ЕЛФУНАТ (ELFUNAT)

СКЛАД І ФОРМА ВИПУСКУ

розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл, № 10
Етилметилгідроксипіридину сукцинат
50 мг/мл
Допоміжні речовини: вода для ін'єкцій.
№ UA/14711/01/01 від 04.11.2015 до 04.11.2020
B За рецептом

ДІАГНОЗИ

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

фармакодинамика. Елфунат є інгібітором вільнорадикальних процесів, мембранопротектором, виявляє антигіпоксичну, стресопротекторну, ноотропну, протисудомну та анксіолітичну дію. Елфунат підвищує резистентність організму до дії різних факторів, до киснезалежних патологічних станів (шок, гіпоксія та ішемія, порушення мозкового кровообігу, інтоксикація алкоголем та антипсихотичними засобами (нейролептиками)).

Препарат покращує мозковий метаболізм і кровопостачання головного мозку, мікроциркуляцію і реологічні властивості крові, зменшує агрегацію тромбоцитів. Стабілізує мембранні структури клітин крові (еритроцитів і тромбоцитів) у випадку гемолізу. Виявляє гіполіпідемічну дію, зменшує вміст загального ХС і ХС ЛПНЩ. Зменшує ферментативну токсемії і ендогенну інтоксикацію при гострому панкреатиті.

Механізм дії препарату обумовлений його антиоксидантною та мембранопротекторною дією. Він пригнічує ПОЛ, підвищує активність супероксиддисмутази, підвищує співвідношення ліпід-білок, зменшує в’язкість мембрани, збільшує її плинність. Модулює активність мембранозв’язаних ферментів (кальційнезалежної ФЕД, аденілатциклази, ацетилхолінестерази), рецепторних комплексів (бензодіазепінового, ГАМК, ацетилхолінового), що посилює їх здатність зв’язуватися з лігандами, сприяє збереженню структурно-функціональної організації біомембран, транспорту нейромедіаторів і поліпшенню синаптичної передачі. Елфунат підвищує вміст в головному мозку дофаміну. Викликає посилення компенсаторної активації аеробного гліколізу та зниження ступеня пригнічення окисних процесів в циклі Кребса в умовах гіпоксії з підвищенням вмісту АТФ і КФ, активацію енергосинтезуючих функцій мітохондрій, стабілізацію клітинних мембран.

Елфунат нормалізує метаболічні процеси в ішемізованому міокарді, зменшує зону некрозу, відновлює і покращує електричну активність і скоротність міокарда, а також збільшує коронарний кровотік в зоні ішемії, зменшує наслідки реперфузійного синдрому при гострій коронарній недостатності. Підвищує антиангінальну активність нітропрепаратів. Елфунат сприяє збереженню гангліозних клітин сітківки і волокон зорового нерва при прогресуючій нейропатії, наслідками якої є хронічна ішемія і гіпоксія. Покращує функціональну активність сітківки та зорового нерва, підвищуючи гостроту зору.

Фармакокінетика. При в/м введенні препарат визначається в плазмі крові протягом 4 год після введення. Cmax досягається за 0,45-0,5 ч. Cmax при дозах 400-500 мг — 3,5-4,0 мкг/мл. Елфунат швидко переходить з кровоносного русла в органи і тканини та швидко елімінується з організму. Препарат виводиться з організму з сечею, в основному в глюкуронокон’югованій формі, і в незначних кількостях — в незміненому вигляді.

ПОКАЗАННЯ

гострі порушення мозкового кровообігу;

– ЧМТ, наслідки ЧМТ;

– дисциркуляторна енцефалопатія;

– нейроциркуляторна дистонія;

– легкі когнітивні порушення атеросклеротичного генезу;

– тривожні розлади при невротичних і неврозоподібних станах;

– гострий інфаркт міокарда в складі комплексної терапії (з 1-х діб);

– в складі комплексної терапії при первинній відкритокутовій глаукомі різних стадій;

– купірування абстинентного синдрому при алкоголізмі з переважанням неврозоподібних і нейроциркуляторних порушень;

– гостра інтоксикація антипсихотичними засобами;

– гострі гнійно-запальні процеси в черевній порожнині (гострий некротичний панкреатит, перитоніт) в складі комплексної терапії.

ЗАСТОСУВАННЯ

Елфунат призначають в/м або в/в (струминно, краплинно). Дози підбирають індивідуально. При інфузійному введенні препарат слід розводити у фізіологічному розчині NaCl (200 мл). Починають лікування дорослих з дози 50-100 мг 1-3 рази на добу, поступово підвищуючи дозу до отримання терапевтичного ефекту. В/в струйно Елфунат вводять повільно протягом 5-7 хв, в/в капельно — зі швидкістю 40-60 крапель за 1 хв. Максимальна добова доза не повинна перевищувати 800 мг.

При гострих порушеннях мозкового кровообігу Елфунат призначають в комплексній терапії в перші 2-4 дня в/в струменево або краплинно дорослим по 200-300 мг 1 раз на добу, потім в/м по 100 мг 3 рази на добу. Термін лікування становить 10-14 діб.

При ЧМТ або наслідках ЧМТ Елфунат використовують протягом 10-15 днів шляхом в/в крапельного введення по 200-500 мг 2-4 рази на добу.

При дисциркуляторній енцефалопатії у фазі декомпенсації Елфунат слід призначати в/в струменевий або краплинно в дозі 100 мг 2-3 рази на добу протягом 14 днів. Потім препарат вводять в/м по 100 мг/добу протягом наступних 2 тижнів.

Для курсової профілактики дисциркуляторної енцефалопатії препарат вводять в/м по 100 мг 2 рази на добу протягом 10-14 днів.

При легких когнітивних порушеннях у хворих похилого віку та при тривожних станах препарат призначають в/м в дозі 100-300 мг/добу протягом 14-30 днів.

При гострому інфаркті міокарда в складі комплексної терапії Елфунат вводять в в або в/м протягом 14 днів на тлі традиційної терапії інфаркту міокарда, яка включає нітрати, блокатори β-адренорецепторів, інгібітори АПФ, тромболітики, антикоагулянтні і антиагрегантні лікарські засоби, а також симптоматичні засоби за показаннями. У перші 5 діб для досягнення максимального ефекту бажано в/в введення Елфуната, в наступні 9 діб можливо в/м введення препарату. В/в введення препарату здійснюють шляхом повільної крапельної інфузії (щоб уникнути побічних ефектів) в 0,9% розчині NaCl або 5% розчині декстрози в обсязі 100-150 мл протягом 30-90 хв. При необхідності можливе повільне струминне введення препарату протягом не менше 5 хв.

Введення Елфуната (в/в або в/м) здійснюють 3 рази на добу, через кожні 8 ч. Добова терапевтична доза становить 6-9 мг/кг маси тіла, разова доза — 2-3 мг/кг маси тіла. Максимальна добова доза не повинна перевищувати 800 мг, разова — 250 мг.

При відкритокутовій глаукомі різних стадій в складі комплексної терапії Елфунат вводять в/м по 100-300 мг 1-3 рази на добу протягом 14 днів.

При абстинентному алкогольному синдромі Елфунат вводять в дозі 100-200 мг в/м 2-3 рази на добу або в/в крапельно 1-2 рази на добу протягом 5-7 днів.

При гострій інтоксикації антипсихотичними засобами препарат вводять в/в в дозі 50-300 мг/добу протягом 7-14 днів.

При гострих гнійно-запальних процесах черевної порожнини (гострий некротичний панкреатит, перитоніт) препарат призначають в 1-у добу як в передопераційний, так і в післяопераційний період. Дози залежать від форми і тяжкості захворювання, поширеності процесу, варіантів клінічного перебігу. Відміну препарату слід проводити поступово, тільки після стійкого позитивного клініко-лабораторного ефекту.

При гострому набряковому (інтерстиціальному) панкреатиті Елфунат призначають дорослим по 100 мг 3 рази на добу в/в крапельно (в ізотонічному розчині NaCl) та в/м.

легка ступінь некротичного панкреатиту: по 100-200 мг 3 рази на добу в/в крапельно (в ізотонічному розчині NaCl) та в/м.

середній ступінь: дорослим — по 200 мг 3 рази на добу в/в крапельно (в ізотонічному розчині NaCl).

важкий перебіг: в пульс-дозуванні 800 мг у 1-у добу при дворазовому введенні, далі — по 300 мг 2 рази на добу з поступовим зниженням добової дози.

дуже тяжкий перебіг: в початковій дозі 800 мг/сут до стійкого купірування проявів панкреатогенного шоку, після стабілізації стану — по 300-400 мг 2 рази на добу в/в крапельно (в ізотонічному розчині NaCl) з поступовим зниженням добової дози.

Діти. Не призначають дітям.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

– гостра печінкова недостатність або ГНН (гостра ниркова недостатність);

– підвищена чутливість компонентів до препарату;

– дитячий вік; – період вагітності та годування груддю.

ПОБІЧНА ДІЯ

– нудота;

– сухість слизової оболонки порожнини рота;

– алергічні реакції;

– сонливість, порушення процесу засинання;

– емоційна реактивність, відчуття тривоги;

– дистальний гіпергідроз;

– головний біль;

– порушення координації рухів;

– зниження або підвищення АТ.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

в окремих випадках можливий розвиток тяжких реакцій гіперчутливості у особливо схильних пацієнтів або у хворих на БА при підвищеній чутливості до сульфітів.

Застосування в період вагітності та годування груддю. Контрольованих клінічних досліджень безпеки застосування препарату в період вагітності та годування груддю не проводили, тому препарат не використовують в цей період.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. В період лікування необхідно дотримуватися обережності при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами, враховуючи ймовірність побічних ефектів, які можуть впливати на швидкість реакції і здатність концентрувати увагу.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

Елфунат підсилює дію бензодіазепінових анксіолітиків, протисудомних засобів (карбамазепін), протипаркінсонічних засобів (леводопа). Зменшує токсичний ефект етилового спирту.

ПЕРЕДОЗУВАННЯ

при передозуванні можлива сонливість. Лікування — дезінтоксикаційна терапія.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

при температурі не вище 25 °C.

ІНСТРУКЦІЯ МОЗ

Дата додавання: 27.08.2019 р. Версія для друку

Ціни на ЕЛФУНАТ в містах України

Вінниця 404.69 грн./уп.

ЕЛФУНАТ р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл № 10, World Medicine ..... 381.5 грн./уп.
«МЕД-СЕРВІС» Вінниця, вул. Соборна, 46, тел.: +380432509370

Дніпро 418.97 грн./уп.

ЕЛФУНАТ р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл № 10, World Medicine ..... 379.65 грн./уп.
«МЕД-СЕРВІС» Дніпропетровськ, вул. Ломана, 4

Житомир 407.59 грн./уп.

ЕЛФУНАТ р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл № 10, World Medicine ..... 379.1 грн./уп.
«МЕД-СЕРВІС» Житомир, вул. Небесної Сотні, 16, тел.: +380412421636

Запоріжжя 400.85 грн./уп.

ЕЛФУНАТ р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл № 10, World Medicine ..... 337.1 грн./уп.
«МЕД-СЕРВІС» Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2А, тел.: +380612762510

Івано-Франківск 442.4 грн./уп.

ЕЛФУНАТ р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл № 10, World Medicine ..... 403 грн./уп.
«АПТЕКА 03» Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 60/1, тел.: +380800505911

Київ 446.86 грн./уп.

ЕЛФУНАТ р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл № 10, World Medicine ..... 392.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Київ, вул. Красноткацька, 22, тел.: +380445740123

Кропивницький 420.15 грн./уп.

ЕЛФУНАТ р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл № 10, World Medicine ..... 403 грн./уп.
«АПТЕКА НИЗЬКІ ЦІНИ №1» Кіровоград, вул. Преображенська, 16Р, тел.: +380800505911

Луцьк 420.23 грн./уп.

ЕЛФУНАТ р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл № 10, World Medicine ..... 403 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1, тел.: +380800505911

Львів 463.24 грн./уп.

ЕЛФУНАТ р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл № 10, World Medicine ..... 396.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Львів, вул. Городоцька, 159, тел.: +380322378795

Миколаїв 397.85 грн./уп.

ЕЛФУНАТ р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл № 10, World Medicine ..... 321.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Миколаїв, просп. Центральний, 149, тел.: +380512551781

Одеса 435.6 грн./уп.

ЕЛФУНАТ р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл № 10, World Medicine ..... 318.85 грн./уп.
«АПТЕКА ВІД СКЛАДУ» Одеса, вул. Варненська, 6, тел.: +380487530557

Полтава 400.31 грн./уп.

ЕЛФУНАТ р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл № 10, World Medicine ..... 331.9 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Полтава, вул. Великотирнівська, 39А, тел.: +380631867581

Рівне 415.13 грн./уп.

ЕЛФУНАТ р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл № 10, World Medicine ..... 403 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Рівне, вул. Соборна, 336, тел.: +380800505911

Суми 411.5 грн./уп.

ЕЛФУНАТ р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл № 10, World Medicine ..... 334.35 грн./уп.
«МЕД-СЕРВІС» Суми, вул. Лесі Українки, 6, тел.: +380542773123

Тернопіль 453.86 грн./уп.

ЕЛФУНАТ р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл № 10, World Medicine ..... 403 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Тернопіль, вул. Живова, 23, тел.: +380800505911

Ужгород 461.03 грн./уп.

ЕЛФУНАТ р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл № 10, World Medicine ..... 412.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Ужгород, вул. Легоцького, 7

Харків 404.69 грн./уп.

ЕЛФУНАТ р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл № 10, World Medicine ..... 395.9 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Харків, вул. Харьківських Дивізій, 14

Херсон 406.97 грн./уп.

ЕЛФУНАТ р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл № 10, World Medicine ..... 399.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Херсон, вул. Лавренева, 3А

Хмельницький 454.04 грн./уп.

ЕЛФУНАТ р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл № 10, World Medicine ..... 403 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Хмельницький, вул. Пілотська, 1, тел.: +380800505911

Черкаси 415.96 грн./уп.

ЕЛФУНАТ р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл № 10, World Medicine ..... 393.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 48А

Чернігів 422.51 грн./уп.

ЕЛФУНАТ р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл № 10, World Medicine ..... 397.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Чернігів, просп. Перемоги, 18, тел.: +380462641094

Чернівці 461.38 грн./уп.

ЕЛФУНАТ р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл № 10, World Medicine ..... 394.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Чернівці, вул. Головна, 11

Developed by Maxim Levchenko