Еналаприл (Enalaprilum)

Виробник:
різних виробників

Склад і форма випуску

Еналаприл
Київмедпрепарат
Ціни в аптеках
Еналаприл
10 мг
№ UA/8867/01/01 від 10.08.2018
За рецептом
Київмедпрепарат
Ціни в аптеках
Еналаприл
20 мг
№ UA/8867/01/02 від 10.08.2018
За рецептом
Лекхім-Харків
таблетки 0,01 г блістер № 20
Ціни в аптеках
таблетки 0,01 г блістер № 50
Ціни в аптеках
таблетки 0,01 г блістер № 90
Ціни в аптеках
Еналаприлу малеат
0,01 г
№ UA/2818/01/01 від 14.11.2019
За рецептом
Лубнифарм
Ціни в аптеках
Еналаприл
10 мг
№ UA/1195/01/02 від 22.07.2019
За рецептом
Червона зірка
Ціни в аптеках
Еналаприлу малеат
0,01 г
№ UA/6582/01/01 від 04.07.2017
За рецептом
Еналаприл-Астрафарм
Астрафарм
таблетки 10 мг блістер № 20
Ціни в аптеках
таблетки 10 мг блістер № 90
Ціни в аптеках
Еналаприлу малеат
10 мг
№ UA/5232/01/02 від 30.01.2019
За рецептом
Астрафарм
таблетки 20 мг блістер № 20
Ціни в аптеках
таблетки 20 мг блістер № 90
Ціни в аптеках
Еналаприлу малеат
20 мг
№ UA/5232/01/03 від 30.01.2019
За рецептом
Еналаприл-Дарниця
Дарниця ФФ
Ціни в аптеках
Еналаприлу малеат
10 мг
№ UA/9020/01/01 від 23.10.2018
За рецептом
Еналаприл-Здоров'я
Здоров'я ФК
таблетки 5 мг блістер № 20
Ціни в аптеках
таблетки 5 мг блістер № 30
Ціни в аптеках
Еналаприлу малеат
5 мг
Допоміжні речовини: лактоза, крохмаль кукурудзяний або картопляний, повідон, кальцію стеарат.
№ UA/5913/01/03 від 10.11.2016
За рецептом
Здоров'я ФК
Ціни в аптеках
Еналаприлу малеат
10 мг
Допоміжні речовини: лактоза, крохмаль кукурудзяний або картопляний, повідон, кальцію стеарат.
№ UA/5913/01/01 від 10.11.2016
За рецептом
Здоров'я ФК
Ціни в аптеках
Еналаприлу малеат
20 мг
Допоміжні речовини: лактоза, крохмаль кукурудзяний або картопляний, повідон, кальцію стеарат.
№ UA/5913/01/02 від 10.11.2016
За рецептом
Ціни в аптеках
Класифікація
Лікарські засоби
Активна речовина

Актуальна інформація

Еналаприл — препарат групи інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту (іАПФ). Він широко застосовується в кардіологічній практиці в терапії АГ і ХСН.

Еналаприл: ідеальний старт терапії підвищеного артеріального тиску?

АГ є основним фактором ризику розвитку ряду серцево-судинних захворювань та їх ускладнень, включаючи ХСН, інфаркт міокарда, ураження нирок. Встановлено, що ефективне зниження АТ за допомогою антигіпертензивних препаратів знижує ризик розвитку серцево-судинних (інфаркт, нестабільна стенокардія) і цереброваскулярних (інсульт, транзиторна ішемічна атака) подій. Однак ¾ пацієнтів з АГ не досягають оптимального рівня АТ (для загальної популяції пацієнтів рекомендується рівень АТ нижче 140/90 мм рт. ст., у той же час для окремих категорій пацієнтів можуть бути інші рекомендації), незважаючи на лікування. Згідно з висновками ВООЗ недотримання встановленого режиму терапії, а саме дози, кратності і регулярності прийому антигіпертензивних препаратів, є важливою причиною неконтрольованого АТ (тобто випадків, коли не вдається досягти цільового рівня АТ) (Siiskonen S.J. et al., 2007). У результаті досліджень встановлено, що найбільша прихильність до лікування відмічається при прийомі блокаторів ангіотензинових рецепторів 2-го типу та іАПФ. Найнижчі показники прихильності відзначені при прийомі діуретиків. При цьому в результаті досліджень виявлено, що вибір препарату для початкової терапії АГ впливає на дотримання пацієнтом рекомендованої терапії АГ і в подальшому (Siiskonen S.J. et al., 2007). Еналаприл — це перший представник групи іАПФ тривалої дії (Швец Н.И. и соавт., 2008).

Він є проліками, в організмі метаболізується в еналаприлат, який виділяється нирками у вигляді активного метаболіту.

Які ж переваги еналаприлу порівняно з іншими представниками групи?

Еналаприл забезпечує стабільне зниження АТ протягом доби при застосуванні 1–2 р/добу. При АГ 1–2-го ступеня еналаприл високоефективний вже в низьких дозах. Забезпечує кардіо-, нефро- й ангіопротекцію у хворих на АГ і цукровий діабет (ЦД). Характеризується хорошим профілем переносимості. Існує інформація, що еналаприл знижує інсулінорезистентність у хворих на ЦД 2-го типу. Важливо, що він не чинить несприятливого впливу на ліпідний обмін, не змінює ЧСС і хвилинний об’єм крові. Як і інші іАПФ, еналаприл показаний при АГ, що поєднується з іншою патологією, включаючи ХСН, дисфункцію лівого шлуночка, діабетичну і недіабетичну нефропатію, протеїнурію (у тому числі мікроальбумінурію), метаболічний синдром, атеросклероз сонних артерій, а також у пацієнтів після перенесеного інфаркту міокарда, з фібриляцією передсердь і гіпертрофією лівого шлуночка (ГЛШ) (підтвердженою ЕКГ, УЗД серця) (Швец Н.И. и соавт., 2008). Вторинна АГ ниркового генезу розвивається у хворих із хронічними захворюваннями нирок, що супроводжуються нирковою недостатністю. Застосування іАПФ рекомендується у даної категорії хворих для контролю АТ і з метою обмеження прогресування ниркової недостатності. Основний метаболіт еналаприлу, еналаприлат, виділяється нирками. Відповідно, у хворих зі зниженою функцією нирок необхідна корекція дози еналаприлу. У результаті одного з досліджень встановлено, що у пацієнтів із вторинною АГ і нирковою недостатністю досягається контроль АТ навіть при застосуванні низьких доз еналаприлу, при цьому застосування еналаприлу в низьких дозах сприяє підвищенню швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) у даної категорії хворих вже через 90 днів лікування. У той час як у пацієнтів з нирковою недостатністю, які отримували високі дози еналаприлу, відмічали деяке зниження ШКФ та зростання рівня калію в плазмі крові (Elung-Jensen T. et al., 2003).

Еналаприл: місце іАПФ в терапії ХСН

Серцева недостатність є основною причиною летальних наслідків у всьому світі (Lam P.H. et al., 2018). Еналаприл та інші іАПФ є препаратами першого ряду в лікуванні пацієнтів із ХСН поряд з діуретиками, блокаторами β-адренорецепторів, антагоністами альдостерону. Показані іАПФ всім хворим з ХСН, за винятком наявності у пацієнта абсолютних протипоказань до застосування препаратів цієї групи. У результаті численних досліджень доведено, що іАПФ покращують прогноз (знижують ризик летального наслідку гострих серцево-судинних подій, таких як інфаркт міокарда, нестабільна стенокардія) і якість життя у хворих із ХСН. Встановлено, що еналаприл забезпечує статистично значуще зниження ризику летального наслідку у хворих з ХСН. Окрім того, встановлено, що терапія еналаприлом призводить до регресу ГЛШ (Швец Н.И. и соавт., 2008). Так, у результаті дослідження, що включало 2569 пацієнтів (термін спостереження 41,4 міс) з фракцією викиду лівого шлуночка ≤35%, було продемонстровано зниження ризику летального наслідку на 16% при прийомі еналаприлу порівняно із застосуванням плацебо. На момент початку терапії захворювання 90% пацієнтів, які були включені в дослідження, належали до II і III функціональних класів за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації (SOLVD Investigators et al., 1991). Також встановлена ефективність еналаприлу в зниженні ризику летального наслідку і декомпенсації ХСН у пацієнтів з ХСН і ХХН (Bowling C.B. еt al., 2013). Через розвиток АГ багато пацієнтів з ХСН не досягають рекомендованих цільових доз іАПФ, зокрема еналаприлу. У результаті дослідження виявлено, що порівняно з плацебо еналаприл знижує ризик летального наслідку і госпіталізацій, зумовлених прогресуванням ХСН і декомпенсацією ХСН, протягом 4 років спостереження, навіть при застосуванні в дозах, нижче цільових (середня доза 8,8 мг еналаприлу), у пацієнтів, яким не вдалося досягти рекомендованої дози (Lam P.H. et al., 2018).

Які ж фармакологічні ефекти виявляють іАПФ при ХСН?

Перш за все це зниження кінцевого діастолічного тиску в лівому шлуночку, зниження тиску в легеневій артерії і правому передсерді, збільшення серцевого викиду, зниження післянавантаження (загального периферичного судинного опору), антиішемічна дія (знижується потреба міокарда в кисні), зниження ризику розвитку шлуночкових аритмій, а також затримка калію і магнію. Клінічно це проявляється зменшенням задишки, підвищенням толерантності до фізичних навантажень, поліпшенням якості життя хворих (Швец Н.И. и соавт., 2008).

Еналаприл: застосування при інфаркті міокарда

Застосування еналаприлу у хворих з гострим інфарктом міокарда дозволяє зменшити розміри зони некрозу. Препарат покращує метаболізм у кардіоміоцитах, знижує ризик виникнення аритмій, пов’язаних з реперфузією зони ішемії, зменшує вираженість гемодинамічних порушень, пов’язаних з постінфарктним ремоделюванням міокарда. Еналаприл підвищує стійкість міокарда до гіпоксії і покращує коронарний кровотік (Швец Н.И. и соавт., 2008).

Еналаприл: вплив на артеріальну жорсткість

Підвищена артеріальна жорсткість — незалежний від рівня АТ предиктор серцево-судинних захворювань і фактор ризику летального наслідку. У результаті клінічних досліджень встановлено, що зниження АТ, вимірюваного на плечовій артерії, не завжди корелює зі зниженням центрального (аортального) АТ і артеріальної жорсткості. Механізми підвищення артеріальної жорсткості недостатньо вивчені. Вважається, що підвищений АТ і порушення метаболізму, оксидативний стрес і запалення можуть призводити до підвищення жорсткості артерій, у той же час в деяких випадках підвищення жорсткості артеріальної стінки може передувати розвитку АГ. У результаті рандомізованих досліджень встановлено, що еналаприл знижує центральний (аортальний) АТ більш виражено, ніж периферичний АТ. Підтверджено зниження жорсткості артеріальної стінки під дією даного препарату. Також у результаті досліджень продемонстровано, що еналаприл більш виражено зменшує артеріальну жорсткість, ніж індапамід (Dudenbostel Т., Glasser S.Р., 2013).

Еналаприл: висновки

Еналаприл — іАПФ, що забезпечує стабільний контроль АТ навіть при прийомі 1 р/добу, при недостатньому контролі АТ може застосовуватися 2 р/добу. Еналаприл показаний до застосування в комплексній терапії ХСН, АГ та у пацієнтів з коморбідною патологією (поєднання АГ та/або ХСН з ЦД, ХХН, метаболічним синдромом). Важливо, що еналаприл не чинить несприятливого впливу на ліпідний і вуглеводний обмін. Окрім того, перевагою даного препарату є зниження артеріальної жорсткості при його регулярному прийомі.

Дата додавання: 12.06.2021 р.
© Компендіум 2019

Інструкція МОЗ

Діагнози, при яких застосовують Еналаприл

Аневризма серця МКХ I25.3
Атеросклеротична хвороба серця МКХ I25.1
Безсимптомна ішемія міокарда МКХ I25.6
Вторинна гіпертензія неуточнена МКХ I15.9
Гіпертензивна [гіпертонічна] хвороба з переважним ураженням серця без (застійної) серцевої недостатності МКХ I11.9
Гіпертензія вторинна по відношенню до інших уражень нирок МКХ I15.1
Гіпертонічна хвороба (ГБ) з ураженням серця і серцевою недостатністю (СН) МКХ I11.0
Гіпертонічна хвороба (ГХ) з ураженням серця і нирок МКХ I13.9
Інша вторинна гіпертензія МКХ I15.8
Інші форми стенокардії МКХ I20.8
Ішемічна хвороба серця (ІХС) постінфарктна (перенесений в минулому інфаркт міокарда) МКХ I25.2
Ішемічна хвороба серця з гіпертонічною хворобою (ІХС з ГХ) МКХ I25.9
Ішемічна хвороба серця зі стенокардією МКХ I25.0
Наслідки внутрішньочерепного крововиливу МКХ I69.1
Наслідки інфаркту мозку МКХ I69.3
Нестабільна стенокардія МКХ I20.0
Повторний інфаркт передньої стінки міокарда МКХ I22.0
Стеноз мітрального клапана МКХ I05.0
Церебральний атеросклероз з гіпертензією МКХ I67.2
Ювенільна артеріальна гіпертензія МКХ I10

Рекомендовані аналоги Еналаприл:

інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЕНАМ
Dr. Reddy's Laboratories Ltd
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
РЕНІТЕК
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
Спеціалізований мобільний додаток
для пошуку інформації про лікарські препарати
Наведіть камеру на QR-код, щоб завантажити
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko