0
UA | RU

Праміпексол ІС (Pramipeksol IC)

Склад і форма випуску

РечовинаКількість
Праміпексол0,25 мг
№ UA/15526/01/01 від 10.09.2021
За рецептом
РечовинаКількість
Праміпексол1 мг
№ UA/15526/01/02 від 10.09.2021
За рецептом
Класифікація
Лікарські засоби
Активна речовина

Фармакологічні властивості

фармакодинаміка. Праміпексол є дофаміновим агоністом з високою селективністю та специфічністю до дофамінових рецепторів підтипу D2 та має переважну спорідненість з D3-рецепторами, він відзначається повною внутрішньою активністю.

Праміпексол полегшує паркінсонічні рухові порушення шляхом стимуляції дофамінових рецепторів стріатуму (смугастого тіла).

Точний механізм дії праміпексолу при лікуванні синдрому неспокійних ніг невідомий. Хоча патофізіологія синдрому неспокійних ніг загалом невідома, нейрофармакологічні дані вказують на залучення первинної дофамінергічної системи.

Фармакокінетика

Абсорбція. Праміпексол швидко та повністю всмоктується після перорального застосування. Абсолютна біодоступність становить понад 90%. Cmax у плазмі крові досягається через 1–3 год після прийому препарату. Одночасне застосування з їжею не знижує ступінь абсорбції праміпексолу, але знижує швидкість всмоктування. Праміпексолу притаманна лінійна кінетика і відносно незначні коливання плазмового рівня у різних пацієнтів.

Розподіл. У людини здатність праміпексолу зв’язуватися з білками плазми крові є дуже низькою (<20 %), а об’єм розподілу є великим (400 л).

Метаболізм. У людини праміпексол метаболізується лише незначною мірою.

Елімінація. Виведення праміпексолу в незміненому вигляді нирками є основним шляхом елімінації препарату. Приблизно 90% дози, міченої 14C, виводиться нирками, тоді як менше 2% було визначено у калі.

Загальний кліренс праміпексолу становить приблизно 500 мл/хв, а нирковий кліренс — приблизно 400 мл/хв. Т½ варіює від 8 год у молодих людей до 12 год в осіб літнього віку.

Показання Праміпексол ІС

лікування симптомів ідіопатичної хвороби Паркінсона у дорослих як монотерапія (без леводопи) або в комбінації з леводопою, протягом перебігу захворювання аж до пізніх стадій, коли ефект леводопи знижується або стає нестійким і виникає коливання терапевтичного ефекту (феномен «включення-виключення»).

Симптоматичне лікування ідіопатичного синдрому неспокійних ніг від помірного до тяжкого ступеня у дорослих, у дозах не вище 0,75 мг праміпексолу дигідрохлориду моногідрату.

Застосування Праміпексол ІС

вся інформація щодо дозування стосується праміпексолу у вигляді праміпексолу дигідрохлориду моногідрату.

Хвороба Паркінсона. Добову дозу застосовують за 3 прийоми однаковими частками.

Початкове лікування. Як наведено нижче, дозу препарату необхідно підвищувати поступово, з початкової 0,375 мг/добу кожні 5–7 днів. Якщо у пацієнтів не виникають непереносимі побічні явища, дозу необхідно титрувати до досягнення максимального терапевтичного ефекту (табл. 1).

Таблиця 1

Схема підвищення дози Праміпексолу ІС
Тиждень Доза (мг) Загальна добова доза (мг)
1-й 3·0,125 0,375
2-й 3·0,25 0,75
3-й 3·0,5 1,5

У разі необхідності подальшого підвищення дози добову дозу потрібно підвищувати на 0,75 мг щотижня до максимальної, яка становить 4,5 мг/добу. Однак слід відзначити, що частота виникнення сонливості підвищується при застосуванні доз вище 1,5 мг/добу.

Підтримувальна терапія. Індивідуальна доза коливається від 0,375 мг до максимальної 4,5 мг/добу. Під час підвищення дози протягом основних досліджень терапевтичний ефект спостерігали починаючи з добової дози 1,5 мг. Подальше коригування дози потрібно здійснювати на основі клінічної відповіді та з огляду на виникнення побічних реакцій. У ході клінічних досліджень близько 5% пацієнтів приймали дози нижче 1,5 мг. При прогресуючій хворобі Паркінсона доза вище 1,5 мг/добу може бути корисною пацієнтам, для яких планується зниження дози леводопи при комбінованій терапії з леводопою. Рекомендується зниження дози леводопи у разі підвищення дози праміпексолу та під час підтримувальної терапії залежно від реакції окремих пацієнтів (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ).

Припинення лікування. Раптове припинення дофамінергічної терапії може призвести до розвитку нейролептичного злоякісного синдрому. Дозу праміпексолу слід знижувати за схемою 0,75 мг/добу до добової дози 0,75 мг. Після цього дозу слід знижувати до 0,375 мг/добу (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Дозування для пацієнтів з порушенням функції нирок. Виведення праміпексолу залежить від функції нирок. Нижченаведена схема дозування пропонується для початкової терапії.

Пацієнти з кліренсом креатиніну понад 50 мл/хв не потребують зниження добової дози або частоти застосування.

Пацієнтам з кліренсом креатиніну 20–50 мл/хв початкову добову дозу праміпексолу застосовують за 2 прийоми, починаючи з 0,125 мг 2 рази на добу (0,25 мг/добу). Не слід перевищувати максимальну добову дозу праміпексолу 2,25 мг.

Пацієнтам з кліренсом креатиніну нижче 20 мл/хв добову дозу праміпексолу застосовують за 1 прийом, починаючи з 0,125 мг/добу. Не слід перевищувати максимальну добову дозу праміпексолу 1,5 мг.

При погіршенні функції нирок на тлі підтримувальної терапії добову дозу праміпексолу знижують на стільки відсотків, на скільки зменшився кліренс креатиніну. Наприклад, за умови зниження кліренсу креатиніну на 30% добову дозу праміпексолу знижують на 30%. Добову дозу можна застосовувати за 2 прийоми, якщо кліренс креатиніну знаходиться в межах 20–50 мл/хв, і за один, якщо кліренс креатиніну нижче 20 мл/хв.

Дозування для пацієнтів з порушенням функції печінки. Для пацієнтів із порушенням функції печінки зниження дози не вважається необхідним, оскільки приблизно 90% абсорбованого препарату виводиться нирками. Потенційний вплив порушення функції печінки на фармакокінетику праміпексолу не досліджували.

Синдром неспокійних ніг.

Рекомендована початкова доза Праміпексолу ІС становить 0,125 мг 1 раз на добу за 2–3 год до сну. Для пацієнтів, які потребують додаткового зменшення вираженості симптомів, дозу можна підвищувати кожні 4–7 днів до максимальної дози 0,75 мг/добу (табл. 2).

Таблиця 2

Схема підвищення дози Праміпексолу ІС
Етап титрування Разова добова вечірня доза (мг)
1 0,125
2* 0,25
3* 0,50
4* 0,75
*У разі потреби

Потрібно оцінити реакцію пацієнта на лікування після 3 міс та переглянути необхідність продовження терапії. Якщо лікування переривається більше ніж на кілька днів, слід повторно розпочати з дози, яка зазначена вище.

Припинення лікування. Оскільки добова доза для лікування синдрому неспокійних ніг не перевищує 0,75 мг, застосування праміпексолу можна припиняти без поступового зниження дози. У ході дослідження спостерігалося поновлення симптомів синдрому неспокійних ніг (посилення тяжкості симптомів порівняно з початковим рівнем) у 10 % пацієнтів після раптового припинення застосування праміпексолу. Такий ефект спостерігався для всіх доз.

Дозування для пацієнтів з порушенням функції нирок. Виведення праміпексолу з організму залежить від функції нирок. Пацієнтам з кліренсом креатиніну вище 20 мл/хв немає потреби у зниженні добової дози.

Застосування праміпексолу не вивчалося у пацієнтів, які знаходяться на гемодіалізі, та у хворих з тяжким ступенем порушення функції нирок.

Дозування для пацієнтів з порушенням функції печінки. Для пацієнтів з порушенням функції печінки зниження дози не вважається необхідним, оскільки приблизно 90% абсорбованого препарату виводиться нирками.

Спосіб застосування. Таблетки необхідно приймати перорально, запиваючи водою, під час прийому їжі чи без неї.

Діти

Хвороба Паркінсона. Безпека та ефективність застосування праміпексолу у дітей (віком до 18 років) не встановлені. Обґрунтування можливості застосування праміпексолу у дітей при хворобі Паркінсона немає.

Синдром неспокійних ніг. Застосування праміпексолу не рекомендується у дітей (віком до 18 років) через недостатність даних з безпеки та ефективності.

Синдром Туретта. Праміпексол не слід застосовувати у дітей (віком до 18 років) із синдромом Туретта через негативне співвідношення користь/ризик для цього захворювання.

Протипоказання

гіперчутливість до праміпексолу або до будь-якого іншого компонента препарату.

Побічна дія

більшість побічних реакцій зазвичай спостерігається на початку терапії, значна частина їх зникає, навіть якщо терапія продовжується.

Побічні реакції класифіковано за системно-органними класами та частотою виникнення. За частотою виникнення небажані реакції розподілено таким чином: дуже часто (≥1/10), часто (≥1/100 та <1/10), нечасто (≥1/1000 та <1/100), рідко (≥1/10000 та <1/1000), дуже рідко (<1/10000), частота невідома (неможливо оцінити за наявними даними).

Хвороба Паркінсона. У пацієнтів із хворобою Паркінсона при лікуванні праміпексолом порівняно з плацебо найчастішими побічними реакціями (≥5%) були нудота, дискінезія, артеріальна гіпотензія, запаморочення, сонливість, безсоння, запор, галюцинації, головний біль та підвищена втомлюваність. Частота виникнення сонливості підвищувалася при застосуванні доз вище 1,5 мг/добу (див. ЗАСТОСУВАННЯ). Найчастішою побічною реакцією при прийомі в комбінації з леводопою була дискінезія. Артеріальна гіпотензія може виникнути на початку лікування, особливо якщо праміпексол титрується занадто швидко.

Інфекції та інвазії: нечасто — пневмонія.

З боку ендокринної системи: нечасто — порушення секреції антидіуретичного гормону*.

З боку психіки: часто — безсоння, галюцинації, аномальні сновидіння, сплутаність свідомості, симптоми розладу контролю над спонуканнями та компульсивна поведінка; нечасто — патологічний потяг до відвідування магазинів, патологічний потяг до азартних ігор, занепокоєння, гіперсексуальність, марення, розлади лібідо, параноя, делірій, переїдання*, гіперфагія*; рідко — манія.

З боку нервової системи: дуже часто — сонливість, запаморочення, дискінезія; часто — головний біль; нечасто — раптовий напад сну, амнезія, гіперкінезія, синкопе.

З боку органа зору: часто — порушення зору, включаючи диплопію, нечіткість зору і погіршення гостроти зору.

З боку серцево-судинної системи: часто — артеріальна гіпотензія; нечасто — серцева недостатність*.

З боку дихальної системи: нечасто – задишка, гикавка.

З боку ШКТ: дуже часто — нудота; часто — запор, блювання.

З боку шкіри і підшкірної клітковини: нечасто — гіперчутливість, свербіж, висипання.

Загальні розлади: часто — підвищена втомлюваність, периферичні набряки; частота невідома — синдром відміни агоністів дофаміну (включаючи апатію, почуття тривоги, депресію, підвищену втомлюваність, підвищене потовиділення та біль).

Дослідження: часто — зменшення маси тіла, включаючи зниження апетиту; нечасто — збільшення маси тіла.

*Дану побічну реакцію було зареєстровано під час постмаркетингового спостереження. З вірогідністю 95% категорія частоти не перевищує «нечасто», але може бути нижчою. Точна оцінка категорії частоти неможлива, оскільки побічна реакція не спостерігалась під час клінічних досліджень, у яких взяли участь 2762 пацієнти із хворобою Паркінсона, які лікувалися праміпексолом.

Синдром неспокійних ніг. У пацієнтів із синдромом неспокійних ніг при лікуванні праміпексолом найчастішими побічними реакціями (≥5%) були нудота, головний біль, запаморочення та підвищена втомлюваність. Нудота і підвищена втомлюваність частіше спостерігалися у жінок (20,8 і 10,5% відповідно) порівняно із чоловіками (6,7 і 7,3% відповідно) при лікуванні праміпексолом.

Інфекції та інвазії: нечасто — пневмонія**.

З боку ендокринної системи: нечасто — порушення секреції антидіуретичного гормону**.

З боку психіки: часто — безсоння, аномальні сновидіння; нечасто – занепокоєння, сплутаність свідомості, галюцинації, розлади лібідо, марення**, гіперфагія**, параноя**, манія**, делірій**, симптоми розладу контролю над спонуканнями та компульсивна поведінка** (такі як патологічний потяг до відвідування магазинів, патологічний потяг до азартних ігор, гіперсексуальність, переїдання).

З боку нервової системи: часто — головний біль, запаморочення, сонливість; нечасто — раптовий напад сну, синкопе, дискінезія, амнезія**, гіперкінезія**.

З боку органа зору: нечасто — порушення зору, включаючи погіршення гостроти зору, диплопію та нечіткість зору.

З боку серцево-судинної системи: нечасто — серцева недостатність**, артеріальна гіпотензія.

З боку дихальної системи: нечасто — задишка, гикавка.

З боку ШКТ: дуже часто – нудота; часто — запор, блювання.

З боку шкіри і підшкірної клітковини: нечасто — гіперчутливість, свербіж, висипання.

Загальні розлади: часто — підвищена втомлюваність; нечасто — периферичні набряки; частота невідома – синдром відміни агоністів дофаміну (включаючи апатію, почуття тривоги, депресію, підвищену втомлюваність, підвищену пітливість та біль).

Дослідження: нечасто — зменшення маси тіла, включаючи зниження апетиту, збільшення маси тіла.

**Дану побічну реакцію було зареєстровано під час постмаркетингового спостереження. З вірогідністю 95% категорія частоти не перевищує «нечасто», але може бути нижчою. Точна оцінка категорії частоти неможлива, оскільки побічна реакція не спостерігалася під час клінічних досліджень, у яких взяли участь 1395 пацієнтів із синдромом неспокійних ніг, які лікувалися праміпексолом.

Опис окремих побічних реакцій

Сонливість. Застосування праміпексолу часто пов’язане із сонливістю і нечасто — з надмірною сонливістю у денний час та епізодами раптового засинання (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Розлади лібідо. Застосування праміпексолу нечасто може бути пов’язане з розладами лібідо (підвищення або зниження).

Розлади контролю над спонуканнями. При лікуванні агоністами дофаміну, включаючи праміпексол, можуть спостерігатися симптоми розладу контролю над спонуканнями, у тому числі патологічний потяг до азартних ігор, посилення лібідо, гіперсексуальність, компульсивні розтрати або купівлі, переїдання та компульсивне вживання їжі (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Синдром відміни агоністів дофаміну. У разі зниження дози або припинення застосування агоністів дофаміну (включаючи праміпексол) можуть виникати немоторні побічні реакції. Симптоми включають апатію, відчуття тривоги, депресію, підвищену втомлюваність, підвищене потовиділення та біль (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Серцева недостатність. У ході клінічних досліджень та постмаркетингового періоду спостерігалась серцева недостатність у пацієнтів, які застосовували праміпексол. У ході фармакоепідеміологічного дослідження застосування праміпексолу було пов’язане з підвищенням ризику серцевої недостатності порівняно з таким у разі відсутності застосування препарату (співвідношення ризику 1,86; 95% СІ 1,21–2,85).

Особливості застосування

пацієнтам з хворобою Паркінсона, у яких відзначають порушення функції нирок, слід призначати знижені дози препарату Праміпексол ІС відповідно до розділу ЗАСТОСУВАННЯ.

Галюцинації. Галюцинації — відомі побічні реакції лікування дофаміновими агоністами і леводопою. Пацієнтів необхідно поінформувати, що можуть виникнути галюцинації (у більшості випадків зорові).

Дискінезія. У разі комбінованої терапії з леводопою при прогресуючій хворобі Паркінсона дискінезія може розвинутися на початку титрування праміпексолу. У такому випадку дозу леводопи потрібно знизити.

Дистонія. Іноді повідомлялось про осьову дистонію, включаючи антеколіс, камптокормію та плеврототонус (синдром «пізанської вежі»), у пацієнтів з хворобою Паркінсона після початкової дози або поступового підвищення дози праміпексолу. Хоча дистонія може бути симптомом хвороби Паркінсона, вираженість симптомів у цих пацієнтів зменшується після зниження дози або відміни праміпексолу.

Якщо виникла дистонія, необхідно розглянути перегляд схеми лікування дофамінергічними препаратами та підібрати дозу праміпексолу.

Раптовий напад сну та сонливість. Застосування праміпексолу пов’язане із сонливістю та епізодами раптового засинання, особливо у пацієнтів із хворобою Паркінсона. Були нечасті повідомлення про раптове засинання під час денної активності, у деяких випадках – без усвідомлення або попереджувальних ознак. У зв’язку із цим пацієнтів потрібно поінформувати про необхідність виявляти обережність під час керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами протягом лікування праміпексолом. Пацієнтам, у яких виникали сонливість та/або епізоди раптового засинання, слід утримуватися від керування транспортними засобами або роботи з іншою технікою. Крім того, слід розглянути можливість зниження дози або припинення лікування. Через можливі адитивні ефекти слід проявляти обережність, якщо пацієнт під час лікування праміпексолом застосовує інші седативні лікарські засоби або вживає алкоголь (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ, Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами та ПОБІЧНА ДІЯ).

Розлади контролю над спонуканнями. Пацієнтів слід ретельно контролювати щодо розвитку розладів контролю над спонуканнями. Хворі та особи, які за ними доглядають, мають знати, що під час лікування агоністами дофаміну, включаючи праміпексол, можуть спостерігатися поведінкові симптоми розладу контролю над спонуканнями, включаючи патологічний потяг до азартних ігор, посилення лібідо, гіперсексуальність, компульсивну розтрату або купівлю, переїдання та компульсивне вживання їжі. У разі розвитку таких симптомів необхідно розглянути можливість зниження дози/поступового припинення прийому препарату.

Манія і делірій. Пацієнтів слід ретельно контролювати щодо розвитку манії та делірію. Хворі та особи, які за ними доглядають, мають знати, що манія та делірій можуть виникати у пацієнтів, що отримують терапію праміпексолом. У разі розвитку таких симптомів необхідно розглянути можливість зниження дози/поступового припинення прийому препарату.

Пацієнти з розладами психіки. Пацієнтам з розладами психіки слід лікуватися агоністами дофаміну лише у разі, коли потенційна користь від лікування переважає ризики. Слід уникати одночасного застосування антипсихотичних лікарських засобів з праміпексолом (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ).

Офтальмологічне обстеження. Офтальмологічне обстеження рекомендується проводити регулярно або в разі розвитку порушень зору.

Тяжкі серцево-судинні захворювання. У разі тяжких серцево-судинних захворювань необхідно особливо обережно призначати препарат. Рекомендований моніторинг АТ, особливо на початку лікування, з урахуванням загального ризику постуральної гіпотензії, пов’язаної з дофамінергічною терапією.

Нейролептичний злоякісний синдром. Симптоми, що нагадують нейролептичний злоякісний синдром, спостерігалися після різкої відміни дофамінергічного лікування (див. ЗАСТОСУВАННЯ).

Синдром відміни агоністів дофаміну. Пацієнтам з хворобою Паркінсона для припинення лікування дозу праміпексолу слід поступово знижувати згідно з рекомендаціями, наведеними в розділі ЗАСТОСУВАННЯ. У разі зниження дози або припинення застосування агоністів дофаміну (включаючи праміпексол) можуть виникати немоторні побічні реакції. Симптоми включають апатію, почуття тривоги, депресію, підвищену втомлюваність, підвищене потовиділення, біль та можуть бути тяжкими. Про ці симптоми потрібно попередити пацієнтів перед зниженням дози агоністів дофаміну. Слід регулярно контролювати хворих щодо розвитку цих симптомів. У разі персистенції симптомів можливе тимчасове підвищення дози праміпексолу (див. ПОБІЧНА ДІЯ).

Аугментація (посилення симптомів). Опубліковані дані вказують на те, що лікування синдрому неспокійних ніг дофамінергічними препаратами може спричинити аугментацію. Аугментація проявляється ранньою появою симптомів ввечері (або навіть вдень), посиленням симптоматики та поширенням симптомів на верхні кінцівки. Аугментацію спеціально досліджували у ході контрольованого клінічного дослідження впродовж 26 тиж. Аугментація була виявлена у 11,8% пацієнтів у групі праміпексолу (n=152) та у 9,4% пацієнтів у групі плацебо (n=149). Аналіз часу до появи аугментації за Капланом – Мейєром не продемонстрував жодної суттєвої різниці між групами праміпексолу та плацебо.

Ниркова недостатність. Праміпексол ІС слід призначати з обережністю пацієнтам з нирковою недостатністю, оскільки праміпексол виводиться нирками.

Рабдоміоліз. Повідомлялося про єдиний випадок рабдоміолізу у 49-річного чоловіка з прогресуючою хворобою Паркінсона при лікуванні праміпексолом. Пацієнт був госпіталізований з підвищеним рівнем креатинфосфокінази (10,631 МО/л). Симптоми зникли після припинення лікування.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Вагітність. Вплив на вагітність і лактацію у людини не досліджувався. Праміпексол можна застосовувати у вагітних тільки тоді, коли потенційна користь для жінки перевищує потенційний ризик для плода.

Період годування груддю. Оскільки лікування праміпексолом пригнічує секрецію пролактину, можливе зменшення лактації. Екскреція праміпексолу в грудне молоко не вивчалася у жінок.

У зв’язку з відсутністю даних праміпексол не застосовують у жінок, які годують груддю. Якщо не можна уникнути застосування праміпексолу, годування груддю слід припинити.

Фертильність. Досліджень щодо впливу на фертильність людини не проводилося.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Праміпексол може мати значний вплив на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами.

Можлива поява галюцинацій або сонливості.

Пацієнтів, які лікуються препаратом Праміпексол ІС і у яких при такому лікуванні з’являється сонливість та/або раптове засинання, потрібно поінформувати про те, що їм слід утримуватися від керування автотранспортом або діяльності, під час якої через ослаблену пильність вони можуть наражати себе або інших на небезпеку отримання серйозної травми або смерті (наприклад при управлінні машинним обладнанням), доти, поки не перестануть виникати рецидивні випадки і сонливість.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

зв’язування з білками плазми крові. Праміпексол зв’язується з білками плазми крові дуже незначною мірою (< 20%) і має низьку біотрансформацію. Тому взаємодія з іншими лікарськими засобами, що впливають на зв’язування препарату з білками крові або його виведення шляхом біотрансформації, є малоймовірною. Оскільки антихолінергічні засоби виводяться з організму головним чином шляхом біотрансформації, потенціал взаємодії є обмеженим, хоча взаємодія з антихолінергічними засобами не досліджувалася. Фармакокінетичної взаємодії з селегіліном або леводопою немає.

Інгібітори або конкуренти активної ниркової екскреції. Циметидин зменшує нирковий кліренс праміпексолу приблизно на 34%, ймовірно, шляхом пригнічення катіонної секреторної транспортної системи ниркових канальців. Тому препарати, які пригнічують активну ренальну елімінацію або самі елімінуються цим шляхом, такі як циметидин, амантадин, мексилетин, зидовудин, цисплатин, хінін та прокаїнамід, можуть взаємодіяти з праміпексолом і призводити до зменшення кліренсу праміпексолу. При одночасному застосуванні цих лікарських засобів з праміпексолом слід розглянути можливість зниження дози праміпексолу.

Комбінація з леводопою. У разі підвищення дози праміпексолу пацієнтам з хворобою Паркінсона рекомендується зниження дози леводопи, а дози інших протипаркінсонічних засобів залишають незміненими.

Через можливий адитивний вплив слід виявляти обережність при одночасному застосуванні інших седативних лікарських засобів або алкоголю з праміпексолом (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ, Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами та ПОБІЧНА ДІЯ).

Антипсихотичні препарати. Слід уникати одночасного застосування антипсихотичних лікарських засобів із праміпексолом (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ), зокрема якщо можливі антагоністичні ефекти.

Передозування

клінічного досвіду при тяжкому передозуванні немає. Очікуються побічні явища, які пов’язані з фармакодинамічним профілем агоністів дофаміну — нудота, блювота, гіперкінезія, галюцинації, збудження та гіпотензія. Антидот для лікування передозування агоністів дофаміну невідомий. У разі появи ознак збудження ЦНС можна призначати нейролептики. Лікування пацієнтів з передозуванням може потребувати загальних підтримувальних заходів разом з промиванням шлунка, в/в введенням рідини, застосуванням активованого вугілля та контролем ЕКГ.

Умови зберігання

при температурі не вище 25 °C.

Інструкція МОЗ
Дата додавання: 20.10.2021 р.
© Компендіум 2020

Діагнози, при яких застосовують Праміпексол ІС

Деменція при хворобі Паркінсона МКХ F02.3
Хвороба Паркінсона МКХ G20
Спеціалізований мобільний додаток
для пошуку інформації про лікарські препарати
Наведіть камеру на QR-код, щоб завантажити
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko