Все аптеки Украины

Нормомед (Normomed) (264915) - інструкція із застосування ATC-класифікація

  • Інструкція
  • Аналоги
  • Діагнози
Нормомед (Normomed)
Виробник
Форма випуску
Сироп
Дозування
50 мг/мл
Об'єм
240 мл
Реєстраційне посвідчення
UA/14014/01/01 від 09.04.2020

Нормомед інструкція із застосування

Склад

Інозин пранобекс - 5 г/100 мл

Актуальна інформація

Нормомед — противірусний препарат (згідно з АТС-класифікацією належить до противірусних препаратів прямої дії). У той же час діюча речовина таблеток та сиропу Нормомед — інозин пранобекс — також має й імуномодулюючі властивості. Уперше інозин пранобекс був застосований у клінічній практиці більш ніж пів століття тому в США, а сьогодні цей лікарський засіб залишається актуальним у лікуванні та профілактиці різноманітних гострих та хронічних інфекційних захворювань (Савенкова М.С. и соавт., 2017).

Нормомед: хімічний склад та механізм дії

За хімічним складом інозин пранобекс являє собою комбінацію інозину та солі 4-ацетамідобензойної кислоти з N,N-диметиламіно-2-пропанолом; у співвідношенні 1:3 (інструкція МОЗ України). Саме інозин є фармакологічно активним компонентом лікарського засобу, у той час як сіль 4-ацетамідобензойної кислоти з N,N-диметиламіно-2-пропанолом сприяє покращенню надходження інозину в лімфоцити за рахунок підвищення проникності їх клітинних мембран. Інозин належить до класу пуринів, це нуклеозид. Ще у середині ХХ ст. почали вивчати імуномодулюючі властивості пуринів (Савенкова М.С. и соавт., 2017).
Механізм дії інозину пранобексу вивчено не до кінця та, вірогідно, він є плейотропним (множинним, різнобічним — коли один препарат викликає різноманітні ефекти) (Sliva J. et al., 2019). Інозин пранобекс стимулює неспецифічну імунну відповідь. У клінічних дослідженнях було продемонстровано, що інозин пранобекс індукує реакцію типу Т-хелперних клітин 1-го типу у антиген-активованих клітинах, ініціює дозрівання та диференціювання Т-лімфоцитів та потенціює індуковану лімфопроліферативну відповідь (Beran J. et al., 2016). Введення інозину пранобексу переважно індукує клітинну відповідь Th1-типу, збільшення популяції природних кілерів (NK) та підвищення їх активності. Хемотаксис нейтрофілів, моноцитів та макрофагів також стимулюється даним лікарським засобом, окрім того, активується фагоцитоз, стимулюється утворення імуноглобуліну G (IgG) та поверхневих клітинних маркерів системи компліменту (комплекс білків, що беруть участь в імунних реакціях, складається з білків плазми крові та регуляторних білків, що експресуються на поверхнях клітин) (Sliva J. et al., 2019). Він модулює також функції Т-лімфоцитів, супресорів CD8+ та CD4+-хелперів (Beran J. et al., 2016). На гуморальну ланку імунітету інозин пранобекс впливає переважно за рахунок стимуляції диференціювання В-лімфоцитів у плазматичні клітини та збільшення продукції антитіл (Sliva J. et al., 2019). Інозин пранобекс також індукує продукцію інтерлейкіну-1 (ІЛ-1) та інтерлейкіну-2 (ІЛ-2), а також підвищує експресію рецептора ІЛ-2 in vitro (Beran J. et al., 2016), має антиоксидантні властивості (знижує продукцію супероксидних радикалів нейтрофілами)(Караулов А.В., 2015).
У дослідженнях встановлено, що інозин пранобекс in vitro на культурах клітин попереджає реплікацію деяких РНГ- та ДНК-вірусів, серед них вірус простого герпесу (ВПГ), цитомегаловірус, аденовіруси, вірус коров’ячої віспи, поліовірус, віруси грипу типів А і В, риновірус, вірус сказу та вірус східного енцефаліту коней (Sliva J. et al., 2019). Виявлено, що даний ефект зумовлений тим, що препарат викликає стеричну модифікацію рибосомної структури клітини людини, таким чином забезпечуючи переваги клітинної РНК-хазяїна перед вірусною РНК, знижує синтез останньої на рибосомах інфікованих клітин (Sliva J. et al., 2019).

Гострі респіраторні інфекції: у яких випадках актуальним є Нормомед?

Гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) щорічно призводять до 3,9 млн випадків летального наслідку у світі. Серед збудників ГРЗ віруси грипу (типи А та В), парагрипу, респіраторно-синцитіальний вірус (RSV), метапневмовірус (типи A і B), коронавірус, риновірус, ентеровірус, реовірус, бокавірус і аденовірус, а також бактеріальні патогени, у першу чергу Streptococcus pneumoniae та Haemophilus influenza. Грип — це гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ), яка уражує 5–15% дорослого населення світу на рік та призводить до близько 0,25–0,5 млн випадків летального наслідку в світі щорічно. Загальними для більшості ГРЗ симптомами є лихоманка, біль у горлі, нежить та кашель, тому встановити етіологію захворювання, базуючись лише на клінічних даних, як правило, неможливо, та ГРЗ вимагають ефективного емпіричного лікування. Призначення ж антибіотиків у більшості випадків є неефективним, оскільки переважна більшість ГРЗ викликається вірусами. Окрім того, необґрунтоване застосування антибактеріальних засобів може призвести до розвитку побічних ефектів та стійкості бактеріальних патогенів до антибіотиків (Beran J. et al., 2016).
У дослідженнях продемонстрована ефективність застосування інозину пранобексу в терапії грипу та ГРЗ. Його застосування сприяло скороченню днів непрацездатності та суб’єктивному покращенню самопочуття хворих (Sliva J. et al., 2019). У одному з досліджень in vitro оцінювалася противірусна дія інозину пранобексу стосовно вірусів, що належать до сімейства аденовірусів (Adenoviridae). Виявлено, що даний препарат інгібує реплікацію аденовірусів та призводить до зниження його концентрації в клітинах лінії A549 (лінія клітин карциноми легень людини, що застосовується у вірусологічних дослідженнях). Також був встановлений синергічний противірусний ефект досліджуваного препарату та IFN-α. Це дозволяє передбачити, що комбінована терапія даними лікарськими засобами дозволить підвищити терапевтичну ефективність лікування аденовірусної інфекції без посилення токсичних ефектів (Majewska A. et al., 2015).
Часті респіраторні інфекції спричиняють підвищення ризику розвитку атопічних захворювань, у тому числі бронхіальної астми, у зв’язку із чим доцільним є призначення імуномодулюючих препаратів з профілактичною метою. Оскільки інозин має такі властивості, а також додатково виявляє протизапальний та антигіпоксичний ефекти, а його хороша переносимість продемонстрована у багатьох дослідженнях, він показаний до застосування у пацієнтів, схильних до частих респіраторних інфекцій (Караулов А.В., 2015). У одному з досліджень продемонстровано, що в групі пацієнтів, які приймали профілактично інозин пранобекс, частота загострень хронічного бронхіту скорочувалася у 2,3 раза, загострень хронічного фарингіту — у 2,5 раза, а захворюваність ГРЗ — у 3 рази порівняно з групою пацієнтів, які приймали плацебо (Татаурщикова Н.С., 2018).

Нормомед: ад’ювантна терапія герпетичної інфекції

Віруси простого герпесу 1-го та 2-го типу (ВПГ-1 и ВПГ-2) належать до підсімейства Alphaherpesvirinae сімейства Herpesviridae. ВПГ-1 зазвичай викликає орофаціальну інфекцію, у той час як ВПГ-2 передається здебільшого статевим шляхом та викликає генітальну інфекцію. У той же час ВПГ-1 також може зумовлювати ураження статевих органів. При цьому можливий торпідний, латентний перебіг інфекції із частими рецидивами, що проявляються ураженнями одного й того самого дерматому. За даними 2012 р., 67% населення у всьому світі інфіковано ВПГ. Щорічно реєструється близько 118 млн нових випадків інфікування ВПГ. Ацикловір вважається препаратом вибору для інфекцій, викликаних ВПГ-1 та ВПГ-2, проте останніми роками зросла кількість випадків стійкості ВПГ до ацикловіру (Majewska A. et al., 2016). Інозин пранобекс знайшов своє застосування у якості ад’ювантної терапії інфекцій, викликаних ВПГ (Sliva J. et al., 2019). Встановлено, що він інгібує реплікацію ВПГ-1 у різноманітних клітинних лініях, у той час як комбінація даного лікарського засобу та інтерферону-α (IFN-α) демонструє більш високу ефективність, ніж кожен з препаратів окремо (Majewska A. et al., 2016).

Нормомед: інші сфери застосування

При лікуванні гострокінцевих кондилом комбіноване застосування інозину пранобексу та традиційної консервативної терапії призвело до значного підвищення показників одужання порівняно з такими при традиційному консервативному лікуванні та прийомі плацебо (Sliva J. et al., 2019). У клінічному дослідженні за участю 55 пацієнтів була підтверджена ефективність включення інозину пранобексу в комплексну терапію резистентних генітальних гострокінцевих кондилом (Davidson-Parker J. et al., 1988). Ад’ювантна терапія даним лікарським засобом вірусного гепатиту В сприяє скороченню термінів лікування та одужанню більшої кількості хворих порівняно з пацієнтами, які не отримували додатково інозин пранобекс. При хронічних інфекційних захворюваннях рекомендуються тривала терапія або ж призначення повторних курсів прийому інозину пранобексу (Sliva J. et al., 2019).

Нормомед: висновки

Нормомед (INN — інозин пранобекс) широко застосовується як у терапевтичній, так і в педіатричній практиці. Інозин пранобекс впливає як на гуморальні, так і на клітино-опосередковані імунні реакції. На теперішній час він дозволений до застосування у більш ніж 70 країнах світу для включення у схеми лікування різних вірусних захворювань, включаючи вітряну віспу, інфекції, викликані ВПГ та вірусом папіломи людини, цитомегаловірусну інфекцію, інфекційний мононуклеоз (викликаний вірусом Епштейна — Барр), ГРЗ та грип, кір та такі рідкісні інфекційні захворювання, як підгострий склерозуючий паненцефаліт. При цьому інозин пранобекс має хороший профіль безпеки (Sliva J. et al., 2019). У дослідженнях продемонстрована доцільність профілактичного прийому даного препарату. Так, його застосування дозволяє знизити частоту рецидивів хронічних захворювань дихальних шляхів (включаючи хронічний бронхіт, фарингіт), частоту загострень інфекцій, викликаних ВПГ-1 та ВПГ-2, захворюваність на ГРЗ (Татаурщикова Н.С., 2018).