ГАБАПЕНТИН (GABAPENTINUM)

Технолог

СКЛАД І ФОРМА ВИПУСКУ

капсули тверді 300 мг блістер, № 20В аптеку
Габапентин
300 мг
№ UA/11671/01/01 від 10.11.2016 до 10.11.2021
B За рецептом

ДІАГНОЗИ

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Габапентин (INN — gabapentinum) являє собою 1-амінометилциклогексаноцтову кислоту, структура якої є схожою з такою нейромедіатора γ-аміномасляної кислоти (ГАМК). Застосовується як антиконвульсант, у лікуванні нейропатичного, а також післяопераційного болю у пацієнтів, що перенесли хірургічне втручання на хребті або гістеректомію.

Габапентин був вперше введений у медичну практику у 1994 р. як протиепілептичний препарат, переважно для терапії парціальних нападів.

Фармакологічні ефекти габапентину

Механізм дії Габапентину відрізняє його від інших поширених антиконвульсантів.

Габапентин знижує викликану пошкодженням збудливість нейронів задніх рогів спинного мозку, що відповідальні за центральну сенсибілізацію (Maneuf Y.P. et al., 2003). Антигіперальгезивна дія препарату може бути результатом постсинаптичного зв’язування габапентину з α2δ-субодиницею потенціалозалежних кальцієвих каналів дорсального рогу, що зменшує надходження кальцію до нервових закінчень та, відповідно, вивільнення нейротрансмітерів на NMDA-рецептори, натрієві канали, моноамінергічні шляхи та опіоїдну систему (Sills G.J., 2005; Gidal B.E. et al., 2006).

Незважаючи на структурну аналогічність з ГАМК, габапентин не зв’язується з ГАМК або її рецепторами, не блокує поглинання ГАМК або її метаболізм і не спричиняє прямого ГАМК-ергічного ефекту (Rose M.A., Kam P.C., 2002). Механізм дії препаратів, що взаємодіють з синапсами ГАМК (таких як бензодіазепіни, барбітурати та вальпроат), відрізняється від такого у габапентину. У дослідженнях зразків головного мозку щурів встановлено, що габапентин зв’язується переважно з нейронами зовнішнього шару кори головного мозку та гіпокампу в місцях, що відрізняються від характерних для інших протисудомних засобів (Hill D.R. et al., 1993).

Габапентин інгібує тонічну фазу ноцицепції, що стимулюється формаліном та карагенаном, а в моделях нейропатичного болю попереджає механічну та термічну алодинію та механічну гіпералгезію (Rose M.A., Kam P.C., 2002). У терапії нейропатичного болю механізм дії габапентину залишається ще не до кінця вивченим, проте сучасні дані підкреслюють провідну роль впливу препарату на потенціалзалежні кальцієві канали в ЦНС.

Інші ефекти габапентину, що не мають великого фармакодинамічного значення, включають невелике зниження вивільнення в тканини головного мозку ссавців моноамінових нейротрансмітерів (дофаміну, норепінефрину та серотоніну) (Reimann W., 1983) та блокаду натрієвих каналів (Wamil A.W., McLean M.J., 1994).

При пероральному введенні габапентин частково абсорбується шляхом дифузії, а частково — за допомогою опосередкованої носієм транспортної системи L-амінокислот (Stewart B.H. et al., 1993).

Відсутня залежність біодоступності габапентину від прийому їжі, вона також зворотно пропорційна прийнятій дозі (McLean M.J., 1994) та становить від близько 60% при введенні 300 мг препарату до 35% при введенні дози 1600 мг, що приймається тричі на добу.

Відсутнє зв’язування габапентину з білками плазми крові людини (Beydoun A., 1995). Габапентин легко проникає через гематоенцефалічний бар’єр (Goa K.L., Sorkin E.M., 1993), його вміст у тканинах головного мозку становить 80% рівня в плазмі крові (Ojemann L.M. et al., 1988).

На відміну від багатьох інших антиконвульсантів, габапентин не метаболізується в організмі людини та виділяється нирками в незміненому вигляді (McLean M.J., 1994). Кліренс габапентину з плазми крові прямо пропорційний кліренсу креатиніну, при нирковій недостатності екскреція препарату знижується з лінійним підвищенням його вмісту в плазмі крові (Goa K.L., Sorkin E.M., 1993). Після кожної процедури гемодіалізу, зважаючи на виведення габапентину з організму, пацієнтам з нирковою недостатністю необхідно вводити підтримувальну дозу препарату (Wong M.O. et al., 1995). Т½ габапентину становить 5–9 год, виходячи з цього, зазвичай необхідно приймати препарат 3 рази на добу для підтримання його рівноважної концентрації в крові (McLean M.J., 1994).

Габапентин,на відміну від інших антиконвульсантів, не інгібує печінкові мікросомальні ферменти та метаболізм інших препаратів цієї групи (McLean M.J., 1994). Не виявлено значних фармакокінетичних взаємодій між габапентином та більшістю протиепілептичних препаратів (таких як вальпроєва кислота, фенобарбітал, карбамазепін чи фенітоїн) або пероральними контрацептивами (McLean M.J., 1994; Beydoun A. et al., 1995). Проте циметидин, який знижує швидкість клубочкової фільтрації, на 12% знижує кліренс габапентину (Baldwin T.O. et al., 1993), крім того, біодоступність габапентину знижується на 20% при одночасному прийомі з антацидами чи при їх прийомі протягом 2 год після введення габапентину (Busch J.A. et al., 1992).

Клінічні стани, при яких продемонстрована ефективність габапентину

На сьогодні застосування габапентину в терапії епілепсії не є єдиним показанням. Доведена ефективність застосування препарату в терапії нейропатичного болю, зумовленого постгерпетичною невралгією (Rosner H. et al., 1996; Segal A.Z., Rordorf G., 1996), постполіомієлітною нейропатією (Zapp J.J., 1996) та рефлекторною симпатичною дистрофією (Mellick G.A., Mellick L.B., 1997). Крім того, у багатьох дослідженнях показана ефективність застосування габапентину в лікуванні болю, пов’язаного з діабетичною нейропатією (Backonja M. et al., 1998). Габапентин може бути ефективним і в лікуванні інших видів хронічного болю, що має ознаки нейропатичного (тобто пов’язаного з пошкодженням певного нерва). Він успішно призначається при центральному постінсультному больовому синдромі. Ще одним показанням до застосування габапентину є фіброміалгія. Відомо, що больовий синдром, пов’язаний з фіброміалгією, важко піддається терапії. Застосування габапентину може зменшити його вираженість у значної кількості пацієнтів із вказаною патологією (Moore A. et al., 2014). Також можлива його ефективність у лікуванні фантомного болю. У нещодавньому дослідженні, проведеному єгипетськими вченими, вивчена ефективність габапентину, що застосовувався протягом 24 тиж, у лікуванні хронічного тазового болю у 60 пацієнток. За результатами спостереження, через 24 тиж прийому габапентину 95% пацієнток повідомили про зниження інтенсивності болю на 30% та більше. У той же час у групі пацієнток, що приймали плацебо, аналогічних результатів досягли лише 57,1% хворих (AbdelHafeez M.A. et al., 2019).

Відносно новою можливістю застосування габапентину є лікування післяопераційного болю. Різноманітні дослідження показали зниження його інтенсивності при застосуванні габапентину в післяопераційний період.

Можливості габапентину в терапії гострого післяопераційного болю

Коронарне шунтування

Група турецьких вчених оцінила знеболювальну дію периопераційного введення габапентину у пацієнтів, що перенесли шунтування коронарної артерії з серединною стернотомією (Ucak A. et al., 2011). За даними дослідження, інтенсивність післяопераційного болю через 1; 2 та 3 дні, а також застосування трамадолу, який призначався в післяопераційний період у якості анальгетика, були значно нижчими в групі габапентину (застосовували в дозі 1,2 г/добу за 1 год до операції та протягом 2 днів після) порівняно з групою плацебо (Ucak A. et al., 2011).

Торакальна хірургія

Дослідження демонструють, що застосування декількох доз габапентину в периопераційний період може сприяти зменшенню вираженості гострого болю у пацієнтів після оперативних втручань на грудній клітці (Zakkar M. et al., 2013).

Операції на щитоподібній залозі

Групою корейських дослідників вивчена ефективність застосування габапентину (600 мг) за 1 год до проведення анестезії для операції на щитоподібній залозі (Lee J.H. et al., 2013). У пацієнтів групи габапентину, порівняно з групою плацебо, після завершення операції спостерігалася більш низька частота інтенсивного післяопераційного болю та більш низький бал за візуальною аналоговою шкалою болю через 6 та 24 год у спокої. Однак між групою габапентину та групою плацебо не встановлено різниці в інтенсивності болю при ковтальних рухах (Lee J.H. et al., 2013).

Нейрохірургічні операції

У нещодавньому дослідженні було вивчено вплив габапентину на такі симптоми, як біль після краніотомії, а також нудота та блювання в післяопераційний період. Пацієнти, що перенесли краніотомію, отримували премедикацію габапентином (600 мг) перорально за 2 год до індукції анестезії (а також 4 мг дексаметазону в/в вранці після операції) та продовжували отримувати його через кожні 8 год. Оцінювали 24-годинну частоту проявів нудоти, блювання та післяопераційного болю. Спостерігалася суттєва різниця між групою пацієнтів, що отримували габапентин та дексаметазон, та групою хворих, що приймали плацебо (та дексаметазон), за частотою виникнення нудоти та потреби в протиблювотних засобах. Проте значної різниці між досліджуваними групами ні в балах післяопераційного болю, ні в застосуванні опіоїдів не відмічено (Misra S. et al., 2013).

Спінальна хірургія

Групою китайських дослідників був виконаний огляд та метааналіз з метою визначення ефективності габапентину в лікуванні післяопераційного болю у пацієнтів, що перенесли оперативні втручання на поперековому відділі хребта. Результати показали, що в таких випадках пероральне введення габапентину ефективне в лікуванні післяопераційного болю та дозволяє знизити потребу в наркотичних анальгетиках (Yu L. et al., 2013).

Гістеректомія

Групою вчених із Ірану виконано дослідження переваг перорального застосування габапентину (600 мг) перед проведенням гістеректомії, продемонстровано суттєве зменшення вираженості післяопераційного болю поряд зі зниженням потреби в знеболювальних та протиблювотних препаратах. У пацієнтів, що отримували габапентин, показники інтенсивності болю за візуальною аналоговою шкалою в кожному інтервалі часу (через 1; 4; 6; 12 та 24 год після операції) були значно нижчими, ніж у групі, що отримувала плацебо. Також загальна кількість опіоїдного анальгетика, застосованого в групі габапентину, була значно меншою, ніж в групі плацебо. Крім того, у групі габапентину частота призначення протиблювотних препаратів була нижчою (Ajori L. et al., 2012).

Хірургія кишечнику

У нещодавньому дослідженні було показано, що одноразове застосування габапентину в дозі 600 мг перорально за 1 год до проведення хірургічної операції на кишечнику у пацієнтів із запальними захворюваннями кишечнику не зменшує вираженості післяопераційного болю та потреби в наркотичних анальгетиках і протиблювотних препаратах в післяопераційний період (Siddiqui N.T. et al., 2014).

Ускладнення при застосуванні та аспекти зловживання габапентином

Відповідно до даних досліджень вірогідність розвитку побічних ефектів при застосуванні габапентину не залежить від дози препарату (McLean M.J. et al., 1999). Серед побічних ефектів, які найімовірніше можуть непокоїти пацієнтів, що отримують терапію габапентином, необхідно згадати сонливість, запаморочення та атаксію. Ці симптоми, які вважаються незначними, можуть набувати загрозливого характеру в осіб похилого та старечого віку, що мають ризик травм внаслідок частих падінь та порушень ходи. З урахуванням зазначеного багато клініцистів уникають призначення габапентину у пацієнтів цієї вікової категорії (Beal B. et al., 2012), а також у пацієнтів, які виконують роботу, що потребує високої точності та швидкості реакцій. Крім того, до побічних ефектів, що досить часто виникають, належать відчуття немотивованої втоми та розвиток периферичних набряків, не пов’язаних із патологією серця та судин або впливом інших лікарських засобів. Також при тривалому застосуванні препарату можливе збільшення маси тіла (Dahl J.B. et al., 2004; Markman J.D., Dworkin R.H., 2006). У цілому габапентин вважається безпечним препаратом, що добре переноситься (Backonja M. et al., 1998).

Основним ускладненням, яке розвивається після раптового припинення прийому високих доз габапентину, що застосовується для профілактики хронічного нейропатичного болю, є симптоми абстиненції, що клінічно нагадують такі при відміні вживання алкоголю чи прийому бензодіазепінів (Norton J.W., 2001). Симптоматика абстинентного синдрому при відміні габапентину включає роздратованість, збудження, неспокій, прискорене серцебиття та підвищене потовиділення протягом 1–2 днів. Абстиненція можлива вже через 3 тиж прийому препарату. Її симптоми можуть виникнути в період від 12 год до 7 днів після припинення застосування габапентину (Mersfelder T.L., Nichols W.H., 2016).

За даними огляду, що був виконаний в 2016 р. американськими дослідниками, поширеність зловживання габапентином серед населення становить близько 1%. Габапентин у високих дозах здатен викликати відчуття, подібні до таких, що виникають при застосуванні опіоїдів, бензодіазепінів чи психоделіків. Частіше зловживають прийомом даного препарату особи з наркотичною чи алкогольною залежністю (до 22%). Зважаючи на цей факт, необхідно з обережністю призначати габапентин вказаній категорії пацієнтів (Mersfelder T.L., Nichols W.H., 2016; Smith R.V. et al., 2016).

Висновки

Габапентин є ефективним препаратом для лікування нейропатичного болю та епілепсії. Швидкий початок дії, сприятливий профіль побічних ефектів та обмежені взаємодії з іншими препаратами обумовили популярність Габапентину при відповідних показаннях. Існують численні фармакокінетичні дані щодо його застосування у пацієнтів з нирковою недостатністю. Однак необхідно згадати про суттєвий ризик звикання, синдрому відміни та зловживання даним препаратом з метою отримання ейфоричних відчуттів.

ІНСТРУКЦІЯ МОЗ

Дата додавання: 13.11.2019 р. Версія для друку

© Компендиум 2019

Ціни на ГАБАПЕНТИН в містах України

Вінниця 91.4 грн./уп.

ГАБАПЕНТИН капс. тверд. 300 мг блістер № 20, Технолог ..... 91.4 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Вінниця, вул. Київська, 45, тел.: +380800505911

Дніпро 91.4 грн./уп.

ГАБАПЕНТИН капс. тверд. 300 мг блістер № 20, Технолог ..... 91.4 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Дніпропетровськ, вул. Космічна, 13К, тел.: +380800505911

Житомир 91.4 грн./уп.

ГАБАПЕНТИН капс. тверд. 300 мг блістер № 20, Технолог ..... 91.4 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Житомир, вул. Київська, 7/4, тел.: +380800505911

Івано-Франківск 97.95 грн./уп.

ГАБАПЕНТИН капс. тверд. 300 мг блістер № 20, Технолог ..... 91.4 грн./уп.
«АПТЕКА 03» Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 60/1, тел.: +380800505911

Київ 107.55 грн./уп.

ГАБАПЕНТИН капс. тверд. 300 мг блістер № 20, Технолог ..... 91.4 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Київ, вул. Пугачова, 6/29, тел.: +380800505911

Кропивницький 91.4 грн./уп.

ГАБАПЕНТИН капс. тверд. 300 мг блістер № 20, Технолог ..... 91.4 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Кіровоград, вул. Преображенська, 4А, тел.: +380800505911

Луцьк 116.25 грн./уп.

ГАБАПЕНТИН капс. тверд. 300 мг блістер № 20, Технолог ..... 116.25 грн./уп.
«D.S.» Луцьк, вул. Станіславського, 50, тел.: +380800302060

Львів 108.42 грн./уп.

ГАБАПЕНТИН капс. тверд. 300 мг блістер № 20, Технолог ..... 92.49 грн./уп.
«1 СОЦІАЛЬНА АПТЕКА» Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43А, тел.: +380322971599

Миколаїв 96.4 грн./уп.

ГАБАПЕНТИН капс. тверд. 300 мг блістер № 20, Технолог ..... 96.4 грн./уп.
«БУДЕМО ЗДОРОВІ РАЗОМ» Миколаїв, просп. Центральний, 161/1, тел.: +380634168026

Одеса 102.82 грн./уп.

ГАБАПЕНТИН капс. тверд. 300 мг блістер № 20, Технолог ..... 96.4 грн./уп.
«БУДЕМО ЗДОРОВІ РАЗОМ» Одеса, вул. Говорова Маршала, 10Б, тел.: +380487778910

Полтава 91.4 грн./уп.

ГАБАПЕНТИН капс. тверд. 300 мг блістер № 20, Технолог ..... 91.4 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Полтава, вул. 23-го Вересня, 9, тел.: +380800505911

Рівне 103.32 грн./уп.

ГАБАПЕНТИН капс. тверд. 300 мг блістер № 20, Технолог ..... 91.4 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Рівне, вул. Соборна, 192Д, тел.: +380800505911

Суми 91.4 грн./уп.

ГАБАПЕНТИН капс. тверд. 300 мг блістер № 20, Технолог ..... 91.4 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Суми, вул. Кооперативна, 1, тел.: +380800505911

Тернопіль 103.43 грн./уп.

ГАБАПЕНТИН капс. тверд. 300 мг блістер № 20, Технолог ..... 91.4 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Тернопіль, вул. Купчинского, 14В, тел.: +380800505911

Ужгород 107.5 грн./уп.

ГАБАПЕНТИН капс. тверд. 300 мг блістер № 20, Технолог ..... 107.5 грн./уп.
«D.S.» Ужгород, вул. Легоцького, 52, тел.: +380800302060

Харків 91.4 грн./уп.

ГАБАПЕНТИН капс. тверд. 300 мг блістер № 20, Технолог ..... 91.4 грн./уп.
«АПТЕКА НИЗЬКІ ЦІНИ №1» Харків, вул. Полтавський шлях, 148/2, тел.: +380800505911

Херсон 94.32 грн./уп.

ГАБАПЕНТИН капс. тверд. 300 мг блістер № 20, Технолог ..... 91.4 грн./уп.
«АПТЕКА НИЗЬКІ ЦІНИ №1» Херсон, шосе Чорновола В'ячеслава, 30, тел.: +380800505911

Хмельницький 101.8 грн./уп.

ГАБАПЕНТИН капс. тверд. 300 мг блістер № 20, Технолог ..... 91.4 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Хмельницький, вул. Пілотська, 1, тел.: +380800505911

Черкаси 97.69 грн./уп.

ГАБАПЕНТИН капс. тверд. 300 мг блістер № 20, Технолог ..... 91.4 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 53, тел.: +380800505911

Чернігів 93.45 грн./уп.

ГАБАПЕНТИН капс. тверд. 300 мг блістер № 20, Технолог ..... 91.4 грн./уп.
«АПТЕКА НИЗЬКІ ЦІНИ №1» Чернігів, вул. 1-го Травня, 167, тел.: +380800505911

Чернівці 109.75 грн./уп.

ГАБАПЕНТИН капс. тверд. 300 мг блістер № 20, Технолог ..... 103.75 грн./уп.
«D.S.» Чернівці, просп. Незалежності, 113, тел.: +380800302060

Developed by Maxim Levchenko