РАМІМЕД (RAMIMED)

СКЛАД І ФОРМА ВИПУСКУ

РАМІМЕД
таблетки 2,5 мг, № 30Ціни в аптеках
Раміприл
2,5 мг
№ UA/10153/01/01 від 31.10.2019
B За рецептом
таблетки 5 мг, № 30Ціни в аптеках
Раміприл
5 мг
№ UA/10153/01/02 від 31.10.2019
B За рецептом
РАМІМЕД КОМБІ
таблетки 5 мг + 25 мг, № 30Ціни в аптеках
Раміприл
5 мг
Гідрохлоротіазид
25 мг
B За рецептом

ДІАГНОЗИ

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

раміприл ― діюча речовина Рамімеду і Рамімеду Комбі ― чинить гіпотензивну, вазодилативну, натрійуретичну і кардіопротекторну дію.

Гідрохлоротіазид (діюча речовина у складі Рамімеду Комбі) чинить діуретичну і гіпотензивну дію.

Фармакодинамічні параметри. Раміприл гальмує перетворення циркулюючого ангіотензину I в ангіотензин II і синтез ангіотензину II у тканинах. Пригнічує тканинну ренін-ангіотензин-альдостеронову систему (РААС), зокрема в судинній стінці. Гальмує вивільнення норадреналіну із закінчень нейронів і послаблює вазоконстрикторні реакції, зумовлені підвищенням нейрогуморальної активності. Знижує секрецію альдостерону і деградацію брадикініну. Розширює ниркові судини, індукує реверсію гіпертрофії лівого шлуночка і патологічного ремоделювання серцево-судинної системи. Кардіопротекторний ефект є наслідком впливу на біосинтез простагландинів і стимуляції утворення оксиду азоту в ендотелії. Зменшує загальний периферичний судинний опір, особливо в ниркових судинах, меншою мірою — у внутрішніх органах, зокрема у печінці, шкірі та незначною мірою — у м’язах і головному мозку. Збільшує регіонарний кровотік у цих органах. Підвищує чутливість тканин до інсуліну, рівень фібриногену, активує синтез тканинного активатора плазміногену, сприяючи тромболізису.

Після прийому раміприлу антигіпертензивна дія починається через 1–2 год, досягає максимуму через 4,5–6,5 год і триває ≥24 год. При щоденному застосуванні гіпотензивна активність поступово підвищується протягом 3–4 тиж і зберігається при тривалому (протягом 1–2 років) лікуванні. Ефективність не залежить від статі, віку і маси тіла пацієнта. Одноразове введення дози 2,5–20 мг на 60–80% знижує активність АПФ протягом 4 год і на 40–60% — у наступні 24 год. Багаторазовий прийом в дозі ≥2 мг блокує АПФ на 90% протягом 4 год і на 80% — у наступні 24 год. Знижує летальність у ранній та віддалений періоди інфаркту міокарда, частоту виникнення повторних інфарктів міокарда, госпіталізацій, прогресування серцевої недостатності (зменшує вираженість її проявів), покращує якість життя хворих і збільшує виживаність. У пацієнтів із гострим інфарктом міокарда обмежує зону поширення некрозу, покращує прогноз для життя. При 6-місячному прийомі редукує ступінь легеневої гіпертензії у пацієнтів із вродженими та набутими вадами серця. Знижує тиск у v. portae при портальній гіпертензії, гальмує мікроальбумінурію (у початкових стадіях) і погіршення ниркової функції у пацієнтів із вираженою діабетичною нефропатією. При недіабетичній нефропатії, що супроводжується протеїнурією (≥3 г/добу) і нирковою недостатністю, уповільнює подальше погіршення функції нирок, зменшує протеїнурію, знижує ризик підвищення рівня креатиніну чи розвитку термінальної ниркової недостатності.

Гідрохлоротіазид, тіазидний діуретик, ефективно знижує осмотичний градієнт і гальмує реабсорбцію води у нефроні шляхом пригнічення в дистальних звивистих канальцях натрій-хлоридного сімпортера (SLC12A3), який відповідає за 5% загальної реабсорбції натрію. Також збільшує виведення іонів магнію, зменшує — іонів кальцію, сечової кислоти. У зв’язку зі зниженням концентрації іонів натрію в цитоплазмі міоцитів судин пригнічує реактивність судинної стінки щодо вазоконстрикторних впливів медіаторів, знижує ОЦК і АТ.

Комбінація раміприлу та гідрохлоротіазиду проявляє синергічну активність, сприяє більш вираженому гіпотензивному ефекту, ніж окреме застосування кожного із значених компонентів. Застосування цієї комбінації веде до зменшення виведення калію з організму (ефект, супутній до сечогінної дії) та, відповідно, ймовірності розвитку гіпокаліємії.

Фармакокінетичні параметри. Раміприл: при застосуванні per os абсорбція становить близько 50–60% (прийом їжі не впливає на ступінь всмоктування, але знижує його швидкість). Концентрація і AUC непропорційно зростають при підвищенні дози. У печінці в результаті руйнування ефірного зв’язку вивільняється раміприлат, активність якого у 6 разів перевищує таку раміприлу, і утворюються неактивні метаболіти (при порушенні функції печінки метаболізм сповільнюється). Cmax раміприлу досягається протягом 1–2 год, раміприлату — через 2–4 год, зв’язування з білками плазми крові становить 73 і 56%, Т½ — 5,1 і 13–17 год відповідно. Виводиться з сечею (60%, з них 2% — в незміненому вигляді) і з калом (40%), зокрема у вигляді метаболітів. При нирковій недостатності збільшується Т½ (може перевищувати 50 год) і AUC (у 3–4 рази), знижується екскреція. У осіб похилого віку відзначено зміну Сmax і AUC без вираженого клінічного значення. При багаторазовому застосуванні в дозі 10 мг раміприл і його метаболіти виявляються в низьких концентраціях у грудному молоці.

Гідрохлоротіазид неповністю, але досить швидко всмоктується у ШКТ. У крові на 40–60% зв’язується з білками. Проникає через гематоплацентарний бар’єр і в грудне молоко. Виділяється нирками. Діуретична дія розвивається через 30–60 хв, досягає максимуму через 4–6 год і зберігається протягом 6–12 год.

Комбінація раміприлу і гідрохлоротіазиду не змінює параметрів біодоступності кожного із зазначених компонентів. Препарат, який містить комбінацію цих речовин, може вважатися біоеквівалентним до препаратів, що містять окремі активні фармацевтичні інгредієнти.

ПОКАЗАННЯ

Рамімед — терапія при АГ; запобігання кардіоваскулярній патології; терапія у разі ниркової патології (ураження клубочків нефронів діабетичного генезу; недіабетичне ураження клубочків тяжкого ступеня); терапія у разі симптоматичної серцевої недостатності; вторинна профілактика інфаркту міокарда.

Рамімед Комбі — терапія при АГ (за відсутності ефективного контролю АТ при застосуванні тільки раміприлу або тільки гідрохлоротіазиду).

ЗАСТОСУВАННЯ

per os раз на добу в один і той самий час (краще у ранковий) незалежно від вживання їжі. Таблетки ковтають цілими, запиваючи водою.

Рамімед

До початку застосування препарату необхідно відмінити застосування пацієнтом сечогінного засобу або стартова доза раміприлу має становити 1,25 мг під пильним контролем вмісту в крові калію та ниркових функцій з подальшою корекцією дози, що зумовлюватиметься цільовими значеннями АТ.

Для лікування АГ дозу раміприлу (як монотерапію чи у складі комбінованої терапії з гіпотензивними засобами інших класів) підбирають в індивідуальному порядку.

Стартова добова доза становить 2,5 мг (у хворих із суттєвою активацією РААС — 1,25 мг під наглядом медичного персоналу) з поступовим її підвищенням. Підвищення дози в 2 рази можливе кожні 2–4 тиж (до досягнення цільових значень АТ). Найвища добова доза — 10 мг.

У хворих, які перебувають на гемодіалізі, стартова доза становить 1,25 мг, найвища доза — 5 мг/добу. Рамімед приймають через декілька годин після сеансу гемодіалізу.

У разі застосування з метою запобігання кардіоваскулярній патології стартова доза становить 2,5 мг. Її подвоюють через 1–2 тиж та підвищують до підтримувальної (10 мг/добу) ще через 2–3 тиж.

Застосування у хворих з нефропатією недіабетичного генезу: стартова доза — 1,25 мг. Її подвоюють через 2 тиж, і через 2 тиж ще раз подвоюють (до 5 мг/добу).

У хворих на цукровий діабет з мікроальбумінурією стартова доза становить 1,25 мг/добу. Її подвоюють через 2 тиж, ще через 2 тиж знову подвоюють та доводять через ще 2–3 тиж до цільової дози (10 мг).

У хворих на цукровий діабет із принаймні одним фактором ризику кардіоваскулярної патології стартова доза становить 2,5 мг/добу. Її подвоюють через 2 тиж та доводять через ще 2–3 тиж до цільової дози (10 мг).

У хворих із симптоматичною серцевою недостатністю після стабілізації стану із застосуванням сечогінних засобів стартова добова доза — 1,25 мг, яку подвоюють кожні 1–2 тиж. Найвища добова доза — 10 мг (розподілена на 2 прийоми).

При застосуванні для вторинної профілактики інфаркту міокарда у пацієнтів із серцевою недостатністю препарат призначають через 48 год після виникнення інфаркту міокарда (у разі стабільності клінічного стану та показників гемодинаміки). Стартова доза становить 2,5 мг 2 рази на добу протягом 3 днів (або при поганій переносимості — 1,25 мг 2 рази на добу протягом 2 днів), її далі підвищують до 2,5 та 5 мг 2 рази на добу. Терапію припиняють у разі неможливості підвищення дози до 2,5 мг 2 рази на добу.

Добова доза подвоюється кожні 1–3 дні (цільова підтримувальна доза становить 5 мг 2 рази на добу).

У разі призначення препарату пацієнтам із тяжкою серцевою недостатністю стартова доза становить 1,25 мг 1 раз на добу, подальше підвищення дози слід проводити обережно.

Добова доза у хворих із розладами ниркових функцій: при кліренсі креатиніну ≥60 або 30–60 мл/хв стартову добову дозу не коригують, вона становить 2,5 і 5 мг відповідно, найвища добова доза — 10 та 5 мг відповідно. При кліренсі креатиніну 10–30 мл/хв стартова добова доза — 1,25 мг, найвища добова доза — 5 мг.

Рамімед Комбі

Корекція дози проводиться в індивідуальному порядку (зумовлюється специфічними властивостями організму хворого та рівнем АТ). Фіксовану комбінацію раміприлу і гідрохлоротіазиду зазвичай використовують тільки після поступового підбору дози кожної з її окремих складових.

На початку терапії використовують мінімальну можливу дозу. За необхідності поступово підвищують дозу до досягнення цільового рівня АТ. Найвища дозволена добова доза раміприлу — 10 мг та гідрохлоротіазиду — 25 мг

До початку застосування препарату необхідно відмінити застосування пацієнтом сечогінного засобу або знизити його дозу.

Можливе застосування препарату в нижчих дозах у пацієнтів із розладами ниркових функцій. Якщо кліренс креатиніну становить 30–60 мл/хв, після монотерапії раміприлом призначають мінімальну дозу фіксованої комбінації раміприлу/гідрохлоротіазиду. Найвища дозволена добова доза — 5 мг раміприлу та 25 мг гідрохлоротіазиду.

Стартову терапію пацієнтів з розладами печінкових функцій починають виключно під пильним спостереженням медичного персоналу. Найвища дозволена добова доза — 2,5 мг раміприлу та 12,5 мг гідрохлоротіазиду.

Стартову дозу знижують у пацієнтів літнього віку (передусім немічних або дуже старих) з подальшим поступовим її підвищенням.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

 • гіперчутливість до будь-якого активного фармацевтичного інгредієнта препарату чи до інших інгібіторів АПФ (Рамімед Комбі — також до сечогінних засобів тіазидної групи, сульфонамідних препаратів), будь-яких інших складових препарату;
 • зниження АТ (<90/60 мм рт. ст.) чи нестабільний стан гемодинаміки;
 • поєднане застосування із препаратами, у складі яких наявний аліскірен, у хворих на цукровий діабет або з розладом функції нирок помірного чи тяжкого ступеня (ШКФ <60 мл/хв);
 • перенесений раніше набряк Квінке;
 • період вагітності та годування грудьми;
 • застосування гемодіалізу або гемофільтрації (з використанням мембран з високою гідравлічною проникністю), ліпопротеїнового аферезу (із декстрану сульфатом);
 • виражений двобічний стеноз аа. renalis (або однобічний стеноз а. renalis у разі єдиної функціонуючої нирки).

Рамімед Комбі також протипоказаний при:

 • відсутності надходження сечі в сечовий міхур;
 • стійкому до терапевтичного втручання зниженні рівня калію або натрію чи підвищенні рівня кальцію в крові;
 • симптоматичному підвищенні рівня сечової кислоти у крові;
 • нирковій недостатності тяжкого ступеня (кліренс креатиніну <30 мл/хв) у хворих, які не отримують гемодіалізу;
 • печінковій недостатності тяжкого ступеня, портосистемній енцефалопатії;
 • порушеннях вмісту електролітів в організмі, які мають клінічне значення.

ПОБІЧНА ДІЯ

 • ішемія серцевого м’яза, інфаркт міокарда, підвищення ЧСС (>90 уд./хв), порушення серцевого ритму, пальпітація, периферичні набряки;
 • лейкопенія, тромбоцитопенія, еритропенія, зниження вмісту гемоглобіну, анемія (гемолітична, апластична), пригнічення функції кісткового мозку, нейтропенія (зокрема агранулоцитоз), дефіцит усіх формених елементів крові, підвищення кількості еозинофілів у периферичній крові, гемоконцентрація;
 • цефалгія, запаморочення, вертиго, парестезії, тремор, порушення рівноваги, відчуття печіння, порушення чи відсутність відчуття смаку, ішемія головного мозку, психомоторні розлади, розлади нюху, судоми, дезорієнтація;
 • розлади зору, кон’юнктивіт, ксантопсія, гіполакримія;
 • тинітус, розлади слуху;
 • сухий кашель, бронхіт, синусит, диспное, утруднення носового дихання, спазм гладких м’язів стінки бронхів (зокрема загострення БА), алергічний альвеоліт, набряк легень (несерцевого походження);
 • абдомінальний біль або дискомфорт, біль в епігастральній ділянці, запальні процеси у ШКТ, диспепсія, нудота, блювання, діарея, запор, глосит, запалення слизової оболонки ясен, афтозний стоматит, ксеростомія, панкреатит (можливі летальні випадки), підвищення активності панкреатичних ферментів, набряк Квінке слизової оболонки тонкої кишки, сіалоаденіт;
 • розлади ниркової функції (зокрема ГНН), поліурія, підвищення вмісту у крові сечовини та креатиніну, сечової кислоти, погіршення перебігу фонової протеїнурії, інтерстиціальний нефрит;
 • висипання, свербіж, кропив’янка, набряк Квінке (у виняткових випадках ― із порушенням прохідності респіраторного тракту), псоріатичний дерматит, загострення перебігу псоріазу, підвищене потовиділення, алопеція, синдроми Стівенса — Джонсона та Лайєлла, поліморфна еритема, пухирчатка, ексфоліативний дерматит, фотосенсибілізація, відшарування нігтьової пластини від ложа, системний червоний вовчак;
 • біль у м’язах, суглобах, м’язово-скелетна скутість, спазми, слабкість у м’язах, тетанічні судоми;
 • декомпенсація цукрового діабету, погіршення толерантності до глюкози, гіперглікемія, глюкозурія, гіперхолестеринемія та/чи гіпертригліцеридемія, зниження апетиту (аж до анорексії), гіпокаліємія або гіперкаліємія, гіпонатріємія, алкалоз (гіпохлоремічний або метаболічний), зниження у крові рівня хлору, магнію, підвищення кальцію, зневоднення, відчуття спраги, синдром неадекватної продукції вазопресину;
 • зниження АТ (<90/60 мм рт. ст.), постуральна гіпотензія, непритомність, припливи крові, васкуліт, тромбоз, стеноз судин, зниження перфузії, синдром Рейно;
 • втомлюваність, загальна слабкість, торакалгія, підвищення температури тіла вище норми, виснаження;
 • анафілактичні (або анафілактоїдні) реакції, анафілактичний шок, підвищення рівня антинуклеарних антитіл, некротизуючий ангіїт, синдром дихальних розладів, пурпура;
 • гепатит, холецистит (калькульозний), жовтяниця, підвищення активності ферментів печінки і/або рівня кон’югатів білірубіну, гостра печінкова недостатність, пошкодження гепатоцитів;
 • розлади статевої сфери, тимчасова еректильна дисфункція, зниження статевого потягу, гінекомастія;
 • погіршення, варіабельність настрою, апатія, порушення уваги, тривожність, нервозність, розлади сну (зокрема інсомнія), сплутаність свідомості.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

для своєчасного виявлення розладів водно-електролітного балансу необхідне спостереження пацієнтів, які отримують лікування препаратом.

Не рекомендована подвійна блокада РААС з додаванням аліскірену.

Припиняють терапію препаратом за 1 добу до проведення хірургічної операції.

У хворих із підвищеною активністю РААС до початку терапії коригують водно-електролітний баланс (за наявності у пацієнта серцевої недостатності потрібна ретельна оцінка проведення зазначених заходів).

Якщо існує вірогідність розвитку ішемії міокарда чи головного мозку при гострій артеріальній гіпотензії ― необхідний ретельне спостереження медичним персоналом цих пацієнтів на початку терапії.

Необхідний моніторинг ниркових функцій (особливо ретельний у хворих із їх порушенням) до та під час терапії з коригуванням дози, якщо це буде необхідно.

Існує вірогідність розвитку порушень функції нирок, головним чином у хворих із серцевою недостатністю застійного характеру чи після трансплантації нирки. При прогресуванні порушень функції нирок розглядається варіант відміни терапії.

Обережно застосовують у пацієнтів з патологією печінки, зокрема прогресуючими її захворюваннями.

Можливий розвиток портосистемної енцефалопатії у пацієнтів з патологією печінки та розладами балансу електролітів внаслідок застосування гідрохлоротіазиду. При виникненні цього стану слід екстрено припинити застосування препарату.

Необхідне проведення у пацієнта регулярного моніторингу електролітного балансу у плазмі крові.

У хворих на первинний гіперальдостеронізм комбінація раміприлу з гідрохлоротіазидом не є препаратами вибору. За умови її застосування цим пацієнтам потрібен ретельний моніторинг вмісту калію в плазмі крові.

Вірогідність зниження вмісту калію в крові підвищується при збільшенні діурезу, при поєднаному лікуванні ГКС або АКТГ, а також у хворих, які не отримують достатньої кількості електролітів та у пацієнтів з цирозом печінки.

Вірогідність підвищення рівня калію у крові підвищується у хворих при прийомі солей калію, калійзберігаючих сечогінних засобів та інших речовин, які підвищують вміст у плазмі крові калію, у пацієнтів із дегідратацією, метаболічним ацидозом, гострою декомпенсованою серцевою недостатністю, порушенням функції нирок, цукровим діабетом (який не лікувався або некомпенсований належним чином), у віці старше 70 років.

Ймовірне підвищення рівня кальцію в крові може призвести до викривлення результатів оцінки функції паращитоподібних залоз.

Рекомендований регулярний моніторинг вмісту натрію у крові (частіший контроль ― у хворих літнього віку або пацієнтів з цирозом печінки).

Рекомендований моніторинг рівня лейкоцитів у крові. На старті терапії, а також у пацієнтів з розладами ниркових функцій, колагенозами, при поєднаному застосуванні інших препаратів, які можуть змінити показники гемограми, такий моніторинг слід проводити частіше.

Якщо виникає набряк Квінке (вірогідність підвищується у представників негроїдної раси), терапію препаратом припиняють.

Зважаючи на вміст лактози у препараті, його не рекомендовано застосовувати у хворих на галактоземію, лактазну непереносимість Лаппа, із синдромом порушення всмоктування у ШКТ глюкози та галактози.

Застосування інгібіторів АПФ підвищує можливість розвитку і тяжкість анафілактичних та анафілактоїдних реакцій на отруту комах та інші алергени. Застосування препарату припиняють перед проведенням гіпосенсибілізації.

При проведенні дифдіагностики кашлю слід враховувати ймовірність його розвитку під час лікування інгібіторами АПФ.

Можливий позитивний результат тесту на допінг при застосуванні гідрохлоротіазиду.

Не призначають у дитячому та підлітковому віці.

На старті терапії препаратом не можна керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами. У подальшому можливість виконання зазначених дій визначає лікар в індивідуальному порядку.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

обережно застосовують Раміприл та Раміприл Комбі поєднано з такими лікарськими засобами та речовинами:

 • калійзберігаючі сечогінні засоби та інші препарати, які можуть викликати розвиток гіперкаліємії, солі калію, гепарин (потрібен моніторинг у плазмі крові рівня калію з огляду на ймовірність його підвищення);
 • гіпотензивні препарати та речовини, які можуть знижувати АТ (підвищується ймовірність розвитку артеріальної гіпотензії);
 • вазопресорні симпатоміметики та інші речовини (зокрема хлорид натрію), які можуть зменшити вираженість антигіпертензивного ефекту препарату (потрібен моніторинг АТ);
 • алопуринол, цитостатики, засоби з імуносупресорною дією, ГКС, прокаїнамід та інші речовини, які можуть змінити показники гемограми;
 • солі літію (потребує проведення моніторингу його вмісту у крові);
 • гіпоглікемічні лікарські препарати (можливе порушення толерантності до глюкози, розвиток гіпоглікемії, метформін ― підвищується імовірність розвитку лактоацидозу; при поєднаному застосуванні зазначених препаратів із гідрохлоротіазидом ― послаблення гіпоглікемічного ефекту);
 • НПЗП (зменшують вираженість антигіпертензивного ефекту, підвищується ризик порушення функції нирок та збільшення вмісту калію в крові).

Рамімед Комбі також обережно застосовують поєднано з такими лікарськими засобами та речовинами:

 • препарати, дія яких залежить від коливання вмісту калію у крові (проводять ЕКГ-обстеження та контроль вмісту калію у плазмі крові);
 • наркотичні речовини, етанол, препарати барбітурового ряду та антидепресанти (можливе посилення постуральної гіпотензії);
 • засоби, які застосовують при лікуванні подагри (можлива корекція їх дози у зв’язку з імовірним підвищенням вмісту в крові сечової кислоти);
 • циклоспорин (імовірне підвищення вмісту в крові сечової кислоти);
 • холінолітики (підвищують біодоступність гідрохлоротіазиду);
 • засоби з цитотоксичним ефектом (можливе посилення мієлосупресорної дії);
 • похідні саліцилової кислоти (можливе посилення токсичного ефекту щодо ЦНС при застосуванні у високих дозах);
 • метилдопа (в окремих випадках можливий розвиток гемолітичної анемії);
 • солі кальцію, дієтичні добавки з кальцієм та засоби, які підвищують вміст кальцію у плазмі крові (можливе підвищення вмісту у плазмі крові кальцію, тому потрібен регулярний контроль цього показника);
 • пероральні антикоагулянти (ймовірне зменшення вираженості їх ефекту);
 • АКТГ, ГКС, амфотерицин В, карбеноксолон, вживання солодки у великій кількості, тривале застосування проносних засобів, інших речовин з гіпокаліємічним ефектом (підвищується ризик гіпокаліємії);
 • дигіталісні препарати, протиаритмічні засоби, речовини, які подовжують інтервал Q–T (імовірне послаблення антиаритмічних ефектів та посилення аритмії при порушенні електролітного балансу);
 • іонообмінні смоли per os (з огляду на ймовірність порушення всмоктування у ШКТ гідрохлоротіазиду Рамімед Комбі приймають за ≥1 год до застосування цих препаратів або через ≥4–6 год після);
 • міорелаксанти периферичної дії (імовірне підсилення та подовження їхнього ефекту);
 • карбамазепін (посилює дію гідрохлоротіазиду та ймовірність зниження рівня натрію в крові);
 • йодовмісні контрастні речовини (підвищується вірогідність розвитку ГНН); перед введенням препаратів, що містять йод, необхідне відновлення водного балансу в організмі хворого;
 • пеніцилін та хінін (зниження їх виведення з організму);
 • блокатори β-адренергічних рецепторів та діазоксид (підвищується вірогідність розвитку гіперглікемії);
 • амантадин (підвищується імовірність розвитку його побічної дії).

ПЕРЕДОЗУВАННЯ

можливе значне зниження АТ з розвитком шоку, зниження ЧСС (<60 уд./хв) або підвищення ЧСС (>90 уд./хв), порушення функції нирок, підвищення чи зменшення кількості, відсутність надходження сечі у сечовий міхур, гостра затримка сечовиділення (у пацієнтів зі схильністю до такого стану), розлади балансу електролітів, гіперазотемія, алкалоз, спрага, нудота, блювання, запаморочення, розлади свідомості, епілептичні напади, серцева аритмія, м’язові спазми, парез ШКТ, паралітичний ілеус, парестезія, слабкість, виснаження, кома.

Проводять промивання шлунку і вводять адсорбенти. Відновлюють стабільну гемодинаміку (зокрема вводять агоністи ангіотензину ІІ або α1-адренергічних рецепторів; при зниженні АТ <90/60 мм рт. ст. і розвитку шоку вводять рідину та електроліти). Моніторують ниркові функції та стан водно-електролітного балансу до нормалізації стану пацієнта.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі ≤30 °С.

ІНСТРУКЦІЯ МОЗ

Дата додавання: 27.12.2019 р.

© Компендиум 2019

Ціни на РАМІМЕД в містах України

Вінниця 100.81 грн./уп.

РАМІМЕД табл. 5 мг № 30, Медокемі ..... 90 грн./уп.
«АПТЕКА БАМ» Вінниця, вул. Грибоєдова, 3, тел.: +380672132986

Дніпро 98.93 грн./уп.

РАМІМЕД табл. 5 мг № 30, Медокемі ..... 89.53 грн./уп.
«АПТЕКИ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ» Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 100

Житомир 97.66 грн./уп.

РАМІМЕД табл. 5 мг № 30, Медокемі ..... 86.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Житомир, вул. Вітрука, 32, тел.: +380632088085

Запоріжжя 101.95 грн./уп.

РАМІМЕД табл. 5 мг № 30, Медокемі ..... 87.5 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Запоріжжя, перехр. Космічна / Чумаченко, 124/1, тел.: +380630307817

Івано-Франківск 102.17 грн./уп.

РАМІМЕД табл. 5 мг № 30, Медокемі ..... 91.5 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Івано-Франківськ, вул. Тичини Павла, 1, тел.: +380342730623

Київ 106.34 грн./уп.

РАМІМЕД табл. 5 мг № 30, Медокемі ..... 88.5 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Київ, бульв. Вацлава Гавела, 34

Кропивницький 98.39 грн./уп.

РАМІМЕД табл. 5 мг № 30, Медокемі ..... 92.5 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Кропивницький, вул. Попова Космонавта, 20В, тел.: +380522273425

Луцьк 103.19 грн./уп.

РАМІМЕД табл. 5 мг № 30, Медокемі ..... 93 грн./уп.
«АПТЕКА БАМ» Луцьк, просп. Відродження, 26А, тел.: +380676532022

Львів 110.15 грн./уп.

РАМІМЕД табл. 5 мг № 30, Медокемі ..... 86 грн./уп.
«АПТЕКА БАМ» Львів, вул. Клепаровская, 4, тел.: +380981625360

Миколаїв 99.65 грн./уп.

РАМІМЕД табл. 5 мг № 30, Медокемі ..... 89.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Миколаїв, вул. Космонавтів, 62, тел.: +380630231669

Одеса 102.26 грн./уп.

РАМІМЕД табл. 5 мг № 30, Медокемі ..... 89.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Одеса, просп. Небесної Сотні, 10

Полтава 95.79 грн./уп.

РАМІМЕД табл. 5 мг № 30, Медокемі ..... 90.5 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Полтава, вул. Великотирнівська, 39А, тел.: +380631867581

Рівне 101.2 грн./уп.

РАМІМЕД табл. 5 мг № 30, Медокемі ..... 93.3 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Рівне, вул. Соборна, 336, тел.: +380800505911

Суми 100.85 грн./уп.

РАМІМЕД табл. 5 мг № 30, Медокемі ..... 89.5 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Суми, вул. Харківська, 12, тел.: +380542635055

Тернопіль 107.46 грн./уп.

РАМІМЕД табл. 5 мг № 30, Медокемі ..... 94 грн./уп.
«АПТЕКА БАМ» Тернопіль, вул. Київська, 18, тел.: +380674292865

Ужгород 109.12 грн./уп.

РАМІМЕД табл. 5 мг № 30, Медокемі ..... 108.25 грн./уп.
«D.S.» Ужгород, просп. Свободи, 7/26, тел.: +380800302060

Харків 93.7 грн./уп.

РАМІМЕД табл. 5 мг № 30, Медокемі ..... 90.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Харків, просп. Ювілейний, 89, тел.: +380630346066

Херсон 106.87 грн./уп.

РАМІМЕД табл. 5 мг № 30, Медокемі ..... 88.5 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Херсон, вул. Покришева, 18, тел.: +380552330005

Хмельницький 106.06 грн./уп.

РАМІМЕД табл. 5 мг № 30, Медокемі ..... 93.3 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» Хмельницький, вул. Пілотська, 1, тел.: +380800505911

Черкаси 98.6 грн./уп.

РАМІМЕД табл. 5 мг № 30, Медокемі ..... 89.5 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Черкаси, вул. Гоголя, 290, тел.: +380472320035

Чернігів 99.11 грн./уп.

РАМІМЕД табл. 5 мг № 30, Медокемі ..... 91.99 грн./уп.
«ПОДОРОЖНИК» Чернігів, вул. Шевченка, 51, тел.: +380672407670

Чернівці 107.86 грн./уп.

РАМІМЕД табл. 5 мг № 30, Медокемі ..... 102.99 грн./уп.
«ПОДОРОЖНИК» Чернівці, вул. Головна, 18, тел.: +380981611096

Developed by Maxim Levchenko