ЕЛФУНАТ (ELFUNAT)

Склад і форма випуску

розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл, № 10
Етилметилгідроксипіридину сукцинат
50 мг/мл
Допоміжні речовини: вода для ін'єкцій.
№ UA/14711/01/01 від 17.09.2020
За рецептом

Фармакологічні властивості

фармакодинаміка. Елфунат є інгібітором вільнорадикальних процесів, мембранопротектором, чинить антигіпоксичну, стресопротекторну, ноотропну, протисудомну та анксіолітичну дію. Препарат підвищує резистентність організму до дії різних пошкоджуючих факторів, до кисневозалежних патологічних станів (шок, гіпоксія та ішемія, порушення мозкового кровообігу, інтоксикація алкоголем та антипсихотичними засобами (нейролептиками)).

Препарат покращує мозковий метаболізм і кровозабезпечення головного мозку, мікроциркуляцію та реологічні властивості крові, зменшує агрегацію тромбоцитів. Стабілізує мембранні структури клітин крові (еритроцитів i тромбоцитів) при гемолізі. Чинить гіполіпідемічну дію, зменшує вміст загального холестерину та ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ). Зменшує ферментативну токсемію та ендогенну інтоксикацію при гострому панкреатиті.

Механізм дії препарату зумовлений його антиоксидантною та мембранопротекторною дією. ВІн інгібує перекисне окиснення ліпідів, підвищує активність супероксиддисмутази, підвищує співвідношення ліпід–білок, зменшує в’язкість мембрани, збільшує її плинність. Модулює активність мембранозв’язаних ферментів (кальційнезалежної фосфодіестерази, аденілатциклази, ацетилхолінестерази), рецепторних комплексів (бензодіазепінового, гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), ацетилхолінового), що посилює їх можливість зв’язуватися з лігандами, сприяє збереженню структурно-функціональної організації біомембран, транспорту нейромедіаторів i покращенню синаптичної передачі. Елфунат підвищує вміст в головному мозку дофаміну. Викликає посилення компенсаторної активації аеробного гліколізу та зниження ступеня пригнічення окисних процесів у циклі Кребса в умовах гіпоксії з підвищенням вмісту аденозинтрифосфату (АТФ) і креатинфосфату, активацію енергосинтезувальних функцій мітохондрій, стабілізацію клітинних мембран.

Елфунат нормалізує метаболічні процеси в ішемізованому міокарді, зменшує зону некрозу, відновлює і покращує електричну активність та скоротливість міокарда, а також збільшує коронарний кровотік в зоні ішемії, зменшує наслідки реперфузійного синдрому при гострій коронарній недостатності. Підвищує антиангінальну активність нітропрепаратів. Елфунат сприяє збереженню гангліозних клітин сітківки та волокон зорового нерва при прогресуючій нейропатії, наслідками якої є хронічна ішемія і гіпоксія. Покращує функціональну активність сітківки і зорового нерва, збільшуючи гостроту зору.

Фармакокінетика. При внутрішньом’язовому введенні препарат визначається в плазмі крові протягом 4 годин після введення. Час досягнення максимальної концентрації становить 0,45-0,5 години. Максимальна концентрація при дозах 400-500  мг — 3,5–4,0 мкг/мл. Елфунат швидко переходить з кровоносного русла в органи і тканини та швидко елімінується з організму. Препарат виводиться з організму із сечею, в основному в глюкуронокон’югованій формі та в незначних кількостях — в незміненому вигляді.

Показання ЕЛФУНАТ

— гострі порушення мозкового кровообігу;

— черепно-мозкова травма, наслідки черепно-мозкових травм;

— дисциркуляторна енцефалопатія;

— нейроциркуляторна дистонія;

— легкі когнітивні порушення атеросклеротичного ґенезу;

— тривожні розлади при невротичних і неврозоподібних станах;

— гострий інфаркт міокарда (з першої доби), в складі комплексної терапії;

— первинна відкритокутова глаукома різних стадій, в складі комплексної терапії;

— купірування абстинентного синдрому при алкоголізмі з переважанням неврозоподібних і нейроциркуляторних порушень;

— гостра інтоксикація антипсихотичними засобами;

— гострі гнійно-запальні процеси у черевній порожнині (гострий некротичний панкреатит, перитоніт), у складі комплексної терапії.

Застосування ЕЛФУНАТ

Елфунат призначають внутрішньом’язово або внутрішньовенно (струминно, краплинно). Дози підбирають індивідуально. При інфузійному способі введення препарат слід розводити у фізіологічному розчині натрію хлориду (200 мл). Починають лікування дорослих з дози 50-100 мг 1-3 рази на добу, поступово підвищуючи дозу до отримання терапевтичного ефекту. Струминно Елфунат вводять повільно протягом 5-7 хвилин, краплинно — зі швидкістю 40-60 крапель за 1 хвилину. Максимальна добова доза не повинна перевищувати 800 мг.

При гострих порушеннях мозкового кровообігу Елфунат призначають у комплексній терапії в перші 2-4 дні внутрішньовенно струминно або краплинно дорослим по 200-300 мг 1 раз на добу, потім внутрішньом’язово по 100 мг 3 рази на добу. Термін лікування становить 10-14 діб.

При черепно-мозковій травмі та наслідках черепно-мозкових травм Елфунат застосовують протягом 10–15 днів шляхом внутрішньовенного краплинного введення по 200–500 мг 2–4 рази на добу.

При дисциркуляторній енцефалопатії у фазі декомпенсації Елфунат слід призначати внутрішньовенно струминно або краплинно в дозі 100 мг 2-3 рази на добу протягом 14 днів. Потім препарат вводять внутрішньом’язово по 100 мг на добу протягом наступних 2 тижнів.

Для курсової профілактики дисциркуляторної енцефалопатії препарат дорослим вводять внутрішньом’язово по 100 мг 2 рази на добу протягом 10-14 днів.

При легких когнітивних порушеннях у хворих літнього віку та при тривожних станах препарат призначають внутрішньом’язово в дозі 100-300 мг на добу протягом 14-30 днів.

При гострому інфаркті міокарда в складі комплексної терапії Елфунат вводять внутрішньовенно або внутрішньом’язово протягом 14 діб на тлі традиційної терапії інфаркту міокарда, що включає нітрати, бета-адреноблокатори, інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ), тромболітики, антикоагулянтні та антиагрегантні засоби, а також симптоматичні засоби за показаннями. У перші 5 діб для досягнення максимального ефекту бажане внутрішньовенне введення Елфунату, в наступні 9 діб можливе внутрішньом’язове введення препарату. Внутрішньовенне введення препарату проводять шляхом повільної краплинної інфузії (щоб уникнути побічних ефектів) на 0,9% розчині хлориду натрію або 5% розчині декстрози (глюкози) в об’ємі 100-150 мл протягом 30-90 хв. За необхідності можливе повільне струминне введення препарату протягом не менше 5 хвилин.

Введення Елфунату (внутрішньовенне або внутрішньом’язове) здійснюють 3 рази на добу, через кожні 8 годин. добова терапевтична доза становить 6-9 мг на 1 кілограм маси тіла на день, разова доза: 2-3 мг/кг маси тіла. Максимальна добова доза не повинна перевищувати 800 мг, разова – 250 мг.

При відкритокутовій глаукомі різних стадій у складі комплексної терапії Елфунат вводять внутрішньом’язово по 100-300 мг 1-3 рази на добу, протягом 14 днів.

При абстинентному алкогольному синдромі Елфунат вводять у дозі 100-200 мг внутрішньом’язово 2-3 рази на добу або внутрішньовенно краплинно 1-2 рази на добу протягом 5-7 днів.

При гострій інтоксикації антипсихотичними засобами дорослим препарат вводять внутрішньовенно в дозі 50-300 мг на добу протягом 7-14 днів.

При гострих гнійно-запальних процесах черевної порожнини (гострий некротичний панкреатит, перитоніт) препарат призначають у першу добу як у передопераційний, так i в післяопераційний період. Дози залежать від форми та тяжкості захворювання, поширеності процесу, варіантів клінічного перебігу. Відміну препарату потрібно проводити поступово, тільки після стійкого позитивного клінічно-лабораторного ефекту. При гострому набряковому (інтерстиціальному) панкреатиті Елфунат призначають дорослим по 100 мг 3 рази на добу внутрішньовенно краплинно (в ізотонічному розчині натрію хлориду) та внутрішньом’язово. Легкий ступінь некротичного панкреатиту: по 100-200 мг 3 рази на день внутрішньовенно краплинно (в ізотонічному розчині натрію хлориду) та внутрішньом’язово. Середній ступінь: дорослим – по 200 мг 3 рази на добу внутрішньовенно краплинно (в ізотонічному розчині натрію хлориду). Тяжкий перебіг: у пульс-дозуванні 800 мг у першу добу при дворазовому введенні, далі – по 300 мг 2 рази на добу з поступовим зниженням добової дози. Дуже тяжкий перебіг: у початковій дозі 800 мг на добу до стійкого купірування прояву панкреатогенного шоку, після стабілізації стану – по 300-400 мг 2 рази на добу внутрішньовенно краплинно (в ізотонічному розчині натрію хлориду) з поступовим зниженням добової дози.

Діти. Не застосовують дітям.

Протипоказання

гостра печінкова або ниркова недостатність, підвищена індивідуальна чутливість до препарату, дитячий вік, вагітність, період годування груддю.

Побічна дія

рідко — нудота, сухість слизової оболонки рота, алергічні реакції, сонливість, порушення процесу засинання, відчуття тривоги, емоційна реактивність, дистальний гіпергідроз, головні болі, порушення координації, підвищення артеріального тиску, зниження артеріального тиску.

Особливості застосування

в окремих випадках, особливо у схильних пацієнтів, у пацієнтів з бронхіальною астмою при підвищеній чутливості до сульфітів, можливий розвиток тяжких реакцій гіперчутливості.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Суворо контрольованих клінічних досліджень безпеки застосування препарату в період вагітності та годування груддю не проводилося, тому Елфунат не застосовують у цей період.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. У період лікування необхідно бути обережним при керуванні автотранспортом або роботі зі складними механізмами, враховуючи ймовірність побічних ефектів, що можуть впливати на швидкість реакції та здатність концентрувати увагу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Елфунат посилює дію бензодіазепінових анксіолітиків, протисудомних засобів (карбамазепіну), протипаркінсонічних засобів (леводопи). Зменшує токсичний ефект етилового спирту.

Передозування

при передозуванні можлива сонливість. Лікування — дезінтоксикаційна терапія.

Умови зберігання

зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Дата додавання: 01.04.2021 р.
© Компендіум 2020

Інструкція МОЗ

Діагнози, при яких застосовують ЕЛФУНАТ

Атеросклеротична хвороба серця МКХ I25.1
Атеросклеротичний (дифузний) кардіосклероз МКХ I25.1
Атрофія зорового нерва МКХ H47.2
Гіпертензивна [гіпертонічна] хвороба з переважним ураженням серця без (застійної) серцевої недостатності МКХ I11.9
Дисциркуляторна енцефалопатія (ДЕП) МКХ I67.3
Інфаркт мозку, викликаний закупоркою або стенозом мозкових артерій МКХ I63.5
Ішемічна хвороба серця зі стенокардією МКХ I25.0
Кондуктивна втрата слуху двобічна МКХ H90.0
Олівопонтоцеребелярна атрофія (ОПЦА) МКХ G11.2
Псевдоексфоліативний синдром (ПЕС), офтальмогіпертензія МКХ H40.1
Розсіяний склероз МКХ G35
Судинний паркінсонізм МКХ G21.4
Хвороба, викликана ВІЛ, з проявами енцефалопатії МКХ B22.0
Хоріоїдальная неоваскуляризація (ХНВ) МКХ H35.3
Церебральний атеросклероз з гіпертензією МКХ I67.2
Цукровий діабет 2-го типу (ІНЦД) з офтальмологічними ускладненнями МКХ E11.3

Ціни на ЕЛФУНАТ в містах України

Вінниця 474.59 грн./уп.

«АПТЕКА КОПІЙКА» Вінниця, вул. Київська, 112А, тел.: 5900432.89 грн./уп.

Дніпро 463.43 грн./уп.

«АПТЕКА ШАР@» Дніпро, вул. Калинова, 11Б, тел.: +380503566657429.75 грн./уп.

Житомир 479.12 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Житомир, вул. Корольова, 44Б, тел.: +380412555056436.90 грн./уп.

Запоріжжя 457.22 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2, тел.: +380677426471423.99 грн./уп.

Івано-Франківск 485.46 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 149421.99 грн./уп.

Київ 468.15 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24, тел.: +380732674746406.90 грн./уп.

Кропивницький 466.36 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Кропивницький, вул. Попова Космонавта, 9, тел.: +380630346068423.90 грн./уп.

Луцьк 487.67 грн./уп.

«ВОЛИНЬФАРМ» Луцьк, вул. Конякіна, 12Б, тел.: +380332719375432.06 грн./уп.

Львів 491.73 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Винники, вул. Галицька, 23, тел.: +380677426189421.99 грн./уп.

Миколаїв 466.08 грн./уп.

«АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН» Миколаїв, вул. Крилова, 38, тел.: +380512419544430.28 грн./уп.

Одеса 478.03 грн./уп.

«АПТЕКА ШАР@» Одеса, вул. Преображенська, 65, тел.: +380487881268430.97 грн./уп.

Полтава 475.22 грн./уп.

«АПТЕКА КОПІЙКА» Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2Б, тел.: +380532654602436.05 грн./уп.

Рівне 486.09 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Рівне, вул. Соборна, 260, тел.: +380677985273438.99 грн./уп.

Суми 465.71 грн./уп.

«АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН» Суми, вул. Горького Максима, 41, тел.: +380542705128430.59 грн./уп.

Тернопіль 484.54 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Тернопіль, просп. Бандери, 96, тел.: +380931379338437.90 грн./уп.

Ужгород 480.47 грн./уп.

«D.S.» Ужгород, вул. Минайська, 35А, тел.: +380800302060424.04 грн./уп.

Харків 480.87 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Харків, шосе Салтівське, 262Б413.99 грн./уп.

Херсон 461.91 грн./уп.

«АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН» Херсон, вул. Маяковського, 3, тел.: +380552262337430.57 грн./уп.

Хмельницький 489.86 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1, тел.: +380981697933438.99 грн./уп.

Черкаси 468.95 грн./уп.

«АПТЕКА 03» Черкаси, вул. Чіковані, 23/1, тел.: +380472644678423.20 грн./уп.

Чернігів 467.98 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Чернігів, вул. Всіхсвятська, 18, тел.: +380462235083429.90 грн./уп.

Чернівці 487.18 грн./уп.

«D.S.» Чернівці, вул. Ентузіастів, 2А, тел.: +380800302060436.45 грн./уп.

geoapteka.ua
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko