0
UA | RU

Тебантин® (Tebantin)

Склад і форма випуску

капсули 300 мг блістер № 50
капсули 300 мг блістер № 100
РечовинаКількість
Габапентин300 мг
Допоміжні речовини: магнію стеарат; тальк; крохмаль прежелатинізований; лактози моногідрат; заліза оксид жовтий (Е172); заліза оксид червоний (Е172); титану діоксид (Е171); желатин..
№ UA/3421/01/02 від 13.01.2020
За рецептом
Класифікація
Лікарські засоби
Активна речовина

Фармакологічні властивості

фармакодинаміка. Механізм дії. Габапентин легко проникав у мозок та запобігав виникненню судом в ряді досліджень на тваринах, у яких моделювали епілепсію. Габапентин не змінює метаболізм ГАМК, а також не має спорідненості до ГАМК A- або ГАМК B-рецепторів. Він не зв’язується з іншими нейротрансмітерними рецепторами головного мозку та не взаємодіє з натрієвими каналами. Габапентин з високим ступенем спорідненості зв’язується з α2-δ-субодиницею потенціалзалежних кальцієвих каналів, що, за припущеннями, викликає протисудомний ефект у тварин. Широкий спектр скринінгових досліджень не встановив, що габапентин зв’язується з іншими мішенями, крім α2-δ.

Дані декількох доклінічних досліджень свідчать про те, що фармакологічна активність габапентину може бути опосередкована зв’язуванням з α2-δ-субодиницею через зниження вивільнення збуджуючих нейромедіаторів у різних відділах ЦНС. Така активність може лежати в основі протисудомного ефекту габапентину, проте її роль у досягненні цього ефекту у людей ще не вивчена.

Габапентин також виявляв ефективність у ряді доклінічних досліджень на тваринах з моделюванням болю. Передбачається, що специфічне зв’язування габапентину з субодиницею α2-δ викликає кілька різних ефектів, які могли забезпечувати анальгезивну дію при моделюванні болю у тварин. Габапентин може спричиняти анальгезиву дію як на рівні спинного мозку, так і вищих центрів головного мозку шляхом взаємодії з низхідними гальмівними шляхами больової чутливості. Роль цих його властивостей у клінічній ефективності препарату у людини не вивчена.

Клінічна ефективність та безпека. Клінічні дослідження допоміжної терапії при парціальних судомах у дітей віком 3–12 років показали чисельно більшу, але статистично незначущу розбіжність у частоті отримання відповідей у 50% досліджуваних на користь габапентину порівняно з плацебо. Додатковий post-hoc аналіз частоти респондерів залежно від віку не показав наявності значущої залежності від віку при використанні як безперервних, так і бінарних змінних (вікові групи 3–5 років і 6–12 років). Результати аналізу представлені в табл. 1.

Таблиця 1.

Частота відповіді на лікування (≥50% покращення) за категоріями лікування та групами (популяція MITT*)

Вікова категорія Плацебо Габапентин Значення P
<6 років 4/21 (19,0%) 4/17 (23,5%) 0,7362
6–12 років 17/99 (17,2%) 20/96 (20,8%) 0,5144

*MITT —модифікована популяція пацієнтів, які приймали хоча б одну дозу того чи іншого препарату; включає всіх пацієнтів, рандомізованих у дослідження, які змогли у достатньому для оцінки ступені заповнити щоденники нападів протягом 28 днів під час початкової і подвійної сліпої фази.

Фармакокінетика. Всмоктування. Після прийому габапентину всередину Cmax у плазмі крові досягається протягом 2–3 год. Спостерігається тенденція до зниження біодоступності габапентину (абсорбованої частини препарату) при підвищенні дози препарату. Абсолютна біодоступність габапентину при прийомі капсул 300 мг становить близько 60%. Прийом їжі, у тому числі жирної, не чинить клінічно значущого впливу на фармакокінетику габапентину.

Багаторазове введення не впливає на фармакокінетику габапентину. Хоча концентрація препарату у плазмі крові в рамках клінічних досліджень варіювала від 2 до 20 мкг/мл, ця величина не визначала ефективність і безпеку препарату. Фармакокінетичні параметри вказані в табл. 2.

Таблиця 2.

Резюме середніх (% CV) рівноважних фармакокінетичних параметрів після введення препарату кожні 8 год

Фармакокінетичний параметр 300 мг

(N=7)

400 мг

(N=14)

800 мг

(N=14)

Середнє % CV Середнє % CV Середнє % CV
Cmax, мкг/мл 4,02 (24) 5,74 (38) 8,71 (29)
Tmax, год 2,7 (18) 2,1 (54) 1,6 (76)
T½ , год 5,2 (12) 10,8 (89) 10,6 (41)
AUC0–8, мкг·год/мл 24,8 (24) 34,5 (34) 51,4 (27)
Ae%, % НД НД 47,2 (25) 34,4 (37)

Ae% — відсоток виведеної з сечею в незміненому вигляді дози з моменту часу 0 до 8 год після введення препарату.

НД — недоступно.

Розподіл. Габапентин не зв’язується з білками плазми крові. Vd препарату становить 57,7 л. Концентрація габапентину у спинномозковій рідині пацієнтів з епілепсією становить приблизно 20% від рівноважної мінімальної плазмової концентрації. Габапентин проникає в грудне молоко.

Біотрансформація. Не отримано даних про метаболізм габапентину в людини. Препарат не індукує окисні ферменти печінки, що беруть участь у метаболізмі лікарських засобів.

Виведення. Габапентин виводиться винятково нирками в незміненому вигляді. T½ габапентину не залежить від дози і становить в середньому 5–7 год.

У пацієнтів літнього віку та у хворих з порушенням функції нирок плазмовий кліренс габапентину знижений. Константа швидкості елімінації, плазмовий кліренс, нирковий кліренс прямо пропорційні кліренсу креатиніну.

Габапентин виводиться з плазми крові при гемодіалізі. Пацієнтам з порушенням функцій нирок або тим, що перебувають на гемодіалізі, рекомендується перегляд дози препарату (див. ЗАСТОСУВАННЯ).

Фармакокінетику габапентину у дітей оцінювали у 50 здорових суб’єктів віком від 1 міс до 12 років. У цілому під час розрахунку дози на кілограм маси тіла (мг/кг) плазмові концентрації габапентину у дітей віком від 5 років не відрізнялися від таких у дорослих.

У фармакокінетичному дослідженні за участю 24 здорових дітей віком 1–48 міс було встановлено AUC приблизно на 30% менше, нижчу Cmax і вищий кліренс при розрахунку на одиницю маси тіла в порівнянні з даними, отриманими у дітей старше 5 років .

Лінійність/нелінійність. Біодоступність габапентину (абсорбована частина препарату) знижується з підвищенням дози, що свідчить про нелінійність фармакокінетики препарату, а саме параметрів біодоступності (F): Ae%, CL/F, Vd/F. Фармакокінетика елімінації (параметри фармакокінетики, що не включають F, такі як CLr і T½) має лінійну закономірність. Рівноважна плазмова концентрація габапентину передбачувана, виходячи з даних одноразового прийому препарату.

Показання Тебантин

епілепсія. Габапентин використовується в якості додаткового препарату при лікуванні парціальних судом з або без вторинної генералізації у дорослих та дітей віком від 6 років (див. Фармакодинаміка).

Габапентин використовується в якості монотерапії при лікуванні парціальних судом з або без вторинної генералізації у дорослих та дітей віком від 12 років.

Лікування периферичного нейропатичного болю. Габапентин показаний для лікування периферичного нейропатичного болю, наприклад, при болючій діабетичній нейропатії і постгерпетичній невралгії у дорослих.

Застосування Тебантин

Дозування. При всіх показаннях для початку терапії використовується схема підбору, описана в табл. 3. Ця схема рекомендована для дорослих і дітей віком від 12 років. Інструкції щодо підбору дози для дітей віком до 12 років зазначені в окремому підрозділі.

Таблиця 3.

Розрахунок дозування при початковому підборі доз

День 1 День 2 День 3
300 мг 1 раз на добу 300 мг 2 рази на добу 300 мг 3 рази на добу

Відміна габапентину .Відповідно до поточних клінічних рекомендацiй рекомендовано відміняти габапентин поступово протягом мінімум 1 тиж, незалежно від показання.

Епілепсія. При епілепсії зазвичай потрібна тривала терапія. Доза визначається лікарем відповідно до індивідуальної переносимості та ефективності.

Дорослі та підлітки. Ефективні дози при епілепсії — 900–3600 мг/добу. Лікування починається з титрування дози препарату, як описано в табл. 3, або з дози 300 мг 3 рази на добу в 1-й день. Потім, залежно від індивідуальної переносимості та ефективності, дозу можна підвищувати на 300 мг/добу кожні 2–3 дні до максимальної дози 3600 мг/добу. Для деяких пацієнтів буває необхідним більш повільне титрування габапентину. Найбільш короткий термін досягнення дози 1800 мг/добу ‒ 1 тиж, 2400 мг/добу ‒ 2 тиж, 3600 мг/добу ‒ 3 тиж.

У довгострокових відкритих клінічних дослідженнях доза 4800 мг/добу добре переносилася пацієнтами. Добову дозу слід ділити на 3 прийоми. Максимальний інтервал між прийомами препарату не має перевищувати 12 год, щоб уникнути перерв у протисудомній терапії та запобігти виникненню судомних нападів.

Діти віком від 6 років. Стартова доза препарату повинна становити 10–15 мг/кг/добу. Ефективна доза має бути досягнута титруванням протягом приблизно 3 днів. Ефективна доза габапентину у дітей віком від 6 років становить 25–35 мг/кг/добу. Доведено, що доза 50 мг/кг/добу добре переносилася пацієнтами в рамках довгострокових клінічних досліджень. Загальну добову дозу слід розділити на рівні частини (прийом 3 рази на добу); максимальний інтервал між прийомами препарату не має перевищувати 12 год.

Немає необхідності в контролі рівня габапентину в сироватці крові. Крім того, габапентин можна застосовувати в комбінації з іншими протиепілептичними препаратами, тому що при цьому не змінюється плазмова концентрація габапентину або концентрації інших протиепілептичних препаратів у сироватці крові.

Периферичний нейропатичний біль. Дорослі. Лікування починається з титрування дози препарату, як описано в табл. 3, інакше стартова доза 900 мг/добу має бути розділена на 3 прийоми. Потім, залежно від індивідуальної переносимості та ефективності, дозу можна підвищувати по 300 мг/добу кожні 2–3 дні до максимальної — 3600 мг/добу. Для деяких пацієнтів буває необхідним більш повільне титрування габапентину. Найкоротший термін досягнення дози 1800 мг/добу — 1 тиж, 2400 мг/добу —2 тиж, 3600 мг/добу ‒ 3 тиж.

Ефективність та безпеку габапентину при лікуванні периферичного нейропатичного болю (наприклад болючої діабетичної нейропатії або постгерпетичної невралгії) не вивчали в рамках довгострокових клінічних досліджень тривалістю більше 5 міс. Якщо пацієнту потрібне більш тривале (більше 5 міс) лікування габапентином з приводу нейропатичного болю, перед продовженням терапії лікар повинен оцінити клінічний статус пацієнта та визначити необхідність додаткової терапії.

Інструкції при всіх показаннях. Пацієнтам з важким загальним станом або певними обтяжувальними факторами, такими як низька маса тіла, стан після трансплантації, титрування слід проводити повільніше або знижуючи крокову дозу, або подовжуючи інтервали між підвищенням дози.

Пацієнти літнього віку (від 65 років). Пацієнтам літнього віку іноді потрібен індивідуальний підбір дози у зв’язку з можливим зниженням функції нирок (табл. 4). У пацієнтів літнього віку частіше спостерігається розвиток сонливості, периферичних набряків і слабкості.

Ниркова недостатність. Пацієнтам з вираженою нирковою недостатністю та/або пацієнтам на гемодіалізі потрібен індивідуальний підбір дози препарату (див. табл. 4).

Таблиця 4.

Дози габапентину у дорослих залежно від функції нирок

Кліренс креатиніну (мл/хв) Загальна добова доза габапентину*, мг/доба
>80 900–3600
50–79 600–1800
30–49 300–900
15–29 150**–600
<15*** 150**–300

*Загальну добову дозу необхідно розділити на 3 прийоми. Знижені дози застосовувати у пацієнтів з нирковою недостатністю (кліренс креатиніну <79 мл/хв).

**Добову дозу у 150 мг слід приймати по 300 мг через день.

***Для пацієнтів з кліренсом креатиніну <15 мл/хв добову дозу необхідно знизити відповідно до кліренсу креатиніну (наприклад, пацієнти з кліренсом креатиніну 7,5 мл/хв повинні отримувати половину добової дози пацієнтів з кліренсом креатиніну 15 мл/хв).

Гемодіаліз. Для пацієнтів з анурією, які знаходяться на гемодіалізі і ніколи раніше не отримували габапентин, рекомендована насичувальна доза препарату має становити 300–400 мг*, потім необхідно призначати 200–300 мг* габапентину після кожного 4-годинного гемодіалізу. У дні, вільні від гемодіалізу, габапентин приймати не можна.

Підтримувальну дозу габапентину для пацієнтів на гемодіалізі визначати на основі рекомендацій, зазначених у табл. 4. На додаток до підтримувальної дози пацієнтам на гемодіалізі рекомендовано приймати 200–300 мг* препарату після кожного 4-годинного гемодіалізу.

*Застосовувати препарати габапентину у відповідному дозуванні.

Спосіб введення. Призначений для прийому внутрішньо.

Габапентин можна приймати разом з їжею або окремо. Препарат слід запивати достатньою кількістю рідини (наприклад склянкою води).

Протипоказання

гіперчутливість до активної речовини або до будь-якої з допоміжних речовин (див. СКЛАД).

Побічна дія

у ході досліджень епілепсії (додаткова терапія або монотерапія) та нейропатичного болю були відзначені наступні небажані реакції (наведені з урахуванням їх частоти та класу системи органів): дуже часті (≥1/10), часті (≥1/100 до <1/10), нечасті (≥1/1000 до ≤1/100) і поодинокі (≥1/10 000 до ≤1/1000), рідкісні (<1/10 000). Якщо в різних дослідженнях частота побічних ефектів відрізнялася, у звіт включали дані про найвищу частоту.

Додаткові небажані явища, зареєстровані в ході постмаркетингових досліджень, включені в список у категорію «частота невідома» (неможливо оцінити на підставі доступних даних) та виділені курсивом.

У межах кожної групи частот небажані ефекти представлені в порядку зменшення серйозності.

Клас системи органів та частота Побічні реакції
Інфекційні та паразитарні захворювання
Дуже часті Вірусна інфекція
Часті Пневмонія, респіраторна інфекція, інфекція сечовивідних шляхів, інфекція, середній отит
З боку системи кровотворення і лімфатичної системи
Часті Лейкопенія
Частота невідома Тромбоцитопенія
З боку імунної системи
Нечасті Алергічні реакції (наприклад кропив’янка)
Частота невідома Синдром гіперчутливості (системна реакція з різними проявами, а саме лихоманкою, висипом, лімфаденопатією, еозинофілєю та інколи іншими ознаками та симптомами), анафілаксія (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ)
З боку обміну речовин і харчування
Часті Анорексія, посилення апетиту
Нечасті Гіперглікемія (найбільш часто у пацієнтів з цукровим діабетом)
Поодинокі Гіпоглікемія (найбільш часто у пацієнтів з цукровим діабетом)
Частота невідома Гіпонатріємія
Психічні розлади
Часті Ворожість, сплутаність свідомості та емоційна лабільність, депресія, тривожність, нервозність, аномальне мислення
Нечасті Психомоторне збудження
Частота невідома Галюцинації
З боку нервової системи
Дуже часті Сонливість, запаморочення, атаксія
Часті Судоми, гіперкінези, дизартрія, амнезія, тремор, безсоння, головний біль, порушення чутливості (парестезія, гіпестезія), порушення координації, ністагм, підвищення, зниження або відсутність рефлексів
Нечасті Гіпокінезія, порушення розумової діяльності
Поодинокі Втрата свідомості
Частота невідома Інші рухові розлади (у тому числі хореоатетоз, дискінезія, дистонія)
З боку органа зору
Часті Розлади зору, наприклад амбліопія або диплопія
З боку органа слуху та рівноваги
Часті Системне запаморочення
Частота невідома Дзвін у вухах
З боку серця
Нечасті Відчуття посиленого серцебиття
З боку судин
Часті Підвищення АТ, розширення судин
З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння
Часті Задишка, бронхіт, фарингіт, кашель, риніт
Поодинокі Пригнічення дихання
З боку ШКТ
Часті Блювання, нудота, патологія зубів, гінгівіт, діарея, біль у животі, диспепсія, закреп, сухість у роті або у горлі, здуття живота
Нечасті Дисфагія
Частота невідома Панкреатит
З боку печінки і жовчовивідних шляхів
Частота невідома Гепатит, жовтяниця
З боку шкіри і підшкірних тканин
Часті Набряклість обличчя, пурпура (найчастіше описується як синці після травми), висипання, свербіж, акне
Частота невідома Синдром Стівенса — Джонсона, ангіоневротичний набряк, мультиформна еритема, алопеція, медикаментозний висип з еозинофілією та системними симптомами (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ)
З боку скелетної мускулатури і сполучної тканини
Часті Артралгія, міалгія, біль у спині, м’язові скорочення
Частота невідома Рабдоміоліз, міоклонічні судоми
З боку нирок і сечовивідних шляхів
Частота невідома Гостра ниркова недостатність, нетримання сечі
З боку статевих органів та молочної залози
Часті Еректильна дисфункція
Частота невідома Гіпертрофія молочних залоз, гінекомастія, статева дисфункція (у тому числі зміни лібідо, розлади еякуляції, аноргазмія)
Загальні розлади та порушення у місці введення
Дуже часті Підвищена втомлюваність, лихоманка
Часті Периферичний набряк, порушення ходи, слабкість, біль, відчуття дискомфорту, грипоподібний синдром
Нечасті Генералізований набряк
Частота невідома Реакції відміни (головним чином тривожність, безсоння, нудота, біль, пітливість), біль у грудях. Були описані випадки раптового летального наслідку, однак чіткий взаємозв’язок з прийомом габапентину встановлено не було
Лабораторні та інструментальні дані
Часті Зменшення кількості лейкоцитів, збільшення маси тіла
Нечасті Підвищення показників функції печінки (АсАТ, АлАТ) і білірубіну
Частота невідома Підвищення рівня КФК в крові
Травми, отруєння та ускладнення маніпуляцій
Часті Випадкові пошкодження, переломи, подряпини
Нечасті Падіння

Були описані випадки гострого панкреатиту на тлі лікування габапентином. Зв’язок з габапентином не визначений (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

У пацієнтів з термінальною нирковою недостатністю, які перебувають на гемодіалізі, зареєстровані випадки міопатії з підвищенням рівня КФК.

Випадки інфекції дихальних шляхів, середні отити, судоми і бронхіти були описані тільки в клінічних дослідженнях за участю дітей. Крім того, у дослідженнях у дітей досить часто відмічали агресивну поведінку і гіперкінези.

Звітування про підозрювані побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має важливе значення. Це дає змогу проводити безперервний моніторинг співвідношення між користю і ризиками, пов’язаними із застосуванням цього лікарського засобу. Медичним працівникам слід звітувати про будь-які підозрювані побічні реакції за допомогою державної системи оповіщення про небажані реакції.

Особливості застосування

медикаментозний висип з еозинофілією та системними проявами (DRESS-синдром). Важкі, загрозливі для життя системні реакції гіперчутливості, такі як медикаментозний висип з еозинофілією та системними симптомами (DRESS), були зареєстровані у пацієнтів, які приймають лікарські засоби, включаючи габапентин (див. ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ).

Важливо відмітити, що ранні прояви гіперчутливості, такі як лихоманка або лімфаденопатія, можуть з’явитися ще до виникнення висипу. За наявності таких симптомів лікування габапентином потрібно негайно припинити, якщо альтернативна причина появи симптомів не була встановлена.

Анафілаксія. Габапентин може бути причиною анафілаксії. У зареєстрованих випадках відмічалися такі симптоми: утруднене дихання, набряк губ, горла та язика і гіпотонія, що потребує невідкладного лікування. Слід проінструктувати пацієнтів, що у разі появи симптомів анафілаксії необхідно негайно припинити застосування габапентину та звернутись за невідкладною медичною допомогою (див. ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ).

Суїцидальні думки та поведінка. Суїцидальні думки та поведінка були відмічені у пацієнтів, що лікувалися протиепілептичними засобами за декількома показаннями. Метааналіз рандомізованих плацебо-контрольованих досліджень протиепілептичних лікарських засобів також показав невелике підвищення ризику суїцидальних думок та поведінки, механізм якого невідомий, проте наявні дані не дозволяють виключити можливість впливу габапентину.

Таким чином, ознаки суїцидальних думок та поведінки повинні бути перевірені, і має бути розглянуто застосування відповідної терапії. Пацієнтам (та особам, які здійснюють догляд) слід рекомендувати звернутися до лікаря у разі появи озник суїцидальних думок і поведінки.

Гострий панкреатит. У разі виникнення гострого панкреатиту на тлі застосування габапентину показана відміна габапентину (див. ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ).

Судомні напади. Незважаючи на відсутність доказів наявності реактивних судомних нападів під час застосування габапентину, різка відміна протисудомних препаратів у пацієнтів з епілепсією може спричинити розвиток епілептичного статусу (див. ЗАСТОСУВАННЯ).

Як і при застосуванні інших протиепілептичних препаратів, у деяких пацієнтів можливе підвищення частоти нападів або виникнення нових типів судомних нападів при застосуванні габапентину.

Як і при застосуванні інших протиепілептичних препаратів, спроби припинити застосування супутніх протиепілептичних засобів з метою переходу на монотерапію габапентином у рефракційних пацієнтів, які отримували кілька протиепілептичних засобів, рідко були успішними.

Не вважається, що габапентин ефективний для лікування первинно-генералізованих нападів, таких як абсанси, і може посилювати інтенсивність таких нападів у деяких пацієнтів. З цієї причини габапентин слід з обережністю застосовувати у пацієнтів зі змішаними судомними нападами, що включають абсанси.

Запаморочення, сонливість, втрата свідомості, сплутаність свідомості та порушення розумової діяльності. Лікування габапентином супроводжувалося запамороченням та сонливістю, що могли стати причиною випадкових травм (внаслідок падіння). Дані постмаркетингових досліджень зареєстрували випадки сплутаності свідомості, втрати свідомості та порушення розумової діяльності. Тому пацієнтам слід рекомендувати бути обережними, поки вони не ознайомлені зі всіма потенційними ефектами препарату.

Одночасний прийом з опіоїдами. У пацієнтів, що потребують супутнього лікування опіоїдами, повинні бути під ретельним наглядом для виявлення ознак пригнічення ЦНС, таких як сонливість, седація та пригнічення дихання. У пацієнтів, які одночасно застосовують габапентин та морфін, може спостерігатися підвищення концентрації габапентину. Доза габапентину або опіоїдів має бути відповідно знижена (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ).

Пригнічення дихання. Прийом габапентину пов’язували з тяжким пригніченням дихання. У пацієнтів з порушенням функції дихання, захворюваннями дихальної та нервової систем, нирковою недостатністю, одночасним застосуванням препаратів, що пригнічують функцію ЦНС та пацієнтів літнього віку ризик тяжкого пригнічення дихання підвищується. Ці пацієнти можуть потребувати корекції дози.

Пацієнти літнього віку (від 65 років). Не проводили систематичних досліджень застосування габапентину у пацієнтів віком від 65 років. В одному подвійному сліпому дослідженні, у якому взяли участь пацієнти з нейропатичним болем, у пацієнтів віком від 65 років частіше, ніж у молодших пацієнтів, розвивалися сонливість, периферичні набряки і слабкість. За винятком цих даних, при клінічних дослідженнях в такій віковій групі не отримали доказів відмінностей профілю небажаних явищ від такого в популяції молодших пацієнтів.

Зловживання та залежність. За даними постмаркетингових досліджень, зареєстровано випадки зловживання та залежності. У звʼязку із цим необхідно ретельно оцінювати дані пацієнтів на предмет зловживання наркотиками та спостерігати за появою можливих ознак зловживання габапентину, наприклад хворий прагне роздобути препарат, підвищення дози, розвиток толерантності.

Лабораторні тести. Можуть виявитися хибнопозитивними результати напівкількісних тестів визначення вмісту білка в сечі за допомогою тест-смужок. Тому за необхідності рекомендується проводити додаткові аналізи із застосуванням інших методів (біуретовий метод, турбідиметричний метод, проби з барвниками), або потрібно використовувати ці методи спочатку.

Допоміжні речовини. Препарат Тебантин, капсули, містить лактозу. Пацієнтам з рідкісними спадковими захворюваннями, наприклад з непереносимістю лактози, повною лактазною недостатністю, глюкозо-галактозною мальабсорбцією, препарат приймати не слід.

Застосування у період вагітності або годування грудьми

Період вагітності. Загальні ризики епілепсії і протиепілептичної терапії. Ризик вродженої патології у потомства матерів, які отримували протиепілептичні препарати, підвищувався в 2–3 рази. Найчастіше повідомлялося про розвиток «заячої» губи, аномалій серцево-судинної системи і дефектів нервової трубки. Комбінована протиепілептична терапія, порівняно з монотерапією, може асоціюватися з високим ризиком вад розвитку, внаслідок чого рекомендовано використовувати, якщо це можливо, монотерапію. Усім вагітним і жінкам репродуктивного віку, яким необхідне проведення протиепілептичної терапії, перед її початком необхідно проконсультуватися з фахівцем. При плануванні вагітності необхідно ще раз переглянути необхідність протиепілептичної терапії. Різке припинення прийому протиепілептичних препаратів неприпустиме, оскільки це може привести до виникнення судом і суттєво погіршити стан матері і дитини. Затримка розвитку у потомства матерів з епілепсією спостерігається рідко. Неможливо диференціювати, чи є затримка розвитку наслідком генетичних порушень, соціальних факторів, епілепсії у матері або прийому нею протиепілептичних препаратів.

Ризик, пов’язаний з терапією габапентином. Габапентин проникає через плаценту у людини. Дані щодо застосування габапентину у вагітних відсутні або обмежені. Дослідження на тваринах показали репродуктивну токсичність. Потенційний ризик для людини невідомий. Габапентин не слід застосовувати у період вагітності, за винятком випадків, коли потенційна користь для матері явно перевищує можливий ризик для плода.

Немає єдиного висновку про те, чи здатний іноді габапентин, який застосовують жінки у період вагітності з приводу епілепсії, підвищувати ризик розвитку вродженої патології у потомства, як у зв’язку з наявністю у жінок епілепсії як такої, так і у зв’язку з комбінованим застосуванням інших протиепілептичних препаратів.

Годування грудьми. Габапентин проникає у грудне молоко. Оскільки вплив препарату на грудних дітей не вивчено, призначення габапентину жінкам, які годують грудьми, слід проводити з обережністю. Застосування габапентину у жінок, які годують грудьми, виправдано тільки в тому випадку, якщо користь для матері перевищує потенційний ризик для немовляти.

Фертильність. У дослідженнях на тваринах вплив на фертильність не спостерігався.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Габапентин може мати незначний або помірний вплив на здатність керувати транспортними засобами або використовувати інші механізми. Габапентин впливає на ЦНС і може спричинити сонливість, запаморочення або інші подібні симптоми. Ці побічні ефекти, навіть легкого або помірного ступеня, можуть бути потенційно небезпечними для пацієнтів під час управління транспортними засобами або експлуатації інших машин, особливо на початку терапії та після підвищення дози.

Діти. Габапентин показаний для лікування дітей з епілепсією: як додаткова терапія для дітей віком від 6 років, як монотерапія для дітей віком від 12 років.

Вплив довгострокового (більше 36 тиж) застосування габапентину на здатність до навчання, інтелект і розвиток у дітей та підлітків належним чином не вивчено. У зв’язку із цим під час прийняття рішення про необхідність тривалої терапії слід враховувати можливі ризики.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

у спонтанних повідомленнях, а також літературі були описані випадки пригнічення дихання та/або седації, пов’язаної з одночасним застосуванням габапентину та опіоїдів. У деяких повідомленнях автори висловлюють особливу занепокоєність перед застосуванням комбінації габапентину та опіоїдів, особливо у пацієнтів літнього віку.

У дослідженні, що включало здорових добровольців (N=12), які приймали капсули з контрольованим вивільненням, що містять 60 мг морфіну, за 2 год до прийому габапентину (капсула 600 мг), відзначалося збільшення середньої AUC габапентину на 44%, порівняно з випадками, коли морфін не застосовували. Тому у разі потреби одночасного лікування опіоїдами і габапентином необхідним є пильне спостереження за пацієнтами для своєчасного розпізнавання симптомів пригнічення ЦНС, таких як сонливість, седація та пригнічення дихання, і відповідне зниження дози габапентину або опіоїдів.

Не відмічено випадків взаємодії габапентину з фенобарбіталом, фенітоїном, вальпроєвою кислотою або карбамазепіном.

Фармакокінетика габапентину однакова у здорових осіб та в пацієнтів з епілепсією, що приймали ці протиепілептичні лікарські засоби.

Одночасне призначення габапентину і пероральних контрацептивних препаратів, що містять норетистерон та/або етинілестрадіол, не впливає на показники рівноважної концентрації цих препаратів.

Одночасне призначення габапентину і антацидів, що містять алюміній та магній, зменшує біодоступність габапентину максимум на 24%. Прийом габапентину рекомендований не раніше ніж через 2 год після прийому антацидів.

Застосування пробенециду не порушує виведення габапентину нирками.

При одночасному застосуванні з циметидином відзначено невелике зниження виведення габапентину нирками; не очікується, що цей ефект має клінічне значення.

Передозування

навіть у разі прийому препарату в дозі до 49 г/добу не відзначався розвиток гострих небезпечних для життя токсичних реакцій.

Симптоми передозування включали запаморочення, двоїння в очах, невиразну мову, сонливість, втрату свідомості, млявість і легку діарею. Усі хворі повністю одужали після застосування підтримувальної терапії. Зниження абсорбції габапентину при високих дозах може обмежувати абсорбцію ліків і знизити токсичні ефекти від передозування.

Передозування габапентину, особливо в поєднанні з прийомом інших препаратів, що пригнічують ЦНС, може призводити до розвитку коми.

Хоча габапентин може бути видалений за допомогою гемодіалізу, на основі попереднього досвіду це зазвичай не потрібно. Однак у пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю гемодіаліз може бути показаний.

У дослідженнях на мишах і щурах не вдалося визначити летальну дозу габапентину, незважаючи на використання доз аж 8000 мг/кг. Симптоми гострої токсичності у тварин включали атаксію, утруднене дихання, птоз, зниження активності або, навпаки, підвищення збудливості.

Умови зберігання

у недоступному для дітей місці. Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Інструкція МОЗ
Дата додавання: 19.10.2021 р.
© Компендіум 2020

Діагнози, при яких застосовують Тебантин

Діабетична хайропатія (Синдром діабетичної руки) МКХ G63.2
ЗНО (злоякісне новоутворення) головки підшлункової залози МКХ C25.0
ЗНО (злоякісне новоутворення) сечового міхура МКХ C67.9
Невралгія трійчастого нерва МКХ G50.0
Остеохондроз шийного відділу хребта МКХ M42.1
Параліч Белла МКХ G51.0
Перелом інших шийних хребців МКХ S12.2
Хронічний інтерстиціальний цистит МКХ N30.1
Спеціалізований мобільний додаток
для пошуку інформації про лікарські препарати
Наведіть камеру на QR-код, щоб завантажити
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko