0
UA | RU

Симбікорт Турбухалер (Symbicort Turbuhaler)

Склад і форма випуску

РечовинаКількість
Будесонід мікронізований80 мкг/доза
Формотеролу фумарат дигідрат4,5 мкг/доза
Допоміжні речовини: лактози моногідрат.
№ UA/5433/01/01 від 16.03.2021
За рецептом
РечовинаКількість
Будесонід мікронізований160 мкг/доза
Формотеролу фумарат дигідрат4,5 мкг/доза
Допоміжні речовини: лактози моногідрат.
№ UA/5433/01/02 від 16.03.2021
За рецептом
РечовинаКількість
Будесонід мікронізований320 мкг/доза
Формотеролу фумарат дигідрат9 мкг/доза
Допоміжні речовини: лактози моногідрат.
№ UA/5433/01/03 від 16.03.2021
За рецептом
Класифікація
Лікарські засоби

Фармакологічні властивості

фармакодинаміка. Механізми дії та фармакодинамічні ефекти. До складу Симбікорту входять формотерол та будесонід, що мають різний механізм дії та проявляють адитивний ефект щодо зниження частоти загострень БА. Механізми дії обох сполук відповідно розглянуто нижче.

Будесонід — це ГКС, що при інгаляції проявляє дозозалежну протизапальну дію у дихальних шляхах, призводячи до зменшення вираженості симптомів та зниження частоти загострень БА. Інгаляційний будесонід спричиняє менш тяжкі небажані явища, ніж системні кортикостероїди. Точний механізм, що відповідає за протизапальний ефект ГКС, невідомий.

Формотерол — це селективний β2-адренергічний агоніст, що при інгаляційному застосуванні призводить до швидкої та довготривалої релаксації гладких м’язів бронхів у пацієнтів зі зворотною обструкцією дихальних шляхів. Бронхорозширювальний ефект є дозозалежним, препарат починає діяти протягом 1–3 хв. Тривалість дії становить щонайменше 12 год після одноразової дози.

Клінічна ефективність та безпека. БА. Клінічні дослідження у дорослих пацієнтів показали, що додавання формотеролу до будесоніду полегшувало симптоми БА і покращувало функцію легень та знижувало частоту загострень. У двох дослідженнях тривалістю 12 тиж ефект, який чинили будесонід/формотерол на функцію легень, був таким же самим, що й ефект, який чинили будесонід та формотерол у довільній комбінації, і перевищив ефект будесоніду при застосуванні будесоніду у монотерапії. Всі групи лікування використовували агоністи β2-адренорецепторів короткої дії в міру необхідності. З часом не спостерігалося жодних ознак ослаблення антиастматичного ефекту.

Проведено два 12-тижневі дослідження за участю педіатричних популяцій, в яких 265 дітей віком 6–11 років отримували лікування підтримуючими дозами будесоніду/формотеролу (2 інгаляції по 80 мкг/4,5 мкг/інгаляцію 2 рази на добу), та агоністом β2-адренорецепторів короткої дії в міру необхідності. В обох дослідженнях спостерігалося покращення функції легень і лікування переносилося належним чином порівняно із застосуванням відповідної дози будесоніду при застосуванні будесоніду в монотерапії.

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ). У двох 12-місячних дослідженнях оцінювали вплив препарату на функцію легень та частоту загострень (які визначали за кількістю курсів пероральних стероїдів та/чи курсу антибіотиків та/чи госпіталізацій) у пацієнтів із помірним або тяжким ХОЗЛ. Критерієм включення до обох досліджень було значення об’єму форсованого видоху за 1 с (ОФВ1) до застосування бронходилалатора <50% прогнозованої норми. Медіана ОФВ1 після застосування бронходилататору на момент включення у дослідження становила 42% прогнозованої норми.

Середня кількість загострень на рік (як визначено вище) значно зменшилася у групі застосування будесоніду/формотеролу порівняно з монотерапією формотеролом чи плацебо (середня частота 1,4 порівняно із 1,8–1,9 у групі застосування плацебо/формотеролу). Середня кількість днів застосування пероральних кортикостероїдів/пацієнта протягом 12 міс була дещо зменшена у групі застосування будесоніду/формотеролу (7–8 днів/пацієнта/рік порівняно з 11–12 і 9–12 днями у групах застосування плацебо і формотеролу відповідно). Щодо змін у параметрах легеневої функції таких як, ОФВ1, лікування будесонідом/формотеролом не перевищувало лікування одним тільки формотеролом.

Фармакокінетика. Всмоктування. Комбінація фіксованих доз будесоніду і формотеролу та відповідні монопрепарати виявилися біоеквівалентними з огляду на системні експозиції будесоніду та формотеролу відповідно. Незважаючи на це, після застосування комбінації фіксованих доз спостерігалося невелике зростання пригнічення кортизолу порівняно до застосування препаратів окремо. Різниця була визнана незначущою з погляду клінічної безпеки.

Ознак фармакокінетичної взаємодії будесоніду з формотеролом не було.

Фармакокінетичні показники відповідних речовин були подібними після застосування будесоніду та формотеролу у монопрепаратів або у складі комбінації фіксованих доз. Після застосування фіксованої комбінації AUC будесоніду була незначно вищою, швидкість всмоктування та Cmax у плазмі крові були трохи більшими, ніж при застосуванні окремо. Cmax формотеролу у плазмі крові після застосування фіксованої комбінації була подібною до застосування монопрепарату. Інгаляційний будесонід швидко всмоктується; концентрація в плазмі крові досягає максимуму протягом 30 хв після інгаляції. У дослідженнях середня легенева депозиція будесоніду після інгаляції через порошковий інгалятор коливалася від 32 до 44% доставленої дози. Системна біодоступність становить приблизно 49% доставленої дози. У дітей віком 6–16 років легенева депозиція коливається в тому ж інтервалі, що й у дорослих при тих самих дозах. Відповідні концентрації в плазмі крові не визначалися.

Інгаляційний формотерол швидко всмоктується; концентрація в плазмі крові досягає максимуму протягом 10 хв після інгаляції. У дослідженнях середня легенева депозиція формотеролу після інгаляції через порошковий інгалятор коливалася від 28 до 49% доставленої дози. Системна біодоступність становить приблизно 61% доставленої дози.

Розподіл і метаболізм. З білками плазми крові зв’язується приблизно 50% формотеролу та 90% будесоніду. Vd формотеролу становить приблизно 4 л/кг маси тіла, будесоніду — 3 л/кг. Формотерол інактивується шляхом реакцій кон’югації (утворюються активні О-деметильовані та деформільовані метаболіти, але вони наявні переважно у вигляді інактивованих кон’югатів). Будесонід зазнає значної (приблизно до 90%) біотрансформації при першому проходженні через печінку з утворенням метаболітів з низькою глюкокортикостероїдною активністю. Глюкокортикостероїдна активність основних метаболітів, 6-β-гідрокси-будесоніду та 16-α-гідрокси-преднізолону, не перевищує 1% аналогічної активності будесоніду. Ознак якоїсь метаболічної взаємодії чи реакцій заміщення між формотеролом та будесонідом немає.

Виведення. Переважна частина дози формотеролу зазнає печінкового метаболізму та в подальшому виділяється нирками. Після інгаляції 8–13% введеної дози формотеролу виводиться у незміненому вигляді з сечею.

Формотерол має високий системний кліренс (приблизно 1,4 л/хв), його термінальний Т½ становить у середньому 17 год.

Будесонід метаболізується переважно за допомогою ферменту CYP 3A4. Метаболіти будесоніду виводяться з сечею у незміненій або у кон’югованій формі. У сечі визначається лише незначна кількість незміненого будесоніду. Будесонід має високий системний кліренс (приблизно 1,2 л/хв), його Т½ з плазми крові після в/в введення становить приблизно 4 год.

Фармакокінетика будесоніду або формотеролу у дітей і пацієнтів із нирковою недостатністю невідома. У пацієнтів із хворобами печінки експозиція будесоніду та формотеролу в крові може бути підвищена.

Лінійність/нелінійність. Системна експозиція для будесоніду та формотеролу знаходиться у лінійній кореляції із застосованою дозою.

Показання Симбікорт Турбухалер

Симбікорт Турбухалер 80 мкг/4,5 мкг показаний для застосування дорослими, підлітками та дітьми віком від 6 років та старше.

Симбікорт Турбухалер 80 мкг/4,5 мкг призначають для регулярного лікування БА у випадку доцільного застосування комбінованої терапії (інгаляційного кортикостероїду та агоніста β2-адренорецепторів тривалої дії):

— пацієнтам, стан яких недостатньо контролюється за допомогою інгаляційних кортикостероїдів та швидкодіючих агоністів β2—адренорецепторів, що застосовуються у разі потреби або

— пацієнтам, стан яких належно контролюється інгаляційними кортикостероїдами та агоністами β2-адренорецепторів тривалої дії.

Симбікорт Турбухалер (80 мкг/4,5 мкг/доза) не підходить для лікування пацієнтів з тяжкою БА.

Симбікорт Турбухалер 160 мкг/4,5 мкг / Симбікорт Турбухалер 320 мкг/9 мкг призначають дорослим та дітям віком від 12 років для регулярного лікування БА в разі доцільного застосування комбінованої терапії (інгаляційного кортикостероїду та агоніста β2-адренорецепторів тривалої дії):

— пацієнтам, стан яких недостатньо контролюється за допомогою інгаляційних кортикостероїдів та швидкодіючих агоністів β2-адренорецепторів, що застосовуються у разі потреби, або

— пацієнтам, стан яких належно контролюється інгаляційними кортикостероїдами та агоністами β2-адренорецепторів тривалої дії.

ХОЗЛ. Симбікорт Турбухалер 160 мкг/4,5 мкг / Симбікорт Турбухалер 320 мкг/9 мкг призначають для симптоматичного лікування дорослим пацієнтам віком від 18 років і старше із ХОЗЛ з ОФВ1 <70% прогнозованої норми (після застосування бронходилататора) та наявністю в анамнезі загострень, незважаючи на регулярну терапію бронходилататорами.

Застосування Симбікорт Турбухалер

Симбікорт Турбухалер 80 мкг/4,5 мкг.

Дозування. БА. Симбікорт Турбухалер 80 мкг/4,5 мкг не призначають для початкового лікування БА.

Дози компонентів препарату Симбікорт Турбухалер 80 мкг/4,5 мкг підбирають індивідуально і їх необхідно коригувати відповідно до тяжкості захворювання. Це потрібно враховувати не лише на початку застосування комбінованих препаратів, але також і при корекції підтримуючої дози. Якщо пацієнту потрібна комбінація доз, що відрізняється від наявних у комбінованому інгаляторі, слід призначити відповідні дози агоністів β2—адренорецепторів та/або кортикостероїдів в окремих інгаляторах.

Дозу потрібно титрувати до найменшої дози, що дозволяє ефективно контролювати симптоми захворювання. Пацієнтам необхідно регулярно проходити повторні обстеження у лікаря, який призначив препарат, так, щоб доза препарату Симбікорт Турбухалер 80 мкг/4,5 мкг залишалася оптимальною. Після досягнення довготривалого контролю симптомів за допомогою найменшої рекомендованої дози слід спробувати контролювати симптоми лише за допомогою інгаляційного кортикостероїду.

Існують два варіанти застосування препарату Симбікорт Турбухалер 80 мкг/4,5 мкг.

А. Для підтримуючої терапії: Симбікорт Турбухалер 80 мкг/4,5 мкг застосовують для регулярної підтримуючої терапії у комбінації з окремим швидко діючим бронходилататором, що використовується як рятівний засіб.

Б. Для підтримуючої терапії та полегшення симптомів: Симбікорт Турбухалер 80 мкг/4,5 мкг застосовують для регулярної підтримуючої терапії, а також у разі потреби — для полегшення симптомів.

А. Застосування препарату Симбікорт Турбухалер 80 мкг/4,5 мкг для підтримуючої терапії.

Пацієнтам слід порадити завжди мати при собі окремий швидкодіючий бронходилататор для застосування у якості рятівного засобу.

Рекомендовані дози.

Дорослі (від 18 років): 1-2 інгаляції 2 р/добу. Деяким пацієнтам може знадобитися до 4 інгаляцій 2 р/добу на добу.

Підлітки (12-17 років): 1-2 інгаляції 2 р/добу.

Діти (від 6 років): 2 інгаляції 2 р/добу.

Зазвичай після досягнення контролю над симптомами захворювання при застосуванні препарату 2 р/добу дозу титрують до найменшої ефективної дози, включно до застосування препарату Симбікорт Турбухалер 80 мкг/4,5 мкг 1 р/добу, у випадках, коли, на думку лікаря, пацієнт потребує підтримуючої терапії бронходилататором тривалої дії у комбінації з інгаляційним кортикостероїдом.

Частіше застосування додаткового швидкодіючого бронходилататора вказує на погіршення стану пацієнта та необхідність перегляду лікування БА.

Діти віком до 6 років: Симбікорт Турбухалер 80 мкг/4,5 мкг не рекомендується застосовувати дітям віком до 6 років.

Б. Застосування препарату Симбікорт Турбухалер 80 мкг/4,5 мкг для підтримуючої терапії та полегшення симптомів.

Приймати добову підтримуючу дозу препарату Симбікорт Турбухалер 80 мкг/4,5 мкг, а на додачу застосовувати Симбікорт Турбухалер 80 мкг/4,5 мкг у разі потреби полегшення симптомів. Слід порадити пацієнтам завжди мати Симбікорт Турбухалер 80 мкг/4,5 мкг при собі для негайного застосування як рятівний засіб.

Застосування препарату Симбікорт Турбухалер 80 мкг/4,5 мкг для підтримуючої терапії та полегшення симптомів слід розглянути зокрема у пацієнтів:

— із недостатнім контролем БА, у яких часто виникає потреба у лікарських засобах для полегшення симптомів;

— із загостренням БА в минулому, що вимагало медичного втручання.

За пацієнтами, які часто та у великій кількості застосовують інгаляції препарату Симбікорт Турбухалер 80 мкг/4,5 мкг за потребою, потрібно пильно наглядати на випадок розвитку дозозалежних небажаних явищ.

Рекомендовані дози.

Дорослі та підлітки (від 12 років): рекомендована підтримуюча доза становить 2 інгаляції на добу — по 1 інгаляції вранці та ввечері або 2 інгаляції лише вранці чи лише ввечері. У разі потреби, у випадку прояву симптомів застосовувати 1 додаткову інгаляцію. Якщо через кілька хвилин симптоми не минають, слід зробити додаткову інгаляцію. У будь-якому окремому випадку не слід робити більше 6 інгаляцій.

Зазвичай на добу потрібно в цілому не більше 8 інгаляцій; однак протягом обмеженого періоду загальна добова доза може становити до 12 інгаляцій. Пацієнтам, які застосовують більше 8 інгаляцій на добу, настійно рекомендується звернутися до лікаря. Їм потрібно пройти повторне обстеження та переглянути підтримуючу терапію.

Діти віком до 12 років: дітям не рекомендується застосовувати Симбікорт Турбухалер 80 мкг/4,5 мкг для підтримуючої терапії та полегшення симптомів.

Симбікорт Турбухалер 160 мкг/4,5 мкг.

Дозування. БА. Симбікорт Турбухалер 160 мкг/4,5 мкг не призначають для початкового лікування БА. Дози компонентів препарату Симбікорт Турбухалер 160 мкг/4,5 мкг підбирають індивідуально і їх необхідно коригувати відповідно до тяжкості захворювання. Це потрібно враховувати не лише на початку застосування комбінованих препаратів, але також і при корекції підтримуючої дози. Якщо пацієнту потрібна комбінація доз, що відрізняється від наявних у комбінованому інгаляторі, слід призначити відповідні дози агоністів β2—адренорецепторів та/або кортикостероїдів в окремих інгаляторах.

Дозу потрібно титрувати до найменшої дози, що дозволяє ефективно контролювати симптоми захворювання. Пацієнтам необхідно регулярно проходити повторні обстеження у лікаря, який призначив препарат, так, щоб доза препарату Симбікорт Турбухалер 160 мкг/4,5 мкг залишалася оптимальною. Після досягнення довготривалого контролю симптомів за допомогою найменшої рекомендованої дози слід спробувати контролювати симптоми лише за допомогою інгаляційного кортикостероїду.

Існують два варіанти застосування препарату Симбікорт Турбухалер 160 мкг/4,5 мкг.

А. Застосування препарату Симбікорт Турбухалер 160 мкг/4,5 мкг для підтримуючої терапії: Симбікорт Турбухалер 160 мкг/4,5 мкг застосовують для регулярної підтримуючої терапії у комбінації з окремим швидко діючим бронходилататором, що використовується як рятівний засіб.

Б. Застосування препарату Симбікорт Турбухалер 160 мкг/4,5 мкг для підтримуючої терапії та полегшення симптомів: Симбікорт Турбухалер 160 мкг/4,5 мкг застосовують для регулярної підтримуючої терапії, а також у разі потреби — для полегшення симптомів.

А. Застосування препарату Симбікорт Турбухалер 160 мкг/4,5 мкг для підтримуючої терапії.

Пацієнтам слід порадити завжди мати при собі окремий швидкодіючий бронходилататор для застосування у якості рятівного засобу.

Рекомендовані дози.

Дорослі (від 18 років): 1-2 інгаляції 2 р/добу. Деяким пацієнтам може знадобитися до 4 інгаляцій 2 р/добу.

Підлітки (12-17 років): 1-2 інгаляції 2 р/добу на добу.

Зазвичай після досягнення контролю над симптомами захворювання при застосуванні препарату 2 р/добу дозу титрують до найменшої ефективної дози, включно до застосування препарату Симбікорт Турбухалер 160 мкг/4,5 мкг 1 р/добу, у випадках, коли, на думку лікаря, пацієнт потребує підтримуючої терапії з бронходилататором тривалої дії у комбінації з інгаляційним кортикостероїдом.

Частіше застосування додаткового швидкодіючого бронходилататора вказує на погіршення стану пацієнта та необхідність перегляду лікування БА.

Діти (від 6 років): для застосування дітям віком 6-11 років наявна лікарська форма з меншим дозуванням (80 мкг/4,5 мкг).

Діти віком до 6 років: оскільки доступні лише обмежені дані, Симбікорт Турбухалер 80 мкг/4,5 мкг не рекомендується застосовувати дітям віком до 6 років.

Б. Застосування препарату Симбікорт Турбухалер 160 мкг/4,5 мкг для підтримуючої терапії та полегшення симптомів.

Приймають добову підтримуючу дозу препарату Симбікорт Турбухалер 160 мкг/4,5 мкг, а на додачу застосовують Симбікорт Турбухалер 160 мкг/4,5 мкг у разі потреби полегшення симптомів. Слід порадити пацієнтам завжди мати Симбікорт Турбухалер 160 мкг/4,5 мкг при собі для негайного застосування як рятівний засіб.

Застосування препарату Симбікорт Турбухалер 160 мкг/4,5 мкг для підтримуючої терапії та полегшення симптомів слід розглянути зокрема у пацієнтів:

— із недостатнім контролем БА, у яких часто виникає потреба у лікарських засобах для полегшення симптомів;

— із загостренням БА в минулому, що вимагало медичного втручання.

За пацієнтами, які часто та у великій кількості застосовують інгаляції препарату Симбікорт Турбухалер 160 мкг/4,5 мкг за потребою, потрібно пильно наглядати на випадок розвитку дозозалежних небажаних явищ.

Рекомендовані дози.

Дорослі та підлітки (від 12 років): рекомендована підтримуюча доза становить 2 інгаляції на добу — по 1 інгаляції вранці та ввечері або 2 інгаляції лише вранці чи лише ввечері. Для деяких пацієнтів може знадобитися підтримуюча доза у 2 інгаляції 2 р/добу. У разі потреби, у випадку прояву симптомів застосовують 1 додаткову інгаляцію. Якщо через кілька хвилин симптоми не минають, слід зробити додаткову інгаляцію. У будь-якому окремому випадку не слід робити більше 6 інгаляцій.

Зазвичай на добу потрібно в цілому не більше 8 інгаляцій; однак протягом обмеженого періоду загальна добова доза може становити до 12 інгаляцій. Пацієнтам, які застосовують більше 8 інгаляцій на добу, настійно рекомендується звернутися до лікаря. Їм потрібно пройти повторне обстеження та переглянути підтримуючу терапію.

Діти віком до 12 років: дітям не рекомендується застосовувати Симбікорт Турбухалер 160 мкг/4,5 мкг для підтримуючої терапії та полегшення симптомів.

ХОЗЛ.

Рекомендовані дози.

Дорослі: 2 інгаляції 2 р/добу.

Симбікорт Турбухалер 320 мкг/9 мкг.

Дозування. БА. Симбікорт Турбухалер 320 мкг/9 мкг не призначають для початкового лікування БА. Дози компонентів препарату Симбікорт Турбухалер 320 мкг/9 мкг підбирають індивідуально і їх необхідно коригувати відповідно до тяжкості захворювання. Це потрібно враховувати не лише на початку застосування комбінованих препаратів, але також і при корекції підтримуючої дози. Якщо пацієнту потрібна комбінація доз, що відрізняється від наявних у комбінованому інгаляторі, слід призначити відповідні дози агоністів β2-адренорецепторів та/або кортикостероїдів в окремих інгаляторах.

Рекомендовані дози.

Дорослі (від 18 років): 1 інгаляція 2 р/добу. Деяким пацієнтам може знадобитися до 2 інгаляцій 2 р/добу.

Підлітки (12–17 років): 1 інгаляція 2 р/добу на добу.

Пацієнтам необхідно регулярно проходити повторні обстеження у лікаря, який призначив препарат, так, щоб доза препарату Симбікорт Турбухалер 320 мкг/9 мкг залишалася оптимальною. Дозу потрібно титрувати до найнижчої дози, що дозволяє ефективно контролювати симптоми захворювання. Після досягнення довготривалого контролю симптомів за допомогою найнижчої рекомендованої дози слід спробувати контролювати симптоми лише за допомогою інгаляційного кортикостероїду.

Зазвичай після досягнення контролю над симптомами захворювання при застосуванні препарату 2 р/добу дозу титрують до найнижчої ефективної дози, включно до застосування препарату Симбікорт Турбухалер 320 мкг/9 мкг 1 р/добу, у випадках, коли, на думку лікаря, пацієнт потребує підтримуючої терапії з бронходилататором тривалої дії у комбінації з інгаляційним кортикостероїдом.

Частіше застосування додаткового швидкодіючого бронходилататора означає погіршення стану пацієнта та необхідність перегляду лікування БА.

Діти (від 6 років): для застосування у дітей віком 6–11 років наявна лікарська форма з нижчим дозуванням (80 мкг/4,5 мкг/доза).

Діти віком до 6 років: оскільки доступні лише обмежені дані, Симбікорт Турбухалер 320 мкг/9 мкг не рекомендується застосовувати дітям віком до 6 років.

Симбікорт 320 мкг/9 мкг слід застосовувати лише для підтримуючої терапії. Для підтримуючої терапії та полегшення симптомів за допомогою Симбікорту наявні лікарські форми з меншою силою дії (160 мкг/4,5 мкг/доза і 80 мкг/4,5 мкг/доза).

ХОЗЛ.

Рекомендовані дози.

Дорослі: 1 інгаляція двічі на добу.

Загальна інформація. Особливі групи пацієнтів. Особливих вимог до дозування препарату для пацієнтів літнього віку немає. Дані щодо застосування Симбікорту пацієнтами з порушеннями функції нирок або печінки відсутні. Оскільки будесонід та формотерол виводяться переважно з участю печінкового метаболізму, у пацієнтів із тяжким цирозом печінки можна очікувати збільшення впливу препарату.

Спосіб застосування

Інструкція для правильного застосування Симбікорт Турбухалер

Підготовка нового інгалятора Симбікорт Турбухалер до застосування. Перед першим застосуванням нового інгалятора Симбікорт Турбухалер його потрібно підготувати до роботи, як зазначено нижче.

Відгвинтити і зняти ковпачок. Може почутися торохтіння.

Тримати інгалятор Симбікорт Турбухалер вертикально червоним дозатором донизу.

Повернути червоний дозатор до упору в один бік, потім також до упору в інший (немає значення, в який бік повертати спочатку). Має пролунати клацання.

Ще раз прокрутити червоний дозатор в обох напрямках.

Наразі інгалятор Симбікорт Турбухалер готовий до використання.

Як робити інгаляцію. Для прийому дози необхідно дотримуватися нижченаведених інструкцій.

1. Відгвинтити і зняти ковпачок. Може почутися торохтіння.

2. Тримати інгалятор Симбікорт Турбухалер вертикально червоним дозатором донизу.

3. Під час заправки дози в інгалятор не слід тримати його за насадку. Щоб заправити дозу в інгалятор, потрібно прокрутити дозатор до упору в один бік (будь-який), а потім в інший. Має пролунати клацання. Інгалятор Симбікорт Турбухалер заправлений і готовий до використання. Заправляти інгалятор слід лише перед інгаляцією.

4. Не підносячи інгалятор до рота, спокійно видихнути (наскільки зручно). Не видихати крізь насадку інгалятора.

5. Обережно помістити насадку між зубами, стиснути губи і якомога глибше і сильніше вдихнути ротом. Не слід жувати або стискати зубами насадку.

6. Вийняти інгалятор із рота. Спокійно видихнути.

Кількість лікарського засобу, що вдихається, дуже мала. Це означає, що після інгаляції смак препарату може не відчуватися. За умови дотримання інструкцій можете бути впевнені в тому, що прийняли дозу, і препарат потрапив до ваших легень.

7. Якщо необхідно зробити ще одну інгаляцію, повторити кроки 2–6.

8. Щільно закрити ковпачок після використання інгалятора.

9. Після щоденних ранкових та/чи вечірніх інгаляцій слід прополоскати рота водою, не ковтаючи її.

Не слід намагатися зняти або відкрутити насадку. Вона закріплена на інгаляторі Симбікорт Турбухалер і її не слід знімати. Не використовувати інгалятор, якщо він пошкоджений або його насадка від’єдналася.

Як і при використанні інших інгаляторів, особи, які доглядають за пацієнтом, мають стежити, щоб діти, яким призначений Симбікорт Турбухалер, робили інгаляції згідно з вищенаведеними інструкціями.

Очищення інгалятора Симбікорт Турбухалер. Зовнішню поверхню насадки потрібно один раз на тиждень протирати сухою тканиною. Не слід використовувати воду чи інші рідини.

Коли потрібно застосувати новий інгалятор. Індикатор доз показує, скільки доз (інгаляцій) залишилося в інгаляторі Симбікорт Турбухалер. Відлік доз заповненого інгалятора починається із 60.

Індикатор показує інтервал у 10 доз. Тому він не показує кожну дозу.

Поява червоного кольору у віконці індикатора означає, що в інгаляторі залишилося приблизно 20 доз. Коли в інгаляторі залишається 10 доз, вікно індикатора доз стає повністю червоним. Коли позначка «0» на червоному вікні досягне центру віконця індикатора, потрібно замінити інгалятор на новий.

Примітка. Дозатор буде обертатися і клацати, навіть коли інгалятор Симбікорт Турбухалер спорожніє.

Звук, який можна почути при струшуванні інгалятора Симбікорт Турбухалер, спричиняє поглинач вологи, а не лікарський засіб. Тому цей звук не допоможе визначити, скільки лікарського засобу залишилося в інгаляторі Симбікорт Турбухалер.

Якщо в інгалятор Симбікорт Турбухалер помилково заправити більше однієї дози, при інгаляції до легень все одно потрапить лише одна доза. Проте індикатор доз зареєструє загальну кількість відміряних доз.

У разі перевищення дози. Препарат необхідно приймати згідно з інструкцією або рекомендаціями лікаря. Не слід перевищувати призначену дозу, не порадившись із лікарем.

Найпоширенішими симптомами, що можуть виникнути в разі перевищення дози Симбікорт Турбухалер, є тремтіння, головний біль або прискорене серцебиття.

У разі пропущеної інгаляції. Якщо інгаляція була пропущена, потрібно зробити її одразу, як тільки згадали про це. Проте якщо до наступної інгаляції залишилось небагато часу, пропущену дозу приймати не потрібно.

Не слід приймати подвійну дозу для компенсації пропущеної.

Із подальшими запитаннями щодо застосування цього лікарського засобу потрібно звернутися до лікаря або фармацевта.

Лікарський засіб у формі порошку потрапляє в організм із повітрям, що вдихається. Тобто коли пацієнт робить вдих через насадку інгалятора, речовина потрапляє до дихальних шляхів разом із повітрям, яке він вдихає.

Примітка. Важливо проінструктувати пацієнта:

– дотримуватись інструкції для медичного застосування;

– вдихати сильно та глибоко через насадку так, щоб забезпечити надходження оптимальної дози до легень;

– ніколи не видихати через насадку;

– після застосування закривати Симбікорт Турбухалер ковпачком;

– після вдихання підтримуючої дози полоскати рот водою, щоб звести до мінімуму ризик кандидозу ротової порожнини. У разі кандидозу ротової порожнини слід полоскати водою рот, а також після застосування препарату за потреби.

Протипоказання

надмірна чутливість до будесоніду, формотеролу або лактози (що містить невелику кількість білків молока).

Побічна дія

оскільки Симбікорт містить будесонід і формотерол, можливе виникнення однакових небажаних явищ, що спостерігаються при застосуванні кожної зі сполук окремо. Як відзначалося, поєднане застосування двох сполук не підвищувало частоту небажаних явищ. Найпоширенішими небажаними реакціями, пов’язаними із застосуванням препарату, є фармакологічно передбачувані побічні ефекти агоністів β2-адренорецепторів, такі як тремор та відчуття серцебиття. Вони зазвичай слабкі та минають через кілька днів лікування.

Представлені нижче небажані явища, спричинені застосуванням будесоніду або формотеролу, наведені за класами систем органів та за частотою їх прояву. За частотою прояву небажані явища поділяють: дуже часто (≥1/10), часто (від ≥1/100 до <1/10), нечасто (від ≥1/1000 до <1/100), рідко (від ≥1/10 000 до <1/1000) і дуже рідко (<1/10 000).

Таблиця

Клас системи органів Частота Небажана реакція на застосування препарату
Інфекційні та паразитарні захворювання Часто Кандидоз ротової порожнини та горла

Пневмонія (у пацієнтів з ХОЗЛ)

З боку імунної системи Рідко Реакції гіперчутливості негайного чи сповільненого типу, наприклад екзантема, кропив’янка, свербіж, дерматит, ангіоневротичний набряк та анафілактичні реакції
З боку ендокринної системи Дуже рідко Синдром Кушинга, пригнічення функції надниркових залоз, затримка росту, зниження мінеральної щільності кісток
З боку обміну речовин та харчування Рідко Гіпокаліємія
Дуже рідко Гіперглікемія
З боку психіки Нечасто Агресія, психомоторна гіперактивність, тривожність, порушення сну
Дуже рідко Депресія, порушення поведінки (переважно у дітей)
З боку нервової системи Часто Головний біль, тремор
Нечасто Запаморочення
Дуже рідко Порушення смаку
З боку органа зору Дуже рідко Катаракта і глаукома
З боку серця Часто Посилене серцебиття
Нечасто Тахікардія
Рідко Серцеві аритмії, наприклад фібриляція передсердь, надшлуночкова тахікардія, екстрасистолія
Дуже рідко Стенокардія, подовження інтервалу Q–Tc
Судинні розлади Дуже рідко Зміни АТ
З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння Часто Незначне подразнення у горлі, кашель, охриплість
Рідко Бронхоспазм
З боку травної системи Нечасто Нудота
З боку шкіри та підшкірної клітковини Нечасто Синці
З боку опорно-рухової системи та сполучної тканини Нечасто Судоми м’язів

Кандидозна інфекція ротоглотки є результатом осадження препарату в ротовій порожнині. Рекомендується проінструктувати пацієнта щодо необхідності полоскати рот водою після кожного вдихання підтримуючої дози, щоб мінімізувати ризик кандидозу ротової порожнини. Орофарингеальна кандидозна інфекція зазвичай відповідає на місцеве протигрибкове лікування без необхідності припинення застосування інгаляційного кортикостероїду. В разі розвитку орофарингеального кандидозу слід полоскати водою рота також після застосування препарату за потреби.

Як і при будь-якій іншій інгаляційній терапії, дуже рідко (менше 1 випадку на 10 тис. пацієнтів) можливе виникнення парадоксального бронхоспазму з негайним посиленням хрипів та появою задишки після прийому дози препарату. Парадоксальний бронхоспазм, лікування якого слід розпочати одразу ж, реагує на застосування швидкодіючого інгаляційного бронходилататора. У цьому разі слід негайно припинити застосування Симбікорту, оцінити стан пацієнта та за потреби розпочати альтернативну терапію (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Системні ефекти можуть виникати при інгаляційному застосуванні кортикостероїдів, особливо у високих дозах та протягом тривалого періоду лікування. Імовірність виникнення цих ефектів нижча при застосуванні інгаляційних форм кортикостероїдів порівняно з пероральними. До можливих системних ефектів належать синдром Кушинга, кушингоїдні ознаки, пригнічення функцій надниркових залоз, затримка росту у дітей та підлітків, зниження мінеральної щільності кісткової тканини, катаракта та глаукома. Можуть також відзначатися підвищена сприйнятливість до інфекцій та порушення здатності адаптуватися до стресу. Ефекти, ймовірно, залежать від дози, часу експозиції, впливу супутньо застосовуваного і попередньо застосовуваного стероїду та індивідуальної чутливості.

Лікування агоністами β2-адренорецепторів може призвести до підвищення в крові рівнів інсуліну, вільних жирних кислот, гліцерину і кетонових тіл.

Застосування системних та інгаляційних кортикостероїдів може призводити до пневмонії чи інфекції нижніх дихальних шляхів у пацієнтів з ХОЗЛ та імуносупресії.

Педіатричні популяції. Рекомендовано регулярно контролювати ріст дітей, які тривалий час застосовують інгаляційні кортикостероїди (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Повідомлення про підозрювані небажані реакції після реєстрації лікарського засобу є важливими. Це дозволяє продовжувати моніторинг балансу користі/ризику застосування лікарського засобу. Працівників охорони здоров’я просять повідомляти про будь-які підозрілі небажані реакції [заповнюється на національному рівні].

Особливості застосування

за необхідності припинити лікування рекомендується поступово знижувати дозу, а не різко скасовувати терапію.

Якщо, на думку пацієнта, лікування неефективне, або в разі перевищення максимальної добової дози Симбікорту пацієнту слід наполегливо рекомендувати звернутися до лікаря (див. ЗАСТОСУВАННЯ). Частіше застосування бронходилататорів негайної дії вказує на погіршення стану пацієнта та необхідність перегляду лікування БА. Раптове та прогресуюче погіршення контролю над БА або ХОЗЛ є потенційно загрозливим для життя, тому пацієнту слід обов’язково пройти медичне обстеження. У таких випадках потрібно розглянути необхідність посилення терапії кортикостероїдами, наприклад призначити курс пероральних кортикостероїдів або додаткове застосування антибіотиків у разі інфекції.

Слід порадити пацієнту завжди мати при собі швидкодіючий інгалятор як рятівний засіб.

Пацієнтам слід нагадати про необхідність продовжувати підримуюче застосування Симбікорту відповідно до призначення, навіть за відсутності у них симптомів.

Після досягнення контролю над симптомами БА можна розглянути питання про поступове зниження дози Симбікорту. При цьому важливо, щоб пацієнт проходив регулярний огляд. Слід застосовувати найнижчу ефективну дозу Симбікорту (див. ЗАСТОСУВАННЯ).

Терапію Симбікортом не потрібно розпочинати у період загострення БА, гострого прояву чи значного погіршення її перебігу.

У період застосування Симбікорту можуть виникати серйозні небажані явища, пов’язані з БА, або загострення. Пацієнтам слід продовжувати лікування і звернутися до лікаря, якщо симптоми БА не минають або посилюються після початку терапії Симбікортом.

Немає даних клінічних досліджень щодо застосування препарату Симбікорт Турбухалер у пацієнтів із ХОЗЛ зі значенням ОФВ1 до застосування бронходилататора >50% прогнозованої норми та з ОФВ1 після застосування бронходилататора <70% прогнозованої норми.

Як і при будь-якій іншій інгаляційній терапії, можливе виникнення парадоксального бронхоспазму з негайним посиленням хрипів та появою задишки після прийому дози препарату. Якщо у пацієнта розвивається парадоксальний бронхоспазм, слід негайно припинити застосування Симбікорту, оцінити стан хворого та за потреби розпочати альтернативну терапію. Парадоксальний бронхоспазм, усунення якого слід розпочати одразу ж, реагує на застосування швидкодіючого інгаляційного бронходилататора (див. ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ).

Системні ефекти можуть виникати при інгаляційному застосуванні всіх кортикостероїдів, особливо у високих дозах та протягом тривалого періоду лікування. Імовірність виникнення таких ефектів набагато нижча при застосуванні інгаляційних форм кортикостероїдів порівняно з пероральними. Можливі системні ефекти включають синдром Кушинга, кушингоїдні ознаки, пригнічення функції надниркових залоз, затримку росту у дітей та підлітків, зниження мінеральної щільності кісткової тканини, катаракту і глаукому, і рідше — психологічні порушення або зміну поведінки, включаючи психомоторну гіперактивність, порушення сну, тривожність, депресію чи агресію (особливо у дітей) (див. ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ).

Можливі впливи на мінеральну щільність кісток повинні бути враховані, особливо у пацієнтів, які застосовують препарат у високих дозах протягом тривалого періоду, що є додатковим фактором ризику остеопорозу. У довготривалих дослідженнях інгаляційного будесоніду при середній добовій дозі 400 мкг (відміряна доза) у дітей або 800 мкг (відміряна доза) у дорослих не помічено значного впливу на мінеральну щільність кісток. Інформація щодо впливу Симбікорту у вищих дозах відсутня.

Якщо є підстави вважати, що на тлі попередньої системної терапії стероїдами була порушена функція надниркових залоз, слід вжити заходів обережності при переведенні пацієнтів на лікування Симбікортом.

Переваги інгаляційної терапії будесонідом зазвичай зводять до мінімуму необхідність прийому пероральних стероїдів, але пацієнтам, які попередньо застосовували пероральні стероїди, протягом значного періоду може все ще загрожувати порушення функцій надниркових залоз. Відновлення стану пацієнтів після припинення прийому пероральних стероїдів може зайняти значний період і, отже, пацієнти, які попередньо застосовували пероральні стероїди і були переведені на лікування інгаляційним будесонідом, у зв’язку з порушенням функцій надниркових залоз можуть залишатися в групі ризику протягом тривалого часу. При таких обставинах функцію гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковозалазної системи слід контролювати регулярно.

Тривале лікування високими дозами інгаляційних кортикостероїдів, особливо в разі застосування вищих доз, ніж рекомендовані, може призвести також до клінічно значущого пригнічення функції надниркових залоз. Тому необхідно передбачити додаткове системне застосування кортикостероїдів у періоди стресу (наприклад під час тяжких інфекційних захворювань) або запланованого хірургічного втручання. Швидке зниження дози стероїдів може спричинити розвиток гострої надниркової кризи. Симптоми та ознаки, які можуть виникати під час гострої надниркової кризи, можуть бути дещо розпливчастими, але можуть включати анорексію, біль у животі, втрату маси тіла, підвищену втомлюваність, головний біль, нудоту, блювання, зниження рівня свідомості, судоми, артеріальну гіпотонію і гіпоглікемію.

Лікування додатковими системними стероїдами або інгаляційним будесонідом різко припиняти не рекомендується.

Під час переходу з терапії пероральними стероїдами на застосування Симбікорту зазвичай спостерігатиметься нижчий системний вплив стероїдів і це може призвести до виникнення алергічних симптомів або симптомів артриту, таких як риніт, екзема та біль у м’язах і суглобах. У разі розвитку цих станів необхідно розпочати специфічне лікування. Недостатність дії ГКС слід запідозрити, якщо у рідкісних випадках виникають такі симптоми, як підвищена втомлюваність, головний біль, нудота і блювання. У цих випадках іноді необхідним є тимчасове підвищення дози пероральних ГКС.

Щоб знизити ризик розвитку орофарингеального кандидозу (див. ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ), пацієнта необхідно проінструктувати полоскати рот водою після застосування кожної підтримуючої дози.

Слід уникати супутнього застосування ітраконазолу, ритонавіру або інших потужних інгібіторів CYP 3A4 (ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ). Якщо це неможливо, часовий інтервал між застосуванням взаємодіючих препаратів має бути якомога довшим.

З обережністю слід застосовувати Симбікорт пацієнтам із тиреотоксикозом, феохромоцитомою, цукровим діабетом, неконтрольованою гіпокаліємією, гіпертрофічною обструктивною кардіоміопатією, ідіопатичним підклапанним аортальним стенозом, тяжкою АГ, аневризмою чи іншими тяжкими серцевими хворобами, такими як ІХС, тахіаритмія чи тяжка серцева недостатність.

З обережністю слід застосовувати препарат пацієнтам із подовженням інтервалу Q–Tc. Формотерол сам по собі може спричиняти подовження інтервалу Q–Tc.

Слід переглянути потребу в застосуванні інгаляційних кортикостероїдів та їх дозу пацієнтам із туберкульозом легень в активній чи прихованій формі, грибковими чи вірусними інфекціями дихальних шляхів.

При застосуванні агоністів β2-адренорецепторів у високих дозах можливий розвиток потенційно серйозної гіпокаліємії. При поєднаному лікуванні агоністами β2-адренорецепторів і препаратами, які можуть спричиняти гіпокаліємію або посилювати гіпокаліємічний ефект, (наприклад похідні ксантину, стероїди та діуретики), можливе посилення гіпокаліємічного ефекту агоністів β2-адренорецепторів. Особливої обережності слід дотримуватися у пацієнтів із нестабільною БА при застосуванні різних бронходилататорів негайної дії, при гострій тяжкій БА, оскільки ризик розвитку гіпокаліємії посилюється на тлі гіпоксії та інших станів, що підвищують вірогідність розвитку такого ускладнення, як гіпокаліємія. У цьому разі рекомендовано контролювати рівні калію в сироватці крові.

Як і при застосуванні інших агоністів β2-адренорецепторів, у хворих на цукровий діабет слід додатково контролювати рівні глюкози у крові.

Симбікорт Турбухалер містить лактози моногідрат (<1 мг/інгаляцію). Зазвичай така кількість не спричиняє проблем у пацієнтів, які не переносять лактози. Ця допоміжна речовина містить невелику кількість молочних білків, що можуть спричинити алергічні реакції.

Пневмонія та інші інфекції нижніх дихальних шляхів. Лікарям не слід втрачати обережності щодо можливого розвитку пневмонії у пацієнтів із ХОЗЛ, з огляду на часте накладання клінічних ознак пневмонії та загострення основного захворювання. Інфекції нижніх дихальних шляхів, у тому числі пневмонія, спостерігалися після інгаляційного застосування кортикостероїдів.

Імуносупресія. Пацієнти, які приймають препарати, що пригнічують імунну систему, більш чутливі до інфекції, ніж здорові люди.

Пневмонія у пацієнтів з ХОЗЛ. У пацієнтів з ХОЗЛ, які отримували інгаляційні кортикостероїди, спостерігалася підвищена частота пневмонії, включаючи випадки пневмонії, які потребували госпіталізації. Існують деякі дані щодо підвищеного ризику виникнення пневмонії при підвищенні дози стероїдів, але це не було продемонстровано достовірно в усіх дослідженнях.

Переконливих клінічних доказів наявності внутрішньокласових відмінностей за величиною ризику розвитку пневмонії між препаратами інгаляційних кортикостероїдів немає.

Лікарям слід бути уважними щодо можливого розвитку пневмонії у пацієнтів з ХОЗЛ, оскільки клінічні ознаки таких інфекцій зіставні із симптомами загострення ХОЗЛ.

Фактори ризику розвитку пневмонії у пацієнтів з ХОЗЛ включають тютюнопаління, похилий вік, низький індекс маси тіла і тяжкий перебіг ХОЗЛ.

Педіатричні популяції. Рекомендовано регулярно контролювати ріст дітей, які тривалий час застосовують інгаляційні кортикостероїди. У разі уповільнення їх росту слід переглянути терапію з метою зниження дози інгаляційного кортикостероїду до найнижчої дози, при якій підтримується ефективний контроль над БА, якщо це можливо. Користь від застосування кортикостероїдів та можливий ризик уповільнення росту слід ретельно зіставити. Крім того, можливо доцільно направити пацієнта на обстеження до дитячого пульмонолога.

Ґрунтуючись на обмежених даних довготривалих досліджень щодо лікування ГКС, можна припустити, що більшість дітей і підлітків, які отримують терапію інгаляційним будесонідом, зрештою досягнуть нормальних для дорослих показників росту. Однак спостерігалося початкове незначне, але тимчасове відставання у рості (приблизно на 1 см). Зазвичай така затримка відзначається у перший рік лікування.

Застосування у період вагітності чи годування грудьми

Вагітність. Не існує клінічних даних щодо застосування Симбікорту чи супутньої терапії формотеролом та будесонідом у період вагітності. Дані, отримані в ході проведення дослідження впливу цієї комбінації на ембріофетальний розвиток щурів, не містять жодних ознак будь-якого додаткового ефекту в разі застосування комбінації.

Достатніх даних щодо застосування формотеролу у людей у період вагітності не існує. При проведенні досліджень репродуктивної функції у тварин формотерол спричиняв розвиток небажаних ефектів при застосуванні у дуже високих системних дозах.

Дані, одержані при спостереженні приблизно 2000 вагітностей, не свідчать про будь-яке підвищення тератогенного ризику, пов’язаного із застосуванням інгаляційного будесоніду. Дослідження на тваринах продемонстрували, що ГКС можуть спричиняти порушення розвитку. Проте ці дані, ймовірно, не вважаються значущими для людей при застосуванні препарату в рекомендованих дозах.

У ході проведення досліджень на тваринах також виявлено, що застосування ГКС у період вагітності у високих дозах підвищувало ризики затримки внутрішньоутробного росту, розвитку серцево-судинних захворювань у дорослих тварин та призводило до постійних змін у щільності рецепторів до ГКС, метаболізмі та профілі нейромедіаторів у разі застосування препаратів у діапазоні доз, які були нижчі за тератогенні дози.

У період вагітності Симбікорт слід застосовувати, якщо користь для матері переважає потенційні ризики для плода/дитини. Слід застосовувати найнижчу ефективну дозу будесоніду, що забезпечує належний контроль над БА.

Годування грудьми. Будесонід проникає у грудне молоко. Однак при прийомі препарату в терапевтичних дозах впливу на немовля не очікується. Невідомо, чи формотерол проникає у грудне молоко людини.

У щурів невеликі кількості формотеролу виявлені у материнському молоці. Питання про застосування Симбікорту жінкам, які годують грудьми, слід розглядати лише в тому разі, якщо очікувана користь для матері перевищує будь-який можливий ризик для дитини.

Фертильність. Даних щодо потенційного впливу будесоніду на фертильність немає. У ході проведення досліджень впливу формотеролу на репродуктивну функцію тварин виявлено дещо знижений рівень фертильності у самців щурів при високій системній експозиції.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами чи роботі з іншими механізмами. Симбікорт не впливає або незначним чином впливає на здатність керувати транспортними засобами та працювати з механізмами.

Діти. Симбікорт не рекомендується застосовувати дітям віком до 6 років. Для застосування дітям віком 6–11 років наявна лікарська форма з нижчим дозуванням (80 мкг/4,5 мкг/доза).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

фармакокінетичні взаємодії. Рівні будесоніду в плазмі крові можуть помітно зростати при супутньому застосуванні препарату з потужними інгібіторами CYP 3A4 (наприклад кетоконазолом, ітраконазолом, вориконазолом, позаконазолом, кларитроміцином, телітроміцином, нефазодоном та інгібіторами протеази ВІЛ), тому одночасного застосування цих препаратів слід уникати. Якщо це неможливо, часовий інтервал між застосуванням інгібітора та будесоніду має бути якомога довшим (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Потужний інгібітор CYP 3A4 кетоконазол, який застосовували в дозі 200 мг 1 раз на добу, підвищував концентрацію перорального будесоніду в плазмі крові (3 мг як одноразова доза) у середньому в 6 разів при їх одночасному застосуванні. При застосуванні кетоконазолу через 12 год після будесоніду концентрація будесоніду підвищувалася в середньому в 3 рази, що свідчить про те, що окреме застосування препаратів з певним проміжком часу може знизити зростання концентрації будесоніду в плазмі крові. Обмежені дані стосовно цієї взаємодії при застосуванні інгаляційного будесоніду у високих дозах показують, що в разі одночасного застосування ітраконазолу в дозі 200 мг 1 раз на добу та інгаляційного будесоніду (1000 мкг як одноразова доза) рівні будесоніду в плазмі крові можуть помітно підвищуватися (в середньому в 4 рази).

Фармакодинамічні взаємодії. Блокатори β-адренорецепторів можуть послаблювати або пригнічувати дію формотеролу. Тому Симбікорт не слід застосовувати разом із блокаторами β-адренорецепторів (у тому числі краплями для очей), якщо для цього немає вагомих причин.

При супутньому застосуванні хінідину, дизопіраміду, прокаїнаміду, фенотіазинів, антигістамінів (терфенадину), а також трициклічних антидепресантів може подовжуватися інтервал Q–Tc та зростати ризик шлуночкової аритмії.

Крім того, леводопа, L-тироксин, окситоцин та алкоголь можуть порушувати серцеву переносимість β2-симпатоміметиків.

Поєднане застосування інгібіторів МАО, в тому числі препаратів із подібними властивостями, таких як фуразолідон та прокарбазин, може провокувати реакції гіперчутливості.

Пацієнтам, які отримують поєднано анестезію за допомогою галогенізованих гідрокарбонатів, загрожує підвищений ризик розвитку аритмій.

Одночасне застосування інших β-адренергічних або антихолінергічних препаратів може мати потенційно адитивний бронхолітичний ефект.

Гіпокаліємія може підвищувати схильність до аритмії у пацієнтів, які застосовують глікозиди наперстянки (для додаткової інформації про гіпокаліємію див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Взаємодії будесоніду та формотеролу з будь-якими іншими препаратами, що застосовуються для лікування при БА, не спостерігалося.

Педіатричні популяції. Дослідження лікарської взаємодії проводили тільки з участю дорослих.

Інгібітори МАО та трициклічні антидепресанти. Симбікорт слід з обережністю застосовувати пацієнтам, які приймають інгібітори МАО або трициклічні антидепресанти, або протягом 2 тиж з моменту припинення лікування такими засобами, оскільки дія формотеролу (компоненту Симбікорту) на судинну систему може посилюватися під впливом цих засобів.

Діуретики. Зміни на ЕКГ та/чи гіпокаліємія, спричинені застосуванням діуретиків, що не належать до групи калійзберігаючих (таких як петльові або тіазидні діуретики), можуть раптово посилюватися під впливом агоністів β-адренорецепторів, особливо в разі перевищення рекомендованої дози агоністів β-адренорецепторів. Хоча клінічне значення цих ефектів залишається до кінця не з’ясованим, рекомендується обережність у разі одночасного застосування Симбікорту та діуретиків, що не належать до групи калійзберігаючих.

Передозування

передозування формотеролу, вірогідно, призведе до ефектів, типових для β2-адренергічних агоністів: тремору, головного болю, відчуття серцебиття. У поодиноких випадках повідомлялося про тахікардію, гіперглікемію, гіпокаліємію, подовження інтервалу Q–Tc, аритмію, нудоту та блювання. Може бути показана підтримуюча та симптоматична терапія. Застосування 90 мкг протягом 3 год у пацієнтів із гострою бронхіальною обструкцією було безпечним.

При гострому передозуванні будесоніду, навіть у надмірних дозах, клінічних проблем не очікується. При тривалому застосуванні препарату в надмірних дозах можливі прояви системного впливу ГКС, такі як гіперкортицизм та пригнічення функції надниркових залоз.

Якщо застосування Симбікорту необхідно відкласти у зв’язку з передозуванням формотеролу, що входить до його складу, слід обміркувати використання відповідного інгаляційного кортикостероїду.

Умови зберігання

в недоступному для дітей місці. Зберігати при температурі не вище 30 °С. Зберігати упаковку щільно закритою для захисту від проникнення вологи.

Інструкція МОЗ
Дата додавання: 19.10.2021 р.
© Компендіум 2020
Спеціалізований мобільний додаток
для пошуку інформації про лікарські препарати
Наведіть камеру на QR-код, щоб завантажити
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko