ L73.2
Гострий алергічний бронхіт МКХ J20.9
Гострий простатит МКХ N41.0
Гострий сальпінгоофорит МКХ N70.0
Гострий цистит МКХ N30.0
Епітеліальний куприковий хід МКХ L05.9
Запальні хвороби жіночих тазових органів, викликані хламідіями (A56.1 +) МКХ N74.4
Кольпіт (вагініт) МКХ N76.8
Множинні відкриті рани зап'ястка і кисті МКХ S61.7
Неповний аборт, який ускладнився тривалою або надмірною кровотечею МКХ O06.1
Ніготь, який вріс МКХ L60.0
Пароніхія (періоніхія) МКХ L03.0
Рвана рана нижніх кінцівок МКХ T13.1
Хронічний пієлонефрит МКХ N11.9
Хронічний сальпінгоофорит МКХ N70.1
Дата додавання: 08.07.2020 р.
© Компендіум 2019

Інструкція

Ціни на ЦИФРАН СТ в містах України

Вінниця 219.01 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Вінниця, вул. Волошкова, 9, тел.: +380432271549159.90 грн./уп.

Дніпро 210.47 грн./уп.

«ЛІНДА-ФАРМ» Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 12, тел.: +380504808212169.90 грн./уп.

Житомир 224.49 грн./уп.

«РЕЦЕПТИ ЗДОРОВ'Я» Житомир, вул. Небесної Сотні, 3, тел.: +380412220559190.00 грн./уп.

Запоріжжя 213.25 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Запоріжжя, вул. Новгородська, 7, тел.: +380673347323172.90 грн./уп.

Івано-Франківск 215.17 грн./уп.

«ПОДОРОЖНИК» Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 138, тел.: +380677402953184.99 грн./уп.

Київ 233.52 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Київ, просп. Бажана Миколи, 3В156.90 грн./уп.

Кропивницький 207.85 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Кропивницький, вул. Пашутинська, 75, тел.: +380677196874162.99 грн./уп.

Луцьк 221.57 грн./уп.

«РЕЦЕПТІКА» Луцьк, пл. Привокзальна, 1183.50 грн./уп.

Львів 231.16 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Львів, вул. Городоцька, 159, тел.: +380322378795160.90 грн./уп.

Миколаїв 210.32 грн./уп.

«МЕД-СЕРВІС» Миколаїв, вул. Троїцька, 238Г, тел.: +380662851244179.10 грн./уп.

Одеса 223.69 грн./уп.

«АПТЕКА АКС СОЦІАЛЬНА» Одеса, вул. Філатова Академіка, 86, тел.: +380487594976172.53 грн./уп.

Полтава 213.42 грн./уп.

«МЕД-СЕРВІС» Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2, тел.: +380532611201179.10 грн./уп.

Рівне 206.41 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Рівне, вул. 16-го Липня, 57, тел.: +380632149547164.90 грн./уп.

Суми 228.11 грн./уп.

«МЕД-СЕРВІС» Суми, вул. Лесі Українки, 6, тел.: +380542773123213.40 грн./уп.

Тернопіль 230.04 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Тернопіль, вул. Шептицького, 15, тел.: +380635608049178.90 грн./уп.

Ужгород 209.56 грн./уп.

«МЕД-СЕРВІС» Ужгород, вул. Капушанська, 21185.10 грн./уп.

Харків 214.34 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Харків, вул. Дерев'янка, 58165.50 грн./уп.

Херсон 220.25 грн./уп.

«ПОДОРОЖНИК» Херсон, просп. Ушакова, 77, тел.: +380676575590211.99 грн./уп.

Хмельницький 224.3 грн./уп.

«ПОДОРОЖНИК» Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 28/4, тел.: +380674210896183.99 грн./уп.

Черкаси 222.88 грн./уп.

«МЕД-СЕРВІС» Черкаси, бульв. Шевченка Тараса, 116, тел.: +380472383061188.45 грн./уп.

Чернігів 214.85 грн./уп.

«МЕД-СЕРВІС» Чернігів, просп. Перемоги, 10, тел.: +380462641132179.05 грн./уп.

Чернівці 214.01 грн./уп.

«ПОДОРОЖНИК» Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 200, тел.: +380674294565172.50 грн./уп.

geoapteka.ua
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko