НЕЙРОТРОПИН-МЕКСИБЄЛ (NEUROTROPIN-MEXIBEL)

Склад і форма випуску

розчин для ін'єкцій 5 % ампула 2 мл, № 10
Мексидол
5 %
№ UA/11143/01/01 від 11.08.2020
За рецептом
Дата додавання: 02.04.2021 р.
© Компендіум 2019

Інструкція МОЗ

НЕЙРОТРОПИН-МЕКСИБЄЛ розчин для ін'єкцій 5 %, Бєлмедпрепарати ПП (Білорусь)

Склад

діюча речовина: methyl ethyl pyridinol succinate;

1 мл містить метилетилпіридинолу сукцинату 50 мг;

допоміжні речовини: натрію сульфіт безводний, вода для ін’єкцій.

Лікарська форма

Розчин для ін’єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна або жовтувата по кольору рідина.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що впливають на нервову систему.

Код АТХ N07X X.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Нейротропин-Мексибєл є інгібітором вільнорадикальних процесів, мембранопротектором, чинить антигіпоксичну, стрес-протекторну, ноотропну, протисудомну та анксіолітичну дію.

Препарат підвищує резистентність організму до дії різних пошкоджуючих факторів, до кисневозалежних патологічних станів (шок, гіпоксія та ішемія, порушення мозкового кровообігу, інтоксикація алкоголем та антипсихотичними засобами (нейролептиками)).

Препарат покращує мозковий метаболізм i кровозабезпечення головного мозку, покращує мікроциркуляцію та реологічні властивості крові, зменшує агрегацію тромбоцитів. Стабілізує мембранні структури клітин крові (еритроцитів i тромбоцитів). Чинить гіполіпідемічну дію, зменшує вміст загального холестерину та ліпопротеїдів низької щільності. Зменшує ферментативну токсемію та ендогенну інтоксикацію при гострому панкреатиті.

Механізм дії зумовлений його антиоксидантною та мембранопротекторною дією. Biн iнгiбyє перекисне окиснення ліпідів, підвищує активність супероксидоксидази, підвищує співвідношення «ліпід-білок», зменшує в’язкість мембрани. Модулює активність мембранозв’язаних ферментів (кальційнезалежної фосфодіестерази, аденілатциклази, ацетилхолінестерази), рецепторних комплексів (бензодіазепінового, ГАМК, ацетилхолінового), що посилює їх можливість зв’язуватися з лігандами, сприяє збереженню структурно-функціональної організації біомембран, транспортуванню нейромедіаторів i покращанню синаптичної передачі. Нейротропин-Мексибєл підвищує вміст у головному мозку дофаміну. Спричиняє посилення компенсаторної активації аеробного гліколізу та зниження ступеня пригнічення окисних процесів у циклі Кребса в умовах гіпоксії з підвищенням вмісту АТФ i креатинфосфату, активацію енергосинтезуючих функцій мітохондрій, стабілізацію клітинних мембран.

Фармакокінетика.

При внутрішньом’язовому введенні препарат визначається у плазмі крові протягом 4 годин після введення. Період досягнення максимальної концентрації становить 0,45–0,5 години. Максимальна концентрація при дозах 400–500 мг — 3,5–4 мкг/мл. Нейротропин-Мексибєл швидко переходить із кровоносного русла в органи i тканини та швидко елімінується з організму. Препарат виводиться з організму iз сечею, в основному в глюкуронокон’югованій формі та у незначних кількостях — у незміненому вигляді.

Клінічні характеристики

Показання.

— Гocтpі порушення мозкового кровообігу;

— черепно-мозкова травма, наслідки черепно-мозкових травм;

— дисциркуляторна енцефалопатія;

— синдром вегетативної дистонії;

— легкі когнітивні розлади атеросклеротичного генезу;

— тривожні розлади при невротичних i неврозоподібних станах;

— гострий інфаркт міокарда (з першої доби), у складі комплексної терапії;

— первинна відкритокутова глаукома різних стадій, у складі комплексної терапії;

— купірування абстинентного синдрому при алкоголізмі з переважанням неврозоподібних і вегетативно-судинних розладів;

— гостра інтоксикація антипсихотичними засобами;

— гострі гнійно-запальні процеси у черевній порожнині (гострий некротичний панкреатит, перитоніт) у складі комплексної терапії.

Протипоказання.

Гостре порушення функції печінки і нирок, підвищена індивідуальна чутливість до будь-яких компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Нейротропин-Мексибєл посилює дію бензодіазепінових анксіолітиків, протисудомних засобів (карбамазепіну), протипаркінсонічних засобів (леводопи). Зменшує токсичний ефект етилового спирту.

Особливості застосування.

В окремих випадках, особливо у схильних пацієнтів, у пацієнтів із бронхіальною астмою при підвищеній чутливості до сульфітів можливий розвиток тяжких реакцій гіперчутливості.

З обережністю слід застосовувати у хворих з діабетичною ретинопатією (курс не повинен перевищувати 7–10 днів) у зв¢язку із властивістю потенціювати проліферативні процеси. Після завершення парентерального введення, для підтримки досягнутого ефекту рекомендується продовжити застосування препарату перорально у вигляді таблеток.

В ході лікування необхідно контролювати артеріальний тиск і згортання крові.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Безпека застосування препарату у період вагітності або годування груддю не встановлена, тому Нейротропин-Мексибєл не слід застосовувати у даний період.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

У період лікування необхідно бути обережним при керуванні автотранспортом або роботі зі складними механізмами, враховуючи імовiрнiсть виникнення побiчних ефектiв, що можуть впливати на швидкiсть реакцiї та здатнiсть концентрувати увагу (сонливість, порушення координації).

Спосіб застосування та дози.

Нейротропин-Мексибєл призначати внутрішньом’язово або внутрішньовенно (струминно, краплинно). Дози підбирати індивідуально. При інфузійному cпocoбi введення препарат слід розводити у 0,9% розчині натрію хлориду (200 мл). Розпочинати лікування дорослих з дози 50–100 мг 1–3 рази на добу, поступово підвищуючи дозу до отримання терапевтичного ефекту. Струминно препарат вводити повільно протягом 5–7 хвилин, краплинно — зі швидкістю 40–60 крапель за 1 хвилину. Максимальна добова доза не повинна перевищувати 1200 мг.

При гострих порушеннях мозкового кровообігу Нейротропин-Мексибєл слід призначати у комплексній терапії у перші 10–14 днів внутрішньовенно струминно або краплинно дорослим по 200–500 мг 1 раз на добу, потім внутрішньом’язово по 200–250 мг 2–3 рази на добу. Термін лікування становить 14 діб.

При черепно-мозковій травмі та наслідках черепно-мозкової травми Нейротропин-Мексибєл слід призначати в комплексній терапії краплинно у дозі 200–500 мг 2–4 рази на добу протягом 10–15 днів.

При дисциркуляторній енцефалопатії у фазі декомпенсації Нейротропин-Мексибєл слід призначати внутрішньовенно струминно або краплинно у дозі 200–500 мг 1–2 рази на добу протягом 14 днів. Потім препарат вводити внутрішньом’язово по 100–250 мг на добу протягом наступних 2 тижнів.

Для курсової профілактики дисциркуляторної енцефалопатії препарат дорослим вводити внутрішньом’язово по 200–250 мг 2 рази на добу протягом 10–14 днів.

При легких когнітивних порушеннях хворим літнього віку та при тривожних станах препарат призначати внутрішньом’язово у дозі 100–300 мг на добу протягом 14–30 днів.

При абстинентному алкогольному синдромі Нейротропин-Мексибєл вводити у дозі 200–500 мг внутрішньовенно краплинно або внутрішньом’язово 2–3 рази на добу протягом 5–7 днів.

При гострому інфаркті міокарду в складі комплексного лікування Нейротропин-Мексибєл вводити внутрішньовенно або внутрішньом’язово протягом 14 діб на фоні традиційного лікування інфаркту міокарду, що включає нітрати, β-адреноблокатори, інгібітори АПФ, тромболітики, антикоагулянтні та антиагрегантні засоби, а також симпатоміметичні засоби за показаннями. В перші 5 діб для досягнення максимального ефекту, препарат слід вводити внутрішньовенно, в наступні 9 діб Нейротропин-Мексибєл можна вводити внутрішньом’язово.

Внутрішньовенне введення препарату проводять шляхом краплинної інфузії, повільно (з метою запобігання побічних ефектів) на 0,9% розчині натрію хлориду або 5% розчині декстрози (глюкози) у об’ємі 100–150 мл протягом 30–90 хвилин. За необхідності можливе повільне струминне введення препарату, тривалістю не менше 5 хвилин.

Введення препарату (внутрішньовенно або внутрішньом’язово) здійснюють 3 рази на добу, кожні 8 годин. Добова терапевтична доза складає 6–9 мг/кг ваги тіла, разова доза — 2–3 мг/кг ваги тіла. Максимальна добова доза не повинна перевищувати 800 мг, разова — 250 мг.

При відкритокутовій глаукомі різного ступеня в складі комплексного лікування Нейротропин-Мексибєл вводять внутрішньом’язово по 100–300 мг/добу, 1–3 рази на добу протягом 14 діб.

При гострій інтоксикації антипсихотичними засобами дорослим препарат вводити внутрішньовенно у дозі 200–500 мг на добу протягом 7–14 днів.

При гострих гнійно-запальних процесах черевної порожнини (гострий некротичний панкреатит, перитоніт) препарат призначати у першу добу як у передопераційний, так i в післяопераційний період. Дози залежать від форми та тяжкості захворювання, поширеності процесу, варіантів клінічного nepeбігу. Відміну препарату слід проводити поступово, тільки після стійкого позитивного клінічно-лабораторного ефекту.

При гострому набряковому (інтерстиціальному) панкреатиті Нейротропин-Мексибєл призначати дорослим по 200–500 мг 3 рази на добу внутрішньовенно краплинно (у 0,9% розчині натрію хлориду) та внутрішньом’язово. Легкий ступінь тяжкості некротичного панкреатиту: по 100–200 мг 3 рази на добу внутрішньовенно краплинно (у 0,9% розчині натрію хлориду) та внутрішньом’язово. Середній ступінь тяжкості: дорослим — по 200 мг 3 рази на добу внутрішньовенно краплинно (у 0,9% розчині натрію хлориду). Тяжкий перебіг: у пульс-дозуванні 800 мг у першу добу при дворазовому введенні; далі — по 200–500 мг 2 рази на добу з поступовим зниженням добової дози. Дуже тяжкий перебіг: у початковій дозі 800 мг на добу до стійкого купування прояву панкреатогенного шоку, після стабілізації стану — по 300–500 мг 2 рази на добу внутрішньовенно краплинно (у 0,9% розчині натрію хлориду) з поступовим зниженням добової дози.

Діти.

Безпека та ефективність не встановлені, тому дітям препарат не слід застосовувати.

Передозування

При передозуванні можлива сонливість або безсоння, при внутрішньовенному введенні в окремих випадках можливе короткочасне та незначне підвищення артеріального тиску. Лікування – дезінтоксикаційна терапія.

Побічні реакції

Шлунково-кишкові розлади: нудота, сухість слизової оболонки рота, металевий присмак у роті, метеоризм, діарея.

Неврологічні розлади: сонливість, порушення процесу засинання, відчуття тривожності, емоційна реактивність, головний біль, порушення координації.

Судинні розлади: підвищення артеріального тиску, зниження артеріального тиску.

З боку імунної системи: алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, кропив’янку, набряк Квінке, гіперемію та свербіж шкіри, можливі тяжкі реакції гіперчутливості, бронхоспазм.

Інші: алергічні реакції, дистальний гіпергідроз.

При внутрішньовенному введенні, особливо струминному, можливо відчуття жару в усьому тілі, неприємного запаху, першіння в горлі та дискомфорту в грудній клітці, задишки, відчуття серцебиття, тахікардії, тремору, гіперемії обличчя. Як правило, зазначені явища пов’язані з надмірною швидкістю введення препарату і мають короткочасний характер.

На фоні довготривалого введення препарату можливі слабкість, периферичні набряки, зміни у місці введення.

Термін придатності.

3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Несумісність.

Препарат не слід змішувати з іншими лікарськими засобами. Використовувати тільки розчинники, вказані в інструкції.

Упаковка

По 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері. По 2 блістери в пачці з картону.

Категорія відпуску

За рецептом.

Виробник

РУП «Бєлмедпрепарати».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Республіка Білорусь, 220007, м. Мінськ, вул. Фабриціуса, 30.

Діагнози, при яких застосовують НЕЙРОТРОПИН-МЕКСИБЄЛ

Абстинентний стан після відміни алкоголю з делірієм МКХ F10.4
Алкогольний психоз МКХ F10.5
Геміплегія МКХ G81.9
Гіпертензивна енцефалопатія МКХ I67.4
Енцефалопатія МКХ G93.4
Інші лакунарні синдроми МКХ G46.7
Інші ураження судин мозку при інших хворобах МКХ I68.8
Інші уточнені поліневропатії МКХ G62.8
Інші уточнені ураження судин мозку МКХ I67.8
Менінгіома МКХ D32.0
Наслідки внутрішньочерепної травми МКХ T90.5
Наслідки запальних хвороб центральної нервової системи МКХ G09
Наслідки інфаркту мозку МКХ I69.3
Наслідки інших та неуточнених цереброваскулярних хвороб МКХ I69.8
Синдром вертебробазилярної артеріальної системи (вертебрально-базилярна недостатність (ВБН), синдром хребетної артерії) МКХ G45.0
Хоріоїдальная неоваскуляризація (ХНВ) МКХ H35.3
Хронічний посттравматичний головний біль МКХ G44.3
Церебральний атеросклероз з гіпертензією МКХ I67.2
Цереброваскулярна хвороба, неуточнена МКХ I67.9
Черепно-мозкова травма МКХ S06.0

Рекомендовані аналоги НЕЙРОТРОПИН-МЕКСИБЄЛ:

АЛАКОР
ДОМІФАРМ ТОВ
АЛАКОР
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл, № 10
інші засоби, що діють на нервову систему
АРМАДІН
Мікрохім
АРМАДІН
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у касеті у пачці, № 10
таблетки, вкриті оболонкою 125 мг банка, № 30
інші засоби, що діють на нервову систему
ВЕНОКОР
Лекхім-Харків
ВЕНОКОР
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл в пачці, № 10
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл блістер у пачці, № 10
ВЕНОКОР
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці, № 5
інші засоби, що діють на нервову систему
ДІНАР
Мікрохім
ДІНАР
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у блістері у пачці, № 10
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 5 мл у блістері у пачці, № 10
інші засоби, що діють на нервову систему
ЕЛФУНАТ
Уорлд Медицин
ЕЛФУНАТ
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл, № 10
інші засоби, що діють на нервову систему
ЕМОКСИПІН
Компанія "ZDRAVO"
ЕМОКСИПІН
розчин для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл в пачці, № 10
капіляростабілізуючі засоби
ЗАМЕКСЕН
Новалік-Фарма
ЗАМЕКСЕН
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл блістер у пачці, № 10
інші засоби, що діють на нервову систему
ЛОДИКСЕМ
Юрія-Фарм
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка, № 10
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка, № 5
інші засоби, що діють на нервову систему
МЕКС-ЗДОРОВ'Я
Здоров'я
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл блістер в картонній коробці, № 10
МЕКС-ЗДОРОВ'Я
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл 2 блістери в картонній коробці (5х2), № 10
інші засоби, що діють на нервову систему
МЕКСИКОР
Компанія "ZDRAVO"
МЕКСИКОР
капсули 100 мг блістер, № 20
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл, № 10
інші кардіологічні препарати
МЕКСИПРИМ
Нижфарм
МЕКСИПРИМ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 125 мг блістер, № 30
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл, № 10
інші засоби, що діють на нервову систему
НІКОМЕКС
ФАРМАСЕЛ
НІКОМЕКС
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 5 мл, № 5
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл, № 10
інші засоби, що діють на нервову систему
ТІАМЕКС
Лекхім-Харків
ТІАМЕКС
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл, № 10
інші засоби, що діють на нервову систему

Ціни на НЕЙРОТРОПИН-МЕКСИБЄЛ в містах України

Вінниця 564.87 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Вінниця, шосе Хмельницьке, 108А, тел.: +380981858361516.99 грн./уп.

Дніпро 544.72 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Дніпро, вул. Столєтова, 1, тел.: +380932113672498.90 грн./уп.

Житомир 557.67 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95, тел.: +380981858362514.99 грн./уп.

Запоріжжя 535.63 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Запоріжжя, вул. Щаслива, 7, тел.: +380673098198517.99 грн./уп.

Івано-Франківск 568.68 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 35, тел.: +380677037543518.99 грн./уп.

Київ 550.86 грн./уп.

«ГАЛА» Київ, вул. Максимовича Михайла, 28Б, тел.: +380963690937500.30 грн./уп.

Кропивницький 549.54 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Кропивницький, вул. Добровольского, 22Г, тел.: +380677076971517.99 грн./уп.

Луцьк 568.7 грн./уп.

«ЕКО АПТЕКА» Ківерці, вул. Відродження, 1Б, тел.: +380503755923507.68 грн./уп.

Львів 571.46 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Львів, вул. Симоненка Василя, 7, тел.: +380322340971519.90 грн./уп.

Миколаїв 551.23 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Миколаїв, вул. Озерна, 13В/4, тел.: +380630345901519.90 грн./уп.

Одеса 576.08 грн./уп.

«ПОЛІМЕД» Одеса, вул. Ядова Сергія, 14, тел.: +380487780521508.72 грн./уп.

Полтава 546.67 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Полтава, вул. Алмазна, 6/11, тел.: +380677210370522.99 грн./уп.

Рівне 573.44 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Рівне, вул. Бандери, 49, тел.: +380677713953516.99 грн./уп.

Суми 542.11 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Суми, просп. Курський, 115, тел.: +380682986891514.99 грн./уп.

Тернопіль 564.8 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Тернопіль, вул. Київська, 18, тел.: +380674292865517.99 грн./уп.

Ужгород 559.29 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Ужгород, вул. Капушанська, 19517.99 грн./уп.

Харків 543.61 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Харків, просп. Московський, 128А, тел.: +380673098160486.99 грн./уп.

Херсон 548.13 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Херсон, вул. 49-ї Гвардійської Дивізії, 11В, тел.: +380678160724521.99 грн./уп.

Хмельницький 567.05 грн./уп.

«D.S.» Хмельницький, просп. Мира, 69, тел.: +380800302060503.01 грн./уп.

Черкаси 550.03 грн./уп.

«МЕДІТ-М» Черкаси, вул. 30 Років Перемоги, 20, тел.: +380472562801447.75 грн./уп.

Чернігів 546.18 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Чернігів, вул. Козацька, 3А, тел.: +380462605142516.90 грн./уп.

Чернівці 566.23 грн./уп.

«D.S.» Чернівці, вул. Комарова, 11, тел.: +380800302060523.50 грн./уп.

geoapteka.ua
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko