ГАБАПЕНТИН (GABAPENTINUM)

Склад і форма випуску

капсули тверді 300 мг блістер, № 20
Габапентин
300 мг
№ UA/11671/01/01 від 10.11.2016 до 10.11.2021
B За рецептом

Актуальна інформація

Габапентин (INN — gabapentinum) являє собою 1-амінометилциклогексаноцтову кислоту, структура якої є схожою з такою нейромедіатора γ-аміномасляної кислоти (ГАМК). Застосовується як антиконвульсант, у лікуванні нейропатичного, а також післяопераційного болю у пацієнтів, що перенесли хірургічне втручання на хребті або гістеректомію.

Габапентин був вперше введений у медичну практику у 1994 р. як протиепілептичний препарат, переважно для терапії парціальних нападів.

Фармакологічні ефекти габапентину

Механізм дії Габапентину відрізняє його від інших поширених антиконвульсантів.

Габапентин знижує викликану пошкодженням збудливість нейронів задніх рогів спинного мозку, що відповідальні за центральну сенсибілізацію (Maneuf Y.P. et al., 2003). Антигіперальгезивна дія препарату може бути результатом постсинаптичного зв’язування габапентину з α2δ-субодиницею потенціалозалежних кальцієвих каналів дорсального рогу, що зменшує надходження кальцію до нервових закінчень та, відповідно, вивільнення нейротрансмітерів на NMDA-рецептори, натрієві канали, моноамінергічні шляхи та опіоїдну систему (Sills G.J., 2005; Gidal B.E. et al., 2006).

Незважаючи на структурну аналогічність з ГАМК, габапентин не зв’язується з ГАМК або її рецепторами, не блокує поглинання ГАМК або її метаболізм і не спричиняє прямого ГАМК-ергічного ефекту (Rose M.A., Kam P.C., 2002). Механізм дії препаратів, що взаємодіють з синапсами ГАМК (таких як бензодіазепіни, барбітурати та вальпроат), відрізняється від такого у габапентину. У дослідженнях зразків головного мозку щурів встановлено, що габапентин зв’язується переважно з нейронами зовнішнього шару кори головного мозку та гіпокампу в місцях, що відрізняються від характерних для інших протисудомних засобів (Hill D.R. et al., 1993).

Габапентин інгібує тонічну фазу ноцицепції, що стимулюється формаліном та карагенаном, а в моделях нейропатичного болю попереджає механічну та термічну алодинію та механічну гіпералгезію (Rose M.A., Kam P.C., 2002). У терапії нейропатичного болю механізм дії габапентину залишається ще не до кінця вивченим, проте сучасні дані підкреслюють провідну роль впливу препарату на потенціалзалежні кальцієві канали в ЦНС.

Інші ефекти габапентину, що не мають великого фармакодинамічного значення, включають невелике зниження вивільнення в тканини головного мозку ссавців моноамінових нейротрансмітерів (дофаміну, норепінефрину та серотоніну) (Reimann W., 1983) та блокаду натрієвих каналів (Wamil A.W., McLean M.J., 1994).

При пероральному введенні габапентин частково абсорбується шляхом дифузії, а частково — за допомогою опосередкованої носієм транспортної системи L-амінокислот (Stewart B.H. et al., 1993).

Відсутня залежність біодоступності габапентину від прийому їжі, вона також зворотно пропорційна прийнятій дозі (McLean M.J., 1994) та становить від близько 60% при введенні 300 мг препарату до 35% при введенні дози 1600 мг, що приймається тричі на добу.

Відсутнє зв’язування габапентину з білками плазми крові людини (Beydoun A., 1995). Габапентин легко проникає через гематоенцефалічний бар’єр (Goa K.L., Sorkin E.M., 1993), його вміст у тканинах головного мозку становить 80% рівня в плазмі крові (Ojemann L.M. et al., 1988).

На відміну від багатьох інших антиконвульсантів, габапентин не метаболізується в організмі людини та виділяється нирками в незміненому вигляді (McLean M.J., 1994). Кліренс габапентину з плазми крові прямо пропорційний кліренсу креатиніну, при нирковій недостатності екскреція препарату знижується з лінійним підвищенням його вмісту в плазмі крові (Goa K.L., Sorkin E.M., 1993). Після кожної процедури гемодіалізу, зважаючи на виведення габапентину з організму, пацієнтам з нирковою недостатністю необхідно вводити підтримувальну дозу препарату (Wong M.O. et al., 1995). Т½ габапентину становить 5–9 год, виходячи з цього, зазвичай необхідно приймати препарат 3 рази на добу для підтримання його рівноважної концентрації в крові (McLean M.J., 1994).

Габапентин,на відміну від інших антиконвульсантів, не інгібує печінкові мікросомальні ферменти та метаболізм інших препаратів цієї групи (McLean M.J., 1994). Не виявлено значних фармакокінетичних взаємодій між габапентином та більшістю протиепілептичних препаратів (таких як вальпроєва кислота, фенобарбітал, карбамазепін чи фенітоїн) або пероральними контрацептивами (McLean M.J., 1994; Beydoun A. et al., 1995). Проте циметидин, який знижує швидкість клубочкової фільтрації, на 12% знижує кліренс габапентину (Baldwin T.O. et al., 1993), крім того, біодоступність габапентину знижується на 20% при одночасному прийомі з антацидами чи при їх прийомі протягом 2 год після введення габапентину (Busch J.A. et al., 1992).

Клінічні стани, при яких продемонстрована ефективність габапентину

На сьогодні застосування габапентину в терапії епілепсії не є єдиним показанням. Доведена ефективність застосування препарату в терапії нейропатичного болю, зумовленого постгерпетичною невралгією (Rosner H. et al., 1996; Segal A.Z., Rordorf G., 1996), постполіомієлітною нейропатією (Zapp J.J., 1996) та рефлекторною симпатичною дистрофією (Mellick G.A., Mellick L.B., 1997). Крім того, у багатьох дослідженнях показана ефективність застосування габапентину в лікуванні болю, пов’язаного з діабетичною нейропатією (Backonja M. et al., 1998). Габапентин може бути ефективним і в лікуванні інших видів хронічного болю, що має ознаки нейропатичного (тобто пов’язаного з пошкодженням певного нерва). Він успішно призначається при центральному постінсультному больовому синдромі. Ще одним показанням до застосування габапентину є фіброміалгія. Відомо, що больовий синдром, пов’язаний з фіброміалгією, важко піддається терапії. Застосування габапентину може зменшити його вираженість у значної кількості пацієнтів із вказаною патологією (Moore A. et al., 2014). Також можлива його ефективність у лікуванні фантомного болю. У нещодавньому дослідженні, проведеному єгипетськими вченими, вивчена ефективність габапентину, що застосовувався протягом 24 тиж, у лікуванні хронічного тазового болю у 60 пацієнток. За результатами спостереження, через 24 тиж прийому габапентину 95% пацієнток повідомили про зниження інтенсивності болю на 30% та більше. У той же час у групі пацієнток, що приймали плацебо, аналогічних результатів досягли лише 57,1% хворих (AbdelHafeez M.A. et al., 2019).

Відносно новою можливістю застосування габапентину є лікування післяопераційного болю. Різноманітні дослідження показали зниження його інтенсивності при застосуванні габапентину в післяопераційний період.

Можливості габапентину в терапії гострого післяопераційного болю

Коронарне шунтування

Група турецьких вчених оцінила знеболювальну дію периопераційного введення габапентину у пацієнтів, що перенесли шунтування коронарної артерії з серединною стернотомією (Ucak A. et al., 2011). За даними дослідження, інтенсивність післяопераційного болю через 1; 2 та 3 дні, а також застосування трамадолу, який призначався в післяопераційний період у якості анальгетика, були значно нижчими в групі габапентину (застосовували в дозі 1,2 г/добу за 1 год до операції та протягом 2 днів після) порівняно з групою плацебо (Ucak A. et al., 2011).

Торакальна хірургія

Дослідження демонструють, що застосування декількох доз габапентину в периопераційний період може сприяти зменшенню вираженості гострого болю у пацієнтів після оперативних втручань на грудній клітці (Zakkar M. et al., 2013).

Операції на щитоподібній залозі

Групою корейських дослідників вивчена ефективність застосування габапентину (600 мг) за 1 год до проведення анестезії для операції на щитоподібній залозі (Lee J.H. et al., 2013). У пацієнтів групи габапентину, порівняно з групою плацебо, після завершення операції спостерігалася більш низька частота інтенсивного післяопераційного болю та більш низький бал за візуальною аналоговою шкалою болю через 6 та 24 год у спокої. Однак між групою габапентину та групою плацебо не встановлено різниці в інтенсивності болю при ковтальних рухах (Lee J.H. et al., 2013).

Нейрохірургічні операції

У нещодавньому дослідженні було вивчено вплив габапентину на такі симптоми, як біль після краніотомії, а також нудота та блювання в післяопераційний період. Пацієнти, що перенесли краніотомію, отримували премедикацію габапентином (600 мг) перорально за 2 год до індукції анестезії (а також 4 мг дексаметазону в/в вранці після операції) та продовжували отримувати його через кожні 8 год. Оцінювали 24-годинну частоту проявів нудоти, блювання та післяопераційного болю. Спостерігалася суттєва різниця між групою пацієнтів, що отримували габапентин та дексаметазон, та групою хворих, що приймали плацебо (та дексаметазон), за частотою виникнення нудоти та потреби в протиблювотних засобах. Проте значної різниці між досліджуваними групами ні в балах післяопераційного болю, ні в застосуванні опіоїдів не відмічено (Misra S. et al., 2013).

Спінальна хірургія

Групою китайських дослідників був виконаний огляд та метааналіз з метою визначення ефективності габапентину в лікуванні післяопераційного болю у пацієнтів, що перенесли оперативні втручання на поперековому відділі хребта. Результати показали, що в таких випадках пероральне введення габапентину ефективне в лікуванні післяопераційного болю та дозволяє знизити потребу в наркотичних анальгетиках (Yu L. et al., 2013).

Гістеректомія

Групою вчених із Ірану виконано дослідження переваг перорального застосування габапентину (600 мг) перед проведенням гістеректомії, продемонстровано суттєве зменшення вираженості післяопераційного болю поряд зі зниженням потреби в знеболювальних та протиблювотних препаратах. У пацієнтів, що отримували габапентин, показники інтенсивності болю за візуальною аналоговою шкалою в кожному інтервалі часу (через 1; 4; 6; 12 та 24 год після операції) були значно нижчими, ніж у групі, що отримувала плацебо. Також загальна кількість опіоїдного анальгетика, застосованого в групі габапентину, була значно меншою, ніж в групі плацебо. Крім того, у групі габапентину частота призначення протиблювотних препаратів була нижчою (Ajori L. et al., 2012).

Хірургія кишечнику

У нещодавньому дослідженні було показано, що одноразове застосування габапентину в дозі 600 мг перорально за 1 год до проведення хірургічної операції на кишечнику у пацієнтів із запальними захворюваннями кишечнику не зменшує вираженості післяопераційного болю та потреби в наркотичних анальгетиках і протиблювотних препаратах в післяопераційний період (Siddiqui N.T. et al., 2014).

Ускладнення при застосуванні та аспекти зловживання габапентином

Відповідно до даних досліджень вірогідність розвитку побічних ефектів при застосуванні габапентину не залежить від дози препарату (McLean M.J. et al., 1999). Серед побічних ефектів, які найімовірніше можуть непокоїти пацієнтів, що отримують терапію габапентином, необхідно згадати сонливість, запаморочення та атаксію. Ці симптоми, які вважаються незначними, можуть набувати загрозливого характеру в осіб похилого та старечого віку, що мають ризик травм внаслідок частих падінь та порушень ходи. З урахуванням зазначеного багато клініцистів уникають призначення габапентину у пацієнтів цієї вікової категорії (Beal B. et al., 2012), а також у пацієнтів, які виконують роботу, що потребує високої точності та швидкості реакцій. Крім того, до побічних ефектів, що досить часто виникають, належать відчуття немотивованої втоми та розвиток периферичних набряків, не пов’язаних із патологією серця та судин або впливом інших лікарських засобів. Також при тривалому застосуванні препарату можливе збільшення маси тіла (Dahl J.B. et al., 2004; Markman J.D., Dworkin R.H., 2006). У цілому габапентин вважається безпечним препаратом, що добре переноситься (Backonja M. et al., 1998).

Основним ускладненням, яке розвивається після раптового припинення прийому високих доз габапентину, що застосовується для профілактики хронічного нейропатичного болю, є симптоми абстиненції, що клінічно нагадують такі при відміні вживання алкоголю чи прийому бензодіазепінів (Norton J.W., 2001). Симптоматика абстинентного синдрому при відміні габапентину включає роздратованість, збудження, неспокій, прискорене серцебиття та підвищене потовиділення протягом 1–2 днів. Абстиненція можлива вже через 3 тиж прийому препарату. Її симптоми можуть виникнути в період від 12 год до 7 днів після припинення застосування габапентину (Mersfelder T.L., Nichols W.H., 2016).

За даними огляду, що був виконаний в 2016 р. американськими дослідниками, поширеність зловживання габапентином серед населення становить близько 1%. Габапентин у високих дозах здатен викликати відчуття, подібні до таких, що виникають при застосуванні опіоїдів, бензодіазепінів чи психоделіків. Частіше зловживають прийомом даного препарату особи з наркотичною чи алкогольною залежністю (до 22%). Зважаючи на цей факт, необхідно з обережністю призначати габапентин вказаній категорії пацієнтів (Mersfelder T.L., Nichols W.H., 2016; Smith R.V. et al., 2016).

Висновки

Габапентин є ефективним препаратом для лікування нейропатичного болю та епілепсії. Швидкий початок дії, сприятливий профіль побічних ефектів та обмежені взаємодії з іншими препаратами обумовили популярність Габапентину при відповідних показаннях. Існують численні фармакокінетичні дані щодо його застосування у пацієнтів з нирковою недостатністю. Однак необхідно згадати про суттєвий ризик звикання, синдрому відміни та зловживання даним препаратом з метою отримання ейфоричних відчуттів.

Дата додавання: 08.04.2021 р.
© Компендіум 2019

Інструкція МОЗ

Діагнози, при яких застосовують ГАБАПЕНТИН

Ішіас МКХ M54.3
Розсіяний склероз МКХ G35
Синдром Гієна — Барре МКХ G61.0
Соціальні фобії МКХ F40.1
Фіброміалгія МКХ M79.7

Рекомендовані аналоги ГАБАПЕНТИН:

ГАБАГАМА® 100
Woerwag Pharma
капсули 100 мг, № 20, 50
ГАБАГАМА® 300
капсули 300 мг, № 20, 50
ГАБАГАМА® 400
капсули 400 мг, № 20, 50
протиепілептичні засоби
ГАБАНТИН 300
Асіно Україна
ГАБАНТИН 300
капсули 300 мг блістер, № 30, 60
протиепілептичні засоби
МЕДІТАН
Фармак
МЕДІТАН
капсули 300 мг блістер в пачці, № 30
капсули 400 мг блістер в пачці, № 30
протиепілептичні засоби
НЕЙРАЛГІН
Фармасайнс
НЕЙРАЛГІН
капсули 100 мг блістер, № 30
НЕЙРАЛГІН
капсули 100 мг флакон, № 100
НЕЙРАЛГІН
капсули 300 мг блістер, № 30
НЕЙРАЛГІН
капсули 300 мг флакон, № 100
капсули 400 мг блістер, № 30
НЕЙРАЛГІН
капсули 400 мг флакон, № 100
протиепілептичні засоби
НЬЮРОПЕНТИН
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
НЬЮРОПЕНТИН
капсули тверді 300 мг блістер, № 100
протиепілептичні засоби
ТЕБАНТИН
Gedeon Richter
ТЕБАНТИН
капсули 300 мг блістер, № 50, 100
протиепілептичні засоби

Ціни на ГАБАПЕНТИН в містах України

Вінниця 108.36 грн./уп.

«АПТЕКА КОПІЙКА» Вінниця, шосе Хмельницьке, 2186.30 грн./уп.

Дніпро 92.9 грн./уп.

«НЕ БОЛЕЙ! СЕМЬЯ АПТЕК» Дніпро, просп. Слобожанський, 6, тел.: +38063360681185.90 грн./уп.

Житомир 94.94 грн./уп.

«АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН» Житомир, вул. Покровська, 63, тел.: +38041222092285.28 грн./уп.

Запоріжжя 93.37 грн./уп.

«АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН» Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56А, тел.: +38061701311382.14 грн./уп.

Івано-Франківск 104.28 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Івано-Франківськ, вул. Івасюка Володимира, 1185.50 грн./уп.

Київ 98.23 грн./уп.

«АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН» Київ, вул. Тимошенка Маршала, 29, тел.: +38044464011984.73 грн./уп.

Кропивницький 97.74 грн./уп.

«АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН» Кропивницький, перехр. Велика Перспективна / Гоголя, 46/91, тел.: +38052232209891.30 грн./уп.

Луцьк 102.32 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Луцьк, вул. Ковельська, 47А85.99 грн./уп.

Львів 107.69 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Львів, вул. Клепаровская, 4, тел.: +38098162536084.99 грн./уп.

Миколаїв 93.46 грн./уп.

«МЕДПРЕПАРАТИ» Миколаїв, просп. Мира, 17, тел.: +38051264724284.10 грн./уп.

Одеса 101 грн./уп.

«АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН» Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47, тел.: +38048788742784.79 грн./уп.

Полтава 92.32 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Полтава, вул. Алмазна, 6/11, тел.: +38067721037085.50 грн./уп.

Рівне 102.62 грн./уп.

«АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН» Рівне, вул. Сагайдачного Петра, 4, тел.: +38036262066989.78 грн./уп.

Суми 102.5 грн./уп.

«АПТЕКА КОПІЙКА» Суми, вул. Іллїнська, 49А, тел.: +38054270603784.26 грн./уп.

Тернопіль 105.94 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Тернопіль, вул. Шептицького, 1, тел.: +38067429273784.50 грн./уп.

Ужгород 98.37 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Ужгород, вул. Капушанська, 1984.99 грн./уп.

Харків 91.36 грн./уп.

«АПТЕКА ШАР@» Харків, вул. 23-го Серпня, 38, тел.: +38057752614283.29 грн./уп.

Херсон 91.92 грн./уп.

«АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН» Херсон, вул. Куліка Ілюші, 133, тел.: +38055234320984.90 грн./уп.

Хмельницький 103.31 грн./уп.

«АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН» Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3, тел.: +38038270236391.64 грн./уп.

Черкаси 97.3 грн./уп.

«АПТЕКА КОПІЙКА» Черкаси, перехр. Вишневецького Байди / Шевченка Тараса, 34/183, тел.: +38047254015487.80 грн./уп.

Чернігів 95.67 грн./уп.

«АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН» Чернігів, просп. Перемоги, 18, тел.: +38046266440486.24 грн./уп.

Чернівці 104.39 грн./уп.

«АПТЕКА ШАР@» Чернівці, вул. Героїв Майдану, 69, тел.: +38037257402086.89 грн./уп.

geoapteka.ua
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko